Maria in Musea en Kerken

In heel wat musea, kerken en kapellen zijn er afbeeldingen van Maria te zien, waaronder beelden, schilderijen en tapijten. Centraal staan hier dan ook afbeeldingen van Onze-Lieve-Vrouw. Het tonen van Maria in de kunst is meer dan cultureel erfgoed bewaren, want het is schoonheid tonen en dit laten landen in de geest van de bezoekers. In deze rubriek zijn musea, kerken, kapellen en bijzondere plaatsen opgenomen, waar ik ben mogen komen.

Maria is ook te zien in bedevaartplaatsen en in de “omgeving” van deze oorden.

Jan van Wijk

~~~

LANDEN:

-BELGIË:
Blankenberge
Bouillon
Brugge
Chièvres
Diksmuide
Geraardsbergen
Hoogstraten
Leuven
Minderhout
Sint-Truiden
Spa
Westrozebeke


-NEDERLAND:
Beek
Bergen op Zoom
Chaam
Deventer
Gulpen
Heilig Landstichting
Oss
Oudenbosch
Roosendaal
Rotterdam
Simpelveld
Sittard
Steyl
Thorn
Tilburg
Uden
Utrecht
Welberg

~~~

BELGIË

~~~

BLANKENBERGE – ONZE-LIEVE-VROUW VAN HET SCAPULIER
Onze-Lieve-Vrouw van het Scapulier in de Sint-Anthoniuskerk te Blankenberge
het scapulier van Onze-Lieve-Vrouw in de Sint-Anthoniuskerk te Blankenberge

De verering van Onze-Lieve-Vrouw in Blankenberge gaat terug tot in de 10e eeuw. In 1334 is er sprake van een kerk, die door een storm is verwoest. De huidige kerk met de naam Sint-Antonius aan de Scarphoutstraat, is in de plaats gekomen van het door natuurgeweld vernielde Godshuis. In 1335 is met de bouw van de kerk begonnen en de inzegening vindt plaats in 1358. In de tweede helft van de 16e eeuw vernielen protestanten en Geuzen de kerk. In 1611 is met het herstel gestart en in 1618 is het Onze-Lieve-Vrouwe-altaar gemaakt. De heropbouw neemt vele jaren in beslag. De kerk krijgt dan de huidige, kleinere vorm en is opgetrokken in de gotische stijl. De latere versiering heeft kenmerken van de barok en rococo. Door de toename van het aantal gelovigen wordt de kerk te klein. Een grotere kerk wordt gebouwd en dat is de Sint-Rochuskerk. Vervolgens gaan de deuren van de Sint-Antoniuskerk toe voor katholieke vieringen en het gebouw krijgt andere gebruikers. In 1926 komt het besluit de Sint-Antoniuskerk te restaureren en daarna keren de katholieke diensten terug. Deze kerk wordt dan de parochiekerk. Vanaf 1937 is de Sint-Antoniuskerk een beschermd monument.

detail van het schilderij “de aanbidding der wijzen” in de Sint-Anthoniuskerk te Blankenberge
Schilderij van Maria in de Sint-Anthoniuskerk te Blankenberge

In de linker zijbeuk bevindt zich het houten Onze-Lieve-Vrouwportiekaltaar. Het beeld van Maria met Kind siert in een medaillon het altaar. Het schilderij “de aanbidding der wijzen” vorm de achtergrond van het altaar. Het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van het Scapulier bevindt zich links van het Maria-altaar, in een hoek. Het houten, aangeklede Mariabeeld dateert waarschijnlijk uit 1633 of eerder. In dat jaar is de Broederschap van het Scapulier opgericht. In 1999 is de beeltenis door vandalen in brand gestoken en hierdoor is het beeld vernield. De restanten van het hoofd van Maria en dat van de kleine Jezus liggen rechts en links onder het beeld. Vervolgens is een replica gemaakt door het bedrijf Slabbinck uit Brugge. In 2001 is het beeld in een glazen kast geplaatst. Aan de arm van Maria hangen, onder elkaar, twee scapulieren. In de toren hangen grote klokken, waaronder de Onze-Lieve-Vrouwenklok van 700 kg.

topstuk van het Onze-Lieve-Vrouwe-altaar in de Sint-Anthoniuskerk te Blankenberge
beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in de Sint-Rochuskerk te Blankenberge
keramiektegel bij de ingang van de Sint-Rochuskerk te Blankenberge

In de ingang van de Sint-Rochuskerk, gelegen aan de Albertlaan 1, zijn twee keramiektegels in de muren bevestigd, waaronder een die verwijst naar de bedevaart naar Meetkerke. De tekst luidt: “aan de Visserslievevrouw van ons steedje O.L.V. van Meetkerke 1978”. In de kerk zijn ook beelden en schilderingen van Maria te zien, waaronder het 18e eeuwse schilderij van de Onbevlekte Ontvangenis. Engelen dragen symbolen van Maria, als lelie, olijftak, roos en palmtak. In het roosvenster zijn ook symbolen van Maria te zien. Rondom het venster is de Latijnse tekst van het Weesgegroet aangebracht. In de kerk staat ook een beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, waarbij vele kaarsjes branden en is Maria verbeeld in de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten.

beeltenis van Maria met Kind in de Sint-Rochuskerk te Blankenberge

Geplaatst: 13 augustus 2022

~~~

BOUILLON – KERK EN KASTEEL
Église des Saintes Pierre et Paul te Bouillon

Bouillon is gelegen in de provincie Luxemburg, vlakbij de Belgisch-Franse grens aan de weg naar Sedan. De naam Bouillon kan van het Keltisch zijn afgeleid. “Bru” betekent welving en “l’hou” staat voor rivier. Bouillon is een van de mooiste plaatsen van Wallonië met een imposant, hoog gelegen kasteel. De oprichting van het indrukwekkende kasteel gaat terug tot in de 8e eeuw. De hertogen van d’Ardenne, waarvan Godfried van Bouillon (1060-1100) de 5e en laatste naamdrager is, zijn de bezitters van het kasteel tot 1096. In dat jaar staat Godfried zijn hertogdom af aan Otbert, prins-bisschop van Luik in de jaren 1091-1119. Met de opbrengst van het kasteel dekt Godfried de kosten van de eerste kruistocht. Hij wordt aanvoerder van deze kruistocht en gaat met een indrukwekkend leger naar Rome en vervolgens naar Palestina. Het is dan 15 augustus 1096.

Bijzonder is de legende van de bloeiende struik en deze ligt aan de basis voor de deelname van Godfried van Bouillon aan de kruistochten. Gravin Ida d’Ardenne (1040-1113), gemalin van Eustache II, graaf van Boulogne (1020-1088), zie haar zoon Godfried sterk achteruitgaan en het kind wordt steeds zieker. Een kluizenaar adviseert haar het kind naar de Ardennen te brengen. Zij doet dat en sindsdien komt Ida op het grote kasteel van Bouillon wonen. Op een dag komt Ida op een heuvel met zilveren meidoornen. Zij ziet schapen naar een struik vluchten. Deze struik is versierd als een juweel. Het is het werk van een fee. Ida gaat naar de struik, deze opent zich en er komt een jonge, mooie herderin uit. Deze vrouw vraagt wat Ida wenst. De gravin zegt dat zij haar stervende zoon graag beter wil zien. Vervolgens verschijnt uit de struik een ivoren Mariabeeld. Ida vraagt om gezondheid voor haar zoon, ook moed en kracht voor hem en dat hij beroemd wordt in de gevechten om ongelovigen te bestrijden. Haar smeekbede wordt verhoord. Ida d’Ardenne is door de katholieke kerk zalig verklaard.

Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand in de kerk Saintes Pierre et Paul te Bouillon
plafondschildering in de kerk van Saintes Pierre et Paul te Bouillon
afbeelding met Maria in de kerk van Saintes Pierre et Paul te Bouillon

In Bouillon staat aan de Rue de l’Hôtel de Ville de Sint-Petrus en Pauluskerk, die okergeel is gekleurd. De “Église des Saints Pierre et Paul” dateert uit 1848 en is ontworpen door Joseph Jonas Dumont (1811-1859).

afbeelding met Maria in de kerk Saintes Pierre et Paul te Bouillon

In de kerk zijn vele afbeeldingen van Onze-Lieve-Vrouw te zien, waaronder schilderingen, glas-in-loodraam, preekstoel en beelden. Ook zijn er beeltenissen van de Heilige Nicolaas.

glas-in-loodraam in de Église Saintes Pierre et Paul te Bouillon
detail van de preekstoel in de kerk Saintes Pierre et Paul te Bouillon
detail van de preekstoel in de kerk Saintes Pierre et Paul te Bouillon

Geplaatst: 10 maart 2022
Laatst gewijzigd: 21 mei 2022

~~~

BRUGGE – ONZE-LIEVE-VROUWEKERK

De Onze-Lieve-Vrouwekerk is verrijkt met kunstschatten. Het topstuk is de marmeren “Madonna met Kind” van Michelangelo. Het beeld is gemaakt in de periode 1503-1505 door Michelangelo Buonarotti (1475-1564). Dit is het enige beeld dat Italië verlaat tijdens het leven van de kunstenaar. Het werk is in 1514 in de kerk geplaatst.

“Madonna met Kind” door Michelangelo in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Brugge
altaar met “Madonna met kind” in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Brugge
beschilderde grafkelder in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Brugge
beschilderde grafkelder in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Brugge

Daarnaast zijn vele beelden, schilderijen en beschilderde grafkelders te zien.

Maria, toevlucht van de zondaars in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Brugge

Het schilderij van olieverf op paneel “Maria, toevlucht van de zondaars” uit 1660 is gemaakt door Philippe Bernaerdt (1620-1683). Maria is omringd door engelen en boven Haar is de Heilige Drie-eenheid weergegeven. Onder Maria zijn zondaars op aarde afgebeeld met koning David, Petrus en Maria Magdalena. Dit werk wordt ook genoemd “tussenkomst van Onze-Lieve-Vrouw voor het mensdom”.

“de aanbidding door de herders” in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Brugge

Het kunstwerk “de aanbidding door de herders” is van Pieter Jansz. Pourbus (±1523-1584) en is gemaakt met olieverf op paneel. Ook de opdrachtgever met gezinsleden is afgebeeld.

“de aanbidding van de drie koningen” in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Brugge

Een ander kunstwerk is van de Antwerpse barokschilder Gerard Seghers (1591-1651) “de aanbidding van de drie koningen” (1630). Het is gemaakt van olieverf op doek.

Het schilderij “Onze-Lieve-Vrouw van de Zeven Smarten” (1528-1535) is gemaakt door Adriaen Isenbrandt (±1480-1551). Het kunstwerk is vervaardigd met olieverf op paneel.

“Onze-Lieve-Vrouw van de Zeven Smarten” in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Brugge

Adres: Onze-Lieve-Vrouwekerk, Mariastraat, Brugge.

Geplaatst: 16 mei 2022

~~~

BRUGGE – GROENINGEMUSEUM

In het Brugse Groeningemuseum is veel aan kunst over Maria te bewonderen. Dit museum bevat een verzameling aan topstukken met wereldfaam uit de middeleeuwse en Belgische, moderne kunst. Op menig schilderij is Onze-Lieve-Vrouw afgebeeld. Een selectie is gemaakt …

Maria met Kind in het Groeningemuseum te Brugge

Van de “Meester met het Geborduurde Loofwerk” is te zien het schilderij “Maria met Kind gekroond door engelen” (±1476). Het kunstwerk is gemaakt van olieverf op paneel.

“Madonna met kanunnik Joris van der Paele” in het Groeningemuseum te Brugge

Van Jan van Eyck (±1390-1441) is aanwezig het schilderij “Madonna met kanunnik Joris van der Paele” uit 1436. Het is geschilderd met olieverf op paneel.

“Maria met Kind in een interieur” in het Groeningemuseum te Brugge

Een onbekende leerling van Jan van Eyck heeft geschilderd “Maria met Kind in een interieur” (±1450).

Van olieverf op paneel is het schilderij van Ambrosius Benson (±1490-1550) “Deipara Virgo”, “de verheerlijking van de Heilige Maagd” (±1530).

“de verheerlijking van de Heilige Maagd” in het Groeningemuseum te Brugge

Het kunstwerk “de Heilige Lucas schildert de Madonna” (1545) is van Lancelot Blondeel (1496-1561). Het is geschilderd met olieverf op doek.

“de Heilige Lucas schildert de Madonna” in het Groeningemuseum te Brugge
“Maria met Kind” in het Groeningemuseum te Brugge

Het schilderij “Maria met Kind” (±1518) is gemaakt van olieverf op paneel door Jan van Hemessen (±1550-1575).

Adres: Groeningemuseum, Dijver 12, Brugge.

Geplaatst: 17 mei 2022

~~~

BRUGGE – ONZE-LIEVE-VROUW TER POTTERIE

Het historische, voormalige hospitaalcomplex Onze-Lieve-Vrouw ter Potterie staat vlakbij het water van de Potterierei. Het toenmalige ziekenhuis is nu een museum. Sinds 1276 bestaat de organisatie van het godshuis van de Heilige Geest, ofwel Onze-Lieve-Vrouw ter Potterie, waar de zusters Augustinessen ouderen verzorgen.

drieluik in de oude ziekenzaal van Onze-Lieve-Vrouw ter Potterie te Brugge

De oude ziekenzaal en de kerk tonen een grote collectie met drieluiken, glasramen, wandtapijten en zilverkast.

In de barokke kerk, die nog steeds in gebruik is voor vieringen, is het vervolg van het museum. Voor de kerk dragen al vele jaren de Zusters Augustinessen zorg.

“Onze-Lieve-Vrouw van Regula” in Onze-Lieve-Vrouw ter Potterie in Brugge

In de kerk is ook een schilderij van “Onze-Lieve-Vrouw van Regula”. Het is de afbeelding van het beeldhouwwerk van het hoofdaltaar van het “Sanctuaria Nuestra Señora de Regla” in het Spaanse Chipiona. Het mirakelbeeld heeft zowel een zwart gezicht, als donkere handen.

wandkleed met Maria en de engel Gabriël in Onze-lieve-vrouw ter Potterie in Brugge
detail van een glasraam in de kerk van Onze-Lieve-vrouw ter Potterie in Brugge
wandkleed van de presentatie van Maria in de tempel in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw ter Potterie in Brugge

Ook zijn in de kerk grote, kleurrijke glasramen te zien. Verder hangen er grote wandkleden, waaronder een van Maria en de engel Gabriël uit 1639 en een grote afbeelding van de presentatie van Maria in de tempel.

hoofdaltaar met schilderij en beeld van Onze-Lieve-Vrouw der Potterie in Brugge

Adres: Onze-Lieve-Vrouw ter Potterie, Potterierei 79B, Brugge.

Geplaatst: 18 mei 2022

~~~

CHIÈVRES – NOTRE-DAME-DE-LA-FONTAINE (KAPEL)
Kapel “Notre-Dame-de-la-Fontaine” te Chièvres

Tussen Brussel en Rijsel ligt, in de provincie Henegouwen, de plaats Chièvres. In het centrum van de plaats, aan de Rue Notre Dame, staat de neogotische kapel “Notre-Dame-de-la-Fontaine” uit 1893. De ontwerper van de kapel is priester Vitale Duray (1823-1892), die de inwijding niet heeft kunnen meemaken.

Bij de plaats van de kapel heeft ooit een fontein met een wonderbaarlijk beeldje gestaan. Hiervan gaat de geschiedenis terug naar de 12e eeuw. Het Mariabeeld met Kind heeft oorspronkelijk gehangen aan de stam van een vlierboom.

beeltenis van Maria en haar gestorven Zoon in de kapel “Notre-Dame-de-la-Fontaine” te Chièvres

De eerste kapel op deze plaats dateert uit 1130. Het is een initiatief van de edelvrouw Ide (Eva) de Chièvres (±1110-±1175). Zij heeft ook doen realiseren de abdij van Ghislenghien en de leprakolonie in Neufville in 1126. Deze kapel is uitgebreid in 1632 en afgebroken in 1798. Daarna is de huidige kapel gebouwd.

ingang Mariakapel te Chièvres

Boven de ingang tot de Mariakapel staat een opschrift in het Frans. In het Nederlands luidt de tekst: “Deze kapel, ingezegend op 14 mei 1893, na te zijn herbouwd dankzij de eerbied van de gelovigen, aangespoord door de toegewijde Lambert pastoor-deken van Chièvres, vervangt de oude kapel gebouwd op deze plaats in 1130 door Ide de Chièvres, uitgebreid in 1632 en afgebroken in 1798. O.L.V. van de Fontein. Bid voor ons”.

fontein in de kapel van “Notre-Dame-de-la-Fontaine” te Chièvres
Mariabeeld in de kapel “Notre-Dame-de-la-Fontaine” te Chièvres

In de Mariakapel staat ook de put “Notre-Dame-de-la-Fontaine”. Deze put is van zwart marmer en rondom staat een Franstalige tekst. In het Nederlands luidt de inscriptie: “Vóór het jaar 1200 op een sehu (vlierbes), vlakbij deze bron, bevond zich het wonderbaarlijke beeld van Onze-Lieve-Vrouw van de Fontein. Hier hebben alle kwalen genezing gevonden”.

kapel van “Notre-Dame-de-la-Fontaine” te Chièvres
glas-in-loodraam in de kapel “Notre-Dame-de-la-Fontaine” te Chièvres

Midden in het priesterkoor staat een witmarmeren altaar, waar het beeldje van “Notre-Dame-de-la-Fontaine” staat. Het toont de zittende Maria met haar Zoontje op de schoot. Dit een replica, omdat de originele beeltenis is verdwenen.

In de loop van de jaren heeft de Mariakapel enkele keren schade opgelopen, maar steeds hebben herstelwerkzaamheden plaatsgevonden.

Geplaatst 25 februari 2022

~~~

DIKSMUIDE – SINT-NIKLAASKERK
glas-in-loodraam van de Kroning van Maria in de Sint-Niklaaskerk te Diksmuide

Van het kerkgebouw, dat is toegewijd aan de Heilige Nicolaas van Myra, wordt al in 1144 melding gemaakt. De kerk heeft in de afgelopen eeuwen veel geleden door branden en oorlogsgeweld.

In het hoofdkoor is onder andere de kroning van Maria afgebeeld in een kleurrijk gebrandschilderd glas-in-loodraam uit 1954 van Frédéric (Fritz) Roderburg (1884-1963).

Sint-Niklaaskerk te Diksmuide

De piëta geeft moeder Maria met de gestorven Jezus op schoot. Dit beeld is omringd door 7 schilderijen, die Onze-Lieve-Vrouw van de 7 Weeën voorstellen. Rond 1940 zijn de schilderstukken gemaakt door pater Andres Leon Bosteels (1901-1970).

In de kerk is ook een fotografische reproductie te zien van een waterverfschilderij uit 1916 van kunstschilder en tekenaar Joe (Joseph Alphonse Marie) English (1882-1918). Hij is een van de Vlaamse IJzersymbolen en zijn beeltenis staat gebeeldhouwd op de Paxpoort te Diksmuide. Het originele schilderij hangt in het museum van de IJzertoren.

zetelende Maria met Kind in de Sint-Niklaaskerk te Diksmuide

De afbeelding O.L.Vrouw van Altijddurende Bijstand is uit 1955 en gemaakt door Lionel Poupaert (1900-1989). Het is een zittende Madonna met Kind.

Het schilderwerk “Vlucht naar Egypte” uit 1895 . Het O.L. Vrouwaltaar is van Jules Joseph Fonteyne (1878-1964) is van kunstschilder Egide Godfried Guffens (1823-1901).

Geplaatst: 6 mei 2022

~~~

GERAARDSBERGEN – ONZE-LIEVE-VROUWEKAPEL OP DE OUDENBERG

De Onze-Lieve-Vrouwekapel op de Oudenberg is vooral bekend vanwege wielerwedstrijden op de Muur van Geraardsbergen. De kapel laat vele dankbetuigingen aan Maria zien, want de muren zijn geheel gevuld met aandenkens van gelovigen. Sinds de verbouwing van de kapel in 1906 is deze een kleinere uitgave van de basiliek van Scherpenheuvel geworden. Dagelijks komen mensen naar de kapel en op een dag, dat wielrenners passeren is het enorm druk met bezoekers. Elke dag zijn er ook vieringen in dit mooie, hoog gelegen, kleine gebedshuis.

Geplaatst: 13 januari 2020

~~~

HOOGSTRATEN – KAPEL ONZE-LIEVE-VROUW VAN BIJSTAND
kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand aan de Heilig Bloedlaan te Hoogstraten (B)

Aan de Heilig Bloedlaan nabij nummer 297 staat de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand uit 1696. Initiatiefnemer is Andreas Theunis (+1723), pastoor, landdeken en kanunnik van de Sint-Katharinakerk te Hoogstraten en aldaar ook rector van de Latijnse school.

Op 21 april 1696 legt Maria Gabriëla de Lalaing (±1640-1709), gravin van Hoogstraten (1691-1709) en ook van Rennenberg en Salm, de eerste steen. Voor de bouw van de kapel zorgt Libert Fabri, die ook de begijnhofkapel te Hoogstraten heeft gerealiseerd. Op 20 juni 1696 is de sierlijke kapel voltooid.

Op een steen, onder de beeltenis van Onze-Lieve-Vrouw, staat de tekst:

Mariabeeld in de kapel Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand aan de Heilig Bloedlaan te Hoogstraten (B)

DOM
Jesus Maria
H.Moeder H.Kindt
beschermt
uwen rijsenden
vriendt
Ao 1696

In 1931 is een perkje bij de kapel aangelegd. De kapel is één van de meest bijzondere kapelletjes in Vlaanderen.

Geplaatst: 11 juni 2023

~~~

HOOGSTRATEN – BEGIJNHOFKERK

In 1380 geeft Jan V van Cuijk (1355-1382), van Grave, Asten en Hoogstraten de grond, waarop het begijnhof komt aan de begijnen. Het begijnhof is opgericht in 1380 en is in de 17e eeuw uitgebreid. In 1534 is het begijnhof omringd door een stenen muur. De driebeukige Begijnhof kerk is deels uit 1640 en gedeeltelijk uit de periode 1679-1687 en is toegewijd aan Sint-Jan-Evangelist. Boven de toegangspoort staat het jaartal 1687 vermeld; dit is het jaar dat de kerk is afgebouwd. De kerk is op 10 augustus 1687 ingewijd.

De voorgevel is in de barokstijl opgetrokken. In de omlijste boognis staat het houten beeld van Maria met Kind uit de 15e eeuw. Vermoedelijk is dit beeld afkomstig uit de vroegere Begijnhofkapel. Onze-Lieve-Vrouw is gekleed met een brede mantel. Op de rechterarm draagt Zij Jezus en in de linkerhand heeft Maria een scepter vast. In 2010 is het beeld gerestaureerd.

Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart, gepolychromeerd beeld (1850-1900) op het Onze-Lieve-Vrouw-altaar van 1711 in de Begijnhofkerk te Hoogstraten.

Het hoofdaltaar is in 1711 uit hout vervaardigd door Jan Claudius De Cock (1667-1735), beeldhouwer, tekenaar, etser en kunstschilder.

Glasraam uit 1912 met H. Theresia, Onbevlekt Hart van Maria en H. Joanna van Cantal in de Begijnhofkerk te Hoogstraten.
Onze-Lieve-vrouw van La Salette, geschilderd door B. Cloet in 1853.

In de kerk hangt een schilderij met de afbeelding van “Onze-Lieve-Vrouw de La Salette” uit 1853. In de kerk staat een Mariabeeld van gemarmerd, geschilderd hout en dit dateert uit de 15e eeuw. Opvallend kleurrijk is het glasraam met de heiligen, Theresia, Maria en Joanna.

Beeltenis van het Heilig Hart van Maria, gepolychromeerd beeld uit de 19e eeuw.

In een zijaltaar staat een grote beeltenis van Onze-Lieve-Vrouw met Kind uit 1877. Het is gemaakt door Albrecht François Lieven De Vriendt (1843-1900).

De laatste begijn heeft het hof verlaten in 1972. In 1992 wordt besloten het begijnhof te restaureren en sinds 1997 is het complex weer bewoond. Sinds 1998 staat de kerk op de lijst van UNESCO-werelderfgoed.

Adres: Begijnhof 9, 2320 Hoogstraten.

Geplaatst: 24 juli 2023

~~~

LEUVEN – SINT-PIETERSKERK

Aan de Grote Markt te Leuven staat de oudste kerk van de stad, namelijk de Sint-Pieterskerk. De kerk is van binnen en van buiten een waar kunstwerk. De Sint-Pieterskerk wordt gezien als een hoogtepunt van Brabantse gotiek met een rijkdom aan vele kunstschatten.

Sint-Pieterskerk te Leuven.
Sint-Pieterskerk te Leuven.

Rond 1425 is met de bouw van de kerk begonnen en dit op de plaats van een eerder, romaans kerkgebouw uit het jaar 986, waarvan enkel de crypte over is gebleven. De oude kerk uit de 10e eeuw is geteisterd door brand en later afgebroken.

De Sint-Pieterskerk is een groot bouwwerk met de afmetingen 93 meter lang, 28 meter breed en 25 meter bedraagt de hoogte van het gewelf. Betrokken architecten zijn onder meer Sulpitius van Vorst (1375-1439), Jan II Keldermans (1375-1445) en Matthijs de Layens (±1420-1483).

Sint-Pieterskerk te Leuven.

Een van de mooiste kunstwerken in de kerk is de 15e eeuwse Sedes Sapientiae (Zetel van Wijsheid) uit 1442 van de Brusselse houtsnijder Nicolaas De Bruyne. Het is een voorstelling van Maria, zittend op een troon, met haar kind op schoot. De kunstenaar heeft een eerder beeld uit de 13e eeuw gekopieerd en vergroot. Dit heeft geleid tot een van de kostbaarste beelden uit de kerk. Echter, in 1944, tijdens de Tweede Wereldoorlog, is er een bombardement op Leuven. De stad lijdt veel schade en dit geldt ook voor de kerk. Het beeld wordt vernietigd en vervolgens komt er een replica in de Sint-Pieterskerk.

Sedes Sapientiae (Zetel van Wijsheid) uit 1442 in de Sint-Pieterskerk te Leuven.
Sint-Pieterskerk te Leuven.

In de imposante kerk bevindt zich in een zijkapel de ruimte ter ere van Fiere Margriet ofwel Margaretha van Leuven (1207-1225). Zij is een bekende volksheilige in Leuven.

In een andere zijkapel liggen de graven van hertog Hendrik I van Brabant (±1165-1235) en zijn vrouw Matilda van Boulogne, hertogin van Brabant (1170-1210). Zij trouwt met Hendrik op 9-jarige leeftijd. Ook hun dochter, Maria van Brabant (±1190-1260), ligt er in een graf.

Na een jarenlange restauratieperiode is het monumentale kerkgebouw vanaf 2020 weer binnen en buiten te bewonderen.

Sint-Pieterskerk te Leuven.

De Sint-Pieterskerk staat aan de Grote Markt 1 in het centrum van Leuven, de stad met honderden monumenten.

Sint-Pieterskerk te Leuven.

Geplaatst 29 september 2021

~~~

MINDERHOUT – KAPEL
kapel Onze-Lieve-Vrouw van den Akker te Minderhout

In Minderhout, nabij Hoogstraten, staat de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten, die gekend is onder de naam Onze-Lieve-Vrouw van den Akker. De naam is wellicht ontleend aan de oorspronkelijke ligging, namelijk buiten de bebouwde kom tussen de toenmalige landerijen. In 1650 geeft Theodoor Van Dyck (1605-1668), met de kloosternaam Waltmannus en pastoor van Minderhout (1640-1668) de opdracht tot bouw van de kapel. Hij wordt ook genoemd pastoor Waltman en is de jongste broer van de befaamde kunstschilder Antoon van Dyck (1599-1641). Deze pastoor wijdt de kapel in op 2 augustus 1651.

altaar met retabel in de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van den Akker te Minderhout

De kapel is meermaals vergroot. In 1688 is het schip verlengd, in 1691 is het priesterkoor vergroot en is de sacristie aangebouwd en in 1693 is het portaal tegen de westgevel gerealiseerd. In 1696 is er de uitbouw van het zuidelijk transept en verkrijgt de kapel de huidige omvang.

Joannes Ferdinandus Van Beughem (1630-1699), bisschop van Antwerpen (1679-1699) wijdt de kapel in op 26 mei 1694. Het eikenhouten Mariabeeldje is vermoedelijk uit de periode van rond 1500 en de maker is onbekend. Het beeldje staat op een blauwe wereldbol, en zo verbindt Maria hemel en aarde. Het Kindje is later toegevoegd. Boven de beeltenis van Maria hangt een witte duif, die de Heilige Geest symboliseert.

Mariabeeld uit ± 1500 in de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van den Akker te Minderhout
glas-in-loodraam in de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van den Akker te Minderhout

In 1745 wordt een nieuwe sacristie gebouwd op initiatief van pastoor Joannes della Faille, pastoor van 1732 tot in 1759. In de kapel zijn enkele mooie glas-in-loodramen te zien.

Sinds 1950 is de kapel beschermd als monument. De kapel ontvangt elke dag bezoekers. Maria is er vaak aangeroepen tegen koorts.

De vrijstaande, mooi gelegen kapel is dagelijks geopend en is gelegen aan de Kapeldreef, Minderhout, 2322 Hoogstraten.

Geplaatst: 27 juni 2023

~~~

SINT-TRUIDEN – BEGIJNHOF

De geschiedenis van het Sint-Agnesbegijnhof telt heel wat eeuwen. In 1258 schenkt Willem van Rijckel, abt van de benedictijnen Sint-Trudo van 1248 tot 1272, een terrein in Sint-Truiden aan de begijnen, die dan in de stad verspreid zijn. De grond ligt buiten de stadswallen in de vallei van Cicindria.

Begijnhofkerk in Sint-Truiden

In 1265 is de kerk van het begijnhof ingezegend en hebben de eerste begijnen hun intrede in het gesloten hof gedaan. Later is de kerk vergroot, verbouwd en hersteld na schades. De begijnhofkerk is het juweel van het begijnhof. Deze kerk is toegewijd aan de Heilige Agnes en staat centraal op het perceel. In 1797 is het begijnhof opgegeven en komen er ook niet-begijnen wonen.

In 1934 wordt de kerk overgedragen aan de “Vrienden van het begijnhof van Sint-Truiden”. In 1935 is de kerk ontwijd en als museum ingericht, nadat er een grondige restauratie heeft plaatsgevonden. Dit is een primeur in België. Er zijn muurschilderingen gerestaureerd door Cornelis Leggenhoek (1903-1971) uit Brugge.

Begijnhofkerk in Sint-Truiden

Tijdens de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) loopt de kerk schade op door bombardementen. Vervolgens vinden herstelwerkzaamheden plaats. In 1970 is de Begijnhofkerk overgedragen aan de provincie Limburg. Daarna is er begonnen met de conservatie en restauratie van de muurschilderingen door het Brusselse Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium.

Begijnhofkerk in Sint-Truiden
Begijnhofkerk in Sint-Truiden

Sinds 1998 staat het begijnhof op de werelderfgoedlijst van de Unesco en in 2004 is het begijnhofplein heraangelegd.

De Begijnhofkerk is met name bekend om haar meer dan schitterende schilderingen. Het zijn niet alleen muurschilderingen, maar ook kunstuitingen op pilaren. Deze schilderingen bestrijken de periode van de 13e tot in de 17e eeuw en hieruit blijkt sterk de middeleeuwse geloofsbeleving. Veel middeleeuwse muurschilderingen zijn uit het begin van de 16e eeuw. Deze zijn aangebracht na het herstellen en verbouwen van de kerk in de periode 1489-1511. Er zijn taferelen gewijd aan het leven van Maria, namelijk de kroning van Maria (14e en 16e eeuw) en uit de 16e eeuw: de annunciatie of verkondiging van de boodschap aan Maria, tempelgang van Maria, huwelijk van Maria en Jozef, geboorte van Christus, dood van Maria met Tenhemelopneming en de rozenkrans. Ook zijn er muurschilderingen van onder meer Sint-Caecilia, Heilige Clara, Sint-Franciscus, Heilige Gertrudis van Nijvel, Heilige Goedele van Brussel, Sint-Hubertus en Heilige Lucia.

Begijnhofkerk in Sint-Truiden

Het begijnhof ligt aan de Speelhoflaan te Sint-Truiden, net buiten het centrum.

Begijnhofkerk in Sint-Truiden

Geplaatst 9 februari 2021

~~~

SPA – ÉGLISE NOTRE-DAME ET SAINT-REMACLE

De stad Spa is gekend door de minerale bronnen. Reeds in de 16e eeuw trekken deze opwellende waterplekken vele bezoekers. In deze plaats, omgeven door heuvels van de Ardennen, staat een indrukwekkende kerk, namelijk de “Église Notre-Dame et Saint-Remacle”. Deze kerk van Onze-Lieve-Vrouw en Sint- Remaclus is gebouwd in 1885 en 1886, juist op de plaats van voormalige kerkgebouwen. Het indrukwekkende bouwwerk getuigt van Rijnromaanse stijl. De architect is Eugène Carpentier (1819-1886) uit Beloeil. In 1886 is de kerk ingezegend door de bisschop van Luik, Monseigneur Victor-Joseph Doutreloux (1837-1901)

Église Notre-Dame et Saint-Remacle, Spa.

In de voorgevel zijn portalen versierd met 4 timpanen; dit zijn driehoekige bovenstukken op zuilen. Hieronder zit Onze-Lieve-Vrouw op de troon van de wijsheid. Ook bekende heiligen uit de Ardennen zijn er afgebeeld, namelijk Sint-Hubertus (655-727) met een hert en Sint-Remaclus (600-673) met een gezadelde wolf.

Het interieur van de kerk is schitterend. Hoofdaltaar, altaren van de zijkapellen en preekstoel zijn in Italiaans Botticino-marmer uitgevoerd. De beelden zijn in albast van Benglich gemaakt. De absis is versierd met een fresco, waarbij onder meer Onze-Lieve-Vrouw, Johannes de Doper, Sint-Petrus en Sint-Remaclus zijn afgebeeld. Zij duiden Christus aan als de wezenlijke bron van het leven.

In de middenbeuk zijn 6 houten beelden te zien van de Luikse beeldhouwer Guillaume Évrard (1709-1793). De beelden dateren uit de periode 1750-1751. Beeltenissen, welke eruit springen zijn de Maagd Maria met het kind Jezus, Sint-Remaclus en de Heilige Rochus. Vooral het Mariabeeld is een uitzonderlijk mooi kunstwerk.

Église Notre-Dame et Saint-Remacle, Spa.

Achter het orgel is het centrale glasraam opgedragen aan Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel. Dit raam is geschonken door koningin Marie-Henriëtte-Anne (1836-1902), de aartshertogin van Oostenrijk en later de echtgenote van koning Leopold II (1835-1909). De koningin heeft geruime tijd in Spa verbleven en zij heeft in dit godshuis op de zondagen de Heilige Mis bijgewoond. In 1902 heeft haar uitvaartplechtigheid ook in deze kerk plaatsgevonden.

Église Notre-Dame et Saint-Remacle, Spa.

Geplaatst 19 oktober 2020

~~~

WESTROZEBEKE – MARIAVERERING

Reeds vóór 1300 is Maria vereerd in Westrozebeke. Na de Slag bij Westrozebeke op 27 november 1382, waarbij de Vlamingen onder leiding van Filips van Artevelde (1340-1382) door een Frans leger van Koning Karel VI (1368-1422), de Waanzinnige, op verpletterende wijze is verslagen, wordt de plaats een bekend bedevaartsoord. Een legende vertelt over het eerste mirakel. Een rode draad rond de plaats heeft de inwoners tegen het oorlogsgeweld beschermd. Deze draad is op zeven plaatsen beveiligd, waarnaar zeven kapelletjes aan de Ommegang verwijzen. Sinds de grote veldslag in 1383 wordt Onze-Lieve-Vrouw van Westrozebeke er meer dan ooit vereerd.

Westrozebeke, Sint-Bavokerk.

Een tweede mirakel gebeurt in 1916. Een schip gaat van het Engelse Folkstone naar het Franse Dieppe en tijdens de reis wordt de boot getorpedeerd. De meevarende Westrozebekenaars bidden tot Maria en overleven de scheepsramp.

Het is heel teleurstellend voor de inwoners van Westrozebeke, dat ondanks de twee wonderen van 1382 en 1916 er niet door het bisdom Brugge wordt gekozen voor Westrozebeke om een basiliek te bouwen. Dit grote godshuis verrijst in het nabijgelegen Dadizele.

Westrozebeke, Sint-Bavokerk.

De huidige Sint-Bavokerk kent een lange voorgeschiedenis. Van een eerste stenen kerkgebouw is al sprake in de 12e eeuw. In 1383, één jaar na de grote veldslag, wordt een Mariabeeldje van een boskapel naar de kerk gebracht. De Mariaverering begint en neemt steeds grotere vormen aan. In 1566, tijdens de beeldenstorm, wordt de kerk vernield en dit lot ondergaat ook het beeldje van Maria. In 1584 is de kerk hersteld en is er een nieuw Mariabeeld, dat nu nog steeds in de kerk staat.

Westrozebeke, Sint-Bavokerk, Mariabeeld uit 1584.

Rond 1740 wordt de kerk door een groter gebouw vervangen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) wordt Westrozebeke volledig verwoest en ook de kerk wordt een ravage. Het gebouw krijgt andere functies, namelijk eerst een lazaret en vervolgens een paardenstal. Echter, het Mariabeeld wordt op 9 maart 1915 tijdig in veiligheid gebracht naar de Sint-Michielskerk in Roeselare. Een tweede verhuis van het beeld gebeurt op 19 november 1917 van Roeselare naar Hamme. Op 1 juni 1919 is het Mariabeeld terug in Roeselare. Op 25 april 1920 is het monumentale Mariabeeld teruggebracht en geplaatst in een noodkerk. In de jaren 20 van de 20e eeuw is het door de oorlog verwoeste Westrozebeke herbouwd.

Westrozebeke, Sint-Bavokerk.

De huidige Sint-Bavokerk is gebouwd in de periode 1920-1923 naar een ontwerp van Dugardyn (1889-1962) uit Brugge. Op 13 juni 1924 is het Mariabeeld op feestelijke wijze geplaatst in de Sint-Bavokerk.

Westrozebeke ligt in West-Vlaanderen, nabij Roeselare en Staden.

De huidige Sint-Bavokerk is gebouwd in de periode 1920-1923 naar een ontwerp van Dugardyn (1889-1962) uit Brugge. Op 13 juni 1924 is het Mariabeeld op feestelijke wijze geplaatst in de Sint-Bavokerk.

Westrozebeke ligt in West-Vlaanderen, nabij Roeselare en Staden.

15 september 2020

~~~

NEDERLAND

~~~

BEEK – MARIAKAPEL

Aan de rand van het Zuid-Limburgse Beek, aan de Counelaan 1a bij het begin van het Kelmonderbos, staat de kapel Onze-Lieve-Vrouw van de Wonderdadige Medaille. De kapel staat op de Molenberg en wordt daardoor ook genoemd Kapel op de Molenberg. Vanaf de Counelaan is het enkele treden nemen om op het plateautje te komen, waar de bijzonder mooie kapel is gebouwd. De geschiedenis van de kapel gaat terug naar het jaar 1954 …

Beek, kapel O.L. Vrouw van de Wonderdadige Medaille

Paus Pius XII (1876-1958) roept 1954 uit tot Mariajaar. Hij doet dit om de 100e verjaardag te vieren van het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria uit 1854. De paus verzoekt alle bisschoppen om extra initiatieven te ontplooien ter ere van Maria. De Roermondse bisschop Guillaume Lemmens (1884-1960) verneemt de oproep van de paus en zet deze door in zijn bisdom. De bisschop vraagt aan alle parochies om aan Maria extra aandacht te besteden in het Mariajaar 1954. In het Zuid-Limburgse Beek reageert kapelaan J. Willems. Deze geestelijke heeft een bijzondere devotie voor Onze-Lieve-Vrouw van de Wonderdadige Medaille. Hij wil een speciale kapel laten bouwen en deze toe te wijden aan Onze-Lieve-Vrouw van de Wonderdadige Medaille.

Beek, kapel O.L. Vrouw van de Wonderdadige Medaille

De Wonderdadige Medaille is ontstaat in Parijs, want in 1830 zijn daar Mariaverschijningen. In het Parijse klooster aan de Rue du Bac verschijnt Maria aan zuster Catherine Labouré. Maria geeft opdracht een medaille te laten maken en deze te verspreiden. De medaille kent een wereldwijde verdeling onder vele miljoenen gelovigen (zie ook de rubriek “bedevaartplaatsen”, Frankrijk, Parijs).

Beek, kapel O.L. Vrouw van de Wonderdadige Medaille

De Maastrichtse architect Jean Huismans (1913-1974) maakt een ontwerp voor een twaalfhoekige kapel. Dit idee wordt goedgekeurd en bij de realisatie van het godshuis helpen vele Beekenaren als vrijwilliger. De Beekse kunstenaar Louis Bröls (1932-2017) maakt 12 kapitelen op de pilaren. De Maastrichtse beeldhouwer Piet Killaars (1922-2015) vervaardigt het bijzondere beeld van Onze-Lieve-Vrouw van de Wonderdadige Medaille. Hij maakt het beeld van Euville, een witte, Franse kalksteen. De houten banken in de kapel zijn het werk van Guillaume Muris uit Beek. Door het voortvarende werk van vele betrokkenen wordt de kapel al in 1955 ingezegend. Aan de achterzijde van de kapel is een steen ingemetseld met de tekst “Mariajaar 1954”.

De kapel ligt op een plateautje, tussen hoge bomen en lijkt op een gastvrij prieel.

Geplaatst 27 juli 2020

~~~

BERGEN OP ZOOM:
– SINT-GERTRUDISKERK
-DE MAAGD
-SINT-CATHARINAKAPEL

De Sint-Getrusiskerk heeft een markante toren, door de vorm wordt deze “De Peperbus” genoemd. De romp van de toren, die uit witte natuursteen bestaat, is het oudste deel van het complex en dateert van rond 1370. De bouw van de kerk is gereed in ±1470.

Maria op haar sterfbed, Sint-Gertruskerk te Bergen op Zoom
de engel Gabriël brengt Maria de boodschap van haar toekomstige zwangerschap, Sint-Gertrudiskerk te Bergen op Zoom

De kerk dankt de naam aan de Heilige Gertrudis (626-659), abdis van de abdij van Nijvel. Een legende vertelt, dat zij bij haar bezoek aan Bergen op Zoom in 654 de kerk heeft gesticht en een bron heeft doen ontspringen.

In de kerk, tegen de hoge, houten wand aan de zuidwestzijde hangt een groot schilderij met de afmetingen van ± 5 m bij ± 3 m. Vermoedelijk is het geschilderd door de Vlaamse kunstschilder Peter van de Velde (1643-1723). Het stelt voor “de kruisafneming”, waarop ook Maria is afgebeeld.

Aan de zuidzijde van de kerk is de Heilig Hart-kapel. Tegen het hoge raam hangt een groot gebrandschilderd raam van Joan (Johan Coenraad) Colette (1889-1958) uit 1930. de afbeelding geeft de boodschap van de engel Gabriël aan Maria weer.

De volgende kapel aan de zuidzijde is de Sint-Jozef-kapel. Ook hier hangt een groot gebrandschilderd raam van Joan Colette uit 1930. Hier is Maria afgebeeld op het sterfbed.

Maria met haar ouders Anna en Joachim, Sint-Gertrudiskerk te bergen op Zoom

De volgende kapel is toegewijd aan Sint-Sebastiaan. Het glas-in-loodraam laat afbeeldingen zien van Maria en haar ouders Anna en Joachim. Op het kunstwerk is het jaartal 1892 vermeld.

In het tweede transept-zuid zijn kerkschatten te zien, waaronder een zilveren staakmadonna. In dit transept is een groot glas-in-loodraam van Joan Colette te zien met links Maria en de Heilige Familie. Het raamwerk dateert uit rond 1930. Op een ander glas-in-loodraam is Maria weergegeven in een blauwe mantel. Dit raam is ook gemaakt door Joan Colette.

vaandel van de “Congregatie O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen” met aan de achterzijde de vermelding OLV Hemelvaart 1920 in de Sint-Gertrudiskerk te Bergen op Zoom

In het tweede transept-noord zijn verscheidene afbeeldingen van Maria te zien, waaronder een vaandel. In de volgende kapel staat een Maria-altaar en boven dit altaar wordt een schilderij met “Maria met Kind” getoond.

Mariabeeld in de “Mariadevotiekapel” in de Sint-Gertrudiskerk te Bergen op Zoom

In de “Mariadevotiekapel” staat een groot Mariabeeeld, dat is gemaakt in het begin van de 20e eeuw. Tegenover het beeld hangt een afbeelding van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand.

Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand in de Mariadevotiekapel van de Sint-Getrudiskerk te Bergen op Zoom

Achterin de kerk hangt het schilderij “Onze Lieve Vrouw, Troosteres der Bedrukten”. Dit grote kunstwerk is in 1861 geschilderd door de dan 20-jarige, oorspronkelijk uit Bergen op Zoom afkomstige Antwerpenaar Piet (Pierre Jean) Van der Ouderaa (1841-1915).

schilderij “Onze Lieve Vrouw, Troosteres der Bedrukten” in de Sint-Gertrudiskerk te Bergen op Zoom

In 2021 is van de dagkerk de Sacramentskapel gemaakt. Deze kapel grenst aan de kerkruimte en toren. Hier hangen twee grote glas-in-loodramen. Ze zijn het ontwerp van Piet (Petrus Josephus Cornelius Clijsen (1909-1977) en de uitvoering is gedaan door Karel Mijnsbergen (1897). Het glas-in-loodraam dat “Maria Ten Hemelopneming” toont is gemaakt in 1935.

“Maria Ten Hemelopneming” in de Sacramentskapel van de Sint-Getrudiskerk te Bergen op Zoom

In de Sacramentskapel bevindt zich de Ommegangkapel. In deze kapel staat het grote Mariabeeld, dat in de jaarlijkse Maria Ommegang door het centrum gaat op de laatste zondag van juni. Hier worden ook de kroonjuwelen van de Maria Ommegang getoond, die in 2016 door paus Franciscus (2013), Jorge Maria Bergoglio (1936), zijn gezegend te Rome.

Maria Ommegangbeeld in de Ommegangkapel van de Sint-Gertrudiskerk te Bergen op Zoom
Mariabeeld van de jaarlijkse Maria Ommegang in de Ommegangkapel van de Sint-Gertrudiskerk in Bergen op Zoom

In de torenkamer staat een groot Mariabeeld dat 2,5 m hoog is en daarmee het grootste van Onze-Lieve-Vrouw in Bergen op Zoom.

Geplaatst: 2 mei 2022

~~~

BERGEN OP ZOOM – DE MAAGD
Detail van de afbeelding van de pasgeboren Jezus in de kribbe met Maria en Jozef. Groot glas-in-loodraam in De Maagd, Bergen op Zoom.
Bezoek van de Drie Wijzen in de stal bij Maria, Jezus en Jozef. Groot glas-in-loodraam in de Maagd, Bergen op Zoom

Het gebouw De Maagd, aan de Grote Markt 32, is nu een theater. Echter, de oorspronkelijke functie is een rooms-katholieke kerk. De Maagd is een voormalige parochiekerk met een ontwerp van de Antwerpse architect Josephus-Emanuel Franssen (1792-1855). De naam van deze kerk was Heilige Maagd Maria Ten Hemelopneming. De kerk is gebouwd in de periode 1824-1829 als waterstaatskerk in de neoclassicistische stijl.

Maria, Heilige Geest en 12 apostelen op groot glas-in-loodraam in De Maagd, Bergen op Zoom

In 1987 is het gebouw onttrokken aan de eredienst. Vervolgens vindt een ingrijpende verbouwing plaats. De kerk wordt de stadsschouwburg van Bergen op Zoom. Het gebouw ondergaat een metamorfose en uiteindelijk wordt de kerk omgetoverd in het huidige theater en dit naar een ontwerp van Onno Greiner (1924-2010). De architect weet de kern van het gebouw te behouden. Hierdoor is te zien dat het theater in een kerk is gebouwd. Door prinses Margriet (1943) is in 1990 de schouwburg geopend als “De Maagd”. Het rijksmonument is nu een sfeervol theater.

detail van een groot glas-in-loodraam met Maria en de 12 apostelen in De Maagd, Bergen op Zoom
vlucht naar Egypte, groot glas-in-loodraam, De Maagd, Bergen op Zoom

In het gebouw zijn nog vele elementen van de kerk te zien, zoals robuuste zuilen, grote glas-in-loodramen, schilderingen en een indrukwekkende muurschildering aan de achterwand van het toneel. Schilderingen zijn onder andere van Joan (Johan Coenraad) Colette (1889-1958) en zijn gemaakt in de jaren 1925, 1930 en 1952. Voor het herstel van de muurschilderingen is een beroep gedaan op Zeef Zevenbergen (1949-1998).

Jezus ontmoet zijn bedroefde Moeder, groot glas-in-loodraam in De Maagd, Bergen op Zoom.

De grote glas-in-loodramen, met meermaals Onze-Lieve-Vrouw erop afgebeeld, zijn ontworpen door Piet (Petrus Josephus Cornelius Clysen (1909-1977). De kunstenaar Karel Mijnsbergen heeft de grote werken vervaardigd. Elk raam heeft een arbeidstijd nodig gehad van twee maanden en zijn veelal gemaakt in 1935 en 1936.

Voor de bouw van de toneeltoren zijn twee grote glas-in-loodramen verwijderd. Deze zijn overgebracht naar de Sint-Gertrudiskerk, aan de overzijde van de Grote Markt.

Detail van Maria onder het kruis van haar Zoon, groot glas-in-loodraam in de Maagd, Bergen op Zoom.
detail van groot glas-in-loodraam in De Maagd, Bergen op Zoom

Geplaatst 15 juni 2022

BERGEN OP ZOOM: SINT-CATHARINAKAPEL

De neogotische kapel, die toegewijd is aan Sint-Catharina, kent als ontwerper architect Cornelis Petrus (Kees) van Genk (1838-1914) uit Bergen op Zoom. In 1895 is de kapel ingezegend. De Sint-Catharinakapel is in 1932 en 1933 vergroot en in 2012 gerenoveerd. De kapel is een Rijksmonument. De ingang van de kapel is via de Klaverstraat te bereiken. Op zondagmorgen is de kapel geopend, want dan is er een viering.

glas-in-loodraam met Onze-Lieve-Vrouw en Bernadette in de Sint-Catharinakapel te Bergen op Zoom
glas-in-loodraam met Maria en Jezus bij het overlijden van Jozef in de Sint-Catharinakepel te Bergen op Zoom

De kapel toont vele beelden en een prachtige kruisweg. Veel indruk maken de glas-in-loodramen, waaronder een verschijning van Onze-Lieve-Vrouw aan Bernadette te Lourdes in 1858.

Geplaatst: 11 september 2022

~~~

CHAAM – KAPEL O.L. VROUW TER SNEEUW

Chaam ligt in de provincie Noord-Brabant, enkele kilometers onder Breda, vlakbij de grens met België. Op de Meerleseweg is het de Kapelstraat inrijden en daarna de Kapelweg volgen. Aan de Kapelweg, net buiten de bebouwde kom, tussen de nummers 2 en 6 staat de kapel van O.L. Vrouw ter Sneeuw.

Chaam, kapel O.L. Vrouw ter Sneeuw.
glas-in-loodramen in de Sint-Catharinakapel te Bergen op Zoom, met afbeeldingen van onder meer Maria en Franciscus

Het ontstaan van deze kapel begint in 1942, middenin de Tweede Wereldoorlog. De dan in Chaam pas benoemde, jonge kapelaan A.C.P.M. Hack (1915-1988) hoort van een wonder, waarbij een zieke zuster ineens is genezen. Hij slaagt erin materialen, geld, goedkeuring en morele steun te verkrijgen om een kapel op te richten. De bouwplaats wordt een terreintje waarin een kuil ligt, welke eerst moet worden gedicht. Aannemer Van Raak realiseert de bouw en deze is in 1943 voltooid. Op 10 oktober van dat jaar is de inzegening van het bedehuisje.

De Sint-Catharinakapel heeft een belangrijke functie in de jaren dat deze een onderdeel uitmaakt van Huize Sint-Catharina aan het Sint-Catharinaplein, middenin het historische centrum van Bergen op Zoom. Voor het religieuze leven van de zusters is de kapel dagelijks van belang. Het zijn de gedreven zusters van de Congregatie Zusters Franciscanessen, die tientallen jaren veel zorg verlenen aan ouderen en zieken. Dit duurt tot 1 december 2014, want dan is er geen moederhuis meer. Echter, de kapel blijft en is een parel om te ervaren.

De witte beeltenis van de gekroonde Maria met Kind is het stralende middelpunt van de kapel. Dit beeld is gemaakt door de productieve beeldhouwer Niel Steenbergen (1911-1997). Deze Brabander is mede-oprichter van de kunstacademie te Breda, de latere Sint-Joost. Hij heeft gekozen voor bijzonder materiaal, namelijk Franse Savonière kalksteen. Het onderhoud van de kapel gebeurt door vrijwilligers en zij voorzien de kapel ook van bloemen.

Chaam, Mariabeeld in kapel O.L. Vrouw ter Sneeuw.

De verklaring van de naam O.L. Vrouw ter Sneeuw kent een oud verhaal …
Op 16 januari 1645 vindt marskramer Willem Verreet (of Verreyt) uit Baarle een klein, houten Mariabeeld op de besneeuwde heide tussen Chaam en Ulicoten. Hij is onderweg naar Chaam om er de volgende dag het feest van de Heilige Antonius te vieren. Echter, het liggend beeldje is geheel vrij van witte vlokken. De vinder neemt het Mariabeeldje mee en zet de reis naar Chaam voort. Onderweg wordt Willem Verreet overvallen door twee struikrovers. Zij eisen zijn geld op. Er komt een gevecht en op de marskramer wordt geschoten. Echter …, de vinder van het beeldje blijft ongedeerd, omdat hij de beeltenis voor zich houdt. De criminelen vluchten en Willem Verreet is dankbaar voor de wonderbaarlijke redding. Enkele weken nadien komt de venter met de verkopen spulletjes in Werbeek, dat nabij Retie in het huidige België ligt. Op 15 februari 1645 plaatst hij het beeldje bij een eeuwenoude eik. Willem Verreet vindt dit een veilige plaats; ver genoeg verwijderd van de protestantse, anti-katholieke overheersing in het Brabantse land. De verhalen over de gebeurtenissen van het beeldje verspreiden zich en bijgevolg neemt het aantal pelgrims toe. Dit verneemt, Augustinus Wichmans (1596-1661), de prelaat van Tongerlo en hij neemt het initiatief om een kapel te laten bouwen. Deze geestelijke ambtsdrager gaat voortvarend te werk en in 1646 wordt het bedehuis in gebruik genomen. De kapel wordt toegewijd aan Onze Lieve Vrouw ter Sneeuw. Tijdens de viering van de opening van de kapel zijn er zusters uit Achel aanwezig, onder hen de zieke Elisabeth, die lijdt aan voortdurende bevingen van de ledematen. Er wordt voor haar gebeden en geneest volkomen.

Geplaatst: 25 mei 2020.
Gewijzigd: 5 augustus 2021

~~~

DEVENTER – BROEDERENKERK
Maria met Kind in de retabel van de Broederenkerk te Deventer

De Broederenkerk aan de Broederenstraat 18 te Deventer heet officieel de Rooms Katholieke Sint Lebuinuskerk. De naam Broederenkerk komt van de Minderbroeders Franciscanen die op deze plaats een klooster hadden. De kerk is gebouw in de periode 1335-1338. Dit gebeurt in opdracht van Eleonora van Engeland (1318-1355), die ook is bekend als Alianora van Woodstock, oudste dochter van koning Edward II van Engeland (1284-1327) en Isabella van Frankrijk (1292-1358). Eleonora huwt met Reinoud II van Gelre (±1295-1343). Zij is gravin (1332-1339), hertogin (1339-1343) en regentes (1343-1344) van Gelre.

glas-in-loodraam in de Broederenkerk te Deventer
beeltenis van Maria in de Broederenkerk te Deventer

Vanaf de realisatie van de kerk vinden katholieke vieringen plaats. Deventernaar Geert Grote (1340-1384) begint de beweging van de Broeders en Zusters des Gemenen Levens en deze erudiete man kerkt in dit godshuis. Calvinisten nemen de kerk in bezit in 1579, ook Fransen en Engelsen gebruiken de grote ruimte als kazerne en magazijn. In 1799 komt de kerk weer in katholieke handen.

In de 18e eeuw is de kerk verbouwd en uitgebreid. In 1992 is bij de ingang een stiltecentrum gemaakt. De kerk is meermaals heringericht en gerestaureerd.

albasten Mariabeeldje uit ±1450-1475 in de Broederenkerk te Deventer
kazuifel uit de 15e eeuw in de Broederenkerk te Deventer

In de Broederenkerk zijn verscheidene afbeeldingen van Maria te zien, waaronder grote, staande beelden, een albasten Mariabeeldje van ±1450-1475 uit Frankrijk of Vlaanderen, glas-in-loodramen met de beeltenis van Maria, de vlucht naar Egypte en het bezoek van de engel Gabriël aan Maria. In het stiltecentrum is een afbeelding van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand en daarvoor branden vele kaarsjes. Een kazuifel uit de 15e eeuw met veel borduurwerk met afbeeldingen van onder meer Maria met Kind en de heilige Nicolaas is kleurrijk. Een bezoek aan de kerk is een aanrader.

Maria van Altijddurende Bijstand in de Broederenkerk te Deventer

Geplaatst: 29 juni 2023

~~~

GULPEN – MARIAMONUMENT

In het Zuid-Limburgse Heuvelland ligt de plaats Gulpen, aan het riviertje de Gulp. Vlakbij het centrum is de Gulperberg gesitueerd. Op de top van deze heuvel staat een imposant Mariamonument, dat is ontworpen door beeldhouwer Piet Gerrits (1878-1957) en gemaakt door Charles Vos (1888-1954). Het beeld is vervaardigd van wit beton en meet 3 meter. Onder het beeld staat de tekst: “alle geslachten zullen mij zalig prijzen”. Geheel onderaan de sokkel staat op elke zijde een typerend woord, dat betrekking heeft op Onze-Lieve-Vrouw, namelijk “Moeder”, “Middelares”, “Maagd” en “Medeverlosseres”. Het Mariamonument is een symbool voor de rol van Haar in het verlossingswerk. Het grote beeld staat op een plantsoen, met gazon en zitbanken.

Mariamonument te Gulpen
Op grote hoogte geplaatst Mariabeeld in Gulpen.

Het Mariabeeld is het hoogst geplaatste Mariabeeld in Nederland op de top van de 157 meter hoge Gulperberg. De beeltenis staat op een hoge, vierkanten sokkel van maar liefst 13 meter. Het beeld van Maria kijkt dus vanaf 170 meter naar het Limburgse land. De sokkel is aan de vier kanten verfraaid met mozaïeken en vermeldt de namen van de parochies, die ooit tot het dekenaat Gulpen hebben behoord.

Mariamonument in Gulpen

In 1935 is het Mariamonument geplaatst in samenwerking met alle parochies van het dekenaat Gulpen. De inwijding is gebeurd door de Limburger Guillaume Lemmens, bisschop van Roermond van 1932 tot in 1957. Het hoge monument is geplaatst op zo’n 200 meter van de plek waar in 1834 een Missiekruis is opgericht. Sinds 1935 trekt het Mariamonument pelgrims en boeren, die het beeld vereren om goede oogsten te verkrijgen.

In 2010 is het Mariabeeld opnieuw toegewijd aan het dekenaat Gulpen-Gronsveld. De wijding is verricht door Frans Wiertz, bisschop van 1993 tot in 2017.

Tekst bij Mariamonument op de Gulperberg

Het adres van het Mariamonument is Gulperbergweg, 6271 NL Gulpen.

Geplaatst: 19 januari 2021

~~~

HEILIG LANDSTICHTING – MUSEUMPARK ORIENTALIS
Huisje van Maria, Heilig Landstichting

Vlak achter Nijmegen, dicht tegen de grens met Duitsland, ligt het Museumpark Orientalis. Het park is aangelegd in de Heilig Landstichting aan de Profetenlaan. Orientalis biedt bezoekers een ontdekkingsreis aan naar en in het oude Midden-Oosten. De tocht gaat naar plaatsen om nader kennis te maken met het jodendom, christendom en islam.

Vlak achter Nijmegen, dicht tegen de grens met Duitsland, ligt het Museumpark Orientalis. Het park is aangelegd in de Heilig Landstichting aan de Profetenlaan. Orientalis biedt bezoekers een ontdekkingsreis aan naar en in het oude Midden-Oosten. De tocht gaat naar plaatsen om nader kennis te maken met het jodendom, christendom en islam.

Huisje van Maria, Heilig Landstichting

De route gaat eerst langs het Joods dorp Beth Juda en daar is onder andere het “huisje van Maria” te betreden. Onderweg naar Karavanserai, waar reizigers tijdelijk verblijven om wat te rusten, is ook de “Geboortegrot” te bezoeken.

Geboortegrot, Heilig Landstichting
Geboortegrot, Heilig Landstichting

Verder laat Orientalis ook nog zien het Arabisch dorp Omani en een Romeinse straat in Jeruzalem. In de woestijn staat de nog af te bouwen toren van Babel. Het vredespad toont veel afbeeldingen van onderscheiden mensen, die zich voor de vrede hebben ingezet. Een plaatsje voor Maria zou hier niet misstaan. Tot slot kan het binnenmuseum worden bezocht, alwaar tentoonstellingen worden gehouden.

Binnenmuseum, Heilig Landstichting

Het interieur van de kerk is geïnspireerd op dat van de Sint-Jan kathedraal in ‘s-Hertogenbosch. Vele beelden in de kerk zijn gemaakt door houtsnijder Hendrik van der Geld (1838-1914), die vele neogotische kerkinterieurs heeft gemaakt. De gebrandschilderde ramen zijn gemaakt door de in Parijs geboren glazenier Jean-Baptiste Capronnier (1814-1891), die ook heeft meegewerkt aan de Sint-Jan kathedraal in het nabij gelegen ‘s-Hertogenbosch. Hij en architect Henri van Tulder kenden elkaar en beiden woonden in het Belgische Schaarbeek. In de kerk staat een bijzonder mooie Mariakapel. De kerk is rijksmonument.

Geplaatst 12 april 2022

~~~

OSS – KERK EN BEELDENGROEP
Mariakapel in de kerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Oss

De kerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen is gelegen aan de Kerkstraat 15 te Oss. Deze kerk staat ook bekend als de Grote Kerk en is in neogotische stijl gebouwd. Het gebouw is ontworpen door architect Henri (Hendrik Jacobus) van Tulder (1819-1903). De kerk is gebouwd in de periode 1857-1859 en het is de vervanging van de middeleeuwse Sint-Willibrorduskerk uit 1400, die op dezelfde plaats heeft gestaan.

kerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Oss

Het interieur van de kerk is geïnspireerd op dat van de Sint-Jan kathedraal in ‘s-Hertogenbosch. Vele beelden in de kerk zijn gemaakt door houtsnijder Hendrik van der Geld (1838-1914), die vele neogotische kerkinterieurs heeft gemaakt. De gebrandschilderde ramen zijn gemaakt door de in Parijs geboren glazenier Jean-Baptiste Capronnier (1814-1891), die ook heeft meegewerkt aan de Sint-Jan kathedraal in het nabij gelegen ‘s-Hertogenbosch. Hij en architect Henri van Tulder kenden elkaar en beiden woonden in het Belgische Schaarbeek. In de kerk staat een bijzonder mooie Mariakapel. De kerk is rijksmonument.

kerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Oss

Aan de zuidzijde van de kerk Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen in de Kerkstraat is een gedenkteken geplaatst. Dit is de “Triomferende Maria, geflankeerd door twee engelen” uit 1894. Deze unieke beeldengroep is het initiatief van pastoor-deken Arnoldus van de Laar (1826-1899). Het gedenkteken is een dankbetuiging voor de weergekeerde rust in Oss. Het is een dankuiting voor de inlossing van een belofte. Immers, in 1893 zaaide de Bende van Oss dood en verderf. Jarenlang teisterde een golf van criminaliteit de streek.

beeldengroep te Oss

Maria staat in de beeldengroep centraal. Zij staat op een wereldbol en vertrapt een slang met een appel in de bek. Dit staat symbool voor het overwinnen van het kwaad. Maria is afgebeeld met gevouwen handen en is biddend weergegeven. De beeldengroep is ontworpen door de restauratie-architect, tekenaar en kunstschilder Lambert Hezenmans (1841-1909) uit ‘s-Hertogenbosch. De beelden zijn gemaakt door de Antwerpse beeldhouwer (Jan) Frans De Vriendt (1829-1919). De stijl van de drie beelden is neogotisch. Het Mariabeeld is 2.10 meter en de beelden van de engelen zijn beiden 1.80 meter hoog. Het materiaal van de drie beelden is Savonnières; Franse kalksteen. De beelden zijn onderling verbonden door een smeedijzeren hekwerk en zijn geplaatst op vierkante, hardstenen sokkels van 2 meter hoog. De tekst op de linkersokkel luidt “Ter herinnering aan het noodlottig jaar 1893”. Op de sokkel van het Mariabeeld staat “Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis. Ik ben Bewaarster dezer plaats”. De rechter sokkel vermeldt: “Tot dankzegging voor de gelukkige uitkomst in 1894”. In 1894 is de beeldengroep onthuld en ingezegend. Het is een rijksmonument.

~~~

OUDENBOSCH – BASILIEK
basiliek in Oudenbosch
basiliek in Oudenbosch


basiliek in Oudenbosch

De Brabander Willem Hellemons (1810-1884) is lang pastoor in Oudenbosch, namelijk van 1842 tot in 1884. Hij heeft een grote liefde voor de Italiaanse hoofdstad, omdat hij jarenlang in Rome heeft gewoond en gestudeerd. Hierdoor heeft Willem Hellemons de Sint-Pieter en de Sint-Jan van Lateranen goed leren kennen. De pastoor besluit in de provincie Noord-Brabant een verkleinde versie van de Sint-Pieter te Rome te laten bouwen.

Het kerkgebouw te Oudenbosch is ontworpen door architect Pierre Cuypers (1827-1921). Het wordt een verkleinde kopie van de Sint-Pieter en dit op een schaal van 1 op 16. De voorgevel van het grote godshuis lijkt sterk op de frontzijde van de Sint-jan van Lateranen en is voltooid in 1892. De buitengevel is gemaakt onder de regie van politicus, hoogleraar en architect Gerardus Jacobus van Swaaij (1867-1945). Ook al is de basiliek aanmerkelijk kleiner dan de Sint-Pieter in Rome, toch zijn de afmetingen indrukwekkend met 81 meter lengte, 55 meter breedte en 63 meter hoogte. De bouw van het kerkgebouw heeft bijna 30 jaar geduurd, namelijk van 1865 tot 1892. De basiliek toont prachtige kunst met beelden, schilderijen en schilderwerken. Er zijn heel wat schatten te zien, zoals afbeeldingen van Maria en beeltenissen van onder meer de Heilige Agatha, de Heilige Barbara, Sint-Petrus en Paus Johannes Paulus II. Daarnaast staan op het hoogaltaar beelden van heiligen. De Vlaamse beeldhouwer (Jan) Frans De Vriendt (1829-1919) heeft meer dan 40 beelden voor de kerk gemaakt. Het baldakijn is imposant en lijkt sprekend op dat van de Sint-Pieter te Rome. In de basiliek is veel schilderwerk van Oudenboschenaar Cornelis Raaymakers (1890-1960) te zien. Bij het bekijken en benaderen van de grote koepel komen zijn schilderingen heel dichtbij. Verder beschikt de basiliek over een kerkorgel uit 1773, dat is gemaakt door de Duitser Christian Ludwig König (1717-1789) uit Keulen.

In 1912 ontvangt de kerk de eretitel van basiliek. In 1954 is de Stichting Behoud Basiliek opgericht om te waarborgen dat het grote gebouw in goede staat blijft behouden. In 1959 is met de nodige, ingrijpende restauratie begonnen en deze is voltooid in 1987.

In de jaren 2016 en 2017 is de crypte, die onder de basiliek ligt, geheel verbouwd. Hierdoor kunnen ook grote groepen bezoekers worden ontvangen. Verder is er een museum ondergebracht met kerkschatten en is er een ruimte om de geschiedenis van de basiliek te belichten. De crypte herbergt ook een winkel waar devotionalia te koop zijn.

basiliek in Oudenbosch

De basiliek is een rijksmonument.

Het adres van de basiliek is Markt 57 te Oudenbosch. Voor actuele informatie is de webstek www.basiliekoudenbosch.com te raadplegen.

Voor het gevoel van de vele bezoekers aan de basiliek ligt een stuk van Rome in Oudenbosch.

basiliek in Oudenbosch

basiliek in Oudenbosch

Geplaatst 22 december 2020

~~~

ROOSENDAAL – DE KAPELBERG

In het Brabantse Roosendaal bevindt zich De Kapelberg. Hier staat de Mariakapel, welke is toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten.

Een legende vertelt, dat een schipper vaart op de Steenbergse Vliet. Hij geraakt in nood op 19 november 1421, de dag van de Sint-Elisabethsvloed. De schipper belooft Maria een kapel te bouwen als hij veilig aan land komt. Dit gebeurt en de verering van Maria begint hier.

In de loop van de 19e eeuw wordt een Mariabeeld geplaatst op een ” bergje” en vandaar de latere naam De Kapelberg. Dit “bergje” is omgeven geweest door zeven heuveltjes en op elke ophoging heeft een ijzeren kruisje gestaan. De zeven kruisjes zijn een verwijzing naar de Zeven Smarten van Maria.

Ik sta voor de kapel en verneem, dat de huidige, achthoekige Mariakapel is gebouwd in de jaren 1896/1897. De kapel heeft een romaans uiterlijk. Op de voorgevel, boven de entree, lees ik de tekst: “Sancta Dei Matri Consolatrici Afflictorum Sacrum”, hetgeen betekent “Heiligdom voor de Heilige Moeder Gods, Troosteres van de Bedrukten”. In de kapel zijn aquarel-gravures te zien, welke de Zeven Smarten van Maria voorstellen. Op drie gebrandschilderde ramen is de geschiedenis van De Kapelberg afgebeeld. In het kleine godshuis is een kopie te zien van de Zwarte Madonna van het Spaanse bedevaartoord Montserrat.

De Mariakapel is gelegen langs de snelweg A17, aan de rand van industrieterrein Borchwerf Noord en wel aan de Deurlechtsestraat 5, 4707 RP Roosendaal. De kapel is dagelijks geopend en is een unicum in het West-Brabantse, religieuze landschap.

Geplaatst: oktober 2019
Laatst gewijzigd: 12 mei 2022

~~~

ROTTERDAM – MARIAKAPEL

In de Citykerk Het Steiger Sint Dominicus is een bijzondere Mariakapel.

De naam van de kerk komt van een voormalig kerkgebouw, dat aan de overzijde van het aangrenzende water aan Het Steiger heeft gestaan. Tijdens het grote bombardement op Rotterdam door de Duitse Luchtmacht op 14 mei 1940 is die kerk volledig vernield. De eerste steen van de huidige kerk is gelegd op 2 mei 1959. De uitvoerend architect is Chris Knol (1926-2014). De kerk wordt beheerd door de Dominicanen, die sinds de 14e eeuw in Rotterdam actief zijn. De rechterzij-ingang van de kerk geeft toegang tot de Mariakapel.

beeltenis van “Maria, beschermvrouwe van de stad Rotterdam” in de Mariakapel van de Citykerk Het Steiger Sint Dominicus te Rotterdam
beeld van “Maria, beschermvrouwe van de stad Rotterdam” in de Citykerk Het Steiger Sint Dominicus te Rotterdam

De beeltenis van Onze-Lieve-Vrouw heeft de naam “Maria, beschermvrouwe van de stad Rotterdam”. De afbeelding is Maria met een wijde mantel, die de stad beschermt. Onder de Maagd Maria zijn onder meer afgebeeld, de toren van de Laurenskerk, de Euromast en Het Witte Huis; de eerste wolkenkrabber en dat niet alleen van Nederland, maar van heel Europa. De bijzondere afbeelding van Maria is gemaakt door kunstenaar Gérard Héman (1914-1992), die jarenlang in Rotterdam heeft gewerkt en gewoond.

De kerk is een Rijksmonument sinds 2013.

Adres:
Citykerk Het Steiger Sint Dominicus,
Nieuwstraathof 2,
3011GN Rotterdam.

Op www.johannesparochie.nl is actuele info te vinden.

Geplaatst: 11 november 2022

~~~

SIMPELVELD – KAPEL ONZE-LIEVE-VROUW STERRE DER ZEE

In het Zuid-Limburgse Simpelveld ligt een prachtige Mariakapel op de hoek van de Rodeput, namelijk de Kapel Onze-Lieve-Vrouw Sterre der Zee. De goed onderhouden en zeer verzorgde kapel ligt aan een ruim plantsoen.

Simpelveld, kapel Onze-Lieve-Vrouw Sterre der Zee.

De bakstenen kapel is wit geschilderd en is aan de straatkant omgeven door een lage muur. De toegang tot de kapel kent een smeedijzeren deur met plexiglas. Deze deur heeft een cementboog. Het interieur is wit gestuukt.

Simpelveld, kapel Onze-Lieve-Vrouw Sterre der Zee.

Boven het natuurstenen altaar is een mooie afbeelding te zien van Maria, de Sterre der Zee. Hiernaast is het gebed van de Sterre ter Zee te lezen. In de Mariakapel zijn vier glas-in-loodramen geplaatst. De vier gekozen thema’s zijn: annunciatie, visitatie, geboorte Jezus en kroning van Maria. De ramen zijn geplaatst in cementbogen en zijn vervaardigd door Maastrichtenaar Harrie Pieters (1916-1985). De ramen vermelden het jaartal 1955. Aan de achtergevel is een smeedijzeren kruis geplaatst.

De kapel is gebouwd in 1951 en is ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Simpelveld, kapel Onze-Lieve-Vrouw Sterre der Zee.
Simpelveld, kapel Onze-Lieve-Vrouw Sterre der Zee.

De kapel is een uiting van dank aan Maria voor het gespaard blijven voor groot oorlogsgeweld in de Tweede Wereldoorlog. De kapel is een voorstel geweest van Guillaume Lemmens (1884-1960). Deze Limburgse bisschop van Roermond heeft de kapel in juli 1951 ingezegend. Tot 1987 is de kapel beheerd en onderhouden door het buurtschap. Vervolgens is de kapel ondergebracht in een stichting en ook gerenoveerd.

Geplaatst: 10 juli 2020

~~~

~~~

SITTARD – BASILIEK + KLOOSTERKAPEL

Aan de Oude Markt in het centrum van het Limburgse Sittard staat de “Basiliek van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart”. In 1875 wordt gestart met de bouw van de neogotische kerk en in 1879 is het werk voltooid. Architect is de in Harlingen geboren Johan Kayser (1842-1917), die later in Limburg is komen wonen.

Sittard, basiliek Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart

In 1883 is de kerk, als eerste in Nederland, verheven tot basiliek door Leo XIII, die paus is in de periode 1878-1903. De in Rome gemaakte wit marmeren plaat, die is ingemetseld in het portaal van de hoofdingang, maakt melding van de heuglijke toekenning van deze titel.

De “Broederschap van O.L.V. van het Heilig Hart” is in 1867 opgericht met het doel de verspreiding van vroomheid in Nederland te bevorderen. Dit broederschap is gewijzigd in het “Aartsbroederschap van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart”. Deze organisatie beheert de basiliek en is volledig afhankelijk van giften.

Sittard, basiliek Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart

In de eerste basiliek van Nederland zijn van Maria beelden en schilderwerken geplaatst, zoals centraal op het altaar en in glas-in-loodramen.

Sittard, basiliek Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart

Met name in het laatste kwart van de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw is de basiliek een heel veel bezocht bedevaartsoord. In de basiliek zijn er duizendvoudige dankbetuigingen te zien en dit maakt het gebouw, dat een rijksmonument is, een nog groter juweel van de 19e eeuwse neogotiek.

beeld van Maria Maria en Jezus met scapulieren in Bezinningshuis te Sittard

In Sittard is ook een kloosterkapel, die is gelegen onderaan de Kollenberg, de laatste uitloper van de Ardennen. Hier ligt op nummer 2 het Bezinningshuis Regina Carmeli. De activiteiten van het Bezinningshuis zijn onder meer het verzorgen van geloofscursussen, het houden van retraites en het organiseren van bezinningsbijeenkomsten en onthaastingsdagen. Ook zijn hier overnachtingsmogelijkheden. Verder zijn er zalen voor bijvoorbeeld conferenties en vergaderingen. Het complex, met klooster en bezinningshuis, is enkele keren uitgebreid. Het klooster is in 1925 gebouwd. In 1963 is de grote kloosterkapel gerealiseerd, die in 2006 is veranderd. In het complex is ook een Lourdeskapel.

grafsteen van Anna Maria Tauscher van den Bosch in de kapel van het klooster bij het Bezinningscentrum te Sittard
schilderij met Maria en de engel Gabriël in het Bezinningshuis te Sittard
beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima in het Bezinningshuis te Sittard

In de kloosterkapel is de Duitse Anna Maria Tauscher van den Bosch (1855-1938) begraven in 1987. Zij is de doorzettende stichteres van de Kamelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus. In 2006 is Anna Maria Tauscher van den Bosch, als Maria-Teresa van de Heilige Jozef, zalig verklaard.

Op de hoek Kollenberg/Akerweg staat een veldkapel uit 1825 van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten, die in 2007 is gerestaureerd.

Bovenaan de Kollenberg, op 97 meter hoogte, ligt de Sint-Rosakapel, die in 1675 is gebouwd en dit ter ere van de Heilige Rosa van Lima. In 1668 is op voorspraak van de Heilige Rosa een epidemie gestopt in Sittard. De Heilige Rosa is de patrones van Sittard.

Geplaatst: 23 februari 2021
Laatst gewijzigd: 17 augustus 2022

~~~

STEYL – KLOOSTERDORP

Het kloosterdorp Steyl ligt aan de rivier de Maas, vlakbij Venlo in Nederlands Limburg.

De grondlegger van het kloostercomplex is de in het Duitse Goch geboren Arnold Janssen (1837-1909). Op 15 augustus 1861, feestdag van Maria Tenhemelopneming, wordt hij tot priester gewijd. Arnold Janssen is de pionier van de moderne missie-organisatie in Europa. Hij wil Duitstalige katholieken betrekken bij het missiewerk. Echter, hij wordt belemmerd in de uitvoering ervan in Duitsland. Dit komt door de Duitse “Kulturkampf” (1871-1887) en deze leidt tot een hevige confrontatie tussen Kerk en Staat. De strijd is gericht tegen het katholieke cultuurgoed in scholen en katholieke ideeën. Hierdoor is de oprichting van een missiehuis in Duitsland niet toegestaan. Bijgevolg wijkt Arnold Janssen uit naar Nederland en sticht op 8 september 1875, de feestdag van Maria Geboorte, de eerste Duitse missiecongregatie voor mannen in het Nederlands-Limburgse Steyl.

In 1889 sticht Arnold Janssen de missiezusters van Steyl; de Dienaressen van de Heilige Geest. Deze zusters zijn in het blauw gekleed en worden genoemd de blauwe zusters van het Heilig Hartklooster. In de hal van het klooster staat een overzicht van de wereldwijde vestigingen van de congregatie. Aan dit klooster is een grote tuin verbonden, waarin een Lourdesgrot staat. Echter, het domein is niet vrij toegankelijk.

Steyl, hal Heilig Hartklooster, overzicht missies

In 1896 richt Arnold Janssen de organisatie van de aanbiddingszusters van Steyl op; de Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding. Deze zusters dragen een lichtrood kleed en dit als symbool van de liefde van de Heilige Geest. Het interieur van de kloosterkapel van deze zusters is deels te zien vanuit de zijkapel, want deze ruimte is voor bezoekers bestemd.

Het gevolg van het oprichten van de drie congregaties is dat er vele duizenden missionarissen en missiezusters van Steyl wereldwijd actief zijn en dat tot heden toe.

Arnold Janssen is een groot vereerder van engelen en dit blijkt uit de aanwezigheid van afbeeldingen van engelen in de kloostergebouwen en de benaming van onder andere de dubbelkerk, welke is toegewijd aan Sint-Michaël. Deze kerk ligt aan het Missiehuis Sint-Michaël van paters en broeders. Beneden- en bovenkerk zijn gebouwd om tot een dubbelkerk te komen. Dit komt door de beperkte ruimte en de grote behoefte om te kerken.

Arnold Janssen organiseert ook retraites (perioden van afzondering voor mensen om bijvoorbeeld te bidden en te overdenken), zet een drukkerij op met persapostolaat en komt ook met een lekenapostolaat.

Steyl, kloosterdorp, Mariabeeld in benedenkerk Sint-Michaël, bij graf van de stichter Arnold Janssen

De tombe van Arnold Janssen staat in de benedenkerk van de dubbelkerk van Sint-Michaël en rust op 3 draagstukken. De dragers van de sarcofaag symboliseren de 3 kloosterorden, die hij heeft bedacht en mede gesticht. Op de dekplaat van de grafsteen zijn behalve naam, geboorte- en sterfjaar, ook vermeld de 3 woorden die hem karakteriseren, namelijk PATER (vader), DUX (leider) en FUNDATOR (stichter). Vanuit Rome verklaart paus Johannes Paulus II Arnold Janssen heilig in 2003.

Steyl, Lourdesgrot in kloostertuin Missiehuis

Niet alleen is Arnold Janssen van belang in de oprichting en organisatie van de 3 kloosterorganisaties, maar ook bijzonder krachtdadige vrouwen, als Aldolfine Tönnies, Helena Stollenwerk en Hendrina Stenmanns.

Aldolfine Tönnies (1862-1934) is geboren in het Duitse Horst-Emscher (nu Gelsenkirchen-Horst). Zij komt in 1891 bij de missiezusters van Steyl en ontvangt de naam Maria Michaele. Deze zuster is in 1896 medestichteres en de eerste moederoverste van de organisatie van de slotzusters; de Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding. Deze zusters leven in afzondering (clausuur). Als generaal-overste sticht zij vele kloosters over de hele wereld. Het orgel van de kloosterkapel van de zusters van de Altijddurende Aanbidding is in 1933 geplaatst. De eerste requiemmis, die door het orgel wordt begeleid, is op 28 februari 1934. Het is dan de uitvaartplechtigheid voor Moeder Maria Michaele.

De Steyler Missiezusters zijn in 1889 begonnen. Een medestichteres is Anna Helena Stollenwerk (1852-1900). Zij is geboren in het Duitse Rollesbroich. Helena Stollenwerk komt in 1882 in het Missiehuis te Steyl en ontvangt de naam Zuster Maria. Zij wordt leidster van de missiezusters. In 1898 treedt Helena Stollenwerk in bij de Aanbiddingszusters van Steyl.

Een andere medestichtster van de Missiezusters van Steyl is Hendrina Stenmanns (1852-1903) en zij is geboren in het Duitse Issum. In 1884 komt Hendrina Stenmanns in het missiehuis Sint-Michaël in Steyl en ontvangt de naam Zuster Josefa. Zij gaat in 1898 naar de Zusters van de Altijddurende Aanbidding en wordt daar overste.

In en rond de kloostercomplexen is het goed te verblijven om te bidden. Ook zijn beelden en grotten te bekijken, zoals in de kloostertuin van het Missiehuis.

Steyl, kloostertuin Missiehuis, grot Maria van Zeven Smarten
Steyl, kloosterdorp, kloostertuin Missiehuis, grot Maria van Zeven Smarten

Geplaatst: 17 augustus 2020

THORN – KAPEL ONDER DE LINDEN

In 1673 is “de Kapel van O.L. Vrouw van Loreto onder de Linden” gesticht door het Stift Thorn (klooster). Een jaar later is de kapel voltooid en in gebruik genomen. Vanaf de straat is er een goed beeld op het exterieur van de kapel. Waar de naam “onder de linden” vandaan komt is dan ook meteen te zien, want hoge, oude linden staan als machtige bomen de kapel te beschermen. Vlakbij de ingang van de kapel staat een vredespaal. Dit is aan de Heerbaan-Kapel 4, 6017RB Thorn.

De huidige kapel bestaat uit twee delen, welke worden gemarkeerd door een tweetal torentjes. Het oudste, laagste gedeelte is van 1673. Dit deel van de kapel is een kopie van het “Santa Casa” ofwel Heilig Huis van Nazareth, dat in het Italiaanse Loreto centraal in de basiliek is gebouwd. Hieraan dankt de kapel te Thorn de naam O.L. Vrouw van Loreto.

Door de toename van het aantal bezoekers is de kapel vergroot en dit te zien aan het hoogste deel van het bijzondere godshuis. De uitbreiding is gerealiseerd in 1811. Sinds 1822 is de parochie van de Heilige Michaël te Thorn eigenaar van de kapel.

Geplaatst: 14 maart 2020

~~~

TILBURG – DE HASSELTSE KAPEL

De Hasseltse Kapel is gelegen in een parkje, aan het Hasseltplein 7 te Tilburg. Een andere naam voor de kapel is Onze-Lieve-Vrouw Visitatie.

Hasseltse Kapel in Tilburg

De Hasseltse Kapel kent een oude geschiedenis, want al rond 1530 is de kapel gesticht. Dit is af te leiden uit het jaartal 1536, dat het klokje in de toren vermeldt. De kapel dankt de naam aan de Hasselt, een herdgang, boerengehucht, waarvan de bewoners de kapel hebben opgericht. Het gebouw is het oudste monument in Tilburg. De kapel wordt een druk bezochte devotieplaats, waar ook vieringen worden gehouden.

Halverwege de 17e eeuw maken de overheersende protestantse machthebbers een einde aan de godsdienstvrijheid. Dit heeft tot gevolg dat in de kapel geen religieuze activiteiten meer mogen plaatsvinden. Deze situatie verandert in 1743, als de kapel in zeer bouwvallige staat verkeert. Op kosten van de gemeente wordt de kapel opgeknapt. De nieuwe bestemming wordt eerst een weverswoning en later komt in het gebouw een herberg.

Hasseltse Kapel in Tilburg

In 1794 bezetten de Fransen Nederland en dan mogen de katholieken hun godsdienst weer in het openbaar beoefenen. In 1796 wordt een nieuw, houten Mariabeeld in de kapel geplaatst en dan is de ruimte weer toegankelijk voor gelovigen. Het beeld met Maria en Jezus dateert uit de 18e eeuw en is een staakmadonna; een stok met twee hoofdjes erop en een mantel om de stok. De kapel trekt veel bezoekers, waaronder Peerke Donders (1809-1887), die er vaak komt bidden, totdat hij lepralijders in Suriname gaat helpen.

In de jaren 1971-1972 ondergaat de kapel een ingrijpende en hoognodige restauratie en wordt het rijksmonument in mooie luister hersteld.

In 1972 is de kapel verrijkt met een houten beeld uit de 18e eeuw met Jozef en Jezus. Het kunstwerk hangt rechts vooraan tegen de muur. In de kapel hangen 2 kasten met ex voto’s en ook votieftafels. Deze zijn geschonken vanuit een gelofte, uit dankbarheid of hoop op betere tijden.

Hasseltse Kapel in Tilburg

Sinds 1983 hangt linksvoor in de kapel een bronzen reliëf: Maria Visitatie. Dit is vervaardigd door de gedreven en productieve kunstenaar Niel Steenbergen (1911-1997) uit Oosterhout.

Hasseltse Kapel in Tilburg

Buiten de kapel, op het grasveld, staat een beeld van Sint-Anna te Drieën, uit 1990, van kunstenaar Bart van Hoek. Ook er is een beeld te zien van een jonge Maria. Dit beeld is uit 1998 en is gemaakt door de Tilburgse kunstenaar Charles Vergouwen (1946-2019).

Momenteel valt het beheer van de kapel onder een stichting en heeft de parochie het eigendom van het bijzonder mooie gebouw. De Stichting Vrienden van de Hasseltse Kapel zorgt voor de financiële ondersteuning van de organisatie van het gebouw. Jaarlijks bezoeken zo’n 100.000 mensen de kapel en bewonderen deze parel van volksgeloof, die dagelijks is geopend.

Hasseltse Kapel in Tilburg

Meer info is op www.hasseltsekapel.nl te vinden.

Geplaatst: 20 mei 2020.
Bijgewerkt: 28 januari 2021

~~~

UDEN – MUSEUM KRONA

In het oosten van de provincie Noord-Brabant ligt Uden en in die plaats is het Museum Krona gevestigd aan de Veghelsedijk 25. Het museum is gelegen in een eeuwenoud, ommuurd abdijcomplex dat nog gedeeltelijk wordt bewoond door zusters Birgittinessen.

De toegangspoort en de kruidentuin voorbij komen de bezoekers in het museum. Het Museum Krona, voorheen Museum Religieuze Kunst, bezit een mooie en uitgebreide collectie religieuze kunst en bestaat sinds 1973. In 2019 is de naam van het museum veranderd in Museum Krona en Krona is het Zweeds voor kroon. Immers, de stichteres van de Birgittinessen is Birgitta van Zweden (1303-1373). Birgitta is een vrouw van adel, die op latere leeftijd voor een kloosterleven heeft gekozen. Door haar vorstelijke afkomst en de keuze voor een leven met Jezus Christus wordt Birgitta met twee kronen voorgesteld.

Museum Krona te Uden met originele beeld Onze-Lieve-Vrouw ter Linde

De uitgebreide collectie is tot stand gebracht door schenkingen en bruikleningen van kerken, kloosters en particulieren. Een bijzonder onderdeel van de collectie is in de benedenzaal te zien. In Uden is er al eeuwen de verering van Onze-Lieve-Vrouw ter Linde en dit krijgt in de benedenzaal ook de nodige aandacht met het originele Mariabeeld, dat uit 1525 dateert. Daar hangt ook het vaandel van het Broederschap Onze-Lieve-Vrouw ter Linde en draagt de titel “Behoudenis der Kranken”. Het museum laat niet alleen iconen zien, maar ook beeldhouwkunst, edelsmeedkunst, volksdevotie en moderne kunst. Hieronder zijn vele afbeeldingen van Maria, zoals het schilderij uit 1518 “Maria met Kind omgeven door musicerende engelen” van Jacob Cornelisz. van Oostsanen, ook Jacob War genaamd (±1475-1533) en een eikenhouten beeld Maria met Kind uit 1520 en zelfs een uit 1420.

Museum Krona te Uden
Museum Krona te Uden

Het museum is geopend van dinsdag tot en met zondag. Nadere info is te vinden op www.museumkrona.nl en hier wordt ook de actualiteit van exposities vermeld.

Museum Krona te Uden

Geplaatst: 16 februari 2021

~~~

UDEN – KAPEL ONZE-LIEVE-VROUW TER LINDEN

Aan het Lieve Vrouweplein 2 in het Brabantse Uden staat de Kapel van Onze-Lieve-Vrouw ter Linde in de grotere Kapel van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen. Dit is de voormalige Kruisherenkapel, die is gebouwd in 1904. Ooit maakte de kapel deel uit van een kloostercomplex. De Kruisheren is de enige, nog steeds bestaande, middeleeuwse orde, die in de Lage Landen is gesticht. Deze Orde van het Heilig Kruis is in 1248 officieel opgericht. De leden zijn veelal geestlijken en zij noemen zich Kruisbroeders.

Kapel O.L.V. ter Linde te Uden
Kapel O.L.V. ter Linde

De geschiedenis vertelt, dat in Uden een Mariabeeld is gevonden in een lindeboom en zo is de naam ontstaan Onze-Lieve-Vrouw ter Linde. Al in 1358 is het voor het eerst sprake van het beeld.

Kapel O.L.V. ter Linde te Uden

Gedurende de Contrareformatie (1522-1563), een katholieke reactie op de protestantse Reformatie, leggen de Kruisheren zich toe op de organisatie van de verering van Onze-Lieve-Vrouw ter Linde. In 1712 bouwen de Kruisheren een achthoekige kapel voor het Mariabeeld. Dit gebeurt op de plaats waar ooit de lindeboom heeft gestaan, waarin het Mariabeeld is gevonden.

Aan het Mariabeeld zijn wonderen toegeschreven. In de 17e en 18e eeuw kwamen jaarlijks tienduizenden op bedevaart naar Onze-Lieve-Vrouw ter Linde.

In 2009 vertrekken de Kruisheren uit Uden en komen klooster en kapel in eigendom van Brabant Zorg. De kapel is een rijksmonument.

Aan het Mariabeeld zijn wonderen toegeschreven. In de 17e en 18e eeuw kwamen jaarlijks tienduizenden op bedevaart naar Onze-Lieve-Vrouw ter Linde.

In 2009 vertrekken de Kruisheren uit Uden en komen klooster en kapel in eigendom van Brabant Zorg. De kapel is een rijksmonument.

Tegenwoordig staat in de kapel een replica van het bekende beeld. Onder het Mariabeeld staat de tekst “O Maria, toon dat gij onze Moeder zijt”. Het originele beeld staat in het Museum Krona te Uden.

Geplaatst: 5 januari 2020

~~~

UDEN – MARIABEELD in SINT-PETRUSKERK

De Sint-Petruskerk staat aan de kerkstraat 24 in het centrum van het Brabantse Uden. De start van de bouw van de kerk is in 1887 onder leiding van bouwpastoor Antonius Spierings (1835-1918). De uit Oss komende pastoor is in Uden actief in de periode 1880-1918. De architect van het gebouw is Carl Weber (1820-1908). De kerk is ingezegend in 1890 door de Brabantse bisschop Adrianus Godschalk (1819-1892) uit ‘s-Hertogenbosch.

Mariabeeld in de Sint-Petruskerk te Uden

De Mariakapel staat in de kerk vlakbij de ingang. Het Mariabeeld is bijzonder innemend. Maria en de kleine Jezus zijn gekroond en dragen rode kleding. Een lange, witte sluier gaat om Maria en haar Zoon heen.

Mariabeeld in de Sint-Petruskerk te Uden

De parochie Sint-Petrus heeft op www.parochiesintpetrus.nl de nodige informatie geplaatst. De kerk is een rijksmonument.

Geplaatst: 15 december 2020

~~~

UTRECHT – MARIAKAPEL IN SINT-CATHARINAKATHEDRAAL
Mariakapel in de Sint Catharinakathedraal te Utrecht.

De Sint-Catharinakathedraal is de bisschopskerk van het aartsbisdom Utrecht. De kathedraal is gelegen in het oude centrum van de stad. Het gebouw is opgetrokken in de periode 1470-1551 en is gebouwd als kloosterkerk. Bij binnenkomst is de Mariakapel meteen rechts.

Het Mariabeeld van Kevelaer omringd door medaillons. Dit kunstwerk is afkomstig van het voormalig Maria-altaar van de Utrechtse, 19e eeuwse Onze-Lieve-Vrouw ten Hemelopnemingkerk, die in 1972 is gesloten. De medaillons zijn in 1887 gemaakt door het atelier van Frederich Wilhelm Mengelberg (1837-1919). Sinds 1992 staat het Mariabeeld in de kathedraal. Op 27 oktober 2002 is de Mariakapel ingezegend.

Adres: Lange Nieuwstraat 36, 3512 PH Utrecht.

Mariabeeld in de kapel van de Sint Catharinakathedraal te Utrecht.

Geplaatst: 21 augustus 2022

~~~

WELBERG – MARIAKAPEL

In het dorp Welberg, in de gemeente Steenbergen, staat aan de Hoogstraat op nummer 19, vlakbij een voetbalveld, een Mariakapel. De kapel dateert van 1933.

Mariakapel, Welberg

Naast de kapel staat een bord met daarop uitleg over boodschappen van Maria voor Janske Gorissen. Één van de verschijningen is bij de kapel gebeurd.

Janske Gorissen (1906-1960) zegt twee hemelse boodschappers te hebben, namelijk de engel Gabriël en een onbekende “Solemnis”. Deze boodschappers geven aan haar berichten van Maria door. Dit gebeurt in 1931. Vervolgens krijgt Janske in 1932 bloedtranen en in 1934 ook stigmata. Hierdoor krijgt zij grote bekendheid. Pastoor Ermen van Welbwerg en bisschop Lemmens van Roermond staan achter haar. In 1939 legt Janske meermaals als “Bruidje van Jezus” de gelofte van eeuwige kuisheid af. Door de ervaringen van Janske Gorissen ontstaat een grote devotie voor “Onze-Lieve-Vrouw van Welberg”. Na de Tweede Wereldoorlog woont zij enkele jaren in de pastorie.

Op initiatief van de Bredase bisschop Hopmans wordt Janske opgenomen in het gasthuis van het franciscanessenklooster Matar Dei in Breda. Daar zegt Janske enkel te leven op water, thee en hosties. Ook vertelt zij nog steeds, via de engel Gabriël, boodschappen van Maria te ontvangen. Ook blijft zij stigmata houden. Na het verblijf in het gasthuis gaat zij weer in de pastorie wonen. Op last van het bisdom moet zij de pastorie verlaten.
Bisschop Lemmens van Roermond krijgt van kardinaal De Jong te horen, dat hij terughoudendheid moet betrachten ten aanzien van Janske Gorissen en zijn bezoeken aan haar dient te beëindigen. Vervolgens wordt op verzoek van de nuntius, de vertegenwoordiger van het Vaticaan in Nederland, een commissie van onderzoek ingesteld. In 1951 vindt het onderzoek plaats. De uitkomst is dat er geen sprake is van verschijnselen van een bovennatuurlijke oorsprong. Geconcludeerd wordt, dat het een combinatie is van overdreven devotie, valse mystiek en voeding van dit al door lichtgelovigheid. Hierdoor komt aan de Welbergse Mariaverering een eind.

Mariakapel, Welberg.

In 1951 verlaat Janske Gorissen Welberg en gaat naar het klooster Mater Dei in Breda. Begin 1953 gaat ze wonen in het plaatsje Wouw, in een woning van pastoor Ermen. Zij wordt bedlegerig en sterft in 1960. In Welberg ligt zij begraven naast pastoor Ermen en bij kapelaan De Kock, die in de Tweede Wereldoorlog, drie dagen voor de bevrijding, is vermoord.

Geplaatst: 21 maart 2020

~~~

Come2theweb