Aforismen over Maria

Veelvuldig krijg ik ingevingen met weinig woorden. Door deze kernachtige geschenken ontstaan korte uitspraken. Deze aforismen zetten mij meermaals aan het denken en voeden mijn behoefte aan zingeving.

Korte bewoordingen welke Maria betreffen zijn hier opgenomen. De aforismen over Maria zijn over te nemen, mits de bron wordt vermeld.

Jan van Wijk

 1. wereldwijd is Maria de meest afgebeelde vrouw
 2. geloof in Maria wil werven
 3. Maria is de vaste hoop van gelovigen
 4. blauw blijft blinkend bloeien als kleur van Maria
 5. de weg verloren, laat het Maria horen
 6. Maria wil mensen begeleiden naar een andere wereld
 7. de voetstappen van Maria vragen volgers
 8. persoonlijke intenties vinden de weg naar Maria
 9. Maria verstaat de tranen
 10. Maria leert pelgrims barmhartig te zijn
 11. Maria verlicht als Moeder van het Licht
 12. als een morgenster is Maria de Moeder van de Hoop
 13. Maria doet wat ondenkbaar is
 14. met hulp van Maria is het duivelse te weerstaan
 15. Maria geeft geestelijk voedsel
 16. de wederdienst aan Maria is danken in gebed
 17. in het hoofd wordt de mantel van Maria gevonden
 18. woorden van Maria brengen duurzame heil
 19. Maria geeft kracht voor met anderen bijeen te zijn
 20. Maria is de eenvoud zelve
 21. bij Maria geeft de stilte een hoorbaar gevoel
 22. Maria is de meest nederige dienstmaagd
 23. de aanwezigheid van Maria is dagelijks voelbaar
 24. Maria kent haar kinderen bij naam
 25. luisteren naar Maria brengt mensen verder
 26. het licht van Maria verdrijft de duisternis
 27. Maria heelt de smart
 28. Maria wijst naar het licht van de waarheid
 29. de vrucht van haar schoot toont Maria iedere dag
 30. Maria loven is Haar danken
 31. in de naam van Maria gaat vrede schuil
 32. woorden van Maria ontsteken licht
 33. Maria geeft rust in onrustige tijden
 34. waarschuwingen van Maria worden later realiteit
 35. gedeelde woorden komen bij Maria
 36. bij Maria zijn doet eenzaamheid verdwijnen
 37. het leven is rijker met gebeden tot Maria
 38. geloof in Maria is als de dageraad die zich steeds hernieuwt
 39. Maria vernieuwt de context
 40. bidden tot Maria geeft rusten onder haar vleugels
 41. tussen de mensen staat Maria
 42. Maria draagt allen die in Haar geloven
 43. het uiten van zorgen vindt gehoor bij Maria
 44. Maria moedigt het licht tussen mensen aan
 45. milddadig reikt Maria de hand
 46. bidden tot Maria verdrijft pijn
 47. de schaduw van Maria verbindt
 48. Maria weet van de weg banen
 49. elke kaars bij Maria geeft kracht
 50. voor haar luisteraars brengt Maria veel geduld op
 51. bidden tot Maria leidt naar liefde
 52. Maria is het toonbeeld van eenvoud
 53. bij menigeen verlicht Maria gedachten
 54. Maria wijst afgedwaalden de juiste weg
 55. elke bedevaartplaats van Maria geeft licht
 56. Maria geeft tekens van leven veranderende contexten
 57. bij Maria is het steun ervaren
 58. met gebed tot Maria loopt de nacht ten einde
 59. Maria toont liefde aan biddenden
 60. hoop is op Maria gericht
 61. in groot vertrouwen aanhoort Maria woorden van de biddenden
 62. met Maria zijn de dagen vervuld
 63. Maria verbindt naties
 64. de voetstappen van Maria nodigen pelgrims uit te komen
 65. Maria roept op tot samenkomen
 66. Maria laat goede herders leiden
 67. Maria geeft hoop en vertrouwen
 68. open en ontvankelijk wil het geloof in Maria zijn
 69. door Maria te danken ontstaat menige twijg
 70. met naar Maria gaan komt het besef van kleinheid
 71. Maria diep opnemen slaagt met een open hart
 72. Maria laat zich op aarde verstaan
 73. geloof in Maria doet het leven opbloeien
 74. Maria laat creativiteit bij het bidden toe
 75. woorden van Maria verleggen grenzen
 76. Maria raakt mensen met goed gevoel
 77. geloven in Maria is liefde en hoop uitdragen
 78. verwondering doet een blik van Maria ontvangen
 79. bidden tot Maria geeft een open geest
 80. bij zoeken helpt Maria
 81. Maria neemt mensen bij de hand
 82. aan het eind verschijnt Maria aan een ieder
 83. in vele harten is Maria koningin
 84. het huis van Maria is oneindig heilig
 85. Maria houdt bij elke golf stand
 86. gedachten aan Maria zijn met luister omkleed
 87. Maria verdient onwankelbaar vertrouwen
 88. door te vasten opent zich het hart voor gaven van Maria
 89. luisteren, gehoorzamen en handelen typeren het leven van Maria
 90. de betekenis van Maria belichten wil mensen verlichten
 91. aan de hand van Maria is het geborgen verder gaan
 92. dagelijks geeft Maria wijsheid en kracht
 93. voor het beleven van het leven is het Maria danken
 94. Maria toont zich dagelijks
 95. in de donkere nacht brengt het licht van Maria kracht
 96. door Maria uitgesproken woorden houden stand
 97. geloof in Maria doet gaven groeien
 98. bidden tot Maria houdt de ziel levend
 99. bij verdriet troost Maria
 100. met hulp van Maria is het duivelse gedachten weerstaan
 101. Maria zet mensen op het spoor naar het goede
 102. met de kracht van Maria leren mensen elkaar te verstaan
 103. het geweten kritisch bevragen gaat met de hulp van Maria
 104. de draad van de route laat Maria oppakken
 105. een luisterend oor is aan Maria toevertrouwd
 106. de weg volgen die Maria behaagt eindigt geslaagd
 107. in tijden van verwarring is er toevlucht bij Maria
 108. met de steun van Maria is niets te vrezen
 109. Maria haalt de biddende uit het donker
 110. met het woord amen is het achter Maria staan
 111. Maria weet om te gaan met toevertrouwde zorgen
 112. met de hulp van Maria zijn donkere perioden te doorstaan
 113. door te bidden tot Maria staat Zij velen bij
 114. Maria verstaat de wereld van liefde
 115. bidden tot Maria brengt het wonder van de ontmoeting
 116. Maria verstaat alle talen en dialecten
 117. Maria komt door haar Zender
 118. aan Maria denken voelt het wenken
 119. afscheid nemen maakt stil bij het bidden tot Maria
 120. geloof in Maria is gebaseerd op een sterke ervaring
 121. door in armoede te leven neemt Maria afstand van heersen
 122. Maria is de enige Moeder die haar Zoon zo trouw volgt
 123. Mariaverering moedigt positieve initiatieven aan
 124. Maria brengt de schoonheid van het geloof
 125. Maria zorgt met de regenboog voor het hemels vredeteken
 126. door Maria kent het mystieke leven diepgang
 127. Maria toont dat het echte leven vol mystiek is
 128. het bidden tot Maria is een behoefte met gevoel
 129. de liefde van Maria omvat alle mensen
 130. Maria is te herkennen
 131. tijd maken voor reflectie is dichterbij Maria komen
 132. Maria zet aan tot het herbouwen van het vernielde
 133. met geloof in Maria verstaan vreemden elkaar
 134. het geloof in Maria is steun voor elke dag
 135. het spoor van Maria gaat door tot in de hemel
 136. warmte van Maria ontvangen is het grootste geschenk
 137. motivatie om Maria te vereren komt uit het hart
 138. de stap zetten om dichterbij Maria te komen vraagt overtuiging
 139. Maria zet ook jongeren in vuur en vlam voor het geloof
 140. liefde van Maria is als voedsel in de maag zonder te hebben gegeten
 141. schrijven over Maria is biddend de diepte zien
 142. Maria is het voorbeeld van beloften houden
 143. in stilte bidden tot Maria is een groot goed
 144. de laatste daad van Jezus is Johannes aan Maria schenken
 145. Maria troont met Pinksteren temidden van de apostelen
 146. Maria ervaart de steeds sterkere beleving van de Heilige Geest in haar hart
 147. Maria bindt wielrenners in het Italiaanse Madonna del Ghisallo
 148. bidden is naderen tot Maria
 149. Maria nodigt uit tot liefde
 150. wat niet meetelt is belangrijk in de keuze van Maria
 151. er is maar één vrouw die altijddurende bijstand geeft
 152. Maria bezit het vermogen alle talen te spreken
 153. bij de Grot te Lourdes is het ontzag tonen
 154. Maria houdt afstand van drukte
 155. Maria komt in stilte
 156. Maria spreekt woorden van wijsheid
 157. Maria vraagt te doen wat nodig is
 158. de aangereikte hand van Maria is voelbaar
 159. Maria staat middenin het leven van de biddenden
 160. buitengewone gebeurtenissen komen van Maria
 161. geloof in Maria houdt stand
 162. in gedachten een knipoog van Maria voelt als een steuntje
 163. onder de vleugels van Maria is genade aanwezig
 164. het meest zeggende van Maria: Mij geschiedde naar Uw woord
 165. Maria is het grootste talenwonder
 166. Maria brengt licht in de donkere zijde van het leven
 167. het verlicht hart nodigt uit in Maria’s intimiteit te treden
 168. Maria kent met Johannes grote, geestelijke intimiteit
 169. Maria uit zich als de middelares bij God
 170. Maria past zich aan in taalgebruik
 171. de 33 verschijningen in Beauraing staan in verband met het aardse leven van Maria’s Zoon
 172. geloof in Maria geeft kansen voor een te realiseren werkelijkheid
 173. verschijningen van Maria versterken de rijkdom aan gevoel
 174. de sfeer rond Maria geeft draagvlak voor gebed
 175. Maria’s boodschappen gaan via zieners de wereld rond
 176. de weg van de pelgrim leidt naar het hart van Maria
 177. het uiten van geloof in Maria is een dierbare kans
 178. vertrouwen is het hart van Maria voelen
 179. de snelheid van Maria getuigt van uitzonderlijke gaven
 180. Maria brengt de boodschap van de Heer verder
 181. tot Maria in gebed geeft vertrouwen
 182. in de maand mei maakt gebed tot Maria velen blij
 183. het Gouden Hart van Maria is vol genaden
 184. Maria heeft een voorkeur voor een nederige plaats
 185. verschijningen van Maria zijn boodschappen
 186. Maria kondigt beproevingen aan
 187. Maria is de Moeder van ongekende barmhartigheid
 188. de grootste lof voor Maria is Haar danken
 189. God en Maria vullen elkaar aan
 190. in Beauraing toont Maria dat Zij een gouden hart heeft
 191. een Gouden Hart heeft enkel Maria
 192. Maria ontvangt de mens die klaarstaat om goed te doen
 193. Maria helpt mensen die klaarstaan voor anderen
 194. Maria geeft kracht om in rust de ogen te sluiten
 195. Maria wordt bij velen verwacht
 196. Maria roept stemmen om van hun geloof te getuigen
 197. gedenken bij Maria maken herinneringen levend
 198. het kruisbeeld vast in handen toont Maria als medeverlosseres
 199. Maria verkondigt slechte tijden die door de mens ontstaan
 200. Maria verplettert de kop van de slang
 201. de handen van Maria strooien met genade
 202. twaalf sterren omgeven het doorstoken hart van Maria
 203. met een zwaard doorstoken hart zegt veel
 204. alleen Maria is gekroond met twaalf sterren
 205. elke verschijning van Maria is een hoofdstuk uit een wereldboek
 206. Maria is de eerste medewerker van God
 207. Maria zegt dat door gebed tegenslag kan worden verzacht
 208. als geen ander biedt Maria vertroosting
 209. Maria heelt gebroken mensen
 210. Maria gaat zonder tijdrekening te werk
 211. de wortels van het gebed worden gevoed door Maria
 212. het Gouden Hart van Maria wijst de weg
 213. door ontmoetingen met Maria komt gewetensvorming op gang
 214. Maria leidt de pelgrims
 215. alleen al kijken naar Maria geeft een veilig gevoel
 216. bij Maria is het de plaats van barmhartigheid vinden
 217. Maria kent ongekende barmhartigheid
 218. Maria doet duisternis wijken
 219. Maria geeft licht van eeuwigheid
 220. Maria heet iedereen welkom in haar familie
 221. Maria spreekt steeds in de passende moedertaal
 222. de roem van Maria mag luid worden bezongen
 223. door Maria is het kunnen opstaan
 224. Maria voelt als nabij
 225. elke dag nodigt Maria mensen uit bij Haar te komen
 226. Maria opent ogen om elkaar te verstaan
 227. denken aan Maria mildert gedachten
 228. Maria weet biddende mensen uit de nood te redden
 229. haar Zoon begrijpen vraagt wat aan Maria
 230. bij Maria geraken komt door oprecht contact
 231. woorden van Maria zijn effectiever dan knallend wapentuig
 232. met dauw besproeit Maria het hart
 233. bij Maria komen alle mensen als haar kinderen
 234. door te bidden tot Maria wordt genade voelbaar
 235. Maria doet mensen opstaan
 236. Maria heeft zichzelf nooit verloren
 237. in het bijzijn van Maria is het veilig
 238. Maria weet van een vluchtend gezin
 239. ontheemden vinden hun toekomst bij Maria
 240. gedachten achten Maria hoog en waarachtig
 241. woorden voor vrede vormen gebeden tot Maria
 242. door gebeden te verhoren verlost Maria mensen van hun getob
 243. geloof in Maria gaat door tot in de eeuwigheid
 244. liefde betuigen aan Maria gaat met gebed
 245. Maria draagt de mantel van betrokkenheid
 246. elk loflied voor Maria stijgt op
 247. luisteren naar Maria geeft bezinning
 248. spanning alom als Maria Jezus ontmoet op zijn weg naar de berg
 249. Maria ontwart menige knoop die Haar wordt aangereikt
 250. Maria is de enige, grote uitverkorene
 251. de grootste trouw toont Maria
 252. Maria is blijvend gezegend boven alle vrouwen
 253. Maria raakt pelgrims in het hart
 254. Maria heeft parels onder de hoede
 255. Maria woont in het licht van de waarheid
 256. dagelijks geeft Maria hoop
 257. het hart van Maria is getekend met oneindige liefde
 258. Maria wijst naar eeuwig licht
 259. bidden tot Maria is een leerproces
 260. Maria vraagt standvastigheid
 261. Maria waakt voor de broosheid van de biddende mensen
 262. Maria uit haar waakzaamheid
 263. als hoedster is Maria de grootste beschermster
 264. Maria biedt de beste bescherming
 265. Maria leert anderen de eenvoud kennen
 266. steeds woont Maria onder de mensen
 267. tijdens het bidden is Maria rakelings nabij
 268. Maria wordt het meest geprezen
 269. Maria schenkt aandacht aan biddende mensen
 270. van ganser harte bidden tot Maria brengt liefde
 271. de mantel van Maria biedt dag en nacht beschutting
 272. Maria is tot de grootste dienst uitverkoren
 273. er is hoop van Maria bijstand te verwachten
 274. Maria is van iedere gelovige de trouwe huisgenoot
 275. onzichtbare beperkingen merkt Maria op
 276. de gaven van Maria sterken gelovigen
 277. Maria geeft licht waarnaar mensen verlangen
 278. met Maria is de dag vervuld met goed gevoel
 279. Maria schenkt het meest
 280. Maria bevordert de eenheid van gebed
 281. elke nacht waakt Maria
 282. Maria toont de weg naar voltooiing
 283. biddend tot Maria wordt het inslapen geleid
 284. Maria opent de deur naar vrede
 285. dagelijks bevrucht Maria de aarde met hulp
 286. Maria’s hulp wordt eeuwig gegeven
 287. Maria danken is een dagelijks gebed
 288. Maria belicht oorsprong en toekomst
 289. bestemming Maria is het licht volgen
 290. zonnestralen zien komt door aan Maria te denken
 291. Maria draagt het koningschap van de vrede uit
 292. in het aardedonker geeft Maria een lichtje
 293. Maria geeft vertrouwen door
 294. Maria verstaat de taal van eenieder
 295. Maria raakt de ziel
 296. het licht van Maria wordt biddend bereikt
 297. Maria staat voor vrede
 298. het welbehagen bij Maria is voelbaar
 299. Maria opent voor iedereen een school om te bidden
 300. bidden tot Maria is het beste medicijn
 301. door te bidden tot Maria is donkerte vergankelijk
 302. vragen overdenken met Maria geeft licht
 303. na aanroepen is Maria nabij
 304. door Maria is het stijgen in vreugde
 305. Maria geeft eeuwig licht
 306. Maria blijft de rozenkrans omarmen
 307. standvastigheid in geloof verwelkomt Maria dagelijks
 308. Maria helpt bij hoop
 309. geloof in Maria brengt licht in het leven
 310. Maria herinnert aan vreugdevol vertrouwen
 311. met geloof in Maria is meer te bereiken
 312. de ware goedheid van Maria komt door haar geloof
 313. Maria spreidt het verst de mantel open
 314. het gebed tot Maria kent geen end
 315. Maria weet moedeloosheid weg te nemen
 316. bidden tot Maria is tijdloos
 317. Maria laat het woord verstaan
 318. bij Maria is het blijven volharden in gebed
 319. komen tot Maria vraagt liefde
 320. Maria weet van het streven aan liefde te werken
 321. Maria ziet verdriet in harten
 322. bidden tot Maria vraagt een ontvangende houding
 323. Maria stimuleert het bidden met de rozenkrans
 324. een enkeling ziet Maria en velen voelen Haar
 325. Maria doet de diepste dromen ontwaken
 326. onder de mantel van Maria is voor iedereen plaats
 327. Maria ontsteekt het licht in de nacht
 328. bidden is overgave aan Maria
 329. Maria is de enige vrouw die van iedereen de naam weet
 330. Maria verheft eenvoudige mensen
 331. tot Maria bidden geeft verlichting
 332. heiligen komen achter Maria
 333. Maria laat barmhartigheid in zevenvoud zien
 334. de sleutel tot verbetering is bidden tot Maria
 335. Maria beminnen geeft vreugde
 336. velen zijn genezen in haar naam
 337. de hulp bij herstel is Maria
 338. Maria biedt een vesting als toevlucht
 339. voor heil zorgt Maria
 340. Maria luistert en leeft naar het woord van God
 341. de meest geprezen rots in de branding is Maria
 342. Maria ziet elke droefheid
 343. de waarheid kent Maria
 344. Maria brengt hoop mee
 345. geloof in Maria verdrijft angst
 346. Maria vindt steeds de juiste vorm van benaderen
 347. bidden tot Maria is geven en ontvangen
 348. Maria is de rots om toevlucht te vinden
 349. gelovigen in Maria dragen geen wapens
 350. Maria is het voorbeeld van dienstbaarheid
 351. geloof in Maria uit zich in liefde
 352. Maria hoort dat gelovigen ook voor anderen bidden
 353. bij het denken aan Maria krijgt het eeuwig licht vorm
 354. Maria helpt bij het loslaten
 355. elke knie buigt voor Maria
 356. aan biddende mensen biedt Maria bescherming
 357. door Maria wordt liefde gezien
 358. zonder Maria is geloof arm aan vertegenwoordiging
 359. diepere verbondenheid komt uit bij Maria
 360. bidden tot Maria is intens luisteren
 361. in de kerk mag wel meer over Maria worden gesproken
 362. Maria is verborgen aanwezig
 363. genade van Maria maakt mensen vrij
 364. de litanie van Maria is bloedstollend
 365. Maria staat dicht bij biddende mensen
 366. voor biddende mensen heeft Maria aandacht
 367. het gebed legt de verbinding met Maria
 368. Maria is altijd nabij
 369. een bedevaartplaats van Maria is een thuis voor de ziel
 370. bij Maria is het delen van gevoel
 371. Maria geeft helende glans
 372. enkel bij Maria is het echt thuiskomen
 373. een Mariabedevaart doorbreekt de eenzaamheid
 374. de grootste troost komt van Maria
 375. Maria is de toevlucht voor meer dan vluchtelingen
 376. velen hebben met Maria een intieme band
 377. door het ja-woord geeft Maria haar toekomst in handen van God
 378. in verschijningen van Maria is het geloven van het zien
 379. Maria’s stem van de vrede klinkt overal
 380. uit niets blijkt dat Maria voor haarzelf actief is
 381. Maria weet van ja-zeggen zonder de consequenties te kennen
 382. bidden tot Maria is liefde tonen
 383. het beste huwelijk is dat tussen Maria en de mens
 384. Maria is de Vrouw van liefde
 385. bij de grens tussen loslaten en verlangen is het bidden tot Maria
 386. Maria toont de grootste bezorgdheid
 387. met Maria’s licht wordt de weg verlicht
 388. een wonder van Maria wordt te vaak verwacht
 389. pelgrims reizen met een doel naar Maria
 390. Maria is licht en verlicht
 391. geloof in Maria geeft vernieuwing in denken en handelen
 392. Maria is overal te vinden
 393. een kaars bij Maria geeft hoop
 394. Maria geeft innerlijke rust en helende bijstand
 395. geloof in Maria verandert het leven
 396. Maria houdt de band met alle generaties vast
 397. bij vele pelgrims is het geloof in Maria het sterkst
 398. mediawijsheid verspreidt de Mariadevotie
 399. Maria versterkt het trouw blijven aan geloof
 400. geloven in Maria is leven in gedachten van eeuwigheid
 401. pelgrimerend onderweg is de reis naar Maria
 402. Maria is een levende vlam van liefde
 403. geloof in Maria heeft de hoop zich uit te spreken
 404. Maria vraagt reinheid van zeden en ziel
 405. geloof in Maria prijst de eenvoud
 406. Maria heeft al haar kinderen lief
 407. dagelijks brengt Maria vreugde en troost
 408. Maria toelaten brengt geloof dichterbij
 409. als machtigste wapen toont Maria de rozenkrans
 410. Maria deelt dag en nacht genaden uit
 411. de kracht van Maria is mededogen
 412. Maria lijdt als haar kinderen wegblijven
 413. de liefde voor geloof in Maria neemt door bezinning toe
 414. bij een dogma over Maria lijdt de mens door geestelijke armoede
 415. beminnen is met kracht van Maria mogelijk
 416. in Maria geloven is Haar vertrouwen
 417. geestelijk voedsel wordt ontvangen door gebed tot Maria
 418. geloven in Maria is blijven doorgaan
 419. bidden tot Maria brengt veranderingen in de samenleving
 420. woorden van Maria dagen uit
 421. Maria’s verschijningen beogen doeleinden op termijn
 422. geloven in Maria is een zegening
 423. het licht van een kaars bij Maria verjaagt de duisternis
 424. bidden tot Maria verandert de mens
 425. Maria brengt de schoonheid van de genade
 426. verschijningen van Maria verdienen gebed en opvolging
 427. Maria’s vriendschap geeft blijvende liefde
 428. bidden tot Maria maakt het hart levendig
 429. een gebed tot Maria bereikt diepgang in de stilte
 430. Maria munt uit in eenvoud
 431. verschijningen van Maria blijven onverklaarbaar
 432. Maria roept op wijs te zijn
 433. in gedachten bij Maria lijkt het aardse te overstijgen
 434. Maria verschijnt als een donderslag met veelal geen klap
 435. de schoonheid van Maria is nauwelijks te beschrijven
 436. Maria wijst naar de bron van eeuwig leven
 437. verhalen over Maria grijpen het hart
 438. met de kracht van Maria is het verdeelde een te maken
 439. het gebed tot Maria vraagt volharding
 440. nederig is de door Maria gevraagde boetedoening
 441. het licht van Maria verwarmt
 442. devotievolle sfeer geeft gedachten aan Maria weer
 443. de studie van de betekenis van Maria is oneindig
 444. in gedachten is het Maria verwachten
 445. geloof in Maria versterkt een betekenisvol leven
 446. blauwe luchten laten gelovigen naar Maria vluchten
 447. Maria en gezond verstand zijn samen het sterkst
 448. geloof in Maria verkennen is diepgang verwennen
 449. het leven heeft zin als Maria de metgezel is
 450. dagelijks ontvangt Maria devotievolle aandacht
 451. gevoel bij geloof in Maria gaat het verstand te boven
 452. geloof in Maria brengt inzicht in het goede
 453. het leven is een pelgrimstocht naar Maria
 454. na gebeden is vrede aan Maria te danken
 455. Maria vervult het hart met tederheid
 456. mystiek leidt tot in Maria verdiepen
 457. liefde voor Maria uiten is getuigenis afleggen
 458. bron van de waarheid ontspringt bij Maria
 459. de dank aan Maria is grenzeloos
 460. verlangen naar waarheid is geloven in Maria
 461. geloof in Maria verzacht het lijden
 462. Maria geeft steeds licht
 463. voor geloof opstaan is naar Maria gaan
 464. geloven in Maria is de weg naar de hemel
 465. bidden tot Maria geeft hoop kracht
 466. het huis van Maria is voor alle mensen
 467. met geloof in Maria is enkel te winnen
 468. het verblijf op aarde is een doortocht
 469. door eensgezindheid doet het geloof in Maria wonderen
 470. onrust in de ziel vraagt om aandacht
 471. werkelijkheden komen uit de hemel
 472. kinderen van Maria laten zich leiden
 473. Maria is de bron naar grote geheimen
 474. vreugde door Maria maakt van aarde heilige grond
 475. geloof in Maria helpt vooruit te kijken
 476. het gebed tot Maria kent zachtmoedigheid
 477. het huis van Maria staat steeds open
 478. Maria toont de zoete vrucht van haar schoot
 479. de geestelijke honger van geloof in Maria raakt niet gestild
 480. Maria geeft troost op bittere momenten
 481. geloof in Maria maakt het leven
 482. Maria ontvangt dagelijks devote waardering
 483. het ultieme vergeven kent Maria
 484. rust geeft kracht van Maria
 485. vooral in bedevaartsoorden zijn mensen heel dicht bij Maria
 486. Maria belichaamt zuiverheid
 487. voor bedevaartgangers is geloof vooral Mariaal
 488. een gesprek met Maria staat boven aards vermaak
 489. afbeeldingen van Maria kennen een grote verscheienheid
 490. een verschijning van Maria is geen droom
 491. in de stilte spreekt Maria
 492. enkel Maria kent de hoogste zuiverheid
 493. een Mariabedevaart is eindeloos
 494. een oprecht mens heeft vaak Maria als voorbeeld
 495. Maria aanroepen als getuige getuigt van geloof
 496. Maria helpt in tijden van chaos
 497. Maria kan als de beste luisteren
 498. Maria zorgt voor loskomen uit beknelling
 499. de Moeder Gods hoort elk gebed
 500. Maria geeft inspiratie
 501. Maria hoort veel en ziet nog meer
 502. het is een geluk dat Maria er is
 503. Maria verhoort gebeden
 504. Maria staat open voor elk gebed
 505. Maria zegt weinig met veel nagalm
 506. met Maria is alles te delen

 

 

Come2theweb