Aforismen

Veelvuldig krijg ik ingevingen met weinig woorden. Door deze kernachtige geschenken ontstaan korte gezegden. Deze aforismen zetten mij meermaals aan het denken en voeden mijn behoefte aan zingeving. Vaak gaan deze ingevingen over liefde en levenszin met een spirituele lading.


Korte bewoordingen welke Maria betreffen zijn hier opgenomen. Deze aforismen verrijken mijn geest. Hiervan wil ik u ook deelgenoot maken in de Mariakamer. Komt u, bij een volgend bezoek aan de Mariakamer, terug op deze pagina? Wellicht is er dan een nieuw nummer 1 aforisme. Ik wens u veel genoegen met het lezen van de uitspraken.
Jan van Wijk

 1. Maria vraagt te doen wat nodig is
 2. de aangereikte hand van Maria is voelbaar
 3. Maria staat middenin het leven van de biddenden
 4. buitengewone gebeurtenissen komen van Maria
 5. geloof in Maria houdt stand
 6. in gedachten een knipoog van Maria voelt als een steuntje
 7. onder de vleugels van Maria is genade aanwezig
 8. het meest zeggende van Maria: Mij geschiedde naar Uw woord
 9. Maria is het grootste talenwonder
 10. Maria brengt licht in de donkere zijde van het leven
 11. het verlicht hart nodigt uit in Maria’s intimiteit te treden
 12. Maria kent met Johannes grote, geestelijke intimiteit
 13. Maria uit zich als de middelares bij God
 14. Maria past zich aan in taalgebruik
 15. de 33 verschijningen in Beauraing staan in verband met het aardse leven van Maria’s Zoon
 16. geloof in Maria geeft kansen voor een te realiseren werkelijkheid
 17. verschijningen van Maria versterken de rijkdom aan gevoel
 18. de sfeer rond Maria geeft draagvlak voor gebed
 19. Maria’s boodschappen gaan via zieners de wereld rond
 20. de weg van de pelgrim leidt naar het hart van Maria
 21. het uiten van geloof in Maria is een dierbare kans
 22. vertrouwen is het hart van Maria voelen
 23. de snelheid van Maria getuigt van uitzonderlijke gaven
 24. Maria brengt de boodschap van de Heer verder
 25. tot Maria in gebed geeft vertrouwen
 26. in de maand mei maakt gebed tot Maria velen blij
 27. het Gouden Hart van Maria is vol genaden
 28. Maria heeft een voorkeur voor een nederige plaats
 29. verschijningen van Maria zijn boodschappen
 30. Maria kondigt beproevingen aan
 31. Maria is de Moeder van ongekende barmhartigheid
 32. de grootste lof voor Maria is Haar danken
 33. God en Maria vullen elkaar aan
 34. in Beauraing toont Maria dat Zij een gouden hart heeft
 35. een Gouden Hart heeft enkel Maria
 36. Maria ontvangt de mens die klaarstaat om goed te doen
 37. Maria helpt mensen die klaarstaan voor anderen
 38. Maria geeft kracht om in rust de ogen te sluiten
 39. Maria wordt bij velen verwacht
 40. Maria roept stemmen om van hun geloof te getuigen
 41. gedenken bij Maria maken herinneringen levend
 42. het kruisbeeld vast in handen toont Maria als medeverlosseres
 43. Maria verkondigt slechte tijden die door de mens ontstaan
 44. Maria verplettert de kop van de slang
 45. de handen van Maria strooien met genade
 46. twaalf sterren omgeven het doorstoken hart van Maria
 47. met een zwaard doorstoken hart zegt veel
 48. alleen Maria is gekroond met twaalf sterren
 49. elke verschijning van Maria is een hoofdstuk uit een wereldboek
 50. Maria is de eerste medewerker van God
 51. Maria zegt dat door gebed tegenslag kan worden verzacht
 52. als geen ander biedt Maria vertroosting
 53. Maria heelt gebroken mensen
 54. Maria gaat zonder tijdrekening te werk
 55. de wortels van het gebed worden gevoed door Maria
 56. het Gouden Hart van Maria wijst de weg
 57. door ontmoetingen met Maria komt gewetensvorming op gang
 58. Maria leidt de pelgrims
 59. alleen al kijken naar Maria geeft een veilig gevoel
 60. bij Maria is het de plaats van barmhartigheid vinden
 61. Maria kent ongekende barmhartigheid
 62. Maria doet duisternis wijken
 63. Maria geeft licht van eeuwigheid
 64. Maria heet iedereen welkom in haar familie
 65. Maria spreekt steeds in de passende moedertaal
 66. de roem van Maria mag luid worden bezongen
 67. door Maria is het kunnen opstaan
 68. Maria voelt als nabij
 69. elke dag nodigt Maria mensen uit bij Haar te komen
 70. Maria opent ogen om elkaar te verstaan
 71. denken aan Maria mildert gedachten
 72. Maria weet biddende mensen uit de nood te redden
 73. haar Zoon begrijpen vraagt wat aan Maria
 74. bij Maria geraken komt door oprecht contact
 75. woorden van Maria zijn effectiever dan knallend wapentuig
 76. met dauw besproeit Maria het hart
 77. bij Maria komen alle mensen als haar kinderen
 78. door te bidden tot Maria wordt genade voelbaar
 79. Maria doet mensen opstaan
 80. Maria heeft zichzelf nooit verloren
 81. in het bijzijn van Maria is het veilig
 82. Maria weet van een vluchtend gezin
 83. ontheemden vinden hun toekomst bij Maria
 84. gedachten achten Maria hoog en waarachtig
 85. woorden voor vrede vormen gebeden tot Maria
 86. door gebeden te verhoren verlost Maria mensen van hun getob
 87. geloof in Maria gaat door tot in de eeuwigheid
 88. liefde betuigen aan Maria gaat met gebed
 89. Maria draagt de mantel van betrokkenheid
 90. elk loflied voor Maria stijgt op
 91. luisteren naar Maria geeft bezinning
 92. spanning alom als Maria Jezus ontmoet op zijn weg naar de berg
 93. Maria ontwart menige knoop die Haar wordt aangereikt
 94. Maria is de enige, grote uitverkorene
 95. de grootste trouw toont Maria
 96. Maria is blijvend gezegend boven alle vrouwen
 97. Maria raakt pelgrims in het hart
 98. Maria heeft parels onder de hoede
 99. Maria woont in het licht van de waarheid
 100. dagelijks geeft Maria hoop
 101. het hart van Maria is getekend met oneindige liefde
 102. Maria wijst naar eeuwig licht
 103. bidden tot Maria is een leerproces
 104. Maria vraagt standvastigheid
 105. Maria waakt voor de broosheid van de biddende mensen
 106. Maria uit haar waakzaamheid
 107. als hoedster is Maria de grootste beschermster
 108. Maria biedt de beste bescherming
 109. Maria leert anderen de eenvoud kennen
 110. steeds woont Maria onder de mensen
 111. tijdens het bidden is Maria rakelings nabij
 112. Maria wordt het meest geprezen
 113. Maria schenkt aandacht aan biddende mensen
 114. van ganser harte bidden tot Maria brengt liefde
 115. de mantel van Maria biedt dag en nacht beschutting
 116. Maria is tot de grootste dienst uitverkoren
 117. er is hoop van Maria bijstand te verwachten
 118. Maria is van iedere gelovige de trouwe huisgenoot
 119. onzichtbare beperkingen merkt Maria op
 120. de gaven van Maria sterken gelovigen
 121. Maria geeft licht waarnaar mensen verlangen
 122. met Maria is de dag vervuld met goed gevoel
 123. Maria schenkt het meest
 124. Maria bevordert de eenheid van gebed
 125. elke nacht waakt Maria
 126. Maria toont de weg naar voltooiing
 127. biddend tot Maria wordt het inslapen geleid
 128. Maria opent de deur naar vrede
 129. dagelijks bevrucht Maria de aarde met hulp
 130. Maria’s hulp wordt eeuwig gegeven
 131. Maria danken is een dagelijks gebed
 132. Maria belicht oorsprong en toekomst
 133. bestemming Maria is het licht volgen
 134. zonnestralen zien komt door aan Maria te denken
 135. Maria draagt het koningschap van de vrede uit
 136. in het aardedonker geeft Maria een lichtje
 137. Maria geeft vertrouwen door
 138. Maria verstaat de taal van eenieder
 139. Maria raakt de ziel
 140. het licht van Maria wordt biddend bereikt
 141. Maria staat voor vrede
 142. het welbehagen bij Maria is voelbaar
 143. Maria opent voor iedereen een school om te bidden
 144. bidden tot Maria is het beste medicijn
 145. door te bidden tot Maria is donkerte vergankelijk
 146. vragen overdenken met Maria geeft licht
 147. na aanroepen is Maria nabij
 148. door Maria is het stijgen in vreugde
 149. Maria geeft eeuwig licht
 150. Maria blijft de rozenkrans omarmen
 151. standvastigheid in geloof verwelkomt Maria dagelijks
 152. Maria helpt bij hoop
 153. geloof in Maria brengt licht in het leven
 154. Maria herinnert aan vreugdevol vertrouwen
 155. met geloof in Maria is meer te bereiken
 156. de ware goedheid van Maria komt door haar geloof
 157. Maria spreidt het verst de mantel open
 158. het gebed tot Maria kent geen end
 159. Maria weet moedeloosheid weg te nemen
 160. bidden tot Maria is tijdloos
 161. Maria laat het woord verstaan
 162. bij Maria is het blijven volharden in gebed
 163. komen tot Maria vraagt liefde
 164. Maria weet van het streven aan liefde te werken
 165. Maria ziet verdriet in harten
 166. bidden tot Maria vraagt een ontvangende houding
 167. Maria stimuleert het bidden met de rozenkrans
 168. een enkeling ziet Maria en velen voelen Haar
 169. Maria doet de diepste dromen ontwaken
 170. onder de mantel van Maria is voor iedereen plaats
 171. Maria ontsteekt het licht in de nacht
 172. bidden is overgave aan Maria
 173. Maria is de enige vrouw die van iedereen de naam weet
 174. Maria verheft eenvoudige mensen
 175. tot Maria bidden geeft verlichting
 176. heiligen komen achter Maria
 177. Maria laat barmhartigheid in zevenvoud zien
 178. de sleutel tot verbetering is bidden tot Maria
 179. Maria beminnen geeft vreugde
 180. velen zijn genezen in haar naam
 181. de hulp bij herstel is Maria
 182. Maria biedt een vesting als toevlucht
 183. voor heil zorgt Maria
 184. Maria luistert en leeft naar het woord van God
 185. de meest geprezen rots in de branding is Maria
 186. Maria ziet elke droefheid
 187. de waarheid kent Maria
 188. Maria brengt hoop mee
 189. geloof in Maria verdrijft angst
 190. Maria vindt steeds de juiste vorm van benaderen
 191. bidden tot Maria is geven en ontvangen
 192. Maria is de rots om toevlucht te vinden
 193. gelovigen in Maria dragen geen wapens
 194. Maria is het voorbeeld van dienstbaarheid
 195. geloof in Maria uit zich in liefde
 196. Maria hoort dat gelovigen ook voor anderen bidden
 197. bij het denken aan Maria krijgt het eeuwig licht vorm
 198. Maria helpt bij het loslaten
 199. elke knie buigt voor Maria
 200. aan biddende mensen biedt Maria bescherming
 201. door Maria wordt liefde gezien
 202. zonder Maria is geloof arm aan vertegenwoordiging
 203. diepere verbondenheid komt uit bij Maria
 204. bidden tot Maria is intens luisteren
 205. in de kerk mag wel meer over Maria worden gesproken
 206. Maria is verborgen aanwezig
 207. genade van Maria maakt mensen vrij
 208. de litanie van Maria is bloedstollend
 209. Maria staat dicht bij biddende mensen
 210. voor biddende mensen heeft Maria aandacht
 211. het gebed legt de verbinding met Maria
 212. Maria is altijd nabij
 213. een bedevaartplaats van Maria is een thuis voor de ziel
 214. bij Maria is het delen van gevoel
 215. Maria geeft helende glans
 216. enkel bij Maria is het echt thuiskomen
 217. een Mariabedevaart doorbreekt de eenzaamheid
 218. de grootste troost komt van Maria
 219. Maria is de toevlucht voor meer dan vluchtelingen
 220. velen hebben met Maria een intieme band
 221. door het ja-woord geeft Maria haar toekomst in handen van God
 222. in verschijningen van Maria is het geloven van het zien
 223. Maria’s stem van de vrede klinkt overal
 224. uit niets blijkt dat Maria voor haarzelf actief is
 225. Maria weet van ja-zeggen zonder de consequenties te kennen
 226. bidden tot Maria is liefde tonen
 227. het beste huwelijk is dat tussen Maria en de mens
 228. Maria is de Vrouw van liefde
 229. bij de grens tussen loslaten en verlangen is het bidden tot Maria
 230. Maria toont de grootste bezorgdheid
 231. met Maria’s licht wordt de weg verlicht
 232. een wonder van Maria wordt te vaak verwacht
 233. pelgrims reizen met een doel naar Maria
 234. Maria is licht en verlicht
 235. geloof in Maria geeft vernieuwing in denken en handelen
 236. Maria is overal te vinden
 237. een kaars bij Maria geeft hoop
 238. Maria geeft innerlijke rust en helende bijstand
 239. geloof in Maria verandert het leven
 240. Maria houdt de band met alle generaties vast
 241. bij vele pelgrims is het geloof in Maria het sterkst
 242. mediawijsheid verspreidt de Mariadevotie
 243. Maria versterkt het trouw blijven aan geloof
 244. geloven in Maria is leven in gedachten van eeuwigheid
 245. pelgrimerend onderweg is de reis naar Maria
 246. Maria is een levende vlam van liefde
 247. geloof in Maria heeft de hoop zich uit te spreken
 248. Maria vraagt reinheid van zeden en ziel
 249. geloof in Maria prijst de eenvoud
 250. Maria heeft al haar kinderen lief
 251. dagelijks brengt Maria vreugde en troost
 252. Maria toelaten brengt geloof dichterbij
 253. als machtigste wapen toont Maria de rozenkrans
 254. Maria deelt dag en nacht genaden uit
 255. de kracht van Maria is mededogen
 256. Maria lijdt als haar kinderen wegblijven
 257. de liefde voor geloof in Maria neemt door bezinning toe
 258. bij een dogma over Maria lijdt de mens door geestelijke armoede
 259. beminnen is met kracht van Maria mogelijk
 260. in Maria geloven is Haar vertrouwen
 261. geestelijk voedsel wordt ontvangen door gebed tot Maria
 262. geloven in Maria is blijven doorgaan
 263. bidden tot Maria brengt veranderingen in de samenleving
 264. woorden van Maria dagen uit
 265. Maria’s verschijningen beogen doeleinden op termijn
 266. geloven in Maria is een zegening
 267. het licht van een kaars bij Maria verjaagt de duisternis
 268. bidden tot Maria verandert de mens
 269. Maria brengt de schoonheid van de genade
 270. verschijningen van Maria verdienen gebed en opvolging
 271. Maria’s vriendschap geeft blijvende liefde
 272. bidden tot Maria maakt het hart levendig
 273. een gebed tot Maria bereikt diepgang in de stilte
 274. Maria munt uit in eenvoud
 275. verschijningen van Maria blijven onverklaarbaar
 276. Maria roept op wijs te zijn
 277. in gedachten bij Maria lijkt het aardse te overstijgen
 278. Maria verschijnt als een donderslag met veelal geen klap
 279. de schoonheid van Maria is nauwelijks te beschrijven
 280. Maria wijst naar de bron van eeuwig leven
 281. verhalen over Maria grijpen het hart
 282. met de kracht van Maria is het verdeelde een te maken
 283. het gebed tot Maria vraagt volharding
 284. nederig is de door Maria gevraagde boetedoening
 285. het licht van Maria verwarmt
 286. devotievolle sfeer geeft gedachten aan Maria weer
 287. de studie van de betekenis van Maria is oneindig
 288. in gedachten is het Maria verwachten
 289. geloof in Maria versterkt een betekenisvol leven
 290. blauwe luchten laten gelovigen naar Maria vluchten
 291. Maria en gezond verstand zijn samen het sterkst
 292. geloof in Maria verkennen is diepgang verwennen
 293. het leven heeft zin als Maria de metgezel is
 294. dagelijks ontvangt Maria devotievolle aandacht
 295. gevoel bij geloof in Maria gaat het verstand te boven
 296. geloof in Maria brengt inzicht in het goede
 297. het leven is een pelgrimstocht naar Maria
 298. na gebeden is vrede aan Maria te danken
 299. Maria vervult het hart met tederheid
 300. mystiek leidt tot in Maria verdiepen
 301. liefde voor Maria uiten is getuigenis afleggen
 302. bron van de waarheid ontspringt bij Maria
 303. de dank aan Maria is grenzeloos
 304. verlangen naar waarheid is geloven in Maria
 305. geloof in Maria verzacht het lijden
 306. Maria geeft steeds licht
 307. voor geloof opstaan is naar Maria gaan
 308. geloven in Maria is de weg naar de hemel
 309. bidden tot Maria geeft hoop kracht
 310. het huis van Maria is voor alle mensen
 311. met geloof in Maria is enkel te winnen
 312. het verblijf op aarde is een doortocht
 313. door eensgezindheid doet het geloof in Maria wonderen
 314. onrust in de ziel vraagt om aandacht
 315. werkelijkheden komen uit de hemel
 316. kinderen van Maria laten zich leiden
 317. Maria is de bron naar grote geheimen
 318. vreugde door Maria maakt van aarde heilige grond
 319. geloof in Maria helpt vooruit te kijken
 320. het gebed tot Maria kent zachtmoedigheid
 321. het huis van Maria staat steeds open
 322. Maria toont de zoete vrucht van haar schoot
 323. de geestelijke honger van geloof in Maria raakt niet gestild
 324. Maria geeft troost op bittere momenten
 325. geloof in Maria maakt het leven
 326. Maria ontvangt dagelijks devote waardering
 327. het ultieme vergeven kent Maria
 328. rust geeft kracht van Maria
 329. vooral in bedevaartsoorden zijn mensen heel dicht bij Maria
 330. Maria belichaamt zuiverheid
 331. voor bedevaartgangers is geloof vooral Mariaal
 332. een gesprek met Maria staat boven aards vermaak
 333. afbeeldingen van Maria kennen een grote verscheienheid
 334. een verschijning van Maria is geen droom
 335. in de stilte spreekt Maria
 336. enkel Maria kent de hoogste zuiverheid
 337. een Mariabedevaart is eindeloos
 338. een oprecht mens heeft vaak Maria als voorbeeld
 339. Maria aanroepen als getuige getuigt van geloof
 340. Maria helpt in tijden van chaos
 341. Maria kan als de beste luisteren
 342. Maria zorgt voor loskomen uit beknelling
 343. de Moeder Gods hoort elk gebed
 344. Maria geeft inspiratie
 345. Maria hoort veel en ziet nog meer
 346. het is een geluk dat Maria er is
 347. Maria verhoort gebeden
 348. Maria staat open voor elk gebed
 349. Maria zegt weinig met veel nagalm
 350. met Maria is alles te delen