Lourdesgrotten

In deze rubriek zijn Lourdes- en Mariagrotten opgenomen, die ik heb mogen bezoeken. Bij een Lourdesgrot is er de aanwezigheid van Onze-Lieve-Vrouw en Bernadette Soubirous en in een Mariagrot is alleen de Moeder Gods afgebeeld. De grotten zijn per land vermeld. De authentieke grot staat in het Franse Lourdes en bij “bedevaartplaatsen in Frankrijk” is deze vermeld.

Jan van Wijk

~~~

-BELGIË

Averbode
Essen
Hoogstraten
Houthulst
Meersel-Dreef
Nieuwmoer
Ruisbroek
Tongerlo

-FRANKRIJK

Rosheim

-KROATIË

Dubrovnik

-NEDERLAND

Banholt
Bemelen
Bergen op Zoom
Bunde
Driebergen
Eijsden
Heinkenszand
Lepelstraat
Maastricht
Mariahout
Monster
Nijmegen
Sint-Nicolaasga
Sint-Willebrord
Valkenburg
Wijnandsrade

-OOSTENRIJK

Linz

~~~

BELGIË

~~~

AVERBODE
Lourdesgrot in het Mariapark te Averbode

De Lourdesgrot te Averbode ligt in het Mariapark, dat naast de abdij is aangelegd. De grot is gebouwd in 1936 op het hoogste punt van het glooiend Mariapark. Het is een getrouwe kopie van de originele grot in het Franse Lourdes. De grot is gemaakt door Alfons Janssen (1880-1959) uit Westmeerbeek, dat een deelgemeente is van Hulshout en in de Provincie Antwerpen ligt. Later is de grot door kleinzoon Freddy Janssen (1943) gerestaureerd.

Mariabeeld in de Lourdesgrot in het Mariapark te Averbode

Ooit diende de grote ruimte voor de grot veelvuldig als plaats voor vieringen in de open lucht.

Het beeldje van Bernadette Soubirous ontbreekt. Dat is het werk van vandalen. Het park is dag en nacht toegankelijk en doordat er nooit in beveiliging is geïnvesteerd, ontstaat er schade aan beelden. Helaas wordt het Mariapark dan ook ’s nachts niet afgesloten. Het terrein maakt een verwaarloosde indruk en is van veel luister ontdaan. Dat is een pijnlijk gewaarwording.

In 2022 is het Mariapark erkend als beschermd monument. Wellicht kan hierdoor op termijn het park beter worden beschermd en gevrijwaard blijven voor vandalisme.

Geplaatst: 5 oktober 2023.

~~~

ESSEN
Lourdesgrot in Essen, waarbij het beeld van Bernadette is verdwenen

Het Vlaamse Essen (B2910) ligt in het noorden van de provincie Antwerpen. Op zo’n 150 meter van de grens met Nederland staat, aan de Nieuwstraat 50, achter de kerk, een mooie Lourdes/Mariagrot.

Mariabeeld in de Lourdesgrot te Essen

Vóór de Lourdesgrot staat de parochiekerk. Dit godshuis is toegewijd aan O.-L.-Vrouw Geboorte. De kapel in de kerk is gelegen aan de linkerkant van de entreehal. In deze kapel staat een beeld met Maria en Jezus. Maria is er gekleed met een blauwe mantel. Zij draagt Jezus, die de armen spreidt.

Geplaatst: 27 februari 2020
Laatst gewijzigd: 29 november 2023

~~~

HOOGSTRATEN

In de tuin van het Begijnhof te Hoogstraten, vlakbij de Heilig Bloedlaan, is een kleine Lourdesgrot geplaatst. De grot staat middenin een plantsoen aan de rechterzijde van de Begijnhofkerk. De beeltenissen van Maria en Bernadette zijn passend bij de bescheiden, maar mooi gelegen Lourdesgrot.

Lourdesgrot in het Begijnhof te Hoogstraten

Geplaatst: 23 juni 2023


~~~

HOUTHULST
Mariabeeld in de Lourdesgrot te Houthulst

De Lourdesgrot in het Vrijbos van het West-Vlaamse Houthulst is de oudste van België. De grot heeft dan ook een lange geschiedenis …

de oudste Lourdesgrot van België te Houthulst

In 1843 trouwt Jan-Pieter Cassiers (1788-1870), ondernemer en politicus, met de 35 jaar jongere burggravin Caroline Joséphine-Charles-Marie de Patin de Langhemarck (1823-1882). Door dit huwelijk verwerft Cassiers een uitgestrekt domein van vele hectaren. Op dit gebied komt een Lourdesgrot. De aanleiding hiertoe is een pelgrimsreis van Caroline naar de grot in het Franse Lourdes in 1860. Dit gebeurt vrij snel na de verschijningen in Lourdes van Onze-Lieve-Vrouw aan Bernadette Soubirous in 1858. Het bezoek aan de grot in Lourdes maakt op Caroline een enorme indruk. Zij besluit een replica van de Lourdesgrot te laten bouwen in Houthulst. In de grot is een stukje rots verwerkt van de grot van Lourdes. In 1870 is de grot ingezegend.

kapelletje bij de ingang naar de Lourdesgrot te Houthulst

In 1958 is de grot verbreed met materiaal van afgebroken bunkers uit de wereldoorlog van 1940-1945. In 1960 is de omgeving van de Lourdesgrot verder verfraaid met ommegang-kapelletjes. De kapelletjes zijn gemaakt van rode bakstenen met rondboogjes en bevatten keramieken uitbeeldingen in bas-reliëf.

In 2009 zijn renovaties van en rond de grot uitgevoerd. Door Frederik Cnockaert (1968) uit Wervik is het Mariabeeld in de oorspronkelijke staat gerestaureerd. In 2023 is een nieuwe krans van rozen aangebracht rond het beeld van Maria.

dankbetuigingen aan Maria naast de Lourdesgrot te Houthulst

Opvallend is dat het Mariabeeld van de grot het geweld van de beide wereldoorlogen en vandalisme heeft overleefd. Dit is wonderbaarlijk te noemen!

Naast de grote grot branden vele kaarsen en dit getuigt van een groot aantal bezoekers. De Lourdesgrot te Houthulst ontvangt dan ook jaarlijks vele duizenden bezoekers, die er komen bidden, overwegen, danken en rusten.

fontein bij de Lourdesgrot te Houthulst
kapelletje bij de Lourdesgrot te Houthulst

Naast de Lourdesgrot staat een fontein, die water geeft aan de bezoekers.

Behalve de Lourdesgrot zijn in het domein de 7 smarten van Maria en mysteries van de rozenkrans uitgebeeld. Ook is een kruisweg aangelegd.

De Lourdesgrot is het hele jaar te bezoeken.

Adres: Eugène de Grootelaan 27, 8650 Houthulst.

tegel van de Lourdesgrot te Houthulst

Geplaatst: 29 mei 2023.

~~~

MEERSEL-DREEF

De Lourdesgrot in het Mariapark van het bedevaartsoord te Meersel-Dreef is gebouwd in 1895.

De grot is ontstaan door een belofte van pater Johannes Baptista van Meerle (Jan Baptist Rutten), geboren in 1857, noviciaat in 1873, professie in 1874, priesterwijding in 1880 en te Antwerpen overleden in 1923.

In 1894 is de pater op weg naar het Himalaya-gebergte om er een heiligdom te bouwen. Tijdens de heenreis naar Punjab in Engels-Indië steekt een zware storm op. Als het schip in de Middellandse Zee vaart tussen Italië en het eiland Kreta dreigt de boot te vergaan door de hoge golven. De pater bidt tot Onze-Lieve-Vrouw en belooft Haar dat als de boot met de bemanning en reizigers door de storm komt, hij als dank een Lourdesgrot bouwt.

Maria-beeld in de Lourdesgrot te Meersel-Dreef

De reizigers overleven de zeereis en bij aankomst in de grote en hoge bergstreek is de politieke situatie verre van geschikt daar een Lourdesgrot te bouwen. De pater komt terug in Vlaanderen en te Meersel-Dreef wordt de beloofde Lourdesgrot gebouwd in 1895.

Op 20 oktober 1895 wordt de Lourdesgrot ingezegend door Leopoldus Godfridus Pelckmans (1854-1904) van Turnhout, bisschop van de Kapucijnenmissie in Lahore (Pakistan).

Zie voor Meersel-Dreef ook de rubriek “Bedevaartplaatsen in België”.

Geplaatst: 23 december 2023

~~~

NIEUWMOER
Lourdesgrot te Nieuwmoer

De Lourdesgrot in Nieuwmoer is goed, mooi onderhouden en sfeervol aangelegd met bomen en struiken naast en achter de grot. Voor de grot is een grasperk en zijn twee banken geplaatst.

Lourdesgrot te Nieuwmoer
Bernadette bij de Lourdesgrot te Nieuwmoer

De Lourdesgrot is gelegen aan de Wuustwezelsteenweg 10 te Nieuwmoer, gemeente Kalmthout. Dit is vlakbij de grens met Nederland en zo’n 100 meter van de kerk in de richting Wuustwezel.

Geplaatst: 9 juli 2022

~~~

RUISBROEK
Lourdesgrot te Ruisbroek

De Lourdesgrot te Ruisbroek ligt in een schitterende omgeving van veel groen en opvallende, hoge, oude bomen. Dit is het domein Hof ter Zielbeek, waar een park in de Engelse landschapsstijl is aangelegd met een glooiend terrein, bruggetjes en kronkelende waterlopen. Het is een uitgelezen kans om van de natuur te genieten en wandelingen te maken.

Mariabeeld in de Lourdesgrot te Ruisbroek

De grot is in 1941 gebouwd op grond die ter beschikking is gesteld door de toenmalige kasteelvrouw. De grot is gerealiseerd uit dank voor de behouden terugkomst van parochianen van de mobilisatie, die is afgekondigd net voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 1940.

Een groot Mariabeeld staat in de nis van de grot en op gepaste afstand is een kleine beeltenis van Bernadette Soubirous die Maria heeft gezien in 1858 in het Zuid-Franse Lourdes. Op de grond van de grot liggen tegels die de relatie met Maria onderstrepen. In de Lourdesgrot branden kaarsen die door veel bezoekers zijn aangestoken.

kaarsen, altaar, bloemen en tegels in de Lourdesgrot te Ruisbroek

Achter de Lourdesgrot is een kruisweg op grote blauwstenen gemaakt. De staties zijn in 1942 vervaardigd door kunstenaar Herman De Cuyper (1904-1992). Bij de initiatieven van Lourdesgrot en kruisweg is pastoor Vincent D’Heu (1904-1997) bepalend geweest.

statie “Jezus ontmoet zijn Moeder” in het park achter de Lourdesgrot te Ruisbroek
plaquette, als herinnering aan de overstroming in 1976, bij de ingang van het park te Ruisbroek

Aan de ingang van het domein Hof ter Zielbeek is een plaquette gemaakt die herinnert aan de grote wateroverlast in 1979. De overstroming van de Vliet, een zijriviertje van de Rupel, zorgt voor veel ellende en verliezen. Het monument “De Waterhoek” vermeldt de tekst: Uit dank aan Onze-Lieve-Vrouw voor ons behoud bij de overstromingen van 3 januari 1976.
De inzegening is gebeurd op 1 mei 1977 door Paul Constant Schoenmaeckers (1914-1986), hulpbisschop van het bisdom Mechelen-Brussel (1952-1986).

Lourdesgrot , kruisweg en park liggen aan de Kaardijkstraat 51, 2870 Ruisbroek, nabij Puurs.

Geplaatst: 29 augustus 2023

~~~

TONGERLO

De Lourdesgrot in Tongerlo is gelegen ten oosten van de Onze-Lieve-Vrouweabdij, de Abdij van Tongerlo. De grot is in 1887 gebouwd en dit na een reis naar Lourdes van een godvruchtige vrouw. Zij ijvert voor een grot en neemt hiertoe contact op met de verantwoordelijke van de abdij.

Lourdesgrot in Tongerlo

De grot in Tongerlo heeft veel weg van de befaamde Lourdesgrot in het zuiden van Frankrijk. Ook de context van de ligging van de Lourdesgrot is vergelijkbaar, want ook in Tongerlo stroomt een rivier, namelijk het water van de vest. Een steen uit de Grot van Lourdes is aan de voorzijde ingemetseld.

ingemetselde steen bij de Lourdesgrot te Tongerlo, afkomstig uit de Grot te Lourdes

In 1935 is de grot vergroot en dit op initiatief van pastoor Lieven Hoste (1911-1978). De grot wordt voorzien van een maquette van de Lourdesbasiliek. De grot lijkt dan nog meer op deze van Lourdes en hier met zicht op abdij. Voor de grot is een groot ijzeren hek geplaatst en dit is een geschenk van de inwoners van Tongerlo.

In 1983 is de grot ernstig beschadigd en het Mariabeeld wordt teruggevonden, maar is helaas geheel vernield. De grot wordt hersteld door vrijwilligers en op 30 april 1983 is het nieuwe Mariabeeld ingezegend door (Hildeward) Aloïs De Schrijver (1927) O.Praem (Orde van de Premonstratensers, norbertijnen orde).

Geplaatst: 19 juni 2023

~~~

FRANKRIJK

~~~

ROSHEIM

In het Noordoosten van Frankrijk, vakbij de Duits-Franse grens, ligt Rosheim, 25 km boven Straatsburg. De Lourdesgrot is gebouwd achter de kerk, die toegewijd is aan de Heiligen Petrus en Paulus, aan de Rue du Général de Gaulle.

Lourdesgrot in Rosheim
Maria in de nis van de Lourdesgrot in Rosheim.

De Lourdesgrot is gebouwd in 1932 en toont een mooi Mariabeeld van ongeveer 1,5 meter lengte, dat drie meter hoog in de nis van de grot staat. De knielende Bernadette bevindt zich op gepaste afstand van de grot. Voor de Lourdesgrot is een hekwerk aangebracht. Het geheel maakt een verzorgde indruk.

In de avond van de eerste zondag van september, dus dichtbij de feestdag van Maria-Geboorte, wordt een processie naar de Lourdesgrot gehouden. De lichten van de straten en huizen, waarlangs de stoet komt, zijn dan gedoofd. Vele kaarsen verlichten de huizen en deelnemers aan de processie dragen ook kaarsen mee.

Geplaatst: 2 augustus 2022

~~~

KROATIË

~~~

DUBROVNIK
Dubrovnik, Kroatië.

In een van de meest bijzondere wereldsteden staat, achter een dik traliewerk, ook een Lourdesgrot met opvallend veel rozenkransen. De grot is gebouwd in de Crkva Sv. Ignacija (Sint-Ingnatiuskerk). Het is een Jezuïtenkerk van barokke stijl uit het begin van de 18e eeuw. In de kerk zijn ook mooie fresco’s en beelden te zien. Het godshuis is met een barokke trap te bereiken op een hoog gelegen plateau, vlakbij de stadsmuren.

Dubrovnik, Crkva Sv. Ingnacija, Lourdesgrot

Na het bezoek aan de Lourdesgrot ga ik naar de kerk van de Franciscanen van de Minderbroeders. De kerk is in de 15e eeuw gebouwd en kent een enorm rijk interieur.

Dubrovnik, Kroatië.
Dubrovnik, Kroatië.
Dubrovnik, Kroatië

Daarna breng ik een bezoek aan het Dominicanenklooster om naar het museum te gaan. Daar zijn vele, grote schilderijen van Maria en Sint-Nicolaas te zien, waaronder enkele polyptieken. Een deel van de Dubrovnikse schilderschool wordt er getoond. De werken dateren uit de 15e en 16e eeuw.

Tot slot staan de Blasiuskerk en de kathedraal van Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart op het programma.

Geplaatst: 1 april 2020

~~~

NEDERLAND

~~~

BANHOLT

Banholt is een Limburgs dorp in de gemeente Eijsden-Margraten en ligt op het Plateau van Margraten. Midden in het plaatsje staat de monumentale Sint-Gerlachuskerk. Aan de noordzijde van de kerk ligt, aan de Dalestraat, een goed onderhouden Lourdesgrot tussen twee hoge, dikke beukenbomen.

Lourdesgrot in Banholt

De Mariagrot ligt op een omheind stuk grond. Een knielende Bernadette en een staande Maria in de nis van de grot zijn op prachtige wijze weergegeven. Opvallend is de grote rozenkrans, die aan de grot is bevestigd. De grot is prima verzorgd; vrijwilligers onderhouden de Lourdesgrot al tientallen jaren.

De grot is gebouwd in 1911. Dat jaar was de zomer zeer droog en erg heet. Hierdoor stond er in de plaatselijke waterputten geen water meer. Enkele boeren uit Banholt en Terhorst kwamen bijeen en zij besloten de hulp van Onze-Lieve-Vrouw in te roepen en een grot voor Haar te bouwen. De benodigde stenen werden uit de Banholter Grubbe gehaald. De vurige roep van de boeren tot Maria werd beantwoord, want bij het metselen van de laatste stenen begon het flink te regenen. De grot in ingezegend op 17 september 1911. Deze info is te vinden op een gedenkplaat van het “Comité Lourdesgrot 100 jaar”.

Lourdesgrot in Banholt
Fatimabeeld in Banholt

Tegenover de kerk, aan de andere kant van de Bredeweg, staat een groot, wit beeld van Maria op een gemetselde sokkel. De tekst onder de beeltenis luidt: “O.L.VR. VAN FATIMA B.V.O.”. Het grote Fatimabeeld is gemaakt door Tonny Heijnen en is ingewijd in 1948.

Geplaatst: 13 oktober 2020

~~~

BEMELEN
Mariagrot in Bemelen

Enkele kilometers van Maastricht ligt Bemelen, dat behoort tot de Limburgse gemeente Eijsden-Margraten. De Mariagrot is gelegen aan de Bosweg, net buiten het dorp, aan de westzijde van de Mettenberg, op het einde van het Plateau van Margraten.

De Mariagrot ligt achter het voormalig klooster, dat nu een appartementengebouw is. De paters van dit klooster met groot seminarie hebben de grot aangelegd in de jaren 30 van de 20e eeuw. Het geheel is in handen geweest van de “Heren Philosophen van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën”. De leden van deze organisatie kennen een apostolisch leven; zij zijn gehouden aan het celibaat maar leggen niet de evangelische geloften af.

Mariagrot te Bemelen
nis voor kaarsen bij de Mariagrot te Bemelen

De Mariagrot is gemaakt in het Bemelerbos in een voormalige mergelgroeve en kent een hoge wand. De grot is gemaakt in kalkzandsteen en is omgeven door vele bomen.

In de grot is een beeltenis van Maria geplaatst op zo’n 4 meter hoogte. Ook is een nis gemaakt om meegebrachte kaarsen aan te steken.

De Mariagrot vormt een onderdeel van wandelroutes in het Limburgse, heuvelachtige land.

In 2006 is de grot opgeknapt door vrijwilligers.

De Mariagrot is dagelijks toegankelijk.

Mariagrot te Bemelen

Geplaatst: 11 mei 2024.

~~~

BERGEN OP ZOOM
Lourdesgrot in Bergen op Zoom

Aan de Prins Bernhardlaan 66 te Bergen op Zoom staat de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk. De kerk is gebouwd in de periode 1926-1928 en is een rijksmonument. Echter, de kerk heeft aan het einde van de Tweede Wereldoorlog flinke schade opgelopen, waardoor de Lourdesgrot is vernield. Bijzonder is wel, dat het Mariabeeld en dat van Bernadette Soubirous aan de verwoesting zijn ontkomen. Op 27 oktober 1944, de dag van de bevrijding van Bergen op Zoom door Canadezen, is de kerktoren vernield door soldaten van de bezetter. Vlak vóór de explosie van de kerktoren zijn beide beelden door buurtbewoners in veiligheid gebracht, nadat zij toestemming hadden verkregen van de Duitse militairen.

Mariabeeld in de Lourdesgrot te Bergen op Zoom

In de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk staat achter in de kerk, tegen de zuidwand, vlakbij de in- en uitgang de Lourdesgrot. Deze grot staat in een aparte ruimte, die ook als dagkerk dienst kan doen. Het Mariabeeld is 134 cm hoog en dat van Bernadette meet 70 cm. De voor de beelden gebruikte materialen zijn beton en cement. Aan de muur van de Lourdesgrot is een steen bevestigd, die uit de Grot van het Zuid-Franse Lourdes komt. De datum van het inmetselen is 15 augustus 1920. Jaren eerder is deze steen door pastoor Jos de Meulemeester (1886-1921) meegebracht uit Lourdes.

steen uit de Grot van Lourdes in de Lourdesgrot te Bergen op Zoom

De Lourdesgrot en de kerk worden elke dag druk bezocht en voortdurend branden er vele kaarsjes bij het Mariabeeld.

Geplaatst: 4 maart 2022

~~~

BUNDE

In de voormalige kloostertuin, gelegen aan de Kloosterweg 58 in het Zuid-Limburgse Bunde, dat behoort tot de gemeente Meerssen in de provincie Limburg, staat een Mariagrot met twee beelden van Onze-Lieve-Vrouw. De grote tuin ligt in het landgoed Overbunde. De Mariagrot bevindt zich in het uiterste noorden van de uitgestrekte tuin, vlakbij de hoek Kloosterweg-Dennenweg.

Mariagrot te Bunde in de grote tuin van het voormalige klooster
Mariabeeld in de grot te Bunde met zicht vanaf de grote tuin.

Opmerkelijk is dat bij de grot twee Mariabeelden zijn geplaatst. Een beeltenis staat richting het grote park. De kloosterlingen en later de andere bewoners van het complex hebben zicht op de grote Mariagrot. Aan de achterzijde van de grot staat nog een beeltenis van Onze-Lieve-Vrouw en deze is zichtbaar voor voorbijgangers in de Dennenberg en Kloosterweg.

De Mariagrot is opgetrokken in natuursteen en op 1 mei 1892 ingezegend. Doordat de grot is gebouwd vóór 1900 behoort deze tot de oudste grotten van Nederland.

Mariagrot te Bunde met zicht vanaf de straatzijde.

In Bunde is sprake van een Mariagrot en niet van Lourdesgrot, omdat de beeltenis van de zieneres Bernadette Soubirous ontbreekt.

Vrijwilligers hebben in het verleden de Mariagrot opgeknapt. Later doen dit mensen van de in 1993 opgerichte Stichting Behoud Overbunde. Zij zijn actief voor de grot en laten de deze herstellen. Op 20 september 2009 is de gerestaureerde Mariagrot opnieuw ingezegend door pastoor Jack Geudens (1957).

Geplaatst: 13 mei 2024

~~~

DRIEBERGEN/RIJSENBURG

In het Landgoed Sparrendaal, aan het Park Seminarie 123, bevindt zich een Lourdesgrot. De grot is gebouwd rond 1896 op het terrein van het voormalige grootseminarie Rijsenburg, waar priesters werden opgeleid in de periode 1857-1968.

Driebergen/Rijsenburg, ingang Landgoed Sparrendaal

Middenin in het Landgoed Sparrendaal staat de Lourdesgrot. De grot is op een verhoging gebouwd en is opgetrokken met donkerrode bakstenen. De grot is overwoekerd door klimop en dit geeft grot een meer natuurlijk aanzicht. De Lourdesgrot kent een boogvormige opening en is te bereiken door twee opgangen. Door een hekwerk is de grot afgeschermd. Deze Lourdesgrot is gebouwd richting het zuidoosten, naar Jeruzalem. Voor de grot ligt een vijver. Het is een sprengkop, waar grondwater naar boven komt. Dit ontstaat door een gat te graven in een helling van een heuvel tot het grondwater wordt bereikt. Hierdoor ontstaat waterdruk en uit de sprengkop komt dan bronwater.

Driebergen/Rijsenburg, Lourdesgrot

Door de sluiting van het grootseminarie in 1968 is het Mariabeeld verdwenen. Echter, in 2016 verandert de situatie. Op initiatief van Driebergenaar Hans Havers wordt de grot door vrijwilligers opgeknapt. Hij zorgt ook voor een nieuw Mariabeeld. Op 20 mei 2016 is de grot in oude luister hersteld. De burgemeester van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, Frits Naafs (1960), heeft de Lourdesgrot heropend door het nieuwe Mariabeeld te onthullen.

Driebergen/Rijsenburg, Lourdesgrot

Voor de vijver bij de Lourdesgrot is een knielbank gemaakt. Hier is het uitzicht op de Lourdesgrot meer dan schitterend.

Driebergen/Rijsenburg, Lourdesgrot

Begin 2023 is de Lourdesgrot van eigenaar veranderd. De bossen van de gemeente Driebergen zijn in eigendom overgegaan naar het Utrechts Landschap. In dit bosgebied staat de Lourdesgrot en deze behoort dan ook toe aan deze organisatie. De trouwe vrijwilligers van de Lourdesgrot blijven deze bijzondere plaats onderhouden en verzorgen.

De Lourdesgrot in Driebergen/Rijsenburg is een gemeentelijk monument.

Sinds jaren is de Lourdesgrot de belangrijkste bezienswaardigheid van Driebergen. Jaarlijks worden meer dan 5000 kaarsjes bij de Lourdesgrot aangestoken en het aantal bezoekers bedraagt dan ook vele duizenden.

De grot is vrij toegankelijk en een theelichtje aansteken wordt op prijs gesteld.

Geplaatst: 14 november 2020
Laatst gewijzigd: 8 november 2023

~~~

EIJSDEN
Eijsden, Ursulinenpark, Lourdesgrot.

Het Limburgse Eijsden is een grensplaats met België aan de rivier de Maas. Er wordt vermoed dat hier al bebouwing was in de Romeinse tijd, namelijk in het begin van de jaartelling.

Eijsden, Ursulinenpark.

Aan de Breusterstraat 27, nabij de Rijksweg, ligt het park van het voormalige Ursulinenklooster. Dit klooster is gebouwd in 1855 en vervangen in 1899. Tegenwoordig is in het grote complex onder andere een museum ondergebracht. Achterin het park staat een Lourdesgrot, die in 1880 is gebouwd. Deze grot is dan ook een van de oudsten in Nederland en is in 1984 heropgericht bij de reconstructie van het park.

Eijsden, Ursulinenpark, Lourdesgrot.

De grot is gemaakt van natuursteen, dat uit een mergelgroeve afkomstig is en is ruim 4 meter breed en bijna 4 meter hoog. Het bijzondere van de Lourdesgrot is dat er in feite twee grotten zijn. In de ene ruimte staat een beeld van Bernadette Soubirous en in de andere, hogere nis, is Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes afgebeeld. Beide beelden zijn 70 centimeter hoog.

Geplaatst 23 maart 2021

~~~

HEINKENSZAND

In het Zeeuwse Heinkenszand, staat aan de Kerkdreef 6, in de tuin van de Heilige Blasiuskerk een indrukwekkende Lourdesgrot.

Op de gedenksteen bij de grot is te lezen, dat de eerste steen is gelegd door pastoor J. Teule op 13 september 1911. Deze grote Mariavereerder heeft het initiatief tot de bouw van de grot genomen. De Rotterdamse aannemer H. Fünnekotter heeft de grot gerealiseerd. Het idee van pastoor Teule was een kopie van de Zuid-Franse grot in Lourdes te maken om mensen dichterbij huis een Lourdesgrot te kunnen laten bezoeken om er te bidden, bezinnen, danken en aanwezig te zijn. Echter, pastoor Teule heeft de grot niet ingezegend, omdat hij spoedig na de eerste steenlegging naar een andere parochie is gegaan.

Heinkenszand, Kerkdreef, Lourdesgrot.

Op 25 maart 1912, de dag van Maria Boodschap, is de Lourdesgrot gewijd door J. Boede, de deken van Goes. Voor de grot staat een hekwerk ter bescherming van grot en beelden.

In 1934 is het Mariabeeld vervangen door een betonnen Lourdesbeeld. Dit beeld is een geschenk van de Mariacongregatie. In 1980 heeft J. Bos een grote restauratie uitgevoerd. In 1999 hebben weer herstelwerkzaamheden plaatsgevonden en is de grot beveiligd met een glazen deur. Ook is er in de grot verlichting aangebracht.

Heinkenszand, Kerkdreef, Lourdesgrot.
Heinkenszand. Kerkdreef, Lourdesgrot.

De Lourdesgrot te Heinkenszand is een beschermd Rijksmonument. De grot is van cultuurhistorische waarde door het geheel van stijl, materiaal en inhoud en is daardoor een zeldzaamheid.

Geplaatst: 4 juni 2020

~~~

HOENSBROEK (MARIARADE)

Mariarade is ontstaan uit een voormalige kloosterkolonie, niet ver van de stadskern van Hoensbroek in het zuiden van de provincie Limburg. De buurt is gegroeid door de toestroom van arbeiders voor het werken in de steenkoolmijnen en dan vooral in de Staatsmijn Emma.

Hoensbroek, Mariarade met Lourdesgrot.

De Lourdesgrot is gelegen in een grotendeels ommuurd perk en wordt onderhouden door vrijwilligers. De grot is opgetrokken uit kalksteen en heeft een fraaie segmentboog. Rechtsboven in de grot is een nis met daarin het Lourdesbeeld. In de grot is een hardstenen altaar geplaatst op een tegelvloer. Tegen de achter- en zijwanden van de grot zijn votieftegels bevestigd, waarop dank aan Maria is verwoord en dit als geschenk voor een belofte of verhoord gebed. Aan de rechterzijde van de grot is een rond spreekgestoelte gemaakt. Ook een kaarsenstandaard is aanwezig, zoals in de bedevaartplaats Lourdes in het zuiden van Frankrijk. Banken staan voor de grot om bezoekers een plaats te bieden om zittend in gebed tot Maria te kunnen zijn.

Hoensbroek, Mariarade met Lourdesgrot.

Het buurtschap trekt door de Lourdesgrot veel bezoekers en dat leidt tot een grote Mariaverering. Hierdoor verandert de benaming van de kloosterkolonie in Mariarade, een stadsdeel van Hoensbroek.

Door gelovigen is in 1929 de Lourdesgrot gebouwd uit bewerkte blokken natuursteen. Het initiatief om te komen tot de grot is van de Franciscaner paters Fortunatus en Clemens. De ontwerper van de grot is mijnbouwingenieur L. Schlösser. Dit is vermeld op een gedenksteen aan de rechterzijde van de grot. De Lourdesgrot is ingezegend op 7 juli 1929, 75 jaar na de afkondiging van het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis.

Tegen de ommuring van het mooi aangelegde perk zijn zeven rechthoekige reliëfs aangebracht. Deze werken zijn gemaakt door de Heerlense kunstenaar Eugène Quanjel (1897-1998). Het zijn grote, keramische tegels met mysteries uit het leven van Maria.

Mariarade in Hoensbroek.
Mariarade in Hoensbroek.

In 2010 is de grot gerenoveerd. Pastoor Nevelstein heeft in dat jaar de Lourdesgrot opnieuw ingezegend. In 2018 is het Mariabeeld gerestaureerd door het echtpaar Dohmen.

Mariarade in Hoensbroek.

De Lourdesgrot is gelegen aan de Hommertweg 167, naast het kerkhof van Mariarade, achter de kerk en het pastoriegebouw. De Lourdesgrot van Mariarade is dagelijks geopend.

Geplaatst: 29 juni 2020

~~~

LEPELSTRAAT

Het Brabantse Lepelstraat, gelegen in de gemeente Bergen op Zoom, kent een Lourdesgrot. Deze ligt tussen enkele bomen aan de rand van het plaatselijke kerkhof. De begraafplaats is gesitueerd op de hoek van de Kruisweg en de Lepelstraatseweg, nabij sportterreinen.

Lourdesgrot in Lepelstraat

Het tafereel geeft Maria, Bernadette en een paar schapen. Initiatiefnemer van de Lourdesgrot is Karel van Meel; de beheerder van de begraafplaats. In 2009 is door vrijwilligers de grot gebouwd met opgemetselde natuurstenen. Op 15 augustus 2009 is de grot ingezegend door pastoor Han Akkerman. Het wit/blauwe Mariabeeld is in het Franse Lourdes gekocht.

Lourdesgrot te Lepelstraat
Lourdesgrot te LepelstraatFeitelijk is de Lourdesgrot een Lourdesnis en wijkt dan ook essentieel af van de traditionele Lourdesgrot. Voor Nederland is de toevoeging van schapen vrij uniek te noemen.

Geplaatst: 18 mei 2020.

~~~

MAASTRICHT

Sinds 1874 staat er een Lourdesgrot in Maastricht en wel op flanken van de Sint-Pietersberg. De veronderstelling is dat dit de oudste Lourdesgrot is in Nederland.

Lourdesgrot te Maastricht

Halverwege de Sint-Pietersberg staat de grot met kapel. Een groene poort, in een grijze muur heeft toegang tot de Lourdesgrot. Boven de poort staat “Gaat deez’ plek hier niet voorbij zonder een Ave voor Mij”.

toegangspoort van de Lourdesgrot te Maastricht
beeld van Maria in de nis van de Lourdesgrot te Maastricht

Het terrein van de kapel en grot heeft ooit toebehoord aan het park van Villa Maastricht. Dit is het buitenverblijf van het gezin van Andres Claereboets (1796-1886). Hij is ondernemer en eigenaar van een behangselfabriek te Maastricht. Hij gaat met zijn dochter Eveline in 1873 op bedevaart naar Lourdes en zij doen onderweg het klooster Paray-le-Monial aan. In dat jaar wordt in het klooster het tweede eeuwfeest van de verschijning van Jezus aan Margaretha Maria Alacocque (1647-1690) gevierd. Het gezin Claereboets heeft een grote verering voor het Heilig Hart van Jezus en dat is de reden van het bezoek aan Paray-le-Monial. Bij terugkomst van hun pelgrimage hebben vader en dochter het plan een Lourdesgrot te laten bouwen. De grot wordt gemaakt van vuurstenen van de Sint-Pietersberg. Zij laten ook een poort aanbrengen in de muur van de tuin om belangstellenden de gelegenheid te geven de grot te bezoeken.

beeldjes van Bernadette Soubirous en Margaretha Maria Alacocque bij de Lourdesgrot te Maastricht

Voor de grot zijn twee beeldjes geplaatst, namelijk de knielende Bernadette Soubirous (1844-1879) uit Lourdes en de eveneens knielende Margaretha Maria Alacocque van Paray-le-Monial. Dit komt door de bedevaart van vader en dochter Claereboets in 1873.

Bij beeltenissen van Maria gebeuren wonderen en zo ook hier. Een vrouw is in verwachting van een onvolgroeid kind. Zij en haar man bezoeken de Lourdesgrot en bidden tot Onze-Lieve-Vrouw om hulp. Iets later brengt de vrouw een volkomen gezond kind ter wereld en de dokters staan perplex. De wetenschap kan dit niet verklaren.

gedenksteen van Andreas Claereboetsbij de Lourdesgrot te Maastricht

In de wand van de lange muur is een plaquette geplaatst ter herinnering aan Andres Claereboets. Naast het Lourdesbeeld is een grote gedenksteen aangebracht ter ere van Prof. Dr. Gerardus Jacabus (Gerard) van de Plaats (1903-1995), die zich heeft ingezet voor het behoud van Lourdesgrot met kapel. Uit dank voor de hulp van Maria zijn vele ex fototegeltjes tegen de wand geplaatst.

gedenksteen van Gerard van de Plaats bij de Lourdesgrot te Maastricht

Later is het oorspronkelijke domein verkocht en in 1986 is het deel van de tuin met Lourdesgrot en kapel aan de parochie geschonken.

Op 1 april 2024 komt de reliekschrijn van de heilige Bernadette uit Lourdes, in processie, naar de Lourdesgrot. Dit gebeurt tijdens een rondgang van de reliek door Nederland.

herinneringen aan de Lourdesgrot en het bezoek van de reliek van Bernadette Soubirous bij de Lourdesgrot te Maastricht

Adres: De oude Lourdesgrot ligt aan de linkerzijde van de Ursulinenweg, naast nummer 3, schuin tegenover de kerk van “Sint Pieter op den Berg/Sint Pieter Boven”. De Lourdesgrot is gelegen net buiten de bebouwde kom in een heuvelachtig landschap.

kapel van de Lourdesgrot te Maastricht

Geplaatst: 10 mei 2024.

~~~

MARIAHOUT

In het oosten van de provincie Noord-Brabant ligt Mariahout, dat tot de gemeente Laarbeek behoort. De Lourdesgrot en het processiepark zijn gelegen aan de Mariastraat 25, vlakbij de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes.

De geschiedenis … Pastoor Jacques van Eijndhoven is een Mariavereerder en heeft bij zijn benoeming tot pastoor van Mariahout aan Maria beloofd een Lourdesgrot te bouwen. Dit wil hij snel laten realiseren, als de kerk gereed is, welke is toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Deze kerk is ingezegend op 10 juli 1933.

Mariahout, Lourdesgrot.
Mariahout, Lourdesgrot.

De Lourdesgrot is een omvangrijk werk met een breedte van maar liefst 25 meter en een hoogte van 10 meter. Door deze omvang, bouw en indeling is de grot een vrij getrouwe kopie van deze in het Franse Lourdes. Zo is het Franse hekwerk nagemaakt en staat er een fontein met drie kranen. Op de marmeren plaat van de watergeefster staat: ” Allez boire – À la fontaine – et vous y laver”, hetgeen betekent: “Ga drinken bij de bron en er u wassen”. Ook is de datum van deze woorden van Maria toegevoegd, namelijk 25 februari 1858. Aan de linkerkant van het bouwwerk is een krukkennis, welke bewijzen levert van wonderen bij invalide mensen. Rechts van de grot is een lage muur gemaakt. Dit is de klaagmuur met een steentje uit de echte grot van Lourdes. Ook staat er, zoals in Lourdes, een grote kaarsenstandaard bij de grot, evenals een altaar en een preekstoel. Het Mariabeeld in de nis van de grot staat op zo’n vier meter hoogte. Deze beeltenis is met aureool ongeveer twee meter en is gekapt uit Franse zandsteen. Hierdoor weegt het Mariabeeld 700 kilogram. De kleuren van het beeld zijn zoals in Lourdes, namelijk als kleding blauw en wit, gouden rozen op de blote voeten en een zilveren rozenkrans met gouden schakels. In de stralenkrans van Maria staat in het Frans: “Je suis Immaculée Conception”, ofwel “Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis”. Onder het beeld van de Heilige Maagd is de tekst vermeld, welke ook in Lourdes is aangebracht. In het plaatselijke dialect van Lourdes is dit “Que soy era Immaculada Councepciou”.

Mariahout, Lourdesgrot.

De Lourdesgrot is ingezegend op 30 mei 1935. Later raakt de grot in verval, maar opmerkelijk is dat het Mariabeeld onaangetast blijft. Er komt een plan voor herbouw van de Lourdesgrot. Dit wordt uitgevoerd door een ondernemer met de hulp van vele vrijwilligers. Op deze manier wordt de realisatie van de herbouw financieel haalbaar. Allereerst wordt de ruïne van de oude grot geruimd en op dezelfde plaats verrijst de nieuwe grot. In 1997 is de grot herbouwd. Op 30 mei 1999, precies 64 jaar na de inzegening van de vorige grot, wordt de nieuwe Mariaplaats opnieuw gewijd.

Mariahout, Lourdesgrot.
Mariahout, processiepark met kruisweg.

Het eerste deel van het processiepark is aangelegd in 1933 met de kruisweg. Hier staan ook beelden van Maria en Bernadette. Als rijksmonument zijn aangemerkt het kruisbeeld op de calvarieberg (1933), de beelden van Maria (1935) en de beeltenis van Bernadette (1935).

Mariahout, processiepark met het gekroonde Mariabeeld.
Mariahout, processiepark met Bernadette.

De Lourdesgrot en het processiepark in Mariahout zijn parels om te bezoeken en te bewonderen

Geplaatst 15 november 2020

~~~

MONSTER

Een van de oudste Lourdesgrotten in Nederland staat in het Zuid-Hollandse Monster. Al in 1877, amper 19 jaar na de verschijningen van Maria aan Bernadette in het Franse Lourdes in het jaar 1858, is de Lourdesgrot in Monster gebouwd. De grot is er gekomen op initiatief van pastoor Hermanus Bauer. Hij wilde graag naar Lourdes gaan, maar gezondheidsperikelen en de grote afstand verhinderden hem naar de Franse plaats te gaan waar Maria is verschenen. Het alternatief was voor de pastoor in Monster een Lourdesgrot verwezenlijken. Eind 1877 is de Lourdesgrot gereed en wordt deze ingezegend door monseigneur Petrus Matthias Snickers, bisschop van Haarlem van 1877 tot in 1883 en aartsbisschop van Utrecht van 1883 tot in 1895.

Lourdesgrot te Monster

De Lourdesgrot is zo’n 5 meter breed, 4 meter hoog en 5 meter diep. In een grote nis van de grot staat het Mariabeeld van ongeveer 1 meter op ruim 2 meter hoogte. Ook is er een 70 centimeter hoge beeltenis van Bernadette Soubirous, die Onze-Lieve-Vrouw in Lourdes 18 keer heeft ontmoet. In de muur achter de grot zijn drie nissen gemaakt, waar beelden van aartsengelen staan.

Links voor de Lourdesgrot staat een grote, stenen bank en deze vermeldt de tekst “va boire et te laver à cette fontaine”. Dit is Frans voor “ga drinken en je wassen bij deze bron”. Deze woorden heeft Maria gezegd tegen Bernadette.

Lourdesgrot te Monster

In de wand van de grot, onder het beeld van Maria, is een steen van zo’n 15 centimeter aangebracht, die uit de rots van Lourdes komt. In 1879 is deze steen in de grot aangebracht.

Lourdesgrot te Monster, steen uit de Grot van Lourdes

De plaats Monster was ooit een bedevaartplaats, omdat de Katholieke Machutusparochie enige relieken bezat van haar patroon, de Heilige Machutus, die ook Machuut is genoemd. Deze heilige werd aangeroepen voor de genezing van epilepsie of vallende ziekte. De St. Machutuskerk is een rijksmonument en is gebouwd in de jaren 1828-1831.

Lourdesgrot te Monster, achter de grot.

De Lourdesgrot staat achter de kerk, vlakbij het kerkhof, aan de Choorstraat 103. De grot is dagelijks vrij toegankelijk en is een rustige plaats voor bezinning, gebed en stilte te ervaren.

Geplaatst: 12 januari 2021
Laatst gewijzigd: 12 mei 2024

~~~

NIJMEGEN

In Nijmegen is een Lourdesgrot gebouwd aan de Hatertseweg 113. Deze grot bevindt zich naast de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Dit is heel toepasselijk en uniek in Nederland. Het bouwwerk is een kopie van de bekende grot van Massabielle uit het bedevaartsoord Lourdes in het zuiden van Frankrijk.

Lourdesgrot in Nijmegen

De grot is meteen gebouwd na de realisatie van de kerk in 1925. In de Tweede Wereldoorlog is de Lourdesgrot beschadigd en is later geheel hersteld.

Lourdesgrot in Nijmegen

Aan de wand van de grot is een donkere plaat bevestigd. Hiervan is de tekst: “Deze steen uit Lourdes is ingemetseld door Pastoor G.M. de Grood in 1925”. Pastoor Gerardus Marinus de Grood (1885-1927) is de bouwpastoor van kerk en grot.

Lourdesgrot in Nijmegen

Een bijzondere Mariakapel is gesitueerd in Nijmegen aan de Molenstraat 37, naast de Petrus Canisiuskerk, onder de kerktoren. De kapel is toegewijd aan het wonderbaarlijke beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Nijmegen.

Mariakapel in Nijmegen

Dit Mariabeeld kent een bewogen geschiedenis … Aan de verering van het beeldje is door de Reformatie, die begint in 1517, een eind gekomen. De oorspronkelijke plaats van het Mariabeeld was in het noordelijke zijkoor van de kerk. De Gelderse Lieve-Vrouw kende een uitgebreide garderobe en juwelenpracht, die waren afgestemd op de verschillende feesten en jaargetijden. Helaas zijn door de Beeldenstorm in 1566 deze kostbaarheden verdwenen. In 1579 komt de kerk in handen van de protestanten. Het beeldje is dan verdwenen. In 1585 is de kerk weer in gebruik door de katholieken en het beeldje is dan terug in de kerk. In 1591 nemen de protestanten weer bezit van de kerk. Het beeldje is dan even in veiligheid gebracht. In 1592, tijdens de Reformatie, is het beeld gered van de brandstapel door leden van de familie van Verssen. Echter, door de bevolking wordt gedacht dat het beeldje is verbrand. Dit staat ook in een raadsbesluit. In 1836 is het beeldje geschonken door Antonius van Verssen aan de kerk om het voor het publiek zichtbaar te maken. Vanaf dit jaar ontstaat een grote verering van het beeldje Onze-Vrouw van Nijmegen. De Mariaverering gaat dan een grote bloei beleven.

Mariakapel in Nijmegen

Na diefstal van mooie ex-voto’s in 1923 is het beeldje, uit veiligheidsoverwegingen, in een gesmede kast geplaatst. In 1925, als de Molenstraatskerk is omgedoopt tot Petrus Canisiuskerk, ontvangt het beeldje de titel “Onze-Lieve-Vrouw van Nijmegen”. Na pauselijke toestemming is het beeldje gekroond door bisschop Arnold Diepen (1860-1943). Dit is gebeurd tijdens een Mariacongres te Nijmegen in 1932.

Mariakapel in Nijmegen

Ook is het Mariabeeld ongeschonden door de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) gekomen. Dit is hoogst opmerkelijk, want de bombardementen op Nijmegen zijn zeer hevig geweest. Vooral op 22 februari 1944 hebben de kerk en de kapel enorm veel schade opgelopen. In de jaren 1957-1960 zijn een nieuwe kapel en kerk gebouwd aan de Molenstraat.

Mariakapel in Nijmegen

Het beeldje is zo’n 20 centimeter hoog en is in renaissancestijl uit donker eikenhout gemaakt. Hierdoor wordt de kleine beeltenis ook “Zwarte Madonna” genoemd. In de ene hand heeft Maria een scepter vast en in de andere hand haar Zoon. Aangenomen wordt dat dit beeldje hetzelfde is als dat van de Gelderse Lieve-Vrouw te Nijmegen, dat in 1592 op de Grote Markt op de brandstapel is gelegd.

Mariakapel in Nijmegen

De Mariakapel is alle dagen geopend voor de vele bezoekers die er naar Maria komen en er een kaarsje aansteken.

Geplaatst: 29 december 2020

~~~

SINT-NICOLAASGA

In het Friese Sint-Nicolaasga ligt, naast de befaamde Sint-Nicolaaskerk uit 1887, aan de Kerkstraat op nummer 14, de Lourdesgrot in de pastorietuin.

Sint-Nicolaasga

De Friese Lourdesgrot is een replica van de Grot uit het Franse Lourdes en is in 1935 gebouwd. Deze Mariagrot is een rijksmonument. De Lourdesgrot is, in overleg met pastoor Joannes Bentla, gemaakt door Huite Huitema en enige timmerlieden. Het bouwwerk is van gewapend beton. De afmetingen van de grot zijn 12 meer breed, 8 meter diep en 7 meter hoog. Het is een ware kopie van de Grot in Lourdes en wel op een schaal van 1:10. Voor de grot is een smeedijzeren hek geplaatst, met Latijnse kruisen op de hoofdstijlen. In een nis, rechtsboven in de grot, staat het Mariabeeld op zo’n 3 meter hoogte. Boven Maria is er een lichtkring met de woorden “Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis”. Bij de grot staat een beeltenis van een knielende Bernadette, de zieneres te Lourdes in het jaar 1858. De Lourdesgrot is gerestaureerd in 1982.

Lourdesgrot in Sint-Nicolaasga

Omtrent de aanleiding om te komen tot de bouw zijn er enkele verhalen. Er wordt verteld, dat de reden voor de bouw van de grot een pelgrimage is van Huite Huitema. In 1933 maakt deze boerenzoon een reis naar Lourdes en hij komt genezen terug, omdat zijn handicap is verdwenen. In opdracht van pastoor Johannes Gerardus Bentla, die een groot Mariavereerder is, heeft Huite Huitema het ontwerp van de grot gemaakt. Joannes Bentla is pastoor in Sint-Nicolaasga van 1917 tot in 1937. De pastoor heeft de grot ingewijd in 1935. Dit is gebeurd op 11 februari, de dag van de eerste verschijning in Lourdes van Maria aan Bernadette in 1858. Een ander verhaal is, dat Huitema de grot heeft laten bouwen als vergoeding voor het geld dat hij van de kerk heeft gekregen om met zijn zieke vrouw naar Lourdes te gaan om haar te laten genezen. Een derde verhaal gaat over de Zusters van Onze-Lieve-Vrouwe van Amersfoort. In 1931 is in Sint-Nicolaasga, niet ver van de kerk, het kloostercomplex “Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes” gebouwd. De plaats van dit klooster is vlakbij de huidige Lourdesgrot. De zusters van het klooster hebben aangedrongen op de bouw van de Lourdesgrot.

Lourdesgrot in Sint-Nicolaasga

Sint-Nicolaasga wordt door de grot ook wel genoemd “het Lourdes van het Noorden”.

Lourdesgrot te Sint-Nicolaasga met afbeelding van de schrijn met Bernadette in Nevers
Bernadette bij de Lourdesgrot in Sint-Nicolaasga

De Lourdesgrot is een beschermd monument. Na vele Lourdesgrotten te hebben bezocht, is de grot in Sint-Nicolaasga een van de mooiste Mariagrotten in Nederland.

Geplaatst: 15 september 2020
Laatst gewijzigd: 30 juni 2022

~~~

SINT-WILLEBRORD

In het westen van de provincie Noord-Brabant ligt, tussen Etten-Leur en Roosendaal, de plaats Sint-Willebrord. Het dorp is genoemd naar de bekende missionaris uit de 8e eeuw: de Heilige Willebrord. In het centrum van de plaats ligt het mooie Processiepark, waarin ook een bijzondere Lourdesgrot staat.

Sint-Willebrord, Processiepark.

Op het plein, voor de ingang van de Sint-Willibrorduskerk, staat op een hoge sokkel een groot Mariabeeld. Dit is een kopie van het Gekroonde Beeld van de Esplanade in het Franse Lourdes.

Sint-Willebrord, Lourdesgrot in het Processiepark.

In 1885 is er een Lourdesgrot gebouwd in opdracht van pastoor Van Rooij. Deze Lourdesgrot is verdwenen en op een andere plaats is de huidige Lourdesgrot gerealiseerd. Dit is gebeurd in 1925. De grot bestaat uit een betonnen opbouw met gemaakte rotsen. De bodem van de grot is bekleed met een marmeren vloer. Hierop staat een altaartafel van marmer. De tekst onder het Mariabeeld is dezelfde als in Lourdes: “Que soy era immaculada councepciou”. Rond het hoofd van Maria staat “ik ben de onbevekte ontvangnis”. De grot is afgesloten door een smeedijzeren hekwerk. De Lourdesgrot getuigt van hoogwaardige kwaliteit en is een rijksmonument.

Sint-Willebrord, Lourdesgrot in het Processiepark.

Achter de Lourdesgrot staat de Sint-Willibrorduskerk. In 1925 is de kerk ingezegend. De driebeukige kruiskerk lijkt op een silhouet van de basiliek Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Lourdes. De architect van de kerk is J. van Groenedael en de opdrachtgever tot de bouw van de kerk is pastoor P. Bastiaansen.

Sint-Willebrord, Lourdesgrot in het Processiepark.

Voor de voorgevel van de pastorie, waar achter de grot en de kerk zijn gelegen, staat een groot, wit beeld van bouwpastoor P. Bastiaansen. Het beeld staat aan de Dorpsstraat.

Het gekroonde Mariabeeld, de Lourdesgrot en de kerk vormen de hoogtepunten van het Processiepark. Het park is aangelegd in 1926, meteen na de realisatie van de kerk. De gebouwen in het park zijn rijksmonument geworden.

In de 20e eeuw heeft het Processiepark tienduizenden bezoekers mogen ontvangen. Veel mensen zien nog steeds het Processiepark en Lourdesgrot als een mooi alternatief voor het ver weg gelegen Lourdes in het zuiden van Frankrijk.

Sint-Willebrord, Processiepark.

Sinds het begin van 2020 heeft het park een schitterend groen karakter gekregen en is het een nog meer aantrekkelijke plaats om er te verblijven en/of te bidden.

Het Processiepark ligt tussen de half-cirkelvormige Pastoor Bastiaansensingel en de Dorpsstraat. Het gerenoveerde en groenachtige Processiepark is een uitnodigende plaats om te bezoeken.

Geplaatst: 21 april 2020.

~~~

VALKENBURG
Lourdesgrot in Valkenburg

In het Limburgse Valkenburg kom ik graag. Bij elk bezoek aan deze toeristische plaats ga ik naar de Cauberg. Nadat ik op deze heuvel ruim honderd meter heb gestapt en de Gemeentegrot voorbij ben, kom ik bij de Lourdesgrot.

Bij het zien van de Lourdesgrot in Valkenburg constateer ik steeds dat deze grot een waarheidsgetrouwe kopie is van de memorabele grot van het in Zuid-Frankrijk gelegen Lourdes. In Valkenburg is een mergelwand gebruikt voor de Lourdesgrot en dit maakt de grot uniek in Nederland. Immers, op andere plaatsen is een Lourdesgrot op kunstmatige wijze gemaakt met beton, rotsen of stenen.

Ik verneem, dat in 1926 de parochie de braakliggende grond, waar nu de Lourdesgrot staat, voor slechts 25 gulden van de gemeente Valkenburg heeft gekocht. Een koopje, denk ik dan. Na de aankoop is meteen met de werkzaamheden gestart. Op 30 april 1926 is het Mariabeeld in de Lourdesgrot geplaatst en in 1928 is Lourdesgrot afgebouwd. Nadien heeft de parochie de Limburgse Lourdesgrot ondergebracht in een onafhankelijke stichting. Het beeld van Bernadette is gemaakt in 1934. De Lourdesgrot is in 1990 gerestaureerd.

Bank geschonken door Sint-Nicolaas

Ik ga de trap op en kom bij het terrein voor de grot, waar vele banken staan. Op elke bank staat een naam en alle zitbanken zijn gesponsord. Ik zie dat zelfs Sint-Nicolaas er een heeft gefinancierd. Hoog staat Maria in de grot, zoals in Lourdes.

Naast de banken is een winkeltje gevestigd om devotionalia te verkopen. Deze verkoopruimte heet “De Bron” en is zo’n 9 maanden per jaar open. Ik zie dat er hier heel wat noveenkaarsen te koop zijn. Tijdens de periode van begin november tot begin januari is Valkenburg een befaamde kerststad. De verkoop van devotionalia is dan in een winkelpand, dat aan de Kerkstraat is gelegen.

Lourdesgrot in Valkenburg

De Lourdesgrot vind ik voor toeristen geen attractie, maar wel een religieuze, rustgevende plek. Ik ervaar deze ruimte aan de Cauberg als een oase van rust en dat midden in het doorgaans drukke Valkenburg. Naar deze grot komen heel wat Mariavereerders. Een groot deel van hen is afkomstig uit Vlaanderen en dat niet alleen als er wordt gekoerst op de Cauberg.

Ook bij deze grot steek ik enkele kaarsen aan en daarbij heb ik intenties voor bekenden en een paar vrienden. Wat vind ik het van grote waarde, dat er in een drukke toeristenplaats een vrij toegankelijk plek is voor gebed en rust. De Lourdesgrot is een welkom geschenk voor velen.

De grot is toegankelijk op alle dagen van het jaar en dat tot zonsondergang. Jaarlijks bezoek ruim 50.000 mensen de Lourdesgrot.

Mariabeeld hoog in de nis van de Berkelpoort te Valkenburg
Mariabeeldje hoog in de nis van de Grendelpoort te Valkenburg

In Valkenburg zijn ook beelden van Maria te zien in nis van de 14e eeuwse Berkelpoort en in deze van de evenoude Grendelpoort.

Een beeld van Maria is er ook in de nis van de monumentale poort bij de Nicolaas- en Barbarakerk.

Mariabeeld in de nis bij de Nicolaas- en Barbarakerk te Valkenburg

In juli 2021 zijn er overstromingen in het zuiden van Nederland en ook Valkenburg wordt getroffen, omdat de rivier de Geul het vele water niet aankan. De kerk van de HH. Nicolaas en Barbara, die vlak aan de Geul ligt, lijdt veel schade. Het water komt ruim één meter hoog in de kerk te staan. Het herstel gebeurt zonder ontmoediging.

Adres Lourdesgrot: Cauberg 16, 6301 BT Valkenburg.

Geplaatst: 15 oktober 2021
Laatst gewijzigd: 19 januari 2023

~~~

WIJNANDSRADE

In het zuiden van Nederlands Limburg ligt het dorp Wijnandsrade en daar is een Mariagrot op het domein van het kasteel te bezoeken. Het kasteel is gerealiseerd na uitbreidingen in de 16e eeuw. Bewoners zijn in de afgelopen eeuwen onder meer edelen en geestlijken. De paters jezuïeten wonen in het kasteel in de periode 1872-1910 en dan is er ook een seminarie. Zij zijn Duitsland uitgezet door de niet goed gezinde regelingen voor geestelijken van de “Kulturkampf” (1872-1879) en naar Wijnandsrade gekomen. In 1928 maken paters Conventuelen gebruik van het kasteel. Zij worden ook minorieten genoemd en behoren tot een franciscaanse orde, waarvan de leden in het zwart zijn gekleed.

In 1990 is de Stichting tot Behoud van Kasteel Wijnandsrade eigenaar van het domein. Na restauratie zijn delen verhuurd voor bedrijfsactiviteiten, zoals kantoor en horeca.

toegangspoort aan de voorzijde van het kasteel van Wijnandsrade

De geschiedenis van de grot begint in december 1873. Sinds die maand is Joseph Schmidt van de Duitse jezuïetenorde ernstig ziek. Doktoren zien geen kans op herstel. In februari 1874 krijgt hij water uit de grot van het Franse Lourdes. De frater drinkt hiervan en ook wast hij zich met het water. Drie dagen hierna is de geestelijke helemaal beter en dit is een bovennatuurlijke genezing. Uit dankbaarheid voor de hemelse genezing wordt een grot gebouwd met daarin een Mariabeeld. In de periode 1906-1912 is Schmidt ook rector van het St.Ignatius-College te Valkenburg.

De grot wordt genoemd “Maria op de motte”, want de grot staat op een motte en dit is een afgeplatte, aangelegde, aarden heuvel. De Mariagrot behoort met deze te Maastricht tot de oudsten grotten in Nederland. Onder de beeltenis van Maria staan de woorden “AVE MARIA”.

De grot wordt in 1998 gerestaureerd en dit in overleg met de eigenaar, de Stichting tot Behoud van Kasteel Wijnandsrade, want de Mariagrot staat op het domein van het grote complex. Het restaureren van de grot is een initiatief van Peter Jozef Marell (1917-2007). Hij heeft voor zijn 80e verjaardag (1997) een wens, namelijk het grondig opknappen van de grot en dit cadeau is gerealiseerd. De restauratie gebeurt door de inzet van drie familieleden Marell, namelijk Peter Jozef Marell, zijn dochter Ria Marell (1945) en neef Math Marell (1940). De toegang tot de Mariagrot is afgeschermd door een hek om vandalisme tegen te gaan. Er komt een nieuwe beeltenis van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, omdat het vorige beeld is gestolen. Het nieuwe Mariabeeld is gemaakt van een bepaald soort rubber van verwerkte autobanden en is daardoor weersbestendig.

In 2022/2023 is de Mariagrot opnieuw opgeknapt en deze keer door de “Vrienden van Wijnandsrade”, waarbij de tekst “Ave Maria” onder de grot tevoorschijn is gekomen.

Deze gedetailleerde informatie is met grote dank ontvangen van Ria Marell.

Mariagrot te Wijnandsrade

Het kasteel met bijbehorende terreinen zijn rijksmonument.

De Mariagrot is dagelijks toegankelijk, mits de poort van het kasteel is geopend. Via de eerste binnenplaats van het kasteel is het rechts gaan naar de tweede plaats en na zo’n 25 meter aan de linkerzijde is de grot te zien.

Adres: Opfergeltstraat 2-3, 6363BW Wijnandsrade.

Geplaatst: 16 mei 2024

~~~

OOSTENRIJK

~~~

LINZ

In de grote stad Linz staat een Lourdesgrot in de kerk met de naam “Ursulinenkirche”. Bij binnenkomst is het meteen naar rechts gaan, want de grot bevindt zich beneden in de rechtertoren.

Lourdesgrot in de Ursulinenkirche te Linz

In de huidige Lourdeskapel heeft eerst een Jozefbeeld gestaan op de barokke altaaropbouw en dit is in 1886 vervangen door het Mariabeeld. Dit is gebeurd ter herinnering aan verschijningen van Maria in 1858 in het Franse Lourdes. De grot met Maria is zo ingericht dat deze recht doet aan de traditionele uitvoering van grot en de Onbevlekte Ontvangenis, maar hier zonder de beeltenis van de zieneres Bernadette Soubirous.

Adres Lourdesgrot: Landstrasse 31, A 4020 Linz.

Geplaatst: 27 september 2023

~~~

Come2theweb