Gebeden

Op deze plaats van de Mariakamer treft u woorden als gebeden aan. U leest de gebeden en wellicht raakt u in gebed.
Ik ben ervan overtuigd, dat het gebed tot Maria mijn ultieme krachtbron is. Verder ervaar ik, dat bidden eerder slaagt met een ontvangende houding. Het is dan mezelf openstellen om een gebed te uiten en gevoel te ervaren.

De gebeden zijn ingevingen en overtuigingen van mij, welke ik met u wil delen. Ik wens u veel goed gevoel en innerlijke verrijking toe.
Wellicht is er bij een volgend bezoek van u aan de Mariakamer een nieuw gebed te lezen.

Jan van Wijk

~~~

GEWELD

Dag Maria,

Dag Maria,

De wereld heeft Uw wijsheid nodig om zich te verlossen van het lichamelijk en psychisch geweld door oorlog en strijd in landen, plaatsen, straten en ook huizen.

Als mensen worden verlicht, het nut van vrede en menselijkheid inzien, komt elkaar ontmoeten. Het omzien naar elkaar verdrijft de verslaving aan macht, die aan de basis van geweld ligt. Bij het tonen van respect en aandacht voor elkaar verdwijnt geweld. Wanneer komt de wijsheid?

Het bidden tot U is de eerste stap om een geweldloos bestaan te ervaren.

Dank U, Maria.

19 maart 2024

~~~

DANK

De laatste dag van het jaar is nu voorbij en de nieuwe periode van 12 maanden breekt aan. Het laatste blaadje van 2023 gaat van de kalender.

In het afgelopen jaar heb ik veel mogen beleven en dit zowel alleen als met anderen. Daarbij heeft U mij geholpen. Steeds heb ik hierbij uw aanwezigheid gevoeld en dat heeft me gesterkt. Veel dank hiervoor.

In 2023 heb ik ook missers begaan en niet goed genoeg geluisterd naar U. Voor het nieuwe jaar is het beter naar U luisteren.

Dank U, Maria.

1 januari 2024

~~~

VRAGEN

Dag Maria,

Op vele vragen is snel een antwoord te vinden, want er zijn heel wat te raadplegen bronnen, zoals de info in boeken, op de mobiele telefoon en de laptop.

Er zijn ook vragen waarop geen antwoord komt. Ik denk dan aan: “Wanneer is een oorlog afgelopen?” en “Is het uitbuiten van vrouwen ooit gedaan?”

Bétharram

Ik zoek antwoorden op andere vragen en die hebben betrekking op U. “Welke weg heb ik te volgen om bij U te zijn?”, “Gaat dit door te bidden?” en “Goed te doen?”
Als kind van U denk ik veel aan U en dat ook tijdens het bidden. Het lijkt, dat hoe langer dit denken en bidden duurt, hoe zichtbaarder antwoorden worden.

Dank U, Maria.

19 oktober 2023

~~~

VRIENDEN

Dag Maria,

Met U spreek ik persoonlijk
over wat mij ter harte gaat.
Mijn voortdurende zorgen, te nemen hobbels,
aanwezige twijfel en dagelijkse activiteiten.

Handel

Dit zijn gesprekken als onder vrienden,
waarin ik veel met U deel
zonder me bezwaard te voelen.

U spreekt ook tot mij
en dat ervaar ik als ingevingen
naar het hart om goed te doen.
Ik realiseer me dat goed doen
niet altijd lukt
en dan voel ik me tekortschieten.

Als vrienden elkaar vinden,
zijn het stemmen van liefde die elkaar verstaan.

Dank U, Maria

3 augustus 2023

~~~

ALLERZIELEN

Dag Maria,

Dagelijks mis ik mijn ouders.
Pa is al 30 en ma reeds 19 jaar terug overleden.
Dit gemis slijt niet,
maar voelt door de jaren anders.
De tijd laat veel werk verrichten.
Echter, het missen is niet aan tijd gebonden
en heeft verre van haast.
Het lijkt wel, dat de jaren
het missen willen ontzien
en daardoor versterkt de liefde
voor mijn ouders.
Dit wilde ik even met U delen.

Dank U, Maria

2 november 2022

~~~

KAARSJE

Dag Maria,

Bij U een kaarsje branden,
wat zeggen in gebed,
dat zij beter wordt,
hij slaagt voor een examen
en dat de zaak van een kennis rendeert.
Het kaarsje brandt verder,
de vlam zorgt voor straling,
het licht gericht op gezicht,
als kracht om niet te zwichten
voor de last van nu.
Dit zeggen tot U verlicht het hart.

Dank U, Maria

15 juni 2022

Sint-Michaëlkerk te Harlingen

~~~

STAL

Dag Maria,

U bent op weg
met Jozef naar een plaats
met de naam Bethlehem.
Echter, er is nergens wat ruimte vrij voor U.
Uiteindelijk is een stal de gastvrije plaats.
Hier gaat U bevallen van een Zoon.
U wikkelt Hem in doeken
en legt de pasgeborene in een kribbe.
Deze voederbak is de plaats
waar het levensbrood van de toekomst ligt.
Zo begint U in een stal
aan een nieuw hoofdstuk in het leven.
Deze stal is gevuld met symboliek,
waarvan ik warmte en oneindige hoop ontvang.

Dank U, Maria.

24 december 2021

~~~

BEDEVAART

Dag Maria,

In de maand mei gaan velen op bedevaart naar U.
Vorig jaar en nu zijn dat helaas
geen buitenlandse pelgrimages,
omdat corona-maatregelen dit verhinderen.
Het is dan in eigen land plaatsen bezoeken,
die aan U zijn toegewijd,
zoals Handel en Heiloo in Nederland.
Het doet me steeds goed
in een bedevaartsoord te komen,
er in stilte tot U bidden
en enkele kaarsen aansteken.
Ik ben dan met mijn gedachten en intenties
bij goede mensen,
die een zwaar kruis hebben te torsen.
Mijn gebed gaat over het verlichten
van de pijn, zorg en verdriet bij hen.
Ongetwijfeld denkt u ook aan deze mensen.

Dank U, Maria

22 mei 2021
~~~

Come2theweb