Mariakalender – Juli

De volgende data zijn belangrijk in juli

Onze-Lieve-Vrouw in de basiliek Sint-Jan te ‘s-Hertogenbosch

-2 juli: plechtige wijding van de basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis te Lourdes (1876)

-3 juli: kroning van het grote beeld van de Onbevlekte Ontvangenis te Lourdes in 1876 door Pier Francesco Meglia (1810-1883), bisschop van 1864 tot in 1883, na autorisatie door Pius IX, paus van 1846 tot in 1878.

-5 juli: in een gevelde eik wordt een beeldje van Maria gevonden en dit vormt de basis voor het heiligdom van het Waalse Foy Notre-Dame (1609).

-7 juli: feestdag van Maria, Zoete Moeder van Den Bosch, ook genoemd Zoete-Lieve-Vrouw van Den Bosch. Het Mariabeeld staat in de basiliek Sint-Jan te ‘s-Hertogenbosch.

-13 juli: derde verschijning van Maria te Fatima (1917). Onze-Lieve-Vrouw zegt: “Als de mensen niet ophouden God te beledigen, zal God de wereld straffen voor de misdaden tegen Hem begaan door middel van oorlog, honger en vervolgingen van de Kerk.” Maria spreekt over “het dogma van het geloof” en benadrukt dat het katholiek geloof in het voortbestaan wordt bedreigd. Maria opent de handen en de drie kinderen zien een vlammenzee, waarin duivels en zielen, welke op mensen lijken en zwart zijn verkoold. De kinderen horen gegil, ook gejammer van pijn en wanhoop. Zij zien de hel.

Come2theweb