NIEUWSBRIEF 11

Beste bezoekers aan de Mariakamer, In de mariale bedevaartsoorden komen weer steeds meer pelgrims. Na een aarzelende opstart in juni zijn in de maand juli meer mensen naar de bedevaartplaatsen gekomen. Mensen dragen daar wel een mondkapje en is het verplicht de nodige afstand tot elkaar in acht te nemen, zoals in Lourdes, Banneux, Beauraing…

NIEUWSBRIEF 10

Beste bezoekers aan de Mariakamer, In de maand juni 2020 zijn niet alleen de kerken weer open voor vieringen, maar ook de bedevaartplaatsen. Zo zijn in Lourders sinds half juni weer pelgrims toegelaten en is er een gepaste afstand voor de gelovigen bij de Grot met aangegeven plaatsen. In de afgelopen maand is bij de…

NIEUWSBRIEF 9

Beste bezoeker aan de Mariakamer, In de meimaand zijn velen op bezoek gekomen in de Mariakamer. Dank voor uw blijken van belangstelling. In de Mariamaand mei zijn er ongekend veel bijdragen geleverd aan de Mariakamer. In de rubriek “bedevaartplaatsen” zijn toegevoegd La Salette (Frankrijk), Moresnet-Chapelle (België), Marienfried (Duitsland) en Garabandal (Spanje). De rubriek “Varia” is…

NIEUWSBRIEF 8

Beste bezoeker van de Mariakamer, In de maand april 2020 zijn bijdragen geplaatst van de bedevaartplaatsen Medjugorje (Bosnië-Herzegovina), Covadonga (Spanje), Brezje (Slovenië) en Heede (Duitsland). De rubriek “Varia” is uitgebreid met het Duitse Rosenheim met Loretokapel en het Nederlandse Sint-Willebrord met Lourdesgrot. Daarnaast zijn vele aforismen aan de lijst uitspraken toegevoegd. Ook bij gebeden, gedachten…

NIEUWSBRIEF 7

Beste bezoekers van de Mariakamer, In de afgelopen weken zijn vele bijdragen in de Mariakamer geplaatst. In de kamer is vooral de rubriek varia uitgebreid met bijdragen uit Nederland over Moerdijk, Nieuw-Vossemeer, Welberg en Wouw. Ook is er een toevoeging over Dubrovnik uit Kroatië. Bij de rubriek bedevaartsplaatsen zijn de nieuwe plaatsingen van Acebo uit…

NIEUWSBRIEF 6

Beste lezers, In de afgelopen weken zijn vele bijdragen geplaatst als aforismen, gebeden, gedachten en gedichten. Ook zijn er teksten en foto’s gekomen bij de rubriek “bedevaartsplaatsen”, als Beauraing, Oostakker-Lourdes en Zegge. Verder is de pagina “Varia” verrijkt met de Lourdesgrot te Essen, de Vrouwekapel op de Muur te Geraardsbergen, de Kapelberg te Roosendaal, de…

nieuwsbrief 5

Bete lezers, Het aantal bezoekers aan de Mariakamer groeit nog steeds. Ik zie dit als de uiting van een behoefte aan Maria-devotie en het tegemoetkomen aan de groeiende zelfspiritualiteit. De volksdevotie leeft als nooit tevoren. In de afgelopen weken is de Mariakamer niet alleen verrijkt met gedachten en gedichten, maar ook met gebeden. Verder is…

nieuwsbrief 4

Beste bezoekers, Allereerst dank ik u voor uw bezoek aan de Mariakamer. In 2019 is voor mij het mooiste en meest betekenisvolle ervaren het beginnen met de Mariakamer. Sinds de opening van deze kamer op 8 september 2019 zijn vele gebeden, gedachten, aforismen en gedichten geplaatst. Ook zijn bevindingen van mij van bezoeken aan bedevaartplaatsen…

nieuwsbrief 3

Beste lezers, De Mariakamer is nu ruim twee maanden opengesteld. Al heel wat bezoekers zijn er geweest en velen komen terug om te ervaren wat er is toegevoegd. In de afgelopen weken zijn er nieuwe gebeden en gedachten geplaatst. Verder is het aantal aforismen al de 50 gepasseerd. Dagelijks ontvang ik ingevingen, welke een plaats…

nieuwsbrief 2

De deur van de Mariakamer staat nu bijna vier weken open. In de afgelopen weken zijn er heel wat bezoekers geweest. Ook zijn er gasten, die frequent terugkomen. Immers, elke dag wordt de Mariakamer verrijkt met niet alleen bezoek, maar ook met een gebed, gedachte, aforisme of wat anders. Steeds ervaar ik het als een…

Dutch Dutch English English German German French French Italian Italian Spanish Spanish Polish Polish