Bedevaartplaatsen in Italië Vicenza

GESCHIEDENIS

In de periode 1425-1428 is Vicenza ernstig getroffen door een pestepidemie. Op 7 maart 1426 verschijnt Maria aan boerin Vincenza Pasini (1356-1431) en de tweede verschijning vindt plaats op 1 augustus 1428.

Monte Berico in Vicenza (Italië)

Het is 7 maart 1426 … Vincenza Pasini gaat de heuvel van Monte Berico op. Zij brengt wat eten naar haar man, die in een wijngaard werkt. Tussen de wijnranken staat een houten kruis en daar knielt Vincenza om te bidden. Ineens ziet zij een Dame, die in een kring van licht is gehuld. De Dame stelt haar gerust en zegt: “Wees niet bang, Vincenza. Ik ben Maria, de Moeder van de Verlosser, die aan het kruis is gestorven ter redding van de mensen. Ga aan de bewoners van Vicenza zeggen, dat zij hier een kerk bouwen, die is gewijd aan mij, als zij willen worden verlost van de plaag die hen treft. Indien de mensen niet gehoorzamen, dan moet mijn Zoon wel streng zijn voor hen en dan zal alle hoop op bevrijding van de pest tevergeefs zijn.” Vervolgens neemt Maria het kruis uit de grond en tekent de contouren van het heiligdom dat Zij wenst. Vervolgens zegt Maria: “Iedereen die met aandacht deze kerk bezoekt op mijn feestdagen en iedere eerste zondag van de maand zal een overvloed aan genaden van barmhartigheid als geschenk van God ontvangen en de zegen van mijn moederhand.” Daarna is de Verschijning verdwenen. Vincenza gaat snel naar haar echtgenot en vertelt van de verschijning van Maria. Vrouw en man gaan naar de bisschop van Vicenza en vertellen hem hetgeen Maria heeft gezegd. Zij zeggen dit ook tegen bewoners van de stad. Echter, noch de bisschop, noch naderen geloven hen. Het echtpaar gaat zwaar teleurgesteld naar huis. Vincenza en haar man vertellen niets meer over de verschijningen. Vincenza blijft dagelijks bidden tot Onze-Lieve-Vrouw en de inwoners van de stad blijven lijden onder de pest.

Dan is het twee jaar later. De pest maakt nog steeds dagelijks slachtoffers. Vincenza blijft elke eerste zondag van de maand naar Monte Berico gaan. Zij bidt tot Onze-Lieve-Vrouw en smeekt Haar de pest te laten verdwijnen. Haar bede wordt niet verhoord. Op 1 augustus 1428 verschijnt Maria weer aan Vincenza en brengt haar dezelfde boodschap. Opnieuw gaat Vincenza naar de stad en zegt tegen de mensen die zij tegenkomt, wat Maria wil. Nu geloven de bewoners van Vicenza haar, omdat de pest niet is verdwenen. De bisschop van Vicenza, Pietro Emiliani, die bisschop is van 1409 tot in 1433, aanhoort haar en laat zich overtuigen. Enkele weken later legt de bisschop de eerste steen en de plaats wordt toegewijd aan de Madonna van Monte Berico. Vervolgens verdwijnt de pest. Enkele maanden later is het bouwen van de kerk voltooid en is de epidemie geheel verdwenen.

Het stadsbestuur van Vicenza heeft de twee uitzonderlijke gebeurtenissen onderzocht. In 1430 is in een notariële akte melding gemaakt van de verschijningen. Meteen na de verschijningen van Maria aan Vincenza Pasini zijn bedevaarten ontstaan naar Monte Berico.

Monte Berico in Vicenza (Italië)

Met de oudste van de twee kerken is de bouw begonnen in 1428 en dit is vlak na de verschijningen. Binnen 3 maanden is de kerk gerealiseerd en dit door hard werkende mensen uit Vicenza. Zij zijn dankbaar omdat Maria hen heeft bevrijd van de pest. De huidige façade is gemaakt in 1860.

beeld van Vincenza Pasini achter het priesterkoor in de basiliek van Monte Berico te Vicenza (Italië)

In 1431 overlijdt Vincenza Pasini. Zij rust in de crypte van het altaar in de kerk.

In 1429 is de geestelijke verzorging van het heiligdom door het stadsbestuur toevertrouwd aan de broeders van de Orde van de Heilige Brigida. In 1435 moesten de geestelijken verdwijnen van Paus Eugenius IV (Gabriele Condulmer 1383-1447, paus van 1431 tot in 1447), omdat de broeders zich tot hun oorspronkelijke werken moeten beperken. In dat jaar heeft de “Magnifica Comunitas Vicentiae” het heiligdom met kerk overgedragen aan de Orde van de Dienaren van Maria. In 1576 krijgt Andrea Palladio (Andrea di Pietro della Gondola, 1508-1580) de opdracht de kerk uit te bouwen. Een verbouwing vindt plaats in de 17e eeuw.

Maria met Mantel, naar aanleiding van de verschijningen in Monte Berico te Vicenza (Italië), gemaakt door Nicolò uit Venetië (1428-1430)

Het Mariabeeld, de Moeder van Barmhartigheid, met mensen onder haar mantel is al in 1430 in dit bedevaartsoord. Dit beeld is op feestelijke wijze gekroond op 25 augustus 1900 door Giuseppe Melchiorre Sarto (1835-1914) de patriarch van Venetië (1896-1903) en latere paus Pius X (1903-1914).

De andere, grotere kerk is gebouwd in de periode 1688-1703. De architect is Carlo Borella uit Vicenza.

hoofdaltaar in de basiliek van Monte Berico te Vicenza (Italië)

Op 2 augustus 1928 is ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan van de verschijningen een nieuw monumentaal altaar ingezegend, dat is gemaakt van marmer uit Carrara. In de nis is een rond, zilveren medaillon met de afbeeldingen van Maria en de zieneres ingevoegd. Twee engelen houden dit medaillon vast.

In 1983 is de koepel opnieuw geschilderd.

BEDEVAARTSOORD
zuilengalerij naar Monte Berico in Vicenza (Italië)

Het heiligdom in Vicenza heet “Heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Monte Berico” en ligt op een heuvel in het zuidwesten van de stad. Een 700 m lange zuilengalerij met 150 triomfbogen verbindt de stad met het heiligdom. Te voet gaat de weg licht oplopend naar het heiligdom. In de galerij worden fresco’s getoond van 15 geheimen van Maria. Halverwege de galerij, op de hoek van het eerste en tweede deel, is een ruim zicht op de basiliek.

Op de heuvel zijn twee kerken aan elkaar gebouwd. De grote, barokke basiliek is een bijzondere bezienswaardigheid met vele beelden, fresco’s en schilderijen.

altaar van San Filippo Benizi met schilderij van Giovanni Gagliardi (1860-1908) uit 1890 in de basiliek van Monte Berico te Vicenza (Italië0

In de basiliek zijn vele kunstwerken te bewonderen, zoals “het Avondmaal van de Heilige Gregorius de Grote” uit 1572 door Paolo Veronese (1528-1588).

In de basiliek is ook een piëta aanwezig. Het is een meesterwerk uit 1500 van Bartolomeo Montagna (±1450-1523). Het grote doek toont de diepbedroefde Maria en haar dode Zoon. Bj deze voorstelling steunt Maria met de rechterhand het hoofd van Jezus en de linkerhand ligt op de rechterarm van haar Zoon. Maria Magdalena staart naar de wonden van Jezus. Ook de evangelist Johannes en Sint-Petrus zijn afgebeeld.

Het schilderij, dat toont Maria met Kind en de 4 evangelisten, trekt veel bekijks. Boven het hoofd van Onze-Lieve-Vrouw vormen engelen een kroon, met in het midden een witte duif. Het kunstwerk is gemaakt in 1580 door Alessandro Maganza (1556-1630).

Maria heeft een kleed vast en wijst naar de regels van de Orde

Een ander kunstwerk is het altaarschilderij van Pietro Gagliardi (1809-1890). Het thema geeft de 7 stichters van de Orde van Maria’s Dienaren. De heiligverklaring van de stichters is in 1888. Maria heeft in de rechterhand het zwarte kleed van een stichter vast en de linkerhand toont de regels die zij hebben na te volgen.

Buiten de kerk is er de kruisommegang met spitsbogen en in het midden is een bron geplaatst. Aan de ommegang is het klooster gebouwd en zijn enkele cellen zichtbaar.

kloostergang in Monte Berico te Vicenza (Italië)
BEREIKBAARHEID

Vicenza ligt tussen de steden Verona en Venetië in het noorden van Italië. Het Heiligdom van Monte Berico ligt ten zuiden van de stad aan de Viale X Giungo 87.

Op www.monteberico.it is actuele info te vinden.

BELEVING

Aan de rand van Vicenza, schuin achter het station, ga ik naar Monte Berico. Een lange zuilengang met triomfbogen maakt na zo’n 350 meter een draai naar rechts. Na weer eenzelfde afstand af te leggen kom ik na 192 treden bij de basiliek, die op de top van heuvel ligt.

ex-voto’s in Monte Berico te Vicenza (Italië)

In de basiliek getuigen vele ex voto’s van dankbaarheid voor genezingen en beschermingen door Onze-Lieve-Vrouw. In deze mooie ruimte trekt vooral mijn aandacht het altaarschilderij met de Heilige Familie met engelen tijdens de vlucht naar Egypte. Het is gemaakt door Francesco Menageot (1744-1816). Het schilderstuk is een geschenk van de stad Vicenza aan het Heiligdom Monte Berico in 1796. Lang sta ik stil bij het schilderij van de verschijning van Maria aan Vincenza Pasini. Hier vindt de geboorte plaats van dit heiligdom.

Maria en Vincenza Pasini , waarbij Onze-Lieve-Vrouw aangeeft waar de kerk moet komen in Monte Berico te Vicenza (Italië)

Voor het verlaten van de kerk raak ik, achter het priesterkoor en dit in navolging van andere pelgrims, het ronde, zilveren medaillon met de afbeeldingen van Maria en Vincenza Pasini aan.

rond medaillon met Maria en Vincenza Pasisi te Monte Berico in Vicenza (Italië)

Naast de basiliek is er de grote zaal om te biechten uit 1971. In de kiosk van het klooster is een winkel met devotionalia. Wat wordt hier veel aangeboden! Het is nu tijd om enkele artikelen te kopen om weg te geven aan vrienden en iets voor mezelf te bewaren.

Voor ik vertrek ga ik naar het plein voor de basiliek. Aan de rand van dit plein (Piazzale della Vittoria) heeft elke pelgrim een panoramisch uitzicht op de vlakte met de stad Vicenza en de bergen van de Vooralpen van Veneto.

uitzicht vanaf Monte Berico op de stad Vicenza en de bergen

Geplaatst 5 juni 2022

~~~

Come2theweb