Gedachten

Menig keer per dag krijg ik gedachten, welke Maria betreffen. In mijn leven heeft Zij dan ook een belangrijke plek. Echter, niet alleen ik mag dit ervaren, maar ook u, bezoeker aan de Mariakamer. De opvallende plaats van Maria in menig mensenleven komt onder meer door allerlei gedachten aan en ervaringen met Haar. Meermaals deel ik met vrienden en bekenden mijn gedachten over Maria. Ik kom dan tot gedeelde belangstelling en liefde voor Haar. Gedachten aan Maria zijn er voor mij van velerlei aard en dat voelt als grote rijkdom. Onderstaande gedachten heb ik in de Mariakamer verwoord, tenzij dit anders is aangegeven. Deze gedachten kunnen ook bij u, beste lezer, tot gedachten leiden.
Frequent heb ik gedachten welke hier een plaats krijgen en bij een volgend bezoek van u aan de Mariakamer is dit deel van de kamer wellicht weer verder verrijkt.

~~~

VERDRIET

Verdriet heeft een opvallende plaats in het leven. Ook staat het bij menigeen hoog in de rangorde van negatieve emoties. Het verwerken van verdriet is een psychologisch proces om met het leven verder te gaan. Dit verwerkingsproces is zelfs voor psychologen een mysterie.

Verdriet verdient een plaats in het gevoelsleven van mensen. Voor mij past bij verdriet geen eliminatie; iemand mag toch wel huilen als uiting van pijn in het hart.

Verdriet zie ik als een herinnering aan iemand, een levensfase of een gebeurtenis. Het is het gevolg van pijnlijk gemis. Immers, het gaat over iets dat ooit is geweest, maar niet meer terugkomt. Ook mensen, die zich betrokken voelen bij het getoonde verdriet treuren mee.

Voor het verwerken en het aanvaarden van verdriet richt ik me tot Maria. Zij, de Troosteres van de Bedroefden, helpt mij. Met de hulp van Maria neemt het hartzeer af en kan ik het een plaats geven.

19 september 2020

~~~

EIK

In 1917 verschijnt Onze-Lieve-Vrouw op een eik aan drie kinderen in het Portugese Fatima …

Het hout van de eik werd als onverwoestbaar gezien en
daarom als symbool van onsterfelijkheid en eeuwig leven.

Wim van Bladel,
7 september 2020

~~~

VERWANTSCHAP

Met een goede vriend en enkele bekenden voel ik verbondenheid, want door hen ervaar ik een gezamenlijke band door het geloof. Met hen heb ik een intens geloof in Maria en daarnaast is er bij mij veel devotie voor de Heilige Nicolaas.

Steeds meer stel ik me de vraag: “Behoor ik tot een steeds grotere uitzondering vanwege mijn geloof?” Dit gevoel bekruipt me de laatste jaren meer en meer. Immers, de mensen, die uitkomen voor hun geloof krimpt voortdurend. Ik krijg de indruk dat het aantal gelovigen slinkt in de tijd. Maar is dat wel zo? Met mijn geloof in Maria en Nicolaas sta ik niet alleen. Echter, dat is nu. Kloosters verdwijnen en kerken sluiten, maar de plekken voor Maria en Nicolaas blijven pelgrims aantrekken. Dit gaat verder dan de bezoeken aan Maria te Lourdes en Nicolaas in Bari.

Hoe het verder gaat met het geloof in dit land weet ik niet. Wat ik wel weet, is dat mijn geloof verder gaat en hierin sta ik niet alleen. Nog steeds is er verwantschap in geloof.

28 augustus 2020

~~~

ONTKERKELIJKING

Het aantal kerkbezoekers daalt verder …

De coronapandemie versnelt de ontkerkelijking. Het zijn met name senioren, die door wekenlange kerksluitingen gewend zijn geraakt niet meer naar de kerk te gaan. Komen zij nog terug?

De ontkerkelijking neemt ook toe, doordat mensen zich niet meer door de kerk uitgedaagd voelen. Het misbruik van kinderen en jongeren door geestelijken heeft het ongeloof in de kerk aangewakkerd. Het gevolg is de kerk de rug toekeren.

De houding van de kerk inzake bijvoorbeeld abortus, homoseksualiteit, transgenders, ongehuwd samenwonen, anticonceptie, vrije relaties en gescheiden mannen en vrouwen in nieuwe samenlevingsvormen doet ook mensen afhaken. Aanhangers van deze opvattingen hebben veelal niets met de kerk.

Volgens mij spelen er nog andere aspecten mee. Zo doet materiële welvaart mensen denken aan geen kerk nodig te hebben. Steeds meer personen zijn wars van geboden en hebben niets op met kerkelijke verboden en dogma’s. De band met God is bij een groeiende groep afwezig. Godsdienstig zijn, is niet meer vanzelfsprekend. Ongelovigen zijn in een steeds grotere meerderheid. Zeggen gelovig te zijn, stuit op ongeloof.

Mijn innerlijke houding van luisteren naar de stem in mij, het ervaren van mijn breekbaarheid en het tijd maken voor reflectie versterken mijn geloof in Maria. Echter, dat ben ik …

14 augustus 2020

~~~

Heinkenszand, Kerkdreef, Lourdesgrot.

~~~

PELGRIMEREN

Kerken krijgen minder bezoek, maar de populariteit van bedevaartplaatsen kent al jaren een groei. Het bedevaartsoord vervangt bij velen de kerk.

Mijn ondervinding is, dat een bedevaart mij bijzonder goed bevalt, bijdraagt aan mijn leven en dit doet veranderen. Voor mij gaat er kracht uit bij het mogen verblijven in een bedevaartplaats. Hierdoor voel ik mij aangetrokken om bezoeken te brengen aan bedevaartsoorden.

In een bedevaartplaats is het ontmoeten van veel gelovigen en weinig ongelovigen uit verscheidene landen. Ik kom dan niet alleen katholieken tegen, maar ook sportieve fietsers, doorbijtende wandelaars en mensen die met een crisis kampen of zichzelf willen herontdekken. Hieronder zijn meer dan twee stromingen waar te nemen, zoals traditionele en seculiere bezoekers. Wat de pelgrims gemeen hebben is het “heil” zoeken in een heiligdom. Dit is een belangrijk gegeven voor de aantrekkingskracht van een bedevaartplaats.

Het bezoek van een bedevaartsoord is voor mij ook het participeren met anderen in volksdevotie. Het worden geraakt, is dan zeker van toepassing. Plannen voor het bezoeken aan onder meer Fatima, Lourdes, Banneux, Beauraing en Scherpenheuvel zijn weer gemaakt. Nu is het eerst wachten op een vaccin om een veilige reis zonder coronagevaar te kunnen maken. Nog even of wat langer geduld opbrengen …

31 juli 2020

~~~

BEPERKINGEN

Ik geloof in een opperwezen en heel veel sympathie heb ik voor Maria, de Moeder van iedereen, en Nicolaas, de heilige uit Myra en Bari. Ik geloof ook in het dienstbaar zijn voor anderen en het in eenvoud leven.

Verder heb ik positieve aandacht voor de betekenis van Maria in verscheidene religies. Ik verwacht van elke kerk dat er oog is voor de mens en dat niet enkel wordt gelet op het naleven van regels vol beperkingen. Er zijn zoveel beperkende regels, die van mij mogen worden geschrapt. Daarbij komt dat ik overtuigd liberaal ben. Vrijheid vind ik een groot goed. Onnodige, absurde beperkingen doen mij pijn. Die vele, kerkelijke regels heeft Jezus nooit opgesteld; deze zijn door mensen gemaakt. Ik hou me liever vast aan de oorsprong. Bij een kerk van de bron zou ik me goed voelen. Immers, ik wil met mijn geloof bij het oorspronkelijke blijven, omdat daar het water nog rein is.

Ik kan geen sympathie opbrengen voor heikele, katholieke zaken als afwijzing van homoseksualiteit, vasthouden aan het celibaat en geen vrouwen als priester toelaten. Verder heb ik met dogma’s weinig op; het is discussie en voortschrijdend inzicht onmogelijk maken. Als wetenschap vordert, hoeft dit niet met opgelegde, beperkende regels te worden afgeschermd. Immers, de wetenschap knaagt aan de voorsprong van God. Deze wordt heel traag kleiner, maar blijft onmetelijk groot.

Maria is voor mij de Moeder van alle mensen. Zonder Haar is mijn geloof leeg. Met Haar voel ik mij verbonden. Ik ben rooms-katholiek gedoopt, maar voel me katholiek én liberaal. Dit betekent dat ik niet met alles meega in het katholiek zijn. Dit geeft mij een zelfbewust gevoel om mijn geloof op mijn manier te belijden.

25 juli 2020

~~~

EVEN

Tot rust komen.
Stil worden.
Alles loslaten.
Bij mijzelf komen.
Bij U.
Even.
Zomaar.
Zomaar even.

Wim van Bladel

21 juli 2020

~~~

REGELS

Maria straalt eenvoud uit en daardoor voel ik me goed bij Haar. Als een kostbare parel sluit ik Maria in mijn hart. Dit te mogen ervaren is meer dan aangenaam. Het is een waardevol gevoel om te koesteren.

Door te bidden tot Maria ontvang ik, in eenvoud, welkome warmte, het nodige inzicht en verrijkende wijsheid. Ik dank Haar voor deze gaven. Het me richten tot Maria doe ik in alle vrijheid en vol overtuiging.

Door me aan te sluiten bij een organisatie geeft ik een deel van mijn vrijheid prijs. Er zijn dan statuten, huishoudelijk reglement, kaders, bepalingen, geboden, verboden, protocollen, riten, voorschriften en gebruiken. Ook zijn er wetten en verordeningen, welke mijn vrijheid beknotten. Dit al geeft onnodige spanningen om me vrij te willen bewegen. Ach, de maatschappij komt om van allerlei beperkingen, die opgelegd zijn door politiek, verenigingen, bedrijven en kerken.

Ik heb geen regels nodig om mijn geloof in Maria te uiten. Er zijn om mijn geloof te belijden geen muren. Zonder beperkingen, begrenzingen en obstakels voel ik me de ruimte hebben om mij te wenden tot Maria. Vrijheid ervaar ik ook om deze gedachte, in alle eenvoud, te kunnen verwoorden in de Mariakamer. Om geloof te uiten en te omarmen heb ik geen regels nodig.

12 juli 2020

~~~

MEDITEREN

Mediteren geeft mij rust in het hoofd, een goede nachtrust en een attent gevoel. Mijn lichaam en geest omarmen mediteren. Een ontspannen gevoel maakt mij oké, geeft diepgang aan mijn denken en dan geniet ik meer van de dag. Echter, er gebeurt meer …

Een goed gevoel krijg ik met name door in gebed tot Maria te zijn. Zij is voor mij het medium om kracht te ervaren. Dit peinzen over mijn ervaringen geven mij rijke gedachten en win ik aan creativiteit. Ook kan ik door mijn bespiegelingen bij Maria tegenslagen beter accepteren en verwerken.

Mijn inwendig bidden tot Maria, met een bewust gekozen overweging, is mijn vorm van mediteren. In de kern heeft dit te maken met loslaten, verwerken, kracht vinden en daarbij het vergankelijke van het leven zien.

Voor mediteren en daarbij langdurig in gebed zijn tot Maria maak ik tijd, omdat ik er beter van word. Steeds voel ik mij na een overpeinzing een ander, herboren mens met aandacht voor anderen. Maria, ik zou nog veel in gedachten verzonken willen zijn …

21 juni 2020

~~~

ZIN

Zin is de ervaren beleving en deze is voelbaar in heel mijn lichaam. Het verlangen naar zin komt door een verlangende, betekenisvolle ziel. Ik voel dat ik dan wordt opgenomen in iets groots. Het lijkt erop, dat ik mijn grenzen kan verleggen. Dan komen vragen in me op als: “Wat beweegt nog meer in mij?”, “Wat gebeurt er in de anderen?” en “Wat brengt ons samen?”

Ik mag veel waarnemen. Daarbij verplaats ik de aandacht naar anderen en wat anders. Ik laat me verwonderen. Dat is voor mij het geven én ontvangen van zin. Veel wordt mij verteld en heeft een verhaal. Ik luister … en voel de aanwezigheid van Maria. Ik ben dankbaar voor deze verbinding. Nu weet ik wat mijn grootste verlangen is! Mijn vermogen tot beleven en waarderen in gebed neemt toe. Dank U, Maria.

13 juni 2020

~~~

CULTUS

Onder de mensen leeft Maria heel sterk en de verering voor Haar is enorm. Er is dan ook sprake van een mariale cultus. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in het grote aantal Mariakapellen, waar gelovigen dagelijks komen. Daar is Maria als Moeder vaak te bezoeken en ik ben dankbaar dat mij dergelijke ontmoetingen zijn gegeven.

De openbare verering van Maria is er, behalve in kapellen, ook in kerken. In deze godshuizen zijn er veelal beelden van en schilderijen met Haar te bewonderen. De mariale cultus is opvallend groot in bedevaartplaatsen, zoals in Lourdes, Fatima, Medjugorje, Scherpenheuvel, Kevelaer, Garabandal en Heiloo. Maar de verering van Maria is nog sterker bij mensen thuis, waar een beeldje van Haar staat. Zo breng ik dagelijks hulde aan Haar bij een Mariabeeld in mijn huis. De verering van Maria kent wereldwijd geen grenzen.

5 juni 2020

~~~


~~~

DE BLOEM

De lelie verwijst naar onschuld en maagdelijkheid met name voor Maria.

Wim van Bladel

27 mei 2020

~~~

GEVOEL

Beste lezer,

Door te bidden, ervaar ik geestelijk in balans te zijn. Bovendien voel ik me door te bidden ook sterker en geeft het mij inspiratie. Het gebeurt, dat ik uren in gebed ben en in gedachten bezoek ik mensen, die het niet zo makkelijk hebben. Ik heb dan het gevoel dat ik een gesprek met niet alleen mezelf voer. Meer dan eens heb ik de indruk, dat Maria meeluistert, hoewel ik dat Haar niet hoor zeggen. De wijze waarop ik met Maria in contact ben, is in elk geval door in mijn gedachten gevoel toe te laten.
Dit mag nog lang blijven duren, ook al verandert de intensiteit van het gevoel met de dag. Met anderen wil ik dit delen, zoals nu met u. Het is het gevoel door ondervindingen, welke mij raken in een wereld, die in beweging is en mij goed gevoel bezorgt.

Gezegend is uw dag. Met mariale groet,

Jan

17 mei 2020

~~~

GELOVEN

Geloven is voor mij een houding met overtuiging en ook een werkwoord. Ik werk aan mijn geloof. Dit doe ik niet alleen thuis, maar bijvoorbeeld ook bij de Grot in Lourdes, onder de pijnbomen van Garabandal of in de hoge bergen in La Salette.

Het werken aan mijn geloof is niet alleen bidden, maar ook erover denken, lezen, schrijven en er met anderen over praten. Dit gaat bij mij steeds met respect voor de mening van een ander, ook al ontvang ik dit niet altijd van de ander. Daarmee omgaan, is wel een leertraject geweest. Gekwetst worden, zonder een prikkende tegenactie te geven, vereist beheersing en het bezigen van de juiste woorden. Wellicht ben ik soms te openhartig. In gebed tot Maria zeg ik best veel, maar ik doe dit ook naar anderen.

Bij geloven is er sprake van iets doen, zoals een gesprek voeren, woorden uiten, anderen het goede wensen, dankbaarheid tonen, naastenliefde laten blijken en aandacht aan anderen geven.

Geloven is voor mij eraan werken om in het leven goed te doen, voor mezelf en voor anderen. De woorden, welke ik dan gebruik, sterken mij in mijn geloof.

13 mei 2020

~~~

KLIMMEN VAN DE JAREN

Naarmate ik verder in jaren vorder, stel ik mij andere vragen. Met het klimmen van de jaren verleg ik mijn focus. Dit gaat niet van de ene op de andere dag, maar in de tijd voel ik verandering.

Ik ben allang niet meer betrokken bij het opvoeden van kinderen. Het groeien in de ouderrol is voorbij. Promotie hoef ik in mijn pensioentijd niet meer te maken. Uitkijken naar een andere woning ligt achter mij. En … Zo kan ik nog wel wat meer noemen van dat wat in mijn verleden is opgeslagen.

Waar ik meer op let en vaker aandacht aan geef, is mijn omgeving van nu. Het gaat dan om met wie ik een band heb, welke relaties ik koester en wat ik fijn vind om te doen. Daarnaast ben ik gegroeid in geloof. Door hierover te denken, met anderen te praten, veel erover te lezen, het mogen ondervinden en ook over geloof te schrijven, is dit proces gevorderd. Mijn geloof richt zich met name op Maria, de Moeder van iedereen, en de Heilige Nicolaas, de man van de naastenliefde. Meer en meer vraag ik me af: Waar gaat het nu eigenlijk in het leven om?

Met het klimmen der jaren ben ik me er meer dan ooit van bewust, dat wat ik doe ook als goed wordt ervaren. Daarbij voel ik me vrij om keuzes te maken en beslissingen te nemen welke nu bij me passen. Dit komt, omdat ik anders in het leven ben gaan staan. Ik ben dan ook dankbaar, dat ik het klimmen van de jaren mag ervaren en mij kan realiseren hoe dat voelt. Met de steun van Maria en Nicolaas heeft dit vorm mogen krijgen. Hiervoor dank ik Hen dagelijks.

9 mei 2020

~~~

LEEG EN GEVULD

Ik hoor van en lees over lege kerken. Dicht door virusgevaar. Het is afstand houden en niet bij elkaar komen. Grote samenkomsten, zoals in een kerk, blijven vooralsnog uit. Er is wel de radio, de televisie en het internet om de mis bij te wonen. Deze eucharistie wordt gevierd achter gesloten deuren. Dit voor de eigen veiligheid en deze van anderen, omdat het coronavirus het op mensen heeft gemunt. Dat begrijp ik, maar het niet naar de kerk kunnen gaan om de mis bij te wonen, voelt als het wegnemen van een vertrouwde gang naar de kerk. Het enthousiasme in geloof is groot bij velen en dit biedt perspectief voor de heropening van de kerken.

Mijn overtuigd geloof roept ook anderen op hun devotie te uiten. Dit ook in nare tijden, waarin we leven. Ik uit mijn geloof veelal tot Maria en de Heilige Nicolaas. Echter, het is wel durven te getuigen om het geloof uit te dragen.

Ook in veranderende tijden vind ik het de moeite waard geloof te behouden en uit te dragen. Ik ervaar, dat door geloof in Maria tegenslagen zijn te overwinnen. De deur bij Maria staat open. De kerk is nog leeg, maar het hart van gelovigen is bij Maria. Het is luisteren naar Haar en liefde gestalte geven om samen door de bedreigende virustijd te komen. Liefdevolle aandacht voor anderen geeft een gevuld hart.

4 mei 2020

~~~

RELIEKEN

Al eeuwen worden relieken vereerd. Het is een oude traditie onder gelovigen, om overblijfselen van een heilige in gebed te koesteren. Vooral in tijden van nood, zoals oorlog, hongersnood, overstromingen of epidemie staan relieken meer in de belangstelling.

Relieken zijn er in rangorde. Een stukje bot van een heilige, ook al is het maar een splinter, behoort tot de hoogste orde. Lager in belangrijkheid staan bijvoorbeeld minieme stofjes van kleding en gebruiksvoorwerpen van een heilige.

Met geloofsovertuiging een reliek vereren is het kwaad te willen bezweren, een wonder te laten verrichten, iemand te genezen, mensen moed te geven, hen te beschermen en zich te laten inspireren. Een bovennatuurlijke kracht van een heilige kan voor een omwenteling zorgen. Hierdoor geven gelovigen betekenis aan relieken en deze bieden hen houvast. Zo heb ik maanden uitgekeken naar de komst van relieken van de Heilige Bernadette Soubirous vanuit Lourdes naar België en Nederland. Echter, helaas is dit door de wereldwijde strijd tegen het coronavirus niet door kunnen gaan.

We hebben al weken te maken met een vreselijke pandemie; het heel actieve coronavirus. Er wordt veel gebeden voor zieken, waarbij het virus is geconstateerd. Ook bidden mensen dat het virus hen niet bezoekt. Zij bidden ook voor de vele mensen in verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en voor hen die daar hard aan het werk zijn om anderen te helpen. Er wordt dan gebeden bij een reliek of bij afwezigheid daarvan bij een beeld of kaars.

Door het overal woekerende virus ervaar ik de grote kwetsbaarheid van het bestaan. Ik steek een kaars aan, kijk naar het beeld van Maria en bid.

29 april 2020

~~~

GEBEURTENISSEN

In een leven vinden plots onverwachte, pijnlijke en vrolijke gebeurtenissen plaats. Deze gebeurtenissen beïnvloeden het levenspad. Het onverwachte vraagt wendbaarheid in het leven. Meermaals zijn onverwachte gebeurtenissen positief en dat geeft een goed gevoel.

Gebeurtenissen zorgen bij mij voor een innerlijke verrijking. Hierdoor ga ik menig aspect anders bekijken. Om dit te kunnen plaatsen, zoek ik de stilte op om mijn binnenste rust te geven. Ik sta dan voor Maria en bekijk haar beeltenis. Ik deel mijn gevoel met Haar. Dit te kunnen en willen doen, geeft mij kracht, troost en gedachten om verder te gaan. Het delen van mijn gebeurtenissen met Maria ervaar ik als een welkome ademruimte met momenten van verinnerlijking.

20 april 2020

~~~

GELEID

Ik leef op van diepe gedachten, welke mijn grondhouding bepalen. Het gaat dan meermaals over dankbaarheid en dienstbaarheid.

Leven voor mezelf staat niet centraal. Leven om te danken en te dienen past mij beter. Daarbij verricht ik zeker geen wonderen en ik verwacht niet dat anderen mij dienen. Wel hoop ik op respect voor de wijze waarop ik leef.

Vaak voel ik mijn danken en dienen in de onmacht voor een betere wereld. Ik heb de indruk dat ik een kruis draag en verder wil. Dikwijls richt ik me tot mezelf en doe aan zelfonderzoek. Het beeld is niet zo rooskleurig, want ik zie me op heel wat terreinen tekortschieten. Dan richt ik me tot Maria en vraag Haar mij te leiden.

Ik ervaar signalen om wendingen aan het leven te geven en me voor anderen in te blijven zetten. Hierdoor wordt mijn vertrouwen en geloof in Maria nog meer rotsvast. Zij kan op mij bouwen, want door kracht aan mij te geven, kan ik in eenvoud blijven danken en dienen. Dit slaagt, ondanks mijn beperkingen. Ik voel mij duidelijk door Maria worden geleid.

15 april 2020

~~~

HULP

Met een ongekende omvang slaat een kille duisternis toe. Straten en pleinen zijn troosteloos leeg. Scholen zijn dicht. Cafés en restaurants gesloten. De ongewone stilte heerst.

Velen zijn druk met thuiswerken en ook met kinderen de dag laten doorkomen. Ouderen wachten in afgesloten verpleeghuizen op verstoten familieleden en niet-welkome kennissen. In menig hospitaal houden zieken alle bedden bezet. Aan verpleegkundigen is een tekort. Heel wat mensen voelen zich verloren. Teveel mensen sterven. Het coronavirus heerst als een woedend kwaad.

De wrede virusstorm verrast velen. Mensen ervaren hun kwetsbaarheid. Zekerheden blijken weggeblazen. De angst neemt toe. Zwakheid wordt gevoeld. Een bang gevoel wordt sterker. De roep om redding klinkt met de dag luider. De vurige wens is het leven herpakken.

In deze tijd gebeurt het zich wenden tot Maria meer en meer. Maria, U hoort ons. Wij bidden U om hulp. Deze Goede Week maakt ons week.

8 april 2020

~~~

KLEIN

In deze tijd met een voortwoekerend virus ervaar ik opnieuw dat mensen zo klein zijn. De wereld telt enkel kleine mensen, die wel een groot lichaam en imponerende mond kunnen hebben, maar een ieder kan door het coronavirus worden geveld.

Ik zie mensen nog kleiner worden, als zij verdriet hebben, honger lijden of verslagen zijn. Bij geloof in Maria laat Zij voelen nabij te zijn. Dit ervaren doet mensen zich meer veilig wanen in hun kleinheid van bestaan en met groeipotentie in geloof. Hiervoor is een bedankje zeker op z’n plaats. Dit kan bijvoorbeeld door een gebedje of een kaarsje als dank aan te steken.

Mensen zie ik nog meer verkleinen, als zij zich zorgen maken en angst hebben verder te gaan. Hun geloof in Maria kan helpen met een onzichtbare steun. Immers, elke mens kan de hulp van Maria gebruiken. Willen deze mensen tot Haar bidden in een tijd dat men denkt dat alles maakbaar en te beheersen is?

Het geluk van kleine zielen en zwakke mensen worden door Maria groot en sterk gemaakt. Dit gebeurt ook in deze tijd met een nog onverzadigbaar coronavirus.

1 april 2020

~~~

CORONATIJD

Deze periode met een kwaad coronavirus zie ik absoluut niet als een verloren tijd, maar juist als waardevolle bezinningsdagen met veel gebed tot Maria.

In de huidige tijd is het meer dan ooit het kleine eren, waartoe ik niet altijd kom. Het is voor mij blijken van warmte laten lezen en horen, zoals een mail, brief, kaart of telefoonberichtje aan een vriend, kennis en familielid. Ook een telefoongesprek is er om mensen een steuntje te geven. Dit past in deze coronatijd van geen bezoeken en vergaderingen, volle ziekenhuizen, vele winkels dicht, cafés en restaurants gesloten, kinderen niet naar school en meer dan ooit thuis zijn.

Wat ik doe voor zieken en stervenden is bidden tot Maria. Ik vraag Haar kracht voor mensen in de strijd tegen het virus. Dit zijn niet alleen zieken die voor hun leven vechten, maar ook de vele zorgverleners, werkers in bedrijven en levensmiddelenzaken, politiemensen, leden van de brandweer en personen in de ambulances.

Heel wat mensen hebben een duwtje nodig naar meer geduld opbrengen, want de strijd tegen het kwade virus is nog niet gestreden. Ook dit gaat met gebed tot Maria. Immers, het gebed tot Maria is voor mij het krachtigste wapen.

27 maart 2020

GEZONDHEID

Het is me bekend, dat mensen die geloven langer leven. Zo hebben bijvoorbeeld zusters, die in een religieuze gemeenschap verblijven, een groter aantal levensjaren. Religie, spiritualiteit en zingeving hebben dan ook een positief effect op de gezondheid.

Ik ben ervan doordrongen, dat mijn dankbaarheid aan Maria mij een goed gevoel geeft en dat ervaren is een onderdeel van het begrip gezondheid. Maria danken en tot Haar bidden doe ik meermaals per dag, want elke dag is voor mij waard om te leven en mijn geloof te koesteren.

Mensen die ernstig ziek zijn, kunnen denken aan het begin van het einde te staan. Zij zijn dan bezig met de dood. Ook kunnen zij kracht uit hun geloof putten. Zo komen deze mensen tot het verhogen van weerstand tegen onheil. Menigeen groeit dan boven zichzelf uit door het lijden te verdragen en te vechten voor hun leven.

De laatste weken toont het coronavirus onze kwetsbaarheid aan, maar ook onze sterkte door geloof. Gezonder door geloof, daar geloof ik in, ook al krijgt het virus me te pakken.

18 maart 2020

BEELD

In veel huizen staan één of meer Mariabeelden. Zo ook bij mij thuis is Maria verbeeldend aanwezig. Dit geeft mij het gevoel van aangenaam gezelschap. Kom ik thuis, dan steek ik een kaars bij Maria aan en zeg Haar goedendag.

Vaak neem ik plaats voor het Mariabeeld. Praat Haar bij over hetgeen mij is overkomen. Dit gaat als vanzelf en komt zeker ook, doordat ik meermaals aan bijpraten doe. Met Maria bespreek ik alles. Voor Haar heb ik geen geheimen. Als ik zo open tegen Haar spreek, voel ik een waardevolle vriendschapsband.

Laat op de dag of vroeg in de nieuwe dag, vlak voor ik mijn bed opzoek, beleef ik met Maria mijn dagafsluiting. De brandende kaars voor het beeld houdt de kamer in schemering. Ik dank Maria voor de dag, voor de wijze, waarop ik het etmaal heb mogen beleven. Nadat ik dit heb gedaan, ben ik enkele minuten stil. Kijk Haar aan en voel weer warme aandacht. Opnieuw realiseer ik mij, dat aandacht het beste gesprek is om verder te kunnen gaan. Dan blaas ik de kaars uit …

7 maart 2020

NOODKREET

Het slaken van een noodkreet zie ik als een uiting van ernstige noodlijdendheid en dan is er noodhulp nodig.

Ik hoor een noodkreet van een vrouw. Zij voelt zich als bezeten door de duivel. Deze vrouw is psychisch gekwetst. Ik verneem, dat zij vreemde gedachten krijgt. Haar volle hoofd raakt niet leeg. Help mij!, is haar roep.
Echter, ik kan slechts helpen door te luisteren. Dat is wel wat weinig, realiseer ik mij. Vervolgens vertel ik haar, dat ik menig keer op zoek ben naar Maria en Haar vind. Bidt u?, vraag ik.

Later kom ik thuis en richt woorden in gebed tot Maria. Ik vertel Haar over de gehoorde noodkreet. Ik hoop een luisterend oor te vinden. Opnieuw besef ik me, dat een mens in nood leert bidden. In mijn jeugdjaren heeft mijn moeder me dit al gezegd.

26 februari 2020

STRUIKELEN

Soms moet men wel eens struikelen, om de diepgang van het leven te herkennen.

Wim van Bladel, 3 februari 2020

MARIADEVOTIE

De toewijding tot Maria is bij velen sterk aanwezig en de Mariadevotie is springlevend. Dit blijkt ook uit het toenemend aantal bezoekers aan de Mariakamer.

Maria voelt dichterbij dan God en Jezus. Immers, Zij geeft het goddelijke van Jezus een menselijk beeld.

Bij Maria is het delen van zielenroerselen. Bij en voor Haar worden vele kaarsen aangestoken en intenties geuit. Tijdens het bidden tot Maria wordt Haar verzocht te bemiddelen tussen de mensen en God. In het “Wees Gegroet” staat “bid voor ons, zondaars”. Hieruit blijkt dat Maria de ultieme bemiddelaars is. In dit gebed staat ook dat Zij “vol van genade” is. Bijgevolg wordt Maria veel toevertrouwd en wordt Zij vereerd.

De kerken kennen bij vieringen steeds minder bezoek in landen als België en Nederland, maar de Mariaverering is groot en bloeit. Deze devotie komt vanuit mensen en wordt niet door kerkelijke leiders aangestuurd. De wijzen waarop mensen zich uiten tot Maria zijn gebaseerd op vrijheid. Deze uitingen hebben de toekomst. Hierdoor neemt de zelfspiritualiteit toe. De volksdevotie draag ik een warm hart toe.

1 februari 2020

WELVAART

Is er teveel welvaart om geloof nodig te hebben? De laatste tientallen jaren is het geloof in een God afgenomen. De Godsbeleving is dan tanende. Zo neemt ook het kerkbezoek af. Ik ben ervan overtuigd, dat het geloven in God en/of Maria een uiterst individuele aangelegenheid is. Daarbij heeft de persoonlijke context een rol.

Er is een verband tussen welvaart en geloof, zo heeft een onderzoek aangetoond. Een conclusie is: hoe armer de mens, hoe religieuzer. Ook is meer en hoger onderwijs menig maal de aanleiding tot afvalligheid. Meer kennis leidt tot meer kritisch denken en stelt een hogere macht in vraag. Ik vraag me dan af: Blijft er enkel tijd voor een gebedje bij ziekte, oudheid of naderende dood?

Ik sta er anders in, ook al heb ik meer dan één hogere opleiding en ligt mijn inkomen op een wat hoger niveau dan het minimum. Ik ervaar kracht door gebed tot Maria. Mijn geloof in Haar is groot. Heel groot. Dit komt vooral, omdat ik tijd voor Maria maak en me in Haar verdiep. Ik doe dit niet alleen door aan Maria te denken, maar ook door over Haar te schrijven en te spreken. Liever heb ik geloof in Maria dan dat ik over welvaart beschik.

14 januari 2020

BELEVING

Meer en meer ben ik ervan overtuigd, dat het ervaren van beleving het geloof in Maria duurzaam maakt. In een kerkgemeenschap hoort, volgens mij, beleving dan ook centraal te staan. Een kerk met een behoudende instelling heeft mij er nog niet van overtuigd beleving in het centrum te plaatsen. Dit betekent dat deze kerk niet voor een ieder een thuisgevoel geeft. In gesprekken met jongeren verneem ik, dat menig jongere dit zo ervaart.

Om de aansluiting met vooral jonge mensen te bewerkstelligen is er voeling met deze groepen nodig. Immers, jonge en wat minder jonge mensen bezinnen zich en de kerk mag dit dan toch ook wel doen.

Ik verwacht dat er meer belevingvolle kerkgemeenschappen ontstaan. Hier wordt dan open gesproken in begrijpbare taal. Een hoogdravende, abstracte en moeilijk te begrijpen woordenstroom is dan afwezig. Het zingen hoort hier ook thuis. Echter, geen psalm nummer zoveel. Het geloof ervaren, voelen en beleven in Maria en andere heiligen biedt dan meer kansen.

Laat er kerken komen met voor elk wat wils. Het gevolg hiervan is, dat traditionele diensten en andere bijeenkomsten naar een zelfde doel leiden, maar wel via een andere weg. Een kerstwens voor mij is dan ook een grotere diversiteit.

16 december 2019

OUDERDOM

Ik voel me in de derde leeftijd. In deze periode kom ik meer dan ooit tot rust. Dagelijks ondervind ik dat het fysieke vermogen meer en meer afneemt. Echter, mijn spirituele kracht groeit met de dag. Door meer dan ooit naar mezelf te kijken, zie ik mijn diepere lagen. Dan ontvang ik energie en ervaar diep geluk aan gevoel met mijn geloof in Maria. Dit maakt van mij een dankbaar mens.

VREUGDE

Met de vreugde van het hart
krijgt ieder zijn part.

Wim van Bladel

SOLIDARITEIT

Het werken aan solidariteit zie ik als belangrijk in het leven. Echter, ik ervaar dat solidariteit meer dan eens afwezig is. Dit is al in de tijd van Adam en Eva. Eva is met Adam en zij plukt een verboden vrucht. Met Adam eet zij van de appel en zo raken zij besmet met de erfzonde. Adam geeft Eva de schuld en staat niet achter haar. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid niet. Solidariteit is dan afwezig. Later doet Maria het heel anders: Zij staat pal achter, voor en naast haar Zoon. Ook komt Maria na dat, wat Zij God heeft beloofd.

Ook op de dag van vandaag ondervind ik een gebrek aan solidariteit. Grenzen zijn voor vluchtelingen dicht. Voor deze mensen is er een tekort aan solidariteit en deze situatie vertoont trekken van apartheid. Immers, arme mensen op de vlucht voor onlusten en geweld worden geweigerd. Denken de zich hoog gewaande personen een vrijbrief voor exclusiviteit te bezitten?
Solidair zijn met anderen gaat toch wel wat verder dan samen optrekken met vrienden, familieleden of geloofsgenoten. Solidariteit is voor mij van ethische aard en ook voor mij een aspect van mijn geloof in Maria. Zij weet om te gaan met anderen. Ook voor mij is het dan de medemens zien en ermee omgaan.

ROZENKRANSMAAND

Oktober is de rozenkransmaand. Het is een maand vol rozen …
Rozen horen bij Maria. Immers, de roos is de koningin onder de bloemen. Jaren terug beperkte de bloemenversiering van Maria zich niet tot een krans van rozen, want haar beeltenis werd volledig met rozen bedekt. Maria was dan bekleed met een hoedje van rozen. Het rozenhoedje is dan een welgekozen benaming.
Bij mij is het voor Maria het hele jaar door een rozenkransmaand, want bij haar beeld staan steeds witte rozen. Ik vind dat een passende huldeblijk; het maagdelijk wit van de koningin onder de bloemen voor de Koningin Maria.

GEDACHTEN

Zalig is hij die, omdat hij meer dan anderen heeft gekregen,
klaar zal staan om anderen te laten genieten.
Wim van Bladel

MARIADEVOTIE

Al jaren ervaar ik een toenemende en springlevende Mariadevotie op plekken waar ik kom en dat in binnen- en buitenland. Ontelbare duizenden hebben en tonen hun geloof en liefde in en voor Maria. Op het eerste gezicht is dit toch wel frappant, omdat ik leef in de context van een steeds vergaande ontkerkelijking. Vreemd vind ik dit niet. Immers, Maria is de Moeder van God en … van iedereen.

Mensen, die zich niet tot de huidige kerken voelen aangetrokken, ervaren bij Maria een warm welkom. Bovendien staat het in contact komen én zijn met Maria geheel los van allerlei kerkelijke regeltjes. Hier komt het vrije in de mens naar boven. Mensen bepalen zelf wel hoe zij hun geloof willen belijden. Tot Maria kunnen zij zich zonder hindernissen wenden en dan ook wanneer en hoe zij willen. Dit gebeurt ook in de vele Mariabedevaartplaatsen. Deze mariale oorden zijn populair om er te verblijven, want dit zijn de plaatsen waar vele mensen samenkomen om er onder meer te bidden, denken en gevoelens te uiten en te delen. Maria heeft ook daar al vele jaren een luisterend oor. Zij geeft er kracht, biedt steun en zorgt voor troost. Het bezoeken van een bedevaartplaats, waar dan ook, is dan voor mij zowel een spirituele, als een culturele ervaring.

Ik kijk naar een beeltenis van Maria. In de hele wereld vinden velen in Haar een ankerpunt. Zij past prima in de wereld van naties en dus ook in de realiteit van vandaag.

HOOP

Ik zie hoop als samengebald verlangen, als goud van vrijheid van gedachten, voelend als kwaliteit van de geest. Bij hoop zijn geest en hart verankerd om de toekomst te betreden, zo ongewis, maar met moed. Hoop krijg ik door mijn geloof in de Vrouw voor de Eeuwigheid, de Moeder voor allen en dat is Maria.


GETUIGENIS

Ik ga een andere wereld binnen. Daartoe open ik de deur van nu en stap verder. Echter, ik merk dat deze andere wereld al lang de mijne is en toch droom ik niet. Liefdevol en teder getuig ik van mijn geloof in Maria. Ik leg getuigenis af, zonder anderen te willen overtuigen. Mijn woorden zijn transparant en ik schaam mij niet voor mijn geloof en om hiermee naar buiten te treden. Ik vertel en schrijf over mijn geloof in Maria en deel dit opnieuw met anderen. Ik getuig waar mijn hart vol van is. Mijn verklaring is mijn geloofsgetuigenis om Maria andermaal te danken.

Maria, een ieder mag horen van mij, wat U voor mij steeds betekent, welke dankbaarheid ik uitspreek, hoe de warmte van U voelt, welke kracht ik ontvang.


ONTMOETEN

Bij innerlijke leegte is bezoek welkom. Ik bid dan en nodig ontmoeten uit. Het ontmoeten geeft kracht om tot actie te komen. Een ontmoeting maakt mijn ogen open. Ik zie veel en ook aanknopingspunten voor mijn gevoel. Deze ontmoeting heb ik met Maria. Zij laat mijn leven steeds meer beleven en dit vol liefde en geloof. Maria ontmoeten, is tijd maken voor Haar.

Ik sta voor de beeltenis van Maria. Wij zijn dicht bij elkaar. Kijken elkaar aan. Zien ons recht in de ogen. Dit is ontmoeten en dan kan ik met Haar delen in gebed. Het voelt goed veel met Maria te mogen delen.


GEDACHTEN

“De stem van de mooie vrouw was zacht; ze betoverde, bracht verrukking en deed het hart goed.”
Mélanie Calvat.
La Salette, 19 september 1846.

“Haar ogen, de fysieke schoonheid en lieflijkheid waren de spiegel en uitdrukking van haar ziel.”
Fatima, 1917.

“Tenslotte zal Mijn Onbevlekt Hart zegevieren.”
Heilige Maagd Maria, Fatima, 1917.

Ik vind dit mooie gedachten bij 75 jaar bevrijding in 2019.
Wim van Bladel.


MARIAKERK

Menige kerk is toegewijd aan Maria en vooral in een Mariakerk voel ik me thuis. De gebruikers van deze kerk vormen met Haar het Godshuis en zijn samen het Volk van God.
In een Mariakerk voel ik veel. Zij is er onzichtbaar, maar wel aanwezig. Het in verbinding zijn met Haar voelt als onbegrensdheid. Het is dan nader komen tot de waarheid van het goede leven. Dit te mogen ervaren versterkt mijn band met Maria.
In een kerk ben ik stil. Ben er alleen of met een of meer anderen. Ik kom dan tot devotie tot Maria. Het bidden verandert en gaat over naar in gedachten zijn verzonken.
Om mij tot Maria te verbinden, heb ik verbeeldingskracht. De kerk is dan voor mij een plaats om te ontmoeten en schoonheid te ervaren. Ik zie beelden van Maria, ook schilderijen en fresco’s met haar afbeelding. Dan voel ik Maria bij het kerkbezoek. Wat heeft een Mariakerk mij veel te vertellen …


Dutch Dutch English English German German French French Italian Italian Spanish Spanish Polish Polish