Gedachten

Menig keer per dag krijg ik gedachten, welke Maria betreffen. In mijn leven heeft Zij dan ook een belangrijke plek. Echter, niet alleen ik mag dit ervaren, maar ook u, bezoeker aan de Mariakamer. De opvallende plaats van Maria in menig mensenleven komt onder meer door allerlei gedachten aan en ervaringen met Haar. Meermaals deel ik met vrienden en bekenden mijn gedachten over Maria. Ik kom dan tot gedeelde belangstelling en liefde voor Haar. Gedachten aan Maria zijn er voor mij van velerlei aard en dat voelt als grote rijkdom. Onderstaande gedachten heb ik in de Mariakamer verwoord, tenzij dit anders is aangegeven. Deze gedachten kunnen ook bij u, beste lezer, tot gedachten leiden.
Frequent heb ik gedachten welke hier een plaats krijgen en bij een volgend bezoek van u aan de Mariakamer is dit deel van de kamer wellicht weer verder verrijkt.


KLEIN

In deze tijd met een voortwoekerend virus ervaar ik opnieuw dat mensen zo klein zijn. De wereld telt enkel kleine mensen, die wel een groot lichaam en imponerende mond kunnen hebben, maar een ieder kan door het coronavirus worden geveld.

Ik zie mensen nog kleiner worden, als zij verdriet hebben, honger lijden of verslagen zijn. Bij geloof in Maria laat Zij voelen nabij te zijn. Dit ervaren doet mensen zich meer veilig wanen in hun kleinheid van bestaan en met groeipotentie in geloof. Hiervoor is een bedankje zeker op z’n plaats. Dit kan bijvoorbeeld door een gebedje of een kaarsje als dank aan te steken.

Mensen zie ik nog meer verkleinen, als zij zich zorgen maken en angst hebben verder te gaan. Hun geloof in Maria kan helpen met een onzichtbare steun. Immers, elke mens kan de hulp van Maria gebruiken. Willen deze mensen tot Haar bidden in een tijd dat men denkt dat alles maakbaar en te beheersen is?

Het geluk van kleine zielen en zwakke mensen worden door Maria groot en sterk gemaakt. Dit gebeurt ook in deze tijd met een nog onverzadigbaar coronavirus.

1 april 2020

~~~

CORONATIJD

Deze periode met een kwaad coronavirus zie ik absoluut niet als een verloren tijd, maar juist als waardevolle bezinningsdagen met veel gebed tot Maria.

In de huidige tijd is het meer dan ooit het kleine eren, waartoe ik niet altijd kom. Het is voor mij blijken van warmte laten lezen en horen, zoals een mail, brief, kaart of telefoonberichtje aan een vriend, kennis en familielid. Ook een telefoongesprek is er om mensen een steuntje te geven. Dit past in deze coronatijd van geen bezoeken en vergaderingen, volle ziekenhuizen, vele winkels dicht, cafés en restaurants gesloten, kinderen niet naar school en meer dan ooit thuis zijn.

Wat ik doe voor zieken en stervenden is bidden tot Maria. Ik vraag Haar kracht voor mensen in de strijd tegen het virus. Dit zijn niet alleen zieken die voor hun leven vechten, maar ook de vele zorgverleners, werkers in bedrijven en levensmiddelenzaken, politiemensen, leden van de brandweer en personen in de ambulances.

Heel wat mensen hebben een duwtje nodig naar meer geduld opbrengen, want de strijd tegen het kwade virus is nog niet gestreden. Ook dit gaat met gebed tot Maria. Immers, het gebed tot Maria is voor mij het krachtigste wapen.

27 maart 2020

GEZONDHEID

Het is me bekend, dat mensen die geloven langer leven. Zo hebben bijvoorbeeld zusters, die in een religieuze gemeenschap verblijven, een groter aantal levensjaren. Religie, spiritualiteit en zingeving hebben dan ook een positief effect op de gezondheid.

Ik ben ervan doordrongen, dat mijn dankbaarheid aan Maria mij een goed gevoel geeft en dat ervaren is een onderdeel van het begrip gezondheid. Maria danken en tot Haar bidden doe ik meermaals per dag, want elke dag is voor mij waard om te leven en mijn geloof te koesteren.

Mensen die ernstig ziek zijn, kunnen denken aan het begin van het einde te staan. Zij zijn dan bezig met de dood. Ook kunnen zij kracht uit hun geloof putten. Zo komen deze mensen tot het verhogen van weerstand tegen onheil. Menigeen groeit dan boven zichzelf uit door het lijden te verdragen en te vechten voor hun leven.

De laatste weken toont het coronavirus onze kwetsbaarheid aan, maar ook onze sterkte door geloof. Gezonder door geloof, daar geloof ik in, ook al krijgt het virus me te pakken.

18 maart 2020

BEELD

In veel huizen staan één of meer Mariabeelden. Zo ook bij mij thuis is Maria verbeeldend aanwezig. Dit geeft mij het gevoel van aangenaam gezelschap. Kom ik thuis, dan steek ik een kaars bij Maria aan en zeg Haar goedendag.

Vaak neem ik plaats voor het Mariabeeld. Praat Haar bij over hetgeen mij is overkomen. Dit gaat als vanzelf en komt zeker ook, doordat ik meermaals aan bijpraten doe. Met Maria bespreek ik alles. Voor Haar heb ik geen geheimen. Als ik zo open tegen Haar spreek, voel ik een waardevolle vriendschapsband.

Laat op de dag of vroeg in de nieuwe dag, vlak voor ik mijn bed opzoek, beleef ik met Maria mijn dagafsluiting. De brandende kaars voor het beeld houdt de kamer in schemering. Ik dank Maria voor de dag, voor de wijze, waarop ik het etmaal heb mogen beleven. Nadat ik dit heb gedaan, ben ik enkele minuten stil. Kijk Haar aan en voel weer warme aandacht. Opnieuw realiseer ik mij, dat aandacht het beste gesprek is om verder te kunnen gaan. Dan blaas ik de kaars uit …

7 maart 2020

NOODKREET

Het slaken van een noodkreet zie ik als een uiting van ernstige noodlijdendheid en dan is er noodhulp nodig.

Ik hoor een noodkreet van een vrouw. Zij voelt zich als bezeten door de duivel. Deze vrouw is psychisch gekwetst. Ik verneem, dat zij vreemde gedachten krijgt. Haar volle hoofd raakt niet leeg. Help mij!, is haar roep.
Echter, ik kan slechts helpen door te luisteren. Dat is wel wat weinig, realiseer ik mij. Vervolgens vertel ik haar, dat ik menig keer op zoek ben naar Maria en Haar vind. Bidt u?, vraag ik.

Later kom ik thuis en richt woorden in gebed tot Maria. Ik vertel Haar over de gehoorde noodkreet. Ik hoop een luisterend oor te vinden. Opnieuw besef ik me, dat een mens in nood leert bidden. In mijn jeugdjaren heeft mijn moeder me dit al gezegd.

26 februari 2020

STRUIKELEN

Soms moet men wel eens struikelen, om de diepgang van het leven te herkennen.

Wim van Bladel, 3 februari 2020

MARIADEVOTIE

De toewijding tot Maria is bij velen sterk aanwezig en de Mariadevotie is springlevend. Dit blijkt ook uit het toenemend aantal bezoekers aan de Mariakamer.

Maria voelt dichterbij dan God en Jezus. Immers, Zij geeft het goddelijke van Jezus een menselijk beeld.

Bij Maria is het delen van zielenroerselen. Bij en voor Haar worden vele kaarsen aangestoken en intenties geuit. Tijdens het bidden tot Maria wordt Haar verzocht te bemiddelen tussen de mensen en God. In het “Wees Gegroet” staat “bid voor ons, zondaars”. Hieruit blijkt dat Maria de ultieme bemiddelaars is. In dit gebed staat ook dat Zij “vol van genade” is. Bijgevolg wordt Maria veel toevertrouwd en wordt Zij vereerd.

De kerken kennen bij vieringen steeds minder bezoek in landen als België en Nederland, maar de Mariaverering is groot en bloeit. Deze devotie komt vanuit mensen en wordt niet door kerkelijke leiders aangestuurd. De wijzen waarop mensen zich uiten tot Maria zijn gebaseerd op vrijheid. Deze uitingen hebben de toekomst. Hierdoor neemt de zelfspiritualiteit toe. De volksdevotie draag ik een warm hart toe.

1 februari 2020

WELVAART

Is er teveel welvaart om geloof nodig te hebben? De laatste tientallen jaren is het geloof in een God afgenomen. De Godsbeleving is dan tanende. Zo neemt ook het kerkbezoek af. Ik ben ervan overtuigd, dat het geloven in God en/of Maria een uiterst individuele aangelegenheid is. Daarbij heeft de persoonlijke context een rol.

Er is een verband tussen welvaart en geloof, zo heeft een onderzoek aangetoond. Een conclusie is: hoe armer de mens, hoe religieuzer. Ook is meer en hoger onderwijs menig maal de aanleiding tot afvalligheid. Meer kennis leidt tot meer kritisch denken en stelt een hogere macht in vraag. Ik vraag me dan af: Blijft er enkel tijd voor een gebedje bij ziekte, oudheid of naderende dood?

Ik sta er anders in, ook al heb ik meer dan één hogere opleiding en ligt mijn inkomen op een wat hoger niveau dan het minimum. Ik ervaar kracht door gebed tot Maria. Mijn geloof in Haar is groot. Heel groot. Dit komt vooral, omdat ik tijd voor Maria maak en me in Haar verdiep. Ik doe dit niet alleen door aan Maria te denken, maar ook door over Haar te schrijven en te spreken. Liever heb ik geloof in Maria dan dat ik over welvaart beschik.

14 januari 2020

BELEVING

Meer en meer ben ik ervan overtuigd, dat het ervaren van beleving het geloof in Maria duurzaam maakt. In een kerkgemeenschap hoort, volgens mij, beleving dan ook centraal te staan. Een kerk met een behoudende instelling heeft mij er nog niet van overtuigd beleving in het centrum te plaatsen. Dit betekent dat deze kerk niet voor een ieder een thuisgevoel geeft. In gesprekken met jongeren verneem ik, dat menig jongere dit zo ervaart.

Om de aansluiting met vooral jonge mensen te bewerkstelligen is er voeling met deze groepen nodig. Immers, jonge en wat minder jonge mensen bezinnen zich en de kerk mag dit dan toch ook wel doen.

Ik verwacht dat er meer belevingvolle kerkgemeenschappen ontstaan. Hier wordt dan open gesproken in begrijpbare taal. Een hoogdravende, abstracte en moeilijk te begrijpen woordenstroom is dan afwezig. Het zingen hoort hier ook thuis. Echter, geen psalm nummer zoveel. Het geloof ervaren, voelen en beleven in Maria en andere heiligen biedt dan meer kansen.

Laat er kerken komen met voor elk wat wils. Het gevolg hiervan is, dat traditionele diensten en andere bijeenkomsten naar een zelfde doel leiden, maar wel via een andere weg. Een kerstwens voor mij is dan ook een grotere diversiteit.

16 december 2019

OUDERDOM

Ik voel me in de derde leeftijd. In deze periode kom ik meer dan ooit tot rust. Dagelijks ondervind ik dat het fysieke vermogen meer en meer afneemt. Echter, mijn spirituele kracht groeit met de dag. Door meer dan ooit naar mezelf te kijken, zie ik mijn diepere lagen. Dan ontvang ik energie en ervaar diep geluk aan gevoel met mijn geloof in Maria. Dit maakt van mij een dankbaar mens.

VREUGDE

Met de vreugde van het hart
krijgt ieder zijn part.

Wim van Bladel

SOLIDARITEIT

Het werken aan solidariteit zie ik als belangrijk in het leven. Echter, ik ervaar dat solidariteit meer dan eens afwezig is. Dit is al in de tijd van Adam en Eva. Eva is met Adam en zij plukt een verboden vrucht. Met Adam eet zij van de appel en zo raken zij besmet met de erfzonde. Adam geeft Eva de schuld en staat niet achter haar. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid niet. Solidariteit is dan afwezig. Later doet Maria het heel anders: Zij staat pal achter, voor en naast haar Zoon. Ook komt Maria na dat, wat Zij God heeft beloofd.

Ook op de dag van vandaag ondervind ik een gebrek aan solidariteit. Grenzen zijn voor vluchtelingen dicht. Voor deze mensen is er een tekort aan solidariteit en deze situatie vertoont trekken van apartheid. Immers, arme mensen op de vlucht voor onlusten en geweld worden geweigerd. Denken de zich hoog gewaande personen een vrijbrief voor exclusiviteit te bezitten?
Solidair zijn met anderen gaat toch wel wat verder dan samen optrekken met vrienden, familieleden of geloofsgenoten. Solidariteit is voor mij van ethische aard en ook voor mij een aspect van mijn geloof in Maria. Zij weet om te gaan met anderen. Ook voor mij is het dan de medemens zien en ermee omgaan.

ROZENKRANSMAAND

Oktober is de rozenkransmaand. Het is een maand vol rozen …
Rozen horen bij Maria. Immers, de roos is de koningin onder de bloemen. Jaren terug beperkte de bloemenversiering van Maria zich niet tot een krans van rozen, want haar beeltenis werd volledig met rozen bedekt. Maria was dan bekleed met een hoedje van rozen. Het rozenhoedje is dan een welgekozen benaming.
Bij mij is het voor Maria het hele jaar door een rozenkransmaand, want bij haar beeld staan steeds witte rozen. Ik vind dat een passende huldeblijk; het maagdelijk wit van de koningin onder de bloemen voor de Koningin Maria.

GEDACHTEN

Zalig is hij die, omdat hij meer dan anderen heeft gekregen,
klaar zal staan om anderen te laten genieten.
Wim van Bladel

MARIADEVOTIE

Al jaren ervaar ik een toenemende en springlevende Mariadevotie op plekken waar ik kom en dat in binnen- en buitenland. Ontelbare duizenden hebben en tonen hun geloof en liefde in en voor Maria. Op het eerste gezicht is dit toch wel frappant, omdat ik leef in de context van een steeds vergaande ontkerkelijking. Vreemd vind ik dit niet. Immers, Maria is de Moeder van God en … van iedereen.

Mensen, die zich niet tot de huidige kerken voelen aangetrokken, ervaren bij Maria een warm welkom. Bovendien staat het in contact komen én zijn met Maria geheel los van allerlei kerkelijke regeltjes. Hier komt het vrije in de mens naar boven. Mensen bepalen zelf wel hoe zij hun geloof willen belijden. Tot Maria kunnen zij zich zonder hindernissen wenden en dan ook wanneer en hoe zij willen. Dit gebeurt ook in de vele Mariabedevaartplaatsen. Deze mariale oorden zijn populair om er te verblijven, want dit zijn de plaatsen waar vele mensen samenkomen om er onder meer te bidden, denken en gevoelens te uiten en te delen. Maria heeft ook daar al vele jaren een luisterend oor. Zij geeft er kracht, biedt steun en zorgt voor troost. Het bezoeken van een bedevaartplaats, waar dan ook, is dan voor mij zowel een spirituele, als een culturele ervaring.

Ik kijk naar een beeltenis van Maria. In de hele wereld vinden velen in Haar een ankerpunt. Zij past prima in de wereld van naties en dus ook in de realiteit van vandaag.

HOOP

Ik zie hoop als samengebald verlangen, als goud van vrijheid van gedachten, voelend als kwaliteit van de geest. Bij hoop zijn geest en hart verankerd om de toekomst te betreden, zo ongewis, maar met moed. Hoop krijg ik door mijn geloof in de Vrouw voor de Eeuwigheid, de Moeder voor allen en dat is Maria.


GETUIGENIS

Ik ga een andere wereld binnen. Daartoe open ik de deur van nu en stap verder. Echter, ik merk dat deze andere wereld al lang de mijne is en toch droom ik niet. Liefdevol en teder getuig ik van mijn geloof in Maria. Ik leg getuigenis af, zonder anderen te willen overtuigen. Mijn woorden zijn transparant en ik schaam mij niet voor mijn geloof en om hiermee naar buiten te treden. Ik vertel en schrijf over mijn geloof in Maria en deel dit opnieuw met anderen. Ik getuig waar mijn hart vol van is. Mijn verklaring is mijn geloofsgetuigenis om Maria andermaal te danken.

Maria, een ieder mag horen van mij, wat U voor mij steeds betekent, welke dankbaarheid ik uitspreek, hoe de warmte van U voelt, welke kracht ik ontvang.


ONTMOETEN

Bij innerlijke leegte is bezoek welkom. Ik bid dan en nodig ontmoeten uit. Het ontmoeten geeft kracht om tot actie te komen. Een ontmoeting maakt mijn ogen open. Ik zie veel en ook aanknopingspunten voor mijn gevoel. Deze ontmoeting heb ik met Maria. Zij laat mijn leven steeds meer beleven en dit vol liefde en geloof. Maria ontmoeten, is tijd maken voor Haar.

Ik sta voor de beeltenis van Maria. Wij zijn dicht bij elkaar. Kijken elkaar aan. Zien ons recht in de ogen. Dit is ontmoeten en dan kan ik met Haar delen in gebed. Het voelt goed veel met Maria te mogen delen.


GEDACHTEN

“De stem van de mooie vrouw was zacht; ze betoverde, bracht verrukking en deed het hart goed.”
Mélanie Calvat.
La Salette, 19 september 1846.

“Haar ogen, de fysieke schoonheid en lieflijkheid waren de spiegel en uitdrukking van haar ziel.”
Fatima, 1917.

“Tenslotte zal Mijn Onbevlekt Hart zegevieren.”
Heilige Maagd Maria, Fatima, 1917.

Ik vind dit mooie gedachten bij 75 jaar bevrijding in 2019.
Wim van Bladel.


MARIAKERK

Menige kerk is toegewijd aan Maria en vooral in een Mariakerk voel ik me thuis. De gebruikers van deze kerk vormen met Haar het Godshuis en zijn samen het Volk van God.
In een Mariakerk voel ik veel. Zij is er onzichtbaar, maar wel aanwezig. Het in verbinding zijn met Haar voelt als onbegrensdheid. Het is dan nader komen tot de waarheid van het goede leven. Dit te mogen ervaren versterkt mijn band met Maria.
In een kerk ben ik stil. Ben er alleen of met een of meer anderen. Ik kom dan tot devotie tot Maria. Het bidden verandert en gaat over naar in gedachten zijn verzonken.
Om mij tot Maria te verbinden, heb ik verbeeldingskracht. De kerk is dan voor mij een plaats om te ontmoeten en schoonheid te ervaren. Ik zie beelden van Maria, ook schilderijen en fresco’s met haar afbeelding. Dan voel ik Maria bij het kerkbezoek. Wat heeft een Mariakerk mij veel te vertellen …


Dutch Dutch English English German German French French Italian Italian Spanish Spanish Polish Polish