Processies

In deze rubriek worden door mij bezochte processies en ommegangen geplaatst. Er is verschil tussen een processie en een ommegang. Een processie is een gebedstocht en een ommegang laat meer zien. Aan een dergelijke tocht nemen beelden van heiligen, gelovige leken en geestelijken deel. De deelnemers aan de processie leggen een deel van de geloofsweg af en geven daarbij uiting aan hun geloof. De processie trekt als een godsdienstige plechtigheid en heeft de vorm van een stoet.

Een ommegang toont een bonte variëteit aan religieuze en culturele aspecten. Tot uiting komen dan onder meer beeltenissen met onder andere het genadebeeld van Onze-Lieve-Vrouw. De deelnemers zijn bijvoorbeeld geestelijken, edelen, soldaten, vlaggendragers, declamatoren en gekostumeerde figuren. Een ommegang kan verder worden verrijkt met praalwagens, reuzen, zanggroepen, muziekgezelschappen en dieren zoals paarden, ezels en schapen. Door een ommegang laat een stad de ziel zien.

Processies bestaan al eeuwen en zijn ontstaan door de verering van relieken.

Ik wens u veel lees- en kijkgenoegen.

Jan van Wijk

~~~

BELGIË:
-Baarle-Hertog
-Brugge
-Hoogstraten
-Kalfort
-Mechelen
-Scherpenheuvel
-Tongeren
-Zutendaal
FRANKRIJK:
-Lourdes
NEDERLAND:
-Bergen op Zoom
-Delft
-Kwadendamme
-‘s-Hertogenbosch
-Zegge

~~~

BELGIË

-Baarle-Hertog
-Brugge
-Hoogstraten
-Kalfort
-Mechelen
-Scherpenheuvel
-Zutendaal

BAARLE-HERTOG – KAARSKENSPROCESSIE

In het noorden van België ligt het plaatsje Baarle-Hertog. Op de zondag na 15 augustus, de dag van Maria Hemelvaart, vindt elk jaar de Kaarskensprocessie plaats. Deze wordt georganiseerd door de Stichting de Vrienden van Lourdes.

Om 8 uur in de avond is er een eucharistieviering in de Sint-Remigiuskerk. Tijdens deze dienst staat Maria centraal met gebeden en gezangen. Na de bijeenkomst in de kerk komen de aanwezigen met een brandend kaarsje naar buiten en begint de Kaarskensprocessie. De rondgang laat taferelen zien uit het leven van Bernadette Soubirous in Lourdes. Uitgebeeld worden belangrijke fasen uit haar leven, zoals het beleven van de verschijningen, het hoeden van schapen, het leven in het “cachot” en het ondervragen door geestelijken. Tijdens de processie strooien bloemenbruidjes met rozenblaadjes en wordt een bijzonder mooi Mariabeeld meegedragen. Achter dit beeld lopen geestelijken en heel wat belangstellenden uit Vlaanderen en Nederland. Honderden kaarsjes verlichten de avond, want huizen, cafés en restaurants zijn verduisterd. Tijdens de feeërieke processie wordt gebeden en gezongen.

Sinds 1951 trekt de Kaarskensprocesie en deze is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een drukbezochte traditie.

Geplaatst: 9 september 2019

~~~

BRUGGE – HEILIG BLOEDPROCESSIE
Heilig Bloedprocessie in Brugge

Op de dag van Onze-Lieve-Heer Hemelvaart, 40 dagen na Pasen, trekt de Heilig Bloedprocessie door de historische binnenstad van Brugge. Dit is een eeuwenoude traditie die is ontstaan in het jaar 1304.

Heilig Bloedprocessie in Brugge

Een legende vertelt … In 1150 komt Diederik van de Elzas (±1100-1168), graaf van Vlaanderen (1128-1168), na de Tweede Kruistocht (1147-1149), met de reliek van het Heilig Bloed uit het Heilig Land in Brugge aan.

Bijbelse verhalen vormen het uitgangspunt van de jaarlijkse processie met taferelen uit het Oude Testament en Nieuwe Testament. In het laatste deel van de stoet wordt de relikwie van het Heilig Bloed naar Brugge uitgebeeld en vervolgens komt het hoogtepunt met de Edele Confrérie van het Heilig Bloed met het schrijn waarin de reliek van het Heilig Bloed zich bevindt. De reliek wordt op de andere dagen van het jaar bewaard en vereerd in de Basiliek van het Heilig Bloed op de Burg te Brugge.

Heilig Bloedprocessie in Brugge
Heilig Bloedprocessie in Brugge

De stijl van de processie herinnert aan de Bourgondische periode, waarin ambachten, broederschappen, gilden en rederijkerskamers die zorgden voor de uiting van de taferelen. De stoet telt ruim 1500 deelnemers, waarvan velen declameren, dansen, musiceren of zingen. In de processie rijden vele wagens mee en ook dieren, als paarden, schapen en kamelen, trekken mee in de stoet. De processie komt in ruim 1,5 uur aan de kijkers voorbij.

Heilig Bloedprocessie in Brugge
Heilig Bloedprocessie in Brugge

De dag van de processie geeft een vierdelig programma, namelijk ochtendprocessie, eucharistieviering, Heilig Bloedprocessie en zegening met de reliek van het Heilig Bloed.

Heilig Bloedprocessie in Brugge

De Heilig Bloedprocessie staat op de UNESCO-lijst van Immaterieel cultureel werelderfgoed.

Heilig Bloedprocessie in Brugge

Geplaatst: 19 mei 2023

~~~

HOOGSTRATEN – HEILIG BLOEDPROCESSIE

Jaarlijks gaat op de eerste en tweede zondag na Pinksteren de Heilig Bloedprocessie uit in Hoogstraten. Op beide dagen is er in ochtend een hoogmis, die rond 11.00 uur is geëindigd en vervolgens begint de processie bij de Sint-Katharinakerk aan de Vrijheid 151.

Heilig Bloedprocessie in Hoogstraten

De geschiedenis van de processie is eeuwen oud. Een legende vertelt … Rond het jaar 1370 is er in het Nederlandse gemeente Boxtel een miraculeus voorval. Tijdens een viering stoot priester Eligius van den Aker (1320-1377) de kelk met witte wijn om. Meteen komen er op twee altaardoeken rode vlekken. De priester wil thuis de doeken reinigen, maar de vlekken verdwijnen niet. Hij concludeert dat de miswijn is veranderd in het bloed van Jezus. Eligius bewaart de doeken in zijn huis tot het moment dat hij op het sterfbed ligt. Hij biecht het geheim op en geeft de twee bebloede doeken aan de biechtvader. De stervende geeft toestemming het mirakel bekend te maken. Na het overlijden van priester Eligius van den Aker wordt Boxtel een bedevaartplaats en wordt in die plaats een Heilig Bloedkapel in de Sint-Petruskerk gebouwd, waar de doeken met miraculeus bloed worden bewaard.
In de 17e eeuw zijn er onlusten door de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) en deze godsdienstoorlog brengt heel veel onrust met geweld, moorden en vernielingen van met name katholieke kerken. De bebloede doeken zijn dan niet veilig in Boxtel en worden naar de zuidelijke Nederlanden gebracht om daar in veiligheid te zijn en zo komen zij in 1652 te Hoogstraten aan. Dit gebeurt vooral door het initiatief van Ambrosius van Horne (1609-1656), tweede graaf van Baucigny en Heer van Boxtel en Liempde. Sindsdien beschikt het Vlaamse Hoogstraten over het Heilig Bloed van Jezus.
In 1924 is één van de twee doeken aan Boxtel teruggegeven.

Heilig Bloedprocessie in Hoogstraten

Op 26 mei 1652 trekt voor de eerste keer de Heilig Bloedprocessie door het centrum van Hoogstraten. De traditie van het houden van de processie is dan ook met recht een groots erfgoed.

Heilig Bloedprocessie in Hoogstraten
Heilig Bloedprocessie in Hoogstraten

De huidige opzet van de processie is halverwege de 20e eeuw bedacht door priester, kunstenaar en onderwijzer Remi Lens (1902-1983) en deken, leraar Jozef Lauwerys (1896-1982) en bestaat uit vier delen. Voorop gaan de openingsgroepen, waaronder vendeliers en de groep Sint-Katharina, die de patrones van Hoogstraten is. Daarna komt de uitbeelding van de eucharistie met onder meer kruisdragers, boetelingen, engelen, evangelisten en druiventros. In het derde deel staat Onze-Lieve-Vrouw centraal en haar beeltenis van Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans wordt meegedragen. Het laatste deel legt de nadruk op het Heilig Sacrament.

In 2008 is de Heilig Bloedprocessie erkend als Vlaams immaterieel erfgoed.

Heili Bloedprocessie in Hoogstraten
Heilig Bloedprocessie in Hoogstraten

De Heilig Bloedprocessie wordt georganiseerd door Het Heilig Bloedcomité, Vrijheid 185, 2320 Hoogstraten.

Op www.heiligbloedhoogstraten.be is actuele info te vinden.

Heilig Bloedprocessie in Hoogstraten

Geplaatst: 5 juni 2023


~~~

KALFORT – MARIA OMMEGANG
sfeer tijdens de Maria-Ommegang te Kalfort in 2023

In het Vlaamse Kalfort, dat gelegen is nabij Puurs, tussen Antwerpen en Mechelen, trekt jaarlijks de Maria Ommegang. De stoet vindt plaats op de 2e zondag na 15 augustus.

In een akte van 1155 wordt gesproken over Siger van Calfort, heer van Coolhem, die door deel te nemen aan kruistocht een reliek heeft meegebracht. Dit wordt in de huidige processie ook verbeeld. Vele bedevaartgangers zijn naar de reliek gekomen. Zij gaan naar een kapel om genezen te worden van oogziekte.

beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Kalfort

De geschiedenis van de bedevaart te Kalfort gaat terug tot in de middeleeuwen. Al rond 1300 wordt in de kapel te Kalfort een reliek van de tranen van Christus vereerd en is er sprake van grote volksdevotie. De reliek is mogelijk afkomstig van de Abdij van Cornelimunster. Een andere bron verwijst naar de kruistochten, dat een monnik of pelgrim de relikwie heeft meegebracht. In deze tijd vestigen zich zusters te Kalfort om de vele pelgrims te ontvangen.

In 1552 komen gasthuiszusters naar Kalfort. Dit zijn augustinessen en zij vestigen zich in het klooster Vrededaal. Aan de verering van de relikwie komt in 1566 abrupt een eind door vernietigingen van beeldenstormers. De kapel en het klooster van de zusters worden door de Geuzen in brand gestoken. Hierdoor gaat de reliek van de tranen van Christus verloren.

Maria-Ommegang te Kalfort

Enige jaren later is er in Kalfort de verering van een Mariabeeld. Dit 16e eeuwse beeld is gevonden in de Molenbeek en wordt nog steeds in Kalfort vereerd. Mogelijk is dit beeld afkomstig van het vernielde klooster van de gasthuiszusters. Het beeld heeft de naam “Onze-Lieve-Vrouw ten Traan”. De toevoeging “ten Traan” is toe te schrijven aan de verloren reliek met de tranen van Christus. Het Mariabeeld is rechtopstaand en de Moeder Gods draagt de kleine Jezus op de linkerarm. In de rechterhand houdt Zij een scepter vast. Maria is blootshoofds en heeft lang haar, dat in grote lokken op de rug valt. Zij heeft een glimlachend gezicht en haar rechterknie komt door het kleed heen, dat in het midden opplooit. Jezus houdt in de linkerhand een kleine wereldbol vast en zegent met de andere hand.

Maria-ommegang te Kalfort

In de 17e eeuw wordt het Mariabeeld gekleed met een Spaanse mantel en er komen vele pelgrims naar deze beeltenis. In de periode 1678-1885 komen 17 genezingen vakblindheid voor. Rond 1800 bezetten Fransen troepen Vlaanderen en het in het openbaar belijden van het geloof krijgt geen kans.

In 1857 heeft Kalfort een eigen parochie en de bedevaart krijgt nieuwe impulsen. In het portaal van de kerk staat een 17e eeuws, stenen beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Jezus. Sinds 1952 is er de Kalfortse Rozenkransweg. Deze bestaat uit 15 meer dan levensgrote groepen en zijn gemaakt door beeldhouwer Herman De Cuyper (1904-1992).

Maria-Ommegang te Kalfort

Bij de jaarlijkse Maria Ommegang te Kalfort zijn ongeveer 1000 mensen actief. Sinds 1998 is er de vernieuwde Maria Ommegang, die aansluitend op de plechtige eucharistieviering wordt gehouden op de 2e zondag na 15 augustus. Deze ommegang beeldt de geschiedenis van Kalfort uit en brengt hulde aan Maria. De stoet bestaat onder meer uit vlaggendragers, vendelzwaaiers, bazuinblazers, valkeniers, priesters, kruisvaarders, gasthuiszusters, edellieden, muziekgroepen, Franse bezetters, boerenfamilies, leden van historische genootschappen en … het beeld van Onze-Lieve-Vrouw ten Traan.

Voor meer informatie is de webstek www.kalfort.be/ommegang te bezoeken.

aandacht voor overledenen in de Maria-Ommegang te Kalfort

Geplaatst: 18 juni 2022
Laatst gewijzigd: 28 augustus 2023

~~~

MECHELEN – HANSWIJKPROCESSIE

In Mechelen is een grote traditie opgebouwd met de Hanswijkprocessie. In 2023 is de stoet voor de 750e keer door de stad getrokken!

Hanswijkprocessie te Mechelen
Hanswijkprocessie te Mechelen

De aanleiding voor de processie is de situatie in Mechelen in 1272, waar een pestepidemie de bevolking teistert en radeloze mensen uit het gehucht Hanswijk met hun Mariabeeld biddend naar de stad trekken. Bij het naderen van de stadsmuren gaan de poorten dicht, omdat de stadsbewoners bang zijn te worden besmet. De mensen van Hanswijk zingen “Monstra te esse matrem”, dat betekent “Toon dat Gij onze Moeder zijt”. Dan opent zich de Brusselsepoort en kan de stoet de stad in. Het Mariabeeld wordt geplaatst in de Sint-Romboutskathedraal en enkele dagen later is de epidemie verdwenen.

Hanswijkprocessie te Mechelen
Hanswijkprocessie te Mechelen

Onderdelen van de stoet zijn onder meer de schepping, de roeping van Maria, de geboorte van Jezus, het ontstaan van de Mariaverering, de Bourgondische en Habsburgse bloeiperiode en de heropbloei van de Mariaverering. Het Mariabeeld van Hanswijk is de blikvanger van de processie.

Hanswijkprocessie te Mechelen

Het aantal deelnemers is indrukwekkend met ongeveer 1700 personen en vele paarden gaan mee in de stoet. Alle deelnemers zijn keurig gekleed in de stijl van de tijd die wordt uitgebeeld.

De processie begint aan Zandpoortvest en gaat via Veemarkt en Grote Markt naar de Hanswijkstraat, waar in de basiliek de slotplechtigheid plaatsvindt met zang, gebed en dankwoord.

De processie trekt elke jaar op de zondag vóór Hemelvaart.

Hanswijkprocessie te Mechelen

Geplaatst 15 mei 2023

~~~

SCHERPENHEUVEL – KAARSKENSPROCESSIE
plechtigheid in de basiliek, waarna de Kaarskensprocessie in Scherpenheuvel begint

Op de eerste zondag na Allerheiligen van 1 november, wordt in Scherpenheuvel de Kaarskensprocessie gehouden. De geschiedenis van deze processie gaat eeuwen terug. Al in 1633 is in Scherpenheuvel met bedevaarten begonnen. Er is dan ook sprake van een eeuwenoude traditie. De reden van het ontstaan van de Kaarskensprocessie ligt in het jaar 1629 en ook dit bewijst het bestaan van een zeer oud, immaterieel erfgoed. In dat jaar lijdt de bevolking heel veel onder een ernstige pestepidemie, die vele slachtoffers eist. Door deze zware epidemie besluiten gelovigen hun heil te zoeken bij Maria. Zij dragen het beeldje van Haar rond de kerk van Scherpenheuvel en begeleiden het door kaarsen te dragen. Het is als een wonder, dat na de processie de pest verdwijnt. Ook wordt beweerd dat de processie is ontstaan door het ontsteken van kaarsen met Allerzielen, dat op 2 november valt. De kaarsen dienen dan als eerbetoon van de nabestaanden aan hun overleden verwanten, vrienden en kennissen. Voor het ontstaan van de Kaarskensprocessie wordt ook verwezen naar het jaar 1734, als een andere epidemie heerst, en Maria in processie om hulp wordt gevraagd. De meeste bedevaartgangers houden het ontstaan van de processie bij het jaar 1629.

vanuit de basiliek te Scherpenheuvel begint de Kaarskensprocessie
plechtigheid voor de basiliek van Scherpenheuvel, voordat de Kaarskensprocessie verder trekt.

De dag van de Kaarskensprocessie begint in de ochtend met een eucharistieviering in de basiliek. Om 15.00 uur is er een lof in de bomvolle basiliek, waarbij het orgel klinkt, een koor zingt, het Heilig Sacrament op het altaar wordt geplaatst en daarna wordt het Mariabeeld op het altaar gezet. Vervolgens verlaten de deelnemers aan de processie de basiliek. Voor de basiliek wordt het eeuwenoude Mariabeeld getoond en volgt een korte plechtigheid. Daarna zet de stoet zich in beweging en de route gaat door de straten rondom de basiliek. Aan de processie nemen honderden pelgrims deel, waaronder leden van groepen van de scouting, geestelijken, bedevaartgangers van alle leeftijdsgroepen en natuurlijk ook de befaamde beeltenis van Onze-Lieve-Vrouw. Om 16.00 uur is er als afsluiting een plechtigheid in de basiliek en wordt het beeld van Onze-Lieve-Vrouw weer op het hoofdaltaar geplaatst.

Kaarskensprocessie in Scherpenheuvel

Met het houden van de Kaarskensprocessie wordt het bedevaartseizoen afgesloten, dat is begonnen op 1 mei.

Op de dag van de Kaarskensprocessie wordt in de straten rond de basiliek een jaarmarkt gehouden. In tientallen marktkramen worden allerlei producen aangeboden, waaronder kleding, vleeswaren en snoep.

Geplaatst: 7 november 2022

~~~

TONGEREN – KRONINGSPROCESSIE
Kronigsprocessie in Tongeren
Kroningsprocessie in Tongeren

De Kroningsfeesten te Tongeren kennen een lange traditie, waarbij het genadebeeld uit 1479 een centrale plaats inneemt. Na goedkeuring van Leo XIII, paus van 1878 tot in 1903 is het beeld gekroond op 31 augustus 1890.

Kroningsprocessie in Tongeren

Het Mariabeeld is 160 cm hoog en weegt zo’n 70 kg. Maria houdt haar Zoontje op de linkerarm. In de rechterhand houdt Onze-Lieve-Vrouw een druiventros vast, die Zij haar Kind aanbiedt. De kleine Jezus heeft een druif in de linkerhand.

Kroningsprocessie in Tongeren

De basis van de processie ligt in de middeleeuwen, als er heiligdomsvaarten worden gehouden. De kroning van het Mariabeeld is de aanleiding tot de zevenjaarlijkse Kroningsfeesten. Maria wordt in Tongeren genoemd Onze-Lieve-Vrouw Oorzaak-Onzer-Blijdschap.

Kroningsprocessie van 2023 in Tongeren met op 7 juli koningin Mathilde en links Peter Severijns, de voorzitter van het Kroningscomité, en rechts Patrick Dewael, burgemeester van Tongeren
Kroningsprocessie in Tongeren

Met ruim 3000 deelnemers is de Kronings-processie de grootste van het land. De deelnemers tonen bezieling, devotie en openen hun hart voor Maria. De meesten zingen doorlopend of maken muziek. In de Kroningsprocessie wordt het leven van Maria uitgebeeld en tevens de raakvlakken van Haar met haar Zoon. De processie kent vele onderdelen, zoals de Onbevlekte Ontvangenis, de boodschap van de engel Gabriël aan Maria, het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth, de geboorte van Jezus, de opdracht in de tempel, de wedervinding, het afscheid van Jezus van zijn moeder, de bruiloft van Kana, de ontmoeting van Jezus met zijn Moeder in de kruisweg, de Verrijzenis van Jezus en de Tenhemelopneming van Maria. Het genadebeeld gaat in de processie mee onder begeleiding van leden van de aartsbroederschap met erewacht. Als het beeld voorbijkomt gaan de belangstellenden staan. Tijdens de processie klinkt vaak applaus.

einde van de Kroningsprocessie in de basiliek te Tongeren
einde van de Kroningsprocessie in de basiliek te Tongeren
einde van de Kroningsprocessie in een volle basiliek te Tongeren

Verder doen aan de Kroningsprocessie heel wat groepen mee, waaronder de Koninklijke Schutterij Sint Martinus uit Sint-Martens-Voeren, een grote vlaggengroep, een gezelschap met relieken, vele edelknapen, ontelbare zingenden maagden, een indrukwekkende groep geestelijken met het Heilig Sacrament en de Koninklijke harmonie van Beverst. Na de processie is er de afsluiting in de basiliek.

De processie trekt op vier dagen door Tongeren en steeds door een ander deel van de stad. Later op de dag is er een avondspel. Naast processie en avondspel worden vele activiteiten georganiseerd in de stad die geheel is versierd met vlaggen, bloemen en beeltenissen van Maria.

Geplaatst: 8 juli 2023


~~~

ZUTENDAAL – ONZE-LIEVE-VROUW HEIL DER KRANKEN

Op 15 augustus, de feestdag van Maria Tenhemelopneming, is er een processie in het Limburgse Zutendaal.

eucharistieviering in het Mariapark te Zutendaal

Voorafgaand aan de processie is er om 9.30 uur een drukbezochte eucharistieviering in het Mariapark. Hier staan ruim 600 stoelen klaar om de bezoekers een plaats te bieden. Tijdens de viering worden Marialiederen gezongen en de overweging staat ook in het teken van Onze-Lieve-Vrouw, die hier onder de naam “Heil der Kranken” wordt vereerd.

vlaggen in de processie te Zutendaal
Mariabeeld in de processie te Zutendaal
vaandel met het opschrift “Onze-Lieve-Vrouw van Zutendaal Heil der Kranken bid voor ons” in de processie te Zutendaal

De processie begint bij het Mariapark om 10.45 uur en trekt door enkele straten van het dorp. In de stoet gaan onder meer mee drager met vaandel met Maria-afbeelding en de tekst van Onze-Lieve-Vrouw van Zutendaal, vele blauwe en witte vlaggen waar jongeren voor zorgen, geestelijken zijn verantwoordlijk voor het Heilig Sacrament en door mensen met sterke schouders wordt het beeld van Onze-Lieve-Vrouw gedragen. Langs de route hebben bewoners een Mariabeeld zichtbaar voor het raam of bij de woning geplaatst.

beeld van Maria langs de route van de processie te Zutendaal
beeld van Maria en vaandel langs de route van de processie te Zutendaal

Onderweg wordt stilgestaan bij onder andere de Woonzorgcampus Oosterzonne, waar de plaatselijke fanfare, met wel 20 muzikanten, enkele Marialiederen te gehore brengt.

ballonnen gaan richting de hemel bij de afsluiting van de processie te Zutendaal
de plaatselijke fanfare luistert de processie op in Zutendaal

De rondgang van zo’n drie kwartier eindigt bij de kerk. Hier vindt nog een korte plechtigheid plaats en alle deelnemers en medewerkers aan de viering en de processie worden door Italiaanse, goed Nederlands sprekende, pastoor bedankt. Vele kinderen laten blauwe en witte ballonnen op en daarna is er op het kerkplein nog een gezellig samenzijn.

afsluiting van de processie te Zutendaal

Geplaatst: 16 augustus 2022

~~~

FRANKRIJK

LOURDES – SACRAMENTSPROCESSIE EN LICHTPROCESSIE
lichtprocessie in Lourdes

Bij goed weer, dit wil zeggen droog en niet al te warm, is er om 17.00 uur de eucharistische processie. De stoet start op de Bedevaartweide, ter hoogte van de Grot, maar dan wel aan de andere kant van de rivier Gave de Pau. De processie eindigt in de ondergrondse Heilige Pius X-basiliek. Deze rondgang wordt genoemd de heilig Sacramentsprocessie, waaraan vele pelgrims deelnemen. Deze processie symboliseert de pelgrimerende kerk. In de lange stoet bedevaartgangers bevinden zich ook vele zieken. Dit komt, doordat Lourdes de plaats voor de zieken is om bij Maria op bezoek te gaan. Tijdens de viering in de ondergrondse basiliek wordt ook de ziekenzege gegeven. Bij onbestendig weer, als flinke regenbuien, harde wind of erg hoge temperatuur de context minder aangenaam maken, wordt de processie niet gehouden, maar is er wel de samenkomst in de ondergrondse basiliek.

lichtprocessie in Lourdes
verlichte kroon tijdens de lichtprocessie in Lourdes

De tweede processie van de dag is een pure mariale stoet, die in de avond wordt gehouden. Deze lichtprocessie brengt veel pelgrims naar het Heiligdom van Lourdes. De pelgrims dragen kaarsjes, vaandel en vlaggen en zij komen uit heel wat landen. De lichtprocessie is een uiting van veel devotie voor Onze-Lieve-Vrouw. Een verlicht processiebeeld begint aan de rondgang om 21.00 uur. Ongeacht het weer, deze processie gaat altijd door.

lichtprocessie in Lourdes
lichtprocessie in Lourdes
lichtprocessie in Lourdes

Tijdens de lichtprocessie hebben duizenden een kaarsje vast en de vlam wordt door een beschermkapje behoed voor uitwaaien. Op de vlambeschermer staan in vier delen teksten in het Duits, Engels, Frans, Italiaans, Latijn, Nederlands en Spaans.

lichtprocessie in Lourdes
gedenkteken van Marie-Antoine de Lavaur, bedenker van de lichtprocessie in Lourdes

Bij het zingen van het “Ave Maria” worden duizenden kaarsjes naar omhoog gebracht. De processie is niet enkel meegaan met een kaarsje en zingen, maar ook bidden op de Esplanade van het Heiligdom van Lourdes. Na zo’n 45 minuten staan de deelnemers rijen dik op het plein voor de Rozenkransbasiliek.

Om 22.00 uur is de processie voorbij en het luidop bidden en zingen maakt plaats voor de stilte van ingetogenheid. De lichtprocessie ervaren verwarmt het hart.

De bedenker van de lichtprocessie is Pater Marie-Antoine de Lavaur (1825-1907), geboren als Léon Clergue in Lavaur. De kapucijn-missionaris is een apostel van Onze-Lieve-Vrouw. In 1863 introduceert hij de lichtprocessie te Lourdes. Ook initieert hij de grote kruisweg op de heuvel Espéluges. Ook is er een grot in deze Calvarieberg. Het gedenkteken is ingezegend op 31 augustus 2013 op initiatief van de “Associatie voor de herdenking van Pater Marie-Antoine”. Marie-Antoine de Lavaur wordt ook genoemd “de heilige van Toulouse”.

Geplaatst 2 april 2022
Gewijzigd 22 april 2022

~~~

NEDERLAND

-Bergen op Zoom
-Delft
-Kwadendamme
-‘s-Hertogenbosch
-Zegge

BERGEN OP ZOOM – MARIA OMMEGANG

Elk jaar trekt de Maria Ommegang door de straten van het centrum van mijn stad, Bergen op Zoom. Dit gebeurt sinds 1945. Immers, de geboorte van de Maria Ommegang ligt in de Tweede Wereldoorlog.

Tijdens zijn preek op 15 augustus 1943, de dag van Maria Hemelvaart, doet kapelaan Willem Ooijens de belofte, dat als de stad blijft bespaard van groot oorlogsgeweld er elk jaar een dankstoet voor Maria wordt gehouden.

In de basis is de Maria Ommegang een religieuze stoet. In de loop van de jaren zijn historische elementen van de Markiezenstad ingebracht. Hierdoor is de dankstoet voor een breed publiek aantrekkelijker gemaakt. Meer en meer heeft de Maria Ommegang zich ontwikkeld tot een duurzaam, cultureel en religieus immaterieel erfgoed.

Het labarum, processievaandel, aan het begin van de Maria Ommegang in Bergen op Zoom

In de dankstoet is Maria de basis en daaromheen wordt veel uitgebeeld, waaronder verhalen uit zowel het Oude, als het Nieuwe Testament. Hierdoor is de jaarlijkse dankstoet een wat laat vervolg op de Bergse Kruisommegang uit de middeleeuwen, welke in 1572 is gestopt. De eerste naoorlogse Maria Ommegang heeft op 15 augustus 1945 door de straten van Bergen op Zoom getrokken. De belofte is dan in praktijk gebracht.

Jozef en de hoogzwangere Maria op de ezel op weg naar Bethlehem in de Maria Ommegang te bergen op Zoom.

Bij de devote en kleurrijke dankstoet zijn zo’n 1000 vrijwilligers betrokken, waaronder niet enkel ouderen, maar ook veel jongeren. De Maria Ommegang is dan ook flink geworteld in de lokale en regionale gemeenschappen. Familiebanden binnen de Maria Ommegang zijn opvallend en menige deelname gaat over van moeder/vader op dochter/zoon en op kleindochter/kleinzoon.

Sinds 1945, na de bevrijding van Bergen op Zoom op 27 oktober 1944, is de Maria Ommegang een jaarlijks terugkerende, Bergse traditie en geniet van een grote populariteit. De dankstoet lijkt geen last te hebben van de ontkerkelijking. Groot en klein, oud en jong, kerkelijk of niet-kerkelijk betrokkenen en Bergse/Bergenaar of mensen van elders zijn in Bergen op Zoom en verre omstreken gehecht aan de Maria Ommegang. De dankstoet is met de tijd meegegaan en blijft daardoor voor velen aantrekkelijk.

Maria Ommegang in Bergen op Zoom met de Blauwe Schuit, een verbeelding van het feest op de dag van de middeleeuwse Kruisommegang.
Deel van de wagen met Maria-Boodschap in de Maria Ommegang te Bergen op Zoom
De Brabanciawagen in de Maria Ommegang te Bergen op Zoom.

De dankstoet is voor velen geloofsverdieping en geloofsbezinning. Anderen spiegelen zich aan de boodschappen, welke klinken in de participerende groepen. Ik zie de Maria Ommegang als een dank voor de vrede. De ommegang is een liefdevol appèl op vrede en dit ongeacht de religie van mensen. In de Maria Ommegang gaan kinderen, vrouwen en mannen mee om het vredeswoord aan en van Haar te verkondigen. Het “wees gegroet, Maria” klinkt meer dan eens. Immers, Maria is de Koningin van de Vrede.

Maria Ommegang te Bergen op Zoom met ook beelden van de Gastmaria’s uit onder andere Oudenaarde, de dankstoet vertrekt bij het Markiezenhof

De Maria Ommegang in Bergen op Zoom zie ik als uniek in Nederland en Vlaanderen met dans, declamaties, toneelspel en zang. Passages uit het Oude en Nieuwe Testament, de zeven Vreugden van Maria en delen uit de geschiedenis van Bergen op Zoom vormen de hoofdzaken van de jaarlijkse dankstoet, waaraan ook gastmadonna’s uit andere plaatsen deelnemen. In de Maria Ommegang doen ook kindergroepen mee, evenals themawagens als de uitbeelding van Maria Boodschap, Kerstmis en Verrijzenis.

Sint-Gertrudis met haar volgelingen en muizengroep in de Maria Ommegang te Bergen op Zoom.
Veel jeugdige deelnemers in de Maria Ommegang te Bergen op Zoom.

De devotie voor Maria doet meer dan standhouden en dat is in Bergen op Zoom medebepalend voor de aanhoudende populariteit van de Maria Ommegang. Het bezoek aan de Maria Ommegang is gratis. De stoet trekt jaarlijks op de laatste zondag van juni door het centrum van Bergen op Zoom. Het lijkt op een voorbijtrekkend openluchtspektakel. De belofte blijft doorgaan …

Het dragen van het Ommegangbeeld met blauwe mantel en geborduurde bloemen en vlinders als symbolen van de Verrijzenis in de Maria Ommegang te Bergen op Zoom.
beeld van de Maria Ommegang in de Sint-Gertrudiskerk te bergen op Zoom op de voor het trekken van de dankstoet

De dag voor het trekken van de dankstoet wordt het genadebeeld uit de Ommegangkapel gehaald van de Sint-Gertrudiskerk en geplaatst op het priesterkoor. Op de dag dat de dankstoet trekt gaat de beeltenis mee in de ommegang. Na afloop van de Maria Ommegang komt het beeld terug in de Sint-Gertrudiskerk en blijft op het priesterkoor nog een dag staan. Vervolgens krijgt het beeld van Maria weer de vertrouwde plaats in de Ommegangkapel van de kerk.

Elk jaar ontvangen enkele medewerkers van de Maria Ommegang een grote kaars als dank voor hun bijzondere inzet in de dankstoet of achter de schermen.

elk jaar ontvangen medewerkers van de Maria Ommegang te Bergen op Zoom een grote kaars voor hun jarenlange inzet
elk jaar ontvangen medewerkers van de Maria Ommegang een grote kaars voor hun inzet voor de Ommegang
elk jaar worden medewerkers van de Maria Ommegang te Bergen op Zoom bedankt voor hun inzet en ontvangen een grote kaarsvan de Maria Ommegang

In de maand juni vindt in de Sint-Gertrudiskerk een tentoonstelling plaats van Mariabeelden uit andere plaatsen en/of verzamelingen. De tentoonstelling duurt tot de dag van de Maria Ommegang en dat is de laatste zondag van de maand juni.

in de weken van de maand juni, vóór het trekken van de Maria Ommegang, is er een tentoonstelling van Mariabeelden in de Sint-Gertrudiskerk te Bergen op Zoom

Meer info is op www.mariaommegang.nl te vinden.

Geplaatst: 25 september 2019
Laatst gewijzigd: 26 juni 2023

~~~

DELFT – MARIA VAN JESSE OMMEGANG
beeld van Maria van Jesse in de kerk te Delft

In Delft wordt jaarlijks de Ommegang Maria van Jesse gehouden. De aanleiding van de ommegang is een legende en deze staat bekend als het Wonder van Maria van Jesse. Het verhaal is uit 1327 … Machteld is een Haagse vrouw die al enige jaren blind is. Op een nacht krijgt zij een visioen. Machteld hoort tegen haar zeggen dat zij naar Delft moet gaan om daar te bidden bij de beeltenis van Maria. Machteld geeft gehoor aan de stem en gaat naar Maria in Delft. Daar aangekomen bidt Machteld bij de beeltenis van Maria van Jesse, woont de eucharistieviering bij en tijdens de consecratie ontvangt zij het gezichtsvermogen terug. Een wonder is gebeurd! Uit dankbaarheid aan Onze-Lieve-Vrouw wordt een jaarlijkse processie gehouden en deze is ter ere van Maria van Jesse. De naam Jesse verwijst naar de stamvader van het geslacht David, waartoe Maria behoort.

leden van de studentenvereniging organiseren mede de jaarlijkse ommegang in Delft

De reformatie maakt een eind aan de jaarlijkse dankstoet uit de middeleeuwen. Tijdens de beeldenstorm in 1572 gaat het Mariabeeld verloren. Het duurt tot 1929 dat het eerbetoon in ere wordt hersteld. De initiatiefnemers zijn leden van de studentenvereniging Sanctus Virgilius uit Delft. Sinds 1929 trekt de ommegang jaarlijks op de zondag na de feestdag op 12 juni van Sint-Odulphus (±775-854). In 1939 wordt het al vóór 1347 bestaande, maar door de reformatie ontbonden Gilde, heropgericht om de dankstoet mede te organiseren.

beeltenis van Maria van Jesse op het priesterkoor in de kerk te Delft

Vanaf 1939 staat de beeltenis van Maria van Jesse in de kerk. Het is een antiek beeld dat grote gelijkenis vertoont met de oorspronkelijke beeltenis. Deze creatie ontvangt de naam Maria van Jesse.

De zondagse ommegang, halverwege de maand juni, begint met een plechtige samenkomst in de Sint-Hippolytuskapel aan de Oude Delft. Vervolgens gaat de stoet door het centrum van de stad om aan te komen bij de kerk van Maria van Jesse aan de Burgwal. Daar vindt een eucharistieviering plaats en het beeld van Maria van Jesse staat op het priesterkoor.

enige deelnemers aan de ommegang voor de kerk van Maria van Jesse te Delft
vaandel van het Gilde OLV van Jesse te Delft

Aan de jaarlijkse ommegang nemen deel leden van het Gilde Onze-Lieve-Vrouw van Jesse en van de studentenvereniging. Daarnaast participeren afgevaardigden van organisaties van Maria-processies en -ommegangen. Vele belangstellenden uit Delft en verre regio sluiten ook aan in de stoet en wonen de viering in de kerk bij.

De Delftse ommegang is een tocht in stilte en heeft een meditatief karakter. De organisatie berust bij het Gilde Onze-Lieve-Vrouw van Jesse in samenwerking met de studentenvereniging.

Geplaatst: 18 juni 2024

~~~

KWADENDAMME – SACRAMENTSPROCESSIE
Sacramentsprocessie in Kwadendamme

De Sacramentsprocessie in het Zeeuwse Kwadendamme kent een officieel drieluik met lof, processie en eucharistieviering.

Samenkomst van de deelnemers aan de processie bij het Mariakapelletje aan de Vreelandsedijk te Kwadendamme

In de Heilige Bonifaciuskerk aan de Johan Frisostraat 5 begint het lof met zang, gebed en zegening met het Heilig Sacrament. Daarna trekt de processie naar het veldkapelletje van Maria aan de Vreelandsedijk.

Tijdens de Sacramentsprocessie wordt het Allerheiligste Sacrament, een gewijde hostie in een monstrans, plechtig door de straten gedragen. Dit gebeurt onder een baldakijn en vele gelovigen gaan mee in de rondgang. In de stoet gaan ook twee beelden van Maria mee, namelijk de beeltenis van Maria van Vreeland en een groot korfbeeld van Onze-Lieve-Vrouw van Kwadendamme.

Beeltenis van Maria van Vreeland
beeltenis van Onze-Lieve-Vrouw van Kwadendamme dat meegaat in de Sacramentsprocessie
Beeltenis van Onze-Lieve-Vrouw van Kwadendamme

Na de processie vindt de eucharistieviering plaats in de pastorietuin achter de kerk. De informele afsluiting is een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje en hapje. Steeds is de Sacramentsprocessie in Kwadendamme een uitgelezen bijeenkomst voor belangstellenden die bezinning en ontspanning willen combineren.

Geplaatst: 12 juni 2023


~~~

‘S-HERTOGENBOSCH – BIDTOCHT

In de Brabantse hoofdstad ‘s-Hertogenbosch wordt jaarlijks een bidtocht gehouden. Meestal vindt deze plaats op de tweede zondag van de maand mei.

Na een viering in de Sint-Jan volgt een rondgang door het centrum van de stad. De afsluiting is bij de kathedraal en wordt het lied van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch gezongen.

het beeld van de Zoete Moeder in de bidtocht te ‘s-Hertogenbosch

In de tocht staat centraal het beeld van de Zoete Moeder, dat anders een opvallende plaats heeft in de kathedraal. De beeltenis van Maria gaat mee in de tocht met de leden van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch. Verder nemen deel aan de bidtocht geestelijken, vertegenwoordigers van verscheidene gilden en leden van andere broederschappen.

De geschiedenis van de Maria-omgang van ‘s-Hertogenbosch gaat terug naar de 14e eeuw.

Geplaatst: 1 mei 2023

~~~

ZEGGE – PROCESSIE
Maria-beeld in de kerk te Zegge, dat wordt meegedragen in de processie

Als afsluiting van de meimaand is er op de laatste dag van de Mariamaand een processie. Op 31 mei verzamelen pelgrims zich in de Maria Boodschapkerk aan de Onze-Lieve-Vrouwestraat 107, 4735 AA Zegge.

Het programma luidt:
-18.45 uur het bidden van het rozenhoedje
-19.00 uur eucharistieviering
-aansluitend processie door de straten nabij de kerk en de tegenover gelegen bedevaartkapel van Onze-Lieve-Vrouw van de Zeg.

processie in Zegge
processie in Zegge

De stoet wordt geopend door een drager van het kruis en vervolgens komt de plaatselijke drumband. Daarachter komen pelgrims, geestelijken, deelnemers met vaandels en het hoogtepunt is het gedragen Mariabeeld. Tijdens de processie wordt gebeden en menig Maria-lied gezongen.

Maria-beeld in de processie te Zegge

Na een rondgang van een half uur is het afsluiten op het plein naast de kerk, waar wordt gezongen, gebeden en een dankwoord wordt uitgesproken. Het laatste van de bijeenkomst is het zingen van het lied “Onze Lieve Vrouw van Brabant”.

afsluiting van de processie op het plein naast de kerk te Zegge

Geplaatst: 1 juni 2023

~~~

Come2theweb