Bedevaartplaatsen in Italië – Loreto

GESCHIEDENIS

In Loreto staat het Heilig Huis (Santa Casa). Dit huis van de Heilige Familie heeft ooit in Nazareth gestaan. Archeologische opgravingen, welke zijn uitgevoerd tussen 1962 en 1965, hebben muurtekeningen van Palestijnse (joods-christelijke) oorsprong blootgelegd en mede hierdoor is aangenomen dat het Santa Casa uit Nazareth komt. In het interieur van het Heilig Huis zijn restanten van gotische wandschilderingen behouden. In Nazareth heeft Maria gewoond in een huisje, dat uit rode natuursteen is opgetrokken. Ook Jozef en Jezus hebben in dit huis hun thuis gekend.

Heiligdom van Loreto met basiliek

Aan het eind van de 13e eeuw wordt het huis in zijn bestaan ernstig bedreigd door oprukkende en vernielende moslims. De legende vertelt dat engelen het huis te hulp komen. Dit is in 1291. In dat jaar tillen engelen het gebouwtje op en na een gefaseerde luchtreis komt het in Loreto terecht. Dit gebeurt op 10 december 1294.

In 1469 begint de bouw van een kerk over het Heilig Huis en ruim 100 jaar later, namelijk in 1587, is het godshuis gereed. In 1728 is de kerk een basiliek geworden: “Basilica della Casa Santa”. Vanaf dat jaar zijn er miljoenen pelgrims naar het Heilig Huis in de basiliek gekomen.

marmeren omhulsel van het Heilig Huis in de basiliek te Loreto

In Loreto zijn vele wonderen gebeurd, zoals wonderbaarlijke genezingen. Een groot mirakel is het winnen van de zeeslag bij Lepanto op 7 oktober 1571. De faam van het Heiligdom van Loreto neemt nog verder toe door het samenstellen van de Litanie van Loreto. Aan Maria van Loreto wordt de titel gegeven “Virgo Lauretana”; Maagd Maria van Loreto.

De jaarlijkse feestdag van Onze-Lieve-Vrouw van Loreto is 10 december.

BEDEVAARTSOORD
beeld van Sixtus V bij de ingang van de basiliek in Loreto

Op het plein vóór de basiliek is de fontein van Onze-Lieve-Vrouw. Tussen de fontein en de basiliek staat het standbeeld van paus Sixtus V. Deze kerkvader wordt gezien als de belangrijkste beschermheer van het heiligdom.

koepel in het midden van de basiliek te Loreto

De basiliek kent een rijk versierde gevel en een indrukwekkende koepel met klokkentoren. Het Heilig Huis staat onder de koepel van de basiliek en heeft een marmeren bekleding, die het hele huis omgeeft. De architect van vele werken is Bramante van Urbino (1444-1514). De witte, marmeren blokken komen uit het Italiaanse Carrara in Toscane.

In het Heilig Huis is de Zwarte Madonna bekleed met een indrukwekkend pronkgewaad en zowel de Moeder, als het Kind zijn gekroond.

schilderij met de legende van het verplaatsen van het Heilig Huis van Nazareth naar Loreto

Onze-Lieve-Vrouw van Loreto is de beschermheilige van vliegeniers, piloten, astronauten en vliegreizigers. Dit komt door de legende van het door engelen verplaatsen van het huis door de lucht. In het centrum van Loreto is dan ook een luchtvaartmuseum te bezoeken.

Vlakbij de basiliek is een apostolisch paleis met een kunstgalerij.

BEREIKBAARHEID

Loreto ligt dichtbij de grote havenstad Ancona, in het oosten van het land en ongeveer halverwege de “de Laars van Italië”. Het wat hoger gelegen heiligdom is van veraf te zien.

Op www.santuarioloreto.va is actuele info te verkrijgen.

BELEVING
Loreto met basiliek, fontein, klokkentoren en galerij

Het is druk op het Piazza della Madonna, het Moeder Godsplein, dat voor de basiliek ligt. Wat zijn hier veel pelgrims, die het Huis van Maria willen bezoeken. Langzaam nader ik de basiliek.

In de basiliek staat het Heilig Huis centraal. Middenin de basiliek, met zicht op het Heilig Huis, ervaar ik de schoonheid van het marmeren omhulsel. Het lijkt wel dat het marmeren monument net uit de hemel is neergedaald.

Het Heilig Huis draagt sporen van toen en nu. Ik kijk vol ontzag naar dit gebouw. Ik sta ervoor, kijk omhoog en voel dat boven het Heilig Huis wolken vol gebed hangen. Ik ervaar dat het huis onslijtbaar is. Het blijft kracht geven aan hen, die hier komen schuilen. Dan ga ik het huis in … Hier heeft Maria gewoond, Jezus gespeeld en Jozef gewerkt en nu mag ik hier staan. Ik zie zo veel en voel me uitermate bevoorrecht.

interieur van het Heilig Huis in Loreto

Na het bezoek aan Heilig Huis maak ik een rondgang in de basiliek. De vele kapellen vallen me op, waaronder de Duitse, Spaanse en Poolse kapel.

ingang van het Pools ereveld in Loreto

Later op de dag bezoek ik het Poolse ereveld (Cimitero Polacco), dat achter het heiligdom ligt.

Meermaals heb ik Loreto bezocht en elke keer ben ik blij hier te mogen komen. Het Heilig Huis van Maria te zien, doet mij steeds denken aan de tijd dat Zij vaak tussen deze muren heeft verbleven. Nu ik hier mag staan, is een groot geschenk op aarde. Als ik in het Heilig Huis ben en Maria in gedachten heb, word ik stil en bid tot Haar. Hoe heeft Zij het ervaren in dit huis te zijn? Wat is hier in Haar omgegaan? Nu sta ik in het huis waar de Moeder Gods heeft geleefd. Is dit een voorproefje van de eeuwigheid?

Loreto is de Italiaanse bedevaartplaats waar ik graag kom en terugkom.

Geplaatst: 22 mei 2022
Laatst gewijzigd: 2 juni 2023

~~~

Come2theweb