Gebeden

Op deze plaats van de Mariakamer treft u woorden als gebeden aan. U leest de gebeden en wellicht raakt u in gebed.
Ik ben ervan overtuigd, dat het gebed tot Maria mijn ultieme krachtbron is. Verder ervaar ik, dat bidden eerder slaagt met een ontvangende houding. Het is dan mezelf openstellen om een gebed te uiten en gevoel te ervaren.

De gebeden zijn ingevingen en overtuigingen van mij, welke ik met u wil delen. Ik wens u veel goed gevoel en innerlijke verrijking toe.
Wellicht is er bij een volgend bezoek van u aan de Mariakamer een nieuw gebed te lezen.

~~~

GEBED

rust

Dag Maria,

Bij U kom ik tot rust,
U bent voor mij de Bron,
waaruit ik kracht mag putten.
Bij U kan ik stilstaan,
stil worden, verblijven
en mezelf bekijken
met een vredig gevoel.
Immers, U waakt over mij,
Uw nabijheid heb ik nodig,
want U stilt mijn honger naar geloof
en hierdoor ontvang ik rust.
Door stil te worden,
kan ik meer zien en loslaten.
Ik ben me bewust
van Uw liefde voor alle mensen;
U, Moeder van iedereen.
Ik ervaar het wonder
van Uw stille nabijheid in mij
en zo bezorgt U mij rust,
omdat U mijn toevlucht bent.

Dank U, Maria.

12 september 2020

~~~

GEBED

storm

Dag Maria,

Velen kennen tegenwind
en stormen vol tegenslag
als ziekte, besmetting, werkloosheid,
ontslag, scheiding, schulden,
faillissement of ongeval.
Dit brengt bij hen en anderen
pijn en verdriet.
Twijfel en weinig moed
geven de wind kracht
en een nieuwe storm
teistert het leven.
Door te bidden tot U,
drijf ik niet af,
word ik niet weggeblazen
en behoud ik mijn geloof in U.
In U stel ik mijn hoop
om de stormen
te boven te komen.
Wellicht kunt U
de gedupeerden door de storm
nog wat bescherming bieden.

Dank U, Maria.

26 augustus 2020

~~~

GEBED

leven

Dag Maria,

De diepgang in mijn geloof
is gekomen door de werking van U
in mijn leven.
Dit is het mooiste dat me ooit is overkomen.
Ik erken mijn beperkte vermogen tot gebed
en ervaar mijn verlangen naar U.
Het bidden tot U
is bewust de uitnodiging aannemen
in stilte bij U te zijn.
Zo voel ik mijn verbondenheid,
dit raakt, voedt, vernieuwt en verrijkt mij.
Het is fijn en waardevol
aan de bron van liefde te verblijven.
Goed gevoel te mogen beleven,
is licht en kracht ontvangen
om te werken aan mijn geloof
en dit te verkondigen.
U leidt mij in denken en spreken.
Door Uw hulp kan dit
niet alleen voor mij,
maar ook voor anderen wat betekenen
en zo is voor mij elke dag een wonder.
Dit ervaren is leven
om aan anderen te geven.

Dank U voor dit leven.

12 augustus 2020

~~~

GEBED

kapelletje

Dag Maria,

In dit kapelletje kom ik graag
om dichterbij bij U te komen,
mijn gedachten met U te delen
en in gebed tot U te zijn.
Een kaarsje aansteken, soms twee lichtjes,
in dit kleine, stille gebouw vol spiritualiteit
met volle toewijding aan U.
Elk bezoek aan een kapelletje
is voor mij uitgelezen kans
om spontaan tot U te bidden
en te danken voor deze dag.
Wat voel ik mij goed
hier even bij U te verblijven.

24 juli 2020


~~~

GEBED

jeugd

Dag Maria,

Steeds vaker kijk ik terug
om te zien hoe het was
met de bril van vandaag.
Mijn gedachten komen bij m’n jeugd,
ik zie mijn ouders,
voel gebeurtenissen herleven,
het lijkt dat ik deze anders ervaar;
er is meer dankbaarheid
voor het vele dat ik heb meegekregen.
Mijn ma en pa
dagelijks druk doende
met de vorming van mij.
Deze geschenken worden nu
groeiend groter gezien
en U heeft hen en mij beschermd.

Dank U, Maria.

26 juni 2020

~~~

GEBED

stilte

Dag Maria,

In stilte bid ik tot U,
want de stilte is voor mij een inspiratiebron
om ruimte aan mezelf te geven,
mijn gedachten te laten gaan
en dan krijg ik U voor ogen.
Door stil te worden,
kan ik wachten op het gevoel,
dat U er bent.
Het is dan de stilte uitdragen naar U
en deze van U ontvangen.
Zo kom ik dichter bij
de bron van het leven
om in stilte sterker staande te blijven.
In stilte helpt U mij verder.

Dank U, Maria.

15 juni 2020

~~~

GEBED

smaak

Dag Maria,

U bent bereikbaar voor alle mensen
en geeft hen hoop
door kleine stappen te zetten op weg naar meer geloof.
Door U wordt de wereld beetje bij beetje
verlost van vlug verder gaan
en weinig oog hebben voor de ander.
Zo krijgt het leven meer smaak
om in vrede samen te leven.
U redt mensen uit het duister
en wijst hen de weg.
U laat licht schijnen,
waardoor mensen de banden met elkaar zien.
Dit geeft meer smaak aan het leven met anderen
en komen mensen voor elkaar op
door smakeloosheid te vermijden.

Dank U, Maria.

9 juni 2020

~~~

~~~

GEBED

Pinksteren

Dag Maria,

Met Pinksteren denk ik aan eeuwig leven
en oneindig gevend licht.
De verwachting van mij is redding
en verrijzenis van de doden.
Doden zijn er al velen,
vooral in deze tijd
van het voortwoekerende coronavirus.
Ook bedrijven houden op te bestaan,
omdat de gevolgen van de pandemie desastreus zijn
en tienduizenden hun baan kwijtraken.
Met gevoel van verlies
zoek ik troost bij U.
Wellicht kunt U mensen kracht geven
om tegenslagen te boven te komen.

Dank U, Maria.

31 mei 2020

~~~

Mariakapel, Doeldreef, Wouw

~~~

GEBED

deelgenoot

Dag Maria,

Bij U zijn om bij te praten,
vreugde te delen,
verdriet te uiten
en steun te ervaren,
voelt als een grote gunst.
U deelgenoot maken
van hetgeen gebeurt,
is dagelijks een weldaad.
Dit delen in gebed tot U
met weinig woorden
en veel beleving
doet mij ervaren,
dat met U alles is te door te nemen.
Geheimen voor U heb ik niet,
omdat U mijn deelgenoot
van het leven bent.
Ik dank u voor het goede gevoel
bij ons verbond.

26 mei 2020

~~~

GEBED

ontwikkeling

Dag Maria,

Van U leer ik barmhartig te zijn,
meer dan ooit te vergeven,
extra aandacht schenken aan anderen
en dit voelt als meer en meer belangrijk.
Ik bid met veel vertrouwen tot U,
waardoor ik hoop,
dat veel ten goede gaat veranderen.
In de ontwikkeling van dit al
grijpt U in waar nodig
en daarin geloof ik.
Voor en met U in gebed
geeft mij goed gevoel,
dat is te koesteren en vast te houden.
Dank U, voor deze verlichting
vol van mooi beleven.

21 mei 2020

~~~

GEBED

dank

Dag Maria,

Ik dank U
in de ochtend, middag en avond,
waar ik ook ben.
Ik dank ik U
bij het ontwaken, slapen gaan,
ook voor en na het eten.
Ik dank U
voor hetgeen ik mag doen
en dagelijks mag meemaken.
Ik dank U
voor de vreugde
en het voor het kunnen luisteren naar U.
Ik dank U
om U in het hart te bewaren
en dat ik dit mag.
Ik dank U
voor mijn leven
en voor het geloof in U.

16 mei 2020

~~~

GEBED

Moederdag

Dag, lieve Moeder,
het is Moederdag
en speciaal op deze dag
wil ik U extra danken
voor Uw moederlijke zorg.
Veel mag ik van U ontvangen
en elke keer voelt dit als een groot geschenk.
U helpt mij op weg
en biedt elke dag nieuwe perspectieven.
U geeft mij vooruitzichten,
waardoor ik mij met warmte
voor anderen kan blijven inzetten.
Hiervoor dank ik U, Moeder van iedereen
en wens U goed gevoel
op deze Moederdag.

10 mei 2020

~~~

GEBED

meimaand

Dag Maria,

Op U, de Moeder van iedereen,
wordt vooral nu
menig keer een beroep gedaan
om te troosten, te steunen
te redden, bij te staan,
verlichting te bieden
en hoop te geven.
In deze tijd met duizenden doden
door het coronavirus
hebben mensen U
meer dan hard nodig.
Harten worden aan U
vol vertrouwen opengesteld.
Ik bid tot U
dat er een einde komt
aan het grote lijden
door de pandemie.
U bent mijn enige, echte redster.
Dit is mijn gebed voor U in de meimaand.

Dank U, Maria.

30 april 2020

~~~

GEBED

vertrouwen

Dag Maria,

Ik vertrouw op U
met mijn delen van woorden.
Ik zie U niet,
wel voel ik Uw nabijheid.
Hierdoor ontvang ik kracht,
het lijkt wel dat ik met U
een rechtstreeks lijntje heb.
Ik voel me gegrepen en aangeraakt door U.
Ik deel met U mijn vreugde,
verdriet en verwondering.
Dan luister ik vol vertrouwen
naar een stem in mij
en dank U voor deze dag
met een kostbare ontmoeting.

27 april 2020

~~~

GEBED

steun

Lieve, Heilige Maria,

Ik voel mij gevangen
in eenzame gedachten
en deze wil ik met U delen.
Ik denk aan ouderen
in ziekenhuizen en zorgcentra,
die geen bezoek mogen ontvangen
in deze tijd met voortwoekerend virus
dat enkel met Uw steun
kan worden verdreven.
Uw aandacht voor eenzame ouderen
wordt zo gewaardeerd.

Dank U, Maria.

24 april 2020

~~~

GEBED

leren

Dag Maria,

U roept ons
om te bidden
en goed te doen
U roept ons ook
om naastenliefde te tonen
en niet te oordelen
noch te veroordelen.
Laat U me kijken
met aandachtige ogen
om te zien
wat nodig is te doen
leer me leren
zoals U zovelen hebt laten leren
vanuit Uw moederlijke zorg.

Dank U, Maria.

17 april 2020

~~~

GEBED

hoop

Dag Maria,

hoop helpt in ongunstige tijden
zoals nu met het coronavirus
uit hoop wordt kracht geput
zet mensen aan tot actie
in het hoofd en met de handen
in deze dagen met veel thuisblijven
het doemdenken mag snel wisselen
met moed erin houden
weerstand bieden in deze ongewone wereld
Maria laat hoop groeien
bij mensen in nood
en anderen met angst.

Dank U, Maria.

6 april 2020

~~~

GEBED

handen

dag Maria,

met gevouwen handen bidden
met tedere handen maken
met kwetsbare handen luisteren
met gevende hand vullen
met zorgzame handen helpen
met gehavende handen werken
met tevreden handen danken
met zachte handen dienen
met opgeheven handen hopen
met gewassen handen virus bestrijden
met handen inzetten voor Maria

Maria, dank U voor mijn handen.

30 maart 2020

~~~

GEBED

coronavirus

dag Maria,

het coronavirus beheerst het leven van velen
de dagen zien er anders uit dan ooit
besmettingen zijn er bij duizenden
velen worden ernstig ziek
menigeen wordt voorgoed door het virus geveld
dit gebed is om kracht te vragen aan U
voor de velen die dagelijks lijden
in het ziekenhuis zijn opgenomen
ook vraag ik U kracht te geven aan werkers
in de zorg, schoonmaak, winkels en meer
zij zijn de vitale helden in de strijd
welke lang duurt eer deze is gewonnen
met Uw hulp zijn de dagen meer draaglijk

dank U, Maria.

24 maart 2020

~~~

GEBED

knopen

dag Maria,
voor uw beeld
vele gedachten gedeeld
met kloppend hart
Maria, U ontwart
heel veel knopen
laat mij hopen
U kunt helpen
pijn te stelpen
U geeft kracht
waarop ik wacht
blijf U trouw
toon opnieuw berouw
prijs uw aandacht
in onrustige nacht

dank U, Maria.

9 maart 2020

~~~

GEBED

geliefd

U bent geliefd bij vele mensen.
U weet zich vol oprechtheid gedragen.
Bewijzen vol eer worden aan U opgedragen.
Mensen rekenen dagelijks op Uw welwillendheid om te luisteren.
Zij weten zich steeds bij U geborgen te voelen
en vinden bij U een veilige toevlucht.
Dank U, Maria.

27 februari 2020

~~~

GEBED

band

Lieve Maria,

Met de dag voel ik een sterkere band met U.
Mijn persoonlijke ervaringen in het leven staven dit.
U bent mijn leidsvrouw naar goed gevoel.
Met de van U ontvangen kracht komt veel ten goede.
Geen dag is zonder U.
Ik dank U voor de stevige band, welk ik met U mag ervaren.

28 januari 2020

~~~

GEBED

verlangen

Maria, ik heb het diepe verlangen
bij U te zijn,
naar U te luisteren,
U meer lief te hebben
en op U te gelijken.
Schenk mij de wijsheid
U beter te leren kennen.
Ik dank U,
dat U mijn verlangen hoort.

16 januari 2020

~~~

GEBED

spiegel

Lieve Maria,
U houdt mij een spiegel voor en ik kijk erin.
De spiegel laat mij veel zien.
Nog meer als ik er eerlijk
en vol openheid in kijk.
Door naar mezelf te kijken, zie ik mijn tekorten.
Ik ontvang van U het beeld om beter te doen,
aardiger te zijn en aan anderen meer aandacht te schenken.
U laat mij ook zien, dat ik meer mag vergeven.
Ik bid tot U, Maria, om mij vaker een spiegel voor te houden.

2019

~~~

GEBED

leren

Biddend en dankend
voel ik mij veilig bij U,
zo geborgen.
Ik luister naar U,
maar heb verbetering nodig
om echt te luisteren
en U te verstaan.
Maria, U leert mij
beter te bidden,
ik volg Uw aanwijzingen
en ga Uw richting uit.

2019

~~~

GEBED

lijden

Maria, U bent de eerst uitgekozene door God om Moeder van Jezus te worden.
U baart Hem en ziet de vrucht van Uw schoot opgroeien.
Later staat U onder het kruis, waaraan Uw Zoon sterft.
Hij overlijdt eerder dan U en dat is anders
in vergelijking met de meeste stervenden in gezinsverband.
U ziet ook anderen lijden, waaronder goede bekenden en vrienden van mij.
Ik bid U hen kracht te geven.
Dank U, Maria.

2019

~~~

GEBED

sterker

Ik bid tot U, Maria
en breng dank aan U
voor al het goede,
dat ik mag ervaren.
Ik heb U nodig, elke dag.
Door te bidden tot U
voel ik me sterker worden,
kan ik weerstand bieden
tegen het kwaad,
dat dagelijks op mij afkomt.
Uw aanwezigheid, zo vlakbij,
treft mij in het hart
en geeft mij nieuwe energie.

2019

~~~

GEBED

delen

Lieve Maria,
Al vele jaren mag ik ervaren 
dat U zo goed bent voor mij.
Ik deel met u mijn wederwaardigheden
en ik mag mij dichtbij U voelen.
Steeds ervaar ik het goede van U
en dat dag op dag.
U helpt mij voortdurend,
dat voelt goed en veilig.
Ik bid intens tot U,
dat mijn vrienden dit gevoel ook vasthouden
en zo de rijkdom van Uw goedheid ervaren.

2019

~~~

GEBED

ervaringen

Gaan met open ogen naar U, de oren ook open, evenals mijn hart. Ik doe met U ervaringen op en vooral tijdens mijn pelgrimages naar U. U laat mij verstillen. Vol verwondering zijn mijn gedachten, welke U eerst willen danken.

2019

~~~

GEBED

verrassen

Maria, U doet mij verrassen met nieuwe gedachten aan geduld, naastenliefde en vriendschap. Stel dat ik U niet had, mijn wereld zou dan leeg zijn.

2019

~~~

GEBED

veilig

Maria, uw hand rust op mij,
daardoor ontvang ik kracht
en voel ik me veilig,
het is de mantel,
welke U spreidt,
waardoor er ook plaats is voor mij.
Ik weet niet wat mij gaat overkomen,
wel ervaar ik het tijdelijke hier
en mijn vele beperktheden.
Wat kan ik nog doen?
Mijn handen schieten voor zoveel tekort,
bij en tot U wil ik blijven bidden.
Kijk, ik vouw de handen
en bid om verdriet en pijnlijk gevoel
een plek te geven
en voor mijn vrienden 
een steuntje te kunnen zijn.
Dank U, Maria.

2019

~~~

GEBED

bidden

Mijn bidden, is op mijn manier mediteren. Ook dat valt te leren, om U nog vaker te vereren. Immers, Uw liefde is niet te ontberen. U verandert mijn leven positief. Voor mij en anderen bent U zo lief.

2019

~~~

GEBED

denk

Ik bid een Weesgegroet, draag een medaillon van U, ook ringen met Uw afbeelding en nog een met Ave Maria. Ga naar de kerk, steek er een kaars bij U aan. Loop in processies met Uw naam. Lees boeken over U. Zet een bloemetje bij Uw beeld, pak de rozenkrans en bid. Praat over U, zing een Marialied. Ga op bedevaart naar U en bezoek Uw verschijningsplaatsen. Schrijf over U en … denk veel aan U.

2019

~~~

GEBED

gedachten

Maria, lieve Vrouw, Moeder Gods, vaak in mijn gedachten, dank.

2019

Dutch Dutch English English German German French French Italian Italian Spanish Spanish Polish Polish