Gebeden

Op deze plaats van de Mariakamer treft u woorden als gebeden aan. U leest de gebeden en wellicht raakt u in gebed.
Ik ben ervan overtuigd, dat het gebed tot Maria mijn ultieme krachtbron is. Verder ervaar ik, dat bidden eerder slaagt met een ontvangende houding. Het is dan mezelf openstellen om een gebed te uiten en gevoel te ervaren.

De gebeden zijn ingevingen en overtuigingen van mij, welke ik met u wil delen. Ik wens u veel goed gevoel en innerlijke verrijking toe.
Wellicht is er bij een volgend bezoek van u aan de Mariakamer een nieuw gebed te lezen.

GEBED

hoop

dag Maria,

hoop helpt in ongunstige tijden
zoals nu met het coronavirus
uit hoop wordt kracht geput
zet mensen aan tot actie
in het hoofd en met de handen
in deze dagen met veel thuisblijven
het doemdenken mag snel wisselen
met moed erin houden
weerstand bieden in deze ongewone wereld
Maria laat hoop groeien
bij mensen in nood
en anderen met angst

dank U, Maria

6 april 2020

~~~

GEBED

handen

dag Maria,

met gevouwen handen bidden
met tedere handen maken
met kwetsbare handen luisteren
met gevende hand vullen
met zorgzame handen helpen
met gehavende handen werken
met tevreden handen danken
met zachte handen dienen
met opgeheven handen hopen
met gewassen handen virus bestrijden
met handen inzetten voor Maria

Maria, dank U voor mijn handen.

30 maart 2020

~~~

GEBED

coronavirus

dag Maria,

het coronavirus beheerst het leven van velen
de dagen zien er anders uit dan ooit
besmettingen zijn er bij duizenden
velen worden ernstig ziek
menigeen wordt voorgoed door het virus geveld
dit gebed is om kracht te vragen aan U
voor de velen die dagelijks lijden
in het ziekenhuis zijn opgenomen
ook vraag ik U kracht te geven aan werkers
in de zorg, schoonmaak, winkels en meer
zij zijn de vitale helden in de strijd
welke lang duurt eer deze is gewonnen
met Uw hulp zijn de dagen meer draaglijk

dank U, Maria.

24 maart 2020

~~~

GEBED

knopen

dag Maria,
voor uw beeld
vele gedachten gedeeld
met kloppend hart
Maria, U ontwart
heel veel knopen
laat mij hopen
U kunt helpen
pijn te stelpen
U geeft kracht
waarop ik wacht
blijf U trouw
toon opnieuw berouw
prijs uw aandacht
in onrustige nacht

dank U, Maria.

9 maart 2020

~~~

GEBED

geliefd

U bent geliefd bij vele mensen.
U weet zich vol oprechtheid gedragen.
Bewijzen vol eer worden aan U opgedragen.
Mensen rekenen dagelijks op Uw welwillendheid om te luisteren.
Zij weten zich steeds bij U geborgen te voelen
en vinden bij U een veilige toevlucht.
Dank U, Maria.

27 februari 2020

~~~

GEBED

band

Lieve Maria,

Met de dag voel ik een sterkere band met U.
Mijn persoonlijke ervaringen in het leven staven dit.
U bent mijn leidsvrouw naar goed gevoel.
Met de van U ontvangen kracht komt veel ten goede.
Geen dag is zonder U.
Ik dank U voor de stevige band, welk ik met U mag ervaren.

28 januari 2020

~~~

GEBED

verlangen

Maria, ik heb het diepe verlangen
bij U te zijn,
naar U te luisteren,
U meer lief te hebben
en op U te gelijken.
Schenk mij de wijsheid
U beter te leren kennen.
Ik dank U,
dat U mijn verlangen hoort.

16 januari 2020

~~~

GEBED

spiegel

Lieve Maria,
U houdt mij een spiegel voor en ik kijk erin.
De spiegel laat mij veel zien.
Nog meer als ik er eerlijk
en vol openheid in kijk.
Door naar mezelf te kijken, zie ik mijn tekorten.
Ik ontvang van U het beeld om beter te doen,
aardiger te zijn en aan anderen meer aandacht te schenken.
U laat mij ook zien, dat ik meer mag vergeven.
Ik bid tot U, Maria, om mij vaker een spiegel voor te houden.

2019

~~~

GEBED

leren

Biddend en dankend
voel ik mij veilig bij U,
zo geborgen.
Ik luister naar U,
maar heb verbetering nodig
om echt te luisteren
en U te verstaan.
Maria, U leert mij
beter te bidden,
ik volg Uw aanwijzingen
en ga Uw richting uit.

2019

~~~

GEBED

lijden

Maria, U bent de eerst uitgekozene door God om Moeder van Jezus te worden.
U baart Hem en ziet de vrucht van Uw schoot opgroeien.
Later staat U onder het kruis, waaraan Uw Zoon sterft.
Hij overlijdt eerder dan U en dat is anders
in vergelijking met de meeste stervenden in gezinsverband.
U ziet ook anderen lijden, waaronder goede bekenden en vrienden van mij.
Ik bid U hen kracht te geven.
Dank U, Maria.

2019

~~~

GEBED

sterker

Ik bid tot U, Maria
en breng dank aan U
voor al het goede,
dat ik mag ervaren.
Ik heb U nodig, elke dag.
Door te bidden tot U
voel ik me sterker worden,
kan ik weerstand bieden
tegen het kwaad,
dat dagelijks op mij afkomt.
Uw aanwezigheid, zo vlakbij,
treft mij in het hart
en geeft mij nieuwe energie.

2019

~~~

GEBED

delen

Lieve Maria,
Al vele jaren mag ik ervaren 
dat U zo goed bent voor mij.
Ik deel met u mijn wederwaardigheden
en ik mag mij dichtbij U voelen.
Steeds ervaar ik het goede van U
en dat dag op dag.
U helpt mij voortdurend,
dat voelt goed en veilig.
Ik bid intens tot U,
dat mijn vrienden dit gevoel ook vasthouden
en zo de rijkdom van Uw goedheid ervaren.

2019

~~~

GEBED

ervaringen

Gaan met open ogen naar U, de oren ook open, evenals mijn hart. Ik doe met U ervaringen op en vooral tijdens mijn pelgrimages naar U. U laat mij verstillen. Vol verwondering zijn mijn gedachten, welke U eerst willen danken.

2019

~~~

GEBED

verrassen

Maria, U doet mij verrassen met nieuwe gedachten aan geduld, naastenliefde en vriendschap. Stel dat ik U niet had, mijn wereld zou dan leeg zijn.

2019

~~~

GEBED

veilig

Maria, uw hand rust op mij,
daardoor ontvang ik kracht
en voel ik me veilig,
het is de mantel,
welke U spreidt,
waardoor er ook plaats is voor mij.
Ik weet niet wat mij gaat overkomen,
wel ervaar ik het tijdelijke hier
en mijn vele beperktheden.
Wat kan ik nog doen?
Mijn handen schieten voor zoveel tekort,
bij en tot U wil ik blijven bidden.
Kijk, ik vouw de handen
en bid om verdriet en pijnlijk gevoel
een plek te geven
en voor mijn vrienden 
een steuntje te kunnen zijn.
Dank U, Maria.

2019

~~~

GEBED

bidden

Mijn bidden, is op mijn manier mediteren. Ook dat valt te leren, om U nog vaker te vereren. Immers, Uw liefde is niet te ontberen. U verandert mijn leven positief. Voor mij en anderen bent U zo lief.

2019

~~~

GEBED

denk

Ik bid een Weesgegroet, draag een medaillon van U, ook ringen met Uw afbeelding en nog een met Ave Maria. Ga naar de kerk, steek er een kaars bij U aan. Loop in processies met Uw naam. Lees boeken over U. Zet een bloemetje bij Uw beeld, pak de rozenkrans en bid. Praat over U, zing een Marialied. Ga op bedevaart naar U en bezoek Uw verschijningsplaatsen. Schrijf over U en … denk veel aan U.

2019

~~~

GEBED

gedachten

Maria, lieve Vrouw, Moeder Gods, vaak in mijn gedachten, dank.

2019

Dutch Dutch English English German German French French Italian Italian Spanish Spanish Polish Polish