Aforismen over Maria

 1. gedeelde woorden komen bij Maria
 2. bij Maria zijn doet eenzaamheid verdwijnen
 3. het leven is rijker met gebeden tot Maria
 4. geloof in Maria is als de dageraad die zich steeds hernieuwt
 5. Maria vernieuwt de context
 6. bidden tot Maria geeft rusten onder haar vleugels
 7. tussen de mensen staat Maria
 8. Maria draagt allen die in Haar geloven
 9. het uiten van zorgen vindt gehoor bij Maria
 10. Maria moedigt het licht tussen mensen aan
 11. milddadig reikt Maria de hand
 12. bidden tot Maria verdrijft pijn
 13. de schaduw van Maria verbindt
 14. Maria weet van de weg banen
 15. elke kaars bij Maria geeft kracht
 16. voor haar luisteraars brengt Maria veel geduld op
 17. bidden tot Maria leidt naar liefde
 18. Maria is het toonbeeld van eenvoud
 19. bij menigeen verlicht Maria gedachten
 20. Maria wijst afgedwaalden de juiste weg
 21. elke bedevaartplaats van Maria geeft licht
 22. Maria geeft tekens van leven veranderende contexten
 23. bij Maria is het steun ervaren
 24. met gebed tot Maria loopt de nacht ten einde
 25. Maria toont liefde aan biddenden
 26. hoop is op Maria gericht
 27. in groot vertrouwen aanhoort Maria woorden van de biddenden
 28. met Maria zijn de dagen vervuld
 29. Maria verbindt naties
 30. de voetstappen van Maria nodigen pelgrims uit te komen
 31. Maria roept op tot samenkomen
 32. Maria laat goede herders leiden
 33. Maria geeft hoop en vertrouwen
 34. open en ontvankelijk wil het geloof in Maria zijn
 35. door Maria te danken ontstaat menige twijg
 36. met naar Maria gaan komt het besef van kleinheid
 37. Maria diep opnemen slaagt met een open hart
 38. Maria laat zich op aarde verstaan
 39. geloof in Maria doet het leven opbloeien
 40. Maria laat creativiteit bij het bidden toe
 41. woorden van Maria verleggen grenzen
 42. Maria raakt mensen met goed gevoel
 43. geloven in Maria is liefde en hoop uitdragen
 44. verwondering doet een blik van Maria ontvangen
 45. bidden tot Maria geeft een open geest
 46. bij zoeken helpt Maria
 47. Maria neemt mensen bij de hand
 48. aan het eind verschijnt Maria aan een ieder
 49. in vele harten is Maria koningin
 50. het huis van Maria is oneindig heilig
 51. Maria houdt bij elke golf stand
 52. gedachten aan Maria zijn met luister omkleed
 53. Maria verdient onwankelbaar vertrouwen
 54. door te vasten opent zich het hart voor gaven van Maria
 55. luisteren, gehoorzamen en handelen typeren het leven van Maria
 56. de betekenis van Maria belichten wil mensen verlichten
 57. aan de hand van Maria is het geborgen verder gaan
 58. dagelijks geeft Maria wijsheid en kracht
 59. voor het beleven van het leven is het Maria danken
 60. Maria toont zich dagelijks
 61. in de donkere nacht brengt het licht van Maria kracht
 62. door Maria uitgesproken woorden houden stand
 63. geloof in Maria doet gaven groeien
 64. bidden tot Maria houdt de ziel levend
 65. bij verdriet troost Maria
 66. met hulp van Maria is het duivelse gedachten weerstaan
 67. Maria zet mensen op het spoor naar het goede
 68. met de kracht van Maria leren mensen elkaar te verstaan
 69. het geweten kritisch bevragen gaat met de hulp van Maria
 70. de draad van de route laat Maria oppakken
 71. een luisterend oor is aan Maria toevertrouwd
 72. de weg volgen die Maria behaagt eindigt geslaagd
 73. in tijden van verwarring is er toevlucht bij Maria
 74. met de steun van Maria is niets te vrezen
 75. Maria haalt de biddende uit het donker
 76. met het woord amen is het achter Maria staan
 77. Maria weet om te gaan met toevertrouwde zorgen
 78. met de hulp van Maria zijn donkere perioden te doorstaan
 79. door te bidden tot Maria staat Zij velen bij
 80. Maria verstaat de wereld van liefde
 81. bidden tot Maria brengt het wonder van de ontmoeting
 82. Maria verstaat alle talen en dialecten
 83. Maria komt door haar Zender
 84. aan Maria denken voelt het wenken
 85. afscheid nemen maakt stil bij het bidden tot Maria
 86. geloof in Maria is gebaseerd op een sterke ervaring
 87. door in armoede te leven neemt Maria afstand van heersen
 88. Maria is de enige Moeder die haar Zoon zo trouw volgt
 89. Mariaverering moedigt positieve initiatieven aan
 90. Maria brengt de schoonheid van het geloof
 91. Maria zorgt met de regenboog voor het hemels vredeteken
 92. door Maria kent het mystieke leven diepgang
 93. Maria toont dat het echte leven vol mystiek is
 94. het bidden tot Maria is een behoefte met gevoel
 95. de liefde van Maria omvat alle mensen
 96. Maria is te herkennen
 97. tijd maken voor reflectie is dichterbij Maria komen
 98. Maria zet aan tot het herbouwen van het vernielde
 99. met geloof in Maria verstaan vreemden elkaar
 100. het geloof in Maria is steun voor elke dag
 101. het spoor van Maria gaat door tot in de hemel
 102. warmte van Maria ontvangen is het grootste geschenk
 103. motivatie om Maria te vereren komt uit het hart
 104. de stap zetten om dichterbij Maria te komen vraagt overtuiging
 105. Maria zet ook jongeren in vuur en vlam voor het geloof
 106. liefde van Maria is als voedsel in de maag zonder te hebben gegeten
 107. schrijven over Maria is biddend de diepte zien
 108. Maria is het voorbeeld van beloften houden
 109. in stilte bidden tot Maria is een groot goed
 110. de laatste daad van Jezus is Johannes aan Maria schenken
 111. Maria troont met Pinksteren temidden van de apostelen
 112. Maria ervaart de steeds sterkere beleving van de Heilige Geest in haar hart
 113. Maria bindt wielrenners in het Italiaanse Madonna del Ghisallo
 114. bidden is naderen tot Maria
 115. Maria nodigt uit tot liefde
 116. wat niet meetelt is belangrijk in de keuze van Maria
 117. er is maar één vrouw die altijddurende bijstand geeft
 118. Maria bezit het vermogen alle talen te spreken
 119. bij de Grot te Lourdes is het ontzag tonen
 120. Maria houdt afstand van drukte
 121. Maria komt in stilte
 122. Maria spreekt woorden van wijsheid
 123. Maria vraagt te doen wat nodig is
 124. de aangereikte hand van Maria is voelbaar
 125. Maria staat middenin het leven van de biddenden
 126. buitengewone gebeurtenissen komen van Maria
 127. geloof in Maria houdt stand
 128. in gedachten een knipoog van Maria voelt als een steuntje
 129. onder de vleugels van Maria is genade aanwezig
 130. het meest zeggende van Maria: Mij geschiedde naar Uw woord
 131. Maria is het grootste talenwonder
 132. Maria brengt licht in de donkere zijde van het leven
 133. het verlicht hart nodigt uit in Maria’s intimiteit te treden
 134. Maria kent met Johannes grote, geestelijke intimiteit
 135. Maria uit zich als de middelares bij God
 136. Maria past zich aan in taalgebruik
 137. de 33 verschijningen in Beauraing staan in verband met het aardse leven van Maria’s Zoon
 138. geloof in Maria geeft kansen voor een te realiseren werkelijkheid
 139. verschijningen van Maria versterken de rijkdom aan gevoel
 140. de sfeer rond Maria geeft draagvlak voor gebed
 141. Maria’s boodschappen gaan via zieners de wereld rond
 142. de weg van de pelgrim leidt naar het hart van Maria
 143. het uiten van geloof in Maria is een dierbare kans
 144. vertrouwen is het hart van Maria voelen
 145. de snelheid van Maria getuigt van uitzonderlijke gaven
 146. Maria brengt de boodschap van de Heer verder
 147. tot Maria in gebed geeft vertrouwen
 148. in de maand mei maakt gebed tot Maria velen blij
 149. het Gouden Hart van Maria is vol genaden
 150. Maria heeft een voorkeur voor een nederige plaats
 151. verschijningen van Maria zijn boodschappen
 152. Maria kondigt beproevingen aan
 153. Maria is de Moeder van ongekende barmhartigheid
 154. de grootste lof voor Maria is Haar danken
 155. God en Maria vullen elkaar aan
 156. in Beauraing toont Maria dat Zij een gouden hart heeft
 157. een Gouden Hart heeft enkel Maria
 158. Maria ontvangt de mens die klaarstaat om goed te doen
 159. Maria helpt mensen die klaarstaan voor anderen
 160. Maria geeft kracht om in rust de ogen te sluiten
 161. Maria wordt bij velen verwacht
 162. Maria roept stemmen om van hun geloof te getuigen
 163. gedenken bij Maria maken herinneringen levend
 164. het kruisbeeld vast in handen toont Maria als medeverlosseres
 165. Maria verkondigt slechte tijden die door de mens ontstaan
 166. Maria verplettert de kop van de slang
 167. de handen van Maria strooien met genade
 168. twaalf sterren omgeven het doorstoken hart van Maria
 169. met een zwaard doorstoken hart zegt veel
 170. alleen Maria is gekroond met twaalf sterren
 171. elke verschijning van Maria is een hoofdstuk uit een wereldboek
 172. Maria is de eerste medewerker van God
 173. Maria zegt dat door gebed tegenslag kan worden verzacht
 174. als geen ander biedt Maria vertroosting
 175. Maria heelt gebroken mensen
 176. Maria gaat zonder tijdrekening te werk
 177. de wortels van het gebed worden gevoed door Maria
 178. het Gouden Hart van Maria wijst de weg
 179. door ontmoetingen met Maria komt gewetensvorming op gang
 180. Maria leidt de pelgrims
 181. alleen al kijken naar Maria geeft een veilig gevoel
 182. bij Maria is het de plaats van barmhartigheid vinden
 183. Maria kent ongekende barmhartigheid
 184. Maria doet duisternis wijken
 185. Maria geeft licht van eeuwigheid
 186. Maria heet iedereen welkom in haar familie
 187. Maria spreekt steeds in de passende moedertaal
 188. de roem van Maria mag luid worden bezongen
 189. door Maria is het kunnen opstaan
 190. Maria voelt als nabij
 191. elke dag nodigt Maria mensen uit bij Haar te komen
 192. Maria opent ogen om elkaar te verstaan
 193. denken aan Maria mildert gedachten
 194. Maria weet biddende mensen uit de nood te redden
 195. haar Zoon begrijpen vraagt wat aan Maria
 196. bij Maria geraken komt door oprecht contact
 197. woorden van Maria zijn effectiever dan knallend wapentuig
 198. met dauw besproeit Maria het hart
 199. bij Maria komen alle mensen als haar kinderen
 200. door te bidden tot Maria wordt genade voelbaar
 201. Maria doet mensen opstaan
 202. Maria heeft zichzelf nooit verloren
 203. in het bijzijn van Maria is het veilig
 204. Maria weet van een vluchtend gezin
 205. ontheemden vinden hun toekomst bij Maria
 206. gedachten achten Maria hoog en waarachtig
 207. woorden voor vrede vormen gebeden tot Maria
 208. door gebeden te verhoren verlost Maria mensen van hun getob
 209. geloof in Maria gaat door tot in de eeuwigheid
 210. liefde betuigen aan Maria gaat met gebed
 211. Maria draagt de mantel van betrokkenheid
 212. elk loflied voor Maria stijgt op
 213. luisteren naar Maria geeft bezinning
 214. spanning alom als Maria Jezus ontmoet op zijn weg naar de berg
 215. Maria ontwart menige knoop die Haar wordt aangereikt
 216. Maria is de enige, grote uitverkorene
 217. de grootste trouw toont Maria
 218. Maria is blijvend gezegend boven alle vrouwen
 219. Maria raakt pelgrims in het hart
 220. Maria heeft parels onder de hoede
 221. Maria woont in het licht van de waarheid
 222. dagelijks geeft Maria hoop
 223. het hart van Maria is getekend met oneindige liefde
 224. Maria wijst naar eeuwig licht
 225. bidden tot Maria is een leerproces
 226. Maria vraagt standvastigheid
 227. Maria waakt voor de broosheid van de biddende mensen
 228. Maria uit haar waakzaamheid
 229. als hoedster is Maria de grootste beschermster
 230. Maria biedt de beste bescherming
 231. Maria leert anderen de eenvoud kennen
 232. steeds woont Maria onder de mensen
 233. tijdens het bidden is Maria rakelings nabij
 234. Maria wordt het meest geprezen
 235. Maria schenkt aandacht aan biddende mensen
 236. van ganser harte bidden tot Maria brengt liefde
 237. de mantel van Maria biedt dag en nacht beschutting
 238. Maria is tot de grootste dienst uitverkoren
 239. er is hoop van Maria bijstand te verwachten
 240. Maria is van iedere gelovige de trouwe huisgenoot
 241. onzichtbare beperkingen merkt Maria op
 242. de gaven van Maria sterken gelovigen
 243. Maria geeft licht waarnaar mensen verlangen
 244. met Maria is de dag vervuld met goed gevoel
 245. Maria schenkt het meest
 246. Maria bevordert de eenheid van gebed
 247. elke nacht waakt Maria
 248. Maria toont de weg naar voltooiing
 249. biddend tot Maria wordt het inslapen geleid
 250. Maria opent de deur naar vrede
 251. dagelijks bevrucht Maria de aarde met hulp
 252. Maria’s hulp wordt eeuwig gegeven
 253. Maria danken is een dagelijks gebed
 254. Maria belicht oorsprong en toekomst
 255. bestemming Maria is het licht volgen
 256. zonnestralen zien komt door aan Maria te denken
 257. Maria draagt het koningschap van de vrede uit
 258. in het aardedonker geeft Maria een lichtje
 259. Maria geeft vertrouwen door
 260. Maria verstaat de taal van eenieder
 261. Maria raakt de ziel
 262. het licht van Maria wordt biddend bereikt
 263. Maria staat voor vrede
 264. het welbehagen bij Maria is voelbaar
 265. Maria opent voor iedereen een school om te bidden
 266. bidden tot Maria is het beste medicijn
 267. door te bidden tot Maria is donkerte vergankelijk
 268. vragen overdenken met Maria geeft licht
 269. na aanroepen is Maria nabij
 270. door Maria is het stijgen in vreugde
 271. Maria geeft eeuwig licht
 272. Maria blijft de rozenkrans omarmen
 273. standvastigheid in geloof verwelkomt Maria dagelijks
 274. Maria helpt bij hoop
 275. geloof in Maria brengt licht in het leven
 276. Maria herinnert aan vreugdevol vertrouwen
 277. met geloof in Maria is meer te bereiken
 278. de ware goedheid van Maria komt door haar geloof
 279. Maria spreidt het verst de mantel open
 280. het gebed tot Maria kent geen end
 281. Maria weet moedeloosheid weg te nemen
 282. bidden tot Maria is tijdloos
 283. Maria laat het woord verstaan
 284. bij Maria is het blijven volharden in gebed
 285. komen tot Maria vraagt liefde
 286. Maria weet van het streven aan liefde te werken
 287. Maria ziet verdriet in harten
 288. bidden tot Maria vraagt een ontvangende houding
 289. Maria stimuleert het bidden met de rozenkrans
 290. een enkeling ziet Maria en velen voelen Haar
 291. Maria doet de diepste dromen ontwaken
 292. onder de mantel van Maria is voor iedereen plaats
 293. Maria ontsteekt het licht in de nacht
 294. bidden is overgave aan Maria
 295. Maria is de enige vrouw die van iedereen de naam weet
 296. Maria verheft eenvoudige mensen
 297. tot Maria bidden geeft verlichting
 298. heiligen komen achter Maria
 299. Maria laat barmhartigheid in zevenvoud zien
 300. de sleutel tot verbetering is bidden tot Maria
 301. Maria beminnen geeft vreugde
 302. velen zijn genezen in haar naam
 303. de hulp bij herstel is Maria
 304. Maria biedt een vesting als toevlucht
 305. voor heil zorgt Maria
 306. Maria luistert en leeft naar het woord van God
 307. de meest geprezen rots in de branding is Maria
 308. Maria ziet elke droefheid
 309. de waarheid kent Maria
 310. Maria brengt hoop mee
 311. geloof in Maria verdrijft angst
 312. Maria vindt steeds de juiste vorm van benaderen
 313. bidden tot Maria is geven en ontvangen
 314. Maria is de rots om toevlucht te vinden
 315. gelovigen in Maria dragen geen wapens
 316. Maria is het voorbeeld van dienstbaarheid
 317. geloof in Maria uit zich in liefde
 318. Maria hoort dat gelovigen ook voor anderen bidden
 319. bij het denken aan Maria krijgt het eeuwig licht vorm
 320. Maria helpt bij het loslaten
 321. elke knie buigt voor Maria
 322. aan biddende mensen biedt Maria bescherming
 323. door Maria wordt liefde gezien
 324. zonder Maria is geloof arm aan vertegenwoordiging
 325. diepere verbondenheid komt uit bij Maria
 326. bidden tot Maria is intens luisteren
 327. in de kerk mag wel meer over Maria worden gesproken
 328. Maria is verborgen aanwezig
 329. genade van Maria maakt mensen vrij
 330. de litanie van Maria is bloedstollend
 331. Maria staat dicht bij biddende mensen
 332. voor biddende mensen heeft Maria aandacht
 333. het gebed legt de verbinding met Maria
 334. Maria is altijd nabij
 335. een bedevaartplaats van Maria is een thuis voor de ziel
 336. bij Maria is het delen van gevoel
 337. Maria geeft helende glans
 338. enkel bij Maria is het echt thuiskomen
 339. een Mariabedevaart doorbreekt de eenzaamheid
 340. de grootste troost komt van Maria
 341. Maria is de toevlucht voor meer dan vluchtelingen
 342. velen hebben met Maria een intieme band
 343. door het ja-woord geeft Maria haar toekomst in handen van God
 344. in verschijningen van Maria is het geloven van het zien
 345. Maria’s stem van de vrede klinkt overal
 346. uit niets blijkt dat Maria voor haarzelf actief is
 347. Maria weet van ja-zeggen zonder de consequenties te kennen
 348. bidden tot Maria is liefde tonen
 349. het beste huwelijk is dat tussen Maria en de mens
 350. Maria is de Vrouw van liefde
 351. bij de grens tussen loslaten en verlangen is het bidden tot Maria
 352. Maria toont de grootste bezorgdheid
 353. met Maria’s licht wordt de weg verlicht
 354. een wonder van Maria wordt te vaak verwacht
 355. pelgrims reizen met een doel naar Maria
 356. Maria is licht en verlicht
 357. geloof in Maria geeft vernieuwing in denken en handelen
 358. Maria is overal te vinden
 359. een kaars bij Maria geeft hoop
 360. Maria geeft innerlijke rust en helende bijstand
 361. geloof in Maria verandert het leven
 362. Maria houdt de band met alle generaties vast
 363. bij vele pelgrims is het geloof in Maria het sterkst
 364. mediawijsheid verspreidt de Mariadevotie
 365. Maria versterkt het trouw blijven aan geloof
 366. geloven in Maria is leven in gedachten van eeuwigheid
 367. pelgrimerend onderweg is de reis naar Maria
 368. Maria is een levende vlam van liefde
 369. geloof in Maria heeft de hoop zich uit te spreken
 370. Maria vraagt reinheid van zeden en ziel
 371. geloof in Maria prijst de eenvoud
 372. Maria heeft al haar kinderen lief
 373. dagelijks brengt Maria vreugde en troost
 374. Maria toelaten brengt geloof dichterbij
 375. als machtigste wapen toont Maria de rozenkrans
 376. Maria deelt dag en nacht genaden uit
 377. de kracht van Maria is mededogen
 378. Maria lijdt als haar kinderen wegblijven
 379. de liefde voor geloof in Maria neemt door bezinning toe
 380. bij een dogma over Maria lijdt de mens door geestelijke armoede
 381. beminnen is met kracht van Maria mogelijk
 382. in Maria geloven is Haar vertrouwen
 383. geestelijk voedsel wordt ontvangen door gebed tot Maria
 384. geloven in Maria is blijven doorgaan
 385. bidden tot Maria brengt veranderingen in de samenleving
 386. woorden van Maria dagen uit
 387. Maria’s verschijningen beogen doeleinden op termijn
 388. geloven in Maria is een zegening
 389. het licht van een kaars bij Maria verjaagt de duisternis
 390. bidden tot Maria verandert de mens
 391. Maria brengt de schoonheid van de genade
 392. verschijningen van Maria verdienen gebed en opvolging
 393. Maria’s vriendschap geeft blijvende liefde
 394. bidden tot Maria maakt het hart levendig
 395. een gebed tot Maria bereikt diepgang in de stilte
 396. Maria munt uit in eenvoud
 397. verschijningen van Maria blijven onverklaarbaar
 398. Maria roept op wijs te zijn
 399. in gedachten bij Maria lijkt het aardse te overstijgen
 400. Maria verschijnt als een donderslag met veelal geen klap
 401. de schoonheid van Maria is nauwelijks te beschrijven
 402. Maria wijst naar de bron van eeuwig leven
 403. verhalen over Maria grijpen het hart
 404. met de kracht van Maria is het verdeelde een te maken
 405. het gebed tot Maria vraagt volharding
 406. nederig is de door Maria gevraagde boetedoening
 407. het licht van Maria verwarmt
 408. devotievolle sfeer geeft gedachten aan Maria weer
 409. de studie van de betekenis van Maria is oneindig
 410. in gedachten is het Maria verwachten
 411. geloof in Maria versterkt een betekenisvol leven
 412. blauwe luchten laten gelovigen naar Maria vluchten
 413. Maria en gezond verstand zijn samen het sterkst
 414. geloof in Maria verkennen is diepgang verwennen
 415. het leven heeft zin als Maria de metgezel is
 416. dagelijks ontvangt Maria devotievolle aandacht
 417. gevoel bij geloof in Maria gaat het verstand te boven
 418. geloof in Maria brengt inzicht in het goede
 419. het leven is een pelgrimstocht naar Maria
 420. na gebeden is vrede aan Maria te danken
 421. Maria vervult het hart met tederheid
 422. mystiek leidt tot in Maria verdiepen
 423. liefde voor Maria uiten is getuigenis afleggen
 424. bron van de waarheid ontspringt bij Maria
 425. de dank aan Maria is grenzeloos
 426. verlangen naar waarheid is geloven in Maria
 427. geloof in Maria verzacht het lijden
 428. Maria geeft steeds licht
 429. voor geloof opstaan is naar Maria gaan
 430. geloven in Maria is de weg naar de hemel
 431. bidden tot Maria geeft hoop kracht
 432. het huis van Maria is voor alle mensen
 433. met geloof in Maria is enkel te winnen
 434. het verblijf op aarde is een doortocht
 435. door eensgezindheid doet het geloof in Maria wonderen
 436. onrust in de ziel vraagt om aandacht
 437. werkelijkheden komen uit de hemel
 438. kinderen van Maria laten zich leiden
 439. Maria is de bron naar grote geheimen
 440. vreugde door Maria maakt van aarde heilige grond
 441. geloof in Maria helpt vooruit te kijken
 442. het gebed tot Maria kent zachtmoedigheid
 443. het huis van Maria staat steeds open
 444. Maria toont de zoete vrucht van haar schoot
 445. de geestelijke honger van geloof in Maria raakt niet gestild
 446. Maria geeft troost op bittere momenten
 447. geloof in Maria maakt het leven
 448. Maria ontvangt dagelijks devote waardering
 449. het ultieme vergeven kent Maria
 450. rust geeft kracht van Maria
 451. vooral in bedevaartsoorden zijn mensen heel dicht bij Maria
 452. Maria belichaamt zuiverheid
 453. voor bedevaartgangers is geloof vooral Mariaal
 454. een gesprek met Maria staat boven aards vermaak
 455. afbeeldingen van Maria kennen een grote verscheienheid
 456. een verschijning van Maria is geen droom
 457. in de stilte spreekt Maria
 458. enkel Maria kent de hoogste zuiverheid
 459. een Mariabedevaart is eindeloos
 460. een oprecht mens heeft vaak Maria als voorbeeld
 461. Maria aanroepen als getuige getuigt van geloof
 462. Maria helpt in tijden van chaos
 463. Maria kan als de beste luisteren
 464. Maria zorgt voor loskomen uit beknelling
 465. de Moeder Gods hoort elk gebed
 466. Maria geeft inspiratie
 467. Maria hoort veel en ziet nog meer
 468. het is een geluk dat Maria er is
 469. Maria verhoort gebeden
 470. Maria staat open voor elk gebed
 471. Maria zegt weinig met veel nagalm
 472. met Maria is alles te delen

Veelvuldig krijg ik ingevingen met weinig woorden. Door deze kernachtige geschenken ontstaan korte uitspraken. Deze aforismen zetten mij meermaals aan het denken en voeden mijn behoefte aan zingeving.

Korte bewoordingen welke Maria betreffen zijn hier opgenomen. De aforismen over Maria zijn over te nemen, mits de bron wordt vermeld.

Jan van Wijk

Come2theweb