Aforismen over Maria

Veelvuldig krijg ik ingevingen met weinig woorden. Door deze kernachtige geschenken ontstaan korte uitspraken. Deze aforismen zetten mij meermaals aan het denken en voeden mijn behoefte aan zingeving.

Korte bewoordingen welke Maria betreffen zijn hier opgenomen. De aforismen over Maria zijn over te nemen, mits de bron wordt vermeld.

Jan van Wijk

 1. geloof in Maria doet het leven opbloeien
 2. Maria laat creativiteit bij het bidden toe
 3. woorden van Maria verleggen grenzen
 4. Maria raakt mensen met goed gevoel
 5. geloven in Maria is liefde en hoop uitdragen
 6. verwondering doet een blik van Maria ontvangen
 7. bidden tot Maria geeft een open geest
 8. bij zoeken helpt Maria
 9. Maria neemt mensen bij de hand
 10. aan het eind verschijnt Maria aan een ieder
 11. in vele harten is Maria koningin
 12. het huis van Maria is oneindig heilig
 13. Maria houdt bij elke golf stand
 14. gedachten aan Maria zijn met luister omkleed
 15. Maria verdient onwankelbaar vertrouwen
 16. door te vasten opent zich het hart voor gaven van Maria
 17. luisteren, gehoorzamen en handelen typeren het leven van Maria
 18. de betekenis van Maria belichten wil mensen verlichten
 19. aan de hand van Maria is het geborgen verder gaan
 20. dagelijks geeft Maria wijsheid en kracht
 21. voor het beleven van het leven is het Maria danken
 22. Maria toont zich dagelijks
 23. in de donkere nacht brengt het licht van Maria kracht
 24. door Maria uitgesproken woorden houden stand
 25. geloof in Maria doet gaven groeien
 26. bidden tot Maria houdt de ziel levend
 27. bij verdriet troost Maria
 28. met hulp van Maria is het duivelse gedachten weerstaan
 29. Maria zet mensen op het spoor naar het goede
 30. met de kracht van Maria leren mensen elkaar te verstaan
 31. het geweten kritisch bevragen gaat met de hulp van Maria
 32. de draad van de route laat Maria oppakken
 33. een luisterend oor is aan Maria toevertrouwd
 34. de weg volgen die Maria behaagt eindigt geslaagd
 35. in tijden van verwarring is er toevlucht bij Maria
 36. met de steun van Maria is niets te vrezen
 37. Maria haalt de biddende uit het donker
 38. met het woord amen is het achter Maria staan
 39. Maria weet om te gaan met toevertrouwde zorgen
 40. met de hulp van Maria zijn donkere perioden te doorstaan
 41. door te bidden tot Maria staat Zij velen bij
 42. Maria verstaat de wereld van liefde
 43. bidden tot Maria brengt het wonder van de ontmoeting
 44. Maria verstaat alle talen en dialecten
 45. Maria komt door haar Zender
 46. aan Maria denken voelt het wenken
 47. afscheid nemen maakt stil bij het bidden tot Maria
 48. geloof in Maria is gebaseerd op een sterke ervaring
 49. door in armoede te leven neemt Maria afstand van heersen
 50. Maria is de enige Moeder die haar Zoon zo trouw volgt
 51. Mariaverering moedigt positieve initiatieven aan
 52. Maria brengt de schoonheid van het geloof
 53. Maria zorgt met de regenboog voor het hemels vredeteken
 54. door Maria kent het mystieke leven diepgang
 55. Maria toont dat het echte leven vol mystiek is
 56. het bidden tot Maria is een behoefte met gevoel
 57. de liefde van Maria omvat alle mensen
 58. Maria is te herkennen
 59. tijd maken voor reflectie is dichterbij Maria komen
 60. Maria zet aan tot het herbouwen van het vernielde
 61. met geloof in Maria verstaan vreemden elkaar
 62. het geloof in Maria is steun voor elke dag
 63. het spoor van Maria gaat door tot in de hemel
 64. warmte van Maria ontvangen is het grootste geschenk
 65. motivatie om Maria te vereren komt uit het hart
 66. de stap zetten om dichterbij Maria te komen vraagt overtuiging
 67. Maria zet ook jongeren in vuur en vlam voor het geloof
 68. liefde van Maria is als voedsel in de maag zonder te hebben gegeten
 69. schrijven over Maria is biddend de diepte zien
 70. Maria is het voorbeeld van beloften houden
 71. in stilte bidden tot Maria is een groot goed
 72. de laatste daad van Jezus is Johannes aan Maria schenken
 73. Maria troont met Pinksteren temidden van de apostelen
 74. Maria ervaart de steeds sterkere beleving van de Heilige Geest in haar hart
 75. Maria bindt wielrenners in het Italiaanse Madonna del Ghisallo
 76. bidden is naderen tot Maria
 77. Maria nodigt uit tot liefde
 78. wat niet meetelt is belangrijk in de keuze van Maria
 79. er is maar één vrouw die altijddurende bijstand geeft
 80. Maria bezit het vermogen alle talen te spreken
 81. bij de Grot te Lourdes is het ontzag tonen
 82. Maria houdt afstand van drukte
 83. Maria komt in stilte
 84. Maria spreekt woorden van wijsheid
 85. Maria vraagt te doen wat nodig is
 86. de aangereikte hand van Maria is voelbaar
 87. Maria staat middenin het leven van de biddenden
 88. buitengewone gebeurtenissen komen van Maria
 89. geloof in Maria houdt stand
 90. in gedachten een knipoog van Maria voelt als een steuntje
 91. onder de vleugels van Maria is genade aanwezig
 92. het meest zeggende van Maria: Mij geschiedde naar Uw woord
 93. Maria is het grootste talenwonder
 94. Maria brengt licht in de donkere zijde van het leven
 95. het verlicht hart nodigt uit in Maria’s intimiteit te treden
 96. Maria kent met Johannes grote, geestelijke intimiteit
 97. Maria uit zich als de middelares bij God
 98. Maria past zich aan in taalgebruik
 99. de 33 verschijningen in Beauraing staan in verband met het aardse leven van Maria’s Zoon
 100. geloof in Maria geeft kansen voor een te realiseren werkelijkheid
 101. verschijningen van Maria versterken de rijkdom aan gevoel
 102. de sfeer rond Maria geeft draagvlak voor gebed
 103. Maria’s boodschappen gaan via zieners de wereld rond
 104. de weg van de pelgrim leidt naar het hart van Maria
 105. het uiten van geloof in Maria is een dierbare kans
 106. vertrouwen is het hart van Maria voelen
 107. de snelheid van Maria getuigt van uitzonderlijke gaven
 108. Maria brengt de boodschap van de Heer verder
 109. tot Maria in gebed geeft vertrouwen
 110. in de maand mei maakt gebed tot Maria velen blij
 111. het Gouden Hart van Maria is vol genaden
 112. Maria heeft een voorkeur voor een nederige plaats
 113. verschijningen van Maria zijn boodschappen
 114. Maria kondigt beproevingen aan
 115. Maria is de Moeder van ongekende barmhartigheid
 116. de grootste lof voor Maria is Haar danken
 117. God en Maria vullen elkaar aan
 118. in Beauraing toont Maria dat Zij een gouden hart heeft
 119. een Gouden Hart heeft enkel Maria
 120. Maria ontvangt de mens die klaarstaat om goed te doen
 121. Maria helpt mensen die klaarstaan voor anderen
 122. Maria geeft kracht om in rust de ogen te sluiten
 123. Maria wordt bij velen verwacht
 124. Maria roept stemmen om van hun geloof te getuigen
 125. gedenken bij Maria maken herinneringen levend
 126. het kruisbeeld vast in handen toont Maria als medeverlosseres
 127. Maria verkondigt slechte tijden die door de mens ontstaan
 128. Maria verplettert de kop van de slang
 129. de handen van Maria strooien met genade
 130. twaalf sterren omgeven het doorstoken hart van Maria
 131. met een zwaard doorstoken hart zegt veel
 132. alleen Maria is gekroond met twaalf sterren
 133. elke verschijning van Maria is een hoofdstuk uit een wereldboek
 134. Maria is de eerste medewerker van God
 135. Maria zegt dat door gebed tegenslag kan worden verzacht
 136. als geen ander biedt Maria vertroosting
 137. Maria heelt gebroken mensen
 138. Maria gaat zonder tijdrekening te werk
 139. de wortels van het gebed worden gevoed door Maria
 140. het Gouden Hart van Maria wijst de weg
 141. door ontmoetingen met Maria komt gewetensvorming op gang
 142. Maria leidt de pelgrims
 143. alleen al kijken naar Maria geeft een veilig gevoel
 144. bij Maria is het de plaats van barmhartigheid vinden
 145. Maria kent ongekende barmhartigheid
 146. Maria doet duisternis wijken
 147. Maria geeft licht van eeuwigheid
 148. Maria heet iedereen welkom in haar familie
 149. Maria spreekt steeds in de passende moedertaal
 150. de roem van Maria mag luid worden bezongen
 151. door Maria is het kunnen opstaan
 152. Maria voelt als nabij
 153. elke dag nodigt Maria mensen uit bij Haar te komen
 154. Maria opent ogen om elkaar te verstaan
 155. denken aan Maria mildert gedachten
 156. Maria weet biddende mensen uit de nood te redden
 157. haar Zoon begrijpen vraagt wat aan Maria
 158. bij Maria geraken komt door oprecht contact
 159. woorden van Maria zijn effectiever dan knallend wapentuig
 160. met dauw besproeit Maria het hart
 161. bij Maria komen alle mensen als haar kinderen
 162. door te bidden tot Maria wordt genade voelbaar
 163. Maria doet mensen opstaan
 164. Maria heeft zichzelf nooit verloren
 165. in het bijzijn van Maria is het veilig
 166. Maria weet van een vluchtend gezin
 167. ontheemden vinden hun toekomst bij Maria
 168. gedachten achten Maria hoog en waarachtig
 169. woorden voor vrede vormen gebeden tot Maria
 170. door gebeden te verhoren verlost Maria mensen van hun getob
 171. geloof in Maria gaat door tot in de eeuwigheid
 172. liefde betuigen aan Maria gaat met gebed
 173. Maria draagt de mantel van betrokkenheid
 174. elk loflied voor Maria stijgt op
 175. luisteren naar Maria geeft bezinning
 176. spanning alom als Maria Jezus ontmoet op zijn weg naar de berg
 177. Maria ontwart menige knoop die Haar wordt aangereikt
 178. Maria is de enige, grote uitverkorene
 179. de grootste trouw toont Maria
 180. Maria is blijvend gezegend boven alle vrouwen
 181. Maria raakt pelgrims in het hart
 182. Maria heeft parels onder de hoede
 183. Maria woont in het licht van de waarheid
 184. dagelijks geeft Maria hoop
 185. het hart van Maria is getekend met oneindige liefde
 186. Maria wijst naar eeuwig licht
 187. bidden tot Maria is een leerproces
 188. Maria vraagt standvastigheid
 189. Maria waakt voor de broosheid van de biddende mensen
 190. Maria uit haar waakzaamheid
 191. als hoedster is Maria de grootste beschermster
 192. Maria biedt de beste bescherming
 193. Maria leert anderen de eenvoud kennen
 194. steeds woont Maria onder de mensen
 195. tijdens het bidden is Maria rakelings nabij
 196. Maria wordt het meest geprezen
 197. Maria schenkt aandacht aan biddende mensen
 198. van ganser harte bidden tot Maria brengt liefde
 199. de mantel van Maria biedt dag en nacht beschutting
 200. Maria is tot de grootste dienst uitverkoren
 201. er is hoop van Maria bijstand te verwachten
 202. Maria is van iedere gelovige de trouwe huisgenoot
 203. onzichtbare beperkingen merkt Maria op
 204. de gaven van Maria sterken gelovigen
 205. Maria geeft licht waarnaar mensen verlangen
 206. met Maria is de dag vervuld met goed gevoel
 207. Maria schenkt het meest
 208. Maria bevordert de eenheid van gebed
 209. elke nacht waakt Maria
 210. Maria toont de weg naar voltooiing
 211. biddend tot Maria wordt het inslapen geleid
 212. Maria opent de deur naar vrede
 213. dagelijks bevrucht Maria de aarde met hulp
 214. Maria’s hulp wordt eeuwig gegeven
 215. Maria danken is een dagelijks gebed
 216. Maria belicht oorsprong en toekomst
 217. bestemming Maria is het licht volgen
 218. zonnestralen zien komt door aan Maria te denken
 219. Maria draagt het koningschap van de vrede uit
 220. in het aardedonker geeft Maria een lichtje
 221. Maria geeft vertrouwen door
 222. Maria verstaat de taal van eenieder
 223. Maria raakt de ziel
 224. het licht van Maria wordt biddend bereikt
 225. Maria staat voor vrede
 226. het welbehagen bij Maria is voelbaar
 227. Maria opent voor iedereen een school om te bidden
 228. bidden tot Maria is het beste medicijn
 229. door te bidden tot Maria is donkerte vergankelijk
 230. vragen overdenken met Maria geeft licht
 231. na aanroepen is Maria nabij
 232. door Maria is het stijgen in vreugde
 233. Maria geeft eeuwig licht
 234. Maria blijft de rozenkrans omarmen
 235. standvastigheid in geloof verwelkomt Maria dagelijks
 236. Maria helpt bij hoop
 237. geloof in Maria brengt licht in het leven
 238. Maria herinnert aan vreugdevol vertrouwen
 239. met geloof in Maria is meer te bereiken
 240. de ware goedheid van Maria komt door haar geloof
 241. Maria spreidt het verst de mantel open
 242. het gebed tot Maria kent geen end
 243. Maria weet moedeloosheid weg te nemen
 244. bidden tot Maria is tijdloos
 245. Maria laat het woord verstaan
 246. bij Maria is het blijven volharden in gebed
 247. komen tot Maria vraagt liefde
 248. Maria weet van het streven aan liefde te werken
 249. Maria ziet verdriet in harten
 250. bidden tot Maria vraagt een ontvangende houding
 251. Maria stimuleert het bidden met de rozenkrans
 252. een enkeling ziet Maria en velen voelen Haar
 253. Maria doet de diepste dromen ontwaken
 254. onder de mantel van Maria is voor iedereen plaats
 255. Maria ontsteekt het licht in de nacht
 256. bidden is overgave aan Maria
 257. Maria is de enige vrouw die van iedereen de naam weet
 258. Maria verheft eenvoudige mensen
 259. tot Maria bidden geeft verlichting
 260. heiligen komen achter Maria
 261. Maria laat barmhartigheid in zevenvoud zien
 262. de sleutel tot verbetering is bidden tot Maria
 263. Maria beminnen geeft vreugde
 264. velen zijn genezen in haar naam
 265. de hulp bij herstel is Maria
 266. Maria biedt een vesting als toevlucht
 267. voor heil zorgt Maria
 268. Maria luistert en leeft naar het woord van God
 269. de meest geprezen rots in de branding is Maria
 270. Maria ziet elke droefheid
 271. de waarheid kent Maria
 272. Maria brengt hoop mee
 273. geloof in Maria verdrijft angst
 274. Maria vindt steeds de juiste vorm van benaderen
 275. bidden tot Maria is geven en ontvangen
 276. Maria is de rots om toevlucht te vinden
 277. gelovigen in Maria dragen geen wapens
 278. Maria is het voorbeeld van dienstbaarheid
 279. geloof in Maria uit zich in liefde
 280. Maria hoort dat gelovigen ook voor anderen bidden
 281. bij het denken aan Maria krijgt het eeuwig licht vorm
 282. Maria helpt bij het loslaten
 283. elke knie buigt voor Maria
 284. aan biddende mensen biedt Maria bescherming
 285. door Maria wordt liefde gezien
 286. zonder Maria is geloof arm aan vertegenwoordiging
 287. diepere verbondenheid komt uit bij Maria
 288. bidden tot Maria is intens luisteren
 289. in de kerk mag wel meer over Maria worden gesproken
 290. Maria is verborgen aanwezig
 291. genade van Maria maakt mensen vrij
 292. de litanie van Maria is bloedstollend
 293. Maria staat dicht bij biddende mensen
 294. voor biddende mensen heeft Maria aandacht
 295. het gebed legt de verbinding met Maria
 296. Maria is altijd nabij
 297. een bedevaartplaats van Maria is een thuis voor de ziel
 298. bij Maria is het delen van gevoel
 299. Maria geeft helende glans
 300. enkel bij Maria is het echt thuiskomen
 301. een Mariabedevaart doorbreekt de eenzaamheid
 302. de grootste troost komt van Maria
 303. Maria is de toevlucht voor meer dan vluchtelingen
 304. velen hebben met Maria een intieme band
 305. door het ja-woord geeft Maria haar toekomst in handen van God
 306. in verschijningen van Maria is het geloven van het zien
 307. Maria’s stem van de vrede klinkt overal
 308. uit niets blijkt dat Maria voor haarzelf actief is
 309. Maria weet van ja-zeggen zonder de consequenties te kennen
 310. bidden tot Maria is liefde tonen
 311. het beste huwelijk is dat tussen Maria en de mens
 312. Maria is de Vrouw van liefde
 313. bij de grens tussen loslaten en verlangen is het bidden tot Maria
 314. Maria toont de grootste bezorgdheid
 315. met Maria’s licht wordt de weg verlicht
 316. een wonder van Maria wordt te vaak verwacht
 317. pelgrims reizen met een doel naar Maria
 318. Maria is licht en verlicht
 319. geloof in Maria geeft vernieuwing in denken en handelen
 320. Maria is overal te vinden
 321. een kaars bij Maria geeft hoop
 322. Maria geeft innerlijke rust en helende bijstand
 323. geloof in Maria verandert het leven
 324. Maria houdt de band met alle generaties vast
 325. bij vele pelgrims is het geloof in Maria het sterkst
 326. mediawijsheid verspreidt de Mariadevotie
 327. Maria versterkt het trouw blijven aan geloof
 328. geloven in Maria is leven in gedachten van eeuwigheid
 329. pelgrimerend onderweg is de reis naar Maria
 330. Maria is een levende vlam van liefde
 331. geloof in Maria heeft de hoop zich uit te spreken
 332. Maria vraagt reinheid van zeden en ziel
 333. geloof in Maria prijst de eenvoud
 334. Maria heeft al haar kinderen lief
 335. dagelijks brengt Maria vreugde en troost
 336. Maria toelaten brengt geloof dichterbij
 337. als machtigste wapen toont Maria de rozenkrans
 338. Maria deelt dag en nacht genaden uit
 339. de kracht van Maria is mededogen
 340. Maria lijdt als haar kinderen wegblijven
 341. de liefde voor geloof in Maria neemt door bezinning toe
 342. bij een dogma over Maria lijdt de mens door geestelijke armoede
 343. beminnen is met kracht van Maria mogelijk
 344. in Maria geloven is Haar vertrouwen
 345. geestelijk voedsel wordt ontvangen door gebed tot Maria
 346. geloven in Maria is blijven doorgaan
 347. bidden tot Maria brengt veranderingen in de samenleving
 348. woorden van Maria dagen uit
 349. Maria’s verschijningen beogen doeleinden op termijn
 350. geloven in Maria is een zegening
 351. het licht van een kaars bij Maria verjaagt de duisternis
 352. bidden tot Maria verandert de mens
 353. Maria brengt de schoonheid van de genade
 354. verschijningen van Maria verdienen gebed en opvolging
 355. Maria’s vriendschap geeft blijvende liefde
 356. bidden tot Maria maakt het hart levendig
 357. een gebed tot Maria bereikt diepgang in de stilte
 358. Maria munt uit in eenvoud
 359. verschijningen van Maria blijven onverklaarbaar
 360. Maria roept op wijs te zijn
 361. in gedachten bij Maria lijkt het aardse te overstijgen
 362. Maria verschijnt als een donderslag met veelal geen klap
 363. de schoonheid van Maria is nauwelijks te beschrijven
 364. Maria wijst naar de bron van eeuwig leven
 365. verhalen over Maria grijpen het hart
 366. met de kracht van Maria is het verdeelde een te maken
 367. het gebed tot Maria vraagt volharding
 368. nederig is de door Maria gevraagde boetedoening
 369. het licht van Maria verwarmt
 370. devotievolle sfeer geeft gedachten aan Maria weer
 371. de studie van de betekenis van Maria is oneindig
 372. in gedachten is het Maria verwachten
 373. geloof in Maria versterkt een betekenisvol leven
 374. blauwe luchten laten gelovigen naar Maria vluchten
 375. Maria en gezond verstand zijn samen het sterkst
 376. geloof in Maria verkennen is diepgang verwennen
 377. het leven heeft zin als Maria de metgezel is
 378. dagelijks ontvangt Maria devotievolle aandacht
 379. gevoel bij geloof in Maria gaat het verstand te boven
 380. geloof in Maria brengt inzicht in het goede
 381. het leven is een pelgrimstocht naar Maria
 382. na gebeden is vrede aan Maria te danken
 383. Maria vervult het hart met tederheid
 384. mystiek leidt tot in Maria verdiepen
 385. liefde voor Maria uiten is getuigenis afleggen
 386. bron van de waarheid ontspringt bij Maria
 387. de dank aan Maria is grenzeloos
 388. verlangen naar waarheid is geloven in Maria
 389. geloof in Maria verzacht het lijden
 390. Maria geeft steeds licht
 391. voor geloof opstaan is naar Maria gaan
 392. geloven in Maria is de weg naar de hemel
 393. bidden tot Maria geeft hoop kracht
 394. het huis van Maria is voor alle mensen
 395. met geloof in Maria is enkel te winnen
 396. het verblijf op aarde is een doortocht
 397. door eensgezindheid doet het geloof in Maria wonderen
 398. onrust in de ziel vraagt om aandacht
 399. werkelijkheden komen uit de hemel
 400. kinderen van Maria laten zich leiden
 401. Maria is de bron naar grote geheimen
 402. vreugde door Maria maakt van aarde heilige grond
 403. geloof in Maria helpt vooruit te kijken
 404. het gebed tot Maria kent zachtmoedigheid
 405. het huis van Maria staat steeds open
 406. Maria toont de zoete vrucht van haar schoot
 407. de geestelijke honger van geloof in Maria raakt niet gestild
 408. Maria geeft troost op bittere momenten
 409. geloof in Maria maakt het leven
 410. Maria ontvangt dagelijks devote waardering
 411. het ultieme vergeven kent Maria
 412. rust geeft kracht van Maria
 413. vooral in bedevaartsoorden zijn mensen heel dicht bij Maria
 414. Maria belichaamt zuiverheid
 415. voor bedevaartgangers is geloof vooral Mariaal
 416. een gesprek met Maria staat boven aards vermaak
 417. afbeeldingen van Maria kennen een grote verscheienheid
 418. een verschijning van Maria is geen droom
 419. in de stilte spreekt Maria
 420. enkel Maria kent de hoogste zuiverheid
 421. een Mariabedevaart is eindeloos
 422. een oprecht mens heeft vaak Maria als voorbeeld
 423. Maria aanroepen als getuige getuigt van geloof
 424. Maria helpt in tijden van chaos
 425. Maria kan als de beste luisteren
 426. Maria zorgt voor loskomen uit beknelling
 427. de Moeder Gods hoort elk gebed
 428. Maria geeft inspiratie
 429. Maria hoort veel en ziet nog meer
 430. het is een geluk dat Maria er is
 431. Maria verhoort gebeden
 432. Maria staat open voor elk gebed
 433. Maria zegt weinig met veel nagalm
 434. met Maria is alles te delen

Dutch Dutch English English German German French French Italian Italian Spanish Spanish Polish Polish Portuguese Portuguese
Come2theweb