Aforismen

Veelvuldig krijg ik ingevingen met weinig woorden. Door deze kernachtige geschenken ontstaan korte gezegden. Deze aforismen zetten mij meermaals aan het denken en voeden mijn behoefte aan zingeving. Vaak gaan deze ingevingen over liefde en levenszin met een spirituele lading.


Korte bewoordingen welke Maria betreffen zijn hier opgenomen. Deze aforismen verrijken mijn geest. Hiervan wil ik u ook deelgenoot maken in de Mariakamer. Komt u, bij een volgend bezoek aan de Mariakamer, terug op deze pagina? Wellicht is er dan een nieuw nummer 1 aforisme.

 1. Maria toont de weg naar voltooiing
 2. biddend tot Maria wordt het inslapen geleid
 3. Maria opent de deur naar vrede
 4. dagelijks bevrucht Maria de aarde met hulp
 5. Maria’s hulp wordt eeuwig gegeven
 6. Maria danken is een dagelijks gebed
 7. Maria belicht oorsprong en toekomst
 8. bestemming Maria is het licht volgen
 9. zonnestralen zien komt door aan Maria te denken
 10. Maria draagt het koningschap van de vrede uit
 11. in het aardedonker geeft Maria een lichtje
 12. Maria geeft vertrouwen door
 13. Maria verstaat de taal van eenieder
 14. Maria raakt de ziel
 15. het licht van Maria wordt biddend bereikt
 16. Maria staat voor vrede
 17. het welbehagen bij Maria is voelbaar
 18. Maria opent voor iedereen een school om te bidden
 19. bidden tot Maria is het beste medicijn
 20. door te bidden tot Maria is donkerte vergankelijk
 21. vragen overdenken met Maria geeft licht
 22. na aanroepen is Maria nabij
 23. door Maria is het stijgen in vreugde
 24. Maria geeft eeuwig licht
 25. Maria blijft de rozenkrans omarmen
 26. standvastigheid in geloof verwelkomt Maria dagelijks
 27. Maria helpt bij hoop
 28. geloof in Maria brengt licht in het leven
 29. Maria herinnert aan vreugdevol vertrouwen
 30. met geloof in Maria is meer te bereiken
 31. de ware goedheid van Maria komt door haar geloof
 32. Maria spreidt het verst de mantel open
 33. het gebed tot Maria kent geen end
 34. Maria weet moedeloosheid weg te nemen
 35. bidden tot Maria is tijdloos
 36. Maria laat het woord verstaan
 37. bij Maria is het blijven volharden in gebed
 38. komen tot Maria vraagt liefde
 39. Maria weet van het streven aan liefde te werken
 40. Maria ziet verdriet in harten
 41. bidden tot Maria vraagt een ontvangende houding
 42. Maria stimuleert het bidden met de rozenkrans
 43. een enkeling ziet Maria en velen voelen Haar
 44. Maria doet de diepste dromen ontwaken
 45. onder de mantel van Maria is voor iedereen plaats
 46. Maria ontsteekt het licht in de nacht
 47. bidden is overgave aan Maria
 48. Maria is de enige vrouw die van iedereen de naam weet
 49. Maria verheft eenvoudige mensen
 50. tot Maria bidden geeft verlichting
 51. heiligen komen achter Maria
 52. Maria laat barmhartigheid in zevenvoud zien
 53. de sleutel tot verbetering is bidden tot Maria
 54. Maria beminnen geeft vreugde
 55. velen zijn genezen in haar naam
 56. de hulp bij herstel is Maria
 57. Maria biedt een vesting als toevlucht
 58. voor heil zorgt Maria
 59. Maria luistert en leeft naar het woord van God
 60. de meest geprezen rots in de branding is Maria
 61. Maria ziet elke droefheid
 62. de waarheid kent Maria
 63. Maria brengt hoop mee
 64. geloof in Maria verdrijft angst
 65. Maria vindt steeds de juiste vorm van benaderen
 66. bidden tot Maria is geven en ontvangen
 67. Maria is de rots om toevlucht te vinden
 68. gelovigen in Maria dragen geen wapens
 69. Maria is het voorbeeld van dienstbaarheid
 70. geloof in Maria uit zich in liefde
 71. Maria hoort dat gelovigen ook voor anderen bidden
 72. bij het denken aan Maria krijgt het eeuwig licht vorm
 73. Maria helpt bij het loslaten
 74. elke knie buigt voor Maria
 75. aan biddende mensen biedt Maria bescherming
 76. door Maria wordt liefde gezien
 77. zonder Maria is geloof arm aan vertegenwoordiging
 78. diepere verbondenheid komt uit bij Maria
 79. bidden tot Maria is intens luisteren
 80. in de kerk mag wel meer over Maria worden gesproken
 81. Maria is verborgen aanwezig
 82. genade van Maria maakt mensen vrij
 83. de litanie van Maria is bloedstollend
 84. Maria staat dicht bij biddende mensen
 85. voor biddende mensen heeft Maria aandacht
 86. het gebed legt de verbinding met Maria
 87. Maria is altijd nabij
 88. een bedevaartplaats van Maria is een thuis voor de ziel
 89. bij Maria is het delen van gevoel
 90. Maria geeft helende glans
 91. enkel bij Maria is het echt thuiskomen
 92. een Mariabedevaart doorbreekt de eenzaamheid
 93. de grootste troost komt van Maria
 94. Maria is de toevlucht voor meer dan vluchtelingen
 95. velen hebben met Maria een intieme band
 96. door het ja-woord geeft Maria haar toekomst in handen van God
 97. in verschijningen van Maria is het geloven van het zien
 98. Maria’s stem van de vrede klinkt overal
 99. uit niets blijkt dat Maria voor haarzelf actief is
 100. Maria weet van ja-zeggen zonder de consequenties te kennen
 101. bidden tot Maria is liefde tonen
 102. het beste huwelijk is dat tussen Maria en de mens
 103. Maria is de Vrouw van liefde
 104. bij de grens tussen loslaten en verlangen is het bidden tot Maria
 105. Maria toont de grootste bezorgdheid
 106. met Maria’s licht wordt de weg verlicht
 107. een wonder van Maria wordt te vaak verwacht
 108. pelgrims reizen met een doel naar Maria
 109. Maria is licht en verlicht
 110. geloof in Maria geeft vernieuwing in denken en handelen
 111. Maria is overal te vinden
 112. een kaars bij Maria geeft hoop
 113. Maria geeft innerlijke rust en helende bijstand
 114. geloof in Maria verandert het leven
 115. Maria houdt de band met alle generaties vast
 116. bij vele pelgrims is het geloof in Maria het sterkst
 117. mediawijsheid verspreidt de Mariadevotie
 118. Maria versterkt het trouw blijven aan geloof
 119. geloven in Maria is leven in gedachten van eeuwigheid
 120. pelgrimerend onderweg is de reis naar Maria
 121. Maria is een levende vlam van liefde
 122. geloof in Maria heeft de hoop zich uit te spreken
 123. Maria vraagt reinheid van zeden en ziel
 124. geloof in Maria prijst de eenvoud
 125. Maria heeft al haar kinderen lief
 126. dagelijks brengt Maria vreugde en troost
 127. Maria toelaten brengt geloof dichterbij
 128. als machtigste wapen toont Maria de rozenkrans
 129. Maria deelt dag en nacht genaden uit
 130. de kracht van Maria is mededogen
 131. Maria lijdt als haar kinderen wegblijven
 132. de liefde voor geloof in Maria neemt door bezinning toe
 133. bij een dogma over Maria lijdt de mens door geestelijke armoede
 134. beminnen is met kracht van Maria mogelijk
 135. in Maria geloven is Haar vertrouwen
 136. geestelijk voedsel wordt ontvangen door gebed tot Maria
 137. geloven in Maria is blijven doorgaan
 138. bidden tot Maria brengt veranderingen in de samenleving
 139. woorden van Maria dagen uit
 140. Maria’s verschijningen beogen doeleinden op termijn
 141. geloven in Maria is een zegening
 142. het licht van een kaars bij Maria verjaagt de duisternis
 143. bidden tot Maria verandert de mens
 144. Maria brengt de schoonheid van de genade
 145. verschijningen van Maria verdienen gebed en opvolging
 146. Maria’s vriendschap geeft blijvende liefde
 147. bidden tot Maria maakt het hart levendig
 148. een gebed tot Maria bereikt diepgang in de stilte
 149. Maria munt uit in eenvoud
 150. verschijningen van Maria blijven onverklaarbaar
 151. Maria roept op wijs te zijn
 152. in gedachten bij Maria lijkt het aardse te overstijgen
 153. Maria verschijnt als een donderslag met veelal geen klap
 154. de schoonheid van Maria is nauwelijks te beschrijven
 155. Maria wijst naar de bron van eeuwig leven
 156. verhalen over Maria grijpen het hart
 157. met de kracht van Maria is het verdeelde een te maken
 158. het gebed tot Maria vraagt volharding
 159. nederig is de door Maria gevraagde boetedoening
 160. het licht van Maria verwarmt
 161. devotievolle sfeer geeft gedachten aan Maria weer
 162. de studie van de betekenis van Maria is oneindig
 163. in gedachten is het Maria verwachten
 164. geloof in Maria versterkt een betekenisvol leven
 165. blauwe luchten laten gelovigen naar Maria vluchten
 166. Maria en gezond verstand zijn samen het sterkst
 167. geloof in Maria verkennen is diepgang verwennen
 168. het leven heeft zin als Maria de metgezel is
 169. dagelijks ontvangt Maria devotievolle aandacht
 170. gevoel bij geloof in Maria gaat het verstand te boven
 171. geloof in Maria brengt inzicht in het goede
 172. het leven is een pelgrimstocht naar Maria
 173. na gebeden is vrede aan Maria te danken
 174. Maria vervult het hart met tederheid
 175. mystiek leidt tot in Maria verdiepen
 176. liefde voor Maria uiten is getuigenis afleggen
 177. bron van de waarheid ontspringt bij Maria
 178. de dank aan Maria is grenzeloos
 179. verlangen naar waarheid is geloven in Maria
 180. geloof in Maria verzacht het lijden
 181. Maria geeft steeds licht
 182. voor geloof opstaan is naar Maria gaan
 183. geloven in Maria is de weg naar de hemel
 184. bidden tot Maria geeft hoop kracht
 185. het huis van Maria is voor alle mensen
 186. met geloof in Maria is enkel te winnen
 187. het verblijf op aarde is een doortocht
 188. door eensgezindheid doet het geloof in Maria wonderen
 189. onrust in de ziel vraagt om aandacht
 190. werkelijkheden komen uit de hemel
 191. kinderen van Maria laten zich leiden
 192. Maria is de bron naar grote geheimen
 193. vreugde door Maria maakt van aarde heilige grond
 194. geloof in Maria helpt vooruit te kijken
 195. het gebed tot Maria kent zachtmoedigheid
 196. het huis van Maria staat steeds open
 197. Maria toont de zoete vrucht van haar schoot
 198. de geestelijke honger van geloof in Maria raakt niet gestild
 199. Maria geeft troost op bittere momenten
 200. geloof in Maria maakt het leven
 201. Maria ontvangt dagelijks devote waardering
 202. het ultieme vergeven kent Maria
 203. rust geeft kracht van Maria
 204. vooral in bedevaartsoorden zijn mensen heel dicht bij Maria
 205. Maria belichaamt zuiverheid
 206. voor bedevaartgangers is geloof vooral Mariaal
 207. een gesprek met Maria staat boven aards vermaak
 208. afbeeldingen van Maria kennen een grote verscheienheid
 209. een verschijning van Maria is geen droom
 210. in de stilte spreekt Maria
 211. enkel Maria kent de hoogste zuiverheid
 212. een Mariabedevaart is eindeloos
 213. een oprecht mens heeft vaak Maria als voorbeeld
 214. Maria aanroepen als getuige getuigt van geloof
 215. Maria helpt in tijden van chaos
 216. Maria kan als de beste luisteren
 217. Maria zorgt voor loskomen uit beknelling
 218. de Moeder Gods hoort elk gebed
 219. Maria geeft inspiratie
 220. Maria hoort veel en ziet nog meer
 221. het is een geluk dat Maria er is
 222. Maria verhoort gebeden
 223. Maria staat open voor elk gebed
 224. Maria zegt weinig met veel nagalm
 225. met Maria is alles te delen

Dutch Dutch English English German German French French Italian Italian Spanish Spanish Polish Polish