nieuwsbrief 5

Bete lezers, Het aantal bezoekers aan de Mariakamer groeit nog steeds. Ik zie dit als de uiting van een behoefte aan Maria-devotie en het tegemoetkomen aan de groeiende zelfspiritualiteit. De volksdevotie leeft als nooit tevoren. In de afgelopen weken is de Mariakamer niet alleen verrijkt met gedachten en gedichten, maar ook met gebeden. Verder is…

Dutch Dutch English English German German French French Italian Italian Spanish Spanish Polish Polish