Verdieping

In de rubriek “verdieping” staan bijdragen die wat dieper willen graven op het brede terrein van geloof en spiritualiteit.

~~~

DANKBAARHEID

Het tonen van dankbaarheid is emotie tonen. Immers, het is beseffen wat van een ander te ontvangen. Dit zich realiseren is waardevol en het maakt iemand rijker in het hart.

Ik sta dankbaar in het leven. Bijgevolg beleef ik plezier in het tonen van dankbaarheid. Het vaakst dank ik Maria en het voelt als een missie dankbaarheid met anderen te delen.

Danken gaat verder dan waarderen. Waarderen doe ik iemand omdat deze persoon wat heeft gedaan, dat ik bijzonder positief vind. Dankbaar ben ik als iemand wat voor me doet wat ik op prijs stel.

Maria dank ik voor elke dag in de ochtend en dagelijks dank ik Haar ook voor wat de dag me heeft gebracht. Daarbij realiseer ik me dat niets vanzelfsprekend is.

Ik heb het gevoel dat danken mijn leven verlicht en rust brengt in mijn gedachten. In Maria geloven en Haar dank betuigen is een belangrijk aspect in mijn leven.

8 april 2021

~~~

MARIA BOODSCHAP

Maria woont in de stad Nazareth en is verloofd met Jozef, die uit het huis van David komt. Plots krijgt Zij bezoek van de aartsengel Gabriël. De engel zegt tot Haar, dat de Heer met Haar is. Maria schrikt van hetgeen Haar overkomt en vraagt zich af wat dit betekent. De engel zegt tot Maria, dat Zij niet hoeft te vrezen en dat Zij genade gevonden heeft bij God. Ook zegt de engel tegen Maria dat Zij zwanger wordt en een Zoon ter wereld brengt, die Zij de naam Jezus moet geven. De engel Gabriël zegt ook, dat haar Zoon groot zal worden en de Allerhoogste zal worden genoemd. Hij zal tot in de eeuwigheid koning zijn over het huis van Jacob en dat aan zijn koningschap nooit een einde komt.

Voor Maria is het verre van duidelijk en Zij vraagt zich of hoe dit plaats kan vinden omdat Zij niet intiem omgaat met een man. De engel stelt Haar gerust en zegt dat de Heilige Geest over Haar zal komen en dat de kracht van de Allerhoogste Haar zal overschaduwen. Wat Maria ter wereld brengt wordt heilig genoemd, namelijk de Zoon van God. Maria reageert door te zeggen: Zie de Dienstmaagd des Heren, Mij geschiede naar Uw woord. Vervolgens verdwijnt de engel. Dit al is opgetekend door evangelist Lucas.

Het is op 25 maart precies 9 maanden vóór Kerstmis. Op 25 maart geraakt Maria zwanger en op 25 december baart Zij haar Zoon.

18 maart 2021

~~~

MARIA LICHTMIS

Op 2 februari wordt het feest van Maria Lichtmis gevierd. Dit herdenken behoort tot de oudste christelijke, feestelijke gebeurtenissen. In de middeleeuwen is het ontsteken van licht een vruchtbaarheidsritueel. Er wordt op Maria Lichtmis veel meer dan één kaars, “candela” in het Latijn, gewijd en kaarsenprocessies gehouden vóór de mis. Het is dan een mis met veel kaarslicht. Hier komt de naam “Lichtmis” vandaan. Het woord “mis” is een verkorting van het Latijnse woord “missa” en is het oude woord voor eucharistieviering. “ITE, MISSA EST” betekent dan ook “gaat heen, de mis is uit”. Deze dag wordt door mensen beleefd als een lichthulde aan Maria. Het wijden van kaarsen en er in processie mee rondgaan, vindt nog steeds plaats. Deze devotie voor Maria gaat bij de mensen voorbij aan een bepaling van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965), dat deze dag in eerste instantie een Christusfeest is en pas daarna een Mariafeest. Gelovigen stellen zo prioriteiten …

Een ander gebruik is op Maria Lichtmis pannenkoeken eten. De reden is, dat jaren terug 2 februari één van de twee dagen is (de andere dag is 11 november, feest van Sint-Maarten), dat mensen van werk op het platteland konden veranderen. In de avond werd dit gevierd met haardkoeken en later zijn dit pannenkoeken geworden. Een oud gezegde luidt: “Geen vrouwtje zo arm of ze maakt op Lichtmis haar pannetje warm”. De vorm en kleur van een pannenkoek verwijzen naar de zon en het licht. Vanaf 2 februari zijn de donkere dagen voorbij en wordt naar lichtere dagen uitgekeken. Dit is het zich ervan bewust zijn, dat de dagen lichter worden en het voorjaar in aantocht is.

De datum 2 februari is de laatste feestdag, die is verbonden met Kerstmis, namelijk 40 dagen na de Kerstnacht. Dit houdt in, dat de dag van Maria Lichtmis de kerstperiode afsluit.

Het zuiveringsoffer van Maria wordt ook op deze dag gehouden. Volgens de Joodse wet moet dit gebeuren 40 dagen na de geboorte van haar Kind in de Kerstnacht. De Latijnse benaming van de zuivering van Maria is “Purificatio Mariae”. De reiniging van Maria wil zeggen, dat vrouwen na de bevalling 40 dagen rust is gegund en ook dit volgens de Joodse wet. Het is het einde van de zwangerschap- en bevallingsperiode. Zo’n 2000 jaar terug hadden de Joden al zeer vooruitstrevende wetgeving!

Volgens de Joodse traditie wordt een eerstgeboren jongetje opgedragen aan God. Dit is “PIDYON HABEN” en dat staat voor vrijkoop van de eerstgeborene. In de tempel wordt aan priesters een offer in natura of geld gebracht en daardoor is het kind vrijgekocht. Deze dag is dan ook de herdenking van de Opdracht of Presentatie van Jezus in de tempel. Op deze dag nemen Maria en Jozef hun kind Jezus mee naar de tempel. In het evangelie van Lucas wordt vermeld, dat bij de ingang van de tempel de oude Simeon staat en dat deze in de baby de Messias herkent en noemt het jongetje “een licht”. Door de intrede van Jezus in de tempel straalt het licht naar alle volkeren.

In de westerse Katholieke Kerk wordt de dag van Maria Lichtmis ook wel genoemd het feest van de ontmoeting van de Heer of de opdracht van de Heer. Het is het vierde Blijde Geheim van de rozenkrans.

In de Oosters-orthodoxe kerken wordt Maria Lichtmis 13 dagen later gevierd en wel op 15 februari. Dit komt door het volgen van de Juliaanse kalender; een Romeinse kalender, die is genoemd naar Julius Caesar. Het feest heet daar “het Hoogfeest van de Presentatie van onze Heer, God en Verlosser in de Tempel”. Dit is in de Oosters-orthodoxe kerken één van de 12 grote feesten.

In de Anglicaanse kerk is Maria-Lichtmis (Candlemas) de afsluiting van de Epifanietijd (Godsverschijningstijd). Het woord “Epifanie” is afgeleid van het Griekse Phainein, dat verschijning betekent, zoals het komen van de Drie Wijzen naar de pasgeboren Jezus. Na de Epifanietijd begint de voorbereiding voor de 40-dagentijd.

2 februari 2021

~~~

HOOP

In de avond van 17 januari 1871, vandaag precies 150 jaar geleden, verschijnt Maria in het Franse Pontmain. Vier kinderen zien Haar, namelijk Joseph Barbedette, 10 jaar, zijn broer Eugène, 12 jaar, Jeanne-Marie Lebossé, 9 jaar, en haar nichtje Françoise Richer, 11 jaar.

De Verschijning is gekleed in het blauw en haar kleed is bezaaid met sterren. Onder de voeten van de Verschijning worden letters zichtbaar en deze vormen de woorden: “Maar bidt toch mijn kinderen. Mijn Zoon staat open voor u.” De vier zieners beseffen dan dat de Dame van de verschijning de Maagd Maria is. Maria draagt een rood kruis en hierop staat “Jesus Christ”.

De verschijning in Pontmain wordt genoemd “Maria, Moeder van Hoop” en dit is om meer dan één reden …

In 1871 is Frankrijk in oorlog met Pruisen. Op de avond van 17 januari in dat jaar staken de Pruisische troepen ineens hun opmars. De aanvoerder van het vijandelijke leger staat met vele soldaten vlakbij Pontmain. Dit gebeurt rond het uur dat de Verschijning in Pontmain begint. Op 23 januari 1871 treedt de wapenstilstand in tussen de Pruisische en de Franse legers.

Door hoop te houden en te bidden worden mensen gesterkt in tijden van beproeving. Ook nu ondergaan tientallen miljoenen mensen een beproeving door de coronapandemie. Het is volhouden en hoop koesteren in Maria, Moeder van de Hoop.

17 januari 2021

~~~