Aforismen over Maria

Veelvuldig krijg ik ingevingen met weinig woorden. Door deze kernachtige geschenken ontstaan korte uitspraken. Deze aforismen zetten mij meermaals aan het denken en voeden mijn behoefte aan zingeving.

Korte bewoordingen welke Maria betreffen zijn hier opgenomen. De aforismen over Maria zijn over te nemen, mits de bron wordt vermeld.

Jan van Wijk

 1. aan het eind verschijnt Maria aan een ieder
 2. in vele harten is Maria koningin
 3. het huis van Maria is oneindig heilig
 4. Maria houdt bij elke golf stand
 5. gedachten aan Maria zijn met luister omkleed
 6. Maria verdient onwankelbaar vertrouwen
 7. door te vasten opent zich het hart voor gaven van Maria
 8. luisteren, gehoorzamen en handelen typeren het leven van Maria
 9. de betekenis van Maria belichten wil mensen verlichten
 10. aan de hand van Maria is het geborgen verder gaan
 11. dagelijks geeft Maria wijsheid en kracht
 12. voor het beleven van het leven is het Maria danken
 13. Maria toont zich dagelijks
 14. in de donkere nacht brengt het licht van Maria kracht
 15. door Maria uitgesproken woorden houden stand
 16. geloof in Maria doet gaven groeien
 17. bidden tot Maria houdt de ziel levend
 18. bij verdriet troost Maria
 19. met hulp van Maria is het duivelse gedachten weerstaan
 20. Maria zet mensen op het spoor naar het goede
 21. met de kracht van Maria leren mensen elkaar te verstaan
 22. het geweten kritisch bevragen gaat met de hulp van Maria
 23. de draad van de route laat Maria oppakken
 24. een luisterend oor is aan Maria toevertrouwd
 25. de weg volgen die Maria behaagt eindigt geslaagd
 26. in tijden van verwarring is er toevlucht bij Maria
 27. met de steun van Maria is niets te vrezen
 28. Maria haalt de biddende uit het donker
 29. met het woord amen is het achter Maria staan
 30. Maria weet om te gaan met toevertrouwde zorgen
 31. met de hulp van Maria zijn donkere perioden te doorstaan
 32. door te bidden tot Maria staat Zij velen bij
 33. Maria verstaat de wereld van liefde
 34. bidden tot Maria brengt het wonder van de ontmoeting
 35. Maria verstaat alle talen en dialecten
 36. Maria komt door haar Zender
 37. aan Maria denken voelt het wenken
 38. afscheid nemen maakt stil bij het bidden tot Maria
 39. geloof in Maria is gebaseerd op een sterke ervaring
 40. door in armoede te leven neemt Maria afstand van heersen
 41. Maria is de enige Moeder die haar Zoon zo trouw volgt
 42. Mariaverering moedigt positieve initiatieven aan
 43. Maria brengt de schoonheid van het geloof
 44. Maria zorgt met de regenboog voor het hemels vredeteken
 45. door Maria kent het mystieke leven diepgang
 46. Maria toont dat het echte leven vol mystiek is
 47. het bidden tot Maria is een behoefte met gevoel
 48. de liefde van Maria omvat alle mensen
 49. Maria is te herkennen
 50. tijd maken voor reflectie is dichterbij Maria komen
 51. Maria zet aan tot het herbouwen van het vernielde
 52. met geloof in Maria verstaan vreemden elkaar
 53. het geloof in Maria is steun voor elke dag
 54. het spoor van Maria gaat door tot in de hemel
 55. warmte van Maria ontvangen is het grootste geschenk
 56. motivatie om Maria te vereren komt uit het hart
 57. de stap zetten om dichterbij Maria te komen vraagt overtuiging
 58. Maria zet ook jongeren in vuur en vlam voor het geloof
 59. liefde van Maria is als voedsel in de maag zonder te hebben gegeten
 60. schrijven over Maria is biddend de diepte zien
 61. Maria is het voorbeeld van beloften houden
 62. in stilte bidden tot Maria is een groot goed
 63. de laatste daad van Jezus is Johannes aan Maria schenken
 64. Maria troont met Pinksteren temidden van de apostelen
 65. Maria ervaart de steeds sterkere beleving van de Heilige Geest in haar hart
 66. Maria bindt wielrenners in het Italiaanse Madonna del Ghisallo
 67. bidden is naderen tot Maria
 68. Maria nodigt uit tot liefde
 69. wat niet meetelt is belangrijk in de keuze van Maria
 70. er is maar één vrouw die altijddurende bijstand geeft
 71. Maria bezit het vermogen alle talen te spreken
 72. bij de Grot te Lourdes is het ontzag tonen
 73. Maria houdt afstand van drukte
 74. Maria komt in stilte
 75. Maria spreekt woorden van wijsheid
 76. Maria vraagt te doen wat nodig is
 77. de aangereikte hand van Maria is voelbaar
 78. Maria staat middenin het leven van de biddenden
 79. buitengewone gebeurtenissen komen van Maria
 80. geloof in Maria houdt stand
 81. in gedachten een knipoog van Maria voelt als een steuntje
 82. onder de vleugels van Maria is genade aanwezig
 83. het meest zeggende van Maria: Mij geschiedde naar Uw woord
 84. Maria is het grootste talenwonder
 85. Maria brengt licht in de donkere zijde van het leven
 86. het verlicht hart nodigt uit in Maria’s intimiteit te treden
 87. Maria kent met Johannes grote, geestelijke intimiteit
 88. Maria uit zich als de middelares bij God
 89. Maria past zich aan in taalgebruik
 90. de 33 verschijningen in Beauraing staan in verband met het aardse leven van Maria’s Zoon
 91. geloof in Maria geeft kansen voor een te realiseren werkelijkheid
 92. verschijningen van Maria versterken de rijkdom aan gevoel
 93. de sfeer rond Maria geeft draagvlak voor gebed
 94. Maria’s boodschappen gaan via zieners de wereld rond
 95. de weg van de pelgrim leidt naar het hart van Maria
 96. het uiten van geloof in Maria is een dierbare kans
 97. vertrouwen is het hart van Maria voelen
 98. de snelheid van Maria getuigt van uitzonderlijke gaven
 99. Maria brengt de boodschap van de Heer verder
 100. tot Maria in gebed geeft vertrouwen
 101. in de maand mei maakt gebed tot Maria velen blij
 102. het Gouden Hart van Maria is vol genaden
 103. Maria heeft een voorkeur voor een nederige plaats
 104. verschijningen van Maria zijn boodschappen
 105. Maria kondigt beproevingen aan
 106. Maria is de Moeder van ongekende barmhartigheid
 107. de grootste lof voor Maria is Haar danken
 108. God en Maria vullen elkaar aan
 109. in Beauraing toont Maria dat Zij een gouden hart heeft
 110. een Gouden Hart heeft enkel Maria
 111. Maria ontvangt de mens die klaarstaat om goed te doen
 112. Maria helpt mensen die klaarstaan voor anderen
 113. Maria geeft kracht om in rust de ogen te sluiten
 114. Maria wordt bij velen verwacht
 115. Maria roept stemmen om van hun geloof te getuigen
 116. gedenken bij Maria maken herinneringen levend
 117. het kruisbeeld vast in handen toont Maria als medeverlosseres
 118. Maria verkondigt slechte tijden die door de mens ontstaan
 119. Maria verplettert de kop van de slang
 120. de handen van Maria strooien met genade
 121. twaalf sterren omgeven het doorstoken hart van Maria
 122. met een zwaard doorstoken hart zegt veel
 123. alleen Maria is gekroond met twaalf sterren
 124. elke verschijning van Maria is een hoofdstuk uit een wereldboek
 125. Maria is de eerste medewerker van God
 126. Maria zegt dat door gebed tegenslag kan worden verzacht
 127. als geen ander biedt Maria vertroosting
 128. Maria heelt gebroken mensen
 129. Maria gaat zonder tijdrekening te werk
 130. de wortels van het gebed worden gevoed door Maria
 131. het Gouden Hart van Maria wijst de weg
 132. door ontmoetingen met Maria komt gewetensvorming op gang
 133. Maria leidt de pelgrims
 134. alleen al kijken naar Maria geeft een veilig gevoel
 135. bij Maria is het de plaats van barmhartigheid vinden
 136. Maria kent ongekende barmhartigheid
 137. Maria doet duisternis wijken
 138. Maria geeft licht van eeuwigheid
 139. Maria heet iedereen welkom in haar familie
 140. Maria spreekt steeds in de passende moedertaal
 141. de roem van Maria mag luid worden bezongen
 142. door Maria is het kunnen opstaan
 143. Maria voelt als nabij
 144. elke dag nodigt Maria mensen uit bij Haar te komen
 145. Maria opent ogen om elkaar te verstaan
 146. denken aan Maria mildert gedachten
 147. Maria weet biddende mensen uit de nood te redden
 148. haar Zoon begrijpen vraagt wat aan Maria
 149. bij Maria geraken komt door oprecht contact
 150. woorden van Maria zijn effectiever dan knallend wapentuig
 151. met dauw besproeit Maria het hart
 152. bij Maria komen alle mensen als haar kinderen
 153. door te bidden tot Maria wordt genade voelbaar
 154. Maria doet mensen opstaan
 155. Maria heeft zichzelf nooit verloren
 156. in het bijzijn van Maria is het veilig
 157. Maria weet van een vluchtend gezin
 158. ontheemden vinden hun toekomst bij Maria
 159. gedachten achten Maria hoog en waarachtig
 160. woorden voor vrede vormen gebeden tot Maria
 161. door gebeden te verhoren verlost Maria mensen van hun getob
 162. geloof in Maria gaat door tot in de eeuwigheid
 163. liefde betuigen aan Maria gaat met gebed
 164. Maria draagt de mantel van betrokkenheid
 165. elk loflied voor Maria stijgt op
 166. luisteren naar Maria geeft bezinning
 167. spanning alom als Maria Jezus ontmoet op zijn weg naar de berg
 168. Maria ontwart menige knoop die Haar wordt aangereikt
 169. Maria is de enige, grote uitverkorene
 170. de grootste trouw toont Maria
 171. Maria is blijvend gezegend boven alle vrouwen
 172. Maria raakt pelgrims in het hart
 173. Maria heeft parels onder de hoede
 174. Maria woont in het licht van de waarheid
 175. dagelijks geeft Maria hoop
 176. het hart van Maria is getekend met oneindige liefde
 177. Maria wijst naar eeuwig licht
 178. bidden tot Maria is een leerproces
 179. Maria vraagt standvastigheid
 180. Maria waakt voor de broosheid van de biddende mensen
 181. Maria uit haar waakzaamheid
 182. als hoedster is Maria de grootste beschermster
 183. Maria biedt de beste bescherming
 184. Maria leert anderen de eenvoud kennen
 185. steeds woont Maria onder de mensen
 186. tijdens het bidden is Maria rakelings nabij
 187. Maria wordt het meest geprezen
 188. Maria schenkt aandacht aan biddende mensen
 189. van ganser harte bidden tot Maria brengt liefde
 190. de mantel van Maria biedt dag en nacht beschutting
 191. Maria is tot de grootste dienst uitverkoren
 192. er is hoop van Maria bijstand te verwachten
 193. Maria is van iedere gelovige de trouwe huisgenoot
 194. onzichtbare beperkingen merkt Maria op
 195. de gaven van Maria sterken gelovigen
 196. Maria geeft licht waarnaar mensen verlangen
 197. met Maria is de dag vervuld met goed gevoel
 198. Maria schenkt het meest
 199. Maria bevordert de eenheid van gebed
 200. elke nacht waakt Maria
 201. Maria toont de weg naar voltooiing
 202. biddend tot Maria wordt het inslapen geleid
 203. Maria opent de deur naar vrede
 204. dagelijks bevrucht Maria de aarde met hulp
 205. Maria’s hulp wordt eeuwig gegeven
 206. Maria danken is een dagelijks gebed
 207. Maria belicht oorsprong en toekomst
 208. bestemming Maria is het licht volgen
 209. zonnestralen zien komt door aan Maria te denken
 210. Maria draagt het koningschap van de vrede uit
 211. in het aardedonker geeft Maria een lichtje
 212. Maria geeft vertrouwen door
 213. Maria verstaat de taal van eenieder
 214. Maria raakt de ziel
 215. het licht van Maria wordt biddend bereikt
 216. Maria staat voor vrede
 217. het welbehagen bij Maria is voelbaar
 218. Maria opent voor iedereen een school om te bidden
 219. bidden tot Maria is het beste medicijn
 220. door te bidden tot Maria is donkerte vergankelijk
 221. vragen overdenken met Maria geeft licht
 222. na aanroepen is Maria nabij
 223. door Maria is het stijgen in vreugde
 224. Maria geeft eeuwig licht
 225. Maria blijft de rozenkrans omarmen
 226. standvastigheid in geloof verwelkomt Maria dagelijks
 227. Maria helpt bij hoop
 228. geloof in Maria brengt licht in het leven
 229. Maria herinnert aan vreugdevol vertrouwen
 230. met geloof in Maria is meer te bereiken
 231. de ware goedheid van Maria komt door haar geloof
 232. Maria spreidt het verst de mantel open
 233. het gebed tot Maria kent geen end
 234. Maria weet moedeloosheid weg te nemen
 235. bidden tot Maria is tijdloos
 236. Maria laat het woord verstaan
 237. bij Maria is het blijven volharden in gebed
 238. komen tot Maria vraagt liefde
 239. Maria weet van het streven aan liefde te werken
 240. Maria ziet verdriet in harten
 241. bidden tot Maria vraagt een ontvangende houding
 242. Maria stimuleert het bidden met de rozenkrans
 243. een enkeling ziet Maria en velen voelen Haar
 244. Maria doet de diepste dromen ontwaken
 245. onder de mantel van Maria is voor iedereen plaats
 246. Maria ontsteekt het licht in de nacht
 247. bidden is overgave aan Maria
 248. Maria is de enige vrouw die van iedereen de naam weet
 249. Maria verheft eenvoudige mensen
 250. tot Maria bidden geeft verlichting
 251. heiligen komen achter Maria
 252. Maria laat barmhartigheid in zevenvoud zien
 253. de sleutel tot verbetering is bidden tot Maria
 254. Maria beminnen geeft vreugde
 255. velen zijn genezen in haar naam
 256. de hulp bij herstel is Maria
 257. Maria biedt een vesting als toevlucht
 258. voor heil zorgt Maria
 259. Maria luistert en leeft naar het woord van God
 260. de meest geprezen rots in de branding is Maria
 261. Maria ziet elke droefheid
 262. de waarheid kent Maria
 263. Maria brengt hoop mee
 264. geloof in Maria verdrijft angst
 265. Maria vindt steeds de juiste vorm van benaderen
 266. bidden tot Maria is geven en ontvangen
 267. Maria is de rots om toevlucht te vinden
 268. gelovigen in Maria dragen geen wapens
 269. Maria is het voorbeeld van dienstbaarheid
 270. geloof in Maria uit zich in liefde
 271. Maria hoort dat gelovigen ook voor anderen bidden
 272. bij het denken aan Maria krijgt het eeuwig licht vorm
 273. Maria helpt bij het loslaten
 274. elke knie buigt voor Maria
 275. aan biddende mensen biedt Maria bescherming
 276. door Maria wordt liefde gezien
 277. zonder Maria is geloof arm aan vertegenwoordiging
 278. diepere verbondenheid komt uit bij Maria
 279. bidden tot Maria is intens luisteren
 280. in de kerk mag wel meer over Maria worden gesproken
 281. Maria is verborgen aanwezig
 282. genade van Maria maakt mensen vrij
 283. de litanie van Maria is bloedstollend
 284. Maria staat dicht bij biddende mensen
 285. voor biddende mensen heeft Maria aandacht
 286. het gebed legt de verbinding met Maria
 287. Maria is altijd nabij
 288. een bedevaartplaats van Maria is een thuis voor de ziel
 289. bij Maria is het delen van gevoel
 290. Maria geeft helende glans
 291. enkel bij Maria is het echt thuiskomen
 292. een Mariabedevaart doorbreekt de eenzaamheid
 293. de grootste troost komt van Maria
 294. Maria is de toevlucht voor meer dan vluchtelingen
 295. velen hebben met Maria een intieme band
 296. door het ja-woord geeft Maria haar toekomst in handen van God
 297. in verschijningen van Maria is het geloven van het zien
 298. Maria’s stem van de vrede klinkt overal
 299. uit niets blijkt dat Maria voor haarzelf actief is
 300. Maria weet van ja-zeggen zonder de consequenties te kennen
 301. bidden tot Maria is liefde tonen
 302. het beste huwelijk is dat tussen Maria en de mens
 303. Maria is de Vrouw van liefde
 304. bij de grens tussen loslaten en verlangen is het bidden tot Maria
 305. Maria toont de grootste bezorgdheid
 306. met Maria’s licht wordt de weg verlicht
 307. een wonder van Maria wordt te vaak verwacht
 308. pelgrims reizen met een doel naar Maria
 309. Maria is licht en verlicht
 310. geloof in Maria geeft vernieuwing in denken en handelen
 311. Maria is overal te vinden
 312. een kaars bij Maria geeft hoop
 313. Maria geeft innerlijke rust en helende bijstand
 314. geloof in Maria verandert het leven
 315. Maria houdt de band met alle generaties vast
 316. bij vele pelgrims is het geloof in Maria het sterkst
 317. mediawijsheid verspreidt de Mariadevotie
 318. Maria versterkt het trouw blijven aan geloof
 319. geloven in Maria is leven in gedachten van eeuwigheid
 320. pelgrimerend onderweg is de reis naar Maria
 321. Maria is een levende vlam van liefde
 322. geloof in Maria heeft de hoop zich uit te spreken
 323. Maria vraagt reinheid van zeden en ziel
 324. geloof in Maria prijst de eenvoud
 325. Maria heeft al haar kinderen lief
 326. dagelijks brengt Maria vreugde en troost
 327. Maria toelaten brengt geloof dichterbij
 328. als machtigste wapen toont Maria de rozenkrans
 329. Maria deelt dag en nacht genaden uit
 330. de kracht van Maria is mededogen
 331. Maria lijdt als haar kinderen wegblijven
 332. de liefde voor geloof in Maria neemt door bezinning toe
 333. bij een dogma over Maria lijdt de mens door geestelijke armoede
 334. beminnen is met kracht van Maria mogelijk
 335. in Maria geloven is Haar vertrouwen
 336. geestelijk voedsel wordt ontvangen door gebed tot Maria
 337. geloven in Maria is blijven doorgaan
 338. bidden tot Maria brengt veranderingen in de samenleving
 339. woorden van Maria dagen uit
 340. Maria’s verschijningen beogen doeleinden op termijn
 341. geloven in Maria is een zegening
 342. het licht van een kaars bij Maria verjaagt de duisternis
 343. bidden tot Maria verandert de mens
 344. Maria brengt de schoonheid van de genade
 345. verschijningen van Maria verdienen gebed en opvolging
 346. Maria’s vriendschap geeft blijvende liefde
 347. bidden tot Maria maakt het hart levendig
 348. een gebed tot Maria bereikt diepgang in de stilte
 349. Maria munt uit in eenvoud
 350. verschijningen van Maria blijven onverklaarbaar
 351. Maria roept op wijs te zijn
 352. in gedachten bij Maria lijkt het aardse te overstijgen
 353. Maria verschijnt als een donderslag met veelal geen klap
 354. de schoonheid van Maria is nauwelijks te beschrijven
 355. Maria wijst naar de bron van eeuwig leven
 356. verhalen over Maria grijpen het hart
 357. met de kracht van Maria is het verdeelde een te maken
 358. het gebed tot Maria vraagt volharding
 359. nederig is de door Maria gevraagde boetedoening
 360. het licht van Maria verwarmt
 361. devotievolle sfeer geeft gedachten aan Maria weer
 362. de studie van de betekenis van Maria is oneindig
 363. in gedachten is het Maria verwachten
 364. geloof in Maria versterkt een betekenisvol leven
 365. blauwe luchten laten gelovigen naar Maria vluchten
 366. Maria en gezond verstand zijn samen het sterkst
 367. geloof in Maria verkennen is diepgang verwennen
 368. het leven heeft zin als Maria de metgezel is
 369. dagelijks ontvangt Maria devotievolle aandacht
 370. gevoel bij geloof in Maria gaat het verstand te boven
 371. geloof in Maria brengt inzicht in het goede
 372. het leven is een pelgrimstocht naar Maria
 373. na gebeden is vrede aan Maria te danken
 374. Maria vervult het hart met tederheid
 375. mystiek leidt tot in Maria verdiepen
 376. liefde voor Maria uiten is getuigenis afleggen
 377. bron van de waarheid ontspringt bij Maria
 378. de dank aan Maria is grenzeloos
 379. verlangen naar waarheid is geloven in Maria
 380. geloof in Maria verzacht het lijden
 381. Maria geeft steeds licht
 382. voor geloof opstaan is naar Maria gaan
 383. geloven in Maria is de weg naar de hemel
 384. bidden tot Maria geeft hoop kracht
 385. het huis van Maria is voor alle mensen
 386. met geloof in Maria is enkel te winnen
 387. het verblijf op aarde is een doortocht
 388. door eensgezindheid doet het geloof in Maria wonderen
 389. onrust in de ziel vraagt om aandacht
 390. werkelijkheden komen uit de hemel
 391. kinderen van Maria laten zich leiden
 392. Maria is de bron naar grote geheimen
 393. vreugde door Maria maakt van aarde heilige grond
 394. geloof in Maria helpt vooruit te kijken
 395. het gebed tot Maria kent zachtmoedigheid
 396. het huis van Maria staat steeds open
 397. Maria toont de zoete vrucht van haar schoot
 398. de geestelijke honger van geloof in Maria raakt niet gestild
 399. Maria geeft troost op bittere momenten
 400. geloof in Maria maakt het leven
 401. Maria ontvangt dagelijks devote waardering
 402. het ultieme vergeven kent Maria
 403. rust geeft kracht van Maria
 404. vooral in bedevaartsoorden zijn mensen heel dicht bij Maria
 405. Maria belichaamt zuiverheid
 406. voor bedevaartgangers is geloof vooral Mariaal
 407. een gesprek met Maria staat boven aards vermaak
 408. afbeeldingen van Maria kennen een grote verscheienheid
 409. een verschijning van Maria is geen droom
 410. in de stilte spreekt Maria
 411. enkel Maria kent de hoogste zuiverheid
 412. een Mariabedevaart is eindeloos
 413. een oprecht mens heeft vaak Maria als voorbeeld
 414. Maria aanroepen als getuige getuigt van geloof
 415. Maria helpt in tijden van chaos
 416. Maria kan als de beste luisteren
 417. Maria zorgt voor loskomen uit beknelling
 418. de Moeder Gods hoort elk gebed
 419. Maria geeft inspiratie
 420. Maria hoort veel en ziet nog meer
 421. het is een geluk dat Maria er is
 422. Maria verhoort gebeden
 423. Maria staat open voor elk gebed
 424. Maria zegt weinig met veel nagalm
 425. met Maria is alles te delen

Dutch Dutch English English German German French French Italian Italian Spanish Spanish Polish Polish Portuguese Portuguese
Come2theweb