Bedevaartplaatsen in Oostenrijk – Eisenberg an der Raab

GESCHIEDENIS

De boerin Aloisia Lex (1907-1984) heeft meer dan 10 jaar verschijningen en ontvangt openbaringen. Deze onopvallende vrouw voedt haar kinderen op en werkt op de boerderij. Er gebeuren wonderen, zoals onverwachte bekeringen, onverklaarbare genezingen, bijzondere voorvallen en een kruis is in het gras ontstaan. De oorsprong van dit kruis is onverklaarbaar. Van 1956 tot 1992 verschijnt het kruis regelmatig op de plaats waar Maria is gekomen. Dit kruis wordt niet alleen door Aloisia gezien, maar ook door anderen. De afdruk van het kruis blijft in het grasland zichtbaar. Het kruis aan de hemel wordt ook gezien na het overlijden van Aloisia Lex.

In september 1954 ziet de jongste dochter van Aloisia, Anne-Marie, de hemelse Vader op de plaats waar in 1956 het kruis in het gras is gekomen. Aloisia Lex ziet in de avond van 13 oktober 1955 een sneeuwwitte gestalte op de plaats waar het kruis in 1956 komt. In 1955 wordt Aloisia Lex zwaar ziek. Op 8 oktober 1955 krijgt zij een visioen van Onze-Lieve-Vrouw en geneest. In 1956 op 6 september krijgt Aloisia Lex vroeg in de ochtend een wonderbaarlijke verschijning van een engel, die de plaats markeert waar het kruis in het gras komt. Zij ziet levensgroot de gekruisigde, levend met bloedende wonden. Jezus opent de ogen, glimlacht en zegt: “Jouw zonden, die van de gezinsleden en overleden ouders zijn vergeven.” Vervolgens sluit Jezus de ogen, verkleint en verdwijnt. In de middagmaal Aloisia naar de moestuin, steekt het grasland over en ziet de afbeelding van een kruis in de grond. Op 14 september 1956, op het feest van de kruisverheffing, is het geheimenisvolle kruis geheel in het gras gekomen.

plaats waar het heilig kruis heeft gelegen in Eisenberg an der Raab

Er doen zich nog meer wonderbaarlijke gebeurtenissen voor. In 1959 is er een bloemenwonder. Op een warme zomerdag wordt een verwelkte tulp op straat gevonden en vervolgens bij het kruis gelegd. Na enkele minuten bloeit de bloem. Nog een bloemenwonder in hetzelfde jaar: er wordt een rozenstruik geplant naast het kruis in het grasland. In de herfst verlept de plant, maar in het begin van de winter komen knoppen aan de takken. Vanaf december 1959 tot februari 1960 bloeit de struik onafgebroken en dit bij temperaturen van meer dan 10 graden vorst. Dit herhaalt zich een jaar later. De struik wordt geplukt door pelgrims en er blijft niets van over.

In de periode 1956-1960 ziet Aloisia Lex vaak meermaals per dag lichtende kruisen aan de hemel. Zij krijgt Maria dikwijls in beeld als troosteres en zelfs in 1958 op het eeuwfeest van de verschijningen in het Franse Lourdes.

Maria met Kind in de parochiekerk van St. Martin an der Raab

Op 27 mei 1965 ziet Aloisia Lex, vlak na zonsopgang, de hemel plots donker worden en een lichtend kruis verschijnt.

Onze-Lieve-Vrouw verschijnt op 18 oktober 1967 aan Aloisia Lex en zegt dat de wereld in het teken staat van een verschrikkelijke atoomoorlog, die onheil en vernietiging gaat brengen.

Op 2 februari 1968, de dag van Maria Lichtmis, ziet Aloisia Lex een grote ster aan de hemel.

Op orders van Onze-Lieve-Vrouw zegt Aloisia Lex dat er zonnewonderen komen. Het zijn vermaningen van de hemel tot de zondige mensheid om het kruis in het gras te erkennen. In 1968 zijn er drie wonderen van de zon, namelijk op 19 maart, 23 maart en 15 augustus. Steeds heeft de zon verscheidene kleuren, wentelt om de as en zendt stralen uit. Daarbij is er een lichtend kruis aan de blauwe hemel. Honderden mensen zijn hiervan getuigen. Kapelkaan Josef Lagler uit Wenen is bij Aloisia Lex getuige van bijzondere gebeurtenissen, zoals zonnewonderen en een in de mond vastzittende hostie waaronder een kruisje zichtbaar is. Ook zijn er boodschappen van Maria aan Aloisia Lex voor de kapelaan. De kapelaan moet sterk blijven als er een strafgericht van God komt.

Op 20 augustus 1968 zegt Jezus tegen Aloisia Lex dat priesters tegen elke verschijning vechten en het Heilig Kruis afwijzen.

Aloisia Lex laat zich op 6 november 1968, in gezelschap van theoloog pater Ritter von Lama, in Innsbruck, Schubertstrasse 18, vrijwillig onderzoeken, omdatsterk wordt getwijfeld over hetgeen zij ziet en ervaart. Aloisia ondergaat een psychologische test, die wordt afgenomen door Prof. Dr. Vinzenz E. Neubauer (1899-1983). Uit het onderzoek volgt dat Aloisia Lex een eenvoudige, nuchtere en zakelijke vrouw is en dit zonder buitengewone constitutie van de ziel.

Op 8 december 1968, de dag van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, zegt Onze-Lieve-Vrouw; “Het is droevig dat geestelijken zich hier, in dit genadeoord, niet willen laten overtuigen van mijn verschijningen en van het Heilig Kruis in het gras.”

tuin met kruisweg in de tuin van de verschijningen in Eisenberg an der Raab
BEDEVAARTPLAATS
piëta uit de 20e eeuw in de kerk van St. Martin an der Raab

In de parochiekerk van St. Martin an der Raab, die is gebouwd in de periode 1746-1747, hebben Aloisia Lex en anderen veranderingen aan de beelden van Onze-Lieve-Vrouw en Jezus gezien. Van Maria eerst een vriendelijke blik naar beneden en een andere maal een gezicht vol smart naar boven. Jezus heeft een milde, dan weer een strenge blik. Vervolgens zijn de beelden door de pastoor uit de kerk verwijderd.

Bij de toegang tot de plaats van de verschijningen waarschuwt een bord, dat het hier een gebedsplaats is en eerbied wordt verlangd van de bezoekers.

waarschuwing bij deining van de verschijningsplaats in Eisenberg an der Raab

In de tuin van de verschijningen in Eisenberg an der Raab is de plaats, waar het heilig kruis in de grond is geweest, omgeven door een hekwerk. Een bord geeft informatie over 6 en 14 september 1956. Op 6 september 1956 markeert een machtige engel van God op het grasveld de plaats waar het heilig kruis komt. Op 14 september 1956, op de dag van de kruisverheffing, is het geheimenisvolle kruis volledig ontwikkeld. Wonderbaarlijke bekeringen en plotse genezingen verklaren deze geweldige gebeurtenis. In het kruis is genezing.

bord met informatie over de gebeurtenis van het heilig kruis te Eisenberg an der Raab
deel van de kapel bij de verschijningsplaats in Eisenberg an der Raab

Het geheimenisvolle kruis van Eisenberg is er helaas niet meer. Wel is er nog de kapel waar Aloisia Lex vaak heeft gebeden en waar vele beelden staan. Beelden staan achter een zwaar, ijzeren hek. De kapel telt ook vele, houten banken en tegen de wanden hangen ingelijste foto’s.

Bij de plaats, waar het heilig kruis heeft gelegen zijn vele banken uit de jaren 60 en 70 uit de vorige eeuw. Het bezoekersaantal lag toen hoog.

BEREIKBAARHEID

Eisenberg an der Raab ligt in het uiterste zuidoosten van Oostenrijk, in Burgenland, vlakbij het drielandenpunt van Oostenrijk, Hongarije en Slovenië en op een paar kilometer van St. Martin an der Raab. Eisenberg an der Raab bevindt zich 75 km ten oosten van Graz.

De parochiekerk in St. Martin an der Raab, ligt aan de Kirchenzipf 10.

De plaats van verschijningen is Mitterberg 9, 8383 Eisenberg an der Raab.

Op www.st-martin-raab.at is actuele info van de kerk te Sankt Martin an der Raab te vinden.

BELEVING
altaar uit ±1750 in de parochiekerk van St. Martin an der Raab

Het is zondagmiddag en ik ben in de kerk van St. Martin an der Raab. Er is een viering bezig, die door 25 kerkgangers wordt bijgewoond. Aan het einde van de eucharistie vraag ik aan enkele oudere bezoekers of zij weten waar het kruis in de grond is te zien. Daarbij verwijs ik naar de bijzondere gebeurtenissen uit de jaren vijftig en later van de vorige eeuw. Ook noem ik de naam Aloisia Lex. Zij vertellen me hoe de plaats is te vinden waar verschijningen zijn geweest.

Bij het verlaten van de kerk word ik uitgenodigd wat te drinken en koeken te eten, want iedereen doet zich hieraan tegoed. De uitnodiging neem ik graag aan. De zieneres ligt hier begraven, dat weet ik, maar waar op de grote begraafplaats naast de kerk. Op mijn vraag waar Aloisia Lex ligt, krijg ik een duidelijk antwoord en dat bespaart me het nodige zoekwerk. Verder spreken de mensen niet over de verschijningen en dat valt me op.

graf van Aloisia Lex op de begraafplaats naast de kerk van St. Martin an der Raab
Mariabeeld uit de 20e eeuw in de parochiekerk van St. Martin an der Raab

Als ik bij het graf sta van Aloisia Lex, komt de aan mij vertelde geschiedenis voor ogen. Wat heeft deze vrouw veel meegemaakt, zoals verschijningen en boodschappen van Maria en Jezus. Ook heeft de zieneres tegenstand en ongeloof van dorpsgenoten moeten verwerken. Ook is zij door hen bespot en veracht. Daarna ga ik naar het nabij gelegen dorpje Eisenberg an der Raab.

Het bezoek aan de verschijningsplaats toont hoe het is geweest, maar het kruis in de grond is weggehaald en deze ruimte is met hekwerk afgesloten. Bij de plek waar het kruis in de grond is geweest, raak ik in gesprek met twee Oostenrijkers, die hier vaker komen. De man en de vrouw vertellen me over deze wonderbaarlijke plaats en adviseren me veel foto’s te maken. De twee mensen uit de buurt van Graz zeggen dat het hier vroeger heel druk is geweest, maar nu niet meer. Dit komt doordat de katholieke kerk zich zeer negatief heeft uitgelaten over hetgeen is gebeurd, heeft aan mensen met klem verzocht de voorvallen te laten rusten en erover te zwijgen. De twee Oostenrijkers zeggen dat er maar enkele plaatsen van heel groot belang zijn als verschijningen van Onze-Lieve-Vrouw en dat zijn Fatima, Medjugorje en hier Eisenberg an der Raab. Deze drie verschijningsplaatsen zijn heel belangrijk, want Maria heeft er boodschappen gegeven die er toe doen. Voor mij is het van belang wat er hier is gebeurd, dat tot me laten komen en vervolgens dankbaar zijn hier kennis van te nemen.

Tot besluit wil ik de kapel bezoeken, maar helaas is de deur gesloten.

Aloisia Lex zie ik als de overbrenger van bovenaardse openbaringen, waarbij meermaals Jezus en Maria verschijnen en haar in het Duits toespreken.

OMGEVING
kruisbeeld in de tuin van de verschijningen in Eisenberg an der Raab

Eisenberg an der Raab ligt in een glooiend gebied, vlakbij het drielandenpunt van Oostenrijk, Hongarije en Slovenië in het natuurpark “Raab-Örség-Goricko”. Hier zijn vele wandelingen en fietstochten te maken.

De grote stad Graz ligt 75 km ten westen van Eisenberg an der Raab. Zuidwaarts is het 90 km naar Maribor en Wenen ligt 190 km ten noorden van Eisenberg an der Raab.

Geplaatst: 17 september 2023

~~~

Come2theweb