Aforismen

Veelvuldig krijg ik ingevingen met weinig woorden. Door deze kernachtige geschenken ontstaan korte gezegden. Deze aforismen zetten mij meermaals aan het denken en voeden mijn behoefte aan zingeving. Vaak gaan deze ingevingen over liefde en levenszin met een spirituele lading.


Korte bewoordingen welke Maria betreffen zijn hier opgenomen. Deze aforismen verrijken mijn geest. Hiervan wil ik u ook deelgenoot maken in de Mariakamer. Komt u, bij een volgend bezoek aan de Mariakamer, terug op deze pagina? Wellicht is er dan een nieuw nummer 1 aforisme.

 1. door het ja-woord geeft Maria haar toekomst in handen van God
 2. in verschijningen van Maria is het geloven van het zien
 3. Maria’s stem van de vrede klinkt overal
 4. uit niets blijkt dat Maria voor haarzelf actief is
 5. Maria weet van ja-zeggen zonder de consequenties te kennen
 6. bidden tot Maria is liefde tonen
 7. het beste huwelijk is dat tussen Maria en de mens
 8. Maria is de Vrouw van liefde
 9. bij de grens tussen loslaten en verlangen is het bidden tot Maria
 10. Maria toont de grootste bezorgdheid
 11. met Maria’s licht wordt de weg verlicht
 12. een wonder van Maria wordt te vaak verwacht
 13. pelgrims reizen met een doel naar Maria
 14. Maria is licht en verlicht
 15. geloof in Maria geeft vernieuwing in denken en handelen
 16. Maria is overal te vinden
 17. een kaars bij Maria geeft hoop
 18. Maria geeft innerlijke rust en helende bijstand
 19. geloof in Maria verandert het leven
 20. Maria houdt de band met alle generaties vast
 21. bij vele pelgrims is het geloof in Maria het sterkst
 22. mediawijsheid verspreidt de Mariadevotie
 23. Maria versterkt het trouw blijven aan geloof
 24. geloven in Maria is leven in gedachten van eeuwigheid
 25. pelgrimerend onderweg is de reis naar Maria
 26. Maria is een levende vlam van liefde
 27. geloof in Maria heeft de hoop zich uit te spreken
 28. Maria vraagt reinheid van zeden en ziel
 29. geloof in Maria prijst de eenvoud
 30. Maria heeft al haar kinderen lief
 31. dagelijks brengt Maria vreugde en troost
 32. Maria toelaten brengt geloof dichterbij
 33. als machtigste wapen toont Maria de rozenkrans
 34. Maria deelt dag en nacht genaden uit
 35. de kracht van Maria is mededogen
 36. Maria lijdt als haar kinderen wegblijven
 37. de liefde voor geloof in Maria neemt door bezinning toe
 38. bij een dogma over Maria lijdt de mens door geestelijke armoede
 39. beminnen is met kracht van Maria mogelijk
 40. in Maria geloven is Haar vertrouwen
 41. geestelijk voedsel wordt ontvangen door gebed tot Maria
 42. geloven in Maria is blijven doorgaan
 43. bidden tot Maria brengt veranderingen in de samenleving
 44. woorden van Maria dagen uit
 45. Maria’s verschijningen beogen doeleinden op termijn
 46. geloven in Maria is een zegening
 47. het licht van een kaars bij Maria verjaagt de duisternis
 48. bidden tot Maria verandert de mens
 49. Maria brengt de schoonheid van de genade
 50. verschijningen van Maria verdienen gebed en opvolging
 51. Maria’s vriendschap geeft blijvende liefde
 52. bidden tot Maria maakt het hart levendig
 53. een gebed tot Maria bereikt diepgang in de stilte
 54. Maria munt uit in eenvoud
 55. verschijningen van Maria blijven onverklaarbaar
 56. Maria roept op wijs te zijn
 57. in gedachten bij Maria lijkt het aardse te overstijgen
 58. Maria verschijnt als een donderslag met veelal geen klap
 59. de schoonheid van Maria is nauwelijks te beschrijven
 60. Maria wijst naar de bron van eeuwig leven
 61. verhalen over Maria grijpen het hart
 62. met de kracht van Maria is het verdeelde een te maken
 63. het gebed tot Maria vraagt volharding
 64. nederig is de door Maria gevraagde boetedoening
 65. het licht van Maria verwarmt
 66. devotievolle sfeer geeft gedachten aan Maria weer
 67. de studie van de betekenis van Maria is oneindig
 68. in gedachten is het Maria verwachten
 69. geloof in Maria versterkt een betekenisvol leven
 70. blauwe luchten laten gelovigen naar Maria vluchten
 71. Maria en gezond verstand zijn samen het sterkst
 72. geloof in Maria verkennen is diepgang verwennen
 73. het leven heeft zin als Maria de metgezel is
 74. dagelijks ontvangt Maria devotievolle aandacht
 75. gevoel bij geloof in Maria gaat het verstand te boven
 76. geloof in Maria brengt inzicht in het goede
 77. het leven is een pelgrimstocht naar Maria
 78. na gebeden is vrede aan Maria te danken
 79. Maria vervult het hart met tederheid
 80. mystiek leidt tot in Maria verdiepen
 81. liefde voor Maria uiten is getuigenis afleggen
 82. bron van de waarheid ontspringt bij Maria
 83. de dank aan Maria is grenzeloos
 84. verlangen naar waarheid is geloven in Maria
 85. geloof in Maria verzacht het lijden
 86. Maria geeft steeds licht
 87. voor geloof opstaan is naar Maria gaan
 88. geloven in Maria is de weg naar de hemel
 89. bidden tot Maria geeft hoop kracht
 90. het huis van Maria is voor alle mensen
 91. met geloof in Maria is enkel te winnen
 92. het verblijf op aarde is een doortocht
 93. door eensgezindheid doet het geloof in Maria wonderen
 94. onrust in de ziel vraagt om aandacht
 95. werkelijkheden komen uit de hemel
 96. kinderen van Maria laten zich leiden
 97. Maria is de bron naar grote geheimen
 98. vreugde door Maria maakt van aarde heilige grond
 99. geloof in Maria helpt vooruit te kijken
 100. het gebed tot Maria kent zachtmoedigheid
 101. het huis van Maria staat steeds open
 102. Maria toont de zoete vrucht van haar schoot
 103. de geestelijke honger van geloof in Maria raakt niet gestild
 104. Maria geeft troost op bittere momenten
 105. geloof in Maria maakt het leven
 106. Maria ontvangt dagelijks devote waardering
 107. het ultieme vergeven kent Maria
 108. rust geeft kracht van Maria
 109. vooral in bedevaartsoorden zijn mensen heel dicht bij Maria
 110. Maria belichaamt zuiverheid
 111. voor bedevaartgangers is geloof vooral Mariaal
 112. een gesprek met Maria staat boven aards vermaak
 113. afbeeldingen van Maria kennen een grote verscheienheid
 114. een verschijning van Maria is geen droom
 115. in de stilte spreekt Maria
 116. enkel Maria kent de hoogste zuiverheid
 117. een Mariabedevaart is eindeloos
 118. een oprecht mens heeft vaak Maria als voorbeeld
 119. Maria aanroepen als getuige getuigt van geloof
 120. Maria helpt in tijden van chaos
 121. Maria kan als de beste luisteren
 122. Maria zorgt voor loskomen uit beknelling
 123. de Moeder Gods hoort elk gebed
 124. Maria geeft inspiratie
 125. Maria hoort veel en ziet nog meer
 126. het is een geluk dat Maria er is
 127. Maria verhoort gebeden
 128. Maria staat open voor elk gebed
 129. Maria zegt weinig met veel nagalm
 130. met Maria is alles te delen

Dutch Dutch English English German German French French Italian Italian Spanish Spanish Polish Polish