Bedevaartplaatsen in Italië – Montagnaga

GESCHIEDENIS

Het dorp Montagnaga, ook genoemd Montagnaga di Pinè, ligt in de regio Trentino, in het noorden van Italië, en behoort tot de gemeente Baselga di Pinè. De plaats ligt op ongeveer 900 meter hoogte. In totaal zijn hier 5 verschijningen geweest van de Maagd Maria aan de herderin Domenica Targa (1699-1764) uit Guarda. Alle verschijningen vinden plaats in en rond Montagnaga. De verschijning van Maria “Madonna di Pinè” wordt gevierd op 26 mei.

In het begin van de 18e eeuw brengt een gelovige boer uit Montagnaga enkele keren een bezoek aan het Heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw nabij Treviglio. Hij brengt een beeld van Maria mee, dat wat later elk jaar op 26 mei wordt tentoongesteld op het altaar van de Sint-Annakerk.

Op 14 mei 1729 is er de eerste verschijning aan Domenica Targa. Dit gebeurt nabij het dal “Prato Della Comparsa”, vlakbij Guarda. Domenica bidt de rozenkrans en ziet plots de Verschijning, die blootsvoets is en in het wit gekleed met een witte sluier om het hoofd. De Verschijning zegt dat Domenica veel groot leed heeft te verwachten en talloze beproevingen heeft te doorstaan. De Verschijning zegt ook dat Zij op het feest van Hemelvaart in de Sint-Annakerk wil verschijnen.

De tweede verschijning is op 26 mei 1729. De Verschijning komt in helder licht in de kapel van de kerk, bij het altaar van de Karmel, waarbij Domenica op de grond ligt met het gezicht naar het altaar. De Verschijning is gehuld in een gouden gewaad, dat met sterren is bezet. Op het hoofd draagt Zij een kroon in de vorm van een ring. Op de linkerarm zit het Jezuskind en in de rechterhand heeft Zij een gouden rozenkrans vast. De Verschijning zegt dat Zij de Allerheiligste Maagd Maria is, de Moeder van God, de Koningin van de Hemel en de hele wereld en zegt terug te komen. Omdat de Verschijning zich op die dag bekendmaakt wordt later 26 mei als feestdag van de verschijningen gekozen.

Op 8 september 1729 is de derde verschijning. Domenica Targa getuigt dat zij tijdens de kerkviering een ongewoon gezang steeds dichterbij de kerk hoort komen en dan ziet zij Maria in een gouden gewaad, met de kleine Jezus op de arm. Echter, het kind is naakt en heeft zichtbare wonden, waaruit bloed komt. Maria zegt dat het Kind vol wonden is en bloed verliest door vreselijke zonden die worden begaan door de mensen. Bij het kunstwerk van “Onze-Lieve-Vrouw van Caravaggio”, dat door Elena Zambaiti is geschilderd, weent Maria en zegent het. Zij zegt tegen Domenica dat zij moet bidden.

De vierde verschijning is op 10 september 1729. Maria verschijnt in de avond op een weide, terwijl Domenica er aan het bidden is. Zij zegt tegen de Moeder Gods dat de priester en andere mensen haar niet willen geloven, als zij vertelt over de verschijningen. Maria antwoordt, dat zij niet bevreesd moet zijn en alles aan haar biechtvader moet vertellen en dan wordt zij geloofd.

De vijfde en laatste verschijning vindt plaats op 26 mei 1730, precies één jaar na de tweede verschijning. Maria laat zich in hel licht in volle schoonheid zien aan Domenica, terwijl in de vesperdienst het Magnificat wordt gezongen. Maria is zonder de kleine Jezus en wordt als koningin omgeven door geredde zielen en engelen. In de rechterhand houdt Zij het sterkste wapen, namelijk de rozenkrans. Ook heeft Maria een gouden scepter vast. Domenica hoort het getier en gejammer van de door de duivel bezeten mensen. Maria zegt genade te verlenen aan de vrome zielen in het nieuwe heiligdom te Montagnaga.

In 1731 onderzoekt een commissie van het bisdom Trento de aard van de verschijningen.

Na de verschijningen blijft de volksdevotie voor Maria in Montagnaga toenemen. Om alle pelgrims te blijven ontvangen, wordt de Sint-Annakerk te klein. Daardoor wordt in 1730 gestart met de bouw van een grotere kerk en dit werk neemt ruim 10 jaar in beslag. Op 26 mei 1751, precies 22 jaar na de tweede verschijning, wordt de nieuwe kerk ingezegend door Leopoldo Ernesto Firmian (1708-1783), hulpbisschop van Trento (1748-1758) en bisschop van Seckau (1739-1763) en prins-bisschop van Passau (1763-1783).

In de periode 1880-1887 wordt de kerk uitgebreid. Het bouwwerk wordt dan ruim 30 meter lang en 25 meter breed. Dit zijn ook de huidige afmetingen van de kerk. De wijding gebeurt door Giovanni della Bona (1814-1885), bisschop van Trento (1880-1885).

Op 11 augustus 1894 is het beeld van de Madonna di Pinè onder grote belangstelling gekroond. De kroning doet Eugenio Carlo Valussi (1837-1903), bisschop van Trento (1886-1903). De kroon bevat onder meer diamanten en parels. In totaliteit zijn zo’n 1300 stenen in het hoofdsieraad verwerkt. Op deze dag heeft de bisschop de verschijningen erkend.

BEDEVAARTSOORD

Het 18e eeuwse heiligdom is toegewijd aan de Madonna di Pinè. In het centrum van het dorp staat de parochiekerk van Sint-Anna. Het barokke hoogaltaar is van marmer en is toegewijd aan de Heilige Anna. Dit altaar is gesierd met een schilderij van de Francesco Unterberger (1706-1776) uit het Italiaanse Cavalese. Het kunstwerk is uit 1747, met als thema “Jezus bezoekt zijn Moeder”. Daar is ook de reproductie te zien van het befaamde schilderij “Onze-Lieve-Vrouw van Caravaggio” van 1729. In de kerk zijn nog andere schilderijen te zien uit de 18e en 19e eeuw. Een altaar is toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van de Karmel. Een ander altaar stelt voor Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten. In een absis is een fresco te zien van Duilio Corompai (1876-1952). Deze muurschildering is gemaakt ter gelegenheid van 200 jaar verschijningen.

In Montagnaga is een reproductie gemaakt van de Heilige Trappen (Santa Scala) van Rome. Hier heeft de eerste verschijning plaatsgevonden aan Domenica Targa. Er zijn 28 trappen om knielend naar boven te gaan. Het monument is gemaakt door Emilio Paor (1863-1935). Op de plaats van de verschijning in de weide staat een groot gedenkteken met twee levensgrote beelden, namelijk van Maria en de vrome herderin Domenica Targa. Dit monument is op 14 mei (dag van de eert verschijning) 1887 ingezegend door Eugenio Carlo Valussie (1837-1903), bisschop van Trento (1886-1903).

Jaarlijks is er op 26 mei een processie. Op die dag wordt de tweede verschijning van 1729 herdacht, want het is deze ontmoeting van Maria aan Domenica Targa, waarbij Zij zegt wie Zij is.

Vlakbij Montagnaga ligt het dorpje Guarda en daar staat het geboortehuis van de ziener Domenica Targa, waar zij op 9 augustus 1699 het levenslicht ziet.

BEREIKBAARHEID

Montagnaga ligt vrij dicht bij Trento. Op de weg van Trento naar Belluno is het de afslag nemen bij Pergine en de richting Baselga di Pinè volgen. Dan is het nog enkele kilometers naar Montagnaga.

Op www.santuariodipine.it is de actualiteit van het heiligdom te vernemen.

BELEVING

Op de voorgevel van de Sint-Anna-kerk vallen me de jaartallen 1729-1929 en deze verwijzen naar 200 jaar verschijningen. In de kerk zie ik vele, grote schilderijen uit de 18e en 19e eeuw en sta langdurig stil bij het hoofdaltaar dat aan Sint-Anna is gewijd en een ander altaar dat is toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Caravaggio. Aan de onderkant van het altaar vallen me afbeeldingen van de verschijningen op.

Na het bezoek aan de kerk volg ik de staties van de kruisweg en kom op een heuveltop van 900 meter hoogte. Vervolgens ga ik naar de Santa Scala en deze Heilige Trap is een reproductie van de befaamde trap in Rome. Dit gebouw heeft een kleur van lichte crème en is uit 1900. Op de knieën ga ik de trap op en boven aangekomen wordt een kaarsje aangestoken, als dank dat ik dit mag meemaken.

Vervolgens ga ik terug naar de kerk, want om 15.00 uur begint een plechtigheid. Immers, vandaag, 26 mei, is het de dag dat de tweede verschijning wordt herdacht uit 1729. Het aantal aanwezigen schat ik op zo’n 200 en met dit aantal is de ruimte goed bezet. Tijdens de bijeenkomst gaat de bisschop voor en in het begin worden liederen gezongen in het Italiaans. Daarna wordt gebeden bij het Heilig Sacrament. Bij het bidden van de rozenkrans worden mysteries van Maria genoemd en dan volgt de Litanie van Loreto. Bij het verlaten van de kerk krijgt iedereen een handdruk van de bisschop. Om 16.00 uur begint de processie op de Piazza del Santuario. Op het plein komen steeds meer mensen en worden grote vaandels meegedragen. De stoet komt door de Via Domenica Targa. Onderweg komen de deelnemers onder andere langs een groot kersttafereel met Maria Jezus en Jozef uit 1898. Aangekomen op het plateau van de eerste verschijning begint daar om 16.45 uur een eucharistieviering, waarbij wel 3000 mensen aanwezig zijn.

In het “ricordi de santuario” koop ik nog boekjes, foto’s en bidprentjes voor goede vrienden en mezelf. Ik ben dankbaar hier te mogen zijn.

Geplaatst: 4 februari 2022

~~~

Come2theweb