Gedichten

Oprechte woorden, welke raken, beroeren het hart. Dit kan op velerlei wijzen en ook in dichtvorm. Daarvoor is de structuur vrij. Aan regeltjes of het gangbare wil ik mij niet binden. Echter, ik omarm de eenvoud. Beperk elke regel tot drie woorden. Het getal “3” is voor mij van grote betekenis. Bij Maria denk ik aan de Heilige Familie met drie personen. Eerder vormt zij met haar moeder Anna en vader Joachim ook een gezin met drie mensen. Verder heb ik veel belangstelling en liefde voor de Heilige Nicolaas. Heel wat legenden met en over Sint-Nicolaas gaan over drie personen. Door mijn bewondering voor Maria en Nicolaas heb ik de keuze gemaakt steeds drie woorden naast elkaar te plaatsen. Door de gedichten op deze wijze vorm te geven, voel ik mijn herkenbaarheid. Ik sta mezelf vrijheid toe, om Maria in gedichten niet alleen te beelden, maar ook te vereren, zoals ik het voel en zie. Deze gedichten willen zich aan u kenbaar maken. Ik wens u veel goed gevoel met het kennisnemen van de uitingen.

GEBORGEN

voel me geborgen
bij Moeder Maria
vertrouw op Haar
dagelijks veel denken
aan Haar nabijheid
voel Haar dichtbij
geeft veilig gevoel
krijg de opdracht
om te verbinden
waarheid te spreken
hoop laten opwekken
liefde blijven geven
vertrouwen te delen
en heel veel
te blijven bidden
in deze tijd
van het coronagevaar

3 april 2020

~~~

CORONAVIRUS

kwetsbaar door coronavirus
velen zijn bang
uiten hun angst
besmet te raken
zijn nu opgesloten
om grote trefkans
kleiner te maken
virus rukt op
vermeende zekerheden verdwijnen
weerstand is weg
maakbare levens verstoten
een ongewenste tegenspoed
te willen verdwijnen
is teveel gedacht
de grote pandemie
goed te weerstaan
blijkt een utopie
in moordende tijd
een onmetelijke beproeving
heeft saamhorigheid nodig
om met strijden
virus te verslaan
stille gebeden volgen
tot Moeder Maria
Zij het anker
met de mantel
voor hoopvolle toevlucht
in strijdende tijd

29 maart 2020

~~~

KERK

vaak op zondag
in vertrouwde kerk
voor het Mariabeeld
branden twee kaarsen
voor twee mensen
zij zo waardevol
zijn me dierbaar
kaarsen met intentie
uitspreken in gedachten
deze blijven geheim
gelden enkel tussen
Maria en mij
vouw de handen
blik op Haar
raak in gebed
krijg gevoel terug
U mijn Moeder
kijk in ogen
alsof deze bewegen
en onhoorbaar spreken
zie het lijden
van goede mensen
vraag Haar kracht
dank is groot
laat gevoel spreken
tot volgende week

22 maart 2020

~~~

VREDE

welkom heet ik
vrede zeer oprecht
situaties van onvrede
wil ik wegnemen
roep Maria aan
als mijn echte
Koningin van Vrede
met veel overtuiging
hart en ziel
bid ik weer
tot Moeder Maria
U bent vol
van welkome genade

6 maart 2020

~~~

VERTROUWEN

al vele keren
mijn hart uitgestort
steeds bij Maria
met vertrouwde eenvoud
van uitgesproken gebed
zonder hoge woorden
wel veel respect
gebed wordt verhoord
ik luister aandachtig
laat Haar toe
in mijn hart
vertrouwen in Maria
neemt verder toe
ook mijn geloof
in Haar groeit

17 februari 2020

~~~

ONZE-LIEVE-VROUW VAN LOURDES

vandaag 11 februari
is het teruggaan
naar de verschijning
van Maria aan
de kleine Bernadette
de eerste verschijning
van de achttien
herinnering aan 1858
de ontmoeting tussen
Maria en Bernadette
in alle eenvoud
openbaren zich wonderen
in kleine Lourdes
door de Moeder
Onze-Lieve-Vrouw
dank U, Maria,
vol van genade

11 februari 2020

~~~

KERSTMIS

voorbereiding op geboorte
van Maria’s kind
is na maanden
achter de rug
in de kerstnacht
komt haar Zoon
Jezus ter wereld
Maria en Jozef
zijn meteen gastvrij
stal is open
eenieder is welkom
als eersten herders
in alle eenvoud
dat is veelzeggend
zij vrezen niets
eerste gezang klinkt
vrede op aarde

24 december 2019

~~~

ONTDEKKEN

zittend in kerk
kijkend naar altaar
opstijgend is Maria
ontdekkend steeds meer
wat mij beroert
en mij verlicht
gedachten elke dag
emoties komen weer
bijzonder te ervaren
dat mijn leven
steeds wordt verrijkt
met goed gevoel
wel te doen
voel me gesterkt
dank U, Maria

2019

~~~

OPENSTELLEN

gehoorzaam aan U
en trouw zijn
aan mijn innerlijk
mezelf blijven openstellen
om goed gevoel
van U, Maria
te mogen ervaren
deze innige verbondenheid
is mijn redding
te mogen doorgaan
steeds met U
in mijn gedachten
op elke dag
welke zich aandient
dank U, Maria

2019
~~~

VERLIES

zij heeft verdriet
na slepende ziekte
haar man verloren
ze bidt veel
meer dan ooit
en verzoekt Maria
haar te steunen
in deze tijd
welke anders voelt
voor haar ongewenst
ze lijdt lang
zonder haar maatje
dagen duren maar
avonden lijken oneindig
nachten vol gewoel
tot zo onverwacht
zij steun ervaart
tranen nemen af
berusting komt boven
verlies blijft voelbaar

2019
~~~

GELOOF

woorden te hoorden
binnen om beminnen
hart vol smart
waardeer steeds meer
leven blijft even
denk en wenk
ouder meer kouder
klant wil band
ziel gebiedt kniel
min voor bezin
gebed redt hoop
diep tot verdiep
woel van gevoel
reis naar paradijs
poort hoort alles
opening na zegening
ontvang dagelijks gezang
aria voor Maria

2019

~~~

TRANEN

tranen van verdriet
tranen van pijn
tranen van teleurstelling
tranen van …
tranen willen rollen
tranen doen herinneren
tranen raken gevoel
tranen geven uitingen
tranen …
zijn meer dan druppels
dan wend ik me
tot U, Maria.

2019

~~~

GEDACHTE

een teleurstelling grijpt
diep bij me in
blijft in m’n hoofd
raak er niet los van
beleef innerlijke strijd
krijg nieuwe ingeving
ben daar blij mee
verleg mijn aandacht
nu zonder verwachtingen
kom dichter tot Haar
Maria Moeder van iedereen.

2019

Dutch Dutch English English German German French French Italian Italian Spanish Spanish Polish Polish