Aforismen

Veelvuldig krijg ik ingevingen met weinig woorden. Door deze kernachtige geschenken ontstaan korte gezegden. Deze aforismen zetten mij meermaals aan het denken en voeden mijn behoefte aan zingeving. Vaak gaan deze ingevingen over liefde en levenszin met een spirituele lading.


Korte bewoordingen welke Maria betreffen zijn hier opgenomen. Deze aforismen verrijken mijn geest. Hiervan wil ik u ook deelgenoot maken in de Mariakamer. Komt u, bij een volgend bezoek aan de Mariakamer, terug op deze pagina? Wellicht is er dan een nieuw nummer 1 aforisme.

 1. geloof in Maria gaat door tot in de eeuwigheid
 2. liefde betuigen aan Maria gaat met gebed
 3. Maria draagt de mantel van betrokkenheid
 4. elk loflied voor Maria stijgt op
 5. luisteren naar Maria geeft bezinning
 6. spanning alom als Maria Jezus ontmoet op zijn weg naar de berg
 7. Maria ontwart menige knoop die Haar wordt aangereikt
 8. Maria is de enige, grote uitverkorene
 9. de grootste trouw toont Maria
 10. Maria is blijvend gezegend boven alle vrouwen
 11. Maria raakt pelgrims in het hart
 12. Maria heeft parels onder de hoede
 13. Maria woont in het licht van de waarheid
 14. dagelijks geeft Maria hoop
 15. het hart van Maria is getekend met oneindige liefde
 16. Maria wijst naar eeuwig licht
 17. bidden tot Maria is een leerproces
 18. Maria vraagt standvastigheid
 19. Maria waakt voor de broosheid van de biddende mensen
 20. Maria uit haar waakzaamheid
 21. als hoedster is Maria de grootste beschermster
 22. Maria biedt de beste bescherming
 23. Maria leert anderen de eenvoud kennen
 24. steeds woont Maria onder de mensen
 25. tijdens het bidden is Maria rakelings nabij
 26. Maria wordt het meest geprezen
 27. Maria schenkt aandacht aan biddende mensen
 28. van ganser harte bidden tot Maria brengt liefde
 29. de mantel van Maria biedt dag en nacht beschutting
 30. Maria is tot de grootste dienst uitverkoren
 31. er is hoop van Maria bijstand te verwachten
 32. Maria is van iedere gelovige de trouwe huisgenoot
 33. onzichtbare beperkingen merkt Maria op
 34. de gaven van Maria sterken gelovigen
 35. Maria geeft licht waarnaar mensen verlangen
 36. met Maria is de dag vervuld met goed gevoel
 37. Maria schenkt het meest
 38. Maria bevordert de eenheid van gebed
 39. elke nacht waakt Maria
 40. Maria toont de weg naar voltooiing
 41. biddend tot Maria wordt het inslapen geleid
 42. Maria opent de deur naar vrede
 43. dagelijks bevrucht Maria de aarde met hulp
 44. Maria’s hulp wordt eeuwig gegeven
 45. Maria danken is een dagelijks gebed
 46. Maria belicht oorsprong en toekomst
 47. bestemming Maria is het licht volgen
 48. zonnestralen zien komt door aan Maria te denken
 49. Maria draagt het koningschap van de vrede uit
 50. in het aardedonker geeft Maria een lichtje
 51. Maria geeft vertrouwen door
 52. Maria verstaat de taal van eenieder
 53. Maria raakt de ziel
 54. het licht van Maria wordt biddend bereikt
 55. Maria staat voor vrede
 56. het welbehagen bij Maria is voelbaar
 57. Maria opent voor iedereen een school om te bidden
 58. bidden tot Maria is het beste medicijn
 59. door te bidden tot Maria is donkerte vergankelijk
 60. vragen overdenken met Maria geeft licht
 61. na aanroepen is Maria nabij
 62. door Maria is het stijgen in vreugde
 63. Maria geeft eeuwig licht
 64. Maria blijft de rozenkrans omarmen
 65. standvastigheid in geloof verwelkomt Maria dagelijks
 66. Maria helpt bij hoop
 67. geloof in Maria brengt licht in het leven
 68. Maria herinnert aan vreugdevol vertrouwen
 69. met geloof in Maria is meer te bereiken
 70. de ware goedheid van Maria komt door haar geloof
 71. Maria spreidt het verst de mantel open
 72. het gebed tot Maria kent geen end
 73. Maria weet moedeloosheid weg te nemen
 74. bidden tot Maria is tijdloos
 75. Maria laat het woord verstaan
 76. bij Maria is het blijven volharden in gebed
 77. komen tot Maria vraagt liefde
 78. Maria weet van het streven aan liefde te werken
 79. Maria ziet verdriet in harten
 80. bidden tot Maria vraagt een ontvangende houding
 81. Maria stimuleert het bidden met de rozenkrans
 82. een enkeling ziet Maria en velen voelen Haar
 83. Maria doet de diepste dromen ontwaken
 84. onder de mantel van Maria is voor iedereen plaats
 85. Maria ontsteekt het licht in de nacht
 86. bidden is overgave aan Maria
 87. Maria is de enige vrouw die van iedereen de naam weet
 88. Maria verheft eenvoudige mensen
 89. tot Maria bidden geeft verlichting
 90. heiligen komen achter Maria
 91. Maria laat barmhartigheid in zevenvoud zien
 92. de sleutel tot verbetering is bidden tot Maria
 93. Maria beminnen geeft vreugde
 94. velen zijn genezen in haar naam
 95. de hulp bij herstel is Maria
 96. Maria biedt een vesting als toevlucht
 97. voor heil zorgt Maria
 98. Maria luistert en leeft naar het woord van God
 99. de meest geprezen rots in de branding is Maria
 100. Maria ziet elke droefheid
 101. de waarheid kent Maria
 102. Maria brengt hoop mee
 103. geloof in Maria verdrijft angst
 104. Maria vindt steeds de juiste vorm van benaderen
 105. bidden tot Maria is geven en ontvangen
 106. Maria is de rots om toevlucht te vinden
 107. gelovigen in Maria dragen geen wapens
 108. Maria is het voorbeeld van dienstbaarheid
 109. geloof in Maria uit zich in liefde
 110. Maria hoort dat gelovigen ook voor anderen bidden
 111. bij het denken aan Maria krijgt het eeuwig licht vorm
 112. Maria helpt bij het loslaten
 113. elke knie buigt voor Maria
 114. aan biddende mensen biedt Maria bescherming
 115. door Maria wordt liefde gezien
 116. zonder Maria is geloof arm aan vertegenwoordiging
 117. diepere verbondenheid komt uit bij Maria
 118. bidden tot Maria is intens luisteren
 119. in de kerk mag wel meer over Maria worden gesproken
 120. Maria is verborgen aanwezig
 121. genade van Maria maakt mensen vrij
 122. de litanie van Maria is bloedstollend
 123. Maria staat dicht bij biddende mensen
 124. voor biddende mensen heeft Maria aandacht
 125. het gebed legt de verbinding met Maria
 126. Maria is altijd nabij
 127. een bedevaartplaats van Maria is een thuis voor de ziel
 128. bij Maria is het delen van gevoel
 129. Maria geeft helende glans
 130. enkel bij Maria is het echt thuiskomen
 131. een Mariabedevaart doorbreekt de eenzaamheid
 132. de grootste troost komt van Maria
 133. Maria is de toevlucht voor meer dan vluchtelingen
 134. velen hebben met Maria een intieme band
 135. door het ja-woord geeft Maria haar toekomst in handen van God
 136. in verschijningen van Maria is het geloven van het zien
 137. Maria’s stem van de vrede klinkt overal
 138. uit niets blijkt dat Maria voor haarzelf actief is
 139. Maria weet van ja-zeggen zonder de consequenties te kennen
 140. bidden tot Maria is liefde tonen
 141. het beste huwelijk is dat tussen Maria en de mens
 142. Maria is de Vrouw van liefde
 143. bij de grens tussen loslaten en verlangen is het bidden tot Maria
 144. Maria toont de grootste bezorgdheid
 145. met Maria’s licht wordt de weg verlicht
 146. een wonder van Maria wordt te vaak verwacht
 147. pelgrims reizen met een doel naar Maria
 148. Maria is licht en verlicht
 149. geloof in Maria geeft vernieuwing in denken en handelen
 150. Maria is overal te vinden
 151. een kaars bij Maria geeft hoop
 152. Maria geeft innerlijke rust en helende bijstand
 153. geloof in Maria verandert het leven
 154. Maria houdt de band met alle generaties vast
 155. bij vele pelgrims is het geloof in Maria het sterkst
 156. mediawijsheid verspreidt de Mariadevotie
 157. Maria versterkt het trouw blijven aan geloof
 158. geloven in Maria is leven in gedachten van eeuwigheid
 159. pelgrimerend onderweg is de reis naar Maria
 160. Maria is een levende vlam van liefde
 161. geloof in Maria heeft de hoop zich uit te spreken
 162. Maria vraagt reinheid van zeden en ziel
 163. geloof in Maria prijst de eenvoud
 164. Maria heeft al haar kinderen lief
 165. dagelijks brengt Maria vreugde en troost
 166. Maria toelaten brengt geloof dichterbij
 167. als machtigste wapen toont Maria de rozenkrans
 168. Maria deelt dag en nacht genaden uit
 169. de kracht van Maria is mededogen
 170. Maria lijdt als haar kinderen wegblijven
 171. de liefde voor geloof in Maria neemt door bezinning toe
 172. bij een dogma over Maria lijdt de mens door geestelijke armoede
 173. beminnen is met kracht van Maria mogelijk
 174. in Maria geloven is Haar vertrouwen
 175. geestelijk voedsel wordt ontvangen door gebed tot Maria
 176. geloven in Maria is blijven doorgaan
 177. bidden tot Maria brengt veranderingen in de samenleving
 178. woorden van Maria dagen uit
 179. Maria’s verschijningen beogen doeleinden op termijn
 180. geloven in Maria is een zegening
 181. het licht van een kaars bij Maria verjaagt de duisternis
 182. bidden tot Maria verandert de mens
 183. Maria brengt de schoonheid van de genade
 184. verschijningen van Maria verdienen gebed en opvolging
 185. Maria’s vriendschap geeft blijvende liefde
 186. bidden tot Maria maakt het hart levendig
 187. een gebed tot Maria bereikt diepgang in de stilte
 188. Maria munt uit in eenvoud
 189. verschijningen van Maria blijven onverklaarbaar
 190. Maria roept op wijs te zijn
 191. in gedachten bij Maria lijkt het aardse te overstijgen
 192. Maria verschijnt als een donderslag met veelal geen klap
 193. de schoonheid van Maria is nauwelijks te beschrijven
 194. Maria wijst naar de bron van eeuwig leven
 195. verhalen over Maria grijpen het hart
 196. met de kracht van Maria is het verdeelde een te maken
 197. het gebed tot Maria vraagt volharding
 198. nederig is de door Maria gevraagde boetedoening
 199. het licht van Maria verwarmt
 200. devotievolle sfeer geeft gedachten aan Maria weer
 201. de studie van de betekenis van Maria is oneindig
 202. in gedachten is het Maria verwachten
 203. geloof in Maria versterkt een betekenisvol leven
 204. blauwe luchten laten gelovigen naar Maria vluchten
 205. Maria en gezond verstand zijn samen het sterkst
 206. geloof in Maria verkennen is diepgang verwennen
 207. het leven heeft zin als Maria de metgezel is
 208. dagelijks ontvangt Maria devotievolle aandacht
 209. gevoel bij geloof in Maria gaat het verstand te boven
 210. geloof in Maria brengt inzicht in het goede
 211. het leven is een pelgrimstocht naar Maria
 212. na gebeden is vrede aan Maria te danken
 213. Maria vervult het hart met tederheid
 214. mystiek leidt tot in Maria verdiepen
 215. liefde voor Maria uiten is getuigenis afleggen
 216. bron van de waarheid ontspringt bij Maria
 217. de dank aan Maria is grenzeloos
 218. verlangen naar waarheid is geloven in Maria
 219. geloof in Maria verzacht het lijden
 220. Maria geeft steeds licht
 221. voor geloof opstaan is naar Maria gaan
 222. geloven in Maria is de weg naar de hemel
 223. bidden tot Maria geeft hoop kracht
 224. het huis van Maria is voor alle mensen
 225. met geloof in Maria is enkel te winnen
 226. het verblijf op aarde is een doortocht
 227. door eensgezindheid doet het geloof in Maria wonderen
 228. onrust in de ziel vraagt om aandacht
 229. werkelijkheden komen uit de hemel
 230. kinderen van Maria laten zich leiden
 231. Maria is de bron naar grote geheimen
 232. vreugde door Maria maakt van aarde heilige grond
 233. geloof in Maria helpt vooruit te kijken
 234. het gebed tot Maria kent zachtmoedigheid
 235. het huis van Maria staat steeds open
 236. Maria toont de zoete vrucht van haar schoot
 237. de geestelijke honger van geloof in Maria raakt niet gestild
 238. Maria geeft troost op bittere momenten
 239. geloof in Maria maakt het leven
 240. Maria ontvangt dagelijks devote waardering
 241. het ultieme vergeven kent Maria
 242. rust geeft kracht van Maria
 243. vooral in bedevaartsoorden zijn mensen heel dicht bij Maria
 244. Maria belichaamt zuiverheid
 245. voor bedevaartgangers is geloof vooral Mariaal
 246. een gesprek met Maria staat boven aards vermaak
 247. afbeeldingen van Maria kennen een grote verscheienheid
 248. een verschijning van Maria is geen droom
 249. in de stilte spreekt Maria
 250. enkel Maria kent de hoogste zuiverheid
 251. een Mariabedevaart is eindeloos
 252. een oprecht mens heeft vaak Maria als voorbeeld
 253. Maria aanroepen als getuige getuigt van geloof
 254. Maria helpt in tijden van chaos
 255. Maria kan als de beste luisteren
 256. Maria zorgt voor loskomen uit beknelling
 257. de Moeder Gods hoort elk gebed
 258. Maria geeft inspiratie
 259. Maria hoort veel en ziet nog meer
 260. het is een geluk dat Maria er is
 261. Maria verhoort gebeden
 262. Maria staat open voor elk gebed
 263. Maria zegt weinig met veel nagalm
 264. met Maria is alles te delen

Dutch Dutch English English German German French French Italian Italian Spanish Spanish Polish Polish