Bedevaartplaatsen in Oostenrijk – Maria Luggau

GESCHIEDENIS

Het Heiligdom van Maria Luggau is ontstaan in de 16e eeuw. In 1513 heeft Helena, een vrome, arme boerin, in de slaap een visioen, waarin Maria haar opdraagt een kerk te laten bouwen. Deze kerk is de plaats om Haar te eren. Echter, Helena ziet geen mogelijkheden een kerk te bouwen. Zij zegt tegen zichzelf, dat zij wil weten of het visioen werkelijkheid is. Daartoe steekt zij in het open veld een kaars aan en als de vlam 3 dagen en nachten blijft branden, gelooft zij dat het visioen uit de hemel komt. De kaars blijft branden, ook al woedt er een stormachtige wind. Na het visioen is dit het tweede wonder, dat Helena meemaakt. Zij is overtuigd van de echtheid van het visioen en koopt een piëta van de Moeder van Smarten. Dit beeld draagt Helena in het dorp van deur tot deur om steun te verkrijgen van de bewoners. Met de ontvangen steun wil zij een kerk oprichten. Tot grote teleurstelling ontvangt zij enkel afwijzingen, hoon en spot. De dorpsbewoners zien Helena als een heks en zij belandt in de gevangenis. De rechters oordelen en spreken nadrukkelijk uit dat Helena onschuldig is. Vervolgens wordt Helena vrijgelaten.

ex voto in de basiliek van Maria Luggau

Helena gaat aan de slag en richt in 1514 een eenvoudig kapelletje in, namelijk een kleine beeldstok. Het door haar gekochte beeldje met de piëta krijgt er een plaats. Tijdens de bouw komt een krankzinnige dorpsbewoner bij het kapelletje en ontvreemdt het beeldje. Gelukkig brengt de vreemde man het beeldje terug. Er wordt verteld dat hij door het beeldje de geestkracht heeft teruggekregen. Dit voorval gaat rond in het dorp en de mensen vinden het heel wonderlijk.

Helena krijgt met de graaf van Ortenburg een voorspreker. De graaf reist naar Maria Luggau om te zien of de te bouwen kerk al klaar is. Echter, hij verneemt grote tegenstand bij de bevolking, omdat de mensen weinig ophebben met Helena. De graaf vertrekt. Onderweg schrikt zijn paard van een onweer, de graaf raakt verstrikt in de stijgbeugel en wordt door het dier meegesleurd. Ineens staat het paard stil en daardoor is de graaf gered. In dit voorval ziet hij een teken van de hemel en gaat terug naar Luggau. Daar zorgt hij voor de spoedige realisatie van de kerk en de eerste steen wordt gelegd in mei 1515. Echter, door de grote toestroom van pelgrims is de kerk spoedig te klein.

Een nieuwe, gotische kerk is voltooid en ingezegend in 1536 met de titel “Maria Sneeuw”.

In 1591 nemen de franciscanen de organisatie van de bedevaarten op zich en zij doen dit tot 1628. In 1593 laat de graaf van Ortenburg bij de kerk een klooster bouwen. In 1594 laat Francesco Barbaro (1546-1616), patriarch van Aquileia (1593-1616), in Maria Luggau een parochie stichten. In 1635 nemen de Servieten de bedevaartorganisatie over van de franciscanen, die in 1628 zijn vertrokken. In 1640 vernielt een grote brand het klooster.

basiliek in Maria Luggau

In 1730 wordt de kerk vernieuwd en de barokstijl komt in het interieur duidelijk tot uiting. Met de bouw van een nieuw klooster wordt begonnen in 1733. Dit is het huidige bouwwerk.

In 1736 vernielt een grote brand de bedevaartkerk. Een nieuw godshuis komt, maar dan in de barokstijl. In deze kerk wordt in 1749 het huidige hoofdaltaar geplaatst.

De fresco’s in de kerk zijn aangebracht in de periode 1740-1772.

In 1834 komt het schilderij, van de Venetiaanse schilder Cosroe Dusi (1808-1859), Maria Tenhemelopneming, in de bedevaartkerk op het hoofdaltaar. Hieronder komt het oude beeld van de piëta te staan.

In 1913 wordt het genadebeeld, na toestemming van het Vaticaan, gekroond door Balthasar Kaltner (1844-1918), bisschop van Gurk in de periode 1910-1914.

genadebeeld in de basiliek van Maria Luggau

Voor de kerk komt in 1958 een groot beeld van de piëta op het plein voor de kerk te staan.

In 1980 vindt een ingrijpende restauratie van de kerk plaats.

Op 3 april 1986 wordt de bedevaartkerk verheven tot basiliek door toestemming van Paus Johannes Paulus II (1978-2005).

BEDEVAARTSOORD
hoofdaltaar van de basiliek in Maria Luggau

Op zo’n 1200 meter boven de zeespiegel ligt Maria Luggau in het zuiden van Karinthië. Een prachtige basiliek is van veraf te zien. Eerst kom ik bij de kapel om kaarsjes aan te steken.

kaarsjes aansteken in de kapel bij de basiliek van Maria Luggau

Het schilderij van het hoofdaltaar is genoemd “Maria Tenhemelopneming”. Hier staat ook het oude beeldje van de piëta.

In het zijaltaar van de basiliek staan de heilige Lucas en het Mariabeeld met Jezus uit 1520.

fresco van het genadebeeld in de basiliek te Maria Luggau

De fresco’s aan het plafond tonen de geschiedenis van Maria Luggau. Bij de basiliek is een gang met ex-voto-afbeeldingen als dank aan Onze-Lieve-Vrouw.

Sinds 1958 staat op het plein voor de basiliek een witte piëta van Konrad Campidell.

In het jaarlijkse bedevaartseizoen, dat loopt van mei tot in oktober, bezoeken ruim 50.000 pelgrims het heiligdom.

BEREIKBAARHEID

Het bedevaartsoord ligt in het zuiden van Oostenrijk, in Karinthië en dit op enkele kilometers met de grens met Italië.

Het adres is: Maria Luggau 26, 9644 Maria Luggau.

Op www.maria-luggau.at is actuele info te vinden.

BELEVING
kapel voor de entree naar de plaats van de basiliek in Maria Luggau
in de kapel nabij de basiliek van Maria Luggau

Voor het bezoek aan de basiliek kom ik in de kloostertuin. Daar zijn een bron met water voor goede gezondheid en een kapel. Hier is het de plaats voor een dankgebed.

orgel en fresco aan het plafond in de basiliek van Maria Luggau

Vervolgens komt ik bij een erepoort die toegang geeft tot het plein voor de basiliek. Op dit plein is en grote, witte piëta geplaatst. Voor het betreden van de basiliek ga ik de kapel in om een kaarsje aan te steken. Boven de kaarsjes hangt ook een mooie afbeelding van Maria.

In de basiliek verblijf ik lang. Wat is hier veel schoonheid te zien. Schilderijen, beelden, fresco’s en dit al geeft een prachtig interieur. Lang kijk ik naar het schilderij boven het hoofdaltaar, dat de Tenhemelopneming van Maria toont. Wat is dit een mooi kunstwerk.

detail van het schilderij de Tenhemelopneming van Maria in de basiliek van Maria Luggau

Ik neem plaats in een bank en laat het prachtige van de basiliek op me inwerken. Het is denken aan het cadeau dat ik hier mag ervaren. De geschiedenis van de arme boerin Helena komt in me op. Wat is er sindsdien veel gebeurd op deze plaats …

schilderij in de basiliek te Maria Luggau

Geplaatst: 12 november 2022

~~~

Come2theweb