Aforismen

Veelvuldig krijg ik ingevingen met weinig woorden. Door deze kernachtige geschenken ontstaan korte gezegden. Deze aforismen zetten mij meermaals aan het denken en voeden mijn behoefte aan zingeving. Vaak gaan deze ingevingen over liefde en levenszin met een spirituele lading.


Korte bewoordingen welke Maria betreffen zijn hier opgenomen. Deze aforismen verrijken mijn geest. Hiervan wil ik u ook deelgenoot maken in de Mariakamer. Komt u, bij een volgend bezoek aan de Mariakamer, terug op deze pagina? Wellicht is er dan een nieuw nummer 1 aforisme. Ik wens u veel genoegen met het lezen van de uitspraken.
Jan van Wijk

 1. schrijven over Maria is biddend de diepte zien
 2. Maria is het voorbeeld van beloften houden
 3. in stilte bidden tot Maria is een groot goed
 4. de laatste daad van Jezus is Johannes aan Maria schenken
 5. Maria troont met Pinksteren temidden van de apostelen
 6. Maria ervaart de steeds sterkere beleving van de Heilige Geest in haar hart
 7. Maria bindt wielrenners in het Italiaanse Madonna del Ghisallo
 8. bidden is naderen tot Maria
 9. Maria nodigt uit tot liefde
 10. wat niet meetelt is belangrijk in de keuze van Maria
 11. er is maar één vrouw die altijddurende bijstand geeft
 12. Maria bezit het vermogen alle talen te spreken
 13. bij de Grot te Lourdes is het ontzag tonen
 14. Maria houdt afstand van drukte
 15. Maria komt in stilte
 16. Maria spreekt woorden van wijsheid
 17. Maria vraagt te doen wat nodig is
 18. de aangereikte hand van Maria is voelbaar
 19. Maria staat middenin het leven van de biddenden
 20. buitengewone gebeurtenissen komen van Maria
 21. geloof in Maria houdt stand
 22. in gedachten een knipoog van Maria voelt als een steuntje
 23. onder de vleugels van Maria is genade aanwezig
 24. het meest zeggende van Maria: Mij geschiedde naar Uw woord
 25. Maria is het grootste talenwonder
 26. Maria brengt licht in de donkere zijde van het leven
 27. het verlicht hart nodigt uit in Maria’s intimiteit te treden
 28. Maria kent met Johannes grote, geestelijke intimiteit
 29. Maria uit zich als de middelares bij God
 30. Maria past zich aan in taalgebruik
 31. de 33 verschijningen in Beauraing staan in verband met het aardse leven van Maria’s Zoon
 32. geloof in Maria geeft kansen voor een te realiseren werkelijkheid
 33. verschijningen van Maria versterken de rijkdom aan gevoel
 34. de sfeer rond Maria geeft draagvlak voor gebed
 35. Maria’s boodschappen gaan via zieners de wereld rond
 36. de weg van de pelgrim leidt naar het hart van Maria
 37. het uiten van geloof in Maria is een dierbare kans
 38. vertrouwen is het hart van Maria voelen
 39. de snelheid van Maria getuigt van uitzonderlijke gaven
 40. Maria brengt de boodschap van de Heer verder
 41. tot Maria in gebed geeft vertrouwen
 42. in de maand mei maakt gebed tot Maria velen blij
 43. het Gouden Hart van Maria is vol genaden
 44. Maria heeft een voorkeur voor een nederige plaats
 45. verschijningen van Maria zijn boodschappen
 46. Maria kondigt beproevingen aan
 47. Maria is de Moeder van ongekende barmhartigheid
 48. de grootste lof voor Maria is Haar danken
 49. God en Maria vullen elkaar aan
 50. in Beauraing toont Maria dat Zij een gouden hart heeft
 51. een Gouden Hart heeft enkel Maria
 52. Maria ontvangt de mens die klaarstaat om goed te doen
 53. Maria helpt mensen die klaarstaan voor anderen
 54. Maria geeft kracht om in rust de ogen te sluiten
 55. Maria wordt bij velen verwacht
 56. Maria roept stemmen om van hun geloof te getuigen
 57. gedenken bij Maria maken herinneringen levend
 58. het kruisbeeld vast in handen toont Maria als medeverlosseres
 59. Maria verkondigt slechte tijden die door de mens ontstaan
 60. Maria verplettert de kop van de slang
 61. de handen van Maria strooien met genade
 62. twaalf sterren omgeven het doorstoken hart van Maria
 63. met een zwaard doorstoken hart zegt veel
 64. alleen Maria is gekroond met twaalf sterren
 65. elke verschijning van Maria is een hoofdstuk uit een wereldboek
 66. Maria is de eerste medewerker van God
 67. Maria zegt dat door gebed tegenslag kan worden verzacht
 68. als geen ander biedt Maria vertroosting
 69. Maria heelt gebroken mensen
 70. Maria gaat zonder tijdrekening te werk
 71. de wortels van het gebed worden gevoed door Maria
 72. het Gouden Hart van Maria wijst de weg
 73. door ontmoetingen met Maria komt gewetensvorming op gang
 74. Maria leidt de pelgrims
 75. alleen al kijken naar Maria geeft een veilig gevoel
 76. bij Maria is het de plaats van barmhartigheid vinden
 77. Maria kent ongekende barmhartigheid
 78. Maria doet duisternis wijken
 79. Maria geeft licht van eeuwigheid
 80. Maria heet iedereen welkom in haar familie
 81. Maria spreekt steeds in de passende moedertaal
 82. de roem van Maria mag luid worden bezongen
 83. door Maria is het kunnen opstaan
 84. Maria voelt als nabij
 85. elke dag nodigt Maria mensen uit bij Haar te komen
 86. Maria opent ogen om elkaar te verstaan
 87. denken aan Maria mildert gedachten
 88. Maria weet biddende mensen uit de nood te redden
 89. haar Zoon begrijpen vraagt wat aan Maria
 90. bij Maria geraken komt door oprecht contact
 91. woorden van Maria zijn effectiever dan knallend wapentuig
 92. met dauw besproeit Maria het hart
 93. bij Maria komen alle mensen als haar kinderen
 94. door te bidden tot Maria wordt genade voelbaar
 95. Maria doet mensen opstaan
 96. Maria heeft zichzelf nooit verloren
 97. in het bijzijn van Maria is het veilig
 98. Maria weet van een vluchtend gezin
 99. ontheemden vinden hun toekomst bij Maria
 100. gedachten achten Maria hoog en waarachtig
 101. woorden voor vrede vormen gebeden tot Maria
 102. door gebeden te verhoren verlost Maria mensen van hun getob
 103. geloof in Maria gaat door tot in de eeuwigheid
 104. liefde betuigen aan Maria gaat met gebed
 105. Maria draagt de mantel van betrokkenheid
 106. elk loflied voor Maria stijgt op
 107. luisteren naar Maria geeft bezinning
 108. spanning alom als Maria Jezus ontmoet op zijn weg naar de berg
 109. Maria ontwart menige knoop die Haar wordt aangereikt
 110. Maria is de enige, grote uitverkorene
 111. de grootste trouw toont Maria
 112. Maria is blijvend gezegend boven alle vrouwen
 113. Maria raakt pelgrims in het hart
 114. Maria heeft parels onder de hoede
 115. Maria woont in het licht van de waarheid
 116. dagelijks geeft Maria hoop
 117. het hart van Maria is getekend met oneindige liefde
 118. Maria wijst naar eeuwig licht
 119. bidden tot Maria is een leerproces
 120. Maria vraagt standvastigheid
 121. Maria waakt voor de broosheid van de biddende mensen
 122. Maria uit haar waakzaamheid
 123. als hoedster is Maria de grootste beschermster
 124. Maria biedt de beste bescherming
 125. Maria leert anderen de eenvoud kennen
 126. steeds woont Maria onder de mensen
 127. tijdens het bidden is Maria rakelings nabij
 128. Maria wordt het meest geprezen
 129. Maria schenkt aandacht aan biddende mensen
 130. van ganser harte bidden tot Maria brengt liefde
 131. de mantel van Maria biedt dag en nacht beschutting
 132. Maria is tot de grootste dienst uitverkoren
 133. er is hoop van Maria bijstand te verwachten
 134. Maria is van iedere gelovige de trouwe huisgenoot
 135. onzichtbare beperkingen merkt Maria op
 136. de gaven van Maria sterken gelovigen
 137. Maria geeft licht waarnaar mensen verlangen
 138. met Maria is de dag vervuld met goed gevoel
 139. Maria schenkt het meest
 140. Maria bevordert de eenheid van gebed
 141. elke nacht waakt Maria
 142. Maria toont de weg naar voltooiing
 143. biddend tot Maria wordt het inslapen geleid
 144. Maria opent de deur naar vrede
 145. dagelijks bevrucht Maria de aarde met hulp
 146. Maria’s hulp wordt eeuwig gegeven
 147. Maria danken is een dagelijks gebed
 148. Maria belicht oorsprong en toekomst
 149. bestemming Maria is het licht volgen
 150. zonnestralen zien komt door aan Maria te denken
 151. Maria draagt het koningschap van de vrede uit
 152. in het aardedonker geeft Maria een lichtje
 153. Maria geeft vertrouwen door
 154. Maria verstaat de taal van eenieder
 155. Maria raakt de ziel
 156. het licht van Maria wordt biddend bereikt
 157. Maria staat voor vrede
 158. het welbehagen bij Maria is voelbaar
 159. Maria opent voor iedereen een school om te bidden
 160. bidden tot Maria is het beste medicijn
 161. door te bidden tot Maria is donkerte vergankelijk
 162. vragen overdenken met Maria geeft licht
 163. na aanroepen is Maria nabij
 164. door Maria is het stijgen in vreugde
 165. Maria geeft eeuwig licht
 166. Maria blijft de rozenkrans omarmen
 167. standvastigheid in geloof verwelkomt Maria dagelijks
 168. Maria helpt bij hoop
 169. geloof in Maria brengt licht in het leven
 170. Maria herinnert aan vreugdevol vertrouwen
 171. met geloof in Maria is meer te bereiken
 172. de ware goedheid van Maria komt door haar geloof
 173. Maria spreidt het verst de mantel open
 174. het gebed tot Maria kent geen end
 175. Maria weet moedeloosheid weg te nemen
 176. bidden tot Maria is tijdloos
 177. Maria laat het woord verstaan
 178. bij Maria is het blijven volharden in gebed
 179. komen tot Maria vraagt liefde
 180. Maria weet van het streven aan liefde te werken
 181. Maria ziet verdriet in harten
 182. bidden tot Maria vraagt een ontvangende houding
 183. Maria stimuleert het bidden met de rozenkrans
 184. een enkeling ziet Maria en velen voelen Haar
 185. Maria doet de diepste dromen ontwaken
 186. onder de mantel van Maria is voor iedereen plaats
 187. Maria ontsteekt het licht in de nacht
 188. bidden is overgave aan Maria
 189. Maria is de enige vrouw die van iedereen de naam weet
 190. Maria verheft eenvoudige mensen
 191. tot Maria bidden geeft verlichting
 192. heiligen komen achter Maria
 193. Maria laat barmhartigheid in zevenvoud zien
 194. de sleutel tot verbetering is bidden tot Maria
 195. Maria beminnen geeft vreugde
 196. velen zijn genezen in haar naam
 197. de hulp bij herstel is Maria
 198. Maria biedt een vesting als toevlucht
 199. voor heil zorgt Maria
 200. Maria luistert en leeft naar het woord van God
 201. de meest geprezen rots in de branding is Maria
 202. Maria ziet elke droefheid
 203. de waarheid kent Maria
 204. Maria brengt hoop mee
 205. geloof in Maria verdrijft angst
 206. Maria vindt steeds de juiste vorm van benaderen
 207. bidden tot Maria is geven en ontvangen
 208. Maria is de rots om toevlucht te vinden
 209. gelovigen in Maria dragen geen wapens
 210. Maria is het voorbeeld van dienstbaarheid
 211. geloof in Maria uit zich in liefde
 212. Maria hoort dat gelovigen ook voor anderen bidden
 213. bij het denken aan Maria krijgt het eeuwig licht vorm
 214. Maria helpt bij het loslaten
 215. elke knie buigt voor Maria
 216. aan biddende mensen biedt Maria bescherming
 217. door Maria wordt liefde gezien
 218. zonder Maria is geloof arm aan vertegenwoordiging
 219. diepere verbondenheid komt uit bij Maria
 220. bidden tot Maria is intens luisteren
 221. in de kerk mag wel meer over Maria worden gesproken
 222. Maria is verborgen aanwezig
 223. genade van Maria maakt mensen vrij
 224. de litanie van Maria is bloedstollend
 225. Maria staat dicht bij biddende mensen
 226. voor biddende mensen heeft Maria aandacht
 227. het gebed legt de verbinding met Maria
 228. Maria is altijd nabij
 229. een bedevaartplaats van Maria is een thuis voor de ziel
 230. bij Maria is het delen van gevoel
 231. Maria geeft helende glans
 232. enkel bij Maria is het echt thuiskomen
 233. een Mariabedevaart doorbreekt de eenzaamheid
 234. de grootste troost komt van Maria
 235. Maria is de toevlucht voor meer dan vluchtelingen
 236. velen hebben met Maria een intieme band
 237. door het ja-woord geeft Maria haar toekomst in handen van God
 238. in verschijningen van Maria is het geloven van het zien
 239. Maria’s stem van de vrede klinkt overal
 240. uit niets blijkt dat Maria voor haarzelf actief is
 241. Maria weet van ja-zeggen zonder de consequenties te kennen
 242. bidden tot Maria is liefde tonen
 243. het beste huwelijk is dat tussen Maria en de mens
 244. Maria is de Vrouw van liefde
 245. bij de grens tussen loslaten en verlangen is het bidden tot Maria
 246. Maria toont de grootste bezorgdheid
 247. met Maria’s licht wordt de weg verlicht
 248. een wonder van Maria wordt te vaak verwacht
 249. pelgrims reizen met een doel naar Maria
 250. Maria is licht en verlicht
 251. geloof in Maria geeft vernieuwing in denken en handelen
 252. Maria is overal te vinden
 253. een kaars bij Maria geeft hoop
 254. Maria geeft innerlijke rust en helende bijstand
 255. geloof in Maria verandert het leven
 256. Maria houdt de band met alle generaties vast
 257. bij vele pelgrims is het geloof in Maria het sterkst
 258. mediawijsheid verspreidt de Mariadevotie
 259. Maria versterkt het trouw blijven aan geloof
 260. geloven in Maria is leven in gedachten van eeuwigheid
 261. pelgrimerend onderweg is de reis naar Maria
 262. Maria is een levende vlam van liefde
 263. geloof in Maria heeft de hoop zich uit te spreken
 264. Maria vraagt reinheid van zeden en ziel
 265. geloof in Maria prijst de eenvoud
 266. Maria heeft al haar kinderen lief
 267. dagelijks brengt Maria vreugde en troost
 268. Maria toelaten brengt geloof dichterbij
 269. als machtigste wapen toont Maria de rozenkrans
 270. Maria deelt dag en nacht genaden uit
 271. de kracht van Maria is mededogen
 272. Maria lijdt als haar kinderen wegblijven
 273. de liefde voor geloof in Maria neemt door bezinning toe
 274. bij een dogma over Maria lijdt de mens door geestelijke armoede
 275. beminnen is met kracht van Maria mogelijk
 276. in Maria geloven is Haar vertrouwen
 277. geestelijk voedsel wordt ontvangen door gebed tot Maria
 278. geloven in Maria is blijven doorgaan
 279. bidden tot Maria brengt veranderingen in de samenleving
 280. woorden van Maria dagen uit
 281. Maria’s verschijningen beogen doeleinden op termijn
 282. geloven in Maria is een zegening
 283. het licht van een kaars bij Maria verjaagt de duisternis
 284. bidden tot Maria verandert de mens
 285. Maria brengt de schoonheid van de genade
 286. verschijningen van Maria verdienen gebed en opvolging
 287. Maria’s vriendschap geeft blijvende liefde
 288. bidden tot Maria maakt het hart levendig
 289. een gebed tot Maria bereikt diepgang in de stilte
 290. Maria munt uit in eenvoud
 291. verschijningen van Maria blijven onverklaarbaar
 292. Maria roept op wijs te zijn
 293. in gedachten bij Maria lijkt het aardse te overstijgen
 294. Maria verschijnt als een donderslag met veelal geen klap
 295. de schoonheid van Maria is nauwelijks te beschrijven
 296. Maria wijst naar de bron van eeuwig leven
 297. verhalen over Maria grijpen het hart
 298. met de kracht van Maria is het verdeelde een te maken
 299. het gebed tot Maria vraagt volharding
 300. nederig is de door Maria gevraagde boetedoening
 301. het licht van Maria verwarmt
 302. devotievolle sfeer geeft gedachten aan Maria weer
 303. de studie van de betekenis van Maria is oneindig
 304. in gedachten is het Maria verwachten
 305. geloof in Maria versterkt een betekenisvol leven
 306. blauwe luchten laten gelovigen naar Maria vluchten
 307. Maria en gezond verstand zijn samen het sterkst
 308. geloof in Maria verkennen is diepgang verwennen
 309. het leven heeft zin als Maria de metgezel is
 310. dagelijks ontvangt Maria devotievolle aandacht
 311. gevoel bij geloof in Maria gaat het verstand te boven
 312. geloof in Maria brengt inzicht in het goede
 313. het leven is een pelgrimstocht naar Maria
 314. na gebeden is vrede aan Maria te danken
 315. Maria vervult het hart met tederheid
 316. mystiek leidt tot in Maria verdiepen
 317. liefde voor Maria uiten is getuigenis afleggen
 318. bron van de waarheid ontspringt bij Maria
 319. de dank aan Maria is grenzeloos
 320. verlangen naar waarheid is geloven in Maria
 321. geloof in Maria verzacht het lijden
 322. Maria geeft steeds licht
 323. voor geloof opstaan is naar Maria gaan
 324. geloven in Maria is de weg naar de hemel
 325. bidden tot Maria geeft hoop kracht
 326. het huis van Maria is voor alle mensen
 327. met geloof in Maria is enkel te winnen
 328. het verblijf op aarde is een doortocht
 329. door eensgezindheid doet het geloof in Maria wonderen
 330. onrust in de ziel vraagt om aandacht
 331. werkelijkheden komen uit de hemel
 332. kinderen van Maria laten zich leiden
 333. Maria is de bron naar grote geheimen
 334. vreugde door Maria maakt van aarde heilige grond
 335. geloof in Maria helpt vooruit te kijken
 336. het gebed tot Maria kent zachtmoedigheid
 337. het huis van Maria staat steeds open
 338. Maria toont de zoete vrucht van haar schoot
 339. de geestelijke honger van geloof in Maria raakt niet gestild
 340. Maria geeft troost op bittere momenten
 341. geloof in Maria maakt het leven
 342. Maria ontvangt dagelijks devote waardering
 343. het ultieme vergeven kent Maria
 344. rust geeft kracht van Maria
 345. vooral in bedevaartsoorden zijn mensen heel dicht bij Maria
 346. Maria belichaamt zuiverheid
 347. voor bedevaartgangers is geloof vooral Mariaal
 348. een gesprek met Maria staat boven aards vermaak
 349. afbeeldingen van Maria kennen een grote verscheienheid
 350. een verschijning van Maria is geen droom
 351. in de stilte spreekt Maria
 352. enkel Maria kent de hoogste zuiverheid
 353. een Mariabedevaart is eindeloos
 354. een oprecht mens heeft vaak Maria als voorbeeld
 355. Maria aanroepen als getuige getuigt van geloof
 356. Maria helpt in tijden van chaos
 357. Maria kan als de beste luisteren
 358. Maria zorgt voor loskomen uit beknelling
 359. de Moeder Gods hoort elk gebed
 360. Maria geeft inspiratie
 361. Maria hoort veel en ziet nog meer
 362. het is een geluk dat Maria er is
 363. Maria verhoort gebeden
 364. Maria staat open voor elk gebed
 365. Maria zegt weinig met veel nagalm
 366. met Maria is alles te delen