Aforismen

Veelvuldig krijg ik ingevingen met weinig woorden. Door deze kernachtige geschenken ontstaan korte gezegden. Deze aforismen zetten mij meermaals aan het denken en voeden mijn behoefte aan zingeving. Vaak gaan deze ingevingen over liefde en levenszin met een spirituele lading.


Korte bewoordingen welke Maria betreffen zijn hier opgenomen. Deze aforismen verrijken mijn geest. Hiervan wil ik u ook deelgenoot maken in de Mariakamer. Komt u, bij een volgend bezoek aan de Mariakamer, terug op deze pagina? Wellicht is er dan een nieuw nummer 1 aforisme.

 1. alleen al kijken naar Maria geeft een veilig gevoel
 2. bij Maria is het de plaats van barmhartigheid vinden
 3. Maria kent ongekende barmhartigheid
 4. Maria doet duisternis wijken
 5. Maria geeft licht van eeuwigheid
 6. Maria heet iedereen welkom in haar familie
 7. Maria spreekt steeds in de passende moedertaal
 8. de roem van Maria mag luid worden bezongen
 9. door Maria is het kunnen opstaan
 10. Maria voelt als nabij
 11. elke dag nodigt Maria mensen uit bij Haar te komen
 12. Maria opent ogen om elkaar te verstaan
 13. denken aan Maria mildert gedachten
 14. Maria weet biddende mensen uit de nood te redden
 15. haar Zoon begrijpen vraagt wat aan Maria
 16. bij Maria geraken komt door oprecht contact
 17. woorden van Maria zijn effectiever dan knallend wapentuig
 18. met dauw besproeit Maria het hart
 19. bij Maria komen alle mensen als haar kinderen
 20. door te bidden tot Maria wordt genade voelbaar
 21. Maria doet mensen opstaan
 22. Maria heeft zichzelf nooit verloren
 23. in het bijzijn van Maria is het veilig
 24. Maria weet van een vluchtend gezin
 25. ontheemden vinden hun toekomst bij Maria
 26. gedachten achten Maria hoog en waarachtig
 27. woorden voor vrede vormen gebeden tot Maria
 28. door gebeden te verhoren verlost Maria mensen van hun getob
 29. geloof in Maria gaat door tot in de eeuwigheid
 30. liefde betuigen aan Maria gaat met gebed
 31. Maria draagt de mantel van betrokkenheid
 32. elk loflied voor Maria stijgt op
 33. luisteren naar Maria geeft bezinning
 34. spanning alom als Maria Jezus ontmoet op zijn weg naar de berg
 35. Maria ontwart menige knoop die Haar wordt aangereikt
 36. Maria is de enige, grote uitverkorene
 37. de grootste trouw toont Maria
 38. Maria is blijvend gezegend boven alle vrouwen
 39. Maria raakt pelgrims in het hart
 40. Maria heeft parels onder de hoede
 41. Maria woont in het licht van de waarheid
 42. dagelijks geeft Maria hoop
 43. het hart van Maria is getekend met oneindige liefde
 44. Maria wijst naar eeuwig licht
 45. bidden tot Maria is een leerproces
 46. Maria vraagt standvastigheid
 47. Maria waakt voor de broosheid van de biddende mensen
 48. Maria uit haar waakzaamheid
 49. als hoedster is Maria de grootste beschermster
 50. Maria biedt de beste bescherming
 51. Maria leert anderen de eenvoud kennen
 52. steeds woont Maria onder de mensen
 53. tijdens het bidden is Maria rakelings nabij
 54. Maria wordt het meest geprezen
 55. Maria schenkt aandacht aan biddende mensen
 56. van ganser harte bidden tot Maria brengt liefde
 57. de mantel van Maria biedt dag en nacht beschutting
 58. Maria is tot de grootste dienst uitverkoren
 59. er is hoop van Maria bijstand te verwachten
 60. Maria is van iedere gelovige de trouwe huisgenoot
 61. onzichtbare beperkingen merkt Maria op
 62. de gaven van Maria sterken gelovigen
 63. Maria geeft licht waarnaar mensen verlangen
 64. met Maria is de dag vervuld met goed gevoel
 65. Maria schenkt het meest
 66. Maria bevordert de eenheid van gebed
 67. elke nacht waakt Maria
 68. Maria toont de weg naar voltooiing
 69. biddend tot Maria wordt het inslapen geleid
 70. Maria opent de deur naar vrede
 71. dagelijks bevrucht Maria de aarde met hulp
 72. Maria’s hulp wordt eeuwig gegeven
 73. Maria danken is een dagelijks gebed
 74. Maria belicht oorsprong en toekomst
 75. bestemming Maria is het licht volgen
 76. zonnestralen zien komt door aan Maria te denken
 77. Maria draagt het koningschap van de vrede uit
 78. in het aardedonker geeft Maria een lichtje
 79. Maria geeft vertrouwen door
 80. Maria verstaat de taal van eenieder
 81. Maria raakt de ziel
 82. het licht van Maria wordt biddend bereikt
 83. Maria staat voor vrede
 84. het welbehagen bij Maria is voelbaar
 85. Maria opent voor iedereen een school om te bidden
 86. bidden tot Maria is het beste medicijn
 87. door te bidden tot Maria is donkerte vergankelijk
 88. vragen overdenken met Maria geeft licht
 89. na aanroepen is Maria nabij
 90. door Maria is het stijgen in vreugde
 91. Maria geeft eeuwig licht
 92. Maria blijft de rozenkrans omarmen
 93. standvastigheid in geloof verwelkomt Maria dagelijks
 94. Maria helpt bij hoop
 95. geloof in Maria brengt licht in het leven
 96. Maria herinnert aan vreugdevol vertrouwen
 97. met geloof in Maria is meer te bereiken
 98. de ware goedheid van Maria komt door haar geloof
 99. Maria spreidt het verst de mantel open
 100. het gebed tot Maria kent geen end
 101. Maria weet moedeloosheid weg te nemen
 102. bidden tot Maria is tijdloos
 103. Maria laat het woord verstaan
 104. bij Maria is het blijven volharden in gebed
 105. komen tot Maria vraagt liefde
 106. Maria weet van het streven aan liefde te werken
 107. Maria ziet verdriet in harten
 108. bidden tot Maria vraagt een ontvangende houding
 109. Maria stimuleert het bidden met de rozenkrans
 110. een enkeling ziet Maria en velen voelen Haar
 111. Maria doet de diepste dromen ontwaken
 112. onder de mantel van Maria is voor iedereen plaats
 113. Maria ontsteekt het licht in de nacht
 114. bidden is overgave aan Maria
 115. Maria is de enige vrouw die van iedereen de naam weet
 116. Maria verheft eenvoudige mensen
 117. tot Maria bidden geeft verlichting
 118. heiligen komen achter Maria
 119. Maria laat barmhartigheid in zevenvoud zien
 120. de sleutel tot verbetering is bidden tot Maria
 121. Maria beminnen geeft vreugde
 122. velen zijn genezen in haar naam
 123. de hulp bij herstel is Maria
 124. Maria biedt een vesting als toevlucht
 125. voor heil zorgt Maria
 126. Maria luistert en leeft naar het woord van God
 127. de meest geprezen rots in de branding is Maria
 128. Maria ziet elke droefheid
 129. de waarheid kent Maria
 130. Maria brengt hoop mee
 131. geloof in Maria verdrijft angst
 132. Maria vindt steeds de juiste vorm van benaderen
 133. bidden tot Maria is geven en ontvangen
 134. Maria is de rots om toevlucht te vinden
 135. gelovigen in Maria dragen geen wapens
 136. Maria is het voorbeeld van dienstbaarheid
 137. geloof in Maria uit zich in liefde
 138. Maria hoort dat gelovigen ook voor anderen bidden
 139. bij het denken aan Maria krijgt het eeuwig licht vorm
 140. Maria helpt bij het loslaten
 141. elke knie buigt voor Maria
 142. aan biddende mensen biedt Maria bescherming
 143. door Maria wordt liefde gezien
 144. zonder Maria is geloof arm aan vertegenwoordiging
 145. diepere verbondenheid komt uit bij Maria
 146. bidden tot Maria is intens luisteren
 147. in de kerk mag wel meer over Maria worden gesproken
 148. Maria is verborgen aanwezig
 149. genade van Maria maakt mensen vrij
 150. de litanie van Maria is bloedstollend
 151. Maria staat dicht bij biddende mensen
 152. voor biddende mensen heeft Maria aandacht
 153. het gebed legt de verbinding met Maria
 154. Maria is altijd nabij
 155. een bedevaartplaats van Maria is een thuis voor de ziel
 156. bij Maria is het delen van gevoel
 157. Maria geeft helende glans
 158. enkel bij Maria is het echt thuiskomen
 159. een Mariabedevaart doorbreekt de eenzaamheid
 160. de grootste troost komt van Maria
 161. Maria is de toevlucht voor meer dan vluchtelingen
 162. velen hebben met Maria een intieme band
 163. door het ja-woord geeft Maria haar toekomst in handen van God
 164. in verschijningen van Maria is het geloven van het zien
 165. Maria’s stem van de vrede klinkt overal
 166. uit niets blijkt dat Maria voor haarzelf actief is
 167. Maria weet van ja-zeggen zonder de consequenties te kennen
 168. bidden tot Maria is liefde tonen
 169. het beste huwelijk is dat tussen Maria en de mens
 170. Maria is de Vrouw van liefde
 171. bij de grens tussen loslaten en verlangen is het bidden tot Maria
 172. Maria toont de grootste bezorgdheid
 173. met Maria’s licht wordt de weg verlicht
 174. een wonder van Maria wordt te vaak verwacht
 175. pelgrims reizen met een doel naar Maria
 176. Maria is licht en verlicht
 177. geloof in Maria geeft vernieuwing in denken en handelen
 178. Maria is overal te vinden
 179. een kaars bij Maria geeft hoop
 180. Maria geeft innerlijke rust en helende bijstand
 181. geloof in Maria verandert het leven
 182. Maria houdt de band met alle generaties vast
 183. bij vele pelgrims is het geloof in Maria het sterkst
 184. mediawijsheid verspreidt de Mariadevotie
 185. Maria versterkt het trouw blijven aan geloof
 186. geloven in Maria is leven in gedachten van eeuwigheid
 187. pelgrimerend onderweg is de reis naar Maria
 188. Maria is een levende vlam van liefde
 189. geloof in Maria heeft de hoop zich uit te spreken
 190. Maria vraagt reinheid van zeden en ziel
 191. geloof in Maria prijst de eenvoud
 192. Maria heeft al haar kinderen lief
 193. dagelijks brengt Maria vreugde en troost
 194. Maria toelaten brengt geloof dichterbij
 195. als machtigste wapen toont Maria de rozenkrans
 196. Maria deelt dag en nacht genaden uit
 197. de kracht van Maria is mededogen
 198. Maria lijdt als haar kinderen wegblijven
 199. de liefde voor geloof in Maria neemt door bezinning toe
 200. bij een dogma over Maria lijdt de mens door geestelijke armoede
 201. beminnen is met kracht van Maria mogelijk
 202. in Maria geloven is Haar vertrouwen
 203. geestelijk voedsel wordt ontvangen door gebed tot Maria
 204. geloven in Maria is blijven doorgaan
 205. bidden tot Maria brengt veranderingen in de samenleving
 206. woorden van Maria dagen uit
 207. Maria’s verschijningen beogen doeleinden op termijn
 208. geloven in Maria is een zegening
 209. het licht van een kaars bij Maria verjaagt de duisternis
 210. bidden tot Maria verandert de mens
 211. Maria brengt de schoonheid van de genade
 212. verschijningen van Maria verdienen gebed en opvolging
 213. Maria’s vriendschap geeft blijvende liefde
 214. bidden tot Maria maakt het hart levendig
 215. een gebed tot Maria bereikt diepgang in de stilte
 216. Maria munt uit in eenvoud
 217. verschijningen van Maria blijven onverklaarbaar
 218. Maria roept op wijs te zijn
 219. in gedachten bij Maria lijkt het aardse te overstijgen
 220. Maria verschijnt als een donderslag met veelal geen klap
 221. de schoonheid van Maria is nauwelijks te beschrijven
 222. Maria wijst naar de bron van eeuwig leven
 223. verhalen over Maria grijpen het hart
 224. met de kracht van Maria is het verdeelde een te maken
 225. het gebed tot Maria vraagt volharding
 226. nederig is de door Maria gevraagde boetedoening
 227. het licht van Maria verwarmt
 228. devotievolle sfeer geeft gedachten aan Maria weer
 229. de studie van de betekenis van Maria is oneindig
 230. in gedachten is het Maria verwachten
 231. geloof in Maria versterkt een betekenisvol leven
 232. blauwe luchten laten gelovigen naar Maria vluchten
 233. Maria en gezond verstand zijn samen het sterkst
 234. geloof in Maria verkennen is diepgang verwennen
 235. het leven heeft zin als Maria de metgezel is
 236. dagelijks ontvangt Maria devotievolle aandacht
 237. gevoel bij geloof in Maria gaat het verstand te boven
 238. geloof in Maria brengt inzicht in het goede
 239. het leven is een pelgrimstocht naar Maria
 240. na gebeden is vrede aan Maria te danken
 241. Maria vervult het hart met tederheid
 242. mystiek leidt tot in Maria verdiepen
 243. liefde voor Maria uiten is getuigenis afleggen
 244. bron van de waarheid ontspringt bij Maria
 245. de dank aan Maria is grenzeloos
 246. verlangen naar waarheid is geloven in Maria
 247. geloof in Maria verzacht het lijden
 248. Maria geeft steeds licht
 249. voor geloof opstaan is naar Maria gaan
 250. geloven in Maria is de weg naar de hemel
 251. bidden tot Maria geeft hoop kracht
 252. het huis van Maria is voor alle mensen
 253. met geloof in Maria is enkel te winnen
 254. het verblijf op aarde is een doortocht
 255. door eensgezindheid doet het geloof in Maria wonderen
 256. onrust in de ziel vraagt om aandacht
 257. werkelijkheden komen uit de hemel
 258. kinderen van Maria laten zich leiden
 259. Maria is de bron naar grote geheimen
 260. vreugde door Maria maakt van aarde heilige grond
 261. geloof in Maria helpt vooruit te kijken
 262. het gebed tot Maria kent zachtmoedigheid
 263. het huis van Maria staat steeds open
 264. Maria toont de zoete vrucht van haar schoot
 265. de geestelijke honger van geloof in Maria raakt niet gestild
 266. Maria geeft troost op bittere momenten
 267. geloof in Maria maakt het leven
 268. Maria ontvangt dagelijks devote waardering
 269. het ultieme vergeven kent Maria
 270. rust geeft kracht van Maria
 271. vooral in bedevaartsoorden zijn mensen heel dicht bij Maria
 272. Maria belichaamt zuiverheid
 273. voor bedevaartgangers is geloof vooral Mariaal
 274. een gesprek met Maria staat boven aards vermaak
 275. afbeeldingen van Maria kennen een grote verscheienheid
 276. een verschijning van Maria is geen droom
 277. in de stilte spreekt Maria
 278. enkel Maria kent de hoogste zuiverheid
 279. een Mariabedevaart is eindeloos
 280. een oprecht mens heeft vaak Maria als voorbeeld
 281. Maria aanroepen als getuige getuigt van geloof
 282. Maria helpt in tijden van chaos
 283. Maria kan als de beste luisteren
 284. Maria zorgt voor loskomen uit beknelling
 285. de Moeder Gods hoort elk gebed
 286. Maria geeft inspiratie
 287. Maria hoort veel en ziet nog meer
 288. het is een geluk dat Maria er is
 289. Maria verhoort gebeden
 290. Maria staat open voor elk gebed
 291. Maria zegt weinig met veel nagalm
 292. met Maria is alles te delen