Maria-gedichten

Medjugorje, Mariabeeld in kerk.

Vanaf december 2020 wordt maandelijks een “Mariagedicht” met een spirituele lading geplaatst. De gedichten worden gesproken vaak onder begeleiding van muzikale klanken. Ook is de tekst van elk “Mariagedicht” te lezen.

Jan van Wijk

~~~

naam
De bijdrage voor de maand mei 2024 is het Mariagedicht “naam” en komt uit de uitgave “Lourdes bedevaart vol beleving” uit 2021.

de meeste bezochte
plaats in het
grote en wereldbekende
heiligdom van lourdes
is de grot
aan de rivier
gave de pau
hier is maria
aan de jonge
Bernadette Soubirous verschenen
na enkele ontmoetingen
zegt de verschijning
wie zij is
bernadette luistert goed
naar de woorden
in het dialect
die moeilijk zijn
om te begrijpen
zij snelt weg
naar de pastoor
en zegt hem
de vreemde woorden
pastoor peyramale luistert
dan is het
voor hem duidelijk
dat de verschijning
moeder maria is

geplaatst: 1 mei 2024

~~~

bron
Voor de maand april 2024 is het Mariagedicht “bron” gekozen uit de bundel”Lourdes bedevaart vol beleving” uit 2021.

de onbevlekte ontvangenis
laat het meisje
bernadette uit lourdes
met de handen
in modder graven
totdat helder water
uit de grond
borrelt en blijft
komen zonder ophouden
hier gaat bernadette
wat drinken en
ook zich wassen
dit krijgt navolging
door ontelbare bezoekers
zij drinken baden
en wassen zich
ook nemen zij
water uit lourdes
mee naar huis
want pelgrims weten
dat dit water
bijzondere kracht heeft
en helende werking
voor velen geeft

geplaatst: 9 april 2024

~~~

verlangen
Het Mariagedicht voor de maand maart 2024 is “verlangen” en komt uit het boek “Gedachten aan Maria” uit 2022.

het vaarwel zeggen
tegen wat nog
zin en betekenis
heeft voor mensen
in een wereld
waar het materiële
sterk overheersend is
en moraliteit stervend
blijkt zoveel zoek
enkel subjectieve voorkeuren
hoor ik uitspreken
waar gaat dit
nu werkelijk heen
waar is liefde
voor de medemens
in een tijd
van vluchtig verder
vol met desinteresse
in het goede
voor de toekomst
van de mens
en de wereld
ik verlang naar
de lichtgevende luister
van de hoop
maria wijst me
naar de weg
van liefdevolle mensen

geplaatst: 2 maart 2024

~~~

samenzijn
Voor de maand februari 2024 is het Mariagedicht “samenzijn”. Dit komt uit de bundel “Gedachten aan Maria” uit 2022.

het kunnen zijn
in elkaars gezelschap
is zich veilig
en geborgen voelen
bij moeder maria
het is dagelijks
tot haar komen
om te bidden
en te delen
van het heden
dit geeft verlichting
en elke samenkomst
is een gave
die me dierbaar
toe mag vallen
het voelt bevoorrecht
dit te mogen
ervaren bij maria

geplaatst: 6 februari 2024

~~~

respect
Het Mariagedicht voor de maand januari 2024 is “respect” en komt uit de bundel “Gedachten aan Maria” uit 2022.

het meeste respect
heb ik voor
onze lieve vrouw
steeds veel eerbied
voor haar voelen
en achting betonen
respect te bewijzen
aan de bewonderenswaardige
vrouw en moeder
altijd vol ontzag
maria belangrijk achten
ik schat haar
ongekend hoog in
het is gevoel
van dankbaarheid omdat
ik bij haar
dagelijks terecht kan
mijn leven lang

geplaatst: 12 januari 2024

~~~

toevlucht
Het gedicht “toevlucht” is het Mariagedicht voor de maand december 2023. Het komt uit de bundel “Gedachten aan Maria” uit 2022.

er zijn dagen
dat ik me
stoor aan drukte
hard lang geroep
hels lawaai klettert
bezorgt ongewenste onrust
in kloppend hart
en zet ook
het hoofd ongevraagd
onder veel druk
ook dan is
het toevlucht nemen
tot moeder maria
dan schuil ik
onder haar mantel
krijg veilig gevoel
door sterker beschutting
van de vrouw
waarvan ik hou
zij redt me
door tijdig voelbaar
aanwezig te zijn
wat ben ik
een bevoorrecht mens

geplaatst: 8 december 2023

~~~

kaarsen
Het Mariagedicht “kaarsen” komt uit de bundel “Lourdes, bedevaart vol beleving”. “Kaarsen” is de bijdrage voor de maand november 2023.

met honderden tegelijk
branden de kaarsen
tegenover de grot
aan andere kant
van de rivier
kaarsen kennen afmetingen
van velerlei aard
in diverse prijzen
die moeten rechtvaardigen
het verschil tussen
klein en groter
zij branden uren
of veel langer
het aansteken gebeurt
veelal in stilte
intentie met hoop
voor een vriend
kennis familielid overledene
of enkel zichzelf
kaarsen worden gekocht
om te branden
hier in lourdes
of in huis
te laten lichten
bij een beeld
van moeder maria
met gedachten aan
het memorabel verblijf
in verschijningsoord lourdes

geplaatst: 15 november 2023

~~~

zichtbaar
Het Mariagedicht “zichtbaar” komt uit het boek “Gedachten aan Maria” en is de bijdrage voor de maand oktober 2023.

zichtbaar

maria laat zich
zien en horen
in het leven
van menig gelovige
als zij komt
hier op aarde
vaak eenvoudig gekleed
in het wit
met een rozenkrans
geeft zij hoop
en laat mensen
even luisterend stilstaan
om tot veelzeggende
dialoog te komen
ik ervaar bezoek
met vreugdevol hart
en het gevoel
van een openbaring
om steeds meer
te kunnen begrijpen
van het contact
dit verrassende inzicht
levert elke dag
nieuw vruchtbaar begrip
in mijn kloppend
dankbaar en vreugdevol
hart van hoop

geplaatst: 3 oktober 2023

~~~

“hulp” komt van de uitgave “Gedachten aan Maria” voor de plaatsing in de Mariakamer in de maand september 2023

hulp

met ouder worden
ben ik rustiger
meestal niet altijd
soms heb ik
vlagen van woede
omdat het gevoel
van onrecht overheerst
hoe de wereld
in elkaar zit
ontgaat me volledig
met moeite overzie
ik mijn leven
met hoge hobbels
en diep vallen
dan omhoog kruipen
met noodzakelijke hulp
van mijn redster
onze lieve vrouw
wat een geluk
dat zij mij
soms stevig vastpakt

geplaatst: 8 september 2023

~~~

Uit het boek “Gedachten aan Maria”, uitgegeven in 2022, komt het Mariagedicht “verrijkt” voor augustus 2023

verrijkt

denkkracht mag versterken
hoop ik vaak
en wordt verwelkomd
valt me toe
het is onverklaarbaar
dat het gebeurt
geschenken te ontvangen
die ongetwijfeld opnieuw
van boven komen
want daar huist
de hemelse wonderbaarlijke
onze lieve vrouw
die oplettend toeziet
en mijn dag
met licht verrijkt

geplaatst: 12 augustus 2023

~~~

Mariagedicht juli 2023 “kapel” uit het boek “Lourdes bedevaart vol beleving” uit 2021
kapel

een plaats met
ongekend veel kapellen
is lourdes waar
voor heel wat
heiligen een kapel
plechtig is toegewijd
de maagd maria
is in kapellen
aanwezig door een
beeld of schilderwerk
in menige kapel
is maria met
haar zoon afgebeeld
zij heeft hem
op de schoot
en deze afbeelding
die piëta heet
geeft haar troost
verdriet en pijn
het meest treffend
als moeder weer
in een kapel
branden vele kaarsen
wordt langdurig gebeden
om met gedachten
aan maria in
rust te zijn
en verlangde vrede
in het hart
te mogen beleven

geplaatst: 8 juli 2023

~~~

Mariagedicht juni 2023 “richting” uit de bundel “Lourdes bedevaart vol beleving” uit 2021
richting

in het grote
heiligdom van lourdes
kan de bezoeker
uit vele richtingen
een keuze maken
om te gaan
waar het hart
lang naar verlangt
om heel diep
te worden geraakt
door de vrouw
die is genaamd
de onbevlekte ontvangenis
de ene weg
gaat naar basilieken
op en onder
de franse grond
een ander pad
leidt naar kaarsen
en weer een
wijst naar baden
kapellen kerken kruiswegen
of de grot
de mensen gaan
alle richtingen uit
maar steeds met
het ultieme doel
maria te ontmoeten

geplaatst: 6 juni 2023
~~~

Mariagedicht mei 2023 “verschijningen” uit de bundel “Lourdes bedevaart vol beleving” uit 2021
verschijningen

het is achttienachtenvijftig
op elf februari
verschijnt een dame
bij de grot
bernadette is getuige
van in totaal
achttien bijzondere ontmoetingen
in hetzelfde jaar
enkele seizoenen eerder
is een dogma
vanuit rome afgekondigd
de moeder van
god ontvangt de
naam onbevlekte ontvangenis
door de verschijningen
aan de jonge
française uit lourdes
wordt dit meer
dan ooit bekend
ook laat maria
een bron ontdekken
en pelgrims komen
de heilige plaats
onverwacht veel bezoeken
om mooie gedachten
te mogen ontvangen

geplaatst: 3 mei 2023

~~~

Mariagedicht april 2023 “plaats” uit de bundel “Gedachten aan Maria” uit 2022
plaats

elke plaats geeft
ruimte voor gebed
bij mijn moeder
de maagd maria
bidden is vaak
bij een beeltenis
van gods moeder
met wat gedachten
en enkele woorden
om me intiem
verbonden te voelen
me in vrijheid
richten tot maria
verrijkt de dagen
met de wil
goed te doen
de wisselende plaats
voelt als uitgekozen
voor gebeden tot
onze lieve vrouw

geplaatst: 4 april 2023

~~~

Mariagedicht maart 2023 “lijden” uit de bundel “Gedachten aan Maria” uit 2022
lijden
lijden

dagelijks lijden dragen
geduldig kunnen berusten
het onaangename weerstaan
lijden aan armoede
dorst honger verdriet
ziekte pijn eenzaamheid
bedreiging misbruik verkrachting
onderdrukking en gebreken
het zijn vooral
zij met beperkingen
die lijden verduren
uithouden en gedogen
zij aanvaarden lijden
en openen harten
reinigen hun ziel
hier op aarde
het is kracht
putten uit situaties
anderen sterk bemoedigen
zo wordt zingeving
aan leven gegeven
bij mijn lijden
maria in gedachten
zij helpt mij
pijn te verdragen
door zwijgend lijden
aan te kunnen

geplaatst: 10 maart 2023

~~~

beeld van Maria in de nis van de Grot te Lourdes
Mariagedicht februari 2023 “herinnering” uit het boek “Lourdes bedevaart vol beleving” uit 2021
herinnering

een bedevaart naar
het zuiden van
frankrijk om lourdes
te gaan bezoeken
het uitgestrekte heiligdom
van bekende grot
basilieken kerken kapellen
baden kaarsen weide
kruiswegen en beelden
dit lourdes ademt
de liefde van
en voor maria
met gebeden processies
vieringen en gezangen
aandacht en devotie
een onvergetelijk verblijf
met kostbare gedachten
tijdens de terugreis
en voor thuis
waar lourdes voortleeft
in het hart
van de pelgrim
dat warme gevoelens
blijft koesteren voor
de plaats waar
maria welkom heet

geplaatst: 4 februari 2023

~~~

Mariagedicht januari 2023 “eigenbelang” uit de bundel “Gedachten aan Maria” uit 2022
eigenbelang

steeds meer valt
het me op
dat in landen
ethiek en welzijn
het moeten afleggen
tegen meer welvaart
het eigenbelang wil
voorop blijven staan
deze naties bekommeren
zich totaal niet
om zware onderdrukking
noch omtrent uitbuiting
en mensonterende oorlogen
dit te temperen
betekent voor mij
geen producten kopen
uit deze staten
dagelijks intens bidden
de maagd maria
in kostbare gedachten
met de overtuiging
dat zichzelf zien
anders wordt bekeken

geplaatst 12 januari 2023

~~~

Mariagedicht december 2022 “kaarslicht”
uit de bundel “Gedachten aan Maria”
kaarslicht

het bewegend licht
van een kaars
staat voor gezelligheid
en ook romantiek
de warme goed
voelt als knus
doet ook dromen
de vlam danst
stimuleert intimiteit
maakt schaduwen levend
geeft vredige sfeer
symboliseert goddelijk licht
verlicht de geest
om langdurig aan
maria te denken
die de herder
baart in armoede
vol eeuwig licht
dat inspiratie geeft
om te verlichten

geplaatst: 13 december 2022

~~~

Mariagedicht november 2022 “kerk”
uit het boek “Gedachten aan Maria”
kerk

vaak op zondag
in vertrouwde kerk
voor het mariabeeld
branden twee kaarsen
voor twee mensen
zij zo waardevol
zijn me dierbaar
kaarsen met intentie
uitspreken in gedachten
deze blijven geheim
gelden enkel tussen
maria en mij
vouw de handen
blik op haar
raak in gebed
krijg gevoel terug
u mijn moeder
kijk in ogen
alsof deze bewegen
en onhoorbaar spreken
zie het lijden
van goede mensen
kracht is nodig
dank is groot
laat gevoel spreken
tot volgende week

geplaatst: 6 november 2022

~~~

Mariagedicht oktober 2022 “herhaling”
uit het boek “Gedachten aan Maria”
herhaling

geschiedenis telt herhalingen
en ontwikkelt varianten
van mensonterende oorlogen
veroorzaakt door dictaturen
de alleenheerser leeft
bij de gratie
van nietsontziend geweld
en verstrekkende leugens
die worden vereerd
door de waarheid
te laten sneuvelen
elke leugen vermoordt
de tere ziel
van het weerloze
mij rest slechts
te bidden tot
onze lieve vrouw
me langer wenden
tot maagd maria
doet de rozenkrans
het sterkste wapen
op herhaling zijn

geplaatst: 20 oktober 2022

~~~

Mariagedicht september 2022 “knielen”
uit het boek “Lourdes bedevaart vol beleving”
knielen

een vrouw knielt
zij niet alleen
eerst ogen toe
de handen gevouwen
stil en onbeweeglijk
dit houdt zij
een uur vol
het lijkt dat
dit haar geen
enkele moeite kost
haar houding strak
ook het gezicht
nu ogen open
gericht naar voren
om de grot
op te nemen
toch beweegt wat
het zijn lippen
die wat trillen
wat gaat er
in haar om
lang kunnen knielen
kan met kracht
van onze maria

geplaatst: 10 september 2022

~~~

Mariagedicht augustus 2022 “rozenkrans”
uit het boek “Lourdes bedevaart vol beleving”

rozenkrans

in lourdes wordt
dagelijks veel gebeden
de rozenkrans kan
daarbij worden gebruikt
een basiliek is
vernoemd naar de
meest bijzondere ketting
boven de ingang
is de gave
van de rozenkrans
van moeder maria
aan ontvangende dominicus
heel beeldend weergegeven
de rozenkrans helpt
velen met gebed
alleen of samen
met velen anderen
de kralen per
tien stuks bijeen
en dit vijfmaal
om verschillende geheimen
te willen benadrukken
mensen dragen de
zo betekenisvolle kralenketting
om de hals
of hebben deze
in hun zak
of kleine handtas
zo vergezelt de
rozenkrans de gelovige

Maria geeft de rozenkrans aan Dominicus, beeldend weergegeven boven de ingang van de Rozenkransbasiliek te Lourdes.

geplaatst 3 augustus 2022

~~~

Mariagedicht juli 2022 “ave”
uit het boek “Lourdes bedevaart vol beleving”
ave

veel wordt gehoord
en hardop gezongen
het ave maria
dat is bekend
bij de pelgrims
zij dragen dit
mee op bedevaarten
waar zij maria
hopen te ontmoeten
zo ook hier
in het heiligdom
van het miraculeuze
lourdes aan de
rand van de
hoge bergen van
het franse zuiden
het ave maria
galmt luid in
het heilzame oord
kaatst tegen bergwanden
dit mooie lied
kan zonder vertaling

geplaatst 1 juli 2022
~~~

Mariagedicht juni 2022 “processie”
uit het boek “Lourdes bedevaart vol beleving”
processie

in de avond
om negen uur
is er een
processie met lichtjes
door ontelbare kaarsen
zieken gaan voor
zij en mindervaliden
staan bewust centraal
in dit heiligdom
een lichtend kruis
gaat maria vooraf
haar beeltenis staat
hoog voor iedereen
want zij wordt
door schouders gedragen
er wordt gebeden
door de rozenkrans
met vijf geheimen
in enkele talen
hardop te bidden
ook het credo
en enkele marialiederen
worden luid door
vele aanwezigen meegezongen
het ave maria
is het vaakst
goed te horen
om tien uur
is het gedaan
de pelgrims vertrekken

geplaatst 4 juni 2022

~~~

Mariagedicht mei 2022 “grot”
uit het boek “Lourdes bedevaart vol beleving”
grot

de plaats waar
het relevant is
om te zijn
is de grot
waar bernadette maria
heeft mogen zien
nadien verandert veel
vele miljoenen zijn
op bedevaart gekomen
waaronder ontelbare zieken
en talrijke mindervaliden
de naam lourdes
is wereldwijd bekend
de ontmoetingen tussen
maria en pelgrims
gaan door tot
op de dag
van vandaag en
beroeren de bedevaarders
in het hart
en de ziel
ontvangt hemelse gedachten

geplaatst 3 mei 2022

~~~

Mariagedicht april 2022 “devotie”
uit het boek “Lourdes bedevaart vol beleving”
devotie

met veel eerbied
zijn pelgrims bij
de beeltenis van
de moeder gods
de bedevaartgangers zijn
in bewogen stilte
geluid is onhoorbaar
met intense aandacht
bidden zij tot
maria in lourdes
zij hebben gedachten
over hun naasten
en ook zichzelf
woorden tot maria
die in stilte
hun weg vinden
met diepe gevoelens
van liefde voor
de maagd maria
die in dit
bekende heiligdom wordt
bemind en vereerd
de devotie is
in deze plaats
van hoog gehalte
waarbij de pelgrims
hun nederigheid ervaren

geplaatst 11 april 2022

~~~

Mariagedicht maart 2022 “bank”
de bijdrage komt uit het boek “Lourdes bedevaart vol beleving”
bank

zittend op bank
aan het water
van de rivier
gave de pau
met wijds zicht
op de overkant
waar de grot
veel pelgrims trekt
om maria te
groeten danken vragen
wat belangrijk is
of wordt geacht
om met haar
te willen delen
op de bank
zit ineens ook
een biddende vrouw
met een man
die blijft staren
naar de kant
waar moeder maria
in een nis
dagelijks veel aanhoort
in stilte spreekt
tot de harten
van mensen die
op haar vertrouwen

3 maart 2022

~~~

Mariagedicht februari 2022 “wonderen”
deze bijdrage komt uit het boek “Lourdes bedevaart vol beleving”
wonderen

sinds de verschijningen
van maria aan
bernadette te lourdes
zijn wonderen gebeurd
mirakels in verscheidenheid
mensen zijn geholpen
op onverklaarbare wijzen
waar de wetenschap
zonder antwoord blijft
want het bovennatuurlijke
is een geheim
van de hemel
waar aardbewoners enkel
van kunnen dromen
wonderen gebeuren ineens
komen nooit op
afroep of bevel
een mirakel laat
zich niet dwingen
een wonder is
een grote weldaad
en gebeurt dagelijks
door mensen goed
gevoel te bezorgen
en hen wat
kracht te geven

7 februari 2022
~~~

Mariagedicht januari 2022 “gekroond”
deze bijdrage komt uit het boek “Lourdes bedevaart vol beleving”
gekroond

de enige vrouw
die veelvuldig plechtig
met veel eerbied
en vol devotie
is gekroond heet
maria de moeder
van werkelijk iedereen
op ontelbare schilderijen
siert een kroon
haar tedere hoofd
ook vele beeltenissen
van deze vrouw
laten haar met
een kroon zien
zo ook hier
in het befaamde
heiligdom van lourdes
het gekroonde beeld
voor de rozenkransbasiliek
waar elke dag
vele bloemen liggen
en menige pelgrim
met een of
wat meer anderen
heeft afgesproken om
samen de bijzondere
beleving in lourdes
te mogen ervaren

20 januari 2022
~~~

Mariagedicht december 2021 “ster”
ster

de ster zien
een teken ervaren
de aangewezen weg
vol spanning volgen
een stal naderen
binnen mogen komen
diepe eerbied tonen
aan de pasgeborene
in een kribbe
waarbij jozef staat
moeder maria zit
is net bevallen
van een zoon
zij maakt mogelijk
dat nu begint
een nieuwe wereld
onder stralende ster

10 december 2021

~~~

Mariagedicht november 2021

voorbeeld

de onovertroffen reinheid
en onnavolgbare schoonheid
van maria komen
door gods verlossingsplan
maria laat zien
het oerbeeld van
de schoonste vrouw
zij is volledig
volmaakt zonder gebrek
toont unieke harmonie
uiterlijk en innerlijk
vormen opperste luister
als enig topmodel
is maria het
schoonheidsideaal van god
sinds vele eeuwen
wordt zij liefdevol
als ultiem voorbeeld
aanschouwd door miljoenen

18 november 2021

~~~

Mariagedicht oktober 2021

rozenkrans

in de maand
oktober staat de
bekende rozenkrans centraal
vijf keer tien
weesgegroetjes voor maria
onze moeder gods
maria de koningin
van de rozenkrans
helpt mensen bidden
om het onheil
af te wenden
het bidden van
de rozenkrans is
het sterkste middel
voor de vrede
in de wereld

29 oktober 2021
~~~

maria geboorte

na lang wachten
eindelijk een kind
voor het echtpaar
anna en joachim
hun dierbare dochter
ontvangt de naam
maria die opgroeit
in gelovig gezin
zij is uitverkoren
te mogen worden
moeder van god
en van iedereen
op acht september
haar geboortedag vieren
tot in eeuwigheid

11 augustus 2021
~~~

visitaie

maria gaat bezoeken
haar nicht elisabeth
beiden vrouwen zijn
in blijde verwachting
delen hun vreugde
maria gaat jezus
baren met kerstmis
ook elisabeth brengt
een zoon voort
johannes de doper
die jaren later
zijn neef doopt
wat schrijven zij
een rijke geschiedenis

28 juli 2021

~~~

Mariagedicht juni 2021
dagen

de zon verdwijnt
de nacht komt
de duisternis wint
meer aan kracht
tijd voor gebed
Maria U behoedt
mij voor tegenspoed
met U is
niets te vrezen
U blijft waken
in alle rust
dan zijn dagen
steeds te dragen

17 juni 2021

~~~

mei

de vijfde maand
met tekens van
natuur in bloei
vol fris lentegevoel
dagen in mei
voor de meikoningin
de rozenkrans bidden
en intense aandacht
voor Moeder Maria
die nieuw kracht
en welkome energie
met liefde geeft

18 mei 2021

~~~

piëta

van het kruis
wordt het lichaam
van Jezus genomen
Hij wordt gelegd
in de armen
van zijn Moeder
de meest intieme
houding van Maria
met haar Zoon
troostvol houdt Zij
Hem voorzichtig vast
in serene stilte
van ingetogen lijden

15 april 2021

Piëta

~~~

boodschap
maart 2021

Het Mariagedicht “Boodschap” is gemaakt om de dag van Maria Boodschap op 25 maart te eren.

boodschap

de engel Gabriël
door God gezonden
naar de stad
Nazareth in Galilea
om tegen Maria
te gaan zeggen
dat Zij ontvangt
een goddelijke Zoon
de dienstmaagd zegt
dat Zij gehoorzaamt
de negen maanden
breken nu aan
moederschap een vreugde

11 maart 2021

Maria Boodschap

~~~

~~~


Come2theweb