Aforismen

Veelvuldig krijg ik ingevingen met weinig woorden. Door deze kernachtige geschenken ontstaan korte gezegden. Deze aforismen zetten mij meermaals aan het denken en voeden mijn behoefte aan zingeving. Vaak gaan deze ingevingen over liefde en levenszin met een spirituele lading.


Korte bewoordingen welke Maria betreffen zijn hier opgenomen. Deze aforismen verrijken mijn geest. Hiervan wil ik u ook deelgenoot maken in de Mariakamer. Komt u, bij een volgend bezoek aan de Mariakamer, terug op deze pagina? Wellicht is er dan een nieuw nummer 1 aforisme.

 1. bidden tot Maria vraagt een ontvangende houding
 2. Maria stimuleert het bidden met de rozenkrans
 3. een enkeling ziet Maria en velen voelen Haar
 4. Maria doet de diepste dromen ontwaken
 5. onder de mantel van Maria is voor iedereen plaats
 6. Maria ontsteekt het licht in de nacht
 7. bidden is overgave aan Maria
 8. Maria is de enige vrouw die van iedereen de naam weet
 9. Maria verheft eenvoudige mensen
 10. tot Maria bidden geeft verlichting
 11. heiligen komen achter Maria
 12. Maria laat barmhartigheid in zevenvoud zien
 13. de sleutel tot verbetering is bidden tot Maria
 14. Maria beminnen geeft vreugde
 15. velen zijn genezen in haar naam
 16. de hulp bij herstel is Maria
 17. Maria biedt een vesting als toevlucht
 18. voor heil zorgt Maria
 19. Maria luistert en leeft naar het woord van God
 20. de meest geprezen rots in de branding is Maria
 21. Maria ziet elke droefheid
 22. de waarheid kent Maria
 23. Maria brengt hoop mee
 24. geloof in Maria verdrijft angst
 25. Maria vindt steeds de juiste vorm van benaderen
 26. bidden tot Maria is geven en ontvangen
 27. Maria is de rots om toevlucht te vinden
 28. gelovigen in Maria dragen geen wapens
 29. Maria is het voorbeeld van dienstbaarheid
 30. geloof in Maria uit zich in liefde
 31. Maria hoort dat gelovigen ook voor anderen bidden
 32. bij het denken aan Maria krijgt het eeuwig licht vorm
 33. Maria helpt bij het loslaten
 34. elke knie buigt voor Maria
 35. aan biddende mensen biedt Maria bescherming
 36. door Maria wordt liefde gezien
 37. zonder Maria is geloof arm aan vertegenwoordiging
 38. diepere verbondenheid komt uit bij Maria
 39. bidden tot Maria is intens luisteren
 40. in de kerk mag wel meer over Maria worden gesproken
 41. Maria is verborgen aanwezig
 42. genade van Maria maakt mensen vrij
 43. de litanie van Maria is bloedstollend
 44. Maria staat dicht bij biddende mensen
 45. voor biddende mensen heeft Maria aandacht
 46. het gebed legt de verbinding met Maria
 47. Maria is altijd nabij
 48. een bedevaartplaats van Maria is een thuis voor de ziel
 49. bij Maria is het delen van gevoel
 50. Maria geeft helende glans
 51. enkel bij Maria is het echt thuiskomen
 52. een Mariabedevaart doorbreekt de eenzaamheid
 53. de grootste troost komt van Maria
 54. Maria is de toevlucht voor meer dan vluchtelingen
 55. velen hebben met Maria een intieme band
 56. door het ja-woord geeft Maria haar toekomst in handen van God
 57. in verschijningen van Maria is het geloven van het zien
 58. Maria’s stem van de vrede klinkt overal
 59. uit niets blijkt dat Maria voor haarzelf actief is
 60. Maria weet van ja-zeggen zonder de consequenties te kennen
 61. bidden tot Maria is liefde tonen
 62. het beste huwelijk is dat tussen Maria en de mens
 63. Maria is de Vrouw van liefde
 64. bij de grens tussen loslaten en verlangen is het bidden tot Maria
 65. Maria toont de grootste bezorgdheid
 66. met Maria’s licht wordt de weg verlicht
 67. een wonder van Maria wordt te vaak verwacht
 68. pelgrims reizen met een doel naar Maria
 69. Maria is licht en verlicht
 70. geloof in Maria geeft vernieuwing in denken en handelen
 71. Maria is overal te vinden
 72. een kaars bij Maria geeft hoop
 73. Maria geeft innerlijke rust en helende bijstand
 74. geloof in Maria verandert het leven
 75. Maria houdt de band met alle generaties vast
 76. bij vele pelgrims is het geloof in Maria het sterkst
 77. mediawijsheid verspreidt de Mariadevotie
 78. Maria versterkt het trouw blijven aan geloof
 79. geloven in Maria is leven in gedachten van eeuwigheid
 80. pelgrimerend onderweg is de reis naar Maria
 81. Maria is een levende vlam van liefde
 82. geloof in Maria heeft de hoop zich uit te spreken
 83. Maria vraagt reinheid van zeden en ziel
 84. geloof in Maria prijst de eenvoud
 85. Maria heeft al haar kinderen lief
 86. dagelijks brengt Maria vreugde en troost
 87. Maria toelaten brengt geloof dichterbij
 88. als machtigste wapen toont Maria de rozenkrans
 89. Maria deelt dag en nacht genaden uit
 90. de kracht van Maria is mededogen
 91. Maria lijdt als haar kinderen wegblijven
 92. de liefde voor geloof in Maria neemt door bezinning toe
 93. bij een dogma over Maria lijdt de mens door geestelijke armoede
 94. beminnen is met kracht van Maria mogelijk
 95. in Maria geloven is Haar vertrouwen
 96. geestelijk voedsel wordt ontvangen door gebed tot Maria
 97. geloven in Maria is blijven doorgaan
 98. bidden tot Maria brengt veranderingen in de samenleving
 99. woorden van Maria dagen uit
 100. Maria’s verschijningen beogen doeleinden op termijn
 101. geloven in Maria is een zegening
 102. het licht van een kaars bij Maria verjaagt de duisternis
 103. bidden tot Maria verandert de mens
 104. Maria brengt de schoonheid van de genade
 105. verschijningen van Maria verdienen gebed en opvolging
 106. Maria’s vriendschap geeft blijvende liefde
 107. bidden tot Maria maakt het hart levendig
 108. een gebed tot Maria bereikt diepgang in de stilte
 109. Maria munt uit in eenvoud
 110. verschijningen van Maria blijven onverklaarbaar
 111. Maria roept op wijs te zijn
 112. in gedachten bij Maria lijkt het aardse te overstijgen
 113. Maria verschijnt als een donderslag met veelal geen klap
 114. de schoonheid van Maria is nauwelijks te beschrijven
 115. Maria wijst naar de bron van eeuwig leven
 116. verhalen over Maria grijpen het hart
 117. met de kracht van Maria is het verdeelde een te maken
 118. het gebed tot Maria vraagt volharding
 119. nederig is de door Maria gevraagde boetedoening
 120. het licht van Maria verwarmt
 121. devotievolle sfeer geeft gedachten aan Maria weer
 122. de studie van de betekenis van Maria is oneindig
 123. in gedachten is het Maria verwachten
 124. geloof in Maria versterkt een betekenisvol leven
 125. blauwe luchten laten gelovigen naar Maria vluchten
 126. Maria en gezond verstand zijn samen het sterkst
 127. geloof in Maria verkennen is diepgang verwennen
 128. het leven heeft zin als Maria de metgezel is
 129. dagelijks ontvangt Maria devotievolle aandacht
 130. gevoel bij geloof in Maria gaat het verstand te boven
 131. geloof in Maria brengt inzicht in het goede
 132. het leven is een pelgrimstocht naar Maria
 133. na gebeden is vrede aan Maria te danken
 134. Maria vervult het hart met tederheid
 135. mystiek leidt tot in Maria verdiepen
 136. liefde voor Maria uiten is getuigenis afleggen
 137. bron van de waarheid ontspringt bij Maria
 138. de dank aan Maria is grenzeloos
 139. verlangen naar waarheid is geloven in Maria
 140. geloof in Maria verzacht het lijden
 141. Maria geeft steeds licht
 142. voor geloof opstaan is naar Maria gaan
 143. geloven in Maria is de weg naar de hemel
 144. bidden tot Maria geeft hoop kracht
 145. het huis van Maria is voor alle mensen
 146. met geloof in Maria is enkel te winnen
 147. het verblijf op aarde is een doortocht
 148. door eensgezindheid doet het geloof in Maria wonderen
 149. onrust in de ziel vraagt om aandacht
 150. werkelijkheden komen uit de hemel
 151. kinderen van Maria laten zich leiden
 152. Maria is de bron naar grote geheimen
 153. vreugde door Maria maakt van aarde heilige grond
 154. geloof in Maria helpt vooruit te kijken
 155. het gebed tot Maria kent zachtmoedigheid
 156. het huis van Maria staat steeds open
 157. Maria toont de zoete vrucht van haar schoot
 158. de geestelijke honger van geloof in Maria raakt niet gestild
 159. Maria geeft troost op bittere momenten
 160. geloof in Maria maakt het leven
 161. Maria ontvangt dagelijks devote waardering
 162. het ultieme vergeven kent Maria
 163. rust geeft kracht van Maria
 164. vooral in bedevaartsoorden zijn mensen heel dicht bij Maria
 165. Maria belichaamt zuiverheid
 166. voor bedevaartgangers is geloof vooral Mariaal
 167. een gesprek met Maria staat boven aards vermaak
 168. afbeeldingen van Maria kennen een grote verscheienheid
 169. een verschijning van Maria is geen droom
 170. in de stilte spreekt Maria
 171. enkel Maria kent de hoogste zuiverheid
 172. een Mariabedevaart is eindeloos
 173. een oprecht mens heeft vaak Maria als voorbeeld
 174. Maria aanroepen als getuige getuigt van geloof
 175. Maria helpt in tijden van chaos
 176. Maria kan als de beste luisteren
 177. Maria zorgt voor loskomen uit beknelling
 178. de Moeder Gods hoort elk gebed
 179. Maria geeft inspiratie
 180. Maria hoort veel en ziet nog meer
 181. het is een geluk dat Maria er is
 182. Maria verhoort gebeden
 183. Maria staat open voor elk gebed
 184. Maria zegt weinig met veel nagalm
 185. met Maria is alles te delen

Dutch Dutch English English German German French French Italian Italian Spanish Spanish Polish Polish