Bedevaartplaatsen in Italië – Civitella di Romagna

GESCHIEDENIS

Halverwege de 16e eeuw is het in Civitella di Romagna en de verre omtrek een heel onrustige tijd. Katholieke eigendommen worden vernield, waarbij ook beelden van Maria het moeten ontgelden. Protestanten en hun handlangers trekken brandstichtend en plunderend door de streek.

kerk in Civitella di Romagna

In deze roerige tijd verschijnt Maria vijfmaal aan Pasquino di Martino da Vignale, namelijk op 1, 15, 22, 25 en 29 april 1556. Dit gebeurt voor het eerst op 1 april 1556 aan Pasquino di Martino da Vignale als hij de schapen hoedt, even rust en bidt in de kapel nabij de rivier de Suasia. Tijdens het bidden hoort hij een vrouwenstem zeggen: “Pasquino, kom hier!” De herder schrikt, ziet een mooie, jonge vrouw op het altaar zitten. Zij is gekleed in een blauwe jurk en witte sluier. Zij draagt Pasquino op naar de eigenaar van de grond te gaan en vragen of hij een deel van het terrein wil afstaan om voor Haar een kerk te bouwen. Vervolgens verdwijnt de Vrouw. Pasquino weet niet wat hem overkomt, rent naar huis, wordt ineens ziek en vertelt zijn moeder wat hem is overkomen. De moeder stopt haar koortsige zoon in bed.

Een week later gaan Pasquino en zijn moeder naar de kapel waar de verschijning is geweest, maar Maria laat zich niet zien. Op 15 april 1556 gaan moeder en zoon weer naar kapel. Pasquino hoort een vrouwenstem zeggen dat het onnodig is hier terug te komen, als er geen antwoord is. De moeder hoort geen stem, maar gelooft dat haar zoon deze wel verneemt.

Pasquino begrijpt dat hij naar de grondeigenaar moet gaan. Op 19 april 1556 gaan moeder en zoon naar de grondeigenaar. Dit is Donna Isabella, de weduwe van Amaducci. De oudste zoon is ook aanwezig en hij zegt graag aan het verzoek van de Heilige Maagd te willen voldoen. Op 22 april 1556 gaat een blije Pasquino naar de kapel om Maria het goede nieuws mee te delen. Onze-Lieve-Vrouw verschijnt in volle schoonheid en is omringd door een stralenkrans van licht. Maria zegt tegen Pasquino dat hij veel tot haar Zoon moet bidden opdat Hij de wereld redt. De Moeder Gods vraagt ook of de mensen uit eerbied voor Haar enige dagen willen vasten.

Vervolgens gaat Pasquino naar de notaris om zijn getuigenis van de verschijningen vast te leggen en melding te maken van het beschikbaar stellen van de grond voor de bouw van een kerk.

Op 25 april 1556 is de 4e verschijning. Maria houdt de armen wijd open. Zij zegt hem de bevolking uit te nodigen om op woensdag, vrijdag en zaterdag te vasten en te bidden tot haar Zoon, omdat Zij het niet meer aan kan.

Op 29 april 1556 gaat de bevolking van Civitella di Romagna naar de kapel van de verschijningen. Pasquino ziet dan voor de laatste keer de Verschijning, die niet spreekt, maar wel de aanwezigen zegent.

schilderij in de kerk te Civitella di Romagna met Maria en Kind en de kerk in een verwoeste stad

Pasquino wordt op 27 mei 1556 ondervraagd over de verschijningen en zijn woorden getuigen van eerlijkheid.

Enige weken later is er voldoende geld ingezameld om de kerk te kunnen bouwen. De notaris schrijft aan de paus een brief en ontvangt toestemming voor de bouw van een kerk. Een barokke kerk wordt gerealiseerd en hierin krijgt de beeltenis van Maria en Jezus met boek een centrale plaats. De eerste steen van de kerk wordt gelegd op 27 juli 1556. Dit gebeurt op de plaats waar Maria is verschenen. In 1595 wordt de kerk ingewijd.

In 1661 overleeft de kerk een zware aardbeving, die de plaats Civitella di Romagna grotendeels verwoest. In 1780 staat de kerk in brand, maar de beeltenis van Maria met Kind blijft gespaard.

Op 14 november 1819 is de oprichting van de Broederschap (Confraternita della Suasia), die zorgt voor de deelname van leken aan het leven in en buiten de kerk.

In 2014 is er weer een brand in de kerk. De schade is groot en in 2019 is het geheel aan herstelwerkzaamheden afgerond.

BEDEVAARTSOORD
de beeltenis van Maria met Kind uit ± 1400 in de kerk te Civitella di Romagna

Het heiligdom in Civitella di Romagna heet “Santuario della Beata Vergine della Suasia” (“Heiligdom van de Heilige Maagd van Suasia”). Centraal in de kerk staat de beeltenis van Maria met Kind. Het is een schilderwerk uit ± 1400 van een onbekende kunstenaar. Dit is de beeltenis die nog steeds wordt vereerd.

In de kerk laat een schilderij zien dat Maria met Kind de herder Pasquino instructies geeft.

het altaar van de familie Amaducci, die de grond voor de bouw van de kerk beschikbaar heeft gesteld
Maria met zeven zwaarden die haar hart doorboren in de kerk te Civitella di Romagna

Het altaar van de familie Amaducci, die eigenaar van het land is waarop het heiligdom is gebouwd, toont een doek met symbolische beeltenissen. Bovenaan zijn Maria met Kind geschilderd, die hier zijn verschenen, en links van hen Johannes de Doper en Antonius Abt. Aan de rechterzijde van het kunstwerk staan Rochus en Franciscus van Assisi afgebeeld. Na een restauratie is de handtekening van de schilder ontdekt en deze is geïnterpreteerd als van Gerolamo Veronese. Het schilderij dateert uit de eerste helft van de 17e eeuw.

In de kerk staat een beeld van Maria. Zij is bedroefd, want haar hart is doorboord met zeven zwaarden.

BEREIKBAARHEID

Civitella di Romagna ligt in de provincie Forli-Cesena, 30 km ten zuidwesten van Forli, 100 km ten oosten van Florence en 105 km ten zuidoosten van Bologna.

Het adres van het heiligdom is:
Via dei Mille, 47012 Civitella di Romagna

Op www.santuaritaliani.it/santuario/beata-vergine-della-suasia is actuele info te vinden.

BELEVING

De plaats Civitella di Romagna ligt in een mooie, heuvelachtige omgeving. Wat hoger gelegen dan de meeste gebouwen van het stadje is het heiligdom te bezoeken; een kerk met veel geschiedenis.

schilderij van de verschijning van Maria aan Pasquino di Martino da Vignale in de kerk te Civitella di Romagna

Voor de kerk ontmoet ik een man en hij nodigt me uit de kerk in te gaan. Vervolgens verwittigt hij de koster, die wat later mij wat vertelt over het verleden van dit heiligdom. De koster spreekt voor mij te snel Italiaans en daardoor kan ik de uitleg maar ten dele volgen. We maken samen een rondgang door de kerk en daarna bedank ik hem voor zijn bereidwilligheid.

Ik doe nog een rondgang in dit godshuis en wordt geraakt door twee grote schilderijen die de bijzondere gebeurtenissen tonen van bijna 500 jaar terug. Het altaar met een beeltenis van de verschijning van Maria met Kind aan Pasquino is indrukwekkend.

hoofdaltaar met de beeltenis van Maria met Kind in de kerk van Civitella di Romagna

Na veel in de kerk te hebben bekeken laat ik twee lichtjes branden met intenties voor goede vrienden en mensen die het niet zo op mij hebben begrepen. Kijk, als voorzitter van enkele verenigingen ben ik de hoge boom die veel wind vangt. Dat gebeurt …

kopie van een oude prent met Maria en Kind

In de kerk zijn ook devotionalia te koop. Een kopie van de beeltenis van Maria met Kind, kleurenfoto en enkele medaillons met de afbeelding van Maria reken ik af met de koster. Met lege handen kom ik niet thuis en de medaillons geef ik weg aan enkele oudere gelovigen. Ook een kopie van een oude prent trekt mijn aandacht. De Latijnse tekst zegt onder meer: “Bidt devoot voor de kwaliteit van het leven van de Romaanse burgerbevolking”. Onder de afbeelding van Maria met Kind staat “Bewonderenswaardige Moeder, bidt voor ons”.

de rivier Suasia vanaf de brug gezien, nabij de kerk, in Civitella di Romagna

Na tot Maria te hebben gebeden, verlaat ik de kerk en ga naar de rivier, die vlakbij stroomt. Maria is hier verschenen …

OMGEVING

De oude plaats Civitella di Romagna is het bezoeken zeker waard. De regio geeft mogelijkheden voor wandelingen en fietstochten. De grote stad Forli ligt nabij en dat geldt ook voor de kustlijn van de Adriatische Zee.

Geplaatst: 22 mei 2023

~~~

Come2theweb