NIEUWSBRIEF 24

Beste lezers,

In voorbereiding is een nieuw boek met als titel
“Onze-Lieve-Vrouw in Bergen op Zoom”.
Deze uitgave vermeldt meer dan 100 locaties in Bergen op Zoom waar één of meer afbeeldingen van Onze-Lieve-Vrouw zijn te zien, zoals beelden, schilderijen en geveltegels. In het boek zijn 150 foto’s opgenomen met beschrijvingen.

In de maand juli is de rubriek “bedevaartplaatsen” uitgebreid met Garaison uit Frankrijk en zijn foto’s toegevoegd van Moresnet-Chapelle in België.

Bij “verdieping” is de tekst over “abortus” geplaatst en bij “gedichten” zijn vermeld “verschil”, “ziekenhuis”, “overstroming” en “wateroverlast”. De rubriek “gedachten” is verrijkt met “levenseinde”, “alleen” en “kracht”.

Bij “gebeden” zijn geplaatst “ziek”, “geweld” en “ouder” en het “maand gedicht” van juli is “visitatie”.

In de Mariakamer zijn uitbreidingen bij “plaatsen” gekomen, namelijk “‘s-Hertogenbosch”, “Renkum” en “Valkenburg”. Bij “aforismen” zijn vele nieuwe uitspraken toegevoegd.

In heel wat bedevaartplaatsen van Maria is in juli het aantal pelgrims toegenomen. Het versoepelen van corona-maatregelen is hier een belangrijke, welkome oorzaak.

Ik wens u veel goed gevoel bij het bezoeken van de Mariakamer.

Jan van Wijk, 31 juli 2021

~~~

Come2theweb