nieuwsbrief 5

Bete lezers,

Het aantal bezoekers aan de Mariakamer groeit nog steeds. Ik zie dit als de uiting van een behoefte aan Maria-devotie en het tegemoetkomen aan de groeiende zelfspiritualiteit. De volksdevotie leeft als nooit tevoren.

In de afgelopen weken is de Mariakamer niet alleen verrijkt met gedachten en gedichten, maar ook met gebeden.

Verder is de tekst uitgebreid bij de Belgische verschijningsplaats Banneux. Het aantal aforismen is de kaap van de 100 gepasseerd.

Jan van Wijk

Come2theweb