Bedevaartplaatsen

In mijn leven heb ik heel wat bedevaartplaatsen van Maria mogen bezoeken. Ik wil u deelgenoot maken van bezoeken aan deze zingevende plekken, waar Maria centraal staat. De afgelopen jaren heb ik bezoeken mogen brengen aan verscheidene Mariaoorden, zoals Banneux, Beauraing, Fatima, Kevelaer, La Salette , Lourdes, Montichiari, Pellevoisin, Pontmain en Scherpenheuvel.

Maria is talloze keren verschenen in alle werelddelen van onze aarde. Waar Zij is gezien, zijn bedevaartplaatsen gekomen, welke veelal bestemmingen van pelgrims zijn. Gedurende de eeuwen zijn de karakteristieken van de Mariaverschijningen nauwelijks veranderd. Veelal verschijnt Maria in een helder, wit licht, is Zij gekleed in een lang gewaad en heeft Zij meestal een sjaal om. Haar voeten zijn vaak gehuld in een wolk of mist. Menige verschijning kondigt de komst van Maria aan door verschijnselen als bliksem, donkerte of wind. Maria richt zich voor het merendeel tot eenvoudige, onschuldige mensen. Meestal maakt Zij zich bekend met haar naam of met een van haar vele titels. Als Maria spreekt is het verstaanbaar, want Zij gebruikt woorden uit de taal of het dialect van de ziener of zieneres. Op deze wijze levert Zij het bewijs van haar echtheid. In bedevaartplaatsen van Maria is er dan ook heel wat verering voor Haar en is er de volksdevotie opvallend groot. In de loop van de eeuwen zijn aan Haar vele wonderen van bekering en genezing toegeschreven.

Voor mij is het in het geheel niet aan de orde of “Rome” een bedevaartplaats heeft erkend. Het gaat er mij om, dat er in een bedevaartsoord mensen zijn, die zich aangetrokken voelen tot Maria. Zij komen er veelal bewust op bezoek en krijgen meestal een goed gevoel. Dit goede gevoel heb ik steeds bij het verblijven in Mariabedevaartplaatsen en ook bij het terugdenken aan deze bezoeken.

In de loop van de tijd komen op deze pagina nog meer bedevaartplaatsen van Maria. Gaat u met mij mee op reis …?