Bedevaartplaatsen in Slovenië – Brezje

GESCHIEDENIS

In 1800 wordt een kapel gebouwd, welke is toegewijd aan Maria, Hulp van de Christenen. Dit gebeurt door een uitbreiding van de kerk, welke is toegewijd Sint-Vitus.

Het ontstaan van het heiligdom te Brezje komt door een belofte van een soldaat in de oorlogstijd van Napoleon. Mocht deze militair gezond en wel terug naar huis keren, dan zou hij een beeltenis van de Maagd Maria maken. Dit is de reden, dat het heiligdom is toegewijd aan Maria, Hulp van de Christenen. In de Litanie van Loreto is ook “Hulp van de Christenen” opgenomen. De militair is een man van eer en in 1814 komt hij de belofte na.

In 1814 wordt de kapel beschilderd door Leopold Layer uit Kranj en hij maakt ook het beeld van Maria, dat een bijzondere plaats in de kerk krijgt. Het schilderij is gemaakt naar een thema uit het Oostenrijkse Innsbrück. Leopold Layer maakt het schilderij van Maria als dank voor de redding uit gevangenschap tijdens de oorlog met de Franse bezetter. Als hij in 1814 begint met het kunstwerk hebben de Franse militairen het Sloveense grondgebied verlaten.

Brezje, het gekroonde Mariabeeld met Jezus in de kapel van de basiliek.

In 19e eeuw gebeuren in Brezje wonderen en hierdoor raken kerk en kapel heel bekend. Het gevolg is, dat het aantal pelgrims beduidend toeneemt. De kerk is te klein om de grote stroom bedevaartgangers te verwelkomen. Hierdoor wordt in 1889 besloten de bestande kerk te vervangen door een nieuw godshuis. Het plan voor de vormgeving van de nieuwe, grote kerk komt van Robert Mikovitz uit het Oostenrijkse Graz. Daarin krijgt het miraculeuze beeld van Maria weer een opvallende plaats in de aparte kapel, welke ongewijzigd blijft, want enkel de kerk wordt vernieuwd. Het interieur van de kerk wordt in renaissancestijl gemaakt. Het altaar is gemaakt door Janez Vurnik. De bouw van de kerk duurt 10 jaar en dit gebeurt onder toezicht van architect Francisek Faleschin uit Ljubljana. De kerk is 39 meter lang, 19 meter breed en 17 meter hoog. De inwijding van de kerk is op 7 oktober 1900.

In 1897 wordt het franciscanenklooster, dat zich naast de kerk bevindt, gebouwd. Het benodigde geld komt naar Brezje via een bepaling in een testament. De inzegening is in 1898. In 1900 wordt de huidige kerk ingewijd door Jakob Missia, de eerste Sloveense kardinaal. In 1907 is de beeltenis van Maria met de kleine Jezus gekroond. De twee gouden kronen met edelstenen zijn gemaakt door Goudsmit Ivan Kregar.

In 1937 wordt het park voor de kerk aangelegd.

Brezje, gevel van de basiliek.

In 1941 worden de franciscanen door de Gestapo uit Brezje verdreven. In de onrustige jaren van de Tweede Wereldoorlog wordt het beeld van Maria in veiligheid gebracht. Er wordt een kopie van het originele beeld gemaakt door kunstschilder Riko Debenjak en dit komt in de kerk te hangen. Hierdoor kan het originele beeld “onderduiken”. In de periode 1941-1947 komt de beeltenis van Maria in Kroatië en wel in Trsat. Dit is een bijzonder plaats, omdat het Heilig Huis, dat nu in het Italiaanse Loreto staat, ook tijdelijk in Trsat geweest zou zijn. Na Trsat is het beeld ook in de Dom te Ljubljana verbleven en het komt ongeschonden de oorlog door.

In het eerste jaar van de onafhankelijkheid heeft het Sloveense volk zich toegewijd aan de Moeder Gods. Dit is gebeurd op 15 augustus 1992.

Brezje, mozaïek aan de muur van de basiliek.

Paus Johannes Paulus II verleent in 1988 aan de kerk de eretitel van basiliek. In 1996 brengt deze paus een bezoek aan Brezje.

De Sloveense Bisschoppenconferentie verklaart in het jaar 2000 de Maria, Hulp der Christenen-basiliek tot nationaal Maria-heiligdom.

Sinds 2001 is er een kerststallen-museum in Brezje. Dit ligt achter de basiliek. De tentoonstellingsruimte is in 2015 gerenoveerd.

Op 24 mei wordt het feest van het bedevaartsoord gevierd.

BEDEVAARTSOORD

Centraal in het heiligdom staat de basiliek met het gekroonde Mariabeeld. Naast de basiliek bevindt zich het franciscanenklooster. In de galerijen van dit klooster is de lijdensweg van Christus weergegeven. De werken zijn van de Russische schilder Nikolai Mashukov.

De kapel in de basiliek is het meest belangrijke voor de pelgrims. Naast het Mariabeeld staan de beeltenissen van haar ouders, de Heilige Anna en de Heilige Joachim. Naast de ouders van Maria bevinden zich de Heilige Valentijn en de Heilige Rochus. In 1954 is de kapel geheel veranderd. Delen van het oude Maria-altaar zijn naar de kloosterkapel gegaan. Door de sloop van het plafond van de kapel zijn schilderwerken van Layer aangetast en verloren gegaan. De renovatie heeft geleid tot een nieuw Maria-altaar.

Ook het altaar van de basiliek is van grote schoonheid. Aan de linkerzijde van het altaar staat de Heilige Franciscus en aan de rechterzijde de Heilige Clara van Assisi. Het zijaltaar is opgedragen aan de Heilige Antonius van Padua.

Achter de basiliek is het kerststallenmuseum met veel kerstallen. De bijzondere, tentoongestelde kerststallen genieten veel bezoek.

Brezje, basiliek.

Voor de basiliek ligt een groot plein, dat met bomen is verrijkt. Aan deze open ruimte is het pelgrimskantoor gevestigd. Hier is informatie over het heiligdom te verkrijgen en ook zijn er devotionalia te koop. Hiernaast is de pelgrimsgalerij, waar tentoonstellingen worden georganiseerd. Vervolgens komen de pelgrims bij het koffiehuis en daar is ook de eerste-hulppost ondergebracht. Dit huis draagt de naam Johannes de Doper.

Brezje, gevel van de basiliek.

In het verlengde van de basiliek en het plein ligt het Vredespark. In de groene oase van het park staat een beeld van de Heilige Familie en een hoog kruis. Daar is een groots uitzicht op de Julische Alpen met de hoogste Sloveense berg, de Triglav. Rechts hiervan is het Karawankengebergte gelegen.

In het bedevaartseizoen is er op zaterdag, na de eucharistieviering, een kaarsenprocessie. In de vieringen te Brezje staan gebed, geloof en hoop centraal.

Het Heiligdom Brezje is het bedevaartsoord van Maria in Slovenië en ontvangt gemiddeld 400.000 pelgrims per jaar.

BEREIKBAARHEID

Brezje ligt in het noorden van Slovenië, niet ver van de grens met Oostenrijk. Vanaf het Oostenrijkse Villach is het de A11 volgen, de Karawankentunnel doorgaan en op de A2/E61 verder gaan richting Ljubljana. Na Bled en Radovljica is er de afslag Brezje.

Adres: Bezilika Marije Pomagaj, Brezje 72, SI – 4243 Brezje.

Op de webstekken www.marija.si en www.pilgrim-info.com/national-shrine-mary-help-christians-brezje/ is informatie te verkrijgen.

Brezje, Lourdesbeeld.

BELEVING

Na een tocht door België, Duitsland en Oostenrijk kom ik in Slovenië. Bij de Sloveense grens is het niet ver meer om in Brezje te komen.

Bij aankomst bezoek ik de basiliek en ga naar de beeltenis van Maria om Haar te danken voor de veilige reis naar dit heiligdom. Na enkele gebeden tot de Moeder Gods ga ik het rechtertransept verder in.

Brezje, Mariakapel in de basiliek.

In de rondgang langs en achter het altaar zijn heel veel dankbetuigingen aan Maria te zien. De volkskunst toont zich van haar beste zijde. Wat een indrukwekkende hoeveelheid schilderijen, prentjes, foto’s en teksten zijn hier uitgestald vanaf de grond tot hoog tegen het plafond.

Brezje, dankbetuigingen aan Maria achter het altaar van de kapel in de basiliek.

Nu mag ik de gehele basiliek bewonderen. Wat is het het hier mooi met beelden, schilderijen en beschilderingen. Als ik de basiliek heb gezien, neem ik plaats op de achterste bank. Ik laat het wonderschone van deze basiliek op me inwerken en vervolgens bid ik tot Maria.

Brezje, basiliek, statie 13 van de kruisweg.

Na het bezoek aan de basiliek bezoek ik het museum met de vele, bijzondere kerststallen, de galerij van het klooster en het Vredespark. Daarna ga ik naar de winkel voor de pelgrims om enkele aandenkens te kopen van deze mariale hoofdstad van Slovenië.

Brezje, basiliek.

Geplaatst: 17 april 2020.
Bijgewerkt: 2 mei 2020.

Come2theweb