Gedachten

Menig keer per dag krijg ik gedachten, welke Maria betreffen. In mijn leven heeft Zij dan ook een belangrijke plek. Echter, niet alleen ik mag dit ervaren, maar ook u, bezoeker aan de Mariakamer. De opvallende plaats van Maria in menig mensenleven komt onder meer door allerlei gedachten aan en ervaringen met Haar. Meermaals deel ik met vrienden en bekenden mijn gedachten over Maria. Ik kom dan tot gedeelde belangstelling en liefde voor Haar. Gedachten aan Maria zijn er voor mij van velerlei aard en dat voelt als grote rijkdom.

Onderstaande gedachten heb ik in de Mariakamer verwoord, tenzij dit anders is aangegeven. Deze gedachten kunnen ook bij u, beste lezer, tot gedachten leiden.


Frequent heb ik gedachten welke hier een plaats krijgen en bij een volgend bezoek van u aan de Mariakamer is dit deel van de kamer wellicht weer verder verrijkt.

Jan van Wijk

~~~

GERAAKT

Worden geraakt …
Steeds als ik me voel geraakt door te bidden tot Maria, gaat er kracht uit van het gebed naar mij en dit wekt energie op. Door Haar te worden geraakt, komt over als een ontmoeting vol rijk gevoel. Om me te laten raken, stel ik me open en hierdoor kent het ontvangen geen drempel.

Het worden geraakt ervaar ik als een openbaring, een weldaad voor de dag. Dit maakt diepe indruk op me en bezorgt het gevoel van bescherming, hulp, troost en versterking. Het laten raken door Maria lijkt op het overspringen van vonken vol goedheid.

Om het raken meer te ervaren, ga ik Maria tegemoet …

19 oktober 2021

~~~

MISBRUIK

Nu is ook in Frankrijk een rapport door een commissie gepubliceerd over seksueel misbruik in de rooms-katholieke kerk (“Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église”). In het vele pagina’s tellende document staat dat honderdduizenden in Frankrijk het slachtoffer zijn geworden van het misbruik door enkele duizenden geestelijken. Wereldwijd zijn er al ontelbare mensen het slachtoffer geworden van seksueel misbruik in de rooms-katholieke kerk.

Zo’n 216.000 kinderen en jongeren zijn in de periode 1950-2020 het slachtoffer geworden van seksueel misbruik door geestelijken in Frankrijk. Dit aantal komt te liggen op 330.000 als ook slachtoffers van seksueel misbruik worden meegeteld, die door personen zonder officiële functie in de rooms-katholieke kerk zijn misbruikt. Uit uitgebreid onderzoek blijkt dat jongens voor zo’n 80% van het totaal slachtoffers zijn.

Ik raak verbijsterd bij het vernemen, dat ook in Frankrijk de kerkelijke leiders zich onverschillig hebben gedragen tegenover de slachtoffers. De gedupeerden werden niet geloofd, er werd niet naar hen geluisterd en kregen te horen dat zij zelf schuldig waren voor hetgeen hen is overkomen. Dit doet me denken aan zwijgen over de feiten, nalaten op te treden en zoveel mogelijk “onder het tapijt vegen”. Een afschuwelijke smaak krijg ik in de mond en gedachten over machtsmisbruik komen in me op …

Als kerkelijke leiders nu om vergiffenis vragen is dat toch wat magertjes … Slachtoffers financieel tegemoet komen, doet me denken aan omgekeerde “aflaten”. Echter, geld geven, doet herinneringen aan en gevolgen van geestelijke en lichamelijke pijn niet wegnemen. Paus Franciscus heeft al eerder gezegd dat seksueel misbruik in de rooms-katholieke kerk met wortel en tak moet worden uitgeroeid. Dit is ook nodig, maar het neemt niet weg dat de beeldvorming van de kerk enorme imagoschade heeft opgelopen en nog meer mensen de kerk de rug toekeren.

In gebed tot Maria denk ik aan de honderdduizenden misbruikten in Frankrijk.

6 oktober 2021

~~~

OUDERDOM

Dankbaar voor het leven zijn en ook om ouder te worden. Dit komt de laatste jaren meer en meer bij me op. Voor mensen met veel jaren heb ik een groter respect gekregen en dat voelt als een gevolg van ouder mogen worden.

In gesprekken met ouderen komt het ouder worden meermaals aan bod. Steevast hoor ik dat ouderdom met gebreken komt. Inmiddels kan ik dit beamen, want ook mijn lichaam is door het klimmen van de jaren wat krom gegroeid, mijn snelheid boet met het jaar in en de longen piepen steeds luider. Het lijf betert niet door de ouderdom. Ouderdom geeft gedachten over het tijdelijke en ervaart meer kwetsbaarheid. Ooit komt het afscheid nemen van dierbaren.

Echter, ouderdom kent ook mooie kanten van het leven op hogere leeftijd. Het relativeringsvermogen neemt bij de meeste ouderen toe, zij zijn meer berustend in hetgeen gebeurt, genieten van de dag en de wijsheid verkeert in ongekende weelde.

Ouderen bidden meer dan de meeste jonge mensen. Gepensioneerden van wat hogere ouderdom hebben het vaker over Maria en zien uit naar het ontmoeten van Haar.

Ik ben Maria dankbaar voor het leven en spreek dit dagelijks uit naar Haar. Het kwetsbare bestaan is mij duidelijker dan ooit en ik geniet van alles wat ik nog kan doen. De ouderdom mag nog wel wat toenemen, want versleten voel ik me nog niet. Ouderwets ben ik niet. Of vergis ik me nu …

11 september 2021

~~~

Bétharram

~~~

MARIAKAPEL

In een Mariakapel voel ik me welkom om er in rust te bidden en gedachten te laten komen. Het is dan stil in en rond mij, want Maria, bloemen, kaarsen en mensen in gebed maken nauwelijks geluid.

In menige Mariakapel komen dagelijkse velen op bezoek. Meestal is de afbeelding van Maria een schilderij van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand of een beeld van de Moeder Gods met of zonder klein kind. Als ik naar de beeltenis van Maria kijk, word ik steeds geraakt door de blik van de Maagd Maria. Door elkaar aan te staren, ervaar ik warmte.

De context in een Mariakapel zorgt voor een hartverwarmende sfeer, waar velen zich toe aangetrokken voelen. Immers, het bezoeken van een Mariakapel is een intieme en waardevolle belevenis. Een kapel voorziet in een grote behoefte. Het is dan ook nodig de kapellen te blijven onderhouden om de Mariadevotie in een kleine ruimte kansrijk te laten zijn. En … een nieuwe Mariakapel is van harte welkom.

14 augustus 2021

~~~

DRUKTE

De drukkende drukte van wat me bindt en dwingt is aan het temperen. Nu heerst wat meer rust en stilte krijgt ook gelegenheid om er te zijn. Het is eens “nee” zeggen en de agenda niet te laten vollopen met allerlei afspraken. Drukte ervaren, brengt een gevoel van overladenheid teweeg en dat voelt zwaar.

Een overvloed aan bezigheden maakt mij niet gelukkig. Ik vind het meer en meer belangrijk mezelf te zijn, zonder te worden opgejaagd. Door dit opjagen wordt de drukte verder gestimuleerd en daar wil ik geen bijdrage meer aan leveren.

Rust en stilte nodigen me uit enkele woorden met Maria te delen. Dit lukt me met rust en stilte in mijn hoofd. In de toenemende onrust van deze tijd is Maria voor mij het heldere licht. Dit licht wijst me naar de haven van onwrikbaar geloof, blijvende hoop, innige liefde en duurzame bescherming. Wat ben ik blij rust en stilte te kunnen omarmen. Dit ervaren is meer zien waar het in het leven echt om gaat en dan is er in mij voor drukte geen plaats.

10 augustus 2021

~~~

KRACHT

Vaak verbaas ik me over de kracht, waarover mensen beschikken. Dit geldt niet alleen voor sporters op de Olympische Spelen, maar ook voor bijvoorbeeld minder getalenteerden op sportgebied, zoals ik. De kracht om iets te volbrengen, door te gaan, wat af te maken en … daar dankbaar voor te zijn.

De kracht van iemand is veelal groter dan mogelijk wordt gehouden. Mensen stijgen dan boven zichzelf uit, door zich te overtreffen. Het is dan krachtiger zijn, dan zij hebben gedacht en daardoor is iemand in staat wat meer tot stand te brengen.

Als ik terugdenk aan hetgeen mijn ouders hebben gedaan, dan hebben zij veel verzet en gerealiseerd. Naarmate ik ouder mag worden, sta ik daar meer dan ooit bij stil en neemt het respect voor mijn ma en pa verder toe. Ik ben me ervan bewust, dat kracht een geschenk is. Bij de een is dat overwegend fysiek en bij de ander meer mentaal.

Maria dank ik dagelijks voor de ontvangen kracht, omdat Zij mij sterkt in hetgeen ik mag doen. Door de gekregen energie kan ik het leven beleven en worden dagen hernieuwd om het leven te blijven ontmoeten. Zo maakt kracht van het leven pracht.

24 juli 2021

~~~

ALLEEN

In Nederland bestaat één op de drie huishoudens uit één persoon. Deze alleenbewoners zijn bijvoorbeeld een weduwe, student, vrijgezel of gescheiden man of vrouw. De meesten van hen zijn tevreden met hun situatie, ofschoon zij niet alleen willen zijn. Immers, in de kern is een mens als een sociaal dier; betrokken en blij met anderen. Echter, de alleenbewoner kan op zoek zijn naar een balans in het huidige leven of deze al hebben gevonden.

Ik ken heel wat alleenstaanden, die zich verre van alleen voelen, maar als alleenstaande door het leven willen gaan. Zij zijn zelfstandig, kennen hun verantwoordelijkheden, doppen hun eigen boontjes en hebben een of meer vrienden of vriendinnen. Deze alleenstaanden zijn dus absoluut geen zielige, eenzame mensen en behoren ook niet tot de groep van egoïsten. Deze mensen hebben behoefte aan zelfbeschikking, individualiteit en vrijheid. Het zelfstandig zijn, hoort dan bij de identiteit.

Met Maria heb ik vaak mijn overwegingen gedeeld om als alleenstaande verder door het leven te gaan. Met vrienden in de nabijheid en het dagelijks delen van mijn gebeurtenissen met Maria, voel ik me verre van alleen. Het voelt goed afwegingen met anderen te kunnen delen.

18 juli 2021

~~~

LEVENSEINDE

Iedereen komt in de fase van het levenseinde; het laatste deel van het verblijf op aarde. Dit einde is voor ieder mens anders en velen hebben wensen voor het eindstation. Deze finale halte duurt meestal kort. Heeft u beelden bij uw laatste levensfase?

Als ik het levenseinde meemaak, wil ik rust om in stilte van het leven op deze planeet afscheid te nemen. Wel mogen vrienden en vriendinnen daarbij aanwezig zijn. Maria, de moeder van iedereen, nodig ik zeker uit te komen, als ik het tijdelijke voor het eeuwige ga verwisselen. Immers, zij is mijn beste vriendin.

Tijdens mijn laatste uren op deze aarde wil ik stilstaan bij mijn leven. Tussenbalansen heb ik eerder opgemaakt, maar de finale resultatenrekening wil ik ook zien. Het resultaat van mijn leven kent baten en lasten én uiteindelijk rolt daar een verschil uit. Of dit positief of negatief is, bepaal ik niet zelf. De plussen en minnen passeren de revue. Ik zie uitschieters naar boven en naar beneden. Met Maria heb ik het meermaals over mijn hoogten en laagten gehad. Daarbij ben ik in mijn woorden tot Maria kritisch naar mezelf. Wat goed voelt is, dat ik in mijn leven vaak een positieve richting heb mogen nemen. Veelvuldig heb ik dit met Maria overlegd. Zij weet hoe ik ervoor sta en kent mijn eindresultaat. Maria heeft mij gewikt en gewogen. Door haar bevindingen ben ik gereed om het levenseinde in te gaan. Verder vraag ik Maria nog of ik haar bevindingen mee mag nemen naar de hemelpoort om deze aan Petrus te overhandigen. Doet hij deze poort ooit voor me open? Zouden deze gedachten over het levenseinde realiteit worden?

10 juli 2021

~~~

RICHTING

Ik maak een en ander mee, dat me te denken geeft. Ook nu wend ik me tot Maria. Richt woorden tot Haar, Zij die mij richting geeft. Ik luister, luister …

Wat later kom ik tot bezinning; zie mijn tekorten en kruis. Door mijn geloof in Maria is er meer draaglijk. Zij geeft kracht naar kruis en ik zie Haar als de Moeder die me richting geeft. Hierdoor blijft me een richtingenstrijd bespaard. Wat heeft Zij richtingsgevoel!

Met Maria in gedachten zie ik welke richting uit te gaan. Ik heb geluisterd, blijf overeind als een blijvende opdracht. Door een kruis te dragen, is de redding nabij en voelt het goed. Ik volg de richting van Maria.

26 juni 2021

~~~

DANKEN

Danken doe ik iedere dag, omdat ik me realiseer dat niets vanzelfsprekend is. Dankbare woorden spreek ik uit tot Maria, omdat ik ervan ben overtuigd, dat Zij medebepalend de dag regisseert. Ook dank ik vrienden, omdat ook zij in mijn leven veel betekenen.

Een mens is afhankelijk en dat besef ik me terdege. Iemand oogt vaak erg zelfstandig, maar dat is slechts schijn. Immers, de mens is niet gemaakt om alles alleen te kunnen doen. Hierdoor is het zonneklaar, dat om te slagen in de dag er hulp van anderen nodig is. De bereidheid van anderen te helpen, is dan noodzakelijk om de dag als de moeite waard te beleven. Aan anderen dankbaarheid tonen, hoort dan ook bij de dag. Door te danken is de eigen tekortkoming duidelijk, die door anderen wordt weggewerkt.

Mijn dank naar anderen gaat met woorden, een bloemetje of kaarsje. Maria danken doe ik met woorden en meermaals gebeurt dit in een gebed. Daarbij brandt steeds een kaars bij haar beeltenis.

Het danken zie ik als een voorrecht, omdat ik de eigen manco’s zie en anderen nodig heb om leemten weg te werken. Bij danken hoort dit willen doen, want als iemand dit wil, kan het ook gebeuren. Oprechte dank uitspreken, vind ik bij de dag horen.

19 juni 2021

~~~

KRUIS

Een ernstige ziekte komt het leven overhoop gooien. De twijfel voor morgen slaat toe. Deze dag voelt als anders binnenkomen. Het houvast lijkt weg. Perspectief is in mist gehuld.

Het is als een verandering van een dynamische wereld in een dorre, lege woestijn. Deze uitgedroogde landstreek symboliseert het drastisch veranderde leven, waar nu een hete wind waait. In dit eenzame gebied heerst het besef van het einde van het leven. Er is een zwaar kruis te torsen. Bidden tot Onze-Lieve-Vrouw is het hoofdbestanddeel van de dag geworden.

Dit doet me denken aan de laatste fase van het leven van mijn moeder. Het bidden tot Maria heeft steun gegeven in de dagen naar haar levenseinde op aarde.

12 juni 2021

~~~

REIS

Nu er steeds meer mensen zijn gevaccineerd tegen het virus van de coronapandemie en bijgevolg het aantal vrijheidsbeperkende maatregelen afneemt, willen velen weer op reis gaan.

Jaarlijks gaan miljoenen een tocht maken. Zij vertrekken en hopen op de plaats van bestemming aan te komen. Vaak reizen mensen in gezelschap door op stap te gaan met bijvoorbeeld auto, bus, vliegtuig, trein of boot. Meestal verlopen reizen voorspoedig, wordt het reisdoel bereikt in de geplande tijd en nadien is het veilig huiswaarts keren.

Als ik een reis maak, is mijn bestemming bekend en voor het vertrek , betrek ik Maria bij de te ondernemen uitstap. Ik vertel Onze-Lieve-Vrouw over mijn plan en breng Haar op de hoogte dat ik alleen ga of met een of meer anderen. Door dit met Maria biddend te delen, heb ik het gevoel dat Zij meegaat. Alleen op reis gaan, gebeurt mij dus niet en onderweg denk ik meermaals aan Haar.

Zodra ik terugkom van mijn uitstap, dank ik Maria voor de behouden thuiskomst. Immers, het behouden terugkomen, is geen vanzelfsprekendheid, want overal liggen gevaren op de loer, zoals roekeloze weggebruikers, gladde wegen en harde windstoten.

Bij thuiskomst steek ik een kaars aan bij het grote Mariabeeld, dat in de kamer staat. Ik dank haar voor de bescherming die Zij mij heeft geboden. Ik sta dan voor Haar en dit voelt als een reis in gedachten.

5 juni 2021

~~~

KENBAAR

Velen hebben een groot geloof in Maria en zijn dankbaar met dit geloof te mogen leven. Heel wat mensen zijn kenbaar gelovig door wat zichtbaars te dragen, zoals een kruisje of medaillon van een heilige. Het voelt bij hen goed voor het geloof uit te komen en dit zichtbaar voor anderen te maken. Op deze wijze leggen zij van hun geloof getuigenis af.

Heel wat gelovigen dragen een kruisje. Door dit te doen wordt het kernsymbool van hun geloof dichtbij de dragers ervan gehouden.

Op mijn colbert draag ik steeds een pin met de afbeelding van Onze-Lieve-Vrouw. Door enige pins met Maria te bezitten, heb ik de keuze welke te dragen, zoals een uit Lourdes, Montichiari of van de Maria Ommegang uit Bergen op Zoom. Onder mijn hemd draag ik een kleine ketting met twee gekregen medaillons: één uit Lourdes en één, speciaal voor mij gemaakte medaillon, van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima. In deze tijd is het niet vanzelfsprekend het geloof te uiten. Is daar nu zoveel moed voor nodig of is er angst dat anderen er wat van zeggen? Ik hoor dat menigeen trots is het geloof met een kenbaar teken uit te dragen.

29 mei 2021

~~~

EEN HERINNERING

Het is jaren geleden …

Aan het bed van mijn ziek kind, dat tussen aarde en hemel zweeft, zit ik met wanhoop in mijn hoofd en hoop ik vurig op beterschap. Mijn ziek kind geeft weinig tekenen van leven, ligt met vele slangen vast aan apparatuur in een stille, donkere kamer, die geen daglicht toelaat.

Ik mag aan het ziekbed zitten, vouw de handen en bid tot Maria. Worden mijn gebeden verhoord? Daar hoop ik op en geloof in de de redding, als ik meer bid. Echter, mijn kind wordt nog zieker. Specialisten spreken met weinig vertrouwen, want zij bepalen de toekomst niet. Mijn kind is dichter bij de hemel dan op aarde. Ik voel haar wegglijden …

De volgende dag is mijn kind er bijna niet meer. Ik ben radeloos, weet niet wat te doen. Enkel bidden tot Maria is het enige wat ik nog kan. Bidden, bidden, bidden …

Een dag later lijkt het dat ik afscheid van mijn kind moet nemen. De koorts is ongekend hoog, ademhaling onhoorbaar, het hart tikt traag … Maria is mijn geloof en hoop op redding. Bidden, bidden, bidden …

Na weer een nacht bij mijn kind te hebben doorgebracht en gewaakt, als een slapeloze wachter, kijk ik lang naar mijn kind. Wat is er gebeurd? Haar rode kleur is minder. De hoge koorts is wat gezakt. Danken, danken, danken aan Maria … en bidden, bidden, bidden tot Haar …

Twee weken later …
Mijn kind kijkt me in de ogen. We zijn blij dat we dit nog kunnen. Wat ben ik dankbaar dit te mogen meemaken. Maria, dank U, dank U …

13 mei 2021

~~~

SCHILDERIJ

Maria is op talloze schilderijen afgebeeld. Ontelbare keren is Zij op het gespannen doek of paneel vereeuwigd. Vaak zijn dat altaarschilderijen en kunstwerken die Mariakapellen verrijken. In duizenden bidplaatsen is Maria te aanschouwen en dat steeds op treffende wijze. Meermaals word ik dan ook meegesleept in bewondering als ik Onze-Lieve-Vrouw op een schilderij zie afgebeeld.

De revolutionaire veranderingen die zich in de 15e eeuw in de beeldende kunst voltrokken, hebben geleid tot nieuwe verbeeldingen. De kijker begint de wereld steeds meer in detail te observeren en gaat in afbeeldingen van de Schepping op zoek naar God en Maria. Vervolgens kan de kijker hierbij zichzelf vinden. Dit is vergemakkelijkt door veranderingen van afbeeldingen, waardoor Bijbelse voorstellingen een menselijk karakter krijgen. Hierdoor wordt het meer mogelijk dat de toeschouwer zich ermee kan vereenzelvigen. Geniaal is dan de uitvinding van de olieverf, want hierdoor krijgen de kunstschilders de gelegenheid tot in de finesses weer te geven wat zij willen tonen. Zo ontdekken de kijkers naar een kunstwerk de wereld van het bovenaardse.

Moeder Maria met aandacht voor iedereen

Naar bepaalde schilderijen van Maria kijk ik vaak, omdat de afbeeldingen zoveel zeggen. In woorden tot Maria prijs ik haar karakter dat door de kunstschilder in schoonheid wordt verbeeld.

8 mei 2021

~~~

VERLIESERVARINGEN

Stilstaan bij verlies …

Bij het ouder worden, overkomt het me vaker dat ik aan verlies denk. De laatste jaren deel ik ook meer verlieservaringen. In feite voel ik me een man met veel bezit, want als ik veel heb, kan ik veel verliezen. Verlies is dan verbonden aan bezit. Dit verlies kan zijn werk door ontslag, geld na een mislukte belegging, een thuis bij een scheiding en een vriend door overlijden. Verlies ervaart iemand ook als door ouderdom, ziekte of een ongeluk iets niet meer kan.

Mijn ondervinding is, dat als verlies wordt gedeeld het draaglijker voelt. Dit delen doe ik bij het bidden tot Maria en het spreken over verlies met vrienden. Delen doe ik enkel als het vertrouwd voor me is. Het delen van verlieservaringen helpt mij het kwijtgeraakte niet alleen te kunnen dragen, maar ook door het een plek in m’n leven te geven. Bij dit delen wil ik geen boodschap brengen en ook geen vragen stellen, maar juist mijn ervaringen vertellen. Het moment moet er dan voor zijn en daartoe is het eerst luisteren naar de context waarin ik me bevind. Zo laat ik de ander even in mijn leven stappen en dit gebeurt ook omgekeerd.

Verlieservaringen met Maria delen, doe ik bijvoorbeeld in een kerkgebouw, onder het wandelen en thuis staand, knielend of zittend bij een beeltenis van Onze-Lieve-Vrouw. In stilte bij Haar delen, doet helen.

Van het verlorene komen alleen herinneringen terug. De verlieservaringen delen, maken de gedachten meer draagbaar. Stilstaan bij verlies …

24 april 2021

~~~

VERANDERING

Als ik enkele woorden tot Maria richt, geloof ik dat Zij mij laat kijken naar dat wat mogelijk is om tot een positieve verandering in het leven te komen. Een verandering zorgt ervoor dat ik anders in het leven ga staan. Naar succes en geluk ben ik niet op uit; succes is vluchtig, maar niet zo tijdelijk als geluk. Bij mij gaat het om wat meer, blijvend, goed gevoel te verkrijgen.

De wereld waarin de mensen leven, is voortdurend aan verandering onderhevig. Deze veranderingen gaan vliegensvlug en zijn niet of nauwelijks bij te benen. Houden mensen dat wel verandering? Deze wereld van verandering geeft wat weinig goed gevoel en daardoor is alle verandering zeker geen verbetering.

Verandering doet leven … Mijn verandering is door wat meer gebed tot Maria een goed gevoel te krijgen. Dat is merkbaar en voelt als mooi te ervaren. Wat is het toch een groot geschenk te kunnen bidden tot Moeder Maria. Dit heeft geen verandering nodig.

17 april 2021

~~~

SIGNAAL

Het overkomt mij, dat ik voel dat Maria daar is, waar ik ben. Dit gebeurt niet incidenteel, maar frequent. In de afgelopen jaren voelt het meer en meer, dat Zij als een vaste metgezel bij me is. Verrassend goed valt me dit ten deel en ik ervaar het als een waardevol geschenk. Immers, het is heel bijzonder in gezelschap te mogen zijn van een onzichtbare, maar wel voelbare begeleidster.

Tegen mijn metgezel praat ik vaak. Ik doe dat niet hardop, maar wel hoorbaar voor Haar, zo komt dit bij me over. Soms voel ik dat ik een signaal ontvang, zoals dat ik wel mag voortmaken. Pas later wordt dit mij duidelijk. Wat zo’n signaal betekent, gaat het rationele ver te boven. Dit te mogen ervaren, sterkt mijn geloof in Maria en de betekenis van Haar voor mij.

10 april 2021

~~~

PASEN

Vooral rond Pasen sta ik stil bij wat zich zo’n 2000 jaren terug heeft afgespeeld. Echter, wie heeft nog beleving bij dagen als Palmzondag, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen?

In een hoog tempo raast de wereld door. Ik lees en hoor over onder meer vaccineren, besmettingen, spelen met de politieke macht en het paasmaal thuis verorberen. Aandacht voor paaseieren is er in supermarkten en bij chocolatiers. Paasversiering is er in enkele winkels, die producten willen verkopen. Zelfs hoor ik van een enkeling die een paasdienst via de livestream wil volgen.

Zo te merken zijn er weinigen bezig met de diepere betekenis van Pasen, maar velen hebben door Pasen extra vrije tijd. Ik krijg sterk de indruk dat Pasen voor menigeen is verworden tot een hedonistische gebeurtenis, waarbij het consumeren en andere behoeften uiten het eigen belang voor laat gaan. Materialisme, meteen in de eigen behoeften willen voorzien, klagen over beperkingen in de tijd van de pandemie en denken aan zichzelf staan ver van de betekenis van Pasen. Wie maken na de opstanding van Jezus Christus en de hulp van Maria de verbindingen tussen mensen?

3 april 2021

~~~

LEVENSVERHAAL

Terugblikken op het leven, de balans opmaken of een tussenmoment inlassen om eens naar het verleden te kijken, doe ik vandaag weer. Ik leg gemaakte, grote keuzes op de weegschaal en laat het gevoel toe duidelijk naar mezelf te kijken. Kan ik tot de slotsom komen of het leven goed is geweest of niet?

Eerst deel ik mijn levensverhaal met Maria. De inhoud kan Haar niet verbazen, omdat ik al zoveel fasen van het leven met Haar heb gedeeld. Echter, mijn herinneringen tot Maria verwoorden, geeft elke keer een ander gevoel. Hier stel ik me vragen bij, maar antwoorden blijven uit. Vervolgens vertel ik mijn levensverhaal aan anderen, die tot mijn vrienden behoren. Dit delen helpt mij betekenis te vinden van hetgeen in het leven is gebeurd.

Herinneringen komen boven. De positieve terugblikken geven kracht en troost. De mindere beelden van weleer geven me weer te denken. Hierdoor ontstaat de kans een negatieve ervaring anders te zien. Wil ik nu met mezelf in het reine komen? Mijn levensverhaal wordt meer en meer mijn autobiografie, die volop in gedachten rijpt. Het is mijn privé-bron van opgedane wijsheid, die nog met de dag wat wil toenemen.

27 maart 2021

~~~

STILSTAAN

Het is leven in een gejaagde samenleving. Geef ik me wel voldoende tijd om even stil te staan?

Het is stilstaan om tot mezelf te komen en aandacht aan me te besteden. Stilstaan bij de hectiek van het leven, het mooie van de dag, wat me overkomt, anderen meemaken en me toevalt.

Stilstaan is ruimte geven om wat meer te kunnen denken en kleine stappen te mogen zetten. Immers, zonder stilstaan kom ik niet vooruit. Dit vooruitkomen betreft bij me aandacht geven aan de kwaliteit van het leven en hierdoor voor anderen wat te mogen betekenen. Kortom, ik vind stilstaan geen achteruitgang.

Stilstaan bij een Mariabeeld is stilte ontmoeten. Deze stilte is voor mij wezenlijk om stil te staan. De stilte is dan een bron, een vindplaats. Door het kunnen stilstaan laat ik in mezelf heel wat tot leven komen. Het voelt dat Maria mij opdrachten geeft om een en ander te verzetten; talenten te benutten. Hierdoor ben ik dienstbaar aan anderen.

Stilstaan doe ik veel bij het verleden en ook bij het nu. Vooral ervaringen hebben mij gevormd tot degene die ik nu ben. De laatste jaren sta ik opvallend vaak stil bij de broosheid en kortstondigheid van mijn bestaan. Dit houdt in het kwetsbare leven koesteren met mezelf, mijn omgeving en Maria. Dit geeft mij de kracht dienstbaar te zijn in het veranderlijke van de tijd en dankbaar zijn dit te mogen ervaren.

20 maart 2021

~~~

SCHOONHEID

De schoonheid van Maria is meer dan schitterend en dit betreft zowel haar uiterlijk als innerlijk. Op Haar heeft leeftijd geen vat. Na vele eeuwen toont Zij zich nog even jong van lichaam en geest. Haar schoonheid is groot en daardoor is Zij op schilderingen en door beelden bijzonder mooi weergegeven, waarbij de kunstenaars prachtig werk hebben verricht. Hun handen getuigen van talenten vol gaven van schoonheid. Alom wordt de schittering van Maria geprezen en doet Zij ontelbare harten sneller kloppen. Miljoenen bidden tot Haar en roepen Haar aan voor steun, troost, kracht en aandacht.

Al vele jaren staat Maria voor mij klaar in goede en mindere tijden. Meermaals per dag sta ik bij een beeltenis van Haar, kijk Haar aan en richt woorden van dankbaarheid tot Haar. Met haar voelbare schoonheid verblijdt Maria mening hart dat Zij met liefde verwarmt. Dit is het dagelijks danken meer dan waard.

13 maart 2021

~~~

PA

Mijn gedachten gaan 30 jaar terug …

Ik hoor mijn vader hijgen. Hij hapt naar adem en zwijgt. Praten is te vermoeiend voor hem. Dit maakt me onrustig, want ik heb geen oplossing. Een uurtje later komt de dokter. Hij schrijft wat voor; weer nieuwe medicatie. Echter, ook dit middel slaat niet aan. M’n pa roept Maria aan en bidt tot Haar. Hij lijkt ten einde raad en zo voel ik me ook.

De volgende dag bidden we samen tot Onze-Lieve-Vrouw. Mijn pa begint te huilen en ik voel me machteloos. We denken aan Maria en danken Haar voor het vele goeds dat we hebben mogen ervaren. Opnieuw verlaten tranen de ogen van m’n pa.

Een paar dagen later ligt m’n vader in het ziekenhuis. Op de afdeling intensieve zorg is nog een bed vrij. Ik zie hem achteruitgaan en na een tijdje bij hem te zitten, ga ik naar huis. Ik ben net thuis en krijg een telefoontje. Snel naar het ziekenhuis. Pa ligt in een kamertje. Hij beweegt niet meer. Handen zijn gevouwen. Het lijkt dat hij tot het laatst heeft gebeden tot Maria. Dag, goede man!

Geplaatst: 6 maart 2021

~~~

TAFEL

Het is me bekend, dat als er wordt gedeeld er geen honger is, want er is genoeg voor iedereen. Het delen aan tafel heeft meer aspecten, zoals het delen van blijdschap, geloof, verdriet, dranken en voedingswaren. Kortom, ervaringen van allerlei aard kunnen ook worden gedeeld. Delen gaat prima aan tafel, want dan worden lichamelijke en geestelijke honger gestild of de trek neemt af.

Ik neem plaats aan tafel en wens de anderen een gezegende maaltijd. Door het aanschuiven, ervaar ik opmerkelijke ontmoetingen. Ook aan tafel stel ik mijn hart open voor goed gevoel door met en over Maria te spreken. Ik voel dat Zij bij mij is, in mijn gedachten. Samen aan tafel in gesprek, dat voelt goed. Hier krijg ik energie van en voel me sterker worden. Bij Haar aan tafel voel ik me geborgen en geruststellend veilig. Het lijkt wel dat Maria voor mij brood is om op goede wijze het leven te mogen beleven en het te delen met anderen.

27 februari 2021

~~~

PASSIE

Passie draagt bij aan mijn verhoogd niveau van welzijn en dit zolang het voelt als harmoniseren van bevlogenheid. Dit is positieve passie en is heel anders dan obsessieve passie, die snel tot verwikkeling in conflicten kan raken.

Passie is bij de een sporten en bij de ander bijvoorbeeld lezen of postzegels verzamelen. Het is een wijze waarop iemand zijn of haar passie beleeft en dit bepaalt of de bevlogenheid al dan niet positief is.

Mariabeeld in de Franse bedevaartplaats Pellevoisin

Passie heb ik voor mijn geloof in en belangstelling voor Maria. Niet dat ik vind dat ik me moet bewijzen voor anderen, maar wel dat ik mezelf wil zijn. Ook wil ik mijn authenticiteit behouden en dichtbij mezelf blijven. Ik zit dan ook niet te wachten op complimenten of afkeuringen van anderen. Integriteit staat bij me hoog op de ladder en daardoor kan ik met mijn passie mooie momenten beleven en deze dragen bij tot betekenis aan mijn leven, waarin Maria centraal staat.

Mijn passie voor Maria is voor mij een bron van levensvreugde, die ik wil delen met anderen. Ik vind het mooi dat ik voel dat Zij mij drijft. Zo neemt mijn motivatie toe om mijn zinnelijke liefde verder vorm te geven. Door mijn passie voor Maria heb ik ook vele sociale contacten. Immers, velen hebben bijzondere belangstelling voor Haar. Dit maakt mijn leven nog wat rijker.

20 februari 2021

~~~

KERKGEBOUW

Een levende kerk bestaat uit een gemeenschap gelovigen, die weten wat het is God, Jezus en Maria te dienen. Een kerkgebouw is veelal een stenen bouwsel, dat door mensen vol eerbied en ingetogenheid warm wordt gehouden.

Een oud kerkgebouw is opgetrokken in Romaanse stijl, een ander is bijvoorbeeld gebouwd in de gotische stijl. Steeds heeft een oud of minder historisch gebouw iets dat mensen trekt, ook een publiek dat niet al te veel met geloof heeft.

Ik bezoek het liefst een oud kerkgebouw om er te vernemen van de geschiedenis met uitersten als devotie en plundering, maar ook met verwoesting en restauratie. Zo’n gebouw weet wat het is pijn te lijden.

Een groot kerkgebouw kent onder meer een schip met dwarsbeuken en zijbeuken, altaren, beelden, biechtstoelen, doopvont, glasramen, grafmonumenten, kandelaren, kapellen, klokkentoren, kroonluchters, lezenaars, orgels, portaal, preekstoel, schilderijen en vaak meer dan één afbeelding van Maria.

Steeds wil ik in een kerkgebouw naar een beeltenis van Maria om Haar te groeten en te danken voor hetgeen ik mag meemaken. Helaas slaag ik daar niet vaak in, omdat het gebouw, buiten de reguliere tijden van de viering, meer dan eens is gesloten. Jammer van deze erg beperkte openstelling.

Bij een bezoek aan een beeltenis van Maria hoort het aansteken van een of meer kaarsjes. Ik bid tot Haar om te danken voor de genoten bescherming. Immers, in mijn gebeden overheerst het danken. Ik kijk uit naar een ruimere openstelling van kerkgebouwen. Heb ik nu alleen dit verlangen?

10 februari 2021

~~~

KAPEL

Een klein gebouw en er heerst stilte …

Per week worden er honderden kaarsje aangestoken in de kapel. Het aantal bezoekers is nog hoger, omdat niet iedereen een kaarsje aansteekt. Het is een spirituele plaats en velen koesteren deze kapel.

Hasseltse Kapel in Tilburg

Niet alleen ouderen bezoeken de kapel, maar ook heel wat jongeren. Zo komen ook veel kinderen een kaarsje aansteken voor hun overleden dierbaren, zoals grootouders en tantes. Het is met een kaarsje de overledenen herdenken. Anderen komen er om Maria te danken of een en ander met haar te delen. Andere bezoekers komen bidden en om steun vragen aan Onze-Lieve-Vrouw. De drukte in de kapel staat in schril contrast tot kerken met steeds minder bezoekers. Dit zegt veel over de beleving en de behoeften van mensen.

Ik zie in menige kapel een schrift liggen, waarin bezoekers zich in woorden tot Maria richten. Ik lees verzoeken, oproepen, bedankjes en wensen. Ik pak de pen …

3 februari 2021

~~~

DRIE

Het getal “3” doet mij veel. Ik denk aan Maria met haar moeder Anna en vader Joachim. Ook is het getal 3 van toepassing bij de Heilige Drie-eenheid: God, Zoon en Heilige Geest. Opnieuw is het drie bij de Heilige Familie met Maria, Jozef en Jezus. Ook vormen de Drie Wijzen een trio en staan er drie kruisen op de schedelberg op Goede Vrijdag.

Naast Maria heb ik veel gevoel bij de Heilige Nicolaas. Evenals Maria, is Nicolaas het enig kind en bestaat dat gezin ook uit drie personen. Bij legenden over Sint-Nicolaas gaat het menig keer over drie mensen, als priesterstudenten, huwbare vrouwen, generaals en veroordeelden.

Het getal 3 is voor mij het meest wezenlijke van alle getallen, ook al ben ik meer dan drie jaar oud. Bovendien wordt gezegd dat goede dingen bestaan in drieën. Een drietal bekoort me en dat is de reden dat mijn gedichten 3 woorden op één regel hebben.

Van veel zijn ook de drie meest belangrijke aspecten of kenmerken te noemen. Van de drie voor mij meest belangrijke bedevaartplaatsen zijn er twee voor Maria, namelijk Fatima en Lourdes en de derde is Bari, de bedevaartplaats voor Sint-Nicolaas.

Voor mij is het meest relevante in drievoud. Drie is een heilig getal, dat staat voor mij driedubbel vast.

30 januari 2021

~~~

REGIE

Spreken tot Maria doe ik elke dag. De onderwerpen? Ach, gewoon over hetgeen in mij speelt, wat ik waarneem, aan denk en mee bezig ben. Zingevingsvragen heb ik ook. Daar neem ik de tijd voor, omdat de vragen kort zijn, maar weinig antwoorden geven. Waarom gebeurt dit of dat? Het moet zo zijn, denk ik dan. Iets valt me toe, omdat ik in toeval niet geloof. Het is duidelijk voor me, dat er regie in het leven is. Van boven wordt er geregisseerd, anders is er zoveel niet te verklaren. Het moet zo zijn, dat ik bijvoorbeeld op een moment iemand ontmoet of spreek over iets dat ook die ander bezighoudt.

Over dit al praat ik met Maria en ook over mijn beleving van het geloof in Haar. Dit is religie-overstijgend, omdat Zij in heel wat geloofsrichtingen een grote rol vervult. Ik geloof dat Maria me wat heeft te zeggen en dat Zij dat op wonderlijke wijze doet.

Maria heeft me laten inzien, dat ik deze ervaringen heb te delen met anderen. Voor mij is dit een openbaring. Ook geloof ik, dat Maria mij de plek heeft gegeven, die ik in het leven van Haar mag innemen. Wat heeft zij met haar Zoon invloed op de regie van het leven.

23 januari 2021

~~~

AANDACHT

In deze tijd dat er allerlei maatregelen zijn om rekening mee te houden en daardoor het coronavirus te bestrijden, vraag ik me af of mensen ook rekening met elkaar houden. Immers, met vele beperkingen leven, tast de vrijheid van gaan en staan enorm aan. Is er dan nog aandacht voor elkaar, zoals een luisterend oor? Stellen mensen zich nog in dienst van de ander?

Aandacht geven is liefde brengen, hulp bieden door te luisteren en dankbaarheid te tonen dat er wat voor een ander kan worden gedaan. Het is dan iets voor elkaar willen betekenen en waarde toevoegen aan de levens van de ander en zichzelf. Aandacht geven aan anderen is ook omzien naar elkaar. Het is dan elkaar in de ogen kijken en kwetsbaarheid ervaren.

Door onderlinge contacten en persoonlijke gesprekken krijg ik energie en ben ik dankbaar dit te mogen beleven. Hierdoor kan ik tegenslagen incasseren en deze ook overwinnen. Ik voel me dan op handen gedragen en met de steun van Maria ervaar ik dit nadrukkelijk. Met de aandacht voor en van Maria is het kracht ontvangen om aan anderen gehoor te bieden. De ander is mijn aandacht waardig.

13 januari 2021

~~~

DELEN

Delen van gevoel, rijkdom of geloof raakt velen. Het is dan meevoelen met anderen in hun beleving. Zo is er te delen van vreugde van anderen of hen van mijn vreugde deelgenoot maken.

Voor mij staat delen van gevoel hoog in het vaandel. Dit is heel wat anders dan rekenkundig delen, waarbij een getal wordt opgesplitst in zoveel delen. Bij het woord delen schieten mij de woorden te binnen: “Eerlijk zullen wij alles delen …” Kijk, als kind leerde ik al delen en dan nog eerlijk ook. Eerlijk delen is gelijk opdelen en dit tot alles is verdeeld. Gebeurt dit nu ook met het delen van vaccins tegen het coronavirus? Krijgen alle landen wel voldoende vaccins om de bevolking in te enten? Betreft dit ook de landen, waar armoede heerst?

Ik richt me in gedachten tot Maria. Haar Zoon vermenigvuldigde en deelde brood en wijn. Echter, over deze gave beschik ik niet. Wel is het mij mogelijk woorden te delen. Door deze te delen ervaar ik samenspraak. Ik hoop dat dit meehelpt bij het delen van de vaccins over de hele wereld. Nu eens kijken wat een ieder ten deel valt …

6 januari 2021

~~~

NIEUWJAARSWENS

Ik wens je een hart dat voelt
en luistert naar het eigen lied.
Dat ook de rest van de wereld
de liefde in elk hart nog ziet!

Gezegend 2021

Wim van Bladel,
31 december 2020

~~~

KERSTSTAL

Een veilig onderkomen zoeken in een wereld die door dynamiek steeds onrustig is en nu door opgelegde maatregelen zich beperkt voelt. Waar is er een veilige plaats waar het rustig is? Na enig zoeken is hopelijk een dergelijke plek te vinden. Echter, in de donkere kerstnacht verging het Maria en Jozef anders.

Voor Maria en Jozef was er geen plaats in de herberg. Dit doet me denken aan de tijd waarin we nu moeten leven. Geen plaats met de kerstdagen is hier actueel door allerlei beperkingen, die van hogerhand zijn opgelegd. Deze donkere periode duurt lang en is voelbaar onzeker.

Ik sta bij de kerststal. Daar ligt veel toekomst in de kribbe. Deze toekomst laat licht zien. Ik kijk naar Maria. Zij slaat de ogen wat neer, waardoor zij enkel haar pasgeboren Zoon ziet. M’n hart begint een dialoog en deze hoeft geen beperkingen te kennen. Vaccineren komt in me op. Voor miljoenen staat dit te gebeuren. Bij de kerststal staan, doet me beseffen dat er licht in de tunnel is.

26 december 2020

~~~

KERSTNACHT

De nacht begint. Veel staat te gebeuren. Wat zich afspeelt, werkt duizenden jaren door …

Het wonderlijke gebeuren van de kerstnacht heeft elk jaar impact. Miljoenen staan stil bij deze Stille Nacht. Maria wordt Moeder en Jezus komt Haar en Jozef vergezellen.

Na een lange nacht, trekt de duisternis zich terug. Komt er licht in het oosten. Het daagt al en een nieuwe dag geeft een wending aan hoopvol leven.

Uit Maria geboren komt de Redder. Nu ligt haar geliefde Zoon nog in een kribbe. Herders worden geleid naar de stal om er als eersten eer te bewijzen. Later drie Wijzen uit het Oosten. Vervolgens begint een vlucht naar Egypte. Jezus groeit op en leert timmeren van Jozef. Hij raakt een keer kwijt, maar Maria en Jozef vinden Hem in de tempel bij de schriftgeleerden. Nog later trekt Hij door vele streken, krijgt vele volgelingen en steeds is zijn Moeder in de buurt. Dit gaat door tot bij het sterven aan het kruis. Later treffen Moeder en Zoon elkaar weer …

Elk jaar komen beelden van de kerstnacht en de latere ontwikkelingen in me op. Steeds bezoeken gedachten aan vrede me. In de kerstnacht begint de vrede in het hart. Vervolgens krijgt de vrede de ruimte verder te gaan. De kerstnacht voorbij en de vrede is alweer ergens verstoord. Het is dan geloof hebben en hoop houden op tekens van vrede. Laat ik inspanningen leveren om op de vredesweg te blijven.

Ik wens u zalig Kerstmis.

23 december 2020

~~~

DIACONIE IN CORONATIJD

Er zijn heel wat mensen die het nut van diaconie inzien. Om deze steunverlening te laten slagen, is allereerst oog voor maatschappelijke problemen nodig. Menig keer betreft het kwetsbare, oudere mensen, zo is mijn ervaring. Ik ben een sterk voorstander van diaconie en wel om vanuit mijn geloof mensen te helpen.

Bij diaconie staan drie kernbegrippen centraal, namelijk signaleren, inspireren en ondersteunen. Van deze grondslagen staat mij inspireren het meest aan, omdat dit meer bij me past. Met woorden ben ik veel aan de slag en dan ligt een inspirerend gesprek voor de hand. Echter, in deze tijd met een dominant coronavirus, is het zich op andere wijzen dienstbaar maken. Menig gesprek verloopt via de telefoon en bij een samenzijn is het voldoende afstand bewaren en elkaar niet aanraken. Deze beperkingen duren helaas al erg lang.

Tijdens een gesprek heb ik het steeds over Maria. Ook gebeurt dit als ik, met een ander, tot Maria bid. Het openhartig praten over Maria schept een wezenlijke band. Ik hoor dat de ander dit als aangenaam ervaart, er energie door krijgt en de hoop vasthoudt om uit deze coronatijd te komen. Dankzij de ontvangen inspiratie van Maria zijn mijn gesprekken mogelijk.

18 december 2020

~~~

Mariabeeld te Renkum

~~~

EENZAAM

Alleen zijn is wat anders dan zich eenzaam voelen. Een onbeantwoord verlangen naar contact met een ander duidt op eenzaam zijn. Ik hoor van menigeen dat er eenzaamheid is in deze tijd van corona-overheersing. Door allerlei beperkingen en opgelegde regeltjes zijn mensen heel beknot in hun vrijheid en zijn ontmoetingen schaars of afwezig. Echter, eenzaamheid komt ook door het verlies van een geliefde of door het onbereikbaar zijn van een ander. Ook al zijn er mensen in de buurt en is het alleen zijn niet aan de orde, dan kan er wel eenzaamheid worden gevoeld. Dit is heel prangend als er niemand voor iemand is. De toekomst is dan veelal zonder doelen.

Het eenzaam zijn kan worden teruggedrongen door in gebed met Maria te gaan. In gedachten bij Haar zijn geeft het gevoel van samenzijn.

12 december 2020

~~~

TEKORTSCHIETEN

Meer dan eens heb ik het gevoel dat ik tekortschiet. Echter, ik aanvaard mijn imperfectie. Vruchteloos streven naar het perfecte is mij vreemd. Wel wil ik me inzetten om dat wat ik doe naar eigen tevredenheid te verrichten. Immers, ik ben trots op wie ik ben en koester mijn eigenwaarde. Zo houd ik me overeind, blijf ik authentiek en evenwichtig. Dit staat haaks op het streven naar steeds grotere successen, waarbij de publieke opinie overheerst. Sociale media tonen successen, maar leggen meer de nadruk op het tekortschieten. Menigeen wordt neergesabeld bij een tekortkoming door sensationele en likkebaardende nieuwsgaring. Bekendheid lokt ferm afstraffen uit. Wat een publiekelijk vermaak. Echter, in feite is het een heel trieste gewaarwording dat zoiets met grote regelmaat gebeurt.

In mijn gebeden tot Maria spreek ik over tekortschieten. Hierdoor voel ik me beter in staat mijn tekorten te beseffen en kan ik oorwassingen relativeren. Immers, tekortschieten is veel meer dan niets doen.

17 november 2020

~~~

ALLERZIELEN

Als de dood komt, maar niet het laatste woord heeft, weet het graf niets van zwijgen …

Op de dag van Allerzielen, 2 november, worden gestorvenen herdacht. De ziel van een overledene leeft door in herinnering van nabestaanden. Het vereist inspanning na te gaan wat de betekenis is van verlies.

Allerzielen, het is jaarlijks de dag van het grootschalig herdenken van de gelovige zielen van gestorven mensen. Bloemen komen op vele graven. Menig kruisje volgt op een gebed bij een graf. Zijn de gestorvenen in een paradijs? Verblijven zij in het beloofde land? Is dat de hemel? Zijn zij dood en is dit onherroepelijk? Is het echt afgelopen door het overlijden? Het zijn vragen, die ik anderen hoor stellen.

De liefde na de dood fascineert mij. Ik ben ervan overtuigd, dat de ziel van een gestorvene doorleeft in gedachten van nabestaanden, als familieleden en vrienden. Dit helpt het verlies te verwerken. Zo ontstaat liefde na de dood en gaat er licht schijnen.

Het verwerken van verlies kan op vele manieren. Zo gaat de een veel denken aan de gestorvene, een ander zet wat woorden op papier en weer een bidt bij een foto van de overledene. Echter, er zijn er ook, die niets meer willen horen van “toen” en een geheel andere weg inslaan. Doch, het leven gaat verder zonder de gestorvene en er komen andere doelen in het leven.

De lijdensweg eindigt. Iemand sterft. Later komt een ongewoon voelende rust op. Een vredig gevoel wordt merkbaar. Dan bid ik tot Maria. Zij, de troosteres van de bedroefden. Nu weet ik wat verdriet is.

2 november 2020

~~~

STILTE

Stilte om me heen. Stilte in de oren, ogen en mond. Mijn gedachten komen tot rust …

Stilte in het lichaam heeft zwijgen nodig. Dit wordt een tocht om het zwijgen te vinden en vervolgens de stilte te ontmoeten en deze leren ervaren.

Door stilte te krijgen in mezelf zie ik me duidelijker. Ik voel het contact tussen lichaam en geest. Ik merk niet alleen mezelf beter op, maar door de stilte wordt mij ook de omgeving beter gewaar. Het is dan intens genieten van de stilte, waardoor ik me laat verrijken.

In de stilte kan ik het best bidden tot Maria. Stilte geeft me de kans om op meditatieve wijze geluk te ervaren. Zo werkt stilte helend.

30 oktober 2020

~~~

LEVENSVRAGEN

Ik heb belangstelling voor concrete vormen van religie met rituelen, symboliek en volksdevotie voor Maria. Het sterkst ervaar ik dit bij verlies, zoals bij uitvaarten met een begrafenis. De momenten van stilte grijpen mij dan aan.

Ik ervaar mijn waardigheden bij het meedoen aan rituelen, want alleen het rationele aanvaarden gaat uit van geestelijke armoede. Religiositeit vind ik dan ook vanzelfsprekend in het leven. De kracht van godsdienst is voor mij zeer groot en dan met name door mijn toewijding tot Onze-Lieve-Vrouw.

Door mijn geloof kan ik kennis opdoen, aangevuld met het omgaan met existentiële vragen, als “Waarom lijd ik?” en “Waardoor bega ik misstappen?”. Ik lees religieuze verhalen, zie kerkelijke symbolen en de bijbehorende riten. Hierdoor ontleen ik betekenis aan mijn mens-zijn. Hierin ga ik mee, ofschoon ik er bij vlagen vragen over heb. Immers, noch Jezus, noch Maria hebben dit al voorgeschreven. Het is dan ook voor het overgrote deel menselijk werk.

Ik voel dat ik antwoorden ontvang op lijden, sterven en afscheid nemen. De heersende consumptiecultuur geeft mij hierop geen antwoorden.

Menig keer denk ik aan het woord “sapiens” dat wijsheid betekent en dat is ver verwijderd van intelligentie. Het is opvallend dat al deze gedachten en vragen in stilte tot mij komen.

17 oktober 2020

~~~

Mariabeeld van Albert Termote op de hoek van het oude stadhuis aan de Durchtstraat te Nijmegen

~~~

KWADE

Menig keer bots ik met het kwade. Dit gebeurt op de meest onverwachte momenten.

Ik bind de strijd aan tegen het kwade. Echter, dit gevecht duurt lang; zowat mijn hele leven. Er is frequent een worsteling in mijn hoofd en dat voelt behoorlijk vermoeiend. Het is dan steeds kracht hervinden door na een veeleisend gevecht energie te herwinnen.

Dikwijls voel ik dat de strijd tegen het kwade hoort bij mijn geloof. Echter, met Maria in gedachten voel ik me verre van alleen staan in mijn strijd. Het opnieuw energie opdoen, slaagt door mijn gebeden tot Maria, de Moeder van iedereen.

Geloof in Maria biedt houvast en bezorgt me een heldere, veilige positie. Ik heb dan ook de overtuiging dat Maria mij raakt en kracht geeft om verder te gaan. Zo kan ik kwade gedachten weerstaan. Ik hoop dan voor mezelf en anderen een beter mens te zijn. Dit voelt als medemenselijkheid op donkere momenten.

6 oktober 2020

~~~

VERDRIET

Verdriet heeft een opvallende plaats in het leven. Ook staat het bij menigeen hoog in de rangorde van negatieve emoties. Het verwerken van verdriet is een psychologisch proces om met het leven verder te gaan. Dit verwerkingsproces is zelfs voor psychologen een mysterie.

Verdriet verdient een plaats in het gevoelsleven van mensen. Voor mij past bij verdriet geen eliminatie; iemand mag toch wel huilen als uiting van pijn in het hart.

Verdriet zie ik als een herinnering aan iemand, een levensfase of een gebeurtenis. Het is het gevolg van pijnlijk gemis. Immers, het gaat over iets dat ooit is geweest, maar niet meer terugkomt. Ook mensen, die zich betrokken voelen bij het getoonde verdriet treuren mee.

Voor het verwerken en het aanvaarden van verdriet richt ik me tot Maria. Zij, de Troosteres van de Bedroefden, helpt mij. Met de hulp van Maria neemt het hartzeer af en kan ik het een plaats geven.

19 september 2020

~~~

EIK

In 1917 verschijnt Onze-Lieve-Vrouw op een eik aan drie kinderen in het Portugese Fatima …

Het hout van de eik werd als onverwoestbaar gezien en
daarom als symbool van onsterfelijkheid en eeuwig leven.

Wim van Bladel,
7 september 2020

~~~

VERWANTSCHAP

Met een goede vriend en enkele bekenden voel ik verbondenheid, want door hen ervaar ik een gezamenlijke band door het geloof. Met hen heb ik een intens geloof in Maria en daarnaast is er bij mij veel devotie voor de Heilige Nicolaas.

Steeds meer stel ik me de vraag: “Behoor ik tot een steeds grotere uitzondering vanwege mijn geloof?” Dit gevoel bekruipt me de laatste jaren meer en meer. Immers, de mensen, die uitkomen voor hun geloof krimpt voortdurend. Ik krijg de indruk dat het aantal gelovigen slinkt in de tijd. Maar is dat wel zo? Met mijn geloof in Maria en Nicolaas sta ik niet alleen. Echter, dat is nu. Kloosters verdwijnen en kerken sluiten, maar de plekken voor Maria en Nicolaas blijven pelgrims aantrekken. Dit gaat verder dan de bezoeken aan Maria te Lourdes en Nicolaas in Bari.

Hoe het verder gaat met het geloof in dit land weet ik niet. Wat ik wel weet, is dat mijn geloof verder gaat en hierin sta ik niet alleen. Nog steeds is er verwantschap in geloof.

28 augustus 2020

~~~

ONTKERKELIJKING

Het aantal kerkbezoekers daalt verder …

De coronapandemie versnelt de ontkerkelijking. Het zijn met name senioren, die door wekenlange kerksluitingen gewend zijn geraakt niet meer naar de kerk te gaan. Komen zij nog terug?

De ontkerkelijking neemt ook toe, doordat mensen zich niet meer door de kerk uitgedaagd voelen. Het misbruik van kinderen en jongeren door geestelijken heeft het ongeloof in de kerk aangewakkerd. Het gevolg is de kerk de rug toekeren.

De houding van de kerk inzake bijvoorbeeld abortus, homoseksualiteit, transgenders, ongehuwd samenwonen, anticonceptie, vrije relaties en gescheiden mannen en vrouwen in nieuwe samenlevingsvormen doet ook mensen afhaken. Aanhangers van deze opvattingen hebben veelal niets met de kerk.

Volgens mij spelen er nog andere aspecten mee. Zo doet materiële welvaart mensen denken aan geen kerk nodig te hebben. Steeds meer personen zijn wars van geboden en hebben niets op met kerkelijke verboden en dogma’s. De band met God is bij een groeiende groep afwezig. Godsdienstig zijn, is niet meer vanzelfsprekend. Ongelovigen zijn in een steeds grotere meerderheid. Zeggen gelovig te zijn, stuit op ongeloof.

Mijn innerlijke houding van luisteren naar de stem in mij, het ervaren van mijn breekbaarheid en het tijd maken voor reflectie versterken mijn geloof in Maria. Echter, dat ben ik …

14 augustus 2020

~~~

Heinkenszand, Kerkdreef, Lourdesgrot.

~~~

PELGRIMEREN

Kerken krijgen minder bezoek, maar de populariteit van bedevaartplaatsen kent al jaren een groei. Het bedevaartsoord vervangt bij velen de kerk.

Mijn ondervinding is, dat een bedevaart mij bijzonder goed bevalt, bijdraagt aan mijn leven en dit doet veranderen. Voor mij gaat er kracht uit bij het mogen verblijven in een bedevaartplaats. Hierdoor voel ik mij aangetrokken om bezoeken te brengen aan bedevaartsoorden.

In een bedevaartplaats is het ontmoeten van veel gelovigen en weinig ongelovigen uit verscheidene landen. Ik kom dan niet alleen katholieken tegen, maar ook sportieve fietsers, doorbijtende wandelaars en mensen die met een crisis kampen of zichzelf willen herontdekken. Hieronder zijn meer dan twee stromingen waar te nemen, zoals traditionele en seculiere bezoekers. Wat de pelgrims gemeen hebben is het “heil” zoeken in een heiligdom. Dit is een belangrijk gegeven voor de aantrekkingskracht van een bedevaartplaats.

Het bezoek van een bedevaartsoord is voor mij ook het participeren met anderen in volksdevotie. Het worden geraakt, is dan zeker van toepassing. Plannen voor het bezoeken aan onder meer Fatima, Lourdes, Banneux, Beauraing en Scherpenheuvel zijn weer gemaakt. Nu is het eerst wachten op een vaccin om een veilige reis zonder coronagevaar te kunnen maken. Nog even of wat langer geduld opbrengen …

31 juli 2020

~~~

BEPERKINGEN

Ik geloof in een opperwezen en heel veel sympathie heb ik voor Maria, de Moeder van iedereen, en Nicolaas, de heilige uit Myra en Bari. Ik geloof ook in het dienstbaar zijn voor anderen en het in eenvoud leven.

Verder heb ik positieve aandacht voor de betekenis van Maria in verscheidene religies. Ik verwacht van elke kerk dat er oog is voor de mens en dat niet enkel wordt gelet op het naleven van regels vol beperkingen. Er zijn zoveel beperkende regels, die van mij mogen worden geschrapt. Daarbij komt dat ik overtuigd liberaal ben. Vrijheid vind ik een groot goed. Onnodige, absurde beperkingen doen mij pijn. Die vele, kerkelijke regels heeft Jezus nooit opgesteld; deze zijn door mensen gemaakt. Ik hou me liever vast aan de oorsprong. Bij een kerk van de bron zou ik me goed voelen. Immers, ik wil met mijn geloof bij het oorspronkelijke blijven, omdat daar het water nog rein is.

Ik kan geen sympathie opbrengen voor heikele, katholieke zaken als afwijzing van homoseksualiteit, vasthouden aan het celibaat en geen vrouwen als priester toelaten. Verder heb ik met dogma’s weinig op; het is discussie en voortschrijdend inzicht onmogelijk maken. Als wetenschap vordert, hoeft dit niet met opgelegde, beperkende regels te worden afgeschermd. Immers, de wetenschap knaagt aan de voorsprong van God. Deze wordt heel traag kleiner, maar blijft onmetelijk groot.

Maria is voor mij de Moeder van alle mensen. Zonder Haar is mijn geloof leeg. Met Haar voel ik mij verbonden. Ik ben rooms-katholiek gedoopt, maar voel me katholiek én liberaal. Dit betekent dat ik niet met alles meega in het katholiek zijn. Dit geeft mij een zelfbewust gevoel om mijn geloof op mijn manier te belijden.

25 juli 2020

~~~

EVEN

Tot rust komen.
Stil worden.
Alles loslaten.
Bij mijzelf komen.
Bij U.
Even.
Zomaar.
Zomaar even.

Wim van Bladel

21 juli 2020

~~~

REGELS

Maria straalt eenvoud uit en daardoor voel ik me goed bij Haar. Als een kostbare parel sluit ik Maria in mijn hart. Dit te mogen ervaren is meer dan aangenaam. Het is een waardevol gevoel om te koesteren.

Door te bidden tot Maria ontvang ik, in eenvoud, welkome warmte, het nodige inzicht en verrijkende wijsheid. Ik dank Haar voor deze gaven. Het me richten tot Maria doe ik in alle vrijheid en vol overtuiging.

Door me aan te sluiten bij een organisatie geeft ik een deel van mijn vrijheid prijs. Er zijn dan statuten, huishoudelijk reglement, kaders, bepalingen, geboden, verboden, protocollen, riten, voorschriften en gebruiken. Ook zijn er wetten en verordeningen, welke mijn vrijheid beknotten. Dit al geeft onnodige spanningen om me vrij te willen bewegen. Ach, de maatschappij komt om van allerlei beperkingen, die opgelegd zijn door politiek, verenigingen, bedrijven en kerken.

Ik heb geen regels nodig om mijn geloof in Maria te uiten. Er zijn om mijn geloof te belijden geen muren. Zonder beperkingen, begrenzingen en obstakels voel ik me de ruimte hebben om mij te wenden tot Maria. Vrijheid ervaar ik ook om deze gedachte, in alle eenvoud, te kunnen verwoorden in de Mariakamer. Om geloof te uiten en te omarmen heb ik geen regels nodig.

12 juli 2020

~~~

MEDITEREN

Mediteren geeft mij rust in het hoofd, een goede nachtrust en een attent gevoel. Mijn lichaam en geest omarmen mediteren. Een ontspannen gevoel maakt mij oké, geeft diepgang aan mijn denken en dan geniet ik meer van de dag. Echter, er gebeurt meer …

Een goed gevoel krijg ik met name door in gebed tot Maria te zijn. Zij is voor mij het medium om kracht te ervaren. Dit peinzen over mijn ervaringen geven mij rijke gedachten en win ik aan creativiteit. Ook kan ik door mijn bespiegelingen bij Maria tegenslagen beter accepteren en verwerken.

Mijn inwendig bidden tot Maria, met een bewust gekozen overweging, is mijn vorm van mediteren. In de kern heeft dit te maken met loslaten, verwerken, kracht vinden en daarbij het vergankelijke van het leven zien.

Voor mediteren en daarbij langdurig in gebed zijn tot Maria maak ik tijd, omdat ik er beter van word. Steeds voel ik mij na een overpeinzing een ander, herboren mens met aandacht voor anderen. Maria, ik zou nog veel in gedachten verzonken willen zijn …

21 juni 2020

~~~

ZIN

Zin is de ervaren beleving en deze is voelbaar in heel mijn lichaam. Het verlangen naar zin komt door een verlangende, betekenisvolle ziel. Ik voel dat ik dan wordt opgenomen in iets groots. Het lijkt erop, dat ik mijn grenzen kan verleggen. Dan komen vragen in me op als: “Wat beweegt nog meer in mij?”, “Wat gebeurt er in de anderen?” en “Wat brengt ons samen?”

Ik mag veel waarnemen. Daarbij verplaats ik de aandacht naar anderen en wat anders. Ik laat me verwonderen. Dat is voor mij het geven én ontvangen van zin. Veel wordt mij verteld en heeft een verhaal. Ik luister … en voel de aanwezigheid van Maria. Ik ben dankbaar voor deze verbinding. Nu weet ik wat mijn grootste verlangen is! Mijn vermogen tot beleven en waarderen in gebed neemt toe. Dank U, Maria.

13 juni 2020

~~~

CULTUS

Onder de mensen leeft Maria heel sterk en de verering voor Haar is enorm. Er is dan ook sprake van een mariale cultus. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in het grote aantal Mariakapellen, waar gelovigen dagelijks komen. Daar is Maria als Moeder vaak te bezoeken en ik ben dankbaar dat mij dergelijke ontmoetingen zijn gegeven.

De openbare verering van Maria is er, behalve in kapellen, ook in kerken. In deze godshuizen zijn er veelal beelden van en schilderijen met Haar te bewonderen. De mariale cultus is opvallend groot in bedevaartplaatsen, zoals in Lourdes, Fatima, Medjugorje, Scherpenheuvel, Kevelaer, Garabandal en Heiloo. Maar de verering van Maria is nog sterker bij mensen thuis, waar een beeldje van Haar staat. Zo breng ik dagelijks hulde aan Haar bij een Mariabeeld in mijn huis. De verering van Maria kent wereldwijd geen grenzen.

5 juni 2020

~~~


~~~

DE BLOEM

De lelie verwijst naar onschuld en maagdelijkheid met name voor Maria.

Wim van Bladel

27 mei 2020

~~~

GEVOEL

Beste lezer,

Door te bidden, ervaar ik geestelijk in balans te zijn. Bovendien voel ik me door te bidden ook sterker en geeft het mij inspiratie. Het gebeurt, dat ik uren in gebed ben en in gedachten bezoek ik mensen, die het niet zo makkelijk hebben. Ik heb dan het gevoel dat ik een gesprek met niet alleen mezelf voer. Meer dan eens heb ik de indruk, dat Maria meeluistert, hoewel ik dat Haar niet hoor zeggen. De wijze waarop ik met Maria in contact ben, is in elk geval door in mijn gedachten gevoel toe te laten.
Dit mag nog lang blijven duren, ook al verandert de intensiteit van het gevoel met de dag. Met anderen wil ik dit delen, zoals nu met u. Het is het gevoel door ondervindingen, welke mij raken in een wereld, die in beweging is en mij goed gevoel bezorgt.

Gezegend is uw dag. Met mariale groet,

Jan

17 mei 2020

~~~

GELOVEN

Geloven is voor mij een houding met overtuiging en ook een werkwoord. Ik werk aan mijn geloof. Dit doe ik niet alleen thuis, maar bijvoorbeeld ook bij de Grot in Lourdes, onder de pijnbomen van Garabandal of in de hoge bergen in La Salette.

Het werken aan mijn geloof is niet alleen bidden, maar ook erover denken, lezen, schrijven en er met anderen over praten. Dit gaat bij mij steeds met respect voor de mening van een ander, ook al ontvang ik dit niet altijd van de ander. Daarmee omgaan, is wel een leertraject geweest. Gekwetst worden, zonder een prikkende tegenactie te geven, vereist beheersing en het bezigen van de juiste woorden. Wellicht ben ik soms te openhartig. In gebed tot Maria zeg ik best veel, maar ik doe dit ook naar anderen.

Bij geloven is er sprake van iets doen, zoals een gesprek voeren, woorden uiten, anderen het goede wensen, dankbaarheid tonen, naastenliefde laten blijken en aandacht aan anderen geven.

Geloven is voor mij eraan werken om in het leven goed te doen, voor mezelf en voor anderen. De woorden, welke ik dan gebruik, sterken mij in mijn geloof.

13 mei 2020

~~~

KLIMMEN VAN DE JAREN

Naarmate ik verder in jaren vorder, stel ik mij andere vragen. Met het klimmen van de jaren verleg ik mijn focus. Dit gaat niet van de ene op de andere dag, maar in de tijd voel ik verandering.

Ik ben allang niet meer betrokken bij het opvoeden van kinderen. Het groeien in de ouderrol is voorbij. Promotie hoef ik in mijn pensioentijd niet meer te maken. Uitkijken naar een andere woning ligt achter mij. En … Zo kan ik nog wel wat meer noemen van dat wat in mijn verleden is opgeslagen.

Waar ik meer op let en vaker aandacht aan geef, is mijn omgeving van nu. Het gaat dan om met wie ik een band heb, welke relaties ik koester en wat ik fijn vind om te doen. Daarnaast ben ik gegroeid in geloof. Door hierover te denken, met anderen te praten, veel erover te lezen, het mogen ondervinden en ook over geloof te schrijven, is dit proces gevorderd. Mijn geloof richt zich met name op Maria, de Moeder van iedereen, en de Heilige Nicolaas, de man van de naastenliefde. Meer en meer vraag ik me af: Waar gaat het nu eigenlijk in het leven om?

Met het klimmen der jaren ben ik me er meer dan ooit van bewust, dat wat ik doe ook als goed wordt ervaren. Daarbij voel ik me vrij om keuzes te maken en beslissingen te nemen welke nu bij me passen. Dit komt, omdat ik anders in het leven ben gaan staan. Ik ben dan ook dankbaar, dat ik het klimmen van de jaren mag ervaren en mij kan realiseren hoe dat voelt. Met de steun van Maria en Nicolaas heeft dit vorm mogen krijgen. Hiervoor dank ik Hen dagelijks.

9 mei 2020

~~~

LEEG EN GEVULD

Ik hoor van en lees over lege kerken. Dicht door virusgevaar. Het is afstand houden en niet bij elkaar komen. Grote samenkomsten, zoals in een kerk, blijven vooralsnog uit. Er is wel de radio, de televisie en het internet om de mis bij te wonen. Deze eucharistie wordt gevierd achter gesloten deuren. Dit voor de eigen veiligheid en deze van anderen, omdat het coronavirus het op mensen heeft gemunt. Dat begrijp ik, maar het niet naar de kerk kunnen gaan om de mis bij te wonen, voelt als het wegnemen van een vertrouwde gang naar de kerk. Het enthousiasme in geloof is groot bij velen en dit biedt perspectief voor de heropening van de kerken.

Mijn overtuigd geloof roept ook anderen op hun devotie te uiten. Dit ook in nare tijden, waarin we leven. Ik uit mijn geloof veelal tot Maria en de Heilige Nicolaas. Echter, het is wel durven te getuigen om het geloof uit te dragen.

Ook in veranderende tijden vind ik het de moeite waard geloof te behouden en uit te dragen. Ik ervaar, dat door geloof in Maria tegenslagen zijn te overwinnen. De deur bij Maria staat open. De kerk is nog leeg, maar het hart van gelovigen is bij Maria. Het is luisteren naar Haar en liefde gestalte geven om samen door de bedreigende virustijd te komen. Liefdevolle aandacht voor anderen geeft een gevuld hart.

4 mei 2020

~~~

RELIEKEN

Al eeuwen worden relieken vereerd. Het is een oude traditie onder gelovigen, om overblijfselen van een heilige in gebed te koesteren. Vooral in tijden van nood, zoals oorlog, hongersnood, overstromingen of epidemie staan relieken meer in de belangstelling.

Relieken zijn er in rangorde. Een stukje bot van een heilige, ook al is het maar een splinter, behoort tot de hoogste orde. Lager in belangrijkheid staan bijvoorbeeld minieme stofjes van kleding en gebruiksvoorwerpen van een heilige.

Met geloofsovertuiging een reliek vereren is het kwaad te willen bezweren, een wonder te laten verrichten, iemand te genezen, mensen moed te geven, hen te beschermen en zich te laten inspireren. Een bovennatuurlijke kracht van een heilige kan voor een omwenteling zorgen. Hierdoor geven gelovigen betekenis aan relieken en deze bieden hen houvast. Zo heb ik maanden uitgekeken naar de komst van relieken van de Heilige Bernadette Soubirous vanuit Lourdes naar België en Nederland. Echter, helaas is dit door de wereldwijde strijd tegen het coronavirus niet door kunnen gaan.

We hebben al weken te maken met een vreselijke pandemie; het heel actieve coronavirus. Er wordt veel gebeden voor zieken, waarbij het virus is geconstateerd. Ook bidden mensen dat het virus hen niet bezoekt. Zij bidden ook voor de vele mensen in verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en voor hen die daar hard aan het werk zijn om anderen te helpen. Er wordt dan gebeden bij een reliek of bij afwezigheid daarvan bij een beeld of kaars.

Door het overal woekerende virus ervaar ik de grote kwetsbaarheid van het bestaan. Ik steek een kaars aan, kijk naar het beeld van Maria en bid.

29 april 2020

~~~

GEBEURTENISSEN

In een leven vinden plots onverwachte, pijnlijke en vrolijke gebeurtenissen plaats. Deze gebeurtenissen beïnvloeden het levenspad. Het onverwachte vraagt wendbaarheid in het leven. Meermaals zijn onverwachte gebeurtenissen positief en dat geeft een goed gevoel.

Gebeurtenissen zorgen bij mij voor een innerlijke verrijking. Hierdoor ga ik menig aspect anders bekijken. Om dit te kunnen plaatsen, zoek ik de stilte op om mijn binnenste rust te geven. Ik sta dan voor Maria en bekijk haar beeltenis. Ik deel mijn gevoel met Haar. Dit te kunnen en willen doen, geeft mij kracht, troost en gedachten om verder te gaan. Het delen van mijn gebeurtenissen met Maria ervaar ik als een welkome ademruimte met momenten van verinnerlijking.

20 april 2020

~~~

GELEID

Ik leef op van diepe gedachten, welke mijn grondhouding bepalen. Het gaat dan meermaals over dankbaarheid en dienstbaarheid.

Leven voor mezelf staat niet centraal. Leven om te danken en te dienen past mij beter. Daarbij verricht ik zeker geen wonderen en ik verwacht niet dat anderen mij dienen. Wel hoop ik op respect voor de wijze waarop ik leef.

Vaak voel ik mijn danken en dienen in de onmacht voor een betere wereld. Ik heb de indruk dat ik een kruis draag en verder wil. Dikwijls richt ik me tot mezelf en doe aan zelfonderzoek. Het beeld is niet zo rooskleurig, want ik zie me op heel wat terreinen tekortschieten. Dan richt ik me tot Maria en vraag Haar mij te leiden.

Ik ervaar signalen om wendingen aan het leven te geven en me voor anderen in te blijven zetten. Hierdoor wordt mijn vertrouwen en geloof in Maria nog meer rotsvast. Zij kan op mij bouwen, want door kracht aan mij te geven, kan ik in eenvoud blijven danken en dienen. Dit slaagt, ondanks mijn beperkingen. Ik voel mij duidelijk door Maria worden geleid.

15 april 2020

~~~

HULP

Met een ongekende omvang slaat een kille duisternis toe. Straten en pleinen zijn troosteloos leeg. Scholen zijn dicht. Cafés en restaurants gesloten. De ongewone stilte heerst.

Velen zijn druk met thuiswerken en ook met kinderen de dag laten doorkomen. Ouderen wachten in afgesloten verpleeghuizen op verstoten familieleden en niet-welkome kennissen. In menig hospitaal houden zieken alle bedden bezet. Aan verpleegkundigen is een tekort. Heel wat mensen voelen zich verloren. Teveel mensen sterven. Het coronavirus heerst als een woedend kwaad.

De wrede virusstorm verrast velen. Mensen ervaren hun kwetsbaarheid. Zekerheden blijken weggeblazen. De angst neemt toe. Zwakheid wordt gevoeld. Een bang gevoel wordt sterker. De roep om redding klinkt met de dag luider. De vurige wens is het leven herpakken.

In deze tijd gebeurt het zich wenden tot Maria meer en meer. Maria, U hoort ons. Wij bidden U om hulp. Deze Goede Week maakt ons week.

8 april 2020

~~~

KLEIN

In deze tijd met een voortwoekerend virus ervaar ik opnieuw dat mensen zo klein zijn. De wereld telt enkel kleine mensen, die wel een groot lichaam en imponerende mond kunnen hebben, maar een ieder kan door het coronavirus worden geveld.

Ik zie mensen nog kleiner worden, als zij verdriet hebben, honger lijden of verslagen zijn. Bij geloof in Maria laat Zij voelen nabij te zijn. Dit ervaren doet mensen zich meer veilig wanen in hun kleinheid van bestaan en met groeipotentie in geloof. Hiervoor is een bedankje zeker op z’n plaats. Dit kan bijvoorbeeld door een gebedje of een kaarsje als dank aan te steken.

Mensen zie ik nog meer verkleinen, als zij zich zorgen maken en angst hebben verder te gaan. Hun geloof in Maria kan helpen met een onzichtbare steun. Immers, elke mens kan de hulp van Maria gebruiken. Willen deze mensen tot Haar bidden in een tijd dat men denkt dat alles maakbaar en te beheersen is?

Het geluk van kleine zielen en zwakke mensen worden door Maria groot en sterk gemaakt. Dit gebeurt ook in deze tijd met een nog onverzadigbaar coronavirus.

1 april 2020

~~~

CORONATIJD

Deze periode met een kwaad coronavirus zie ik absoluut niet als een verloren tijd, maar juist als waardevolle bezinningsdagen met veel gebed tot Maria.

In de huidige tijd is het meer dan ooit het kleine eren, waartoe ik niet altijd kom. Het is voor mij blijken van warmte laten lezen en horen, zoals een mail, brief, kaart of telefoonberichtje aan een vriend, kennis en familielid. Ook een telefoongesprek is er om mensen een steuntje te geven. Dit past in deze coronatijd van geen bezoeken en vergaderingen, volle ziekenhuizen, vele winkels dicht, cafés en restaurants gesloten, kinderen niet naar school en meer dan ooit thuis zijn.

Wat ik doe voor zieken en stervenden is bidden tot Maria. Ik vraag Haar kracht voor mensen in de strijd tegen het virus. Dit zijn niet alleen zieken die voor hun leven vechten, maar ook de vele zorgverleners, werkers in bedrijven en levensmiddelenzaken, politiemensen, leden van de brandweer en personen in de ambulances.

Heel wat mensen hebben een duwtje nodig naar meer geduld opbrengen, want de strijd tegen het kwade virus is nog niet gestreden. Ook dit gaat met gebed tot Maria. Immers, het gebed tot Maria is voor mij het krachtigste wapen.

27 maart 2020

GEZONDHEID

Het is me bekend, dat mensen die geloven langer leven. Zo hebben bijvoorbeeld zusters, die in een religieuze gemeenschap verblijven, een groter aantal levensjaren. Religie, spiritualiteit en zingeving hebben dan ook een positief effect op de gezondheid.

Ik ben ervan doordrongen, dat mijn dankbaarheid aan Maria mij een goed gevoel geeft en dat ervaren is een onderdeel van het begrip gezondheid. Maria danken en tot Haar bidden doe ik meermaals per dag, want elke dag is voor mij waard om te leven en mijn geloof te koesteren.

Mensen die ernstig ziek zijn, kunnen denken aan het begin van het einde te staan. Zij zijn dan bezig met de dood. Ook kunnen zij kracht uit hun geloof putten. Zo komen deze mensen tot het verhogen van weerstand tegen onheil. Menigeen groeit dan boven zichzelf uit door het lijden te verdragen en te vechten voor hun leven.

De laatste weken toont het coronavirus onze kwetsbaarheid aan, maar ook onze sterkte door geloof. Gezonder door geloof, daar geloof ik in, ook al krijgt het virus me te pakken.

18 maart 2020

BEELD

In veel huizen staan één of meer Mariabeelden. Zo ook bij mij thuis is Maria verbeeldend aanwezig. Dit geeft mij het gevoel van aangenaam gezelschap. Kom ik thuis, dan steek ik een kaars bij Maria aan en zeg Haar goedendag.

Vaak neem ik plaats voor het Mariabeeld. Praat Haar bij over hetgeen mij is overkomen. Dit gaat als vanzelf en komt zeker ook, doordat ik meermaals aan bijpraten doe. Met Maria bespreek ik alles. Voor Haar heb ik geen geheimen. Als ik zo open tegen Haar spreek, voel ik een waardevolle vriendschapsband.

Laat op de dag of vroeg in de nieuwe dag, vlak voor ik mijn bed opzoek, beleef ik met Maria mijn dagafsluiting. De brandende kaars voor het beeld houdt de kamer in schemering. Ik dank Maria voor de dag, voor de wijze, waarop ik het etmaal heb mogen beleven. Nadat ik dit heb gedaan, ben ik enkele minuten stil. Kijk Haar aan en voel weer warme aandacht. Opnieuw realiseer ik mij, dat aandacht het beste gesprek is om verder te kunnen gaan. Dan blaas ik de kaars uit …

7 maart 2020

NOODKREET

Het slaken van een noodkreet zie ik als een uiting van ernstige noodlijdendheid en dan is er noodhulp nodig.

Ik hoor een noodkreet van een vrouw. Zij voelt zich als bezeten door de duivel. Deze vrouw is psychisch gekwetst. Ik verneem, dat zij vreemde gedachten krijgt. Haar volle hoofd raakt niet leeg. Help mij!, is haar roep.
Echter, ik kan slechts helpen door te luisteren. Dat is wel wat weinig, realiseer ik mij. Vervolgens vertel ik haar, dat ik menig keer op zoek ben naar Maria en Haar vind. Bidt u?, vraag ik.

Later kom ik thuis en richt woorden in gebed tot Maria. Ik vertel Haar over de gehoorde noodkreet. Ik hoop een luisterend oor te vinden. Opnieuw besef ik me, dat een mens in nood leert bidden. In mijn jeugdjaren heeft mijn moeder me dit al gezegd.

26 februari 2020

STRUIKELEN

Soms moet men wel eens struikelen, om de diepgang van het leven te herkennen.

Wim van Bladel, 3 februari 2020

MARIADEVOTIE

De toewijding tot Maria is bij velen sterk aanwezig en de Mariadevotie is springlevend. Dit blijkt ook uit het toenemend aantal bezoekers aan de Mariakamer.

Maria voelt dichterbij dan God en Jezus. Immers, Zij geeft het goddelijke van Jezus een menselijk beeld.

Bij Maria is het delen van zielenroerselen. Bij en voor Haar worden vele kaarsen aangestoken en intenties geuit. Tijdens het bidden tot Maria wordt Haar verzocht te bemiddelen tussen de mensen en God. In het “Wees Gegroet” staat “bid voor ons, zondaars”. Hieruit blijkt dat Maria de ultieme bemiddelaars is. In dit gebed staat ook dat Zij “vol van genade” is. Bijgevolg wordt Maria veel toevertrouwd en wordt Zij vereerd.

De kerken kennen bij vieringen steeds minder bezoek in landen als België en Nederland, maar de Mariaverering is groot en bloeit. Deze devotie komt vanuit mensen en wordt niet door kerkelijke leiders aangestuurd. De wijzen waarop mensen zich uiten tot Maria zijn gebaseerd op vrijheid. Deze uitingen hebben de toekomst. Hierdoor neemt de zelfspiritualiteit toe. De volksdevotie draag ik een warm hart toe.

1 februari 2020

WELVAART

Is er teveel welvaart om geloof nodig te hebben? De laatste tientallen jaren is het geloof in een God afgenomen. De Godsbeleving is dan tanende. Zo neemt ook het kerkbezoek af. Ik ben ervan overtuigd, dat het geloven in God en/of Maria een uiterst individuele aangelegenheid is. Daarbij heeft de persoonlijke context een rol.

Er is een verband tussen welvaart en geloof, zo heeft een onderzoek aangetoond. Een conclusie is: hoe armer de mens, hoe religieuzer. Ook is meer en hoger onderwijs menig maal de aanleiding tot afvalligheid. Meer kennis leidt tot meer kritisch denken en stelt een hogere macht in vraag. Ik vraag me dan af: Blijft er enkel tijd voor een gebedje bij ziekte, oudheid of naderende dood?

Ik sta er anders in, ook al heb ik meer dan één hogere opleiding en ligt mijn inkomen op een wat hoger niveau dan het minimum. Ik ervaar kracht door gebed tot Maria. Mijn geloof in Haar is groot. Heel groot. Dit komt vooral, omdat ik tijd voor Maria maak en me in Haar verdiep. Ik doe dit niet alleen door aan Maria te denken, maar ook door over Haar te schrijven en te spreken. Liever heb ik geloof in Maria dan dat ik over welvaart beschik.

14 januari 2020

BELEVING

Meer en meer ben ik ervan overtuigd, dat het ervaren van beleving het geloof in Maria duurzaam maakt. In een kerkgemeenschap hoort, volgens mij, beleving dan ook centraal te staan. Een kerk met een behoudende instelling heeft mij er nog niet van overtuigd beleving in het centrum te plaatsen. Dit betekent dat deze kerk niet voor een ieder een thuisgevoel geeft. In gesprekken met jongeren verneem ik, dat menig jongere dit zo ervaart.

Om de aansluiting met vooral jonge mensen te bewerkstelligen is er voeling met deze groepen nodig. Immers, jonge en wat minder jonge mensen bezinnen zich en de kerk mag dit dan toch ook wel doen.

Ik verwacht dat er meer belevingvolle kerkgemeenschappen ontstaan. Hier wordt dan open gesproken in begrijpbare taal. Een hoogdravende, abstracte en moeilijk te begrijpen woordenstroom is dan afwezig. Het zingen hoort hier ook thuis. Echter, geen psalm nummer zoveel. Het geloof ervaren, voelen en beleven in Maria en andere heiligen biedt dan meer kansen.

Laat er kerken komen met voor elk wat wils. Het gevolg hiervan is, dat traditionele diensten en andere bijeenkomsten naar een zelfde doel leiden, maar wel via een andere weg. Een kerstwens voor mij is dan ook een grotere diversiteit.

16 december 2019

OUDERDOM

Ik voel me in de derde leeftijd. In deze periode kom ik meer dan ooit tot rust. Dagelijks ondervind ik dat het fysieke vermogen meer en meer afneemt. Echter, mijn spirituele kracht groeit met de dag. Door meer dan ooit naar mezelf te kijken, zie ik mijn diepere lagen. Dan ontvang ik energie en ervaar diep geluk aan gevoel met mijn geloof in Maria. Dit maakt van mij een dankbaar mens.

VREUGDE

Met de vreugde van het hart
krijgt ieder zijn part.

Wim van Bladel

SOLIDARITEIT

Het werken aan solidariteit zie ik als belangrijk in het leven. Echter, ik ervaar dat solidariteit meer dan eens afwezig is. Dit is al in de tijd van Adam en Eva. Eva is met Adam en zij plukt een verboden vrucht. Met Adam eet zij van de appel en zo raken zij besmet met de erfzonde. Adam geeft Eva de schuld en staat niet achter haar. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid niet. Solidariteit is dan afwezig. Later doet Maria het heel anders: Zij staat pal achter, voor en naast haar Zoon. Ook komt Maria na dat, wat Zij God heeft beloofd.

Ook op de dag van vandaag ondervind ik een gebrek aan solidariteit. Grenzen zijn voor vluchtelingen dicht. Voor deze mensen is er een tekort aan solidariteit en deze situatie vertoont trekken van apartheid. Immers, arme mensen op de vlucht voor onlusten en geweld worden geweigerd. Denken de zich hoog gewaande personen een vrijbrief voor exclusiviteit te bezitten?
Solidair zijn met anderen gaat toch wel wat verder dan samen optrekken met vrienden, familieleden of geloofsgenoten. Solidariteit is voor mij van ethische aard en ook voor mij een aspect van mijn geloof in Maria. Zij weet om te gaan met anderen. Ook voor mij is het dan de medemens zien en ermee omgaan.

ROZENKRANSMAAND

Oktober is de rozenkransmaand. Het is een maand vol rozen …
Rozen horen bij Maria. Immers, de roos is de koningin onder de bloemen. Jaren terug beperkte de bloemenversiering van Maria zich niet tot een krans van rozen, want haar beeltenis werd volledig met rozen bedekt. Maria was dan bekleed met een hoedje van rozen. Het rozenhoedje is dan een welgekozen benaming.
Bij mij is het voor Maria het hele jaar door een rozenkransmaand, want bij haar beeld staan steeds witte rozen. Ik vind dat een passende huldeblijk; het maagdelijk wit van de koningin onder de bloemen voor de Koningin Maria.

GEDACHTEN

Zalig is hij die, omdat hij meer dan anderen heeft gekregen,
klaar zal staan om anderen te laten genieten.
Wim van Bladel

MARIADEVOTIE

Al jaren ervaar ik een toenemende en springlevende Mariadevotie op plekken waar ik kom en dat in binnen- en buitenland. Ontelbare duizenden hebben en tonen hun geloof en liefde in en voor Maria. Op het eerste gezicht is dit toch wel frappant, omdat ik leef in de context van een steeds vergaande ontkerkelijking. Vreemd vind ik dit niet. Immers, Maria is de Moeder van God en … van iedereen.

Mensen, die zich niet tot de huidige kerken voelen aangetrokken, ervaren bij Maria een warm welkom. Bovendien staat het in contact komen én zijn met Maria geheel los van allerlei kerkelijke regeltjes. Hier komt het vrije in de mens naar boven. Mensen bepalen zelf wel hoe zij hun geloof willen belijden. Tot Maria kunnen zij zich zonder hindernissen wenden en dan ook wanneer en hoe zij willen. Dit gebeurt ook in de vele Mariabedevaartplaatsen. Deze mariale oorden zijn populair om er te verblijven, want dit zijn de plaatsen waar vele mensen samenkomen om er onder meer te bidden, denken en gevoelens te uiten en te delen. Maria heeft ook daar al vele jaren een luisterend oor. Zij geeft er kracht, biedt steun en zorgt voor troost. Het bezoeken van een bedevaartplaats, waar dan ook, is dan voor mij zowel een spirituele, als een culturele ervaring.

Ik kijk naar een beeltenis van Maria. In de hele wereld vinden velen in Haar een ankerpunt. Zij past prima in de wereld van naties en dus ook in de realiteit van vandaag.

HOOP

Ik zie hoop als samengebald verlangen, als goud van vrijheid van gedachten, voelend als kwaliteit van de geest. Bij hoop zijn geest en hart verankerd om de toekomst te betreden, zo ongewis, maar met moed. Hoop krijg ik door mijn geloof in de Vrouw voor de Eeuwigheid, de Moeder voor allen en dat is Maria.


GETUIGENIS

Ik ga een andere wereld binnen. Daartoe open ik de deur van nu en stap verder. Echter, ik merk dat deze andere wereld al lang de mijne is en toch droom ik niet. Liefdevol en teder getuig ik van mijn geloof in Maria. Ik leg getuigenis af, zonder anderen te willen overtuigen. Mijn woorden zijn transparant en ik schaam mij niet voor mijn geloof en om hiermee naar buiten te treden. Ik vertel en schrijf over mijn geloof in Maria en deel dit opnieuw met anderen. Ik getuig waar mijn hart vol van is. Mijn verklaring is mijn geloofsgetuigenis om Maria andermaal te danken.

Maria, een ieder mag horen van mij, wat U voor mij steeds betekent, welke dankbaarheid ik uitspreek, hoe de warmte van U voelt, welke kracht ik ontvang.


ONTMOETEN

Bij innerlijke leegte is bezoek welkom. Ik bid dan en nodig ontmoeten uit. Het ontmoeten geeft kracht om tot actie te komen. Een ontmoeting maakt mijn ogen open. Ik zie veel en ook aanknopingspunten voor mijn gevoel. Deze ontmoeting heb ik met Maria. Zij laat mijn leven steeds meer beleven en dit vol liefde en geloof. Maria ontmoeten, is tijd maken voor Haar.

Ik sta voor de beeltenis van Maria. Wij zijn dicht bij elkaar. Kijken elkaar aan. Zien ons recht in de ogen. Dit is ontmoeten en dan kan ik met Haar delen in gebed. Het voelt goed veel met Maria te mogen delen.


GEDACHTEN

“De stem van de mooie vrouw was zacht; ze betoverde, bracht verrukking en deed het hart goed.”
Mélanie Calvat.
La Salette, 19 september 1846.

“Haar ogen, de fysieke schoonheid en lieflijkheid waren de spiegel en uitdrukking van haar ziel.”
Fatima, 1917.

“Tenslotte zal Mijn Onbevlekt Hart zegevieren.”
Heilige Maagd Maria, Fatima, 1917.

Ik vind dit mooie gedachten bij 75 jaar bevrijding in 2019.
Wim van Bladel.


MARIAKERK

Menige kerk is toegewijd aan Maria en vooral in een Mariakerk voel ik me thuis. De gebruikers van deze kerk vormen met Haar het Godshuis en zijn samen het Volk van God.
In een Mariakerk voel ik veel. Zij is er onzichtbaar, maar wel aanwezig. Het in verbinding zijn met Haar voelt als onbegrensdheid. Het is dan nader komen tot de waarheid van het goede leven. Dit te mogen ervaren versterkt mijn band met Maria.
In een kerk ben ik stil. Ben er alleen of met een of meer anderen. Ik kom dan tot devotie tot Maria. Het bidden verandert en gaat over naar in gedachten zijn verzonken.
Om mij tot Maria te verbinden, heb ik verbeeldingskracht. De kerk is dan voor mij een plaats om te ontmoeten en schoonheid te ervaren. Ik zie beelden van Maria, ook schilderijen en fresco’s met haar afbeelding. Dan voel ik Maria bij het kerkbezoek. Wat heeft een Mariakerk mij veel te vertellen …