Bedevaartplaatsen in Oostenrijk – Maria Buch

GESCHIEDENIS

Het oudste bedevaartsoord van de deelstaat Stiermarken is Maria Buch. In 924 wordt voor het eerst melding gemaakt van het gebied dat nu Maria Buch heet. Als eigenaar wordt genoemd Adalbert von Salzburg (884-935), die aartsbisschop is (923-935). Het gebied verandert nog vaker van eigenaar. Zo hebben onder meer hertog Berthold van Beieren (±890-947) en graaf Marktwart II von Eppenstein (905-950) het domein in handen. In 1074 is voor de eerste maal melding gemaakt van een Mariakerk. In de 12e en 13e eeuw is in die kerk een grote Mariaverering. Met de bouw van de huidige, gotische kerk is begonnen in 1455. De kerk is gebouwd op initiatief en met hulp van keizerin Eleonora Helena van Portugal (1434-1467), echtgenote van keizer van het Heilig Roomse Rijk Friedrich III (1415-1493).

kerkpad naar de bedevaartkerk Maria Buch

Een legende vertelt …
Tijdens een jacht verliest keizerin Eleonora Helena een gebedenboek, waarin zij een briefje heeft gestopt van een ridder, die haar vereert. Zij gaat niet op zijn avances in, maar bewaart het briefje wel. Door het verlies van het boek heeft zij angst dat aan haar onschuld, als integere echtgenote, wordt getwijfeld. De keizerin belooft, dat als zij het gebedenboek met het briefje terug heeft, als dank een kerk ter ere van Onze-Lieve-Vrouw laat bouwen. Ineens begint een jachthond te blaffen en gaat hier enige tijd mee door. Door dit geblaf wijst de hond de plaats aan waar het boek van de keizerin ligt. Eleonora Helena ontvangt haar gebedenboek terug en vindt erin het briefje van de ridder. Vervolgens komt de keizerin de belofte na. Door deze legende is de naam “Maria Buch” ontstaan.

groot medaillon met Maria, Jezus en Joseph in de bedevaartkerk Maria Buch

De kerk heeft een barok, zwart-gouden hoofdaltaar uit 1651 en dit jaartal staat vermeld op de altaarsteen. Michael Hönel (1590-1653) heeft meegewerkt aan de realisatie van het hoofdaltaar. Boven het tabernakel staat in het midden het beeld van de Genademoeder van Maria Buch uit 1480. Het is een levensgrote beeltenis, met vooral de kleuren blauw en rood. Dit genadebeeld is het meest kostbare van de bedevaartkerk.

In de kerk zijn ook hele grote kaarsen te zien. Dit zijn Turkse kaarsen en verwijzen naar een legende uit 1480. In dat jaar richten Turkse krijgers grote schade aan door vernielingen in Maria Buch. Echter, de beschilderde kaarsen zijn van latere datum, namelijk uit 1682. In dat jaar is er grote angst voor een nieuw, Turks gevaar. De herinnering aan 1480 is nog sterk aanwezig. Daartoe worden zo’n 200 jaar later, namelijk in 1682, grote kaarsen geofferd aan Onze-Lieve-Vrouw en daarbij wordt veel gebeden door de bedreigde mensen. De kaarsen zijn bijna 1,5 m groot en daarop zijn versieringen met afbeeldingen van Maria aangebracht. In 1983 zijn de kaarsen gereinigd en gerestaureerd.

De toren van de kerk is uit 1509 en 67 m hoog. In 1982 is het indrukwekkende bouwsel gerenoveerd. Het interieur van de kerk is hersteld in de jaren 1988-1989.

Sinds 1773 wordt de kerk door jezuïeten bestuurd en zij organiseren ook de bedevaarten.

BEDEVAARTSOORD
zicht op Maria Buch

De imposante kerktoren is van veraf te zien. De toren heeft delen met vier en acht kanten. In het portaal van de toren is het jaartal 1509 te zien. De hallenkerk heeft een lengte van 36 m, een breedte van 16 m en is 12 m hoog. Het godshuis is met stenen uit de regio gebouwd.

In de bedevaartkerk neemt het genadebeeld uit 1480 een centrale plaats in. Het staat in het midden van het hoofdaltaar. Ook de verzilverde opbouw van het tabernakel uit 1762 trekt de aandacht van de bezoekers.

hoogaltaar bedevaartkerk Maria Buch

Een zij-altaar is toegewijd aan Sint-Anna en is gemaakt in 1695. Naast moeder Anna, dochter Maria en kleinzoon Jezus, staan twee martelaressen. De vrouwen die hun leven met veel lijden hebben geofferd zijn de heilige Catharina met kapot rad, waarmee zij is gemarteld, en de heilige Barbara met een kelk in de hand, waaruit zij van de beulen niet de communie mag ontvangen.

Maria onder het kruis van haar Zoon in de bedevaartkerk Maria Buch

In de bedevaartkerk staat ook een kruisaltaar uit 1500 en een altaar uit 1702 dat is toegewijd aan Sint-Sebastiaan. Een monumentale preekstoel uit het jaar 1730 kent een opvallende plaats in het godshuis. Ook zijn 14 kruiswegstaties uit 1842 te zien. Het orgel is in 1853 gebouwd door Georg Friedrich Wagner (1818-1880). Tegen de linkermuur is het altaar van Sint-Joseph uit 1884 geplaatst.

De hoogtijdagen van het Heiligdom van Maria Buch zijn 1 mei, 15 augustus en 8 september. De kerk is dagelijks geopend.

BEREIKBAARHEID
statie XIII van de kruisweg in de bedevaartkerk Maria Buch

Maria Buch ligt enkele kilometers van de stad Judenburg in de deelstaat Stiermarken. Het heiligdom ligt in het midden van Oostenrijk, ten noorden van Klagenfurt en ten westen van Graz.

Het adres is: Maria Buch 4, 8750 Maria Buch.

Op www.wallfahrtskirche-maria-buch.at is actuele info te vinden.

BELEVING

Onderweg naar het oudste bedevaartsoord van Onze-Lieve-Vrouw in Oostenrijk denk ik aan de bewogen geschiedenis van dit heiligdom. Ook gaan mijn gedachten uit naar het ontstaan van de naam Maria Buch. Keizerin Eleonora Helena heeft woord gehouden …

kroning van Maria in de bedevaartkerk Maria Buch

Wat later sta ik voor het hoofdaltaar en zie het genadebeeld uit 1480. De kleine Jezus zit op de hand van zij Moeder. Aan de wereld biedt Zij haar Zoon in een onnatuurlijke houding aan. Maria schenkt haar Kind weg aan de mensen. In de rechterhand heeft de Maagd Maria een scepter vast. Zowel Moeder, als Kind is gekroond. Ik hoor dat deze wijze van presentatie door Maria uniek in Oostenrijk is.

Op het hoofdaltaar zie ik nog meer beelden, zoals Joseph en Kind. Ook vader Joachim met zijn dochtertje Maria zijn hier afgebeeld. In de kerk merk ik ook op dat Anna met dochter en kleinzoon hier opvallend zijn weergegeven.

Altaar Sint-Sebastiaan met Mariabeeld in bedevaartkerk Maria Buch

Het valt me op, dat in de bedevaartkerk vele engelen zijn afgebeeld. Van de heerlijkheid in de hemel kan ik nu al genieten! Ik verneem dat enige engelen in 1726 zijn vervaardigd door de Oostenrijkse beeldhouwer Balthasar Prandstätter (1690-1756). Andere engelen zijn gemaakt door zijn opvolger Johann Nischlwitzer (1722-±1776).

In de bedevaartkerk staan grote, Turkse kaarsen aan de zijkanten van het hoofdaltaar. Deze herinneren aan dreiging van Turks geweld en de angst voor vernielingen.

Na de rondgang in de bedevaartkerk neem ik plaats en mijn gebeden tot Maria gaan vooral over het welzijn van vrienden.

interieur bedevaartkerk Maria Buch

Geplaatst: 26 november 2022
Laatst gewijzigd: 4 maart 2024

~~~

Come2theweb