Processies

In deze rubriek worden de door mij bezochte processies geplaatst. Ik wens u veel lees en kijk genoegen.

Jan van Wijk

BELGIË

BAARLE-HERTOG – KAARSKENSPROCESSIE

In het noorden van België ligt het plaatsje Baarle-Hertog. Op de zondag na 15 augustus, de dag van Maria Hemelvaart, vindt elk jaar de Kaarskensprocessie plaats. Deze wordt georganiseerd door de Stichting de Vrienden van Lourdes.

Om 8 uur in de avond is er een eucharistieviering in de Sint-Remigiuskerk. Tijdens deze dienst staat Maria centraal met gebeden en gezangen. Na de bijeenkomst in de kerk komen de aanwezigen met een brandend kaarsje naar buiten en begint de Kaarskensprocessie. De rondgang laat taferelen zien uit het leven van Bernadette Soubirous in Lourdes. Uitgebeeld worden belangrijke fasen uit haar leven, zoals het beleven van de verschijningen, het hoeden van schapen, het leven in het “cachot” en het ondervragen door geestelijken. Tijdens de processie strooien bloemenbruidjes met rozenblaadjes en wordt een bijzonder mooi Mariabeeld meegedragen. Achter dit beeld lopen geestelijken en heel wat belangstellenden uit Vlaanderen en Nederland. Honderden kaarsjes verlichten de avond, want huizen, cafés en restaurants zijn verduisterd. Tijdens de feeërieke processie wordt gebeden en gezongen.

Sinds 1951 trekt de Kaarskensprocesie en deze is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een drukbezochte traditie.

Geplaatst: september 2019

~~~

FRANKRIJK

LOURDES – SACRAMENTSPROCESSIE EN LICHTPROCESSIE
lichtprocessie in Lourdes

Bij goed weer, dit wil zeggen droog en niet al te warm, is er om 17.00 uur de eucharistische processie. De stoet start op de Bedevaartweide, ter hoogte van de Grot, maar dan wel aan de andere kant van de rivier Gave de Pau. De processie eindigt in de ondergrondse Heilige Pius X-basiliek. Deze rondgang wordt genoemd de heilig Sacramentsprocessie, waaraan vele pelgrims deelnemen. Deze processie symboliseert de pelgrimerende kerk. In de lange stoet bedevaartgangers bevinden zich ook vele zieken. Dit komt, doordat Lourdes de plaats voor de zieken is om bij Maria op bezoek te gaan. Tijdens de viering in de ondergrondse basiliek wordt ook de ziekenzege gegeven. Bij onbestendig weer, als flinke regenbuien, harde wind of erg hoge temperatuur de context minder aangenaam maken, wordt de processie niet gehouden, maar is er wel de samenkomst in de ondergrondse basiliek.

lichtprocessie in Lourdes
verlichte kroon tijdens de lichtprocessie in Lourdes

De tweede processie van de dag is een pure mariale stoet, die in de avond wordt gehouden. Deze lichtprocessie brengt veel pelgrims naar het Heiligdom van Lourdes. De pelgrims dragen kaarsjes, vaandel en vlaggen en zij komen uit heel wat landen. De lichtprocessie is een uiting van veel devotie voor Onze-Lieve-Vrouw. Een verlicht processiebeeld begint aan de rondgang om 21.00 uur. Ongeacht het weer, deze processie gaat altijd door.

lichtprocessie in Lourdes
lichtprocessie in Lourdes
lichtprocessie in Lourdes

Tijdens de lichtprocessie hebben duizenden een kaarsje vast en de vlam wordt door een beschermkapje behoed voor uitwaaien. Op de vlambeschermer staan in vier delen teksten in het Duits, Engels, Frans, Italiaans, Latijn, Nederlands en Spaans.

lichtprocessie in Lourdes
gedenkteken van Marie-Antoine de Lavaur, bedenker van de lichtprocessie in Lourdes

Bij het zingen van het “Ave Maria” worden duizenden kaarsjes naar omhoog gebracht. De processie is niet enkel meegaan met een kaarsje en zingen, maar ook bidden op de Esplanade van het Heiligdom van Lourdes. Na zo’n 45 minuten staan de deelnemers rijen dik op het plein voor de Rozenkransbasiliek.

Om 22.00 uur is de processie voorbij en het luidop bidden en zingen maakt plaats voor de stilte van ingetogenheid. De lichtprocessie ervaren verwarmt het hart.

De bedenker van de lichtprocessie is Pater Marie-Antoine de Lavaur (1825-1907), geboren als Léon Clergue in Lavaur. De kapucijn-missionaris is een apostel van Onze-Lieve-Vrouw. In 1863 introduceert hij de lichtprocessie te Lourdes. Ook initieert hij de grote kruisweg op de heuvel Espéluges. Ook is er een grot in deze Calvarieberg. Het gedenkteken is ingezegend op 31 augustus 2013 op initiatief van de “Associatie voor de herdenking van Pater Marie-Antoine”. Marie-Antoine de Lavaur wordt ook genoemd “de heilige van Toulouse”.

Geplaatst 2 april 2022
Gewijzigd 22 april 2022

~~~

NEDERLAND

BERGEN OP ZOOM – MARIA OMMEGANG

Elk jaar trekt de Maria Ommegang door de straten van het centrum van mijn stad, Bergen op Zoom. Dit gebeurt sinds 1945. Immers, de geboorte van de Maria Ommegang ligt in de Tweede Wereldoorlog.

Tijdens zijn preek op 15 augustus 1943, de dag van Maria Hemelvaart, doet kapelaan Willem Ooijens de belofte, dat als de stad blijft bespaard van groot oorlogsgeweld er elk jaar een dankstoet voor Maria wordt gehouden.

In de basis is de Maria Ommegang een religieuze stoet. In de loop van de jaren zijn historische elementen van de Markiezenstad ingebracht. Hierdoor is de dankstoet voor een breed publiek aantrekkelijker gemaakt. Meer en meer heeft de Maria Ommegang zich ontwikkeld tot een duurzaam, cultureel en religieus immaterieel erfgoed.

In de dankstoet is Maria de basis en daaromheen wordt veel uitgebeeld, waaronder verhalen uit zowel het Oude, als het Nieuwe Testament. Hierdoor is de jaarlijkse dankstoet een wat laat vervolg op de Bergse Kruisommegang uit de middeleeuwen, welke in 1572 is gestopt. De eerste naoorlogse Maria Ommegang heeft op 15 augustus 1945 door de straten van Bergen op Zoom getrokken. De belofte is dan in praktijk gebracht.

Bij de devote en kleurrijke dankstoet zijn zo’n 1000 vrijwilligers betrokken, waaronder niet enkel ouderen, maar ook veel jongeren. De Maria Ommegang is dan ook flink geworteld in de lokale en regionale gemeenschappen. Familiebanden binnen de Maria Ommegang zijn opvallend en menige deelname gaat over van moeder/vader op dochter/zoon en op kleindochter/kleinzoon.

Sinds 1945, na de bevrijding van Bergen op Zoom op 27 oktober 1944, is de Maria Ommegang een jaarlijks terugkerende, Bergse traditie en geniet van een grote populariteit. De dankstoet lijkt geen last te hebben van de ontkerkelijking. Groot en klein, oud en jong, kerkelijk of niet-kerkelijk betrokkenen en Bergse/Bergenaar of mensen van elders zijn in Bergen op Zoom en verre omstreken gehecht aan de Maria Ommegang. De dankstoet is met de tijd meegegaan en blijft daardoor voor velen aantrekkelijk.

De dankstoet is voor velen geloofsverdieping en geloofsbezinning. Anderen spiegelen zich aan de boodschappen, welke klinken in de participerende groepen. Ik zie de Maria Ommegang als een dank voor de vrede. De ommegang is een liefdevol appèl op vrede en dit ongeacht de religie van mensen. In de Maria Ommegang gaan kinderen, vrouwen en mannen mee om het vredeswoord aan en van Haar te verkondigen. Het “wees gegroet, Maria” klinkt meer dan eens. Immers, Maria is de Koningin van de Vrede.

De Maria Ommegang in Bergen op Zoom zie ik als uniek in Nederland en Vlaanderen met dans, declamaties, toneelspel en zang. Passages uit het Oude en Nieuwe Testament, de zeven Vreugden van Maria en delen uit de geschiedenis van Bergen op Zoom vormen de hoofdzaken van de jaarlijkse dankstoet, waaraan ook gastmadonna’s uit andere plaatsen deelnemen. In de Maria Ommegang doen ook kindergroepen mee, evenals themawagens als de uitbeelding van Maria Boodschap, Kerstmis en Verrijzenis.

De devotie voor Maria doet meer dan standhouden en dat is in Bergen op Zoom medebepalend voor de aanhoudende populariteit van de Maria Ommegang. Het bezoek aan de Maria Ommegang is gratis. De stoet trekt jaarlijks op de laatste zondag van juni door het centrum van Bergen op Zoom. Het lijkt op een voorbijtrekkend openluchtspektakel. De belofte blijft doorgaan …

Meer info is op www.mariaommegang.nl te vinden.

Geplaatst: september 2019
Gewijzigd: 3 april 2020

~~~

Dutch Dutch English English German German French French Italian Italian Spanish Spanish Polish Polish Portuguese Portuguese
Come2theweb