Bedevaartplaatsen in Nederland – Tienray

TIENRAY

GESCHIEDENIS

Tienray, gelegen in de provincie Limburg en behorend tot de gemeente Horst aan de Maas. Sinds 1879 heeft het de eretitel “Klein Lourdes”. Deze bedevaartplaats heeft een lange geschiedenis …

Maria als Troosteres-der-Bedrukten in Tienray

Bodemonderzoek heeft aangetoond dat al 5000 jaar vóór Christus mensen in deze streek hebben gewoond. De kerk Onze-Lieve-Vrouw-Troosteres-der-Bedrukten staat op de plaats waar zich in de 13e eeuw een kapel bevond. Het bedevaartsoord wordt al vermeld in het jaar 1440. In 1442 is er een kapel, want in een Mariaklokje is dat jaartal gegraveerd. In 1485 wordt een nieuwe Mariakapel gebouwd.

In de kerk staat een Mariabeeld van eeuwen terug. Opgravingen in 1944, na verwoesting van de kerk door oorlogsgeweld, hebben restanten opgeleverd van een kleine kapel, die in de 13e eeuw is gebouwd. Deze kapel is enkele keren door vandalen verwoest, namelijk in de 16e en 17e eeuw. Dat was de tijd van de Reformatie, dat protestanten katholieke kapellen, kerken en beelden vernielden. De heersende protestanten hebben er ook voor gezorgd dat het pelgrims moeilijk is gemaakt Maria in Tienray te bezoeken. Na deze roerige jaren leeft de bedevaart weer op en later in de 17e eeuw en 18e eeuw is de Mariaverering groot.

In 1874 wilde de toenmalige pastoor in Tienray Johannes Baptist Hubertus Maessen (1825-1909), die er van 1874 tot in 1909 geestelijke was, dat Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes zou worden vereerd in Tienray.

Welkom in Tienray, Klein Lourdes in Nederland
Tienray

Vanaf 1875 wordt het weer toegestaan Maria in Tienray te vereren. Hierna ontstaat de naam “Klein Lourdes”, want de paus van Rome, Pius IX (1846-1878), geboren als Giovanni Maria Mastai-Ferretti (1792-1878), heeft in 1877 toestemming gegeven om in Tienray het bedevaartsoord Klein Lourdes te realiseren. Echter, de bestaande kapel bleek hiertoe te klein. In 1877 is een grote kerk gebouwd naar een idee van architect Johannes Kayser (1842-1917) uit Venlo, die vele kerken, kloosters en scholen heeft ontworpen. Door het grotere gebouw kunnen vele pelgrims worden ontvangen.

Het houten Mariabeeld is 98 centimeter hoog en heeft een opvallende plaats in de kerk. Op het voetstuk staat de tekst “Genadebeeld sedert 1440 op deze plaats verkeerd”. In 1886 is het beeld gepolychromeerd door Jozef (Josephus Matheus Hubertus) Thissen (1840-1920) uit Roermond.

De Kiosk voor devotionalia staat aan de Kloosterstraat 3 en is in 1908 gebouwd. Het nabij gelegen missieklooster “Sint-Joseph” van de missiezusters van het Kostbaar Bloed is gebouwd in 1909.

Kruisweg in Tienray

In 1913 zijn de eerste staties aangelegd in het Kruiswegpark. De kapelletjes zijn ontwerpen van de Limburgse architect Caspar (Caspar Johannes Hubertus) Franssen (1860-1932). Deze zijn gemaakt van gekleurde bakstenen en bestaan uit een statie met reliëf. Het Kruiswegpark is later uitgebreid.

Statie van de buitenkruisweg te Tienray

In 1925 heeft paus Pius XI (1922-1939), geboren als Ambrogio Damiano Achille Ratti (1857-1939), aan Tienray toestemming gegeven om ook Bernadette Soubirous, de zieneres van Maria in het Franse Lourdes, in het openbaar te vereren en haar beeltenis te plaatsen. In 1931 maakt Joep (Joseph Alphons Maria) Thissen (1919-2010) een beeld van Bernadette als non.

In 1944 wordt de kerk verwoest door oorlogsgeweld. Architect Martien (Martinus Hendrikus Josephus) van Beek (1896-1962) ontwerpt in 1946 een nieuwe kerk. De bouwpastoor is Jan (Jan Antoon Hubert) Dinckels (1886-1963), die pastoor in Tienray is van 1932 tot in 1955. Deze pastoor is een groot stimulator van bedevaarten naar Tienray. In 1950 wordt met de bouw van de kerk Onze-Lieve-Vrouw, Troosteres der bedrukten begonnen en twee later heeft de inwijding plaats. In 1956 is de toren gerealiseerd.

Lourdesgrot in kerk te Tienray
In Tienray heeft de Lourdesgrot geschiedenis gemaakt

In de kerk staat een grote Lourdesgrot. Volgens een ontwerp van Peter Cruysberg (1917-1986) is deze gebouwd in 1982. De Lourdesgrot heeft een historie in Tienray. In 1885 is de eerste Lourdesgrot in de kerk gemaakt. Echter, in 1944 is de grot verwoest door geweld in de Tweede Wereldoorlog (1940-1945). In 1950 is een abstracte grot gebouwd, maar parochianen hebben deze niet gewaardeerd. Hun voorkeur ging uit naar een vrij getrouwe kopie van de echte grot in het Franse Lourdes. Het gevolg is dat een andere grot is gemaakt. Boven de grot staat “Lourdesgrot sedert 1888”.

BEDEVAARTSOORD
Klein Lourdes in Tienray

Een bord met de tekst “Klein Lourdes sinds 1877, bedevaartsoord sinds 1440” trekt meteen de aandacht van de bezoekers.
De kerk Onze-Lieve-Vrouw-Troosteres-der-Bedrukten staat opvallend centraal in Tienray. De kerk is gebouw in de periode 1950-1953. In de kerk, rechts van het priesterkoor, in een zijkapel, staat een grote Lourdesgrot.

Bij het Mariabeeld in de kerk staat “Genadebeeld sinds 1440 alhier vereerd”.

Achter de kerk ligt de voormalige devotionaliawinkel. Later is deze ruimte parochiezaal geworden. In de kerktuin staat ook een beeldengroep van witte natuursteen, die de Heilige Familie voorstelt. De kiosk met devotionalia ligt aan de Kloosterstaat 3.

Tienray

De kruisweg begint in het park Over de Beek en gaat vervolgens verder in de Burgemeester van Berghstraat en de laatste staties bevinden zich achter de kerk. Het Kruiswegpark wordt onderhouden door vrijwilligers.

Kerk, Lourdesgrot en Genadebeeld zijn dagelijks toegankelijk voor het publiek.

De “Vrienden van Klein Lourdes” steunen en bouwen mee aan de toekomst van het bedevaartsoord in Tienray.

BEREIKBAARHEID

Klein Lourdes te Tienray ligt in de provincie Limburg, enkele kilometers boven Venlo en vlakbij de grens met Duitsland. Tienray behoort tot de gemeente Horst aan de Maas. Middenin het dorp staat de kerk Onze-Lieve-Vrouw-Troosteres-der-Bedrukten aan de Kloosterstraat 1.

Meer info is te vinden op www.kleinlourdes.nl en hier is ook de het nodige over de actualiteit te vinden.

BELEVING
Tienray

Als ik de kerk nader valt me een wit Mariabeeld van natuursteen op, dat naast de kerk op een bakstenen sokkel staat. Ik lees de tekst “Onze Lieve Vrouw bid voor ons”. Dan is het de kerk bezoeken. Meteen zie ik de imposante Lourdesgrot. Is dit nu de grootste Lourdesgrot in een kerk in Nederland? Ik steek er een kaars aan en bid tot Maria. Ik dank haar dat de reis naar hier voorspoedig is verlopen.

In Tienray op bezoek bij Maria kan een wonder gebeuren

Tegen de kerkmuur hangen ex-voto’s; het zijn getuigenissen van dankbaarheid aan Onze-Lieve-Vrouw. Even later bevind ik me bij het bijzondere Mariabeeld. Wat heeft deze beeltenis historie! Mijn rondgang in de kerk gaat verder en ik raak onder de indruk van het mooie godshuis.

Na het verlaten van de kerk ga ik het Processiepark in. Ik bekijk de staties van de kruisweg, die in het park Over de Beek begint, en een groot beeld van de Heilige Familie, dat pal achter de kerk staat.

Lourdesbeeld in grot te Tienray

Ik waan me hier in het Franse Lourdes, want daar ligt de plaats aan de rivier Gave de Pau en in Tienray is Klein Lourdes gelegen aan de Grote Molenbeek. De grote Lourdesgrot in de kerk beslaat heel wat meters en lijkt heel typerend op deze van het bedevaartsoord in Frankrijk. Het is net dat ik in het zuiden van Frankrijk ben. Is de bekende Grot uit Lourdes nu naar Tienray verplaatst? Hier wil ik nog eens terugkomen.

Geplaatst 24 november 2021
Laatst gewijzigd: 26 juli 2022

~~~

Come2theweb