Bedevaartplaatsen in Oostenrijk – Maria Waldrast

GESCHIEDENIS

De geschiedenis van het Heiligdom Maria Waldrast begint in 1392. Een Mariabeeld is bevestigd aan de stam van lorkboom. Een engel die door Maria is gezonden, zegt tegen de beeldstok dat er vruchten van Maria komen als hier mensen op bedevaart komen. In 1407, op de dag voor Pasen, ontdekken twee herders het beeld als zij even rusten. Deze verhalen doen nieuwsgierigen besluiten op onderzoek uit te gaan naar het beeld. Zij vinden het en brengen de beeltenis naar de kerk van Matrei am Brenner. Tot 1429 blijft het beeld in deze kerk.

hoofdaltaar in de kerk Maria Waldrast

In 1407 verneemt een houthakker van een stem, die hem de bouw van een kapel opdraagt. Hij onderneemt geen actie, maar enkele dagen later herinnert dezelfde stem hem aan de opdracht om een kerk te bouwen op de plaats waar hij wat rust. In de volgende nacht hoort hij klokkengelui. Een vrouw verschijnt aan hem. Zij is gekleed in een wit gewaad met een kind op de arm. Hij hoort van de vrouw dat hij aan alle mensen in de buurt het verzoek moet doen hem te helpen bij het bouwen van een kerk. De man komt tot het besluit ruchtbaarheid te geven aan hetgeen hem is overkomen. Allereerst gaat hij naar de prins-bisschop in Brixen om hem alles te vertellen. In 1409 geeft de prins-bisschop Ulrich II van Brixen, bischop in de periode 1396-1417, toestemming een kerkje te bouwen. Na veel moeite is het kerkje verwezenlijkt in 1429 en het Mariabeeldje verhuist van de kerk in Matrei am Brenner naar het nieuwe godshuisje. Vanaf deze gebeurtenis heet de plaats van het kerkje Maria Waldrast. In de daarop volgende jaren gebeuren en wonderen, waaronder twee blinden die door het bezoek aan het kerkje hun zicht terugkrijgen. In 1465 is de inzegening van het kerkje door Burkhard von Weissbruch (±1420-1466), aartsbisschop van Salzburg (1461-1466).

zijaltaar met schildering van de Heilige Familie op reis in Maria Waldrast

Tijdens een boerenopstand in 1525 wordt het heiligdom geplunderd en vernield, maar spoedig is er een plan voor het, op kleine schaal, herbouwen van kerk en klooster.

In 1621 legt Leopold V van Habsburg (1586-1632) de eerste steen voor een groot klooster, nabij de kerk. Hij is onder meer bisschop van Passau (1598-1626) en aartshertog van Voor-Oostenrijk (1626-1632). De bedevaartorganisatie en het heiligdom worden toevertrouwd aan de Servieten, deze broeders zijn dienaren van Onze-Lieve-Vrouw. Ook wordt de bedevaartkerk in de barokstijl herbouwd. In de periode 1724-1738 worden kerk en klooster vergroot. In 1773 komt er een nieuw orgel dat is gemaakt door Ignaz Wörle (1710-1778).

In 1785 gebruikt Joseph II (1741-1790), keizer van het Heilige Roomse Rijk (1765-1790) het mandaat zowat alle kloosters in het land te sluiten. Ook valt het doek voor Maria Waldrast en de Servieten moeten het heiligdom verlaten. Het Mariabeeld wordt tijdig uit de kerk genomen en gaat naar de parochiekerk te Mieders. Later in het jaar worden alle bezittingen van het klooster in het openbaar verkocht. Wat overblijft is een gruwelijk beeld van de vernietiging van het heiligdom. In 1844 mogen de Servieten naar het vernielde klooster teruggaan. In 1846 verblijven zij weer in Maria Waldrast en beginnen aan de wederopbouw van kerk en klooster. Twee zij-altaren worden teruggebracht door gelovigen, die de kostbaarheden 60 jaar hebben bewaard en zo voor vernietiging hebben weten te redden. Op 1 juli 1846 komt het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Mieders terug naar het Heiligdom Maria Waldrast. In 1850 zegent Georg Prünster (1774-1861), bisschop van Feldkirch (1836-1861), de bedevaartkerk. Echter, pas in 1888 zijn kerk en klooster herbouwd en is de ruïne opgeruimd.

In 1941 nemen de nationaalsocialisten bezit van de gebouwen en inventaris van het heiligdom en de bedevaartkerk gaat dicht. Het Mariabeeld is tijdig gered door 2 moedige gelovigen uit Matrei am Brenner. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verblijft het beeld daar 4 jaar op een verborgen plaats. Op 12 juni 1945 gaat de bedevaartkerk weer open en komen de Servieten terug naar Maria Waldrast. Op 10 oktober 1945 komt het Mariabeeld terug naar Maria Waldrast en op 11 november van dat jaar wordt dit feestelijk gevierd.

Beeldhouwer Franz Roilo (1907-1977) maakt in 1958 nieuwe reliëfs aan het plafond van de bedevaartkerk.

In de periode 1985-2004 wordt het gehele heiligdom gerenoveerd. In 2008 is het kerkplein aangelegd. In 2019 is de kerkvloer aan vervanging toe en wordt een nieuw dienstaltaar op het priesterkoor geplaatst.

BEDEVAARTSOORD
de steile weg naar het hooggelegen Maria Waldrast

Het woord “Waldrast” betekent rust in het bos. Klooster en kerk van Maria Waldrast liggen op 1641 m boven de zeespiegel. Het woord “Waldrast” betekent “rusten in het bos” en dit rusten gebeurt in het heiligdom als bezoekers hier komen om bij Maria te zijn en te genieten van het uitzicht.

altaar met het schilderij met Maria en de zeven Servieten in Maria Waldrast

In Maria Waldrast komen duizenden per jaar op bedevaart. De pelgrims zijn de berg opgekomen om Onze-Lieve-Vrouw te groeten en te bidden tot Haar. De meeste bezoekers komen uit Oostenrijk, Duitsland, Italië en Zwitserland.

pelgrimspension in Maria Waldrast

In de kerk staat het hoofdaltaar centraal en daardoor is het genadebeeld voor een ieder goed zichtbaar. De beeltenis is 66 cm hoog en uit lindehout gesneden. Maria zit met haar kleine Jezus op de schoot en met de rechterhand houdt Zij Hem vast. Zowel Moeder, als Kind is gekroond. Het linker-zijaltaar toont een schilderij met de Heilige Familie op reis. Het rechter-zijaltaar laat zien Onze-Lieve-Vrouw met Kind en Philippus Benitius (1233-1285); de hoofdstichter van de Orde van de Servieten. In de kerk hangt ook een schilderij met Maria en de heilige zeven stichters van de Orde van de Servieten. In Maria Waldrast getuigen vele dankbetuigingen aan Onze-Lieve-Vrouw voor de ontvangen hulp.

In het heiligdom is ook een kloosterpension voor pelgrims.

Hoge bergen zijn in de nabijheid en deze nodigen uit wandelingen te maken.

BEREIKBAARHEID

Het bedevaartsoord ligt op amper 7 km van de autobaan van Innsbruck naar de Brennerpas en niet ver van de plaatsen Matrei am Brenner en Mühlbachl.

Het adres van het Heiligdom Maria Waldrast is:
Mützens 27, 6143 Mühlbachl.

Op www.mariawaldrast.at is actuele info te vinden.

BELEVING

In Maria Waldrast ben ik in een van de oudste bedevaartplaatsen van Tirol. Deze verschijningsplaats van Maria kent dan ook een lange en bewogen geschiedenis. Het heiligdom heeft een indrukwekkende omgeving met hoge bergen, waaronder de 2747 m metende Serles.

Maria Waldrast

Vlakbij de kerk is er een bron met geneeskrachtig water. Aan dit water wordt een bijzondere, krachtige werking toegeschreven. Ook door Bach bloesem eraan toe te voegen, doet dit wonderen voor de mentale gezondheid.

Als ik in de kerk kom, maakt het hoofdaltaar meteen indruk op me. Het grote schilderij raakt me als ik de opname van Maria in de hemel zie. Dan trekt het genadebeeld mijn aandacht en komt de bewogen historie van het beeld me voor ogen.

De barokke piëta uit 1760 van Stephan Föger (1726-1770) is een waar kunstwerk. Deze staat bij het zijaltaar en vlakbij de “Votivkapelle”. Ik kijk nog verder in de kerk en sta keer op keer versteld van de schoonheid in dit hooggelegen heiligdom. Na de rondgang neem ik plaats op een bank, achterin de kerk, en bid tot Maria. Tijdens mijn gebeden komen goede vrienden in me op, zij strijden om ziekten te overwinnen en hebben langdurig kracht nodig.

hoofdaltaar met genadebeeld en schildering van Maria Tenhemelopneming in Maria Waldrast

Het doet me goed om in deze plaats van kracht en bezinning te mogen zijn. Het is veelzeggend dat dit hier al rond 1400 is begonnen.

OMGEVING
gevelschildering in Matrei am Brenner
gevelschildering in Matrei am Brenner

Vlakbij Maria Waldrast ligt de plaats Matrei am Brenner, op zo’n 20 km onder Innsbruck. In Matrei am Brenner zijn vele afbeeldingen van Maria te zien tegen de gevels van heel wat gebouwen. Vooral in de Brennerstrasse is menige gevel beschilderd met Onze-Lieve-Vrouw. Ook de parochiekerk “Heilig Geist Kirche”, die is toegewijd aan Maria Tenhemelopneming, is het bezoeken meer dan waard. In deze kerk zijn er mooie schilderijen en een Lourdesgrot te zien.

Lourdesgrot in “Heilig Geist Kirche” in Matrei am Brenner
hoofdaltaar in “Heilig Geist Kirche” in Matrei am Brenner

Geplaatst: 22 november 2022
Laatst gewijzigd: 4 maart 2024

~~~

Come2theweb