Bedevaartplaatsen in Oostenrijk

In Oostenrijk zijn er bijzondere bedevaartplaatsen van Maria. De hier opgenomen bedevaartsoorden zijn:

-Maria Saal
-Mariastein
-Mariazell
-Mötz (nieuw)

~~~

MARIA SAAL

GESCHIEDENIS

Het Heiligdom van Maria Saal kent een lange voorgeschiedenis en deze begint eeuwen geleden. Keizer Claudius (10 vóór Christus-54 na Christus) van het Romeinse Rijk richt de stad Virunum op, die in het gebied ligt van het huidige Maria Saal. In deze plaats leven in het begin van de 4e eeuw christenen, onder heerschappij van het patriarchaat van Aquileia, met bisschopszetel in noordoost Italië. In de 6e eeuw komen in de streek heidense, Slavische stammen en zij overheersen er vele jaren. In 767 worden de eerste mensen in de regio tot het christendom bekeerd. De Ierse bisschop Virgilius van Salzburg (±700-784) zendt landgenoot en monnik Modestus (±720-±772) naar het gebied. Modestus wordt ook genoemd “de apostel van Karinthië”. Hij laat de eerste, houten, romaanse kerk in Maria Saal bouwen en draagt deze op aan Maria Tenhemelopneming. In 860 is melding gemaakt van “S. Maria ad Carantanum”. Vanuit het gebied Maria Saal verspreidt het christelijk geloof zich over heel Karinthië.

In de periode 753-945 is de bedevaartkerk van Maria Saal een bisschopskerk.

kathedraal te Maria Saal

Een romaanse stenen kerk verrijst, die een paar honderd jaar later wordt vervangen. De huidige, gotische kerk van Maria Saal is gerealiseerd in de periode 1420-1460. Grote verdedigingswerken doen zich voor in de tweede helft van de 15e eeuw door het complex te ommuren en daardoor meer te fortificeren met het doel invallen van Turken en Hongaren tegen te gaan.

fresco in de kathedraal te Maria Saal

In de kathedraal zijn glas-in-loodramen uit ±1450 in kleur. Uit dezelfde tijd stamt een fresco van Maria met Kind van 250 cm hoogte en 280 cm breedte.

In de 16e eeuw rukt de Reformatie verder op, maar Maria Saal blijft een katholiek bolwerk.

hoogaltaar in de kathedraal te Maria Saal

In 1669 verwoest een grote brand de kerk en na 20 jaar is deze herbouwd.

In 1714 schenken de keizerlijke graaf Clemens Ferdinand von Kaiserstein (1649-1724) en zijn echtgenote het huidige, barokke hoogaltaar. Dit imposante altaar reikt tot aan het gewelf.

Arndorfer altaar in de kathedraal te Maria Saal

Opvallend in de kerk is ook het laatgotisch “Arndorfer Altaar” uit 1520, dat in 1884 is aangeschaft en een hoogte heeft van ongeveer 500 cm. Dit zijaltaar toont bovenaan de kroning van Maria. De predella toont de piëta, met Maria, Jezus en verder onder andere Johannes de Doper. Dit altaarvoetstuk maakt van het geheel een bijzonder kunstwerk.

In de periode 1982/1985 wordt de kathedraal van binnen gerestaureerd. In 2011/2015 gebeurt dit met de buitenzijde van het imposante gebouw.

BEDEVAARTSOORD

De bedevaartplaats Maria Saal (Maria Zaal) ligt op zo’n 500 m hoogte. De bezoekers komen voor de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Maria Saal, die is toegewijd aan Maria Tenhemelopneming. De kathedraal is van veraf te zien door de twee torens, die boven de andere gebouwen uitkomen. Maria Saal is het oude, geestelijke hart van Karinthië.

Romeins reliëf buitenmuur van de kathedraal te Maria Saal met de afbeelding van een strijdwagen, met Achilles, die het lijk van Hector meesleept
reliëf van de kroning van Maria aan de buitenmuur van de kathedraal te Maria Saal, het is een “Kreutschacher Epitaphien”

Aan de buitenmuur van de kerk is een reliëf uit de 3e eeuw te zien, namelijk een stenen voorstelling van een Romeinse reiswagen. Aan deze gevel is ook aangebracht een rood marmeren weergave van het “Keutschacher Epitaphien” (Keutscharcher grafschrift) uit ±1510. Het stelt voor de kroning van Maria op een krans van wolken en is 270 cm hoog.

De Dom heeft niet alleen een bezienswaardig exterieur, maar ook de binnenzijde heeft veel te bieden. De binnenruimte is groot met 50 m lengte, 20 m breedte en 27 m hoogte. In totaliteit zijn 70 vakken in het gewelf met velerlei afbeeldingen te onderscheiden.

genadebeeld van Maria Saal

Centraal in het hoogaltaar staat het genadebeeld, dat in 1425 is gemaakt door een onbekende kunstenaar. De beeltenis reikt tot 130 cm en weegt zo’n 500 kg. In 1787 is het in deze kathedraal geplaatst. In het altaar staan onder meer ook de heiligen Rupert, Paulus en Petrus.

votief-schilderij met herinnering aan bevrijding van de Turken en belegering door de Hongaren in de kathedraal te Maria Saal
de kapel van de Heilige Barbara met beeltenis van Maria met Kind uit 1900

In de kapel van de Heilige Barbara staat een beeld van de Moeder Gods met Kind. Op de altaartafel is een gotisch beeld van de Madonna met Kind uit 1900 geplaatst.

In de Dom bevinden zich ook dankuitingen (ex voto’s) aan Maria, waaronder een dankschilderij voor het weerstaan van de belegering door de Hongaren in 1482 en de overwinning op de Turken in 1683.

In de Dom van Maria Saal worden ook concerten gehouden.

fresco met scène op de Olijfberg aan de buitenmuur van de kathedraal te Maria Saal
BEREIKBAARHEID

Maria Saal is een gemeente in de deelstaat Karinthië en behoort tot het district Klagenfurt-Land. Maria Saal ligt in het zuiden van Oostenrijk, en ten noordoosten van Klagenfurt.

Adres: Domplatz 1, 9063 Maria Saal.

Op www.domverein-mariasaal.at is actuele info te vinden. Via het mailadres mariasaal@kath-pfarre-kaernten.at is ook info op te vragen.

BELEVING

Voor de reis naar Maria Saal begint, heb ik me verdiept in de geschiedenis van dit heiligdom en het ontstaan ervan is wel merkwaardig. Een legende vertelt …
Adalbert von Prag (956-997) is bisschop van Praag (982-997). Hij geeft kort voor zijn dood de opdracht aan twee edellieden een Mariabeeld naar het Italiaanse Recanati terug te brengen. Immers, hij heeft het beeld enkele jaren eerder op onrechtmatige wijze meegenomen en nu wil hij dit in orde brengen.
De twee heren gaan met de beeltenis van Maria op reis. Als zij in de buurt van het Oostenrijkse Villach komen, overnachten zij daar. In de nacht krijgt ieder eenzelfde droom, namelijk de order het beeld naar Maria Saal te brengen. De volgende dag schenken de twee heren geen aandacht aan hun droom. Echter, als zij verder naar Italië willen gaan, blijven de paarden staan. Ook roepen en slaan helpen de dieren niet vooruit. Hierdoor beseffen de twee heren dat zij hun droom in praktijk moeten brengen. Zij gaan met het beeld naar Maria Saal, de paarden werken mee en daar aangekomen krijgt het Mariabeeld een plaats in de kathedraal.

lichtzuil bij de kathedraal te MariaSaal

In Maria Saal bekijk ik als eerste een achthoek of octogoon, die voor de Dom staat. In het midden bevindt zich een romaanse rondbouw uit de 13e eeuw. Hieronder ligt het voormalige “beenhuis”. In 1751 is op het gelijkvloers het Heilige Graf van Jerusalem nagebouwd. Aan de buitenkant zijn fresco’s uit 1521 aangebracht met afbeeldingen van de kruisiging, kruisafname, het verdriet en de graflegging.

Voor de octogoon staat de gotische lichtzuil uit 1497. Voorheen heeft deze zuil als kerkhoflicht gediend, maar de begraafplaats is verdwenen.

steenkogel aan de zuidwand bij de ingang van de kathedraal

Vlakbij de ingang van de kathedraal hangt een steenkogel, die herinnert aan de belegering van de Turken in 1482. Dat is voormalige, zware munitie.

Tegen de wand van de zijmuur van de kathedraal zijn stenen reliëfs, van de Romeinse stad Virunum, bevestigd uit het jaar 1510, die ook hebben dienstgedaan als grafschriften. Ook maken kleurrijke fresco’s uit 1672 indruk op me, waarin een scène uit de gebeurtenissen op de Olijfberg. Dan ga ik de kathedraal in. Wat een pracht … Ik bid bij het genadebeeld en steek enkele kaarsen aan voor vrienden, die een steuntje kunnen gebruiken.

interieur kathedraal te Maria Saal

In de toren hangt een bijzonder, grote klok, namelijk de “Maria Saalerin” met een diameter van 222 cm en een gewicht van 6.600 kg. Even later verneem ik dat het de grootste klok van Karinthië is.

Bij het verlaten van de kathedraal besef ik, dat hier mogen zijn een geschenk op aarde is.

Geplaatst: 9 september 2022

~~~

MARIASTEIN

GESCHIEDENIS

De rots van Mariastein is ontstaan door een aardverschuiving in de prehistorische tijd, het tijdvak van zo’n 2,5 miljoen jaar terug tot 800 jaar vóór Christus. De steenmassa komt uit de Köglhörndl, een 1645 m hoge berg, nabij Kufstein.

Mariastein

De kerk is gebouwd in 1360 in opdracht van de adellijke familie Freundsberg. De kerk is een kasteelkerk, die aan de rivier Moosbach is opgetrokken. De oorspronkelijk naam van de burcht is “Stein” en is gebouwd op een strategisch gunstige locatie met wegverbindingen zonder moerassen. “Stein” ligt aan de oude handelsroute van Innsbruck, via Rosenheim, naar Regensburg.

In 1379 is het kasteel door de familie Freundsberg verkocht en komt het complex in eigendom van de Heren van Ebbs. In 1470 komt in de kerk een kapel en daarin krijgt het genadebeeld van lindehout uit 1450 een opvallende plaats.

Later zijn in de kerktoren twee kapellen boven elkaar gebouwd. De oudste kapel is de onderste met een plafond uit 1550 en rococo-altaar. In de bovenste kapel staat het houtgesneden beeld van Maria en Kind uit 1450. Het kasteel is dan in handen van de vermogende Georg Ylsung (1510-1580) uit Augsburg.

Een legende vertelt over wonderlijke gebeurtenissen met het Mariabeeld … Het beeld van Onze-Lieve-Vrouw wordt tweemaal meegenomen door de edelman uit Augsburg, maar het komt beide keren terug naar de kapel. Hierdoor ontstaat het bedevaartsoord.

kapel in Mariastein

In 1587 laat Georg Ylsung het kasteel na aan zijn zwager baron Karl von Schurff (1548-1626). Deze edelman is de grondlegger en stimulator van het bedevaartsoord. In 1587 verandert hij de naam “Stein” in “Mariastein”, omdat de kapel van het kasteel steeds meer pelgrims trekt, die naar het Mariabeeld komen. Karl von Schurff wordt in 1589 gouverneur van Kufstein en daardoor de hoogste ambtenaar in de regio. Hij herstelt de toren en bouwt het horizontale woongedeelte in de huidige vorm.
In de klokkentoren hangt een klok uit 1587. Deze is gegoten door klokken- en kanongieterij Büchsenhausen uit Hötting, nabij Innsbruck, en wel door Hans Christoph Löffler (±1530-±1595).

kapel in Mariastein

Tot 1688 blijft het kasteel in bezit van de familie Schurff. Na enige wisselingen van eigenaren raakt het in verval. Dit komt vooral door allerlei onlusten, anti-katholieke heersers en oorlogen, zoals de Dertigjarige Oorlog (1618-1648), de Spaanse Successieoorlog van de Pfalz (1688-1697), de periode van Keizer Jozef II (1741-1790) en de Napoleontische Oorlog, die bedevaarten verbood (1803-1815).

Maria-afbeelding boven de ingang van Mariastein

Sinds 1834 is het aartsbisdom Salzburg eigenaar van het kasteel, dat in de loop van de tijd wat is verwaarloosd. In 1958 grijpt het bisdom in om verder verval tegen te gaan. De aartsbisschop van Salzburg, Andres Rohracher (1892-1976), laat dan beginnen met de wederopbouw van het kasteel. In 1994 is het grote werk voltooid.

entree bij Mariastein

In 1959 schildert Oswin Höfer (1887-1987) de twee huurlingen, links en rechts, bij de entree van de oostelijke ingang.

In 2000 ondergaan het interieur en de binnenplaats een verandering, dit onder leiding van Matthias Oberascher (1952). Sindsdien staat op de binnenplaats het volksaltaar, dat door de aartsbisschop van Salzburg, Georg Eder (1928-2015) is ingewijd. Ook zijn daar geplaatst de fontein en het oorlogsmonument van het Tiroler Landsturmregiment Nr 1, 1914-1918.

grote klok in de pelgrimstuin van Mariastein

Een grote, gietijzeren bel is de “Mariahart klok”, die in 1947 in Bochum is gegoten. Tot 2009 heeft deze geluid in de toren van het klooster in Scheyern. Sinds 12 december 2009 is de imposante klok in de pelgrimstuin van Mariastein. De klok is een geschenk van het klooster van Scheyern en deze kan door pelgrims worden geluid.

BEDEVAARTSOORD
een kapel vol met wanden van dankbetuigingen aan Maria in Mariastein

Het dorp Mariastein ligt in het “Tiroler Unterland” op een plateau van 575 meter boven zeeniveau. Het is een van de kleinste gemeenten van Oostenrijk. Het populaire heiligdom bevindt zich op een 14 meter hoge rots en is van veraf te zien. Mariastein is omgeven door dichte bossen en hoge bergen, waaronder de “Hohe Salve”, die 1828 meter meet.

piëta in Mariastein

Er is een kapel in het laagste deel van de kasteeltoren. Deze gebedsruimte is gedeeltelijk uitgehouwen in de rotsen. Onder het ribgewelf is een gotische piëta te zien. In de kamer hierboven is een diorama.

In de rijk versierde genadekapel van de kerk is een Madonnabeeld geplaatst en dit is de te bezoeken plaats voor bedevaartgangers. Om het genadebeeld te kunnen zien, is het eerst 142 treden nemen om naar grotere hoogte te gaan. Immers, de kapel ligt 42 meter hoger in de voormalige vijfhoekige, woontoren.

kroon als waardevolle kerkschat in Mariastein

In de bovenverdieping is een kleine ridderzaal gemaakt, welke nu de functie van kasteelmuseum heeft. De voormalige ridderzaal laat heel wat koningsschatten schatten zien, welke in 1602 geschonken zijn door prins Maximiliaan III van Oostenrijk (1558-1618), grootmeester van de Duitse Ridderorde. Waardevolle museumstukken zijn onder meer een kroon en een scepter, die in een vitrine liggen.

Kerk en kapel zijn dagelijks te bezoeken.

BEREIKBAARHEID

Het plaatsje Mariastein ligt in het district Kufstein, aan de autoweg van Kufstein naar Innsbruck.

Adres: Wallfahrtskirche Mariastein, Mariastein 1, 6324 Mariastein.

Meer is te vinden door het bezoeken van:
www.pfarre-angath.at en www.hohe-salve.com.

BELEVING

Van ver zie ik de sneeuwwitte kerk met kapel liggen. Wat is deze kerk mooi gelegen.

Bij het naderen van het voormalige kasteel, zie ik bij de ingang twee, geschilderd huurlingen. Lijkt het hier wel veilig …?

Op de binnenplaats heb ik een bijzonder mooi uitzicht op de kasteelkerk. Ik kan het niet laten aan de gietijzeren bel op de binnenplaats te trekken.

dankbetuigingen aan Maria in Mariastein

In de kerk zie ik vele dankbetuigingen aan Maria, die door stenen aan de muur zijn aangebracht. In de oude kasteelkapel kom ik bij de kaarsenkapel. Dan ga ik nog verder naar boven.

schildering in de kapel te Mariastein
plafondschildering in de kapel te Mariastein

In de bovenste kapel kijk ik omhoog, want er zijn schitterende muur- en plafondschilderingen aangebracht. Hier staat ook het oude Mariabeeld uit 1450. Wat heeft dit genadebeeld veel historische gebeurtenissen zien plaatsvinden.

Mariabeeld met Kind, het genadebeeld in Mariastein

Geplaatst: 26 juni 2022

~~~

MARIAZELL

GESCHIEDENIS

Het ontstaan van Mariazell gaat terug naar de 12e eeuw, want op 21 december 1157 is de plaats ontstaan. Otker, abt van 1155 tot in 1159 van het benedictijnerklooster Sint-Lambrecht stuurt een monnik naar de streek, die nu Mariazell heet. Een legende vertelt ..

In de 12e eeuw zijn er monniken in de regio van het latere Mariazell. In het jaar 1157 wordt monnik Magnus door abt Otker naar Mariazell gestuurd en hij neemt ook een lindehouten Mariabeeldje mee. Op 21 december 1157 is Magnus op weg daarheen en ineens verspert een rotsblok de doorgang. De monnik zet de beeltenis van Maria voor de rots en de steenmassa splijt. Hierdoor kan de monnik verder gaan. Laat in de avond plaatst hij het beeldje in een holle boomstam, bouwt een houten monnikskluis en gaat daarin verder leven. Deze kluis of cel is door het beeld een kapelletje en groeit in de loop van de jaren uit tot het grootste Mariaheiligdom van Oostenrijk met jaarlijks vele bedevaarten. Helaas gaat het beeldje verloren; een replica komt later in de basiliek te staan.

Mariazell komt van de naam van de Moeder Gods en van het Latijnse “cella”, dat monnikskluis betekent. In het Duits is dat “Zelle”.

interieur van de basiliek te Mariazell

De eerste prominente pelgrims zijn graaf Vladislav Heinrich (±1160-1222), graaf van Mähren en hertog van Bohemen met zijn echtgenote, die de cel bezoeken. De graaf heeft veel last van jicht. Door het bezoek aan de cel en bidden bij het Mariabeeld geneest de graaf. Als dank laat de graaf rond 1200 een kapel bouwen bij de cel.

altaar in de schatkamer van de basiliek te Mariazell met oude afbeelding van Maria met Kind uit 1360

Rond 1300 is sprake van de kerk van “Onze-Lieve-Vrouw te Cel”. In 1365 is er een nieuwe ontwikkeling voor Mariazell. Lodewijk I van Hongarije (1326-1382) wint een strijd de Turken en draagt de overwinning op aan Onze-Lieve-Vrouw. Hij schenkt het Madonnabeeld, dat nog steeds op het altaar in de Schatkamer staat en door Hongaarse pelgrims wordt vereerd. Het is gemaakt rond 1355 en wordt toegeschreven aan de Italiaanse schilder Andrea Vanni (1332-1414). Voor de ontwikkeling van Mariazell is van groot belang het verlenen van een volledige aflaat in 1399 door Bonifatius IX, paus in de periode 1389-1404. Het aantal bedevaartgangers neemt hierdoor aanzienlijk toe. Rond 1500 is Mariazell een internationaal bekend bedevaartsoord en dit niet alleen voor adellijken, maar ook voor burgers en boeren.

Van oorsprong is de basiliek een gotische hallenkerk. In de 17e eeuw brengt de Zwitserse architect Domenico Sciassa (±1599-1679) de barokstijl in het gebouw. In 1644 wordt begonnen met de uitbreiding van de kerk en deze is gerealiseerd in 1683. De kerk is dan niet alleen langer, maar aan de voorzijde zijn er twee torens bijgekomen. Naast de hoge toren is er aan elke zijde een kleinere toren van 60m gebouwd. De totale lengte van de kerk is 84 m en de breedte bedraagt 30 m. De wijding vindt plaats op 31 augustus 1704, als het hoogaltaar is geplaatst, door Franz von Kaltenhausen (1634-1707), abt van het klooster van Sint-Lambrecht. Rond de bedevaartkerk is het stadje Mariazell ontstaan.

genadebeeld in de centrale kapel van de basiliek te Mariazell

In 1726 is de huidige opzet van het altaar van de genadekapel geplaatst. Bij de productie zijn onder meer betrokken architect Joseph Emanuel Fischer von Erlach (1693-1742) en zilversmid Philipp Jakob Drentwett IV (1686-1754). In 1756 verwerkt Drentwett IV het zilver in de genadekapel, dat is geschonken door Maria Theresia van Oostenrijk (1717-1780), aartshertogin van Oostenrijk, koningin van Hongarije en Bohemen (1740-1780) en keizerin van het Heilige Roomse Rijk (1745-1765).

beelden en fresco’s in de basiliek te Mariazell

Rond 1800 moeten vele kunstschatten aan de overheid worden ingeleverd om de tweede Franse coalitieoorlog (1792-1802) mede te financieren. Door een grote brand in 1827 worden dak, klokken en torenkoepel vernield. Het hele koninkrijk draagt bij om de schade te herstellen. Ook de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) eist offers door het koperen dak af te staan om oorlogsinspanningen te verrichten.

In 1907 wordt de kerk tot basiliek verheven. In 1908 wordt het genadebeeld gekroond.

Na de Tweede Wereldoorlog (1939-1945) groeit de plaats door de toenemende kerkelijke en culturele uitstraling. Mariazell wordt een groot kerkelijk en cultureel centrum met internationale bekendheid.

Mariazell ontvangt tweemaal een paus, namelijk in 1983 van Johannes Paulus II, paus van 1978 tot in 2005, en Benedictus XVI in 2007, paus van 2005 tot in 2013.

gewelven van de basiliek te Mariazell
BEDEVAARTSOORD
basiliek te Mariazell

De gotisch-barokke basiliek is van ver te zien en is toegewijd aan Maria Geboorte. De karakteristieke façade, met drie torens, verwelkomt de bezoekers van ver. Het grote, gebogen hoofdportaal vermeldt woorden in het Latijn. De tekst is een verwijzing naar het bezoek van graaf von Mähren en zijn echtgenote. De graaf wordt door Maria bevrijd van jicht. Ook is weergegeven dat Ludwig I, koning van Hongarije, als dank voor de overwinning op de Turken, een Mariabeeld schenkt.

boog boven de ingang van de basiliek te Mariazell

Het genadebeeld in Mariazell heeft drie titels, namelijk Grote Moeder van Oostenrijk (Magna Mater Austriae), Grote Vrouw van de Hongaren (Magna Domina Hungarorum) en Grote Moeder van de Slavische volkeren (Alma Mater Gentium Slavorum).

Bezoekers komen speciaal voor het beeld van Maria. De beeltenis is in de genadekapel omgeven door zilveren zuilen en een zilveren baldakijn. Dit laat-romaans beeld is 48 cm hoog en uit lindehout gesneden. Op slechts twee dagen per jaar heeft het beeld geen speciale Onze-Lieve-Vrouwe-kleding om en dat gebeurt op 8 september, de dag van Maria Geboorte, en op 21 december als het ontstaan van Mariazell wordt gevierd. Maria heeft Jezus vast, die een appel in de linkerhand heeft, als teken van de erfzonde. De andere hand grijpt Hij naar een vijg, het symbool van dood en verrijzenis, die Maria hem aanreikt. De betekenis hiervan is dat Jezus het totale leed op zich neemt om de mensen van hun zonden te bevrijden. Maria wijst met haar linkerwijsvinger naar Jezus. Maria wil dus niet centraal staan, maar op de achtergrond als de voorspreekster van de mensen.

In de genadekapel zijn ook de afbeeldingen te zien van Jozef, Joachim en Anna. Deze zijn in 1734 vervaardigd door de Italiaanse beeldhouwer Lorenzo Mattielli (±1678-1748).

Twee meter hoog Mariabeeld op een pilaar van vijf meter achter de genadekapel in de basiliek te Mariazell

Achter de genadekapel, in het in de 17e eeuw gebouwde deel van de kerk, staat een 2 m groot Mariabeeld op een 5 m hoge, marmeren zuil. Het beeld is uit 1520. Maria wordt weergegeven als de hemelse koningin en draagt op de rechterarm de zegenende Jezus met een wereldbol. In de linkerhand houdt Zij een scepter vast.

De fresco’s aan de gewelven maken indruk en vooral die in de hoge koepel.

Aan beide zijden van het middenschip zijn zes kapellen gebouwd.

kleding van het Mariabeeld in de genadekapel, tentoongesteld in de schatkamer van de basiliek te Mariazell
dankuitingen (ex voto’s) aan Maria in de schatkamer van de basiliek te Mariazell

De basiliek kent een uitgebreide schatkamer, die te bereiken is via de trap bij de noordwestelijke toren. Boven zijn vele schatten en de galerijen tonen honderden, persoonlijke dankbetuigingen aan Maria. Boven de doorgangen van de galerijen zijn 32 wonderlijke gebeurtenissen verbeeld in de periode 1622-1626 door Markus Weiss (+1641) uit Graz. In vitrines zijn vele kostbaarheden te zien als kruisen, monstransen en kronen voor het genadebeeld. Ook is in de noordelijke schatkamer het altaar met het oude genadebeeld te zien, dat dateert van rond 1360. Verder zijn vele schilderijen opgehangen, waaronder het schilderstuk van de strijd van de koning van Hongarije tegen de Turken. Dankzij de hulp van Maria wint de koning de slag en schenkt het Mariabeeld dat nu in het altaar van de schatkamer staat. Dit beeld wordt nog steeds veelvuldig vereerd. In de schatkamer zijn ook kledingstukken van het genadebeeld te zien.

In de periode mei-oktober is er elke zaterdagavond een lichtprocessie. De basiliek is het gehele jaar geopend en dagelijks zijn er eucharistievieringen.

Het is mogelijk lid te worden van de “Vrienden van de Basiliek Mariazell” (Freunde der Basilica Mariazell).

schilderij met “de vlucht naar Egypte” in een kapel van de basiliek te Mariazell
BEREIKBAARHEID

Mariazell ligt in het noorden van de deelstaat Stiermarken, in het district Bruck an der Mur, ten zuidwesten van Wenen en ten noorden van Graz.

De basiliek ligt in het hart van Mariazell, aan de Benedictusplatz 1, 8630 Mariazell.

Op www.basilika-mariazell.at is actuele info te vinden.

BELEVING

Op een zondag ben ik tegen 8.00 u in de ochtend in de basiliek en woon de eucharistieviering bij. Vervolgens is het een rondgang maken in het prachtige gebouw. Hierbij kom ik Maria veelvuldig tegen op schilderijen en als beeltenissen. Wat is het hier mooi! Ik raak nog meer onder de indruk als ik vlakbij het genadebeeld ben. Voor deze beeltenis komen de pelgrims naar Mariazell.

genadekapel in de basiliek te Mariazell

Nadat ik de basiliek ben rondgegaan, ga ik naar boven en komt bij de Schatkamer. Ontelbare dankbetuigingen hangen tegen de hoge muren. Ook hangen hier schilderijen, die bezoeken van edelen aan Mariazell weergeven, strijdtonelen laten zien en verschijningen van Maria tonen.

schilderij als dankbetuiging (ex voto) in de schatkamer van de basiliek te Mariazell
houten beeld van Maria met Kind in de schatkamer van de basiliek te Mariazell

In de Schatkamer staat ook een groot, oud, houten, Mariabeeld. Deze beeltenis heeft geschiedenis gemaakt door miljoenen bezoekers te verwelkomen. Wat zouden de pelgrims tegen Haar hebben gezegd? Het grote beeld is gemaakt rond 1360. Maria zit met haar Kind op een troon en is uitgebeeld met kroon en scepter. Voor het in de schatkamer is geplaatst, heeft het beeld gestaan in de sacramentskapel. Het beeld kan afkomstig zijn uit het voormalige kartuizerklooster in Gaming en heeft daardoor de naam “Kartause Maria Thron”.

In een stand, nabij de basiliek, koop ik devotionalia voor vrienden, bekenden en mezelf, waaronder een aantal kaartjes met de afbeelding van de Madonna en aan de achterzijde de tekst met de woorden: “Maria helpt in elk lijden. Maria helpt alle tijden, Ze helpt als niemand kan helpen, daarom wordt Zij vol vertrouwen aangeroepen.”

pelgrims bij de aankomst voor de basiliek te Mariazell

Tijdens mijn bezoek aan Mariazell is het druk met vele pelgrims. Ik zie groepen Hongaren, die dit weekeinde hun bedevaart hebben georganiseerd. Onder hen zijn er, die in 1956 uit hun land naar Oostenrijk zin gevlucht. De meesten hebben een stok bij om het langdurig stappen te verlichten. Een groep is geheel op dezelfde wijze gekleed. Het valt me op dat elke groep zingend de basiliek betreedt.

trapopgang naar de basiliek te Mariazell

Dat Mariazell een internationaal geliefd bedevaartsoord is, blijkt vooral door de ontelbare bezoekers uit vele landen. Ik zie en hoor niet alleen bedevaartgangers uit Oostenrijk, maar ook uit landen als Duitsland, Hongarije, Kroatië, Italië en Polen. In de basiliek liggen dan ook vele folders en boekjes in verscheidene talen. Echter, uitgaven in het Nederlands ontbreken. Wellicht is de overweging dat Nederlanders en Vlamingen meertalig zijn.

kostbaarheden in de schatkamer van de basiliek te Mariazell

Mariazell vind ik een plaats om zeker te bezoeken om er Maria te ontmoeten en verder … Er zijn terrassen bij cafés en restaurants, heel wat hotels, winkels met kleding, zaken met souvenirs en stands met lokale likeuren van 40% alcohol. Deze dranken zijn typerend voor de stad en de etiketten laten dat zien. Echter, het meest bijzondere van deze plaats is het genadebeeld in de basiliek, waarnaar jaarlijks zo’n miljoen bezoekers komen. Mariazell is een van de grote, Europese bedevaartsoorden van Maria. Het is een geschenk Maria hier te mogen bezoeken.

Mariabeeld in de basiliek te Mariazell

Geplaatst: 1 september 2022

~~~

MÖTZ

GESCHIEDENIS

Rond 1000 vóór Christus is de streek rond Mötz al bewoond. In de 12e eeuw wordt de plaats Mötz voor het eerst genoemd. Door de ligging aan de rivier Inn en handelswegen is de plaats een internationaal verkeersknooppunt.

bedevaartkerk te Mötz

Sinds 1740 staat het Mariabeeld bij de ingang van de grot die toegang geeft tot de mijnschacht. In dat jaar is er een wonderbaarlijke redding van de mijnwerker Thomas Kluibenschädl. De man raakt in de mijn ingesloten door het instorten van een tunnel, maar wordt gered. De grote rots voor de grot wordt op wonderbaarlijke wijze verwijderd en zo is de man bevrijd. Als dank is de beeltenis geplaatst.

In 1854 is de grot vergroot en is een nieuw pad naar het Mariabeeld gemaakt, want het Maria Hulp-beeld wordt steeds vaker bezocht. In 1860 is het plan het beeld te restaureren. Echter, de aangezochte kunstenaar ondervindt dat het beeld niet te restaureren is. Hierop beslist hij een nieuw en groter beeld op een linnen doek te maken. Dit schilderij staat nog steeds in de kerk. Naast het beeld van Maria Hulp is een beeltenis van de Moeder van Smarten geplaatst.

schildering uit dankbaarheid aan Maria in de bedevaartkerk te Mötz

In 18e en 19e eeuw vinden gebedsverhoringen plaats en deze geven wonderbaarlijke genezingen, waaronder de heling van Maria Kalb uit Rum in 1871. Maria Kalb (1842-1925) uit Rum, wordt op 12 september 1871 naar de grot met het Mariabeeld gedragen. Maria Kalb is ongeneeslijk ziek, de dood lijkt nabij en zij geeft nauwelijks tekenen van leven. Na het bidden van de rozenkrans gaan haar ogen open. Het gebed is verhoord, want ineens is zij genezen en gaat zonder hulp de heuvel af, waarop het beeld staat. Na haar genezing is Maria Kalb nog vaak naar de plaats van het beeld, kapel en kerk gekomen. Later zegt Maria Kalb, dat zij meer verschijningen heeft gehad.

muurschildering in de bedevaartkerk te Mötz van het eerste bezoek van Maria Kalb, die door haar broer wordt gedragen

Door het redden van de mijnwerker Thomas Kluibenschädl uit Mötz en het genezen van vooral Maria Kalb groeit het aantal pelgrims enorm.

In 1881 is een kapel gebouwd en deze staat nog steeds bij de ingang van de mijn. Echter, de stroom pelgrims blijft groeien en de noodzaak van een kerk dient zich aan.

De bedevaartkerk heeft de naam “Maria Locherboden” (Maria gatenbodem) en dat vanwege de mijningangen in de regio.

schilderij met Maria en Kind in het hoogaltaar van de bedevaartkerk te Mötz met in de lijst de tekst “O wonderbaarlijke Moeder bidt voor ons allen”

In 1896 wordt gestart met de bouw van de kerk. Op 30 juni 1901 wordt het genadebeeld van Maria in de kerk geplaatst van het bedevaartsoord Maria Locherboden te Mötz. In 6 juli 1901 is de kerk ingewijd door Simon Aichner (1816-1910), bisschop van Brixen (1884-1904). In het heiligdom staat een piëta van beeldsnijder Josef Bachlechner de Oudere(1871-1923) uit Hall (Tirol), die ook de altaaropbouw heeft gemaakt. De fresco’s in de kerk zijn van Anton (Toni) Kirchmayr (1887-1965), kunstschilder en restaurateur uit Innsbruck, die deze in de periode 1914-1916 heeft geschilderd. Op 24 mei 1916, de feestdag van Maria Hulp der Christenen, zijn alle werken klaar.

plafondschilderingen in de bedevaartkerk te Mötz
BEDEVAARTSOORD
bedevaartkerk te Mötz

De neogotische bedevaartkerk Maria Locherboden staat op rotsen van het Mieminger Plateau. De prachtige kerk is het bezoeken waard. Rond de kerk is een hekwerk aangebracht.

ingang van de genadekapel te Mötz

Boven de ingang van de kerk is Maria met een lelie, als teken van kuisheid, in mozaïek weergegeven. De tekst luidt: “Heilig Hart van Maria wees onze redding”. De muren en gewelven zijn versierd met ornamenten en schilderingen.

deel van de muurschildering in de bedevaartkerk te Mötz met het ontstaan van het heiligdom dat een mijnwerker wordt gered door Onze-Lieve-Vrouw

De oorsprong van het heiligdom is in de kerk weergegeven, als de mijnwerker die gered wordt uit een ingestorte mijn en Maria om hulp inroept. Ook is de doodzieke Maria Kalb verbeeld, die op 12 september 1871 door haar broer naar de grot wordt gedragen. Ook is te zien dat zij voor het altaar van Onze-Lieve-Vrouw bidt, die boven in beeld verschijnt.

In de periode mei-oktober is er eenmaal per maand een avond-bedevaart met processie en vele kaarsjes. Dit gebeurt op de 11e van de maand.

hoogaltaar in de bedevaartkerk te Mötz

De bedevaartkerk is het hele jaar open en parkeergelegenheid is aanwezig

Bezienswaardig is ook de parochiekerk “Maria Schnee” van Mötz.

BEREIKBAARHEID

De Bedevaartkerk te Mötz ligt op ruim 800 m hoogte van het Mieminger Plateau, in de deelstaat Tirol, in het Oberinntal. De plaats ligt tussen de steden Telfs en Imst, ± 40 km ten westen van Innsbruck.

Adres: Locherboden 1, 6423 Mötz.

De webstek van de gemeente www.moetz.tirol.gv.at geeft de nodige info en deze is ook te vinden op www.innsbruck.info en www.dibk.at van het bisdom.

BELEVING
bedevaartkerk te Mötz

De neogotische Bedevaartskerk staat me vanaf grote hoogte en verre afstand te wenken. Als ik bij het heiligdom op ruim 800 m hoogte kom sta ik bovenop de Sassberg. Daar is het genieten van een panoramisch uitzicht over de wijde omgeving. De kerk Maria Locherboden met de toewijding aan “Maria Hulp der Christenen” torent werkelijk boven de streek uit.

kapel bij de mijningang te Mötz waar de avondbedevaarten beginnen

Allereerst breng ik een bezoek aan de kapel, waar de start is van de nachtelijke bedevaarten. Naast deze kapel is de ingang van de grot, die naar de mijn leidt. Hier is het ontstaan van het heiligdom, omdat een mijnwerker wordt gered door Maria.

kapel met piëta bij de ingang van de mijn in Maria Locherboden te Mötz

Vervolgens ga ik naar de Genadekapel en zie de piëta met Maria en haar gestorven Zoon. Het meest bijzonder van het bezoek aan dit bedevaartsoord is voor mij het zien van de steen, waarop Maria heeft gestaan, vlakbij de Genadekapel. Onze-Lieve-Vrouw verschijnt hier aan Maria Kalb.

steen waar Maria heeft gestaan op de route van de Genadekapel naar de Bedevaartskerk te Mötz

Bij de ingang van de kapel maakt de entree indruk op me. Maria kijkt me aan … Inderdaad, Zij is mijn redding!

afbeelding van Maria boven de ingang van de genadekapel met het opschrift “Heilige Hart van Maria wees onze Redding”

De kerk is een juweel. Vol bewondering kijk ik naar de kleurrijke glas-in-loodramen en zie de weergave van de kroning van Maria en het bezoek van Maria aan Elisabeth. Ook zie ik de gebeurtenissen afgebeeld die de bedevaartgeschiedenis van Maria Locherboden weergeven. Deze muurschilderingen vertellen het ontstaan van dit heiligdom met de mijnwerker, die wordt gered en het eerste bezoek van Maria Kalb aan Maria Locherboden.

glas-in-loodraam met Maria ontmoet Elisabeth in de bedevaartkerk te Mötz
glas-in-loodraam in de bedevaartkerk te Mötz
glas-in-loodram in de bedevaartkerk te Mötz

Het bezoek aan de Bedevaartskerk te Mötz geeft mij onvergetelijke herinneringen.

Geplaatst: 18 september 2022

Dutch Dutch English English German German French French Italian Italian Spanish Spanish Polish Polish Portuguese Portuguese
Come2theweb