Mariakalender

In de loop van vele eeuwen leggen steeds meer data verbanden met Maria. Dit betreft onder meer verschijningen, kroningen en feestdagen van Onze-Lieve-Vrouw. De Mariakalender geeft informatie over bijzondere dagen van Maria. De eerste vermelding is geplaatst op 2 februari 2022.

De Mariakalender hanteert de volgorde van de jaarcyclus van 12 maanden:
januari
#februari
-maart
-april
-mei
-juni
-juli
-augustus
-september
-oktober
-november
-december

~~~

januari

-1 januari: Heilige Maria, de Moeder Gods. Vastgesteld in 1974 en dit naar aanleiding van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965).

-3 januari: Laatste dag van de verschijningen in Beauraing (1933). Maria vertrouwt een geheim toe aan de drie jongste kinderen. Zij belooft hen: “Ik zal de zondaars bekeren!” Maria noemt zich opnieuw: “Ik ben de Moeder van God, de Koningin van de Hemel.” Zij vraagt aan de kinderen: “Beminnen jullie mijn Zoon? Beminnen jullie Mij? Wat offert u dan op voor Mij? Vaarwel!”

-4 januari: De eerste keer dat de rozenkrans wordt gebeden in de tuin van de verschijningen te Beauraing (1933). Sindsdien wordt elke dag de rozenkrans gebeden in het heiligdom.

-15 januari: Eerste verschijning van Maria aan de 11-jarige Mariette Beco in het Belgische Banneux. Rond 19.00 uur ziet Mariette plots een jonge, mooie Dame in het licht staan. De Verschijning nodigt het meisje uit naderbij te komen (1933). Deze dag is het feest van Onze-Lieve-Vrouw van Banneux.

-16 januari: Laatste verschijning van Onze-Lieve-Vrouw aan Jacinta Marto, die in het ziekenhuis ligt. Maria zegt dat Zij de de jongste zieneres van Fatima spoedig komen halen. Vervolgens neemt Onze-Lieve-Vrouw de pijn bij haar weg. Maria vertelt Jacinta over oorlogen en onenigheden in de wereld. Vier dagen later sterft Jacinta (1920).

-18 januari: Tweede verschijning van Maria in Banneux (1933). Rond 19.00 uur brengt Maria een bezoek aan Mariette Beco, die bij een kleine bron knielt. Maria zegt tot haar: “Steek uw handen in het water. Deze bron is mij voorbehouden.”

-19 januari: Derde verschijning in Banneux om 19.00 uur. Mariette Beco vraagt: “Wie bent U, Mooie Dame?” Maria zegt tegen haar: “Ik ben de Maagd der Armen. Deze bron is voor alle volkeren. Voor de zieken. Ik zal voor u bidden. Tot weerziens.” (1933).

~~~

februari

-1 februari: Laat in de avond brengen engelen een beeld van Maria met Kind naar de kasteeltuin van Heer Hector te Tongre in het Belgische Henegouwen. In de volgende dagen wordt het beeld driemaal naar de kerk gebracht en komt het steeds terug in de kasteeltuin (1081). In de avond vindt al jaren een Mariaprocessie plaats in Tongre.

-2 februari: Maria-Lichtmis, zuivering van Maria, het wordt langer licht, de kerstperiode wordt afgesloten, op de 40e dag na Kerstmis toont Maria haar Kind voor het eerst aan de buitenwereld, wordt haar Zoon in de tempel aan God toegewijd en laat Maria het licht in de wereld komen. Deze dag herdenkt de “opdracht van de Heer in de tempel” en het zuiveringsoffer dat Maria 40 dagen na de geboorte van Jezus moet brengen. Dit gebeurt volgens de joodse wet. In het Latijn heet de zuivering van Maria “Purificatio Mariae”. De zuivering van Maria komt door de regel, dat een vrouw na de geboorte van een zoon 40 dagen onrein is. De eerstgeboren zoon is gezien als eigendom van God en moet door een offer worden vrijgekocht.
Het feest van Maria-Lichtmis gaat gepaard met een lichtprocessie voor Maria en kaarsenwijding in de kerk. Dit verklaart de naam “Maria-Lichtmis”. Het is de laatste feestdag, die aan Kerstmis is verbonden. In oosterse kerken wordt het feest 13 dagen later gevierd en wel op 15 februari.

-5 februari: In het Duitse Heroldsbach zegt Maria tegen de zieners, dat Zij ieder gebed verhoort van hen die in Haar geloven (1950).

Mariabeeld te Heroldsbach, waar alle dagen wordt gebeden

-8 februari: Onze-Lieve-Vrouw toont de kinderen in het Duitse Heroldsbach het vreselijke visioen van de hel. De boodschap aan de zieners is dat zij zich nooit moeten laten verleiden door de boze vijand (1950).

-9 februari: In het Duitse Heroldsbach laat Onze-Lieve-Vrouw de kinderen even wat van de hemel ervaren. Zij horen en zien dat de Litanie van Loreto wordt gebeden. De kinderen zien ook een troon, waarop Maria plaatsneemt en een scepter vasthoudt. Naast Haar is de Heilige Drie-eenheid zichtbaar (1950).

plaats van Bernadette Soubirous op 11 februari 1858 bij de Grot van Massabielle te Lourdes

-11 februari: Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Bernadette Soubirous ziet voor het eerst “een Dame in het wit gekleed” in de Grot van Massabielle te Lourdes. Deze Dame heeft een wit kleed aan, een witte hoofddoek om, een blauwe ceintuur rond het middel en een gele roos op elke voet. De Dame toont Bernadette hoe ze het kruisteken moet maken en het meisje bidt de rozenkrans met de Dame (1858).

-14 februari: Tweede verschijning van Maria aan Bernadette Soubirous in Lourdes. Bernadette sprenkelt wijwater in de richting van de verschijning. Als verschijning ziet zij een mooi meisje met een rozenkrans aan de arm (1858).

-17 februari: Het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Tongre (België) mag worden vereerd. Dit na onderzoek door het bisdom van Cambrai (Kamerijk) van de miraculeuze verplaatsingen van het beeld (1081).

-18 februari: Derde verschijning aan Bernadette Soubirous in Lourdes. De verschijning zegt tot haar: “Wilt u alstublieft gedurende twee weken naar hier komen? Bernadette antwoordt met “ja”. De verschijning zegt ook: “Ik beloof u niet in deze wereld gelukkig te maken, maar in de andere.” Bernadette vindt de verschijning een meisje en vraagt haar de naam op te schrijven. Bernadette hoort een zachte stem zeggen: “Dat is niet nodig.” De verschijning noemt haar naam ook niet (1858).

-19 februari: Vierde verschijning aan Bernadette Soubirous te Lourdes. Bernadette is bij de Grot en heeft een gewijde kaars bij zich (1858).

-20 februari: Vijfde verschijning in Lourdes aan Bernadette Soubirous. Bernadette heeft een gewijde kaars bij. De “witte dame” glimlacht en groet haar (1858).

-21 februari: Zesde verschijning aan Bernadette Soubirous in Lourdes. Zij heeft een gewijde kaars bij zich en ongeveer 100 mensen vergezellen haar (1858).

-23 februari: Zevende verschijning te Lourdes aan Bernadette Soubirous. Ook nu heeft Bernadette een gewijde kaars bij zich en zijn 100 mensen aanwezig (1858).

-25 februari: Negende verschijning aan Bernadette Soubirous te Lourdes. Zij heeft een gewijde kaars bij. Bernadette hoort de verschijning zeggen: “Ga drinken aan de bron en was u er. Eet van het kruid dat u daar vindt.” Zij wroet in de grond bij de grot, wast zich met modderig water dat er opborrelt, drinkt er wat van en eet een plantje dat er groeit (1858).

~~~

maart

-1 maart: Twaalfde verschijning aan Bernadette Soubirous te Lourdes. Bernadette heeft een gewijde kaars bij en ± 1500 belangstellenden zijn bij de Grot. De verschijning zegt dat Bernadette niet haar eigen rozenkrans in de hand heeft, maar die van een ziek vriendinnetje. Daarna drinkt Bernadette wat en wast zich aan de bron (1858).

avondprocessie in Lourdes

-2 maart: In Lourdes is de 13e verschijning aan Bernadette Soubirous. Tegen haar wordt gezegd: “Ga aan de priesters zeggen hier een kapel te bouwen en dat men in processie moet komen.” (1858).

-19 maart: Lodewijk-Jozef Kerkhofs (1878-1962), bisschop van Luik (1927-1961) staat de verering van de Maagd der Armen in Banneux (België) toe, die in 1933 achtmaal is verschenen aan Mariette Beco (1942).

icoon van Maria-Boodschap-25 maart: Maria-Boodschap. Maria krijgt bezoek van een engel en deze vertelt Haar dat Ze een Zoon zal ontvangen. Maria zegt:”Hoe kan dit gebeuren? Ik heb geen omgang met een man.” De engel zegt dat haar Zoon, Jezus, geen mensenwerk betreft, omdat Hij van de Heilige Geest is.
Paus Franciscus is de eerste paus die het Onbevlekt Hart van Maria specifiek toewijdt aan Rusland en Oekraïne (2022). Maria heeft dit al nadrukkelijk gevraagd in Fatima in 1917.
-25 maart: 16e verschijning in Lourdes. Bernadette Soubirous vraagt viermaal aan de “Dame” haar naam te zeggen. De Verschijning zegt: “Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis”. Bernadette begrijpt deze woorden niet en gaat de gezegde woorden vertellen tegen de pastoor (1858).

~~~

april

beeld van Maria in de nis van de Grot te Lourdes

-4 april: In de nis van de Grot te Lourdes wordt het Mariabeeld geplaatst (1864). Het is gemaakt door de Franse beeldhouwer Joseph-Hugues Fabisch (1812-1886). Het beeld is 1,83 m hoog en is gemaakt van Italiaans Carrara-marmer.

-7 april: Voor de 17e keer verschijnt Maria aan Bernadette Soubirous te Lourdes (1858). Bernadette heeft weer een brandende kaars in de linkerhand en met de rechterhand beschermt zij de vlam tegen de wind. Deze vlam raakt haar vingers, maar zij voelt niets van het vuur. Een dokter kan geen brandwonden constateren.

Maria als Rosa Mystica in Montichiari (Italië)

-17 april: In 1966 begint in het Italiaanse Montichiari, na 1947, een tweede reeks verschijningen aan Pierina Gilli (1911-1991). De aanwezige bron duidt Maria aan als geneeskrachtig. In Montichiari is Maria aanwezig als “Rosa Mystica”.

-20 april: Tijdens de verschijning van Maria aan Pierina Gilli in het Italiaanse Montichiari (1976) zegt Zij: “Kom kinderen! Hier heb ik de Fontein van Vergeving en Liefde geopend.”

-30 april: In het Franse Neuvizy wordt een beeldje van Maria ontdekt door 8 kinderen (1752). Het beeldje glinstert door een lichtkrans in een bosschage en wordt in de kerk geplaatst met de titel “Onze-Lieve-Vrouw van Goede Hoop”. Aan het beeldje worden wonderbaarlijke gebeurtenissen toegeschreven.

~~~

mei

-1 mei: In menige bedevaartplaats van Maria begint het bedevaartseizoen

-4 mei: De verschijningen van Maria aan Benoîte Rencurel (1647-1718) in het Franse Laus worden officieel erkend in 2008.

Maria en de drie zieners in Fatima

-13 mei: Eerste verschijning van Onze-Lieve-Vrouw in Fatima (1917). De drie zieners zijn Lucia de Jesus dos Santos, Francisco Marto en Jacinta Marto. De verschijning is te zien boven een steeneik, is in het wit gekleed en verspreidt een fel licht. De verschijning zegt hen de komende vijf maanden terug te komen en dat steeds op de 13e van de maand. De Dame vraagt de kinderen dagelijks de rozenkrans te bidden voor de vrede in de wereld.
-13 mei: Johannes Paulus II, paus van 1978 tot in 2005 wordt in 1981 neergeschoten door Mehmet Ali Ağca op het Sint-Pietersplein te Rome. De paus overleeft de aanslag door een bijzondere bescherming van Onze-Lieve-Vrouw. Hij is de tweede grote Fatima-paus.

kapel met relieken van Bernadette in de crypte te Lourdes

-19 mei: in huldiging van de Crypte te Lourdes (1866)

-20 mei: kroning van het beeld “Onze-Lieve-Vrouw op de Pilaar” in het Spaanse Zaragoza (1905)

-27 mei: de eerste kroning van een Mariabeeld. Het betreft het beeldje van Maria te Parma, namelijk de “Madonna della Steccata” (Onze-Lieve-Vrouw van de Schutting). De kroning verricht de Italiaanse kapucijner monnik Girolamo Paolucci de’Calboli (1552-1620) uit Forli (1601).

-31 mei: Onze-Lieve-Vrouw Visitatie; Maria bezoekt haar nicht Elisabeth

~~~

juni

-3 juni: het eerste Mariabeeld dat door een paus is gekroond is de “Madonna del Populo” (Onze-Lieve-Vrouw van de Mensen) in 1782. De kroning gebeurt door Pius VI, paus in de periode 1775-1799, in de kathedraal van het Italiaanse Cesena.

-9 juni: Maria, Moeder van alle genade (Maria Mater Gratiae). Het is een herinnering aan de begroeting van de aartsengel Gabriël bij het bezoek aan Maria om de geboorte van Jezus aan te kondigen met de woorden: Ave Maria, gratia plena (Wees gegroet Maria, vol van genade).

Fatimabeeld

-13 juni: tweede verschijning van Onze-Lieve-Vrouw in Fatima (1917). Dit gebeurt in de Cova da Iria, waar later de Verschijningskapel is gebouwd.

-15 juni – 1921 – De 7e verschijning van Maria aan Lucia dos Santos, een van de drie zieners uit 1917, in de Cova da Iria te Fatima. Dit gebeurt op de dag dat Lucia uit Fatima vertrekt naar een kostschool van de Zusters van de Heilige Dorothea bij Porto in Portugal. Deze verschijning is als steun in Lucia’s persoonlijk leven bij het uitvoeren van het moeilijke besluit om naar de kostschool gaan. Maria zegt: “Ga, volg de weg die de bisschop wil dat je neemt, dit is de wil van God”.

-24 juni: eerste verschijning van Maria in Medjugorje, op de voet van de heuvel Podbrdo bij Bijakovici, aan vier zieners in de tienerleeftijd (1981). De verschijningen in Medjugorje gaan tientallen jaren door.

-25 juni: tweede verschijning van Maria in Medjugorje, nu zonder Kind, en dit gebeurt weer op de Podbrdo, de Verschijningsheuvel. Zij noemt zich Koningin van de Vrede (1981).

-27 juni: feestdag van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand

-30 juni: Het genadebeeld van Maria wordt in de kerk geplaatst van het bedevaartsoord Maria Lockerboden in het Oostenrijkse Mötz (1901).

~~~

juli

Onze-Lieve-Vrouw in de basiliek Sint-Jan te ‘s-Hertogenbosch

-2 juli: plechtige wijding van de basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis te Lourdes (1876)

-3 juli: kroning van het grote beeld van de Onbevlekte Ontvangenis te Lourdes in 1876 door Pier Francesco Meglia (1810-1883), bisschop van 1864 tot in 1883, na autorisatie door Pius IX, paus van 1846 tot in 1878.

-5 juli: in een gevelde eik wordt een beeldje van Maria gevonden en dit vormt de basis voor het heiligdom van het Waalse Foy Notre-Dame (1609).

-7 juli: feestdag van Maria, Zoete Moeder van Den Bosch, ook genoemd Zoete-Lieve-Vrouw van Den Bosch. Het Mariabeeld staat in de basiliek Sint-Jan te ‘s-Hertogenbosch.

-13 juli: derde verschijning van Maria te Fatima (1917). Onze-Lieve-Vrouw zegt: “Als de mensen niet ophouden God te beledigen, zal God de wereld straffen voor de misdaden tegen Hem begaan door middel van oorlog, honger en vervolgingen van de Kerk.” Maria spreekt over “het dogma van het geloof” en benadrukt dat het katholiek geloof in het voortbestaan wordt bedreigd. Maria opent de handen en de drie kinderen zien een vlammenzee, waarin duivels en zielen, welke op mensen lijken en zwart zijn verkoold. De kinderen horen gegil, ook gejammer van pijn en wanhoop. Zij zien de hel.

~~~

augustus

de Grot te Lourdes

-4 augustus: de eerste processie in Lourdes, onder leiding van pastoor Peyremale. De route gaat van de toenmalige parochiekerk naar de grot van Massabielle. Op deze dag wordt het Mariabeeld in de Grot ingezegend door bisschop Laurence (1864).

-10 augustus: eerste verschijning van Maria in het Franse Cotignac aan Jean de la Baume, een houtakker. Maria vraagt hem geestelijken en gemeenteraadsleden te bewegen een kapel te bouwen op de berg Verdaille. Deze kapel moet worden genoemd “Notre-Dame de Grâces”/”Onze-Lieve-Vrouw van Genaden” (1519).

-11 augustus: kroning van de beeltenis van Maria in het Italiaanse Montagnaga (1894) door Eugenio Carlo Valussi (1837-1903), bisschop van Trento (1886-1903). In het hoofdsieraad zijn ongeveer 1300 edelstenen verwerkt. De bisschop erkent de verschijningen van Maria in Montagnaga.

-15 augustus: Maria Tenhemelopneming in de katholieke kerk. In de Oosterse kerk wordt het genoemd “ontslapen van de Moeder Gods”.

-19 augustus: vierde verschijning van Maria in Fatima (1917) en deze keer in Valinhos en niet in de Cova da Iria. De verschijning begint met een lichtflits. Eigenlijk zou de verschijning op 13 augustus plaatsvinden. Echter, dan zitten de kinderen vast voor verhoor over de bezoeken van Maria.

het gekroonde genadebeeld in de basiliek te Scherpenheuvel

-22 augustus: Heilige Maagd Maria, Koningin van de hemel en aarde. De octaafdag, als achtste en laatste dag van het feest van de Tenhemelopneming van Maria (15 augustus).

-25 augustus: kroning van het genadebeeld van Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel (1872). In 2022 ontvangt Maria een nieuwe kroon.

-31 augustus: Maria, Moeder en Middelares van Genade. Zij treedt op als voorspreekster bij God in de hemel, zoals Zij dat eerst heeft gedaan tijdens haar leven op aarde. Zo verkrijgt Zij veel genaden voor de mensen.

~~~

september

-4 september: toewijding van het Onbevlekt Hart van Maria aan Duitsland (1954) door Pius XII, paus van 1939 tot in 1958.

-6 september: Teodoro D’Amici (1912-1993) wordt door Maria uitgenodigd een kerk in Brindisi-Jaddico (Italië) te bouwen. Hierdoor ontstaat het Heiligdom van de Heilige Maria Moeder van de Kerk (1962).

-7 september: oprichting van het Marialegioen (Legio Mariae) door Frank Duff (1889-1980) in het Ierse Dublin (1921).

-8 september: Maria Geboorte; Maria vormt met moeder Anna en vader Joachim een gezin.

-13 september: Vijfde verschijning van Maria te Fatima (Portugal). Onze-Lieve-Vrouw laat een regen van bloemen neerdalen en naarmate die dichter bij het aardoppervlak komen, worden zij kleiner om vervolgens te verdwijnen (1917).

-15 september: “Onze-Lieve-Vrouw van Smarten”. De herinnering aan de zeven zwaarden die het hart van Maria raken.

-16 september: verschijning in het Poolse Gietrzwald aan Justyna Szafrynska en Barbara Samulowska (1877).

-19 september: “Onze-Lieve-Vrouw van La Salette”. Maria verschijnt op de bergweiden van de Alpen boven het Franse gehucht aan de 14-jarige Mélanie Calvat en de 11-jarige Maximin Giraud. De kinderen zien een “mooie dame” zitten huilen met de handen voor het gezicht (1846).

-24 september: “Onze-Lieve-Vrouw tot Vrijkoop”. Deze eretitel is voor Maria voor de vrijkoop van slaven in Spanje en Portugal, die door de Moren tot hun eigendom zijn genomen. De Orde van de Mercedariërs is opgericht om slaven vrij te kopen (1218).

~~~

oktober

-1 oktober: begin van de Rozenkransmaand. In de 19e eeuw heeft paus Leo XIII, paus van 1878 tot in 1903, de viering, door het bidden van de rozenkrans, van de overwinning van de Slag van Lepanto op 7 oktober 1571, uitgebreid tot de hele maand oktober. Zo is ontstaan oktober de Rozenkransmaand.

-6 oktober: inhuldiging van de Esplanade te Beauraing (1968).

-7 oktober: “Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Rozenkrans” is sinds 1969 de officiële naam van deze feestdag. Op deze dag wordt de Heilige Maagd Maria geëerd als de beschermster van de christeneenheid. Het gezamenlijk bidden van de rozenkrans is een krachtig instrument van de gelovigen om groot onheil af te wenden. De feestdag gaat terug naar 7 oktober 1571; de dag van de Slag van Lepanto.

Maria met Kind en rozenkrans in het gebedsoord te Schio

-13 oktober: zesde en laatste verschijning van Maria in het Portugese Fatima (1917). Onze-Lieve-Vrouw laat het zonnewonder zien.

-17 oktober: het bisdom Vicenza erkent het “Cenacolo di Preghiera” als gebedsoord in het Italiaanse Schio (2017).

-25 oktober: in het Duitse Heroldsbach vraagt Maria aan de zieneressen een Moeder Godskapel te laten bouwen (1949).

-27 oktober: In het Italiaanse Schio zegt Maria tegen Renato Baron: “Ik kom jullie de vrede en de liefde brengen” (1986).

-31 oktober: Pius XII, paus van 1939 tot in 1958, is de eerste paus, die zich openlijk uitlaat over het belang van de verschijningen in Fatima. Hij wijdt de wereld toe aan het Onbevlekt Hart van Onze-Lieve-Vrouw en wordt genoemd de eerste Fatima-paus (1942).

~~~

november

-1 november (1950) verkondiging van het dogma van de opname van Maria in de hemel door Pius XII, paus van 1939 tot in 1954 (Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli, 1876-1958).

-5 november: In het Italiaanse Brindisi-Jaddico zien Teodoro D’Amici (1912-1993) en andere aanwezigen de oude muur met het fresco van Maria fel oplichten. Maria vraagt aan Teodoro naar water te zoeken (1962).

-7 november (1982): Johannes Paulus II, paus van 1978 tot in 2005 (Karol Józef Wojtyla, 1920-2005), brengt een bezoek aan het Spaanse bedevaartsoord Montserrat.

-21 november: Opdracht van Maria in de tempel; dit wordt ook “Maria Opdracht” en “Maria Presentatie” genoemd. Herdenking van het brengen van de 3-jarige Maria naar de tempel, waar zij aan God wordt opgedragen. De westerse en de oosterse kerk vieren deze dag.

Wonderdadige Medaille

-27 november: Onze-Lieve-Vrouw van de Wonderdadige Medaille. Maria verschijnt voor de tweede keer aan Catherine Labouré. De zuster ontvangt van Maria de opdracht de “Miraculeuze Medaille” te laten maken en vervolgens deze te verspreiden (1830).

-28 november: Tijdens de verschijning van Maria aan Renato Baron (1932-2004) in het Italiaanse Schio zegt Zij: “Ik ben de Koningin van de Liefde” (1985).

-29 november: Onze-Lieve-Vrouw van Beauraing; het is de eerste dag dat Maria verschijnt in Beauraing. Zij toont zich boven de spoorbrug, die naast het huidige heiligdom ligt. Hierna volgen nog 32 verschijningen (1932).

-30 november: Tweede verschijning van Maria in Beauraing. Ook nu is Zij te zien boven de spoorbrug (1932).

~~~

december

-1 december: derde verschijning van Maria te Beauraing. Maria toont zich eerst op de spoorbrug en daarna bij de meidoorn, waar later het beeld van Haar is geplaatst (1932).

-2 december: vierde verschijning te Beauraing van Maria. Zij spreekt nu voor de eerste maal. Op de vraag van de zieners: “Wat verwacht U van ons?”, komt het antwoord: “Dat jullie altijd braaf zijn.” Maria stelt de vraag: “Is het waar dat jullie altijd braaf zullen zijn?” Op de vraag: “Bent U de Onbevlekte Maagd?”, geeft de Verschijning een bevestigend teken (1932).

-4 december: verschijning in het Belgische Beauraing (1932).

-7 december: Maria verschijnt in Montichiari (Italië) aan Pierina Gilli (1911-1991) en zegt dat Zij morgen, 8 december, weer komt. Maria wordt vergezeld door twee van de drie zieners van Fatima in 1917, namelijk Francisco en Jacenta Marto (1947).

-8 december: Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis. Het leven van Maria is geheel gericht op God en zonder erfzonde ontvangen.

María Santísima de la Esperanza Macarena in het Spaanse Sevilla

-12 december: Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe, Mexico. Maria verschijnt aan Juan Diego Cuauhtlatoatzin (1474-1548), een Azteekse indiaan (1531).

-15 december: verschijning aan Antonie Rädler (1899-1991) in de Lourdesgrot te Wigratzbad in Duitsland (1936).

-18 december: feest van de Heilige Maria van de Hoop (“María Santísima de la Esperanza Macarena”) in het Spaanse Sevilla.

-25 december: Maria brengt haar Zoon ter wereld; Zij wordt moeder door de geboorte van Jezus.

op 25 december wordt Maria moeder

-29 december: Verschijning in Beauraing. Maria laat voor het eerst haar Gouden Hart zien. Hierdoor ontstaat de naam “Onze-Lieve-Vrouw van Beauraing, de Maagd met een Gouden Hart” (1932).

-30 december: In Beauraing zegt Maria: Bid, bid veel” (1932).

Maria met het gouden hart in Beauraing

~~~

Come2theweb