Mariakalender – Februari

De volgende data zijn belangrijk in februari

~~~

februari

-1 februari: Laat in de avond brengen engelen een beeld van Maria met Kind naar de kasteeltuin van Heer Hector te Tongre in het Belgische Henegouwen. In de volgende dagen wordt het beeld driemaal naar de kerk gebracht en komt het steeds terug in de kasteeltuin (1081). In de avond vindt al jaren een Mariaprocessie plaats in Tongre.

-2 februari: Maria-Lichtmis, zuivering van Maria, het wordt langer licht, de kerstperiode wordt afgesloten, op de 40e dag na Kerstmis toont Maria haar Kind voor het eerst aan de buitenwereld, wordt haar Zoon in de tempel aan God toegewijd en laat Maria het licht in de wereld komen. Deze dag herdenkt de “opdracht van de Heer in de tempel” en het zuiveringsoffer dat Maria 40 dagen na de geboorte van Jezus moet brengen. Dit gebeurt volgens de joodse wet. In het Latijn heet de zuivering van Maria “Purificatio Mariae”. De zuivering van Maria komt door de regel, dat een vrouw na de geboorte van een zoon 40 dagen onrein is. De eerstgeboren zoon is gezien als eigendom van God en moet door een offer worden vrijgekocht.
Het feest van Maria-Lichtmis gaat gepaard met een lichtprocessie voor Maria en kaarsenwijding in de kerk. Dit verklaart de naam “Maria-Lichtmis”. Het is de laatste feestdag, die aan Kerstmis is verbonden. In oosterse kerken wordt het feest 13 dagen later gevierd en wel op 15 februari.

-5 februari: In het Duitse Heroldsbach zegt Maria tegen de zieners, dat Zij ieder gebed verhoort van hen die in Haar geloven (1950).

Mariabeeld te Heroldsbach, waar alle dagen wordt gebeden

-8 februari: Onze-Lieve-Vrouw toont de kinderen in het Duitse Heroldsbach het vreselijke visioen van de hel. De boodschap aan de zieners is dat zij zich nooit moeten laten verleiden door de boze vijand (1950).

-9 februari: In het Duitse Heroldsbach laat Onze-Lieve-Vrouw de kinderen even wat van de hemel ervaren. Zij horen en zien dat de Litanie van Loreto wordt gebeden. De kinderen zien ook een troon, waarop Maria plaatsneemt en een scepter vasthoudt. Naast Haar is de Heilige Drie-eenheid zichtbaar (1950).

plaats van Bernadette Soubirous op 11 februari 1858 bij de Grot van Massabielle te Lourdes

-11 februari: Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Bernadette Soubirous ziet voor het eerst “een Dame in het wit gekleed” in de Grot van Massabielle te Lourdes. Deze Dame heeft een wit kleed aan, een witte hoofddoek om, een blauwe ceintuur rond het middel en een gele roos op elke voet. De Dame toont Bernadette hoe ze het kruisteken moet maken en het meisje bidt de rozenkrans met de Dame (1858).

-14 februari: Tweede verschijning van Maria aan Bernadette Soubirous in Lourdes. Bernadette sprenkelt wijwater in de richting van de verschijning. Als verschijning ziet zij een mooi meisje met een rozenkrans aan de arm (1858).

-17 februari: Het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Tongre (België) mag worden vereerd. Dit na onderzoek door het bisdom van Cambrai (Kamerijk) van de miraculeuze verplaatsingen van het beeld (1081).

-18 februari: Derde verschijning aan Bernadette Soubirous in Lourdes. De verschijning zegt tot haar: “Wilt u alstublieft gedurende twee weken naar hier komen? Bernadette antwoordt met “ja”. De verschijning zegt ook: “Ik beloof u niet in deze wereld gelukkig te maken, maar in de andere.” Bernadette vindt de verschijning een meisje en vraagt haar de naam op te schrijven. Bernadette hoort een zachte stem zeggen: “Dat is niet nodig.” De verschijning noemt haar naam ook niet (1858).

-19 februari: Vierde verschijning aan Bernadette Soubirous te Lourdes. Bernadette is bij de Grot en heeft een gewijde kaars bij zich (1858).

-20 februari: Vijfde verschijning in Lourdes aan Bernadette Soubirous. Bernadette heeft een gewijde kaars bij. De “witte dame” glimlacht en groet haar (1858).

-21 februari: Zesde verschijning aan Bernadette Soubirous in Lourdes. Zij heeft een gewijde kaars bij zich en ongeveer 100 mensen vergezellen haar (1858).

-23 februari: Zevende verschijning te Lourdes aan Bernadette Soubirous. Ook nu heeft Bernadette een gewijde kaars bij zich en zijn 100 mensen aanwezig (1858).

-25 februari: Negende verschijning aan Bernadette Soubirous te Lourdes. Zij heeft een gewijde kaars bij. Bernadette hoort de verschijning zeggen: “Ga drinken aan de bron en was u er. Eet van het kruid dat u daar vindt.” Zij wroet in de grond bij de grot, wast zich met modderig water dat er opborrelt, drinkt er wat van en eet een plantje dat er groeit (1858).

-27 februari: Tiende verschijning aan Bernadette Soubirous te Lourdes. Zij heeft weer een gewijde kaars meegenomen en drinkt ook deze keer bij de bron. Bernadette wast zich met wat water van de bron en eet van het kruid dat er groeit. De Verschijning zegt tegen haar: “Boete, boete, boete en bid goed voor de bekering van de zondaars.” (1858).

Come2theweb