Bedevaartplaatsen in Italië – Giulianova

GESCHIEDENIS

Het ontstaan van het “Santuario Madonna dello Splendore” (Heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Pracht) gaat terug naar het jaar 1557. De streek wordt al een tijd geteisterd door hongersnood en ziekten. Oorlog doet de stad en de bevolking lijden, want de legers uit Anjou en Aragon strijden om de macht in het midden van Italië.

afbeelding van de verschijning aan Bertolino in de kerk van het Heiligdom te Giulianova

Het is 22 april 1557 … Houthakker Bertolino is in het bos aan het werk op een kleine heuvel net buiten de muren van de stad Giulianova. Na enkele uren hout te hakken, rust hij wat uit en ineens ziet hij een schitterend licht. Hij schrikt en ziet een Dame naderen die schittert van pracht. Het is de Maagd Maria! Zij verzoekt hem naar de stad te gaan en daar te vertellen dat de Moeder van God deze plaats heeft uitverkoren tot haar woning. De geestelijken moeten spoedig een processie organiseren om Haar te komen eren en hier wordt een Heiligdom gebouwd voor de Moeder van God. Bertolino is compleet verrast en gaat naar het stadsbestuur van Giulianova en vertelt wat hem is opgedragen door de verschijning. De houthakker wordt niet geloofd en moet meteen naar buiten. Vervolgens gaat hij bedroefd naar huis.

De volgende dag, 23 april 1557, gaat Bertolino terug naar de plaats waar hij de prachtige dame heeft ontmoet. Hij ziet Haar weer en verontschuldigt zich dat de opdracht niet goed is uitgevoerd. De mooie Dame spoort hem aan nogmaals de boodschap te gaan brengen. Helaas vindt Bertolino in het stadhuis weer geen gehoor en hij wordt weer naar buiten gewerkt.

schilderwerk van de processie met Bertolino, geestelijken en gelovigen op 24 april 1557

Op 24 april 1557 is de derde verschijning op dezelfde plaats. Bertolino vindt de Dame nog prachtiger dan in de afgelopen twee dagen. Opnieuw draagt de Verschijning hem op naar de stad te gaan en de opdracht tot een goed eind te brengen. Weer gaat de houthakker naar de stad en met moeite komt hij het stadhuis binnen, want Bertolino wordt als lastig gezien. Hij komt bij de gouverneur, maar deze wordt boos, heft de hand en wil Bertolino slaan. Plotseling kan de man de hand niet meer bewegen, want deze is ineens verlamd. De gouverneur schrikt, laat geestelijken komen en Bertolino kan nogmaals zijn verhaal doen. De gouverneur smeekt God om genade. De geestelijken doen wat de mooie Dame heeft gevraagd en gaan in processie naar het bos van de verschijningen. Als de stoet aankomt op de plaats die Bertolino hen aanwijst, zien de aanwezigen een prachtig licht dat de kruin van een boom in brand schijnt te zetten. Dan verschijnt Maria voor de vierde keer, nu met een schitterende stralenkrans. Ineens ontstaat bij de boom een bron, waaruit helder water stroomt. Met water van de bron wordt de hand van de gouverneur besprenkeld en meteen kan hij de hand weer bewegen.

Heiligdom te Giulianova

Spoedig nadat de voorvallen bij de boom zijn verteld, komen vele gelovigen naar de plaats van de verschijningen. Een kerk en een klooster worden gebouwd en zo ontstaat het heiligdom.

Het bronwater heeft voor wonderbaarlijke genezingen gezorgd.

Rond 1650 worden veranderingen aangebracht in het heiligdom. Deze worden betaald door hertog Giosia Acquaviva d’Aragon (1625-1679).

Sinds 1847 zijn de broeders kapucijnen actief in het heiligdom. In de loop van de vele jaren hebben zij het verder verfraaid. Er komen aanpassingen van onder meer toegangsweg, gevel van de kerk, Portiek van de Rozenkrans en klokkentoren.

timpaan in de gevel van de kerk te Giulianova

In 1927 wordt naast de kerk een nieuwklooster gebouwd.

In 2000 krijgt het timpaan van de gevel van de kerk een mozaïek met de voorstelling van de Drie-Eenheid die de Heilige Maagd verheerlijkt.

BEDEVAARTSOORD
kruisweg in Giulianova

Het heiligdom is met de auto via de weg en te voet langs de kruisweg te bereiken. De kruisweg (Via Crusis) is 450 m lang en gaat van de Via Montello naar het heiligdom. In 1990 is de kruisweg gerenoveerd en is nu een waar kunstwerk. De renovatie van de kruisweg is het werk van beeldhouwer Ubaldo Ferretti (1954).

Voor de kerk is een grote portiek gemaakt die met mozaïken is verfraaid. Dit is de Portiek van de Rozenkrans, want de kunstwerken verbeelden mysteries van de rozenkrans.

interieur met genadebeeld van Maria in de kerk te Giulianova

Het hoofdaltaar in de kerk is versierd met beelden van twee patroonheiligen, namelijk de kluizenaars en latere heiligen San Pietro Celestino en San Benedetto. De beeltenis van Maria is het centrale deel van de kerk.

bouwwerk boven de bron in het heiligdom van Giulianova

De bron is verfraaid met afbeeldingen in mozaïeken uit het Oude en Nieuwe Testament. Het is een ontmoetingsplaats van gelovigen. Ook wordt bij de bron vaak de rozenkrans gebeden. De bron wordt de watertempel genoemd en bevindt zich onder het hoofdaltaar van de kerk.

In het heiligdom is ook een museum, dat in 1997 is verwezenlijkt. De ruimten bevatten schilderijen, sculpturen uit de kerk en van het klooster van Santa Chiara dell’Aquila.

Vanaf het heiligdom is een prachtig uitzicht op de omgeving met de Adriatische Zee.

Elk jaar op 22 april worden de verschijningen van Onze-Lieve-Vrouw herdacht.

BEREIKBAARHEID

Giulianova ligt aan de Adriatische Zee, aan de SS16 en vlakbij de autobaan A14/E55 in de provincie Teramo (TE). Giulianova ligt 30 km ten oosten van Teramo, 25 km ten zuiden van San Benedetto del Tronto en 54 km ten noorden van Pescara.

Het adres van het heiligdom is Via dello Splendore 112, 64021 Giulianova, TE.

Op www.madonnadellosplendore.it is actuele info te vinden.

BELEVING
steile kruisweg van 450 m in Giulianova

De weg naar het heiligdom wijst naar een hoger gelegen parkeerplaats, maar ik parkeer de auto beneden en verkies de steile weg voor voetgangers. Het is de kruisweg van 450m volgen en de grote beelden van de 14 staties maken indruk op me. Voetgangers met voldoende lucht in de longen kunnen dit wel aan en vandaag behoor ik ook tot hen. Na zo’n 10 minuten ben ik boven en kom op het plein voor de kerk. Er is een viering bezig en ik wil de kerkgangers niet storen. Naar binnen gaan is voor wat later. Bij de kerk zijn vele mozaïeken te zien. Wat zijn dit kunstwerken!

de bron in het heiligdom van Giulianova

Het is dan de bron bezoeken en ik zie het water stromen onder het Mariabeeld. Door het ontstaan van deze bron is hier veel gebeurd …

beeltenis van Bertolino, dat hij hier Maria heeft gezien, in het heiligdom te Giulianova

Na wat verder wandelen, kom ik bij de afrastering van het plateau van het heiligdom en is het genieten van het uitzicht met de nabij liggende, blauwe Adriatische Zee. Wat een belevenis! Vervolgens kom ik bij de beeltenis van de ziener Bertolino. Hij verwijst naar de ontmoetingen van hem met Onze-Lieve-Vrouw. Ik wil het museum bezoeken maar helaas is dit gesloten.

In de kerk zie ik vele afbeeldingen van Maria en ook van de verschijningen in 1557. Een indrukwekkend en prachtig Mariabeeld staat in het midden van het altaar. Hier bidden velen, ook al is de eucharistieviering voorbij. Ik sluit me bij hen aan en gedachten met intenties gaan naar de Maagd Maria voor enkele vrienden die wat hulp van Haar kunnen gebruiken.

genadebeeld van Maria met Kind in de kerk van het Heiligdom te Giulianova

Voor de kerk staan enkele palmbomen en ik ga een bezoekje brengen aan het café, dat grenst aan het grote parkeerterrein. Er staan zo’n 80 auto’s en de de pelgrims die met de wagen zijn gekomen, hebben verkozen een andere weg te nemen dan de kruisweg. Als ik op het terras zit, realiseer ik me dat het hier goed toeven is.

OMGEVING

Giulianova ligt aan de Adriatische Zee en aan het strand zijn bij redelijk weer vele badgasten. Plaatsen zoals San Benedetto del Tronto en Teramo zijn op korte afstand gelegen.

Geplaatst: 24 mei 2023

~~~

Come2theweb