Bedevaartplaatsen in Nederland – Renkum

GESCHIEDENIS
Kerkgevel te Renkum

In het centrum van het Gelderse Renkum staat de kerk van Onze-Lieve-Vrouw ten Hemelopneming. Het is een driebeukige, neogotische kerk, die door architect Joseph Cuypers (1861-1949) is ontworpen. De kerk is gebouwd in 1922 en een jaar later is het godshuis ingezegend en in gebruik genomen. In dit gebouw staat het beeld van Maria van Renkum. Deze beeltenis bevindt zich op het altaar van de westelijke zijbeuk. Het beeld is gemaakt van eikenhout en is gepolychromeerd. De hoogte van het Mariabeeld is 63 centimeter. Onze-Lieve-Vrouw zit op een bankje, draagt een goudkleurige kroon en een witte hoofddoek. De kleine Jezus houdt deze doek vast.

Kerkgevel te Renkum

Het Mariabeeld kent een eeuwenoude historie en deze gaat terug naar het jaar 1380. Het houten beeld van Maria van Renkum staat dan in een kapel, nabij Renkum. Onze-Lieve-Vrouw heeft het Kind Jezus op de arm. De beeltenis wordt genoemd “Onze-Lieve-Vrouw van de Capellen”. Het beeld geniet grote bekendheid, dit komt vooral door de mirakelen die zich hier hebben voorgedaan. Vele pelgrims brengen een bezoek aan het Mariabeeld. Een bekende bezoekster is Maria van Gelre (1380-1429), hertogin van Gelre. In het begin van de 15e eeuw is zij de eerste pelgrim van naam. Maria van Gelre is in Frankrijk geboren als Marie d’Hacourt en is een nicht van de Franse koning Karel VI (1368-1422). Marie wordt uitgehuwelijkt aan de hertog van Gelre, Reinald/Reinoud IV van Gelre (1365-1423). De hertogin laat in 1415 een gebedenboek maken, dat een meesterwerk uit de 15e eeuw is geworden.

Naar Renkum zijn ook “strafbedevaarten” gehouden. Pelgrims zijn hierheen gestuurd als straf voor een begane misdaad.

Mariabeeld te Renkum

Renkum is al vele eeuwen een katholieke plaats, want in de 9e eeuw heeft er al een kapel gestaan. Een andere kapel is gebouwd in 1183. In 1405 is naast de kapel een klooster van de zusters augustinessen gebouwd om de vele pelgrims te ontvangen. Tijdens de Reformatie is het klooster vernield en in 1710 is het afgebroken. Echter, het Mariabeeld is tijdig in veiligheid gebracht door de kloosterzusters. Ongeveer 350 jaar verblijft het beeld in onder meer Arnhem en Utrecht. In 1928 komt het beeld terug in Renkum en wordt geplaatst in de katholieke kerk. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is het Mariabeeld tijdelijk in Ede verstopt voor de bezetter. Het Mariabeeld is op de lijst van nationaal erfgoed geplaatst.

Mariabeeld naast de kerk te Renkum

In 1925 is een processiepark, achter de kerk, aangelegd. In de loop van de jaren raakt het park in verval. In 2012 is een nieuw bedevaartspark gerealiseerd met de naam “Rosarium Mariae”.

In 2020 is de kerk van Onze-Lieve-Vrouw ten Hemelopneming verkozen tot meest gastvrije kerk van Oost-Nederland.

De kerk, die een gemeentelijk monument is, wordt met sluiting bedreigd. De Stichting Maria van Renkum probeert de kerk te redden.

BEDEVAARTSOORD
Maria-altaar te Renkum

In een kapel van de kerk van Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming staat het veel vereerde Mariabeeld, dat vele eeuwen geschiedenis heeft geschreven. Een rondgang in de kerk laat vele bijzonderheden zien. Dit godshuis bezoeken is een aanrader!

Het Rosarium Mariae biedt bezoekers een mooie gelegenheid te genieten van de pracht van het park.

De kerk is een gemeentelijk monument.

BEREIKBAARHEID

De kerk Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming staat aan de Utrechtseweg 153, 6871 DP Renkum.

Op www.mariavanrenkum.nl is actuele informatie te vinden.

BELEVING
Ingang Mariapark te Renkum

Als ik in de kerk kom, ga ik meteen naar voren om het befaamde Mariabeeld van dichtbij te groeten. Dit is het Mariabeeld met een lange geschiedenis. Al in 1380 heeft het in een kapel gestaan. Dit is het moment om hier in gedachten bij Maria te zijn. Ik krijg beelden van enkele eeuwen Reformatie, dat de beeltenis op enkele plaatsen in veiligheid is gebracht. Gelukkig is het Mariabeeld weer terug in Renkum gekomen. Ik verneem dat dit in 1928 is gebeurd. Nu heeft het een opvallende plaats in deze kerk. In de kerk is meer te zien dan het Mariabeeld, zoals beelden, schilderingen en de bijzondere bouwstijl. De kerk is een juweel in de regio.

Mariapark te Renkum

Tot besluit maak ik een wandeling in het Rosarium Mariae. Wat is dit een mooi Mariapark!

Geplaatst: 8 juli 2022

~~~

Come2theweb