Uitgaven

De belangstelling, welke ik voor Maria heb, is in de loop van mijn leven gegroeid. Na het schrijven van teksten over mijn gevoel voor Haar zijn er publicaties gekomen. De uitgaven zijn in de Nederlandse taal geschreven.

Jan van Wijk

~~~UITGEBRACHTE, NEDERLANDSTALIGE BOEKEN:
-Duizendmaal Maria
-Gedachten aan Maria
-Lourdes bedevaart vol beleving
-Onze-Lieve-Vrouw in Bergen op Zoom
-Fatima raakt mij
-Kracht door Lourdes
-Kerstgedachten
-Negen dagen Santiago, Fatima, Lourdes

~~~

DUIZENDMAAL MARIA

Met duizend uitspraken over meer dan honderd thema’s diept de schrijver het geloof in Maria verder uit. Na ontvangen ingevingen is het spelen met woorden om tot uitspraken te komen en zo ontstaan getuigenissen die een eerbetoon brengen aan Maria.

De opgenomen thema’s betreffen onder meer bedevaart, bescherming, dankbaarheid, eenvoud, gehoor, goedheid, hoop, knopen, licht, liefde, mantel, moeder, pelgrim, spiritualiteit, troost, vriendschap en warmte.

De opbrengst van de verkopen van het boek gaat naar Comité Pro Maria, bisdom Breda, om bedevaarten naar het Heiligdom van Beauraing mogelijk te maken.

Auteur: Jan van Wijk
Aantal pagina’s: 48
Formaat: 24 bij 16,5 cm
Foto’s: zwart/wit
Taal: Nederlands
Publicatie van Mariakamer: 2023
Prijs, inclusief verzending, per exemplaar € 9,00

Bestellen?
Stuur naar janvanwijk1010@gmail.com een mail met naam, adres, postcode, plaats, titel boek en aantal exemplaren.

~~~

GEDACHTEN AAN MARIA

De betekenisvolle gedachten zijn bijdragen aan de mariale poëzie met steeds drie woorden per regel en zijn persoonlijke ervaringen van de auteur.

De “gedachten aan Maria” betreffen onderwerpen over onder meer bedevaart, beeltenissen, bezieling, herhaling, hoop, hulp, omzien, toevlucht, redding, respect, rozenkrans en verlangen.

Door de verkoop van het boek wordt het goede doel “War Child” gesteund; weerloze kinderen lijden zoveel door oorlogen.

Auteur: Jan van Wijk
Aantal pagina’s: 64
Formaat: 24 bij 16,5 cm
Foto’s: zwart/wit
Taal: Nederlands
Publicatie van Mariakamer: 2022
Prijs, inclusief verzending, per exemplaar: € 9,00

Bestellen?
Stuur naar janvanwijk1010@gmail.com een mail met uw naam, adres, postcode, plaats, titel boek en aantal exemplaren.

recensie in het Magazine voor De Pelgrim, nummer 2, zomer 2023

~~~

LOURDES BEDEVAART VOL BELEVING

Een boek voor de pelgrims naar Lourdes en voor hen die thuis de bedevaart in gedachten willen beleven.

Een bezoek aan Maria in het Franse Lourdes heeft geleid tot het schrijven van teksten en maken van bijpassende foto’s. De impressies zijn verwoord in de kenmerkende stijl van de auteur, namelijk drie woorden per regel.

De opgedane indrukken betreffen onder meer pelgrim, rondgang, Maria, grot, bron, kaarsen, devotie, bidden, rozenkrans, processie, wonderen, verschijningen, kapel, kaarsen, danken, devotionalia, gevoel en herinnering.

Door de verkoop van het boek wordt het goede doel KiKa, Kinderen Kankervrij, gesteund.

Auteur: Jan van Wijk
Aantal pagina’s: 56
Formaat: 24 bij 16,5 cm
Foto’s: zwart/wit
Taal: Nederlands
Publicatie: 2021
Prijs, inclusief verzending, per exemplaar € 8,50

Bestellen?
Stuur naar janvanwijk1010@gmail.com een bericht.

artikel in BNDeStem van 29-12-2021

~~~

ONZE-LIEVE-VROUW IN BERGEN OP ZOOM

Het boek geeft een rondgang in de stad langs het Mariale erfgoed in Bergen op Zoom. Meer dan 100 locaties zijn in het werk opgenomen en over de 150 kleurenafbeeldingen. Indrukken over afbeeldingen van Onze-Lieve-Vrouw hebben betrekking op beeltenissen, schilderijen, tegels en namen in kerken, kapellen en aan gevels van huizen. De afbeeldingen worden besproken aangaande grootte, kleur, type weergave en datering. Ook wordt ingegaan op de historie van gebouwen waar afbeeldingen Onze-Lieve-Vrouw zijn te ontdekken. Hiermee is een inventarisatie gegeven, die een vrij nauwkeurige weergave geeft van hetgeen in Bergen op Zoom is te zien van Maria. Het boek geeft een duidelijke rondgang voor de lezer, waardoor de afbeeldingen van Onze-Lieve-Vrouw in de stad zijn te bewonderen.

Met de verkoop van het boek wordt een goed doel gesteund en dat is de Maria Ommegang in Bergen op Zoom.

Auteur: Jan van Wijk
Aantal pagina’s: 96
Formaat: 24,0 bij 16,6 cm
Foto’s: geheel in kleur
Taal: Nederlands
Publicatie: 2021
Prijs, inclusief verzending, per exemplaar: € 15,00

Bestellen? Stuur naar janvanwijk1010@gmail.com een email.

De boekpresentatie van 12 september 2021 werd opgeluisterd door Marjan van Rooij met dwarsfluit, Sandra Remeijn op accordeon, Wim de Veth op saxofoon, Wim van Bladel met mondharmonica, Tom van Eekelen hield een toespraak, Ad den Braber stelde vragen aan de auteur, Jan van Wijk hield een voordracht en Jim Bernaards zorgde voor de presentatie. De boekpresentatie werd bijgewoond door bijna 200 belangstellenden.

Hieronder staat de toespraak, die Tom van Eekelen heeft gehouden tijdens de boekpresentatie op 12 september 2021.

recensie in Waterschans,Geschiedkundige Kring Bergen op Zoom, No 4, december 2021.
boekrecensie in Lourdes, Magazine voor de Pelgrim, nummer 4, winter 2021

Hieronder staat de recensie van het boek “Onze-Lieve-Vrouw in Bergen op Zoom” van Anton de Wit, hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad van 24 september 2021, nummer 38, pagina 16.

~~~

FATIMA RAAKT MIJ

Deze uitgave gaat over bezoeken van Jan van Wijk aan Fatima, het drukst bezochte Mariabedevaartsoord in Portugal. Het boek legt accenten, welke voor hem als belangrijk voelen. Ook wordt duidelijkheid gegeven over de verschijningen van Maria in het Portugese Fatima. Dit wordt geplaatst in de context van 1917, het jaar van de verschijningen. De schrijver beleeft Fatima en wordt erdoor geraakt. De indrukken en ervaringen, welke de auteur in Fatima heeft mogen opdoen, deelt hij met de lezer. Jan van Wijk laat zijn gevoel spreken en hierdoor legt hij getuigenis af van zijn geloof in Maria.

In het boek wordt onder meer stilgestaan bij “op bedevaart”, “verschijningen”, “zienertjes”, “Onbevlekt Hart”, “basiliek”, “kroning beeld”, “processie”, “verschijningskapel”, “heiligverklaringen” en de plaatsen Fatima en Aljustrel.

Met de verkoop van dit boek wordt een goed doel gesteund, namelijk de Lievevrouweparochie te Bergen op Zoom.

Auteur: Jan van Wijk
Aantal pagina’s: 80
Formaat: 21 bij 14,8 cm
Taal: Nederlands
Publicatie: 2018
Prijs, inclusief verzending, per exemplaar: € 8,00

Bestellen? Stuur naar janvanwijk1010@gmail.com een email.

~~~

KRACHT DOOR LOURDES

In dit boek maakt Jan van Wijk de lezer deelgenoot van zijn ervaringen in het Zuid-Franse Lourdes. In deze grootste bedevaartsplaats van Maria in Europa doet hij vele memorabele indrukken op. De schrijver ontmoet er Maria, ontvangt de warmte van het Heiligdom en voelt zich welkom bij de Grot. Elk bezoek aan Lourdes vindt hij een kostbare, wonderlijke gebeurtenis. In Lourdes ontvangt de auteur kracht om zichzelf te bezien en volgende stappen te mogen zetten.

De schrijver belicht heel veel van zijn bedevaarten naar en in Lourdes, zoals “reis”, “aankomst”, “Grot”, “verschijningen”, “Bernadette”, “water”, “wonderen”, “kaarsen”, “processies”, “basilieken”, “parochiekerk”, “Nevers”, “vrijwilligers” en “gekroonde beeld”.

Met de verkoop van dit boek wordt een goed doel gesteund, namelijk de kerk van Onze Lieve Vrouw van Lourdes te Bergen op Zoom.

Auteur: Jan van Wijk
Aantal pagina’s: 80
Formaat: 21 bij 14,8 cm
Taal: Nederlands
Publicatie: 2017
Prijs, inclusief verzending, per exemplaar € 8,00

Bestellen? Stuur naar janvanwijk1010@gmail.com een email.

~~~

KERSTGEDACHTEN

Bij het lezen van “kerstgedachten” neemt Jan van Wijk de lezer mee op reis. Hij staat stil bij een veelheid aan gedachten over Kerstmis. In dit boek spreekt de schrijver de lezer aan, toont zijn innerlijk en geeft kerstgedachten ter overweging. Zijn woorden raken het hart en zetten de lezer tot nadenken aan. Het geheel vormt een oprechte getuigenis in vele kerstgedachten. Hierdoor zijn voor de lezer de woorden een vertrekpunt met Kerstmis en geven zij kracht voor het gehele jaar.

In dit boek wordt onder meer nader ingegaan op “stilstaan”, “geloof”, “Maria”, “annunciatie”, “herberg”, “ster”, “engel”, “kribbe”, “pasgeborene”, “kerststal”, “herders”, “wijzen”, en “toekomst”.

Met de verkoop van dit boek wordt de Stichting Maria Ommegang te Bergen op Zoom gesteund.

Auteur: Jan van Wijk
Aantal pagina’s: 82
Formaat: 21 bij 14,7 cm
Taal: Nederlands
Publicatie: 2015, tweede druk 2016
Prijs, inclusief verzending, per exemplaar € 8,00

Bestellen? Stuur naar janvanwijk1010@gmail.com een email.

~~~

NEGEN DAGEN

In “Negen Dagen” deelt Jan van Wijk met de lezer zijn ervaringen bij de bezoeken aan Santiago de Compostela, Fatima en Lourdes. De “Negen Dagen” vormen een noveen met de reis naar en het verblijf in de drie bedevaartplaatsen.

De indrukken door schoonheid in beelden en gesprekken zijn uitdagingen om weer te geven. Dit verwoorden met gevoel, warmte, devotie en liefde geeft uiting aan een rijke belevenis. Wat gebeurt er als de nacht gezien wordt als avontuur? Welke effect geeft een diepgaand gesprek met een beeldschoon zustertje? Wat maakt het in je lijf los als liefde zo dichtbij komt en in je kruipt? Tot hoever kan je gaan in je devotie tot een bijzondere vrouw?

In “Negen Dagen” wordt veel geopenbaard. Alles is waar gebeurd. Niets is verzonnen. Deze werkelijkheid gaat niet vanzelf.

Met de verkoop van dit boek wordt een goed doel gesteund, namelijk de Lievevrouweparochie te Bergen op Zoom.

Auteur: Jan van Wijk
Aantal pagina’s: 102
Formaat: 21 bij 14,7 cm
Taal: Nederlands
Publicatie: 2009
Prijs, inclusief verzending, per exemplaar € 5,00

Bestellen? Stuur aan janvanwijk1010@gmail.com een email.

~~~

Come2theweb