Gebeden

Op deze plaats van de Mariakamer treft u woorden als gebeden aan. U leest de gebeden en wellicht raakt u in gebed.
Ik ben ervan overtuigd, dat het gebed tot Maria mijn ultieme krachtbron is. Verder ervaar ik, dat bidden eerder slaagt met een ontvangende houding. Het is dan mezelf openstellen om een gebed te uiten en gevoel te ervaren.

De gebeden zijn ingevingen en overtuigingen van mij, welke ik met u wil delen. Ik wens u veel goed gevoel en innerlijke verrijking toe.
Wellicht is er bij een volgend bezoek van u aan de Mariakamer een nieuw gebed te lezen.

Jan van Wijk

~~~

SCHOONHEID

Dag Maria,

Met het ouder worden voel ik me nog niet oud.
Wel is mijn lichaam al lang geen 20 meer.
Mensen om me heen klimmen ook in jaren en hun lichamen zijn tevens in verval.
De schoonheid van toen ziet er nu anders uit.
Ik vraag me af hoe ik straks ben van geest en postuur.

Het valt me op dat van mensen, gebouwen en natuur de schoonheid verandert, maar deze van U blijft en is onveranderlijk.
De hemelse kracht doet U beslist goed.

Ik hoop ooit in schoonheid te sterven, maar daartoe heb ik nog werk te verrichten.
Als ik hiervoor de tijd mag krijgen en elke dag een stapje kan zetten. Voor de kracht de stapjes te maken, ben ik U heel erkentelijk.
Met stapjes zetten is van schoonheid te genieten.

Dank U, Maria

18 september 2023

~~~

VRIENDEN

Dag Maria,

Met U spreek ik persoonlijk
over wat mij ter harte gaat.
Mijn voortdurende zorgen, te nemen hobbels,
aanwezige twijfel en dagelijkse activiteiten.

Dit zijn gesprekken als onder vrienden,
waarin ik veel met U deel
zonder me bezwaard te voelen.

U spreekt ook tot mij
en dat ervaar ik als ingevingen
naar het hart om goed te doen.
Ik realiseer me dat goed doen
niet altijd lukt
en dan voel ik me tekortschieten.

Als vrienden elkaar vinden,
zijn het stemmen van liefde die elkaar verstaan.

Dank U, Maria

3 augustus 2023

~~~

GENEZING

Dag Maria,

U bemoedigt, troost en heelt.
Door een onverwachte genezing verandert het leven van menigeen. Mensen worden geholpen door U.

Ik ontvang van U bemoediging
en dat is als een genezing ervaren.
U geneest mij van geest, ziel en lichaam.
Want ik ben ervan overtuigd
dat bidden het medicijn voor genezing van de ziel is,
zo ook gedachten aan U die mijn geest en lichaam herstellen.
Tot U blijf ik bidden.

Dank U, Maria.

16 juli 2023

~~~

BETER

Dag Maria,

Wat moet ik doen om een beter mens te worden?
Is het eerst een sleutel vinden om verder te komen?
Ik hoor van loslaten om vol te houden.
Gedachten blijven flitsen.

Ik nodig mezelf uit met U verbonden te willen zijn.
Door dit gebed wil ik dichterbij U zijn.
Krijg het gevoel over mijn schaduw heen te stappen, want U doet mij doorzetten.
Ik voel me al wat beter.
Gedachten zijn helder en klinken positief.
Doorzetten …
Het is een aanmoediging verder te gaan.
Zo kom ik tot een beter welzijn.

Dank U, Maria

25 april 2023

~~~

ALLERZIELEN

Dag Maria,

Dagelijks mis ik mijn ouders.
Pa is al 30 en ma reeds 19 jaar terug overleden.
Dit gemis slijt niet,
maar voelt door de jaren anders.
De tijd laat veel werk verrichten.
Echter, het missen is niet aan tijd gebonden
en heeft verre van haast.
Het lijkt wel, dat de jaren
het missen willen ontzien
en daardoor versterkt de liefde
voor mijn ouders.
Dit wilde ik even met U delen.

Dank U, Maria

2 november 2022

~~~

BEDEVAART

Dag Maria,

Heel graag ga ik op bedevaart
om op een plaats aanwezig te zijn,
waar velen bij U komen bidden.
Met U gedachten delen
over vrienden en bekenden,
waarvan er enkelen het zwaar hebben
door behandelingen en operaties,
krijgt tijdens een bedevaart extra betekenis.
Met veel pelgrims tegelijk
woorden tot U richten
raakt me diep
en verblijdt het samenzijn
tijdens de bedevaart.
Een heiligdom van U
vind ik zo sacraal
met diepgaande beleving,
die thuis nog lang nawerkt.
Wat voelt het goed
op bedevaart te zijn.
Dit geschenk valt me toe.

Dank U, Maria

22 oktober 2022

~~~

TEGENWIND

Dag Maria,

In het leven is de tegenwind soms sterk en volhardend.
Me staande houden is dan een opgave,
zonder op te geven.
Tegenslagen ervaren, doen er velen;
ik heb dan ook meer lotgenoten, die afzien.
Door U in gedachten te hebben,
gaat de tegenwind liggen
en later voel ik zelfs wat wind in de zeilen.
U hulp is nooit tevergeefs.

Dank U, Maria

5 september 2022

~~~

VERTROUWEN

Dag Maria,

U bent eenvoudig, krachtig en sober.
Daarmee geeft U voorbeelden,
waar ik dankbaar gebruik van maak.
Tegen U kan ik mijn gedachten
en gevoelens uiten.
Onze vertrouwensband is zo hecht,
dat ik m’n binnenste enkel aan U laat zien.
Opeens krijg ik het gevoel,
dat er iets wonderlijks gebeurt
door met u in contact te zijn.

Dank U, Maria.

1 augustus 2022

~~~

VERGEVEN

Dag Maria,

In de loop van de jaren
ben ik in staat wat meer te vergeven.
Dit doet het leven
gevoelig beter beleven.
Aan een ander vergeven
wat me is aangedaan,
blijft leerzaam.
Het blijkt te oefenen
om aan een ander vergiffenis te schenken.
Dit ervaar ik als een stapje zetten
in het groeien naar een beter mens.
Door met U te delen,
wat mij beroert,
krijg ik meer kracht
om het hart open te zetten.
Vergeven maakt mijn binnenste reiner.

Dank U, Maria.

11 juli 2022
~~~

KAARSJE

Dag Maria,

Bij U een kaarsje branden,
wat zeggen in gebed,
dat zij beter wordt,
hij slaagt voor een examen
en dat de zaak van een kennis rendeert.
Het kaarsje brandt verder,
de vlam zorgt voor straling,
het licht gericht op gezicht,
als kracht om niet te zwichten
voor de last van nu.
Dit zeggen tot U verlicht het hart.

Dank U, Maria

7 juni 2022
~~~

HOOP

Dag Maria,

Hoop heb ik elke dag
en daardoor geeft hoop mij de mogelijkheid
in gedachten bij U te zijn.
Mijn hoop laat de uitkomst open,
omdat ik U niets vraag
en ook geen verwachtingen heb.
De hoop is op U gericht,
want U schenkt mij de hoop,
die onzichtbaar, maar wel voelbaar is.
Mijn hoop is elkaar te blijven ontmoeten.

Is dit nu toch verwachten?

Dank U, Maria

8 mei 2022

~~~

KNOPEN

Dag Maria,

Soms bevindt zich in mijn hoofd
een lint vol knopen,
die ik niet weet te ontwarren.
Het lijken wel gordiaanse knopen.
Deze loskrijgen vereist een competentie,
die ik onvoldoende beheers.
Met deze woorden tot U
voel ik me gesterkt,
want bidden tot U geeft rust, kracht en oplossingen.
Dit heb ik nodig om wat verder te komen
en een knoop los te krijgen.
In een wit lint heb ik één knop gedaan
en deze leg ik aan U voor.
Door meer te bidden,
kom ik echt tot rust in het hoofd.
Dit werkt bevrijdend.

Dank U, Maria.

13 april 2022

Maria die de knopen ontwart. Schilderij in Augsburg.

~~~

AVONDGEBED

Dag Maria,

Ook vanavond dank ik U,
dat U voor mij hebt gezorgd.
Opnieuw heb ik deze dag een stapje mogen zetten en
mijn verlangen naar gebed hebt U gestild.
Daardoor vind ik mezelf weer.
Dank voor het helen, waken en zorgen.
U blijft de toevlucht voor velen.

Dank U, Maria.

9 maart 2022

~~~

VOORNEMEN

Dag Maria,

Het nieuwe jaar is pas begonnen
en velen hebben een of meer goede voornemens.
Mijn plan is meer tot U te bidden.
Door te bidden en daarbij U in gedachten
raak ik in rust en word kalm.
Een beter gevoel ontvang ik
als ik woorden tot U richt.
Het vaker bidden,
geeft me kracht gedurende de dag.
Ook krijg ik positieve ingevingen
om een en ander aan te pakken.
Wat is het een geschenk
te kunnen bidden.

Dank U, Maria.

9 januari 2022

~~~

STAL

Dag Maria,

U bent op weg
met Jozef naar een plaats
met de naam Bethlehem.
Echter, er is nergens wat ruimte vrij voor U.
Uiteindelijk is een stal de gastvrije plaats.
Hier gaat U bevallen van een Zoon.
U wikkelt Hem in doeken
en legt de pasgeborene in een kribbe.
Deze voederbak is de plaats
waar het levensbrood van de toekomst ligt.
Zo begint U in een stal
aan een nieuw hoofdstuk in het leven.
Deze stal is gevuld met symboliek,
waarvan ik warmte en oneindige hoop ontvang.

Dank U, Maria.

24 december 2021

~~~

KERSTMIS KOMT …

Dag Maria,

Kerstmis nadert en het coronavirus wil maar niet wijken.
Het blijft slachtoffers eisen en overwoekert de aarde.
Echter, mensen mogen de moed niet opgeven.
De strijd gaat door om het virus terug te dringen.
Dit duurt al bijna 2 jaar en gaat wellicht
nog langere tijd in beslag nemen.
Het is dan volhouden als gedrag
op de proef wordt gesteld.
Het vaccineren neemt verder toe
en de hoop is gevestigd op
meer doeltreffende medicatie,
om allerlei variaties van het virus te weerstaan.
In deze tijd met vele besmettingen
is het hoopvol naar kerstmis gaan.
Tot bij de stal …

Dank u, Maria.

13 december 2021

~~~

VERANDERING

Dag Maria,

Van vroegere jaren heb ik veel goeds in gedachten. Naarmate de leeftijd stijgt, komen terugblikken meer en meer voor. Wat is er veel gebeurd en nog steeds nemen ervaringen toe. Het is de ogen openen en kijken naar wat is veranderd. Echter, niet elke verandering is een verbetering. Dan denk ik aan U, de hulp in nood.

Velen zie ik samen in een vreedzame context. Dit gebeurt op straat, in huis, kerk, kapel, school, winkel en bij vereniging. Laat dit zo blijven, is mijn gedachte. Dan denk ik aan U, de hulp in nood

Ook neem ik het kwade waar met geweld, oorlog, ruzie, bedreiging, beroving, beschadiging, vernieling en ontering. Verantwoordelijken met grote ego’s kijken weg of sluiten de ogen. Dan denk ik aan U, de hulp in nood.

Ik geloof in het goede en zie vele mensen vol welwillendheid. Dat geeft me troost en hoop op beterschap van de maatschappij. Dan denk ik aan U.

Dit delen in gebed met U geeft me kracht om met het goede door te gaan.

Dank U, Maria.

4 november 2021

~~~

REIS

Dag Maria,

Jaarlijks maak ik vele kilometers met de auto en dit vooral om op bedevaart te gaan. Voor de reis begint, bid ik tot u, maar ook bij het onderweg zijn.
U weet, dat meteen na thuiskomst, met grote dankbaarheid wordt gebeden.
Tijdens de reis Uw bescherming ervaren, voelt als een groot geschenk. Ongelukken blijven nog steeds uit.
Onderweg zie ik auto’s met pech staan; veilig thuis mogen komen is dan ook een groot cadeau.

Op bedevaart gaan en vaak in het buitenland verblijven, doet me goed en met mij vele anderen. Het ontmoeten van anderstaligen in een bedevaartsoord geeft een reis extra goed gevoel. Wat voel ik me bevoorrecht dit te mogen meemaken.

Dank u, Maria.

22 oktober 2021

~~~

ARMOEDE

Dag Maria,

Er heerst niet alleen armoede in onderontwikkelde landen, maar ook in de meer welvarende streken. De prijsstijgingen van elektriciteit, gas, olie, benzine, diesel, verzekeringen, huizen en locale belastingen zorgen dat menige portemonnee snel leegraakt. Verder staan heel wat winkelpanden zonder neringdoenden. Niet alleen mensen met een sociale uitkering, maar ook zij met een inkomen uit arbeid ervaren dat het rondkomen met geld een steeds grotere opgave wordt. Het is dan beknibbelen op voeding, niet meer uitgaan en vakantie blijft een droom. Ik hoor dat meer mensen naar de voedselbank gaan, kinderen zonder ontbijt naar school moeten en dat ouderen steeds vaker een maaltijd overslaan. De senioren genieten pensioen, maar hun ouderdomstoelage stijgt al jaren niet meer. Zij verarmen met het jaar. Studenten die hun opleiding staken komen nauwelijks nog aan werk. De stroom vluchtelingen gaat door. Waar gaat dit eindigen? Toch is die armoede niet zo groot, als ik beelden zie van ondervoede mensen in Afrika.

Er is ook armoede aan zingeving en tot U wordt minder gebeden. De televisie staat vrijwel ononderbroken aan, want dat is voor velen ontspanning. Sociale contacten worden schaarser. Het lijkt wel dat mensen steeds meer op zichzelf leven en dit geeft armoede aan verbondenheid. Is dit nu de waarde van de dag?

Ik wilde dit even met u delen. Fijn dat dit kan.

Dank u, Maria.

5 oktober 2021

~~~

LEVEN

Dag Maria,

U bent mijn hele leven heel nabij
en dat geeft een goed gevoel.
Bij al mijn gebeurtenissen
bent U aanwezig.
U kent mij dan ook het best.
Hoe ik omga met voor- en tegenspoed
weet U als geen ander.
U kent mijn eigenaardigheden
en ziet mij vallen en opstaan.
Heel dankbaar ben ik voor dit leven,
omdat ik me steeds in
goed gezelschap mag verheugen.
Met U in gedachten voel ik me rijk.

Dank U, Maria.

9 september 2021

~~~

Bétharram

~~~

ZIEKE

Dag Maria,

Vandaag sta ik lang stil
bij uw beeltenis
en voor een kaars met vele branduren.
Mijn gedachten gaan naar een zieke,
die al jaren met kanker in de strijd is.
Na operaties, bestralingen en chemokuren
is er nog geen beterschap.
Er is dan moed nodig
vol te blijven houden
en de hoop op verlichting
niet te verliezen.
De toekomst oogt somber
en een lichtje in de donkere tijd helpt zeker.
Mijn gedachten gaan vaak naar de zieke,
die veel te lijden heeft.
Wellicht wordt de zieke gesterkt.

Dank U, Maria.

13 augustus 2021
~~~

TROUW

Dag Maria,

U bent bereikbaar, geeft hoop,
weet te binden
en laat trouw bloeien.
U spreekt woorden van vrede,
verhoort gebeden en ontmoet gelovigen.
U bent de thuisbasis voor mijn geloof
en laat uw moederhart spreken.
Dit herhaalt zich dag na dag.
U heeft voor ieder het beste voor
en dit begrijpen voelt goed
in een wereld met veel onbegrip.
Ik ben blij te kunnen bidden tot U,
dat mij dit wordt gegeven
en mij bindt in geloof in U.
De trouw aan U is er dag na dag
en dit brengt mij goed gevoel.

Dank U, Maria.

7 augustus 2021
~~~

OUDER

Dag Maria,

De darmoperatie bij Paus Franciscus
deed me weer denken aan ouder worden.
Ouderen zijn gevoelig voor kwalen
en bij elk nieuw ongemak
wordt het minder makkelijk gerust te zijn.
Soms komt er een opmerkelijk snel herstel,
vaker duurt het langer of komt er geen beterschap.
Ouderen zijn kostbaar, hebben ervaring,
bezitten levenswijsheid, bidden veelvuldig
en hun grijze haren vormen een kroon.
Bidden tot U heeft een helende werking.

Dank U, Maria.

29 juli 2021

~~~

GEWELD

Dag Maria,

Dagelijks verneem ik over geweld.
Steeds woedt ergens oorlog, worden mensen vermoord,
onderdrukt, vervolgd, mishandeld, gemarteld en misbruikt.
Meermaals ondergaan jonge vrouwen geweld, zoals in Afghanistan.
Geweld komt ook op straat en in de huiselijke kring voor.
Hierdoor ondergaan mensen veel pijn.
Hopelijk komen de veroorzakers van leed
ooit tot inkeer.
Ik verlang naar minder geweld in de wereld.
Wat meer bidden helpt,
daarvan ben ik overtuigd.
Dit te delen met U sterkt mijn verlangen.

Dank U, Maria.

22 juli 2021
~~~

ZIEK

Dag Maria,

Een goede kennis van me heeft te horen gekregen,
dat hij een ernstige ziekte heeft.
Een kwaadaardig gezwel
tast zijn lichaam met de dag verder aan.
De komende maanden zien er voor hem heel donker uit,
want opereren blijkt onmogelijk
en dan komt het einde sluipend naderbij.
Hij is een goed mens
en toont steeds belangstelling voor anderen.
De zieke bidt veel,
wellicht nu meer dan ooit.
Ik hoop dat hij U kan bereiken.

Dank U, Maria.

15 juli 2021

~~~

INTUÏTIE

Dag Maria,

Mijn gedachten zijn vandaag al een tijd bij U.
Daarbij laat ik me leiden door ingevingen
en ervaar mijn beperkingen.
Mijn gevoel zegt keer op keer
graag bij U te zijn.
U geeft kracht om verder te gaan
en vaak te bidden.
Dit zijn ontmoetingen vol geloof,
waarbij m’n hart wordt geraakt.
Ik ontvang voorstellingen die,
al redenerend, op waarheid berusten.
Ik word me gewaar van goed gevoel
door bij U in gebed te zijn.
Ik volg m’n intuïtie
en het verlangen neemt toe
om meer tot U te bidden.

Dank U, Maria.

29 juni 2021

~~~

WANDELING

Dag Maria,

Vandaag heb ik een wandeling gemaakt …
Onderweg kom ik langs een kruis
en gedachten aan U komen in me op.
U staat onder het kruis,
hebt veel te lijden en wil troosten.
Lijden en troosten komen bij velen voor;
het is offers brengen en pijn willen verlichten.
Mensen nemen een voorbeeld aan U
en hierdoor voelen zij zich gesterkt.
Het is dan ook goed,
dat zij zich aan U kunnen optrekken.
Wandelend kom ik verder.

Dank U, Maria.

22 juni 2021
~~~

VERBLIND

Dag Maria,

Meermaals overkomt het mij,
dat ik weinig tot niets zie.
Er gebeurt veel, maar het allemaal begrijpen,
vraagt grote inspanningen.
De ware verhoudingen zijn onzichtbaar;
zij worden mij aan het zicht ontnomen.
Dit voelt als met blindheid geslagen.
In feite ben ik door gebreken verblind
en wil ik teveel waarnemen van een wereld,
die door uiterlijkheden is verblind.
Wat ik nodig heb, is stoffer en blik
om vuil weg te halen.
Door dit met U te delen,
worden de beelden meer helder.

Dank U, Maria.

15 juni 2021

~~~

ROZENKRANS

Dag Maria,

Knielend voor uw beeld
ben ik in gedachten bij U
met de rozenkrans in handen.
De kralen glijden
één voor één verder.
Bij elk gebed is het
de woorden traag uitspreken,
zonder enig geluid.
De intenties komen uit het hart
met vele gedachten aan goede mensen.
Om U te danken
voor ontvangen kracht.
Ik bid verder,
de rozenkrans is rond,
alle kralen zijn gevoeld,
de ene meer dan de andere.
Het is een liefdevolle ervaring
bij U te zijn.

Dank U, Maria.

10 juni 2021

~~~

BIDDEN

Dag Maria,

Bidden is dagelijks werk voor me
en dan steeds tot U; Onze-Lieve-Vrouw.
Vaak bid ik alleen en in stilte.
Als ik hardop bid,
is dat met anderen.
Bidden voelt goed
als het rustig gebeurt
en de woorden diep in me komen.
Gebeden opdreunen is niets voor mij.
Ook past het me niet voor gebeden
wat van U voor mezelf terug te verlangen.
Wel verzoek ik U een ander eens een steuntje te geven.
Bij het bidden dank ik U,
want het leven is om te danken.
Het voelt goed dit met U te delen.

Dank U, Maria

25 mei 2021

~~~

BEDEVAART

Dag Maria,

In de maand mei gaan velen op bedevaart naar U.
Vorig jaar en nu zijn dat helaas
geen buitenlandse pelgrimages,
omdat corona-maatregelen dit verhinderen.
Het is dan in eigen land plaatsen bezoeken,
die aan U zijn toegewijd,
zoals Handel en Heiloo in Nederland.
Het doet me steeds goed
in een bedevaartsoord te komen,
er in stilte tot U bidden
en enkele kaarsen aansteken.
Ik ben dan met mijn gedachten en intenties
bij goede mensen,
die een zwaar kruis hebben te torsen.
Mijn gebed gaat over het verlichten
van de pijn, zorg en verdriet bij hen.
Ongetwijfeld denkt u ook aan deze mensen.

Dank U, Maria

22 mei 2021

Handel

~~~

KAPELVERZORGERS

Dag Maria,

Elk jaar bezoek ik kapellen in binnen- en buitenland
en steeds raak ik vol bewondering voor de kapel
en de goede staat, waarin deze zich bevindt.
Vele, trouwe vrijwilligers houden de kapellen in stand.
Zij verzorgen de bedehuisjes met veel liefde
en herstellen deze in de oorspronkelijke glorie.
Ik hoor van de kapelverzorgers,
dat zij speciale banden met U hebben.
Deze mensen koesteren hun geloof in U en dragen mooie herinneringen van hun werk mee.
Wat hebben zij een diepe verbintenis
door hun werk met U en de kapel.
Deze harde werkers kunnen kracht gebruiken
om hun liefde voor U in de gebedsplekjes voort te zetten.
Zij willen, zelfs op hoge leeftijd, de kapellen blijven onderhouden.
Mijn gebed is voor alle vrijwilligers in de kapellen.
Wat aandacht kunnen zij goed gebruiken.

Dank U, Maria.

11 mei 2021

~~~

DODENHERDENKING

Dag Maria,

Het is vandaag herdenken van de doden
door de Tweede Wereldoorlog.
Dit gebeurt elk jaar
en voelt verre van eindig.
Stilstaan bij oorlogsslachtoffers
is hen eer betuigen
en oprecht dankbaar zijn,
want dankzij deze doden is er vrijheid,
die verre vanzelfsprekend is.
Alertheid blijft nodig
om bedreiging van vrede
te bedwingen door gebed.
U zet zich in, Maria,
als Koningin van de Vrede,
door Uw voelbare aanwezigheid
is herdenken nog meer intens
op deze dag vol eerbiedig respect.

Dank U, Maria.

4 mei 2021
~~~

EVENWICHT

Dag Maria,

Ik kom bij U om wat te delen
en wil weten of ik wel de juiste stappen zet.
Het is zoeken naar een nieuwe balans
tussen individualiteit en gemeenschap
om een evenwicht te vinden
als ik naar mezelf kijk
en ook naar m’n omgeving.
Het is al een tijd zoeken,
compromissen sluiten
en belangen afwegen,
om enerzijds wat voor anderen
en anderzijds iets voor mezelf te doen,
zonder eenzaamheid te kennen.
Sociaal betrokken zijn
om wat voor anderen te doen
en waarde van het leven te ervaren,
sla ik hoog aan.
Voel me op een kruispunt staan
om verandering te ervaren.
Ik zet een stapje;
dit voelt goed.

Dank U, Maria.

27 april 2021

~~~

AANDACHT

Dag Maria,

Mijn dagelijkse gebeden tot U
worden elke dag herboren.
Ik dank U voor het goede gevoel
dat ik heb
bij het in gebed zijn tot U.
De gevoelde aandacht doet wonderen.
Goede gedachten maken me blij;
deze verlichten de zorgen
die de dag laden
en op me rusten.
Ach, veel stelt dit niet voor,
als ik wat meer relativeer
en denk aan wat anderen
hebben te doorstaan.
U geeft ook aandacht,
aan de mensen
die echt te lijden hebben.

Dank U, Maria.

20 april 2021

~~~

BEELDEND

Dag Maria,

Ik kniel neer
bij Uw beeltenis vol pracht
en zo vertrouwd.
Mijn woorden zijn uitingen
voor Uw goedheid.
Door dit hardop uitgesproken gebed
wil ik dichterbij U komen
om Uw hart te eren
en aan U hulde te brengen
als een beeldenaar
met ontvangen beeldscherpte.
Ik ben U dankbaar
voor het ontvangen beeldend vermogen
om U met woorden
oprecht in beeld te brengen.

Dank U, Maria.

17 maart 2021

~~~

STILTE

Dag Maria,

Bij U zoek ik rust
en ervaar de stilte.
Zo komt er ruimte in mezelf
en dan is het niet denken aan
dat en dat moet nog gebeuren.
In stilte verwelkom ik U,
voel de steun in mij komen.
Gedachten weerklinken
in woorden van gebed.
Een gewaarwording van dankbaarheid
komt in me op,
want ik ben U veel dank verschuldigd
voor het warme te mogen ervaren
en tegenslagen te boven te komen.
Het samenzijn in stilte met gebed
voelt zo nabij.

Dank U, Maria.

25 februari 2021
~~~

BEELD

Dag Maria,

Het uiten van voor U
herkenbare woorden
doe ik dagelijks in gebed
bij Uw beeltenis.
Het is steeds een treffend gevoel
met gebeden om U te danken
en een kaars aan te steken,
omdat ik enkel gebed
ontoereikend vind.
De kaars bij Uw beeld
deelt warmte en licht,
geeft rijke zinnebeelden
om me te wijzen
op eeuwig licht.
Ik kijk naar Uw beeld,
zie mijn Moeder.
Dit geeft me een vredig gevoel
en doet pijn door verlies afnemen.
Uw genaden kennen geen grenzen.

Dank U, Maria.

13 februari 2021

~~~

WEG

Dag Maria,

U geeft mij kracht om verder te gaan
en zo kan ik nog stapjes zetten.
Dit voelt goed en het lijkt,
dat U voor de juiste richtingaanwijzers zorgt,
want de weg, die ik ga,
voel ik me aangewezen.
De van U ontvangen energie
geeft mij stimulansen vol te houden.
Wat kan kracht grenzen verleggen
en mij helpen verder op weg te gaan.
U hebt me laten ondervinden,
dat de beste weg niet altijd de meest logische is.
Onderweg heb ik een klankbord nodig
en daartoe richt ik me tot U, zoals nu.
Ik leg mijn zwakte bloot,
om met Uw hulp voort te kunnen gaan.

Dank U, Maria

27 januari 2021

~~~

OUD

Dag Maria,

Elke dag wordt een mens ouder
en door het klimmen van de jaren
heel wat ouder.
Ik voel me ouder dan ooit,
maar niet oud,
omdat ik me niet oud voel in m’n hoofd.
Door meer levensjaren
doe ik meer ervaring op.
Hierdoor word ik hopelijk wat wijzer
en zeker anders,
want daar ben ik me wel van bewust.
Het gaat er bij me om hoe ik oud ben
en niet hoe oud.
Maria, U bent oud, hoor ik wel eens.
Maar bent U oud?
Ik vind van niet;
U bent springlevend
en toont zich steeds betrokken en bij de tijd
om mij te inspireren.
Dat doet U elke dag.

Dank U, Maria.

16 januari 2021

~~~

SPOOR

Dag Maria,

In Uw spoor
voel ik me veilig.
U geeft mij tekens
de juiste weg te volgen
en dit elke dag.
U licht de weg voor velen
om verder in
Uw spoor te gaan.
De door U aangegeven richting
is een bedevaart
vol kostbaar gevoel.

Dank U, Maria

9 januari 2021

~~~

OMHELZING

Dag Maria,

Miljoenen houdt U in de armen.
Het is een bovenmenselijke gave
om zovelen te beschermen.
Ik zie U velen, met hoop, omhelzen
als teken van toevlucht met liefde.
Een omhelzing is pure warmte
en het gevolg hiervan is
dat ik mij geborgen voel.
U geeft mij dan een rustig,
veilig en blijmoedig gevoel.
Uw omhelzing laat liefde ervaren.
Mijn geloof in U omhels ik.

Dank U, Maria

30 december 2020

~~~

VOORBEELD

Dag Maria,

Sinds uw jonge jaren
bent U de beschermende Vrouw
vol van genade
en onbevlekt vanaf uw ontstaan.
U voert ontvangen opdrachten uit,
bent heel gehoorzaam en plichtbewust.
U neemt een uitnodigende houding aan,
opent het hart voor de wil van God.
U toont voortdurend eenvoud en nederigheid,
U doorstaat grote beproevingen,
bidt in stilte en dit een heel toegewijd leven.
U bent een bijzondere leerling.
Vandaag bevalt U
van uw Zoon.
Uw stille aanwezigheid als Moeder
geeft een veilig gevoel
en dat is een bijzonder goed voorbeeld.
Ik ben blij
U vaak als voorbeeld te mogen zien.

Dank U, Maria

25 december 2020

~~~

BEPERKINGEN

Dag Maria,

Dit jaar is het met Kerstmis
de geboorte van uw Zoon vieren
met beperkingen door het heersende coronavirus.
Velen ervaren onbehagen
omtrent opgelegde maatregelen,
als winkels gesloten en horecabedrijven dicht.
Hierdoor raakt Kerstmis meer de kern
en is het minder commercieel.
Het is Kerstmis meer religieuzer beleven.
U heeft vele zorgen
en heel wat ontberingen gekend
met uw Zoon en Jozef.
Als ik hieraan denk
mag ik de huidige beperkingen
wat meer relativeren.
In deze kerstperiode in gedachten bij U zijn
sterkt mij met beperkingen om te gaan.

17 december 2020

~~~

ONBEVLEKT

Dag Maria,

U bent onbevlekt,
al vanaf uw ontstaan
de enige vrouw
met een onbevlekte ontvangenis
U bent zonder zonde geboren
met een reine ziel
en een hart
van puur goud.
U bent de enige
zonder smet,
enkel puur.
Ik wend me tot U
en dank U iets
van Uw puurheid
te mogen ervaren.
Wat geeft U veel.

Dank U, Maria

8 december 2020

~~~


STILTE

Dag Maria,

In stilte denk ik aan U
en onhoorbaar spreek ik tot U,
woorden maken het vergankelijke tijdsbestendig,
zoals dit gebed, dat moedig stand wil houden.
Mijn gebed lijkt geladen
met een geheimzinnige kracht
en daardoor komen woorden in me op.
Dit kan in stilte …
De luisterende ziel
voelt de magie van woorden in gebed.
Het gebed lijkt op een welkom geschenk,
in stilte zo met U samen te zijn,
dat maakt me rijk aan goed gevoel.
Dit kan in stilte …

Dank U, Maria.

26 november 2020

~~~

ONDERWEG

Dag Maria,

Op de weg door het leven
kom ik u dagelijks tegen,
want U bent mijn tochtgenoot.
Bij U voel ik me geborgen
om verder te gaan
en niet onderweg achter te blijven.
Daarvoor ben ik U dankbaar.
Ook deze dag ben ik onderweg
en het is lang op weg te zijn.
De wind uit de hagen
doet me beseffen dat ik
nog te weinig heb gebeden.
Uit de wolken valt de kracht
om verder te gaan.
Ooit ben ik voor altijd bij U
en wordt het een weerzien van velen.

Dank U, Maria.

11 november 2020

~~~

Sint-Michaëlkerk te Harlingen

~~~

GEBED

HOOP

Dag Maria,

Hoop is sterk in mij,
het is steeds een wens,
zoals voor mensen een mooie dag,
een sterk gevoel
om elkaar te kunnen helpen,
dat U anderen kracht geeft,
zij genezen van een ziekte,
een dal doorkomen
en in liefde leven.
Door te bidden tot U
ontvang ik zoveel goeds.
Hoop koester ik
en dagelijks mag ik dat van U ontvangen.
Hoop betekent ook geduld opbrengen
en dit geeft U mij.

Dank U, Maria.

25 oktober 2020

~~~

GEBED

wijsheid

Dag Maria,

Nadat ik tot U heb gesproken,
in mijn dagelijkse gebeden,
voel ik dat er in me
een licht ontstaat.
Ik krijg inzicht
om te leren
het goede te onderscheiden.
Bewust maak ik een keuze
om door U
meer wijsheid te verkrijgen.
Door deze wijsheid kan ik,
als nietig mens,
anderen helpen.
U bent voor mij
de bron van de wijsheid.

Dank U, Maria.

15 oktober 2020

~~~

GEBED

gesprek

Dag Maria,

In gesprekken met U verbaas ik mij.
U weet, dat zo’n gesprek wel langer dan even duurt.
Echter, zoveel heb ik toch niet te zeggen.
Zou dit komen, doordat ik mijn gedachten
nog niet allemaal heb uitgesproken?
In U zie ik het licht dat eeuwig schijnt.
Ik confronteer mezelf met dat licht
en voel me dan verlicht.
Hierdoor krijg ik energie om verder te gaan.
Ik geloof in het gevoel dat ik
een bondgenoot van U mag zijn.
Hiervoor ben ik U heel erkentelijk.
Vandaag is dit gesprek
mijn gebed tot U.

Dank U, Maria.

24 september 2020

~~~

GEBED

rust

Dag Maria,

Bij U kom ik tot rust,
U bent voor mij de Bron,
waaruit ik kracht mag putten.
Bij U kan ik stilstaan,
stil worden, verblijven
en mezelf bekijken
met een vredig gevoel.
Immers, U waakt over mij,
Uw nabijheid heb ik nodig,
want U stilt mijn honger naar geloof
en hierdoor ontvang ik rust.
Door stil te worden,
kan ik meer zien en loslaten.
Ik ben me bewust
van Uw liefde voor alle mensen;
U, Moeder van iedereen.
Ik ervaar het wonder
van Uw stille nabijheid in mij
en zo bezorgt U mij rust,
omdat U mijn toevlucht bent.

Dank U, Maria.

12 september 2020

~~~

GEBED

storm

Dag Maria,

Velen kennen tegenwind
en stormen vol tegenslag
als ziekte, besmetting, werkloosheid,
ontslag, scheiding, schulden,
faillissement of ongeval.
Dit brengt bij hen en anderen
pijn en verdriet.
Twijfel en weinig moed
geven de wind kracht
en een nieuwe storm
teistert het leven.
Door te bidden tot U,
drijf ik niet af,
word ik niet weggeblazen
en behoud ik mijn geloof in U.
In U stel ik mijn hoop
om de stormen
te boven te komen.
Wellicht kunt U
de gedupeerden door de storm
nog wat bescherming bieden.

Dank U, Maria.

26 augustus 2020

~~~

GEBED

leven

Dag Maria,

De diepgang in mijn geloof
is gekomen door de werking van U
in mijn leven.
Dit is het mooiste dat me ooit is overkomen.
Ik erken mijn beperkte vermogen tot gebed
en ervaar mijn verlangen naar U.
Het bidden tot U
is bewust de uitnodiging aannemen
in stilte bij U te zijn.
Zo voel ik mijn verbondenheid,
dit raakt, voedt, vernieuwt en verrijkt mij.
Het is fijn en waardevol
aan de bron van liefde te verblijven.
Goed gevoel te mogen beleven,
is licht en kracht ontvangen
om te werken aan mijn geloof
en dit te verkondigen.
U leidt mij in denken en spreken.
Door Uw hulp kan dit
niet alleen voor mij,
maar ook voor anderen wat betekenen
en zo is voor mij elke dag een wonder.
Dit ervaren is leven
om aan anderen te geven.

Dank U voor dit leven.

12 augustus 2020

~~~

GEBED

kapelletje

Dag Maria,

In dit kapelletje kom ik graag
om dichterbij bij U te komen,
mijn gedachten met U te delen
en in gebed tot U te zijn.
Een kaarsje aansteken, soms twee lichtjes,
in dit kleine, stille gebouw vol spiritualiteit
met volle toewijding aan U.
Elk bezoek aan een kapelletje
is voor mij uitgelezen kans
om spontaan tot U te bidden
en te danken voor deze dag.
Wat voel ik mij goed
hier even bij U te verblijven.

24 juli 2020


~~~

GEBED

jeugd

Dag Maria,

Steeds vaker kijk ik terug
om te zien hoe het was
met de bril van vandaag.
Mijn gedachten komen bij m’n jeugd,
ik zie mijn ouders,
voel gebeurtenissen herleven,
het lijkt dat ik deze anders ervaar;
er is meer dankbaarheid
voor het vele dat ik heb meegekregen.
Mijn ma en pa
dagelijks druk doende
met de vorming van mij.
Deze geschenken worden nu
groeiend groter gezien
en U heeft hen en mij beschermd.

Dank U, Maria.

26 juni 2020

~~~

GEBED

stilte

Dag Maria,

In stilte bid ik tot U,
want de stilte is voor mij een inspiratiebron
om ruimte aan mezelf te geven,
mijn gedachten te laten gaan
en dan krijg ik U voor ogen.
Door stil te worden,
kan ik wachten op het gevoel,
dat U er bent.
Het is dan de stilte uitdragen naar U
en deze van U ontvangen.
Zo kom ik dichter bij
de bron van het leven
om in stilte sterker staande te blijven.
In stilte helpt U mij verder.

Dank U, Maria.

15 juni 2020

~~~

GEBED

smaak

Dag Maria,

U bent bereikbaar voor alle mensen
en geeft hen hoop
door kleine stappen te zetten op weg naar meer geloof.
Door U wordt de wereld beetje bij beetje
verlost van vlug verder gaan
en weinig oog hebben voor de ander.
Zo krijgt het leven meer smaak
om in vrede samen te leven.
U redt mensen uit het duister
en wijst hen de weg.
U laat licht schijnen,
waardoor mensen de banden met elkaar zien.
Dit geeft meer smaak aan het leven met anderen
en komen mensen voor elkaar op
door smakeloosheid te vermijden.

Dank U, Maria.

9 juni 2020

~~~

~~~

GEBED

Pinksteren

Dag Maria,

Met Pinksteren denk ik aan eeuwig leven
en oneindig gevend licht.
De verwachting van mij is redding
en verrijzenis van de doden.
Doden zijn er al velen,
vooral in deze tijd
van het voortwoekerende coronavirus.
Ook bedrijven houden op te bestaan,
omdat de gevolgen van de pandemie desastreus zijn
en tienduizenden hun baan kwijtraken.
Met gevoel van verlies
zoek ik troost bij U.
Wellicht kunt U mensen kracht geven
om tegenslagen te boven te komen.

Dank U, Maria.

31 mei 2020

~~~

Mariakapel, Doeldreef, Wouw

~~~

GEBED

deelgenoot

Dag Maria,

Bij U zijn om bij te praten,
vreugde te delen,
verdriet te uiten
en steun te ervaren,
voelt als een grote gunst.
U deelgenoot maken
van hetgeen gebeurt,
is dagelijks een weldaad.
Dit delen in gebed tot U
met weinig woorden
en veel beleving
doet mij ervaren,
dat met U alles is te door te nemen.
Geheimen voor U heb ik niet,
omdat U mijn deelgenoot
van het leven bent.
Ik dank u voor het goede gevoel
bij ons verbond.

26 mei 2020

~~~

GEBED

ontwikkeling

Dag Maria,

Van U leer ik barmhartig te zijn,
meer dan ooit te vergeven,
extra aandacht schenken aan anderen
en dit voelt als meer en meer belangrijk.
Ik bid met veel vertrouwen tot U,
waardoor ik hoop,
dat veel ten goede gaat veranderen.
In de ontwikkeling van dit al
grijpt U in waar nodig
en daarin geloof ik.
Voor en met U in gebed
geeft mij goed gevoel,
dat is te koesteren en vast te houden.
Dank U, voor deze verlichting
vol van mooi beleven.

21 mei 2020

~~~

GEBED

dank

Dag Maria,

Ik dank U
in de ochtend, middag en avond,
waar ik ook ben.
Ik dank ik U
bij het ontwaken, slapen gaan,
ook voor en na het eten.
Ik dank U
voor hetgeen ik mag doen
en dagelijks mag meemaken.
Ik dank U
voor de vreugde
en het voor het kunnen luisteren naar U.
Ik dank U
om U in het hart te bewaren
en dat ik dit mag.
Ik dank U
voor mijn leven
en voor het geloof in U.

16 mei 2020

~~~

GEBED

Moederdag

Dag, lieve Moeder,
het is Moederdag
en speciaal op deze dag
wil ik U extra danken
voor Uw moederlijke zorg.
Veel mag ik van U ontvangen
en elke keer voelt dit als een groot geschenk.
U helpt mij op weg
en biedt elke dag nieuwe perspectieven.
U geeft mij vooruitzichten,
waardoor ik mij met warmte
voor anderen kan blijven inzetten.
Hiervoor dank ik U, Moeder van iedereen
en wens U goed gevoel
op deze Moederdag.

10 mei 2020

~~~

GEBED

meimaand

Dag Maria,

Op U, de Moeder van iedereen,
wordt vooral nu
menig keer een beroep gedaan
om te troosten, te steunen
te redden, bij te staan,
verlichting te bieden
en hoop te geven.
In deze tijd met duizenden doden
door het coronavirus
hebben mensen U
meer dan hard nodig.
Harten worden aan U
vol vertrouwen opengesteld.
Ik bid tot U
dat er een einde komt
aan het grote lijden
door de pandemie.
U bent mijn enige, echte redster.
Dit is mijn gebed voor U in de meimaand.

Dank U, Maria.

30 april 2020

~~~

GEBED

vertrouwen

Dag Maria,

Ik vertrouw op U
met mijn delen van woorden.
Ik zie U niet,
wel voel ik Uw nabijheid.
Hierdoor ontvang ik kracht,
het lijkt wel dat ik met U
een rechtstreeks lijntje heb.
Ik voel me gegrepen en aangeraakt door U.
Ik deel met U mijn vreugde,
verdriet en verwondering.
Dan luister ik vol vertrouwen
naar een stem in mij
en dank U voor deze dag
met een kostbare ontmoeting.

27 april 2020

~~~

GEBED

steun

Lieve, Heilige Maria,

Ik voel mij gevangen
in eenzame gedachten
en deze wil ik met U delen.
Ik denk aan ouderen
in ziekenhuizen en zorgcentra,
die geen bezoek mogen ontvangen
in deze tijd met voortwoekerend virus
dat enkel met Uw steun
kan worden verdreven.
Uw aandacht voor eenzame ouderen
wordt zo gewaardeerd.

Dank U, Maria.

24 april 2020

~~~

GEBED

leren

Dag Maria,

U roept ons
om te bidden
en goed te doen
U roept ons ook
om naastenliefde te tonen
en niet te oordelen
noch te veroordelen.
Laat U me kijken
met aandachtige ogen
om te zien
wat nodig is te doen
leer me leren
zoals U zovelen hebt laten leren
vanuit Uw moederlijke zorg.

Dank U, Maria.

17 april 2020

~~~

GEBED

hoop

Dag Maria,

hoop helpt in ongunstige tijden
zoals nu met het coronavirus
uit hoop wordt kracht geput
zet mensen aan tot actie
in het hoofd en met de handen
in deze dagen met veel thuisblijven
het doemdenken mag snel wisselen
met moed erin houden
weerstand bieden in deze ongewone wereld
Maria laat hoop groeien
bij mensen in nood
en anderen met angst.

Dank U, Maria.

6 april 2020

~~~

GEBED

handen

dag Maria,

met gevouwen handen bidden
met tedere handen maken
met kwetsbare handen luisteren
met gevende hand vullen
met zorgzame handen helpen
met gehavende handen werken
met tevreden handen danken
met zachte handen dienen
met opgeheven handen hopen
met gewassen handen virus bestrijden
met handen inzetten voor Maria

Maria, dank U voor mijn handen.

30 maart 2020

~~~

GEBED

coronavirus

dag Maria,

het coronavirus beheerst het leven van velen
de dagen zien er anders uit dan ooit
besmettingen zijn er bij duizenden
velen worden ernstig ziek
menigeen wordt voorgoed door het virus geveld
dit gebed is om kracht te vragen aan U
voor de velen die dagelijks lijden
in het ziekenhuis zijn opgenomen
ook vraag ik U kracht te geven aan werkers
in de zorg, schoonmaak, winkels en meer
zij zijn de vitale helden in de strijd
welke lang duurt eer deze is gewonnen
met Uw hulp zijn de dagen meer draaglijk

dank U, Maria.

24 maart 2020

~~~

GEBED

knopen

dag Maria,
voor uw beeld
vele gedachten gedeeld
met kloppend hart
Maria, U ontwart
heel veel knopen
laat mij hopen
U kunt helpen
pijn te stelpen
U geeft kracht
waarop ik wacht
blijf U trouw
toon opnieuw berouw
prijs uw aandacht
in onrustige nacht

dank U, Maria.

9 maart 2020

~~~

GEBED

geliefd

U bent geliefd bij vele mensen.
U weet zich vol oprechtheid gedragen.
Bewijzen vol eer worden aan U opgedragen.
Mensen rekenen dagelijks op Uw welwillendheid om te luisteren.
Zij weten zich steeds bij U geborgen te voelen
en vinden bij U een veilige toevlucht.
Dank U, Maria.

27 februari 2020

~~~

GEBED

band

Lieve Maria,

Met de dag voel ik een sterkere band met U.
Mijn persoonlijke ervaringen in het leven staven dit.
U bent mijn leidsvrouw naar goed gevoel.
Met de van U ontvangen kracht komt veel ten goede.
Geen dag is zonder U.
Ik dank U voor de stevige band, welk ik met U mag ervaren.

28 januari 2020

~~~

GEBED

verlangen

Maria, ik heb het diepe verlangen
bij U te zijn,
naar U te luisteren,
U meer lief te hebben
en op U te gelijken.
Schenk mij de wijsheid
U beter te leren kennen.
Ik dank U,
dat U mijn verlangen hoort.

16 januari 2020

~~~

GEBED

spiegel

Lieve Maria,
U houdt mij een spiegel voor en ik kijk erin.
De spiegel laat mij veel zien.
Nog meer als ik er eerlijk
en vol openheid in kijk.
Door naar mezelf te kijken, zie ik mijn tekorten.
Ik ontvang van U het beeld om beter te doen,
aardiger te zijn en aan anderen meer aandacht te schenken.
U laat mij ook zien, dat ik meer mag vergeven.
Ik bid tot U, Maria, om mij vaker een spiegel voor te houden.

2019

~~~

GEBED

leren

Biddend en dankend
voel ik mij veilig bij U,
zo geborgen.
Ik luister naar U,
maar heb verbetering nodig
om echt te luisteren
en U te verstaan.
Maria, U leert mij
beter te bidden,
ik volg Uw aanwijzingen
en ga Uw richting uit.

2019

~~~

GEBED

lijden

Maria, U bent de eerst uitgekozene door God om Moeder van Jezus te worden.
U baart Hem en ziet de vrucht van Uw schoot opgroeien.
Later staat U onder het kruis, waaraan Uw Zoon sterft.
Hij overlijdt eerder dan U en dat is anders
in vergelijking met de meeste stervenden in gezinsverband.
U ziet ook anderen lijden, waaronder goede bekenden en vrienden van mij.
Ik bid U hen kracht te geven.
Dank U, Maria.

2019

~~~

GEBED

sterker

Ik bid tot U, Maria
en breng dank aan U
voor al het goede,
dat ik mag ervaren.
Ik heb U nodig, elke dag.
Door te bidden tot U
voel ik me sterker worden,
kan ik weerstand bieden
tegen het kwaad,
dat dagelijks op mij afkomt.
Uw aanwezigheid, zo vlakbij,
treft mij in het hart
en geeft mij nieuwe energie.

2019

~~~

GEBED

delen

Lieve Maria,
Al vele jaren mag ik ervaren 
dat U zo goed bent voor mij.
Ik deel met u mijn wederwaardigheden
en ik mag mij dichtbij U voelen.
Steeds ervaar ik het goede van U
en dat dag op dag.
U helpt mij voortdurend,
dat voelt goed en veilig.
Ik bid intens tot U,
dat mijn vrienden dit gevoel ook vasthouden
en zo de rijkdom van Uw goedheid ervaren.

2019

~~~

GEBED

ervaringen

Gaan met open ogen naar U, de oren ook open, evenals mijn hart. Ik doe met U ervaringen op en vooral tijdens mijn pelgrimages naar U. U laat mij verstillen. Vol verwondering zijn mijn gedachten, welke U eerst willen danken.

2019

~~~

GEBED

verrassen

Maria, U doet mij verrassen met nieuwe gedachten aan geduld, naastenliefde en vriendschap. Stel dat ik U niet had, mijn wereld zou dan leeg zijn.

2019

~~~

GEBED

veilig

Maria, uw hand rust op mij,
daardoor ontvang ik kracht
en voel ik me veilig,
het is de mantel,
welke U spreidt,
waardoor er ook plaats is voor mij.
Ik weet niet wat mij gaat overkomen,
wel ervaar ik het tijdelijke hier
en mijn vele beperktheden.
Wat kan ik nog doen?
Mijn handen schieten voor zoveel tekort,
bij en tot U wil ik blijven bidden.
Kijk, ik vouw de handen
en bid om verdriet en pijnlijk gevoel
een plek te geven
en voor mijn vrienden 
een steuntje te kunnen zijn.
Dank U, Maria.

2019

~~~

GEBED

bidden

Mijn bidden, is op mijn manier mediteren. Ook dat valt te leren, om U nog vaker te vereren. Immers, Uw liefde is niet te ontberen. U verandert mijn leven positief. Voor mij en anderen bent U zo lief.

2019

~~~

GEBED

denk

Ik bid een Weesgegroet, draag een medaillon van U, ook ringen met Uw afbeelding en nog een met Ave Maria. Ga naar de kerk, steek er een kaars bij U aan. Loop in processies met Uw naam. Lees boeken over U. Zet een bloemetje bij Uw beeld, pak de rozenkrans en bid. Praat over U, zing een Marialied. Ga op bedevaart naar U en bezoek Uw verschijningsplaatsen. Schrijf over U en … denk veel aan U.

2019

~~~

GEBED

gedachten

Maria, lieve Vrouw, Moeder Gods, vaak in mijn gedachten, dank.

2019

Come2theweb