Aforismen over Maria

Veelvuldig krijg ik ingevingen met weinig woorden. Door deze kernachtige geschenken ontstaan korte uitspraken. Deze aforismen zetten mij meermaals aan het denken en voeden mijn behoefte aan zingeving.

Korte bewoordingen welke Maria betreffen zijn hier opgenomen. De aforismen over Maria zijn over te nemen, mits de bron wordt vermeld.

Jan van Wijk

 1. blauw blijft blinkend bloeien als kleur van Maria
 2. de weg verloren, laat het Maria horen
 3. Maria wil mensen begeleiden naar een andere wereld
 4. de voetstappen van Maria vragen volgers
 5. persoonlijke intenties vinden de weg naar Maria
 6. Maria verstaat de tranen
 7. Maria leert pelgrims barmhartig te zijn
 8. Maria verlicht als Moeder van het Licht
 9. als een morgenster is Maria de Moeder van de Hoop
 10. Maria doet wat ondenkbaar is
 11. met hulp van Maria is het duivelse te weerstaan
 12. Maria geeft geestelijk voedsel
 13. de wederdienst aan Maria is danken in gebed
 14. in het hoofd wordt de mantel van Maria gevonden
 15. woorden van Maria brengen duurzame heil
 16. Maria geeft kracht voor met anderen bijeen te zijn
 17. Maria is de eenvoud zelve
 18. bij Maria geeft de stilte een hoorbaar gevoel
 19. Maria is de meest nederige dienstmaagd
 20. de aanwezigheid van Maria is dagelijks voelbaar
 21. Maria kent haar kinderen bij naam
 22. luisteren naar Maria brengt mensen verder
 23. het licht van Maria verdrijft de duisternis
 24. Maria heelt de smart
 25. Maria wijst naar het licht van de waarheid
 26. de vrucht van haar schoot toont Maria iedere dag
 27. Maria loven is Haar danken
 28. in de naam van Maria gaat vrede schuil
 29. woorden van Maria ontsteken licht
 30. Maria geeft rust in onrustige tijden
 31. waarschuwingen van Maria worden later realiteit
 32. gedeelde woorden komen bij Maria
 33. bij Maria zijn doet eenzaamheid verdwijnen
 34. het leven is rijker met gebeden tot Maria
 35. geloof in Maria is als de dageraad die zich steeds hernieuwt
 36. Maria vernieuwt de context
 37. bidden tot Maria geeft rusten onder haar vleugels
 38. tussen de mensen staat Maria
 39. Maria draagt allen die in Haar geloven
 40. het uiten van zorgen vindt gehoor bij Maria
 41. Maria moedigt het licht tussen mensen aan
 42. milddadig reikt Maria de hand
 43. bidden tot Maria verdrijft pijn
 44. de schaduw van Maria verbindt
 45. Maria weet van de weg banen
 46. elke kaars bij Maria geeft kracht
 47. voor haar luisteraars brengt Maria veel geduld op
 48. bidden tot Maria leidt naar liefde
 49. Maria is het toonbeeld van eenvoud
 50. bij menigeen verlicht Maria gedachten
 51. Maria wijst afgedwaalden de juiste weg
 52. elke bedevaartplaats van Maria geeft licht
 53. Maria geeft tekens van leven veranderende contexten
 54. bij Maria is het steun ervaren
 55. met gebed tot Maria loopt de nacht ten einde
 56. Maria toont liefde aan biddenden
 57. hoop is op Maria gericht
 58. in groot vertrouwen aanhoort Maria woorden van de biddenden
 59. met Maria zijn de dagen vervuld
 60. Maria verbindt naties
 61. de voetstappen van Maria nodigen pelgrims uit te komen
 62. Maria roept op tot samenkomen
 63. Maria laat goede herders leiden
 64. Maria geeft hoop en vertrouwen
 65. open en ontvankelijk wil het geloof in Maria zijn
 66. door Maria te danken ontstaat menige twijg
 67. met naar Maria gaan komt het besef van kleinheid
 68. Maria diep opnemen slaagt met een open hart
 69. Maria laat zich op aarde verstaan
 70. geloof in Maria doet het leven opbloeien
 71. Maria laat creativiteit bij het bidden toe
 72. woorden van Maria verleggen grenzen
 73. Maria raakt mensen met goed gevoel
 74. geloven in Maria is liefde en hoop uitdragen
 75. verwondering doet een blik van Maria ontvangen
 76. bidden tot Maria geeft een open geest
 77. bij zoeken helpt Maria
 78. Maria neemt mensen bij de hand
 79. aan het eind verschijnt Maria aan een ieder
 80. in vele harten is Maria koningin
 81. het huis van Maria is oneindig heilig
 82. Maria houdt bij elke golf stand
 83. gedachten aan Maria zijn met luister omkleed
 84. Maria verdient onwankelbaar vertrouwen
 85. door te vasten opent zich het hart voor gaven van Maria
 86. luisteren, gehoorzamen en handelen typeren het leven van Maria
 87. de betekenis van Maria belichten wil mensen verlichten
 88. aan de hand van Maria is het geborgen verder gaan
 89. dagelijks geeft Maria wijsheid en kracht
 90. voor het beleven van het leven is het Maria danken
 91. Maria toont zich dagelijks
 92. in de donkere nacht brengt het licht van Maria kracht
 93. door Maria uitgesproken woorden houden stand
 94. geloof in Maria doet gaven groeien
 95. bidden tot Maria houdt de ziel levend
 96. bij verdriet troost Maria
 97. met hulp van Maria is het duivelse gedachten weerstaan
 98. Maria zet mensen op het spoor naar het goede
 99. met de kracht van Maria leren mensen elkaar te verstaan
 100. het geweten kritisch bevragen gaat met de hulp van Maria
 101. de draad van de route laat Maria oppakken
 102. een luisterend oor is aan Maria toevertrouwd
 103. de weg volgen die Maria behaagt eindigt geslaagd
 104. in tijden van verwarring is er toevlucht bij Maria
 105. met de steun van Maria is niets te vrezen
 106. Maria haalt de biddende uit het donker
 107. met het woord amen is het achter Maria staan
 108. Maria weet om te gaan met toevertrouwde zorgen
 109. met de hulp van Maria zijn donkere perioden te doorstaan
 110. door te bidden tot Maria staat Zij velen bij
 111. Maria verstaat de wereld van liefde
 112. bidden tot Maria brengt het wonder van de ontmoeting
 113. Maria verstaat alle talen en dialecten
 114. Maria komt door haar Zender
 115. aan Maria denken voelt het wenken
 116. afscheid nemen maakt stil bij het bidden tot Maria
 117. geloof in Maria is gebaseerd op een sterke ervaring
 118. door in armoede te leven neemt Maria afstand van heersen
 119. Maria is de enige Moeder die haar Zoon zo trouw volgt
 120. Mariaverering moedigt positieve initiatieven aan
 121. Maria brengt de schoonheid van het geloof
 122. Maria zorgt met de regenboog voor het hemels vredeteken
 123. door Maria kent het mystieke leven diepgang
 124. Maria toont dat het echte leven vol mystiek is
 125. het bidden tot Maria is een behoefte met gevoel
 126. de liefde van Maria omvat alle mensen
 127. Maria is te herkennen
 128. tijd maken voor reflectie is dichterbij Maria komen
 129. Maria zet aan tot het herbouwen van het vernielde
 130. met geloof in Maria verstaan vreemden elkaar
 131. het geloof in Maria is steun voor elke dag
 132. het spoor van Maria gaat door tot in de hemel
 133. warmte van Maria ontvangen is het grootste geschenk
 134. motivatie om Maria te vereren komt uit het hart
 135. de stap zetten om dichterbij Maria te komen vraagt overtuiging
 136. Maria zet ook jongeren in vuur en vlam voor het geloof
 137. liefde van Maria is als voedsel in de maag zonder te hebben gegeten
 138. schrijven over Maria is biddend de diepte zien
 139. Maria is het voorbeeld van beloften houden
 140. in stilte bidden tot Maria is een groot goed
 141. de laatste daad van Jezus is Johannes aan Maria schenken
 142. Maria troont met Pinksteren temidden van de apostelen
 143. Maria ervaart de steeds sterkere beleving van de Heilige Geest in haar hart
 144. Maria bindt wielrenners in het Italiaanse Madonna del Ghisallo
 145. bidden is naderen tot Maria
 146. Maria nodigt uit tot liefde
 147. wat niet meetelt is belangrijk in de keuze van Maria
 148. er is maar één vrouw die altijddurende bijstand geeft
 149. Maria bezit het vermogen alle talen te spreken
 150. bij de Grot te Lourdes is het ontzag tonen
 151. Maria houdt afstand van drukte
 152. Maria komt in stilte
 153. Maria spreekt woorden van wijsheid
 154. Maria vraagt te doen wat nodig is
 155. de aangereikte hand van Maria is voelbaar
 156. Maria staat middenin het leven van de biddenden
 157. buitengewone gebeurtenissen komen van Maria
 158. geloof in Maria houdt stand
 159. in gedachten een knipoog van Maria voelt als een steuntje
 160. onder de vleugels van Maria is genade aanwezig
 161. het meest zeggende van Maria: Mij geschiedde naar Uw woord
 162. Maria is het grootste talenwonder
 163. Maria brengt licht in de donkere zijde van het leven
 164. het verlicht hart nodigt uit in Maria’s intimiteit te treden
 165. Maria kent met Johannes grote, geestelijke intimiteit
 166. Maria uit zich als de middelares bij God
 167. Maria past zich aan in taalgebruik
 168. de 33 verschijningen in Beauraing staan in verband met het aardse leven van Maria’s Zoon
 169. geloof in Maria geeft kansen voor een te realiseren werkelijkheid
 170. verschijningen van Maria versterken de rijkdom aan gevoel
 171. de sfeer rond Maria geeft draagvlak voor gebed
 172. Maria’s boodschappen gaan via zieners de wereld rond
 173. de weg van de pelgrim leidt naar het hart van Maria
 174. het uiten van geloof in Maria is een dierbare kans
 175. vertrouwen is het hart van Maria voelen
 176. de snelheid van Maria getuigt van uitzonderlijke gaven
 177. Maria brengt de boodschap van de Heer verder
 178. tot Maria in gebed geeft vertrouwen
 179. in de maand mei maakt gebed tot Maria velen blij
 180. het Gouden Hart van Maria is vol genaden
 181. Maria heeft een voorkeur voor een nederige plaats
 182. verschijningen van Maria zijn boodschappen
 183. Maria kondigt beproevingen aan
 184. Maria is de Moeder van ongekende barmhartigheid
 185. de grootste lof voor Maria is Haar danken
 186. God en Maria vullen elkaar aan
 187. in Beauraing toont Maria dat Zij een gouden hart heeft
 188. een Gouden Hart heeft enkel Maria
 189. Maria ontvangt de mens die klaarstaat om goed te doen
 190. Maria helpt mensen die klaarstaan voor anderen
 191. Maria geeft kracht om in rust de ogen te sluiten
 192. Maria wordt bij velen verwacht
 193. Maria roept stemmen om van hun geloof te getuigen
 194. gedenken bij Maria maken herinneringen levend
 195. het kruisbeeld vast in handen toont Maria als medeverlosseres
 196. Maria verkondigt slechte tijden die door de mens ontstaan
 197. Maria verplettert de kop van de slang
 198. de handen van Maria strooien met genade
 199. twaalf sterren omgeven het doorstoken hart van Maria
 200. met een zwaard doorstoken hart zegt veel
 201. alleen Maria is gekroond met twaalf sterren
 202. elke verschijning van Maria is een hoofdstuk uit een wereldboek
 203. Maria is de eerste medewerker van God
 204. Maria zegt dat door gebed tegenslag kan worden verzacht
 205. als geen ander biedt Maria vertroosting
 206. Maria heelt gebroken mensen
 207. Maria gaat zonder tijdrekening te werk
 208. de wortels van het gebed worden gevoed door Maria
 209. het Gouden Hart van Maria wijst de weg
 210. door ontmoetingen met Maria komt gewetensvorming op gang
 211. Maria leidt de pelgrims
 212. alleen al kijken naar Maria geeft een veilig gevoel
 213. bij Maria is het de plaats van barmhartigheid vinden
 214. Maria kent ongekende barmhartigheid
 215. Maria doet duisternis wijken
 216. Maria geeft licht van eeuwigheid
 217. Maria heet iedereen welkom in haar familie
 218. Maria spreekt steeds in de passende moedertaal
 219. de roem van Maria mag luid worden bezongen
 220. door Maria is het kunnen opstaan
 221. Maria voelt als nabij
 222. elke dag nodigt Maria mensen uit bij Haar te komen
 223. Maria opent ogen om elkaar te verstaan
 224. denken aan Maria mildert gedachten
 225. Maria weet biddende mensen uit de nood te redden
 226. haar Zoon begrijpen vraagt wat aan Maria
 227. bij Maria geraken komt door oprecht contact
 228. woorden van Maria zijn effectiever dan knallend wapentuig
 229. met dauw besproeit Maria het hart
 230. bij Maria komen alle mensen als haar kinderen
 231. door te bidden tot Maria wordt genade voelbaar
 232. Maria doet mensen opstaan
 233. Maria heeft zichzelf nooit verloren
 234. in het bijzijn van Maria is het veilig
 235. Maria weet van een vluchtend gezin
 236. ontheemden vinden hun toekomst bij Maria
 237. gedachten achten Maria hoog en waarachtig
 238. woorden voor vrede vormen gebeden tot Maria
 239. door gebeden te verhoren verlost Maria mensen van hun getob
 240. geloof in Maria gaat door tot in de eeuwigheid
 241. liefde betuigen aan Maria gaat met gebed
 242. Maria draagt de mantel van betrokkenheid
 243. elk loflied voor Maria stijgt op
 244. luisteren naar Maria geeft bezinning
 245. spanning alom als Maria Jezus ontmoet op zijn weg naar de berg
 246. Maria ontwart menige knoop die Haar wordt aangereikt
 247. Maria is de enige, grote uitverkorene
 248. de grootste trouw toont Maria
 249. Maria is blijvend gezegend boven alle vrouwen
 250. Maria raakt pelgrims in het hart
 251. Maria heeft parels onder de hoede
 252. Maria woont in het licht van de waarheid
 253. dagelijks geeft Maria hoop
 254. het hart van Maria is getekend met oneindige liefde
 255. Maria wijst naar eeuwig licht
 256. bidden tot Maria is een leerproces
 257. Maria vraagt standvastigheid
 258. Maria waakt voor de broosheid van de biddende mensen
 259. Maria uit haar waakzaamheid
 260. als hoedster is Maria de grootste beschermster
 261. Maria biedt de beste bescherming
 262. Maria leert anderen de eenvoud kennen
 263. steeds woont Maria onder de mensen
 264. tijdens het bidden is Maria rakelings nabij
 265. Maria wordt het meest geprezen
 266. Maria schenkt aandacht aan biddende mensen
 267. van ganser harte bidden tot Maria brengt liefde
 268. de mantel van Maria biedt dag en nacht beschutting
 269. Maria is tot de grootste dienst uitverkoren
 270. er is hoop van Maria bijstand te verwachten
 271. Maria is van iedere gelovige de trouwe huisgenoot
 272. onzichtbare beperkingen merkt Maria op
 273. de gaven van Maria sterken gelovigen
 274. Maria geeft licht waarnaar mensen verlangen
 275. met Maria is de dag vervuld met goed gevoel
 276. Maria schenkt het meest
 277. Maria bevordert de eenheid van gebed
 278. elke nacht waakt Maria
 279. Maria toont de weg naar voltooiing
 280. biddend tot Maria wordt het inslapen geleid
 281. Maria opent de deur naar vrede
 282. dagelijks bevrucht Maria de aarde met hulp
 283. Maria’s hulp wordt eeuwig gegeven
 284. Maria danken is een dagelijks gebed
 285. Maria belicht oorsprong en toekomst
 286. bestemming Maria is het licht volgen
 287. zonnestralen zien komt door aan Maria te denken
 288. Maria draagt het koningschap van de vrede uit
 289. in het aardedonker geeft Maria een lichtje
 290. Maria geeft vertrouwen door
 291. Maria verstaat de taal van eenieder
 292. Maria raakt de ziel
 293. het licht van Maria wordt biddend bereikt
 294. Maria staat voor vrede
 295. het welbehagen bij Maria is voelbaar
 296. Maria opent voor iedereen een school om te bidden
 297. bidden tot Maria is het beste medicijn
 298. door te bidden tot Maria is donkerte vergankelijk
 299. vragen overdenken met Maria geeft licht
 300. na aanroepen is Maria nabij
 301. door Maria is het stijgen in vreugde
 302. Maria geeft eeuwig licht
 303. Maria blijft de rozenkrans omarmen
 304. standvastigheid in geloof verwelkomt Maria dagelijks
 305. Maria helpt bij hoop
 306. geloof in Maria brengt licht in het leven
 307. Maria herinnert aan vreugdevol vertrouwen
 308. met geloof in Maria is meer te bereiken
 309. de ware goedheid van Maria komt door haar geloof
 310. Maria spreidt het verst de mantel open
 311. het gebed tot Maria kent geen end
 312. Maria weet moedeloosheid weg te nemen
 313. bidden tot Maria is tijdloos
 314. Maria laat het woord verstaan
 315. bij Maria is het blijven volharden in gebed
 316. komen tot Maria vraagt liefde
 317. Maria weet van het streven aan liefde te werken
 318. Maria ziet verdriet in harten
 319. bidden tot Maria vraagt een ontvangende houding
 320. Maria stimuleert het bidden met de rozenkrans
 321. een enkeling ziet Maria en velen voelen Haar
 322. Maria doet de diepste dromen ontwaken
 323. onder de mantel van Maria is voor iedereen plaats
 324. Maria ontsteekt het licht in de nacht
 325. bidden is overgave aan Maria
 326. Maria is de enige vrouw die van iedereen de naam weet
 327. Maria verheft eenvoudige mensen
 328. tot Maria bidden geeft verlichting
 329. heiligen komen achter Maria
 330. Maria laat barmhartigheid in zevenvoud zien
 331. de sleutel tot verbetering is bidden tot Maria
 332. Maria beminnen geeft vreugde
 333. velen zijn genezen in haar naam
 334. de hulp bij herstel is Maria
 335. Maria biedt een vesting als toevlucht
 336. voor heil zorgt Maria
 337. Maria luistert en leeft naar het woord van God
 338. de meest geprezen rots in de branding is Maria
 339. Maria ziet elke droefheid
 340. de waarheid kent Maria
 341. Maria brengt hoop mee
 342. geloof in Maria verdrijft angst
 343. Maria vindt steeds de juiste vorm van benaderen
 344. bidden tot Maria is geven en ontvangen
 345. Maria is de rots om toevlucht te vinden
 346. gelovigen in Maria dragen geen wapens
 347. Maria is het voorbeeld van dienstbaarheid
 348. geloof in Maria uit zich in liefde
 349. Maria hoort dat gelovigen ook voor anderen bidden
 350. bij het denken aan Maria krijgt het eeuwig licht vorm
 351. Maria helpt bij het loslaten
 352. elke knie buigt voor Maria
 353. aan biddende mensen biedt Maria bescherming
 354. door Maria wordt liefde gezien
 355. zonder Maria is geloof arm aan vertegenwoordiging
 356. diepere verbondenheid komt uit bij Maria
 357. bidden tot Maria is intens luisteren
 358. in de kerk mag wel meer over Maria worden gesproken
 359. Maria is verborgen aanwezig
 360. genade van Maria maakt mensen vrij
 361. de litanie van Maria is bloedstollend
 362. Maria staat dicht bij biddende mensen
 363. voor biddende mensen heeft Maria aandacht
 364. het gebed legt de verbinding met Maria
 365. Maria is altijd nabij
 366. een bedevaartplaats van Maria is een thuis voor de ziel
 367. bij Maria is het delen van gevoel
 368. Maria geeft helende glans
 369. enkel bij Maria is het echt thuiskomen
 370. een Mariabedevaart doorbreekt de eenzaamheid
 371. de grootste troost komt van Maria
 372. Maria is de toevlucht voor meer dan vluchtelingen
 373. velen hebben met Maria een intieme band
 374. door het ja-woord geeft Maria haar toekomst in handen van God
 375. in verschijningen van Maria is het geloven van het zien
 376. Maria’s stem van de vrede klinkt overal
 377. uit niets blijkt dat Maria voor haarzelf actief is
 378. Maria weet van ja-zeggen zonder de consequenties te kennen
 379. bidden tot Maria is liefde tonen
 380. het beste huwelijk is dat tussen Maria en de mens
 381. Maria is de Vrouw van liefde
 382. bij de grens tussen loslaten en verlangen is het bidden tot Maria
 383. Maria toont de grootste bezorgdheid
 384. met Maria’s licht wordt de weg verlicht
 385. een wonder van Maria wordt te vaak verwacht
 386. pelgrims reizen met een doel naar Maria
 387. Maria is licht en verlicht
 388. geloof in Maria geeft vernieuwing in denken en handelen
 389. Maria is overal te vinden
 390. een kaars bij Maria geeft hoop
 391. Maria geeft innerlijke rust en helende bijstand
 392. geloof in Maria verandert het leven
 393. Maria houdt de band met alle generaties vast
 394. bij vele pelgrims is het geloof in Maria het sterkst
 395. mediawijsheid verspreidt de Mariadevotie
 396. Maria versterkt het trouw blijven aan geloof
 397. geloven in Maria is leven in gedachten van eeuwigheid
 398. pelgrimerend onderweg is de reis naar Maria
 399. Maria is een levende vlam van liefde
 400. geloof in Maria heeft de hoop zich uit te spreken
 401. Maria vraagt reinheid van zeden en ziel
 402. geloof in Maria prijst de eenvoud
 403. Maria heeft al haar kinderen lief
 404. dagelijks brengt Maria vreugde en troost
 405. Maria toelaten brengt geloof dichterbij
 406. als machtigste wapen toont Maria de rozenkrans
 407. Maria deelt dag en nacht genaden uit
 408. de kracht van Maria is mededogen
 409. Maria lijdt als haar kinderen wegblijven
 410. de liefde voor geloof in Maria neemt door bezinning toe
 411. bij een dogma over Maria lijdt de mens door geestelijke armoede
 412. beminnen is met kracht van Maria mogelijk
 413. in Maria geloven is Haar vertrouwen
 414. geestelijk voedsel wordt ontvangen door gebed tot Maria
 415. geloven in Maria is blijven doorgaan
 416. bidden tot Maria brengt veranderingen in de samenleving
 417. woorden van Maria dagen uit
 418. Maria’s verschijningen beogen doeleinden op termijn
 419. geloven in Maria is een zegening
 420. het licht van een kaars bij Maria verjaagt de duisternis
 421. bidden tot Maria verandert de mens
 422. Maria brengt de schoonheid van de genade
 423. verschijningen van Maria verdienen gebed en opvolging
 424. Maria’s vriendschap geeft blijvende liefde
 425. bidden tot Maria maakt het hart levendig
 426. een gebed tot Maria bereikt diepgang in de stilte
 427. Maria munt uit in eenvoud
 428. verschijningen van Maria blijven onverklaarbaar
 429. Maria roept op wijs te zijn
 430. in gedachten bij Maria lijkt het aardse te overstijgen
 431. Maria verschijnt als een donderslag met veelal geen klap
 432. de schoonheid van Maria is nauwelijks te beschrijven
 433. Maria wijst naar de bron van eeuwig leven
 434. verhalen over Maria grijpen het hart
 435. met de kracht van Maria is het verdeelde een te maken
 436. het gebed tot Maria vraagt volharding
 437. nederig is de door Maria gevraagde boetedoening
 438. het licht van Maria verwarmt
 439. devotievolle sfeer geeft gedachten aan Maria weer
 440. de studie van de betekenis van Maria is oneindig
 441. in gedachten is het Maria verwachten
 442. geloof in Maria versterkt een betekenisvol leven
 443. blauwe luchten laten gelovigen naar Maria vluchten
 444. Maria en gezond verstand zijn samen het sterkst
 445. geloof in Maria verkennen is diepgang verwennen
 446. het leven heeft zin als Maria de metgezel is
 447. dagelijks ontvangt Maria devotievolle aandacht
 448. gevoel bij geloof in Maria gaat het verstand te boven
 449. geloof in Maria brengt inzicht in het goede
 450. het leven is een pelgrimstocht naar Maria
 451. na gebeden is vrede aan Maria te danken
 452. Maria vervult het hart met tederheid
 453. mystiek leidt tot in Maria verdiepen
 454. liefde voor Maria uiten is getuigenis afleggen
 455. bron van de waarheid ontspringt bij Maria
 456. de dank aan Maria is grenzeloos
 457. verlangen naar waarheid is geloven in Maria
 458. geloof in Maria verzacht het lijden
 459. Maria geeft steeds licht
 460. voor geloof opstaan is naar Maria gaan
 461. geloven in Maria is de weg naar de hemel
 462. bidden tot Maria geeft hoop kracht
 463. het huis van Maria is voor alle mensen
 464. met geloof in Maria is enkel te winnen
 465. het verblijf op aarde is een doortocht
 466. door eensgezindheid doet het geloof in Maria wonderen
 467. onrust in de ziel vraagt om aandacht
 468. werkelijkheden komen uit de hemel
 469. kinderen van Maria laten zich leiden
 470. Maria is de bron naar grote geheimen
 471. vreugde door Maria maakt van aarde heilige grond
 472. geloof in Maria helpt vooruit te kijken
 473. het gebed tot Maria kent zachtmoedigheid
 474. het huis van Maria staat steeds open
 475. Maria toont de zoete vrucht van haar schoot
 476. de geestelijke honger van geloof in Maria raakt niet gestild
 477. Maria geeft troost op bittere momenten
 478. geloof in Maria maakt het leven
 479. Maria ontvangt dagelijks devote waardering
 480. het ultieme vergeven kent Maria
 481. rust geeft kracht van Maria
 482. vooral in bedevaartsoorden zijn mensen heel dicht bij Maria
 483. Maria belichaamt zuiverheid
 484. voor bedevaartgangers is geloof vooral Mariaal
 485. een gesprek met Maria staat boven aards vermaak
 486. afbeeldingen van Maria kennen een grote verscheienheid
 487. een verschijning van Maria is geen droom
 488. in de stilte spreekt Maria
 489. enkel Maria kent de hoogste zuiverheid
 490. een Mariabedevaart is eindeloos
 491. een oprecht mens heeft vaak Maria als voorbeeld
 492. Maria aanroepen als getuige getuigt van geloof
 493. Maria helpt in tijden van chaos
 494. Maria kan als de beste luisteren
 495. Maria zorgt voor loskomen uit beknelling
 496. de Moeder Gods hoort elk gebed
 497. Maria geeft inspiratie
 498. Maria hoort veel en ziet nog meer
 499. het is een geluk dat Maria er is
 500. Maria verhoort gebeden
 501. Maria staat open voor elk gebed
 502. Maria zegt weinig met veel nagalm
 503. met Maria is alles te delen

 

 

Come2theweb