Aforismen

Veelvuldig krijg ik ingevingen met weinig woorden. Door deze kernachtige geschenken ontstaan korte gezegden. Deze aforismen zetten mij meermaals aan het denken en voeden mijn behoefte aan zingeving. Vaak gaan deze ingevingen over liefde en levenszin met een spirituele lading.


Korte bewoordingen welke Maria betreffen zijn hier opgenomen. Deze aforismen verrijken mijn geest. Hiervan wil ik u ook deelgenoot maken in de Mariakamer. Komt u, bij een volgend bezoek aan de Mariakamer, terug op deze pagina? Wellicht is er dan een nieuw nummer 1 aforisme. Ik wens u veel genoegen met het lezen van de uitspraken.
Jan van Wijk

 1. het Gouden Hart van Maria is vol genaden
 2. Maria heeft een voorkeur voor een nederige plaats
 3. verschijningen van Maria zijn boodschappen
 4. Maria kondigt beproevingen aan
 5. Maria is de Moeder van ongekende barmhartigheid
 6. de grootste lof voor Maria is Haar danken
 7. God en Maria vullen elkaar aan
 8. in Beauraing toont Maria dat Zij een gouden hart heeft
 9. een Gouden Hart heeft enkel Maria
 10. Maria ontvangt de mens die klaarstaat om goed te doen
 11. Maria helpt mensen die klaarstaan voor anderen
 12. Maria geeft kracht om in rust de ogen te sluiten
 13. Maria wordt bij velen verwacht
 14. Maria roept stemmen om van hun geloof te getuigen
 15. gedenken bij Maria maken herinneringen levend
 16. het kruisbeeld vast in handen toont Maria als medeverlosseres
 17. Maria verkondigt slechte tijden die door de mens ontstaan
 18. Maria verplettert de kop van de slang
 19. de handen van Maria strooien met genade
 20. twaalf sterren omgeven het doorstoken hart van Maria
 21. met een zwaard doorstoken hart zegt veel
 22. alleen Maria is gekroond met twaalf sterren
 23. elke verschijning van Maria is een hoofdstuk uit een wereldboek
 24. Maria is de eerste medewerker van God
 25. Maria zegt dat door gebed tegenslag kan worden verzacht
 26. als geen ander biedt Maria vertroosting
 27. Maria heelt gebroken mensen
 28. Maria gaat zonder tijdrekening te werk
 29. de wortels van het gebed worden gevoed door Maria
 30. het Gouden Hart van Maria wijst de weg
 31. door ontmoetingen met Maria komt gewetensvorming op gang
 32. Maria leidt de pelgrims
 33. alleen al kijken naar Maria geeft een veilig gevoel
 34. bij Maria is het de plaats van barmhartigheid vinden
 35. Maria kent ongekende barmhartigheid
 36. Maria doet duisternis wijken
 37. Maria geeft licht van eeuwigheid
 38. Maria heet iedereen welkom in haar familie
 39. Maria spreekt steeds in de passende moedertaal
 40. de roem van Maria mag luid worden bezongen
 41. door Maria is het kunnen opstaan
 42. Maria voelt als nabij
 43. elke dag nodigt Maria mensen uit bij Haar te komen
 44. Maria opent ogen om elkaar te verstaan
 45. denken aan Maria mildert gedachten
 46. Maria weet biddende mensen uit de nood te redden
 47. haar Zoon begrijpen vraagt wat aan Maria
 48. bij Maria geraken komt door oprecht contact
 49. woorden van Maria zijn effectiever dan knallend wapentuig
 50. met dauw besproeit Maria het hart
 51. bij Maria komen alle mensen als haar kinderen
 52. door te bidden tot Maria wordt genade voelbaar
 53. Maria doet mensen opstaan
 54. Maria heeft zichzelf nooit verloren
 55. in het bijzijn van Maria is het veilig
 56. Maria weet van een vluchtend gezin
 57. ontheemden vinden hun toekomst bij Maria
 58. gedachten achten Maria hoog en waarachtig
 59. woorden voor vrede vormen gebeden tot Maria
 60. door gebeden te verhoren verlost Maria mensen van hun getob
 61. geloof in Maria gaat door tot in de eeuwigheid
 62. liefde betuigen aan Maria gaat met gebed
 63. Maria draagt de mantel van betrokkenheid
 64. elk loflied voor Maria stijgt op
 65. luisteren naar Maria geeft bezinning
 66. spanning alom als Maria Jezus ontmoet op zijn weg naar de berg
 67. Maria ontwart menige knoop die Haar wordt aangereikt
 68. Maria is de enige, grote uitverkorene
 69. de grootste trouw toont Maria
 70. Maria is blijvend gezegend boven alle vrouwen
 71. Maria raakt pelgrims in het hart
 72. Maria heeft parels onder de hoede
 73. Maria woont in het licht van de waarheid
 74. dagelijks geeft Maria hoop
 75. het hart van Maria is getekend met oneindige liefde
 76. Maria wijst naar eeuwig licht
 77. bidden tot Maria is een leerproces
 78. Maria vraagt standvastigheid
 79. Maria waakt voor de broosheid van de biddende mensen
 80. Maria uit haar waakzaamheid
 81. als hoedster is Maria de grootste beschermster
 82. Maria biedt de beste bescherming
 83. Maria leert anderen de eenvoud kennen
 84. steeds woont Maria onder de mensen
 85. tijdens het bidden is Maria rakelings nabij
 86. Maria wordt het meest geprezen
 87. Maria schenkt aandacht aan biddende mensen
 88. van ganser harte bidden tot Maria brengt liefde
 89. de mantel van Maria biedt dag en nacht beschutting
 90. Maria is tot de grootste dienst uitverkoren
 91. er is hoop van Maria bijstand te verwachten
 92. Maria is van iedere gelovige de trouwe huisgenoot
 93. onzichtbare beperkingen merkt Maria op
 94. de gaven van Maria sterken gelovigen
 95. Maria geeft licht waarnaar mensen verlangen
 96. met Maria is de dag vervuld met goed gevoel
 97. Maria schenkt het meest
 98. Maria bevordert de eenheid van gebed
 99. elke nacht waakt Maria
 100. Maria toont de weg naar voltooiing
 101. biddend tot Maria wordt het inslapen geleid
 102. Maria opent de deur naar vrede
 103. dagelijks bevrucht Maria de aarde met hulp
 104. Maria’s hulp wordt eeuwig gegeven
 105. Maria danken is een dagelijks gebed
 106. Maria belicht oorsprong en toekomst
 107. bestemming Maria is het licht volgen
 108. zonnestralen zien komt door aan Maria te denken
 109. Maria draagt het koningschap van de vrede uit
 110. in het aardedonker geeft Maria een lichtje
 111. Maria geeft vertrouwen door
 112. Maria verstaat de taal van eenieder
 113. Maria raakt de ziel
 114. het licht van Maria wordt biddend bereikt
 115. Maria staat voor vrede
 116. het welbehagen bij Maria is voelbaar
 117. Maria opent voor iedereen een school om te bidden
 118. bidden tot Maria is het beste medicijn
 119. door te bidden tot Maria is donkerte vergankelijk
 120. vragen overdenken met Maria geeft licht
 121. na aanroepen is Maria nabij
 122. door Maria is het stijgen in vreugde
 123. Maria geeft eeuwig licht
 124. Maria blijft de rozenkrans omarmen
 125. standvastigheid in geloof verwelkomt Maria dagelijks
 126. Maria helpt bij hoop
 127. geloof in Maria brengt licht in het leven
 128. Maria herinnert aan vreugdevol vertrouwen
 129. met geloof in Maria is meer te bereiken
 130. de ware goedheid van Maria komt door haar geloof
 131. Maria spreidt het verst de mantel open
 132. het gebed tot Maria kent geen end
 133. Maria weet moedeloosheid weg te nemen
 134. bidden tot Maria is tijdloos
 135. Maria laat het woord verstaan
 136. bij Maria is het blijven volharden in gebed
 137. komen tot Maria vraagt liefde
 138. Maria weet van het streven aan liefde te werken
 139. Maria ziet verdriet in harten
 140. bidden tot Maria vraagt een ontvangende houding
 141. Maria stimuleert het bidden met de rozenkrans
 142. een enkeling ziet Maria en velen voelen Haar
 143. Maria doet de diepste dromen ontwaken
 144. onder de mantel van Maria is voor iedereen plaats
 145. Maria ontsteekt het licht in de nacht
 146. bidden is overgave aan Maria
 147. Maria is de enige vrouw die van iedereen de naam weet
 148. Maria verheft eenvoudige mensen
 149. tot Maria bidden geeft verlichting
 150. heiligen komen achter Maria
 151. Maria laat barmhartigheid in zevenvoud zien
 152. de sleutel tot verbetering is bidden tot Maria
 153. Maria beminnen geeft vreugde
 154. velen zijn genezen in haar naam
 155. de hulp bij herstel is Maria
 156. Maria biedt een vesting als toevlucht
 157. voor heil zorgt Maria
 158. Maria luistert en leeft naar het woord van God
 159. de meest geprezen rots in de branding is Maria
 160. Maria ziet elke droefheid
 161. de waarheid kent Maria
 162. Maria brengt hoop mee
 163. geloof in Maria verdrijft angst
 164. Maria vindt steeds de juiste vorm van benaderen
 165. bidden tot Maria is geven en ontvangen
 166. Maria is de rots om toevlucht te vinden
 167. gelovigen in Maria dragen geen wapens
 168. Maria is het voorbeeld van dienstbaarheid
 169. geloof in Maria uit zich in liefde
 170. Maria hoort dat gelovigen ook voor anderen bidden
 171. bij het denken aan Maria krijgt het eeuwig licht vorm
 172. Maria helpt bij het loslaten
 173. elke knie buigt voor Maria
 174. aan biddende mensen biedt Maria bescherming
 175. door Maria wordt liefde gezien
 176. zonder Maria is geloof arm aan vertegenwoordiging
 177. diepere verbondenheid komt uit bij Maria
 178. bidden tot Maria is intens luisteren
 179. in de kerk mag wel meer over Maria worden gesproken
 180. Maria is verborgen aanwezig
 181. genade van Maria maakt mensen vrij
 182. de litanie van Maria is bloedstollend
 183. Maria staat dicht bij biddende mensen
 184. voor biddende mensen heeft Maria aandacht
 185. het gebed legt de verbinding met Maria
 186. Maria is altijd nabij
 187. een bedevaartplaats van Maria is een thuis voor de ziel
 188. bij Maria is het delen van gevoel
 189. Maria geeft helende glans
 190. enkel bij Maria is het echt thuiskomen
 191. een Mariabedevaart doorbreekt de eenzaamheid
 192. de grootste troost komt van Maria
 193. Maria is de toevlucht voor meer dan vluchtelingen
 194. velen hebben met Maria een intieme band
 195. door het ja-woord geeft Maria haar toekomst in handen van God
 196. in verschijningen van Maria is het geloven van het zien
 197. Maria’s stem van de vrede klinkt overal
 198. uit niets blijkt dat Maria voor haarzelf actief is
 199. Maria weet van ja-zeggen zonder de consequenties te kennen
 200. bidden tot Maria is liefde tonen
 201. het beste huwelijk is dat tussen Maria en de mens
 202. Maria is de Vrouw van liefde
 203. bij de grens tussen loslaten en verlangen is het bidden tot Maria
 204. Maria toont de grootste bezorgdheid
 205. met Maria’s licht wordt de weg verlicht
 206. een wonder van Maria wordt te vaak verwacht
 207. pelgrims reizen met een doel naar Maria
 208. Maria is licht en verlicht
 209. geloof in Maria geeft vernieuwing in denken en handelen
 210. Maria is overal te vinden
 211. een kaars bij Maria geeft hoop
 212. Maria geeft innerlijke rust en helende bijstand
 213. geloof in Maria verandert het leven
 214. Maria houdt de band met alle generaties vast
 215. bij vele pelgrims is het geloof in Maria het sterkst
 216. mediawijsheid verspreidt de Mariadevotie
 217. Maria versterkt het trouw blijven aan geloof
 218. geloven in Maria is leven in gedachten van eeuwigheid
 219. pelgrimerend onderweg is de reis naar Maria
 220. Maria is een levende vlam van liefde
 221. geloof in Maria heeft de hoop zich uit te spreken
 222. Maria vraagt reinheid van zeden en ziel
 223. geloof in Maria prijst de eenvoud
 224. Maria heeft al haar kinderen lief
 225. dagelijks brengt Maria vreugde en troost
 226. Maria toelaten brengt geloof dichterbij
 227. als machtigste wapen toont Maria de rozenkrans
 228. Maria deelt dag en nacht genaden uit
 229. de kracht van Maria is mededogen
 230. Maria lijdt als haar kinderen wegblijven
 231. de liefde voor geloof in Maria neemt door bezinning toe
 232. bij een dogma over Maria lijdt de mens door geestelijke armoede
 233. beminnen is met kracht van Maria mogelijk
 234. in Maria geloven is Haar vertrouwen
 235. geestelijk voedsel wordt ontvangen door gebed tot Maria
 236. geloven in Maria is blijven doorgaan
 237. bidden tot Maria brengt veranderingen in de samenleving
 238. woorden van Maria dagen uit
 239. Maria’s verschijningen beogen doeleinden op termijn
 240. geloven in Maria is een zegening
 241. het licht van een kaars bij Maria verjaagt de duisternis
 242. bidden tot Maria verandert de mens
 243. Maria brengt de schoonheid van de genade
 244. verschijningen van Maria verdienen gebed en opvolging
 245. Maria’s vriendschap geeft blijvende liefde
 246. bidden tot Maria maakt het hart levendig
 247. een gebed tot Maria bereikt diepgang in de stilte
 248. Maria munt uit in eenvoud
 249. verschijningen van Maria blijven onverklaarbaar
 250. Maria roept op wijs te zijn
 251. in gedachten bij Maria lijkt het aardse te overstijgen
 252. Maria verschijnt als een donderslag met veelal geen klap
 253. de schoonheid van Maria is nauwelijks te beschrijven
 254. Maria wijst naar de bron van eeuwig leven
 255. verhalen over Maria grijpen het hart
 256. met de kracht van Maria is het verdeelde een te maken
 257. het gebed tot Maria vraagt volharding
 258. nederig is de door Maria gevraagde boetedoening
 259. het licht van Maria verwarmt
 260. devotievolle sfeer geeft gedachten aan Maria weer
 261. de studie van de betekenis van Maria is oneindig
 262. in gedachten is het Maria verwachten
 263. geloof in Maria versterkt een betekenisvol leven
 264. blauwe luchten laten gelovigen naar Maria vluchten
 265. Maria en gezond verstand zijn samen het sterkst
 266. geloof in Maria verkennen is diepgang verwennen
 267. het leven heeft zin als Maria de metgezel is
 268. dagelijks ontvangt Maria devotievolle aandacht
 269. gevoel bij geloof in Maria gaat het verstand te boven
 270. geloof in Maria brengt inzicht in het goede
 271. het leven is een pelgrimstocht naar Maria
 272. na gebeden is vrede aan Maria te danken
 273. Maria vervult het hart met tederheid
 274. mystiek leidt tot in Maria verdiepen
 275. liefde voor Maria uiten is getuigenis afleggen
 276. bron van de waarheid ontspringt bij Maria
 277. de dank aan Maria is grenzeloos
 278. verlangen naar waarheid is geloven in Maria
 279. geloof in Maria verzacht het lijden
 280. Maria geeft steeds licht
 281. voor geloof opstaan is naar Maria gaan
 282. geloven in Maria is de weg naar de hemel
 283. bidden tot Maria geeft hoop kracht
 284. het huis van Maria is voor alle mensen
 285. met geloof in Maria is enkel te winnen
 286. het verblijf op aarde is een doortocht
 287. door eensgezindheid doet het geloof in Maria wonderen
 288. onrust in de ziel vraagt om aandacht
 289. werkelijkheden komen uit de hemel
 290. kinderen van Maria laten zich leiden
 291. Maria is de bron naar grote geheimen
 292. vreugde door Maria maakt van aarde heilige grond
 293. geloof in Maria helpt vooruit te kijken
 294. het gebed tot Maria kent zachtmoedigheid
 295. het huis van Maria staat steeds open
 296. Maria toont de zoete vrucht van haar schoot
 297. de geestelijke honger van geloof in Maria raakt niet gestild
 298. Maria geeft troost op bittere momenten
 299. geloof in Maria maakt het leven
 300. Maria ontvangt dagelijks devote waardering
 301. het ultieme vergeven kent Maria
 302. rust geeft kracht van Maria
 303. vooral in bedevaartsoorden zijn mensen heel dicht bij Maria
 304. Maria belichaamt zuiverheid
 305. voor bedevaartgangers is geloof vooral Mariaal
 306. een gesprek met Maria staat boven aards vermaak
 307. afbeeldingen van Maria kennen een grote verscheienheid
 308. een verschijning van Maria is geen droom
 309. in de stilte spreekt Maria
 310. enkel Maria kent de hoogste zuiverheid
 311. een Mariabedevaart is eindeloos
 312. een oprecht mens heeft vaak Maria als voorbeeld
 313. Maria aanroepen als getuige getuigt van geloof
 314. Maria helpt in tijden van chaos
 315. Maria kan als de beste luisteren
 316. Maria zorgt voor loskomen uit beknelling
 317. de Moeder Gods hoort elk gebed
 318. Maria geeft inspiratie
 319. Maria hoort veel en ziet nog meer
 320. het is een geluk dat Maria er is
 321. Maria verhoort gebeden
 322. Maria staat open voor elk gebed
 323. Maria zegt weinig met veel nagalm
 324. met Maria is alles te delen