Aforismen over Maria

 1. voor haar luisteraars brengt Maria veel geduld op
 2. bidden tot Maria leidt naar liefde
 3. Maria is het toonbeeld van eenvoud
 4. bij menigeen verlicht Maria gedachten
 5. Maria wijst afgedwaalden de juiste weg
 6. elke bedevaartplaats van Maria geeft licht
 7. Maria geeft tekens van leven veranderende contexten
 8. bij Maria is het steun ervaren
 9. met gebed tot Maria loopt de nacht ten einde
 10. Maria toont liefde aan biddenden
 11. hoop is op Maria gericht
 12. in groot vertrouwen aanhoort Maria woorden van de biddenden
 13. met Maria zijn de dagen vervuld
 14. Maria verbindt naties
 15. de voetstappen van Maria nodigen pelgrims uit te komen
 16. Maria roept op tot samenkomen
 17. Maria laat goede herders leiden
 18. Maria geeft hoop en vertrouwen
 19. open en ontvankelijk wil het geloof in Maria zijn
 20. door Maria te danken ontstaat menige twijg
 21. met naar Maria gaan komt het besef van kleinheid
 22. Maria diep opnemen slaagt met een open hart
 23. Maria laat zich op aarde verstaan
 24. geloof in Maria doet het leven opbloeien
 25. Maria laat creativiteit bij het bidden toe
 26. woorden van Maria verleggen grenzen
 27. Maria raakt mensen met goed gevoel
 28. geloven in Maria is liefde en hoop uitdragen
 29. verwondering doet een blik van Maria ontvangen
 30. bidden tot Maria geeft een open geest
 31. bij zoeken helpt Maria
 32. Maria neemt mensen bij de hand
 33. aan het eind verschijnt Maria aan een ieder
 34. in vele harten is Maria koningin
 35. het huis van Maria is oneindig heilig
 36. Maria houdt bij elke golf stand
 37. gedachten aan Maria zijn met luister omkleed
 38. Maria verdient onwankelbaar vertrouwen
 39. door te vasten opent zich het hart voor gaven van Maria
 40. luisteren, gehoorzamen en handelen typeren het leven van Maria
 41. de betekenis van Maria belichten wil mensen verlichten
 42. aan de hand van Maria is het geborgen verder gaan
 43. dagelijks geeft Maria wijsheid en kracht
 44. voor het beleven van het leven is het Maria danken
 45. Maria toont zich dagelijks
 46. in de donkere nacht brengt het licht van Maria kracht
 47. door Maria uitgesproken woorden houden stand
 48. geloof in Maria doet gaven groeien
 49. bidden tot Maria houdt de ziel levend
 50. bij verdriet troost Maria
 51. met hulp van Maria is het duivelse gedachten weerstaan
 52. Maria zet mensen op het spoor naar het goede
 53. met de kracht van Maria leren mensen elkaar te verstaan
 54. het geweten kritisch bevragen gaat met de hulp van Maria
 55. de draad van de route laat Maria oppakken
 56. een luisterend oor is aan Maria toevertrouwd
 57. de weg volgen die Maria behaagt eindigt geslaagd
 58. in tijden van verwarring is er toevlucht bij Maria
 59. met de steun van Maria is niets te vrezen
 60. Maria haalt de biddende uit het donker
 61. met het woord amen is het achter Maria staan
 62. Maria weet om te gaan met toevertrouwde zorgen
 63. met de hulp van Maria zijn donkere perioden te doorstaan
 64. door te bidden tot Maria staat Zij velen bij
 65. Maria verstaat de wereld van liefde
 66. bidden tot Maria brengt het wonder van de ontmoeting
 67. Maria verstaat alle talen en dialecten
 68. Maria komt door haar Zender
 69. aan Maria denken voelt het wenken
 70. afscheid nemen maakt stil bij het bidden tot Maria
 71. geloof in Maria is gebaseerd op een sterke ervaring
 72. door in armoede te leven neemt Maria afstand van heersen
 73. Maria is de enige Moeder die haar Zoon zo trouw volgt
 74. Mariaverering moedigt positieve initiatieven aan
 75. Maria brengt de schoonheid van het geloof
 76. Maria zorgt met de regenboog voor het hemels vredeteken
 77. door Maria kent het mystieke leven diepgang
 78. Maria toont dat het echte leven vol mystiek is
 79. het bidden tot Maria is een behoefte met gevoel
 80. de liefde van Maria omvat alle mensen
 81. Maria is te herkennen
 82. tijd maken voor reflectie is dichterbij Maria komen
 83. Maria zet aan tot het herbouwen van het vernielde
 84. met geloof in Maria verstaan vreemden elkaar
 85. het geloof in Maria is steun voor elke dag
 86. het spoor van Maria gaat door tot in de hemel
 87. warmte van Maria ontvangen is het grootste geschenk
 88. motivatie om Maria te vereren komt uit het hart
 89. de stap zetten om dichterbij Maria te komen vraagt overtuiging
 90. Maria zet ook jongeren in vuur en vlam voor het geloof
 91. liefde van Maria is als voedsel in de maag zonder te hebben gegeten
 92. schrijven over Maria is biddend de diepte zien
 93. Maria is het voorbeeld van beloften houden
 94. in stilte bidden tot Maria is een groot goed
 95. de laatste daad van Jezus is Johannes aan Maria schenken
 96. Maria troont met Pinksteren temidden van de apostelen
 97. Maria ervaart de steeds sterkere beleving van de Heilige Geest in haar hart
 98. Maria bindt wielrenners in het Italiaanse Madonna del Ghisallo
 99. bidden is naderen tot Maria
 100. Maria nodigt uit tot liefde
 101. wat niet meetelt is belangrijk in de keuze van Maria
 102. er is maar één vrouw die altijddurende bijstand geeft
 103. Maria bezit het vermogen alle talen te spreken
 104. bij de Grot te Lourdes is het ontzag tonen
 105. Maria houdt afstand van drukte
 106. Maria komt in stilte
 107. Maria spreekt woorden van wijsheid
 108. Maria vraagt te doen wat nodig is
 109. de aangereikte hand van Maria is voelbaar
 110. Maria staat middenin het leven van de biddenden
 111. buitengewone gebeurtenissen komen van Maria
 112. geloof in Maria houdt stand
 113. in gedachten een knipoog van Maria voelt als een steuntje
 114. onder de vleugels van Maria is genade aanwezig
 115. het meest zeggende van Maria: Mij geschiedde naar Uw woord
 116. Maria is het grootste talenwonder
 117. Maria brengt licht in de donkere zijde van het leven
 118. het verlicht hart nodigt uit in Maria’s intimiteit te treden
 119. Maria kent met Johannes grote, geestelijke intimiteit
 120. Maria uit zich als de middelares bij God
 121. Maria past zich aan in taalgebruik
 122. de 33 verschijningen in Beauraing staan in verband met het aardse leven van Maria’s Zoon
 123. geloof in Maria geeft kansen voor een te realiseren werkelijkheid
 124. verschijningen van Maria versterken de rijkdom aan gevoel
 125. de sfeer rond Maria geeft draagvlak voor gebed
 126. Maria’s boodschappen gaan via zieners de wereld rond
 127. de weg van de pelgrim leidt naar het hart van Maria
 128. het uiten van geloof in Maria is een dierbare kans
 129. vertrouwen is het hart van Maria voelen
 130. de snelheid van Maria getuigt van uitzonderlijke gaven
 131. Maria brengt de boodschap van de Heer verder
 132. tot Maria in gebed geeft vertrouwen
 133. in de maand mei maakt gebed tot Maria velen blij
 134. het Gouden Hart van Maria is vol genaden
 135. Maria heeft een voorkeur voor een nederige plaats
 136. verschijningen van Maria zijn boodschappen
 137. Maria kondigt beproevingen aan
 138. Maria is de Moeder van ongekende barmhartigheid
 139. de grootste lof voor Maria is Haar danken
 140. God en Maria vullen elkaar aan
 141. in Beauraing toont Maria dat Zij een gouden hart heeft
 142. een Gouden Hart heeft enkel Maria
 143. Maria ontvangt de mens die klaarstaat om goed te doen
 144. Maria helpt mensen die klaarstaan voor anderen
 145. Maria geeft kracht om in rust de ogen te sluiten
 146. Maria wordt bij velen verwacht
 147. Maria roept stemmen om van hun geloof te getuigen
 148. gedenken bij Maria maken herinneringen levend
 149. het kruisbeeld vast in handen toont Maria als medeverlosseres
 150. Maria verkondigt slechte tijden die door de mens ontstaan
 151. Maria verplettert de kop van de slang
 152. de handen van Maria strooien met genade
 153. twaalf sterren omgeven het doorstoken hart van Maria
 154. met een zwaard doorstoken hart zegt veel
 155. alleen Maria is gekroond met twaalf sterren
 156. elke verschijning van Maria is een hoofdstuk uit een wereldboek
 157. Maria is de eerste medewerker van God
 158. Maria zegt dat door gebed tegenslag kan worden verzacht
 159. als geen ander biedt Maria vertroosting
 160. Maria heelt gebroken mensen
 161. Maria gaat zonder tijdrekening te werk
 162. de wortels van het gebed worden gevoed door Maria
 163. het Gouden Hart van Maria wijst de weg
 164. door ontmoetingen met Maria komt gewetensvorming op gang
 165. Maria leidt de pelgrims
 166. alleen al kijken naar Maria geeft een veilig gevoel
 167. bij Maria is het de plaats van barmhartigheid vinden
 168. Maria kent ongekende barmhartigheid
 169. Maria doet duisternis wijken
 170. Maria geeft licht van eeuwigheid
 171. Maria heet iedereen welkom in haar familie
 172. Maria spreekt steeds in de passende moedertaal
 173. de roem van Maria mag luid worden bezongen
 174. door Maria is het kunnen opstaan
 175. Maria voelt als nabij
 176. elke dag nodigt Maria mensen uit bij Haar te komen
 177. Maria opent ogen om elkaar te verstaan
 178. denken aan Maria mildert gedachten
 179. Maria weet biddende mensen uit de nood te redden
 180. haar Zoon begrijpen vraagt wat aan Maria
 181. bij Maria geraken komt door oprecht contact
 182. woorden van Maria zijn effectiever dan knallend wapentuig
 183. met dauw besproeit Maria het hart
 184. bij Maria komen alle mensen als haar kinderen
 185. door te bidden tot Maria wordt genade voelbaar
 186. Maria doet mensen opstaan
 187. Maria heeft zichzelf nooit verloren
 188. in het bijzijn van Maria is het veilig
 189. Maria weet van een vluchtend gezin
 190. ontheemden vinden hun toekomst bij Maria
 191. gedachten achten Maria hoog en waarachtig
 192. woorden voor vrede vormen gebeden tot Maria
 193. door gebeden te verhoren verlost Maria mensen van hun getob
 194. geloof in Maria gaat door tot in de eeuwigheid
 195. liefde betuigen aan Maria gaat met gebed
 196. Maria draagt de mantel van betrokkenheid
 197. elk loflied voor Maria stijgt op
 198. luisteren naar Maria geeft bezinning
 199. spanning alom als Maria Jezus ontmoet op zijn weg naar de berg
 200. Maria ontwart menige knoop die Haar wordt aangereikt
 201. Maria is de enige, grote uitverkorene
 202. de grootste trouw toont Maria
 203. Maria is blijvend gezegend boven alle vrouwen
 204. Maria raakt pelgrims in het hart
 205. Maria heeft parels onder de hoede
 206. Maria woont in het licht van de waarheid
 207. dagelijks geeft Maria hoop
 208. het hart van Maria is getekend met oneindige liefde
 209. Maria wijst naar eeuwig licht
 210. bidden tot Maria is een leerproces
 211. Maria vraagt standvastigheid
 212. Maria waakt voor de broosheid van de biddende mensen
 213. Maria uit haar waakzaamheid
 214. als hoedster is Maria de grootste beschermster
 215. Maria biedt de beste bescherming
 216. Maria leert anderen de eenvoud kennen
 217. steeds woont Maria onder de mensen
 218. tijdens het bidden is Maria rakelings nabij
 219. Maria wordt het meest geprezen
 220. Maria schenkt aandacht aan biddende mensen
 221. van ganser harte bidden tot Maria brengt liefde
 222. de mantel van Maria biedt dag en nacht beschutting
 223. Maria is tot de grootste dienst uitverkoren
 224. er is hoop van Maria bijstand te verwachten
 225. Maria is van iedere gelovige de trouwe huisgenoot
 226. onzichtbare beperkingen merkt Maria op
 227. de gaven van Maria sterken gelovigen
 228. Maria geeft licht waarnaar mensen verlangen
 229. met Maria is de dag vervuld met goed gevoel
 230. Maria schenkt het meest
 231. Maria bevordert de eenheid van gebed
 232. elke nacht waakt Maria
 233. Maria toont de weg naar voltooiing
 234. biddend tot Maria wordt het inslapen geleid
 235. Maria opent de deur naar vrede
 236. dagelijks bevrucht Maria de aarde met hulp
 237. Maria’s hulp wordt eeuwig gegeven
 238. Maria danken is een dagelijks gebed
 239. Maria belicht oorsprong en toekomst
 240. bestemming Maria is het licht volgen
 241. zonnestralen zien komt door aan Maria te denken
 242. Maria draagt het koningschap van de vrede uit
 243. in het aardedonker geeft Maria een lichtje
 244. Maria geeft vertrouwen door
 245. Maria verstaat de taal van eenieder
 246. Maria raakt de ziel
 247. het licht van Maria wordt biddend bereikt
 248. Maria staat voor vrede
 249. het welbehagen bij Maria is voelbaar
 250. Maria opent voor iedereen een school om te bidden
 251. bidden tot Maria is het beste medicijn
 252. door te bidden tot Maria is donkerte vergankelijk
 253. vragen overdenken met Maria geeft licht
 254. na aanroepen is Maria nabij
 255. door Maria is het stijgen in vreugde
 256. Maria geeft eeuwig licht
 257. Maria blijft de rozenkrans omarmen
 258. standvastigheid in geloof verwelkomt Maria dagelijks
 259. Maria helpt bij hoop
 260. geloof in Maria brengt licht in het leven
 261. Maria herinnert aan vreugdevol vertrouwen
 262. met geloof in Maria is meer te bereiken
 263. de ware goedheid van Maria komt door haar geloof
 264. Maria spreidt het verst de mantel open
 265. het gebed tot Maria kent geen end
 266. Maria weet moedeloosheid weg te nemen
 267. bidden tot Maria is tijdloos
 268. Maria laat het woord verstaan
 269. bij Maria is het blijven volharden in gebed
 270. komen tot Maria vraagt liefde
 271. Maria weet van het streven aan liefde te werken
 272. Maria ziet verdriet in harten
 273. bidden tot Maria vraagt een ontvangende houding
 274. Maria stimuleert het bidden met de rozenkrans
 275. een enkeling ziet Maria en velen voelen Haar
 276. Maria doet de diepste dromen ontwaken
 277. onder de mantel van Maria is voor iedereen plaats
 278. Maria ontsteekt het licht in de nacht
 279. bidden is overgave aan Maria
 280. Maria is de enige vrouw die van iedereen de naam weet
 281. Maria verheft eenvoudige mensen
 282. tot Maria bidden geeft verlichting
 283. heiligen komen achter Maria
 284. Maria laat barmhartigheid in zevenvoud zien
 285. de sleutel tot verbetering is bidden tot Maria
 286. Maria beminnen geeft vreugde
 287. velen zijn genezen in haar naam
 288. de hulp bij herstel is Maria
 289. Maria biedt een vesting als toevlucht
 290. voor heil zorgt Maria
 291. Maria luistert en leeft naar het woord van God
 292. de meest geprezen rots in de branding is Maria
 293. Maria ziet elke droefheid
 294. de waarheid kent Maria
 295. Maria brengt hoop mee
 296. geloof in Maria verdrijft angst
 297. Maria vindt steeds de juiste vorm van benaderen
 298. bidden tot Maria is geven en ontvangen
 299. Maria is de rots om toevlucht te vinden
 300. gelovigen in Maria dragen geen wapens
 301. Maria is het voorbeeld van dienstbaarheid
 302. geloof in Maria uit zich in liefde
 303. Maria hoort dat gelovigen ook voor anderen bidden
 304. bij het denken aan Maria krijgt het eeuwig licht vorm
 305. Maria helpt bij het loslaten
 306. elke knie buigt voor Maria
 307. aan biddende mensen biedt Maria bescherming
 308. door Maria wordt liefde gezien
 309. zonder Maria is geloof arm aan vertegenwoordiging
 310. diepere verbondenheid komt uit bij Maria
 311. bidden tot Maria is intens luisteren
 312. in de kerk mag wel meer over Maria worden gesproken
 313. Maria is verborgen aanwezig
 314. genade van Maria maakt mensen vrij
 315. de litanie van Maria is bloedstollend
 316. Maria staat dicht bij biddende mensen
 317. voor biddende mensen heeft Maria aandacht
 318. het gebed legt de verbinding met Maria
 319. Maria is altijd nabij
 320. een bedevaartplaats van Maria is een thuis voor de ziel
 321. bij Maria is het delen van gevoel
 322. Maria geeft helende glans
 323. enkel bij Maria is het echt thuiskomen
 324. een Mariabedevaart doorbreekt de eenzaamheid
 325. de grootste troost komt van Maria
 326. Maria is de toevlucht voor meer dan vluchtelingen
 327. velen hebben met Maria een intieme band
 328. door het ja-woord geeft Maria haar toekomst in handen van God
 329. in verschijningen van Maria is het geloven van het zien
 330. Maria’s stem van de vrede klinkt overal
 331. uit niets blijkt dat Maria voor haarzelf actief is
 332. Maria weet van ja-zeggen zonder de consequenties te kennen
 333. bidden tot Maria is liefde tonen
 334. het beste huwelijk is dat tussen Maria en de mens
 335. Maria is de Vrouw van liefde
 336. bij de grens tussen loslaten en verlangen is het bidden tot Maria
 337. Maria toont de grootste bezorgdheid
 338. met Maria’s licht wordt de weg verlicht
 339. een wonder van Maria wordt te vaak verwacht
 340. pelgrims reizen met een doel naar Maria
 341. Maria is licht en verlicht
 342. geloof in Maria geeft vernieuwing in denken en handelen
 343. Maria is overal te vinden
 344. een kaars bij Maria geeft hoop
 345. Maria geeft innerlijke rust en helende bijstand
 346. geloof in Maria verandert het leven
 347. Maria houdt de band met alle generaties vast
 348. bij vele pelgrims is het geloof in Maria het sterkst
 349. mediawijsheid verspreidt de Mariadevotie
 350. Maria versterkt het trouw blijven aan geloof
 351. geloven in Maria is leven in gedachten van eeuwigheid
 352. pelgrimerend onderweg is de reis naar Maria
 353. Maria is een levende vlam van liefde
 354. geloof in Maria heeft de hoop zich uit te spreken
 355. Maria vraagt reinheid van zeden en ziel
 356. geloof in Maria prijst de eenvoud
 357. Maria heeft al haar kinderen lief
 358. dagelijks brengt Maria vreugde en troost
 359. Maria toelaten brengt geloof dichterbij
 360. als machtigste wapen toont Maria de rozenkrans
 361. Maria deelt dag en nacht genaden uit
 362. de kracht van Maria is mededogen
 363. Maria lijdt als haar kinderen wegblijven
 364. de liefde voor geloof in Maria neemt door bezinning toe
 365. bij een dogma over Maria lijdt de mens door geestelijke armoede
 366. beminnen is met kracht van Maria mogelijk
 367. in Maria geloven is Haar vertrouwen
 368. geestelijk voedsel wordt ontvangen door gebed tot Maria
 369. geloven in Maria is blijven doorgaan
 370. bidden tot Maria brengt veranderingen in de samenleving
 371. woorden van Maria dagen uit
 372. Maria’s verschijningen beogen doeleinden op termijn
 373. geloven in Maria is een zegening
 374. het licht van een kaars bij Maria verjaagt de duisternis
 375. bidden tot Maria verandert de mens
 376. Maria brengt de schoonheid van de genade
 377. verschijningen van Maria verdienen gebed en opvolging
 378. Maria’s vriendschap geeft blijvende liefde
 379. bidden tot Maria maakt het hart levendig
 380. een gebed tot Maria bereikt diepgang in de stilte
 381. Maria munt uit in eenvoud
 382. verschijningen van Maria blijven onverklaarbaar
 383. Maria roept op wijs te zijn
 384. in gedachten bij Maria lijkt het aardse te overstijgen
 385. Maria verschijnt als een donderslag met veelal geen klap
 386. de schoonheid van Maria is nauwelijks te beschrijven
 387. Maria wijst naar de bron van eeuwig leven
 388. verhalen over Maria grijpen het hart
 389. met de kracht van Maria is het verdeelde een te maken
 390. het gebed tot Maria vraagt volharding
 391. nederig is de door Maria gevraagde boetedoening
 392. het licht van Maria verwarmt
 393. devotievolle sfeer geeft gedachten aan Maria weer
 394. de studie van de betekenis van Maria is oneindig
 395. in gedachten is het Maria verwachten
 396. geloof in Maria versterkt een betekenisvol leven
 397. blauwe luchten laten gelovigen naar Maria vluchten
 398. Maria en gezond verstand zijn samen het sterkst
 399. geloof in Maria verkennen is diepgang verwennen
 400. het leven heeft zin als Maria de metgezel is
 401. dagelijks ontvangt Maria devotievolle aandacht
 402. gevoel bij geloof in Maria gaat het verstand te boven
 403. geloof in Maria brengt inzicht in het goede
 404. het leven is een pelgrimstocht naar Maria
 405. na gebeden is vrede aan Maria te danken
 406. Maria vervult het hart met tederheid
 407. mystiek leidt tot in Maria verdiepen
 408. liefde voor Maria uiten is getuigenis afleggen
 409. bron van de waarheid ontspringt bij Maria
 410. de dank aan Maria is grenzeloos
 411. verlangen naar waarheid is geloven in Maria
 412. geloof in Maria verzacht het lijden
 413. Maria geeft steeds licht
 414. voor geloof opstaan is naar Maria gaan
 415. geloven in Maria is de weg naar de hemel
 416. bidden tot Maria geeft hoop kracht
 417. het huis van Maria is voor alle mensen
 418. met geloof in Maria is enkel te winnen
 419. het verblijf op aarde is een doortocht
 420. door eensgezindheid doet het geloof in Maria wonderen
 421. onrust in de ziel vraagt om aandacht
 422. werkelijkheden komen uit de hemel
 423. kinderen van Maria laten zich leiden
 424. Maria is de bron naar grote geheimen
 425. vreugde door Maria maakt van aarde heilige grond
 426. geloof in Maria helpt vooruit te kijken
 427. het gebed tot Maria kent zachtmoedigheid
 428. het huis van Maria staat steeds open
 429. Maria toont de zoete vrucht van haar schoot
 430. de geestelijke honger van geloof in Maria raakt niet gestild
 431. Maria geeft troost op bittere momenten
 432. geloof in Maria maakt het leven
 433. Maria ontvangt dagelijks devote waardering
 434. het ultieme vergeven kent Maria
 435. rust geeft kracht van Maria
 436. vooral in bedevaartsoorden zijn mensen heel dicht bij Maria
 437. Maria belichaamt zuiverheid
 438. voor bedevaartgangers is geloof vooral Mariaal
 439. een gesprek met Maria staat boven aards vermaak
 440. afbeeldingen van Maria kennen een grote verscheienheid
 441. een verschijning van Maria is geen droom
 442. in de stilte spreekt Maria
 443. enkel Maria kent de hoogste zuiverheid
 444. een Mariabedevaart is eindeloos
 445. een oprecht mens heeft vaak Maria als voorbeeld
 446. Maria aanroepen als getuige getuigt van geloof
 447. Maria helpt in tijden van chaos
 448. Maria kan als de beste luisteren
 449. Maria zorgt voor loskomen uit beknelling
 450. de Moeder Gods hoort elk gebed
 451. Maria geeft inspiratie
 452. Maria hoort veel en ziet nog meer
 453. het is een geluk dat Maria er is
 454. Maria verhoort gebeden
 455. Maria staat open voor elk gebed
 456. Maria zegt weinig met veel nagalm
 457. met Maria is alles te delen

Veelvuldig krijg ik ingevingen met weinig woorden. Door deze kernachtige geschenken ontstaan korte uitspraken. Deze aforismen zetten mij meermaals aan het denken en voeden mijn behoefte aan zingeving.

Korte bewoordingen welke Maria betreffen zijn hier opgenomen. De aforismen over Maria zijn over te nemen, mits de bron wordt vermeld.

Jan van Wijk

Dutch Dutch English English German German French French Italian Italian Spanish Spanish Polish Polish Portuguese Portuguese
Come2theweb