Bedevaartplaatsen in Nederland – Elshout

GESCHIEDENIS
gebrandschilderd raam in de kapel te Elshout

In het Brabantse Elshout wordt de Wonderbare Moeder al vereerd vóór het jaar 1285. Immers, in 1285 is een kapel toegewijd aan Haar. Deze kapel is gelegen op de Gorseweide, aan de rand van het dorp. In dat jaar is de kapel overgedragen aan de “Witheeren” of paters Norbertijnen van de Abdij van Berne, nabij Heeswijk. In de 12e eeuw is de kapel ontstaan. Een legende vertelt …

Bij warm weer is een boer uit het nabijgelegen Drunen aan het zaaien. De man is vermoed en heeft dorst, maar heeft helaas geen drinken meegenomen. Hij rust wat uit, leunt over de schop en ziet in de verte een onbekende vrouw komen. Als deze vrouw tot hem is genaderd, vraagt hij haar wat te drinken. Daarop gaat de vrouw naar de sloot, schept water en brengt dit naar de boer. Deze voelt er weinig voor het vieze slootwater te drinken. Echter, de vrouw dringt aan van het water te drinken. De boer drinkt ervan en ervaart dat dit het heerlijkste water is, dat hij ooit heeft gedronken. Vervolgens is de vrouw plots verdwenen. De boer beseft dat deze vrouw Maria is. Hij gaat verder met zaaien en besluit een kapel voor Onze-Lieve-Vrouw te bouwen, als het pas gezaaide vlas rijp is. De volgende ochtend komt de boer naar zijn land en is heel verbaasd, omdat het vlas binnen één dag rijp is geworden. Hij realiseert zich, dat het snel rijpen van het vlas een wonderbaarlijke gebeurtenis is. De boer houdt woord en een kapel wordt gebouwd voor de Wonderbare Moeder. Hierdoor ontstaat de bedevaartplaats van Elshout en het water wordt als heilig gezien.

ingemetselde muurtegel van de kapel te Elshout
ingemetselde muurtegel van de kapel te `Elshout

Rond 1830 wordt de oude kapel afgebroken en op dezelfde plaats komt een nieuw Mariahuisje met ervoor een terrein. In de muren van de kapel zijn muurtegels aangebracht, die een stuk van de geschiedenis weergeven.

kapel te Elshout

Op 10 juni 2021 is de eerste steen gelegd voor de huidige kapel door de werkgroep Mariabedevaart. Op 1 mei 2022 is de Mariakapel heropend na een renovatie en uitbreiding, vanwege veroudering van het gebouw en het toenemend aantal bezoekers. Op 31 mei 2022 is de Mariakapel ingezegend en dit als afsluiting van de meimaand. Een processie is aan de wijding voorafgegaan. Immers, het is een traditie dat op de laatste dag van mei een Sacramentsprocessie gaat vanuit de kerk naar de kapel en terug. Dit wordt genoemd “Onzen Dag” en deze cultuurdag is aangemerkt als immaterieel erfgoed.

interieur van de kapel te Elshout

Jaarlijks komen enkele duizenden de kapel bezoeken om de Wonderbare Moeder te vereren en/of bij Haar te bidden.

Het is mogelijk vriend te worden van “Vrienden van Mariabedevaart Elshout” (vrienden@wonderbaremoeder.nl).

BEDEVAARTSOORD

In de Mariakapel is de geschiedenis door gebrandschilderd ramen verbeeld, zoals de zaaiende boer en de verschijning van Maria.

gebrandschilderd raam in de kapel te Elshout
gebrandschilderd raam in de kapel te Elshout
ex voto’s aan de muur van het linker zijaltaar van de kerk te Elshout

In de neogotische parochiekerk van Sint-Jan Evangelist, die is gebouwd in 1878, staat een oud Mariabeeld in het linker zijaltaar. Deze beeltenis heeft in de kapel gestaan, die de boer heeft laten bouwen. Aan de muur zijn ex-voto’s te zien van mensen, die zijn genezen door Onze-Lieve-Vrouw.

Opvallend is, dat in tijden van ontkerkelijking de belangstelling voor Mariakapellen, zoals in Elshout, blijft toenemen.

BEREIKBAARHEID

Elshout ligt tussen de steden ‘s-Hertogenbosch en Waalwijk, nabij Drunen.

Het adres van de Mariakapel van de Wonderbare Moeder van Elshout is Kapelstraat 45a.

De parochiekerk St. Jan Evangelist staat in de Kerkstraat op nummer 35.

Op www.wonderbaremoeder.nl is actuele info te vinden.

gebrandschilderd glasraam in de kapel te Elshout
BELEVING
informatiebord bij de kapel te Elshout
de kapel te Elshout ligt aan het Lieve Vrouwepad, de voormalige grens tussen Brabant en Holland in 1795

Voor ik de kapel binnenga sta ik bij het informatiebord en lees van de geschiedenis van de zaaiende boer, die Maria ontmoet. Enkele meters achter dit bord staat een grenspaal, die de scheiding aangeeft tussen Brabant en Holland in 1795. Het is treffend dat de grens loopt bij het Lieve Vrouwepad.

In de Mariakapel vind ik bemoediging en troost bij het ontmoeten van Onze-Lieve-Vrouw. Het aansteken van enkele kaarsjes gebeurt vóór het bidden tot Maria, die hier is verbeeld als Wonderbare Moeder. De kapel toont ramen met kleurrijke afbeeldingen van de legende van de zaaiende, dorstige boer. Dan realiseer ik me, dat ik hier sta op de plaats waar Maria is verschenen.

Mariabeeldje in de kapel te Elshout

Vervolgens ga ik naar de kerk en in het linker zijaltaar is het langdurig kijken naar het eeuwenoude beeldje. Wat heeft deze afbeelding van de Wonderbare Moeder veel bezoekers ontvangen.

eeuwenoude Mariabeeldje uit de voormalige kapel. Het staat nu in het linker zijaltaar van de kerk van Elshout.

Iets later ga ik terug naar de Mariakapel. Daar ligt een blaadje met een toepasselijk gebed uit 1942. De tekst luidt:
“Heilige Maagd Maria, die onder den schoonen titel van “Wonderbare Moeder” in het genadeoord van Elshout op bijzondere wijze vereerd wordt, wij smeeken om uwe hulp en voorspraak in al onze nooden. Help ons verkrijgen, wat wij zoo dringend vragen: gezondheid naar de ziel en lichaam, voor ons zelven en voor degenen voor wie wij bidden. Sta ons bij in moeilijkheden en gevaren, opdat wij steeds ijverig onze plichten mogen vervullen. Wij zullen U steeds dankbaar blijven. Amen. “Wonderbare Moeder van den Elshout”, bid voor ons.”

Geplaatst 14 juni 2022

~~~

Come2theweb