Gedichten

Oprechte woorden, welke raken, beroeren het hart. Dit kan op velerlei wijzen en ook in dichtvorm. Daarvoor is de structuur vrij. Aan regeltjes of het gangbare wil ik mij niet binden. Echter, ik omarm de eenvoud. Beperk elke regel tot drie woorden. Het getal “3” is voor mij van grote betekenis. Bij Maria denk ik aan de Heilige Familie met drie personen. Eerder vormt zij met haar moeder Anna en vader Joachim ook een gezin met drie mensen. Verder heb ik veel belangstelling en liefde voor de Heilige Nicolaas. Heel wat legenden met en over Sint-Nicolaas gaan over drie personen. Door mijn bewondering voor Maria en Nicolaas heb ik de keuze gemaakt steeds drie woorden naast elkaar te plaatsen. Door de gedichten op deze wijze vorm te geven, voel ik mijn herkenbaarheid. Ik sta mezelf vrijheid toe, om Maria in gedichten niet alleen te beelden, maar ook te vereren, zoals ik het voel en zie. Deze gedichten willen zich aan u kenbaar maken. Ik wens u veel goed gevoel met het kennisnemen van de uitingen.

~~~

WIJSHEID

mijn vele beperkingen
ervaar ik dagelijks
wijsheid is welkom
kan ik gebruiken
voor mijn werk
op deze dag
en ook morgen
ik maak me
echt niets wijs
waar ligt wijsheid
deze is onzichtbaar
onvindbaar de plaats
groeien in wijsheid
gaat zo traag
vraagt de tijd
ga op zoek
naar de verborgen
bron van wijsheid
welke weg kiezen
waarheen naar wijsheid
bid tot Maria
met eenvoudige woorden
ineens wat wijsheid
op afstand ontvangen
van de Moeder
zetel der wijsheid
groot is dank
aan de Vrouw
die veel geeft

22 november 2020

~~~

KRUIDTUIN

kruid en onkruid
subjectief goed bezien
de betekenis kennen
want onwetendheid overheerst
over weldadige planten
en menig gewas
zij geven kracht
zijn opvallend welriekend
weten van genezen
hebben welkome waarde
onkruid is anders
zegt de een
maar de ander
waardeert het zeer
in andere context
om het goede
weten te behouden
kruid en onkruid
groeien door elkaar
het laten verdwijnen
van het een
doet het andere
aan gevaar blootstellen
ben in gedachten
in de kruidtuin
met veel stilte
ik bid intens
tot Moeder Maria
met vele gedachten
aan goed groeien
en blijven bloeien
van mijn geloof
tussen wisselende momenten
van veel onkruid
en wat kruid

6 november 2020

~~~

Sint-Michaëlkerk in Harlingen

~~~

DRIE

het cijfer 3
tevens een getal
met veel betekenis
van het toen
voor het nu
en ook morgen
met z’n drietjes
Anna en Joachim
en hun dochter
dat is Maria
later gaat Zij
met Jozef verder
dan komt Jezus
in een stal
gezin met drie
er komt bezoek
van drie koningen
de heilige familie
moet gaan vluchten
reis met drie
naar verre Egypte
vele jaren later
weer met drie
bij het kruis
nog meer gedachten
bij cijfer 3
de Heilige Nicolaas
met zijn ouders
ook een gezin
met drie personen
van Heilige Nicolaas
komen vele legenden
meer dan eens
kinderen generaals vrouwen
en nog meer
veelzeggende diepgaande verhalen
steds met drie
mijn liefde voor
Maria en Nicolaas
is zo groot
met de gedachte
steeds aan drie
drie koester ik
in mijn dromen
denken en handelen
en vele gedichten
met drie woorden
op een regel
aan dat cijfer
dat mooie getal
blijf ik trouw

22 oktober 2020

~~~

DAG

de avond valt
de nacht komt
ik dank U
voor deze dag
een druk etmaal
zindert nog na
deze dag voorbij
met vele gedachten
vandaag hebben we
elkaar weer gevonden
in menig gebed
voel ik U
weer heel dichtbij
nu leg ik
mijn rakende bevindingen
in uw handen
hoopvol kijk ik
naar de dag
die morgen heet
zegent U nog
de komende nacht
geeft U kracht
bij mijn ontwaken
dekt U mij
nog even toe
veel dank Maria

4 oktober 2020

~~~

BLIND

rust geeft ruimte
stil in gedachten
neemt denken toe
diepgang gaat door
mijn zicht vergroot
en groeit gestaag
zie beperkingen dagelijks
nu steeds duidelijker
leer te relativeren
wat belangrijk lijkt
is enkel schijn
drukte van mensen
verdwijnt in ledigheid
want de kern
van het bestaan
blijkt voor velen
nog steeds onzichtbaar
zij lijken blind
wellicht geeft Maria
hen wat licht
om te ervaren
waartoe te leven

17 september 2020

~~~

WOORDEN

bidden tot Maria
is oprecht luisteren
en woorden zeggen
na goed afwegen
de woorden kiezen
met liefdevolle woorden
gedenk ik mensen
die mij zovele
woorden hebben gegeven
Maria ik draag
steeds uw beeltenis
voor biddende woorden
en leg nu
weer wat woorden
voor U neer
hierdoor mag ik
gelukkig gestaag groeien
met de hulp
van mijn Moeder

31 augustus 2020

~~~

TENHEMELOPNEMING

Maria stijgt op
door engelen omgeven
gaat Zij verder
naar de hemel
hemelvaart een feit
dat elk jaar
velen doet stilstaan
bij Haar intrede
in de hemel
hoog boven wolken
kijkt Zij toe
en beschermt dagelijks
Haar vele gelovigen

15 augustus 2020

Scherpenheuvel

~~~

IMPULS

het geven van
vorm en inhoud
aan het leven
doet me denken
aan de zin
van het bestaan
tijd ontgaat me
ben ik vergeten
een verrassende ingeving
komt op bezoek
ontvang nieuwe impuls
om zeker dagelijks
wat te beteren
leren te aanvaarden
van gekende beperkingen
om te doen
wat mogelijk is
werken binnen grenzen
nog creatiever zijn
ik voel weer
de onverwachte hulp
van Moeder Maria

5 augustus 2020

~~~

VERHOREN

een trillende aarde
mensen zijn verslagen
niemand is veilig
voor het coronavirus
materieel en immaterieel
wordt veel geleden
het leven verandert
nu voor even
of wat langer
mondkapjes verbergen veel
niet alleen gezicht
maar ook woorden
leuk en minder
afstand wordt gehouden
maar dit versloft
aandacht voor elkaar
is kort groot
tot inkeer komen
is voor tijdelijk
wat wordt geleerd
is nauwelijks iets
ik bid meer
steeds tot Maria
zij stimuleert mensen
het hardnekkige virus
definitief te verslaan
zij verhoort opnieuw
mijn stil gebed

16 juli 2020

~~~

Galder, Mariakapel, Koningin van de Vrede.

~~~

GESCHENK

ogen vol verwondering
om te zien
naar wat beweegt
hier op aarde
in de lucht
vooral het kleine
valt me op
wat kent eenvoud
een grote verscheidenheid
met weelderige kleuren
dit mogen ervaren
is een geschenk
om te genieten
voor lange tijd
ik voel steun
op de schouder
wat een beleven
dat Moeder Maria
mij dit zo
liefdevol wil geven

8 juli 2020
~~~

ZICHTBAAR

Maria laat zich
zien en horen
in het leven
van menig mens
als Zij komt
hier op aarde
vaak eenvoudig gekleed
in het wit
met een rozenkrans
geeft Zij hoop
en laat gelovigen
even luisterend stilstaan
om tot veelzeggende
dialoog te komen
ik ervaar bezoek
met vreugdevol hart
en het gevoel
van een openbaring
om steeds meer
te kunnen begrijpen
van het geloof
dit verrassende inzicht
ontdekt elke dag
nieuw zichtbaar begrip
in mijn kloppend
dankbaar en vreugdevol
hart van hoop

28 juni 2020

~~~

WACHTEN

de klok tikt
gaat maar door
de tijd kruipt
wachten houdt stand
geduld wil vriendschap
met wachten sluiten
test geduld volgt
met veel kijken
naar de klok
eindelijk de arts
operatie is geslaagd
opgelucht naar huis
om te danken
bij het beeld
van Moeder Maria
met dikke kaars
en een gebed

17 juni 2020

~~~

OMZIEN

omzien naar elkaar
betekent aandacht geven
luisteren naar wat
de ander vertelt
de harten laten
boeien en binden
mensen vertrouwen erop
nu voor elkaar
klaar te staan
omzien naar elkaar
is oog hebben
voor de ander
dienstbaar willen zijn
met al dat
wat er is
omzien naar elkaar
is goed kijken
naar en waar
elkaar te helpen
samen te werken
een steuntje zijn
door te geven
omzien naar elkaar
gebeurt in stilte
steeds blijven geloven
dat er altijd
iemand wil klaarstaan
dat is Maria

11 juni 2020

~~~

MANTEL

de coronacrisis woedt
nog steeds door
mensen zijn weerloos
willen worden gered
roepen om hulp
Maria hoort dit
neemt haar mantel
deze gaat open
mensen zijn hoopvol
vertrouwen op Haar
de vele gelovigen
die erheen gaan
kloppen biddend aan
voelen zich veilig
onder haar mantel
zo beschermt Zij
Maria, U bent
de laatste toevlucht
in de nood

3 juni 2020

~~~

DICHTBIJ

een troostende hand
op mijn schouder
een vertederende blik
naar mijn ogen
een ontwapenende lach
voor mijn gevoel
een welwillende steun
tijdens mijn dag
een begeleidende metgezel
op mijn reis
een intens gebed
door mijn geloof
een oprecht bedankje
aan Moeder Maria

29 mei 2020

~~~

Dubrovnik, Kroatië.

~~~

KRACHT

kracht toont liefde
kracht weerstaat pijn
kracht leert bidden
kracht vult handen
kracht schenkt vertrouwen
kracht laat vormen
kracht bezorgt identiteit
kracht biedt troost
kracht stimuleert volhouden
kracht zoekt uitdaging
kracht schept verplichtingen
kracht breekt macht
kracht verwerkt weerstand
kracht beschermt eigenheid
kracht overwint tegenslagen
kracht versterkt bewustwording
kracht beseft ontwikkeling
kracht doet uitstralen
kracht voedt armen
kracht geeft Maria

19 mei 2020

~~~

STUREN

een bijzondere boodschap
voelt als opdracht
een welkome uitnodiging
me weer inzetten
door menig telefoontje
met behoeftige mensen
en mijn passie
over diep geloof
in Moeder Maria
met hen delen
ik dank Haar
mij te steunen
dit raakt me
steeds en heftig
Zij blijft sturen
elke dag opnieuw
ook deze dagen
in moeilijke tijd
met vele beperkingen
door vastbijtend coronavirus

11 mei 2020

~~~

ONRUST

onblusbaar vuur woedt
brengt angstige onzekerheid
laat niet alleen
straf maar ook
diepe vergelding voelen
dit komt snel
nader tot mij
mijn droom stormt
nacht vol onrust
verloopt tergend traag
naar voelbare ommekeer
het wordt licht
een helder perspectief
biedt zich aan
ik voel Maria
zo dichtbij mij
pak de rozenkrans
en bid weer
ervaar de warmte
van de toevlucht.

6 mei 2020

~~~


WERKELIJKHEID


geloof is alledaags
in de wetenschap
in eigen kunnen
in enge sprookjes
in anderhalve meter
in echte wijsheren
en in mezelf
het ware geloof
dat in God
ook in Maria
is momenteel heftig
in deze coronatijd
met de wereld
zo van slag
de laatste maanden
ineens radicaal onecht
met veel leegte
in de straten
op de pleinen
in de treinen
dat is nu
maar voor hoelang
de hogere werkelijkheid
krijgt meer belang

22 april 2020

~~~

HOOP

ellende is groot
lijden is pijnlijk
leeg voelt afzondering
angst vormt onzekerheid
dood vindt eenzaamheid
bangheid ontmoet virus
kwetsbaarheid toont sterfelijkheid
economie raakt dal
werkloosheid snelt omhoog
staatsschuld neemt toe
kerk kent sluiting
school is potdicht
cafédeur verplicht toe
straat oogt dood
toekomst is ongewis
wanhoop vergroot duisternis
virus schijnt onvoorspelbaar
stilte wordt stiller
dag verrast anders
leven ervaart herontdekking
Maria ontvangt gebeden
Zij geeft steun
virus verliest kracht
hoop blijft leven
dit is Pasen
in wankelend 2020

12 april 2020

~~~

PASEN

toen mijn pensioentijd
wat later begon
ging ik weg
meer dan voorheen
om te pelgrimeren
naar Moeder Gods
in het buitenland
ook met pasen
naar de bedevaartplaats
in Franse Lourdes
dat voelde bijzonder
helaas nu thuisblijven
wachten tot strijd
tegen het virus
definitief voorbij is
met pasen genieten
gaat nu anders
blijf gedwongen hier
zie vieringen wel
maar op televisie
en via computer
sfeer is anders
ook dat went
somberheid en angst
bij velen verdrijven
zegt indringend veel
over het nu
van ons bestaan
realiseer me wel
alleen om mij
gaat het niet
hopen op verbetering
doe ik biddend
tot onze Moeder

10 april 2020

~~~

GEBORGEN

voel me geborgen
bij Moeder Maria
vertrouw op Haar
dagelijks veel denken
aan Haar nabijheid
voel Haar dichtbij
geeft veilig gevoel
krijg de opdracht
om te verbinden
waarheid te spreken
hoop laten opwekken
liefde blijven geven
vertrouwen te delen
en heel veel
te blijven bidden
in deze tijd
van het coronagevaar

3 april 2020

~~~

CORONAVIRUS

kwetsbaar door coronavirus
velen zijn bang
uiten hun angst
besmet te raken
zijn nu opgesloten
om grote trefkans
kleiner te maken
virus rukt op
vermeende zekerheden verdwijnen
weerstand is weg
maakbare levens verstoten
een ongewenste tegenspoed
te willen verdwijnen
is teveel gedacht
de grote pandemie
goed te weerstaan
blijkt een utopie
in moordende tijd
een onmetelijke beproeving
heeft saamhorigheid nodig
om met strijden
virus te verslaan
stille gebeden volgen
tot Moeder Maria
Zij het anker
met de mantel
voor hoopvolle toevlucht
in strijdende tijd

29 maart 2020

~~~

KERK

vaak op zondag
in vertrouwde kerk
voor het Mariabeeld
branden twee kaarsen
voor twee mensen
zij zo waardevol
zijn me dierbaar
kaarsen met intentie
uitspreken in gedachten
deze blijven geheim
gelden enkel tussen
Maria en mij
vouw de handen
blik op Haar
raak in gebed
krijg gevoel terug
U mijn Moeder
kijk in ogen
alsof deze bewegen
en onhoorbaar spreken
zie het lijden
van goede mensen
vraag Haar kracht
dank is groot
laat gevoel spreken
tot volgende week

22 maart 2020

~~~

VREDE

welkom heet ik
vrede zeer oprecht
situaties van onvrede
wil ik wegnemen
roep Maria aan
als mijn echte
Koningin van Vrede
met veel overtuiging
hart en ziel
bid ik weer
tot Moeder Maria
U bent vol
van welkome genade

6 maart 2020

~~~

VERTROUWEN

al vele keren
mijn hart uitgestort
steeds bij Maria
met vertrouwde eenvoud
van uitgesproken gebed
zonder hoge woorden
wel veel respect
gebed wordt verhoord
ik luister aandachtig
laat Haar toe
in mijn hart
vertrouwen in Maria
neemt verder toe
ook mijn geloof
in Haar groeit

17 februari 2020

~~~

ONZE-LIEVE-VROUW VAN LOURDES

vandaag 11 februari
is het teruggaan
naar de verschijning
van Maria aan
de kleine Bernadette
de eerste verschijning
van de achttien
herinnering aan 1858
de ontmoeting tussen
Maria en Bernadette
in alle eenvoud
openbaren zich wonderen
in kleine Lourdes
door de Moeder
Onze-Lieve-Vrouw
dank U, Maria,
vol van genade

11 februari 2020

~~~

KERSTMIS

voorbereiding op geboorte
van Maria’s kind
is na maanden
achter de rug
in de kerstnacht
komt haar Zoon
Jezus ter wereld
Maria en Jozef
zijn meteen gastvrij
stal is open
eenieder is welkom
als eersten herders
in alle eenvoud
dat is veelzeggend
zij vrezen niets
eerste gezang klinkt
vrede op aarde

24 december 2019

~~~

ONTDEKKEN

zittend in kerk
kijkend naar altaar
opstijgend is Maria
ontdekkend steeds meer
wat mij beroert
en mij verlicht
gedachten elke dag
emoties komen weer
bijzonder te ervaren
dat mijn leven
steeds wordt verrijkt
met goed gevoel
wel te doen
voel me gesterkt
dank U, Maria

2019

~~~

OPENSTELLEN

gehoorzaam aan U
en trouw zijn
aan mijn innerlijk
mezelf blijven openstellen
om goed gevoel
van U, Maria
te mogen ervaren
deze innige verbondenheid
is mijn redding
te mogen doorgaan
steeds met U
in mijn gedachten
op elke dag
welke zich aandient
dank U, Maria

2019
~~~

VERLIES

zij heeft verdriet
na slepende ziekte
haar man verloren
ze bidt veel
meer dan ooit
en verzoekt Maria
haar te steunen
in deze tijd
welke anders voelt
voor haar ongewenst
ze lijdt lang
zonder haar maatje
dagen duren maar
avonden lijken oneindig
nachten vol gewoel
tot zo onverwacht
zij steun ervaart
tranen nemen af
berusting komt boven
verlies blijft voelbaar

2019
~~~

GELOOF

woorden te hoorden
binnen om beminnen
hart vol smart
waardeer steeds meer
leven blijft even
denk en wenk
ouder meer kouder
klant wil band
ziel gebiedt kniel
min voor bezin
gebed redt hoop
diep tot verdiep
woel van gevoel
reis naar paradijs
poort hoort alles
opening na zegening
ontvang dagelijks gezang
aria voor Maria

2019

~~~

TRANEN

tranen van verdriet
tranen van pijn
tranen van teleurstelling
tranen van …
tranen willen rollen
tranen doen herinneren
tranen raken gevoel
tranen geven uitingen
tranen …
zijn meer dan druppels
dan wend ik me
tot U, Maria.

2019

~~~

GEDACHTE

een teleurstelling grijpt
diep bij me in
blijft in m’n hoofd
raak er niet los van
beleef innerlijke strijd
krijg nieuwe ingeving
ben daar blij mee
verleg mijn aandacht
nu zonder verwachtingen
kom dichter tot Haar
Maria Moeder van iedereen.

2019

Dutch Dutch English English German German French French Italian Italian Spanish Spanish Polish Polish