Aforismen over Maria

Veelvuldig krijg ik ingevingen met weinig woorden. Door deze kernachtige geschenken ontstaan korte uitspraken. Deze aforismen zetten mij meermaals aan het denken en voeden mijn behoefte aan zingeving.

Korte bewoordingen welke Maria betreffen zijn hier opgenomen. De aforismen over Maria zijn over te nemen, mits de bron wordt vermeld.

Jan van Wijk

 1. Maria geeft geestelijk voedsel
 2. de wederdienst aan Maria is danken in gebed
 3. in het hoofd wordt de mantel van Maria gevonden
 4. woorden van Maria brengen duurzame heil
 5. Maria geeft kracht voor met anderen bijeen te zijn
 6. Maria is de eenvoud zelve
 7. bij Maria geeft de stilte een hoorbaar gevoel
 8. Maria is de meest nederige dienstmaagd
 9. de aanwezigheid van Maria is dagelijks voelbaar
 10. Maria kent haar kinderen bij naam
 11. luisteren naar Maria brengt mensen verder
 12. het licht van Maria verdrijft de duisternis
 13. Maria heelt de smart
 14. Maria wijst naar het licht van de waarheid
 15. de vrucht van haar schoot toont Maria iedere dag
 16. Maria loven is Haar danken
 17. in de naam van Maria gaat vrede schuil
 18. woorden van Maria ontsteken licht
 19. Maria geeft rust in onrustige tijden
 20. waarschuwingen van Maria worden later realiteit
 21. gedeelde woorden komen bij Maria
 22. bij Maria zijn doet eenzaamheid verdwijnen
 23. het leven is rijker met gebeden tot Maria
 24. geloof in Maria is als de dageraad die zich steeds hernieuwt
 25. Maria vernieuwt de context
 26. bidden tot Maria geeft rusten onder haar vleugels
 27. tussen de mensen staat Maria
 28. Maria draagt allen die in Haar geloven
 29. het uiten van zorgen vindt gehoor bij Maria
 30. Maria moedigt het licht tussen mensen aan
 31. milddadig reikt Maria de hand
 32. bidden tot Maria verdrijft pijn
 33. de schaduw van Maria verbindt
 34. Maria weet van de weg banen
 35. elke kaars bij Maria geeft kracht
 36. voor haar luisteraars brengt Maria veel geduld op
 37. bidden tot Maria leidt naar liefde
 38. Maria is het toonbeeld van eenvoud
 39. bij menigeen verlicht Maria gedachten
 40. Maria wijst afgedwaalden de juiste weg
 41. elke bedevaartplaats van Maria geeft licht
 42. Maria geeft tekens van leven veranderende contexten
 43. bij Maria is het steun ervaren
 44. met gebed tot Maria loopt de nacht ten einde
 45. Maria toont liefde aan biddenden
 46. hoop is op Maria gericht
 47. in groot vertrouwen aanhoort Maria woorden van de biddenden
 48. met Maria zijn de dagen vervuld
 49. Maria verbindt naties
 50. de voetstappen van Maria nodigen pelgrims uit te komen
 51. Maria roept op tot samenkomen
 52. Maria laat goede herders leiden
 53. Maria geeft hoop en vertrouwen
 54. open en ontvankelijk wil het geloof in Maria zijn
 55. door Maria te danken ontstaat menige twijg
 56. met naar Maria gaan komt het besef van kleinheid
 57. Maria diep opnemen slaagt met een open hart
 58. Maria laat zich op aarde verstaan
 59. geloof in Maria doet het leven opbloeien
 60. Maria laat creativiteit bij het bidden toe
 61. woorden van Maria verleggen grenzen
 62. Maria raakt mensen met goed gevoel
 63. geloven in Maria is liefde en hoop uitdragen
 64. verwondering doet een blik van Maria ontvangen
 65. bidden tot Maria geeft een open geest
 66. bij zoeken helpt Maria
 67. Maria neemt mensen bij de hand
 68. aan het eind verschijnt Maria aan een ieder
 69. in vele harten is Maria koningin
 70. het huis van Maria is oneindig heilig
 71. Maria houdt bij elke golf stand
 72. gedachten aan Maria zijn met luister omkleed
 73. Maria verdient onwankelbaar vertrouwen
 74. door te vasten opent zich het hart voor gaven van Maria
 75. luisteren, gehoorzamen en handelen typeren het leven van Maria
 76. de betekenis van Maria belichten wil mensen verlichten
 77. aan de hand van Maria is het geborgen verder gaan
 78. dagelijks geeft Maria wijsheid en kracht
 79. voor het beleven van het leven is het Maria danken
 80. Maria toont zich dagelijks
 81. in de donkere nacht brengt het licht van Maria kracht
 82. door Maria uitgesproken woorden houden stand
 83. geloof in Maria doet gaven groeien
 84. bidden tot Maria houdt de ziel levend
 85. bij verdriet troost Maria
 86. met hulp van Maria is het duivelse gedachten weerstaan
 87. Maria zet mensen op het spoor naar het goede
 88. met de kracht van Maria leren mensen elkaar te verstaan
 89. het geweten kritisch bevragen gaat met de hulp van Maria
 90. de draad van de route laat Maria oppakken
 91. een luisterend oor is aan Maria toevertrouwd
 92. de weg volgen die Maria behaagt eindigt geslaagd
 93. in tijden van verwarring is er toevlucht bij Maria
 94. met de steun van Maria is niets te vrezen
 95. Maria haalt de biddende uit het donker
 96. met het woord amen is het achter Maria staan
 97. Maria weet om te gaan met toevertrouwde zorgen
 98. met de hulp van Maria zijn donkere perioden te doorstaan
 99. door te bidden tot Maria staat Zij velen bij
 100. Maria verstaat de wereld van liefde
 101. bidden tot Maria brengt het wonder van de ontmoeting
 102. Maria verstaat alle talen en dialecten
 103. Maria komt door haar Zender
 104. aan Maria denken voelt het wenken
 105. afscheid nemen maakt stil bij het bidden tot Maria
 106. geloof in Maria is gebaseerd op een sterke ervaring
 107. door in armoede te leven neemt Maria afstand van heersen
 108. Maria is de enige Moeder die haar Zoon zo trouw volgt
 109. Mariaverering moedigt positieve initiatieven aan
 110. Maria brengt de schoonheid van het geloof
 111. Maria zorgt met de regenboog voor het hemels vredeteken
 112. door Maria kent het mystieke leven diepgang
 113. Maria toont dat het echte leven vol mystiek is
 114. het bidden tot Maria is een behoefte met gevoel
 115. de liefde van Maria omvat alle mensen
 116. Maria is te herkennen
 117. tijd maken voor reflectie is dichterbij Maria komen
 118. Maria zet aan tot het herbouwen van het vernielde
 119. met geloof in Maria verstaan vreemden elkaar
 120. het geloof in Maria is steun voor elke dag
 121. het spoor van Maria gaat door tot in de hemel
 122. warmte van Maria ontvangen is het grootste geschenk
 123. motivatie om Maria te vereren komt uit het hart
 124. de stap zetten om dichterbij Maria te komen vraagt overtuiging
 125. Maria zet ook jongeren in vuur en vlam voor het geloof
 126. liefde van Maria is als voedsel in de maag zonder te hebben gegeten
 127. schrijven over Maria is biddend de diepte zien
 128. Maria is het voorbeeld van beloften houden
 129. in stilte bidden tot Maria is een groot goed
 130. de laatste daad van Jezus is Johannes aan Maria schenken
 131. Maria troont met Pinksteren temidden van de apostelen
 132. Maria ervaart de steeds sterkere beleving van de Heilige Geest in haar hart
 133. Maria bindt wielrenners in het Italiaanse Madonna del Ghisallo
 134. bidden is naderen tot Maria
 135. Maria nodigt uit tot liefde
 136. wat niet meetelt is belangrijk in de keuze van Maria
 137. er is maar één vrouw die altijddurende bijstand geeft
 138. Maria bezit het vermogen alle talen te spreken
 139. bij de Grot te Lourdes is het ontzag tonen
 140. Maria houdt afstand van drukte
 141. Maria komt in stilte
 142. Maria spreekt woorden van wijsheid
 143. Maria vraagt te doen wat nodig is
 144. de aangereikte hand van Maria is voelbaar
 145. Maria staat middenin het leven van de biddenden
 146. buitengewone gebeurtenissen komen van Maria
 147. geloof in Maria houdt stand
 148. in gedachten een knipoog van Maria voelt als een steuntje
 149. onder de vleugels van Maria is genade aanwezig
 150. het meest zeggende van Maria: Mij geschiedde naar Uw woord
 151. Maria is het grootste talenwonder
 152. Maria brengt licht in de donkere zijde van het leven
 153. het verlicht hart nodigt uit in Maria’s intimiteit te treden
 154. Maria kent met Johannes grote, geestelijke intimiteit
 155. Maria uit zich als de middelares bij God
 156. Maria past zich aan in taalgebruik
 157. de 33 verschijningen in Beauraing staan in verband met het aardse leven van Maria’s Zoon
 158. geloof in Maria geeft kansen voor een te realiseren werkelijkheid
 159. verschijningen van Maria versterken de rijkdom aan gevoel
 160. de sfeer rond Maria geeft draagvlak voor gebed
 161. Maria’s boodschappen gaan via zieners de wereld rond
 162. de weg van de pelgrim leidt naar het hart van Maria
 163. het uiten van geloof in Maria is een dierbare kans
 164. vertrouwen is het hart van Maria voelen
 165. de snelheid van Maria getuigt van uitzonderlijke gaven
 166. Maria brengt de boodschap van de Heer verder
 167. tot Maria in gebed geeft vertrouwen
 168. in de maand mei maakt gebed tot Maria velen blij
 169. het Gouden Hart van Maria is vol genaden
 170. Maria heeft een voorkeur voor een nederige plaats
 171. verschijningen van Maria zijn boodschappen
 172. Maria kondigt beproevingen aan
 173. Maria is de Moeder van ongekende barmhartigheid
 174. de grootste lof voor Maria is Haar danken
 175. God en Maria vullen elkaar aan
 176. in Beauraing toont Maria dat Zij een gouden hart heeft
 177. een Gouden Hart heeft enkel Maria
 178. Maria ontvangt de mens die klaarstaat om goed te doen
 179. Maria helpt mensen die klaarstaan voor anderen
 180. Maria geeft kracht om in rust de ogen te sluiten
 181. Maria wordt bij velen verwacht
 182. Maria roept stemmen om van hun geloof te getuigen
 183. gedenken bij Maria maken herinneringen levend
 184. het kruisbeeld vast in handen toont Maria als medeverlosseres
 185. Maria verkondigt slechte tijden die door de mens ontstaan
 186. Maria verplettert de kop van de slang
 187. de handen van Maria strooien met genade
 188. twaalf sterren omgeven het doorstoken hart van Maria
 189. met een zwaard doorstoken hart zegt veel
 190. alleen Maria is gekroond met twaalf sterren
 191. elke verschijning van Maria is een hoofdstuk uit een wereldboek
 192. Maria is de eerste medewerker van God
 193. Maria zegt dat door gebed tegenslag kan worden verzacht
 194. als geen ander biedt Maria vertroosting
 195. Maria heelt gebroken mensen
 196. Maria gaat zonder tijdrekening te werk
 197. de wortels van het gebed worden gevoed door Maria
 198. het Gouden Hart van Maria wijst de weg
 199. door ontmoetingen met Maria komt gewetensvorming op gang
 200. Maria leidt de pelgrims
 201. alleen al kijken naar Maria geeft een veilig gevoel
 202. bij Maria is het de plaats van barmhartigheid vinden
 203. Maria kent ongekende barmhartigheid
 204. Maria doet duisternis wijken
 205. Maria geeft licht van eeuwigheid
 206. Maria heet iedereen welkom in haar familie
 207. Maria spreekt steeds in de passende moedertaal
 208. de roem van Maria mag luid worden bezongen
 209. door Maria is het kunnen opstaan
 210. Maria voelt als nabij
 211. elke dag nodigt Maria mensen uit bij Haar te komen
 212. Maria opent ogen om elkaar te verstaan
 213. denken aan Maria mildert gedachten
 214. Maria weet biddende mensen uit de nood te redden
 215. haar Zoon begrijpen vraagt wat aan Maria
 216. bij Maria geraken komt door oprecht contact
 217. woorden van Maria zijn effectiever dan knallend wapentuig
 218. met dauw besproeit Maria het hart
 219. bij Maria komen alle mensen als haar kinderen
 220. door te bidden tot Maria wordt genade voelbaar
 221. Maria doet mensen opstaan
 222. Maria heeft zichzelf nooit verloren
 223. in het bijzijn van Maria is het veilig
 224. Maria weet van een vluchtend gezin
 225. ontheemden vinden hun toekomst bij Maria
 226. gedachten achten Maria hoog en waarachtig
 227. woorden voor vrede vormen gebeden tot Maria
 228. door gebeden te verhoren verlost Maria mensen van hun getob
 229. geloof in Maria gaat door tot in de eeuwigheid
 230. liefde betuigen aan Maria gaat met gebed
 231. Maria draagt de mantel van betrokkenheid
 232. elk loflied voor Maria stijgt op
 233. luisteren naar Maria geeft bezinning
 234. spanning alom als Maria Jezus ontmoet op zijn weg naar de berg
 235. Maria ontwart menige knoop die Haar wordt aangereikt
 236. Maria is de enige, grote uitverkorene
 237. de grootste trouw toont Maria
 238. Maria is blijvend gezegend boven alle vrouwen
 239. Maria raakt pelgrims in het hart
 240. Maria heeft parels onder de hoede
 241. Maria woont in het licht van de waarheid
 242. dagelijks geeft Maria hoop
 243. het hart van Maria is getekend met oneindige liefde
 244. Maria wijst naar eeuwig licht
 245. bidden tot Maria is een leerproces
 246. Maria vraagt standvastigheid
 247. Maria waakt voor de broosheid van de biddende mensen
 248. Maria uit haar waakzaamheid
 249. als hoedster is Maria de grootste beschermster
 250. Maria biedt de beste bescherming
 251. Maria leert anderen de eenvoud kennen
 252. steeds woont Maria onder de mensen
 253. tijdens het bidden is Maria rakelings nabij
 254. Maria wordt het meest geprezen
 255. Maria schenkt aandacht aan biddende mensen
 256. van ganser harte bidden tot Maria brengt liefde
 257. de mantel van Maria biedt dag en nacht beschutting
 258. Maria is tot de grootste dienst uitverkoren
 259. er is hoop van Maria bijstand te verwachten
 260. Maria is van iedere gelovige de trouwe huisgenoot
 261. onzichtbare beperkingen merkt Maria op
 262. de gaven van Maria sterken gelovigen
 263. Maria geeft licht waarnaar mensen verlangen
 264. met Maria is de dag vervuld met goed gevoel
 265. Maria schenkt het meest
 266. Maria bevordert de eenheid van gebed
 267. elke nacht waakt Maria
 268. Maria toont de weg naar voltooiing
 269. biddend tot Maria wordt het inslapen geleid
 270. Maria opent de deur naar vrede
 271. dagelijks bevrucht Maria de aarde met hulp
 272. Maria’s hulp wordt eeuwig gegeven
 273. Maria danken is een dagelijks gebed
 274. Maria belicht oorsprong en toekomst
 275. bestemming Maria is het licht volgen
 276. zonnestralen zien komt door aan Maria te denken
 277. Maria draagt het koningschap van de vrede uit
 278. in het aardedonker geeft Maria een lichtje
 279. Maria geeft vertrouwen door
 280. Maria verstaat de taal van eenieder
 281. Maria raakt de ziel
 282. het licht van Maria wordt biddend bereikt
 283. Maria staat voor vrede
 284. het welbehagen bij Maria is voelbaar
 285. Maria opent voor iedereen een school om te bidden
 286. bidden tot Maria is het beste medicijn
 287. door te bidden tot Maria is donkerte vergankelijk
 288. vragen overdenken met Maria geeft licht
 289. na aanroepen is Maria nabij
 290. door Maria is het stijgen in vreugde
 291. Maria geeft eeuwig licht
 292. Maria blijft de rozenkrans omarmen
 293. standvastigheid in geloof verwelkomt Maria dagelijks
 294. Maria helpt bij hoop
 295. geloof in Maria brengt licht in het leven
 296. Maria herinnert aan vreugdevol vertrouwen
 297. met geloof in Maria is meer te bereiken
 298. de ware goedheid van Maria komt door haar geloof
 299. Maria spreidt het verst de mantel open
 300. het gebed tot Maria kent geen end
 301. Maria weet moedeloosheid weg te nemen
 302. bidden tot Maria is tijdloos
 303. Maria laat het woord verstaan
 304. bij Maria is het blijven volharden in gebed
 305. komen tot Maria vraagt liefde
 306. Maria weet van het streven aan liefde te werken
 307. Maria ziet verdriet in harten
 308. bidden tot Maria vraagt een ontvangende houding
 309. Maria stimuleert het bidden met de rozenkrans
 310. een enkeling ziet Maria en velen voelen Haar
 311. Maria doet de diepste dromen ontwaken
 312. onder de mantel van Maria is voor iedereen plaats
 313. Maria ontsteekt het licht in de nacht
 314. bidden is overgave aan Maria
 315. Maria is de enige vrouw die van iedereen de naam weet
 316. Maria verheft eenvoudige mensen
 317. tot Maria bidden geeft verlichting
 318. heiligen komen achter Maria
 319. Maria laat barmhartigheid in zevenvoud zien
 320. de sleutel tot verbetering is bidden tot Maria
 321. Maria beminnen geeft vreugde
 322. velen zijn genezen in haar naam
 323. de hulp bij herstel is Maria
 324. Maria biedt een vesting als toevlucht
 325. voor heil zorgt Maria
 326. Maria luistert en leeft naar het woord van God
 327. de meest geprezen rots in de branding is Maria
 328. Maria ziet elke droefheid
 329. de waarheid kent Maria
 330. Maria brengt hoop mee
 331. geloof in Maria verdrijft angst
 332. Maria vindt steeds de juiste vorm van benaderen
 333. bidden tot Maria is geven en ontvangen
 334. Maria is de rots om toevlucht te vinden
 335. gelovigen in Maria dragen geen wapens
 336. Maria is het voorbeeld van dienstbaarheid
 337. geloof in Maria uit zich in liefde
 338. Maria hoort dat gelovigen ook voor anderen bidden
 339. bij het denken aan Maria krijgt het eeuwig licht vorm
 340. Maria helpt bij het loslaten
 341. elke knie buigt voor Maria
 342. aan biddende mensen biedt Maria bescherming
 343. door Maria wordt liefde gezien
 344. zonder Maria is geloof arm aan vertegenwoordiging
 345. diepere verbondenheid komt uit bij Maria
 346. bidden tot Maria is intens luisteren
 347. in de kerk mag wel meer over Maria worden gesproken
 348. Maria is verborgen aanwezig
 349. genade van Maria maakt mensen vrij
 350. de litanie van Maria is bloedstollend
 351. Maria staat dicht bij biddende mensen
 352. voor biddende mensen heeft Maria aandacht
 353. het gebed legt de verbinding met Maria
 354. Maria is altijd nabij
 355. een bedevaartplaats van Maria is een thuis voor de ziel
 356. bij Maria is het delen van gevoel
 357. Maria geeft helende glans
 358. enkel bij Maria is het echt thuiskomen
 359. een Mariabedevaart doorbreekt de eenzaamheid
 360. de grootste troost komt van Maria
 361. Maria is de toevlucht voor meer dan vluchtelingen
 362. velen hebben met Maria een intieme band
 363. door het ja-woord geeft Maria haar toekomst in handen van God
 364. in verschijningen van Maria is het geloven van het zien
 365. Maria’s stem van de vrede klinkt overal
 366. uit niets blijkt dat Maria voor haarzelf actief is
 367. Maria weet van ja-zeggen zonder de consequenties te kennen
 368. bidden tot Maria is liefde tonen
 369. het beste huwelijk is dat tussen Maria en de mens
 370. Maria is de Vrouw van liefde
 371. bij de grens tussen loslaten en verlangen is het bidden tot Maria
 372. Maria toont de grootste bezorgdheid
 373. met Maria’s licht wordt de weg verlicht
 374. een wonder van Maria wordt te vaak verwacht
 375. pelgrims reizen met een doel naar Maria
 376. Maria is licht en verlicht
 377. geloof in Maria geeft vernieuwing in denken en handelen
 378. Maria is overal te vinden
 379. een kaars bij Maria geeft hoop
 380. Maria geeft innerlijke rust en helende bijstand
 381. geloof in Maria verandert het leven
 382. Maria houdt de band met alle generaties vast
 383. bij vele pelgrims is het geloof in Maria het sterkst
 384. mediawijsheid verspreidt de Mariadevotie
 385. Maria versterkt het trouw blijven aan geloof
 386. geloven in Maria is leven in gedachten van eeuwigheid
 387. pelgrimerend onderweg is de reis naar Maria
 388. Maria is een levende vlam van liefde
 389. geloof in Maria heeft de hoop zich uit te spreken
 390. Maria vraagt reinheid van zeden en ziel
 391. geloof in Maria prijst de eenvoud
 392. Maria heeft al haar kinderen lief
 393. dagelijks brengt Maria vreugde en troost
 394. Maria toelaten brengt geloof dichterbij
 395. als machtigste wapen toont Maria de rozenkrans
 396. Maria deelt dag en nacht genaden uit
 397. de kracht van Maria is mededogen
 398. Maria lijdt als haar kinderen wegblijven
 399. de liefde voor geloof in Maria neemt door bezinning toe
 400. bij een dogma over Maria lijdt de mens door geestelijke armoede
 401. beminnen is met kracht van Maria mogelijk
 402. in Maria geloven is Haar vertrouwen
 403. geestelijk voedsel wordt ontvangen door gebed tot Maria
 404. geloven in Maria is blijven doorgaan
 405. bidden tot Maria brengt veranderingen in de samenleving
 406. woorden van Maria dagen uit
 407. Maria’s verschijningen beogen doeleinden op termijn
 408. geloven in Maria is een zegening
 409. het licht van een kaars bij Maria verjaagt de duisternis
 410. bidden tot Maria verandert de mens
 411. Maria brengt de schoonheid van de genade
 412. verschijningen van Maria verdienen gebed en opvolging
 413. Maria’s vriendschap geeft blijvende liefde
 414. bidden tot Maria maakt het hart levendig
 415. een gebed tot Maria bereikt diepgang in de stilte
 416. Maria munt uit in eenvoud
 417. verschijningen van Maria blijven onverklaarbaar
 418. Maria roept op wijs te zijn
 419. in gedachten bij Maria lijkt het aardse te overstijgen
 420. Maria verschijnt als een donderslag met veelal geen klap
 421. de schoonheid van Maria is nauwelijks te beschrijven
 422. Maria wijst naar de bron van eeuwig leven
 423. verhalen over Maria grijpen het hart
 424. met de kracht van Maria is het verdeelde een te maken
 425. het gebed tot Maria vraagt volharding
 426. nederig is de door Maria gevraagde boetedoening
 427. het licht van Maria verwarmt
 428. devotievolle sfeer geeft gedachten aan Maria weer
 429. de studie van de betekenis van Maria is oneindig
 430. in gedachten is het Maria verwachten
 431. geloof in Maria versterkt een betekenisvol leven
 432. blauwe luchten laten gelovigen naar Maria vluchten
 433. Maria en gezond verstand zijn samen het sterkst
 434. geloof in Maria verkennen is diepgang verwennen
 435. het leven heeft zin als Maria de metgezel is
 436. dagelijks ontvangt Maria devotievolle aandacht
 437. gevoel bij geloof in Maria gaat het verstand te boven
 438. geloof in Maria brengt inzicht in het goede
 439. het leven is een pelgrimstocht naar Maria
 440. na gebeden is vrede aan Maria te danken
 441. Maria vervult het hart met tederheid
 442. mystiek leidt tot in Maria verdiepen
 443. liefde voor Maria uiten is getuigenis afleggen
 444. bron van de waarheid ontspringt bij Maria
 445. de dank aan Maria is grenzeloos
 446. verlangen naar waarheid is geloven in Maria
 447. geloof in Maria verzacht het lijden
 448. Maria geeft steeds licht
 449. voor geloof opstaan is naar Maria gaan
 450. geloven in Maria is de weg naar de hemel
 451. bidden tot Maria geeft hoop kracht
 452. het huis van Maria is voor alle mensen
 453. met geloof in Maria is enkel te winnen
 454. het verblijf op aarde is een doortocht
 455. door eensgezindheid doet het geloof in Maria wonderen
 456. onrust in de ziel vraagt om aandacht
 457. werkelijkheden komen uit de hemel
 458. kinderen van Maria laten zich leiden
 459. Maria is de bron naar grote geheimen
 460. vreugde door Maria maakt van aarde heilige grond
 461. geloof in Maria helpt vooruit te kijken
 462. het gebed tot Maria kent zachtmoedigheid
 463. het huis van Maria staat steeds open
 464. Maria toont de zoete vrucht van haar schoot
 465. de geestelijke honger van geloof in Maria raakt niet gestild
 466. Maria geeft troost op bittere momenten
 467. geloof in Maria maakt het leven
 468. Maria ontvangt dagelijks devote waardering
 469. het ultieme vergeven kent Maria
 470. rust geeft kracht van Maria
 471. vooral in bedevaartsoorden zijn mensen heel dicht bij Maria
 472. Maria belichaamt zuiverheid
 473. voor bedevaartgangers is geloof vooral Mariaal
 474. een gesprek met Maria staat boven aards vermaak
 475. afbeeldingen van Maria kennen een grote verscheienheid
 476. een verschijning van Maria is geen droom
 477. in de stilte spreekt Maria
 478. enkel Maria kent de hoogste zuiverheid
 479. een Mariabedevaart is eindeloos
 480. een oprecht mens heeft vaak Maria als voorbeeld
 481. Maria aanroepen als getuige getuigt van geloof
 482. Maria helpt in tijden van chaos
 483. Maria kan als de beste luisteren
 484. Maria zorgt voor loskomen uit beknelling
 485. de Moeder Gods hoort elk gebed
 486. Maria geeft inspiratie
 487. Maria hoort veel en ziet nog meer
 488. het is een geluk dat Maria er is
 489. Maria verhoort gebeden
 490. Maria staat open voor elk gebed
 491. Maria zegt weinig met veel nagalm
 492. met Maria is alles te delen

 

 

Come2theweb