Bedevaartplaatsen in Italië Schio

GESCHIEDENIS

De verschijningen van Maria in Schio kennen één ziener en dat Pietro Renato Baron (1932-2004), die Renato wordt genoemd. Renato Baron krijgt een degelijke christelijke opvoeding. Tijdens de studiejaren werkt Renato Baron in zijn vrije tijd als verpleger en als koster in de kerk van San Martino te Schio. Door het volgen van avondcursussen ontwikkelt hij zich verder tot bedrijfseconoom. Renato werkt enige jaren in de textielbranche en bij de autowegmaatschappij uit Piovene Rocchette en dit tot zijn pensionering in 1989. Renato Baron is een realist, bedrijfseconoom, gemeenteraadslid, fractievoorzitter in de gemeenteraad en partijsecretaris van de Christen Democraten. Dit was hij, want hij wordt een mysticus.

kerkje San Martino in Schio

In 1940 wordt het beeld “Maria van de Rozenkrans” door kapucijnen van Schio in het kerkje van San Martino geplaatst. Bij de inzegening van het beeld is Renato Baron aanwezig.

In 1951 ontdekt Renato dat het beeld “Maria van de Rozenkrans” in een hoek van de sacristie is gezet. Hij heeft medelijden met dit beeld en verzoekt de paters het beeld in de meimaand in de kerk te plaatsen. Dit verzoek wordt gehonoreerd. Op 31 mei 1952 is er een zwaar onweer en dit verhindert het terugplaatsen van het beeld naar de sacristie. Ditzelfde gebeurt in mei 1953 en 1954. Daarna zegt de prior dat het Mariabeeld maar beter in de kerk kan blijven.

In 1952 huwt Renato baron met Margherita (Rita) Menin. Het echtpaar gaat in de wijk Aste wonen, dat een onderdeel is van Schio.

gebedsoord te Schio, kroning van Maria

Vanaf 1960 wordt Renato Baron meermaals gekozen in de gemeenteraad van Schio. Van 1970 tot 1975 is hij fractievoorzitter voor zijn partij in de raad en ook partijsecretaris van de christendemocraten (Democrazia Cristiana).

Op 4 april 1969 is het Goede Vrijdag en wordt op de top van de heuvel Monte di Cristo, voorheen Belmonte genoemd, een kruis van staalbuizen gezegend.

In Schio noemt Maria zich “koningin van de liefde”. In de periode 25 maart 1985 – 15 augustus 2004 heeft Maria zo’n 1500 boodschappen gegeven aan Renato Baron. Op 25 maart 1985 knielt Renato Baron, als vrijwilliger koster van het kerkje, voor het beeld van de Moeder van de Rozenkrans in het kerkje San Martino in Schio. Plots begint het beeld te bewegen en glimlachend te spreken. Hij hoort een stem zeggen: “Van nu af aan kom Ik hierheen, want Ik moet je vele dingen zeggen, die je zult opschrijven. Kom morgen hier weer.” Voortaan wordt Renato hier dus elke dag verwacht, omdat Maria met hem zoveel heeft te bespreken. Dit is de eerste van vele verschijningen van Maria aan Renato Baron. De boodschap van Maria van 25 maart 1986 is niet enkel een wens, maar ook een eis. Zij zegt dat de ouderen aandacht moeten krijgen. Een groot huis bouwen en daarin huisvesten weduwen, eenamen en priesters. Maria zal arbeiders en middelen ter beschikking stellen. Dit wordt genoemd “Werk van Liefde”. Meer dan 7 jaar later vindt de realisatie plaats.

De volgende dag, 26 maart 1985, maakt de Verschijning zich bekend: “Ik ben het. Ik ben Maria. Ik ben de Moeder van God. Ik ben het echt, die tot je spreekt. Neem wat Ik zeg serieus en vanaf nu schrijf je al mijn woorden op. Ik zal je voorbereiden. Op een dag zal je spreken … Wij moeten samen zoveel zielen bekeerden die naar Jezus leiden.”

Maria met Kind en rozenkrans in het gebedsoord te Schio

Op 28 november 1985 zegt Maria tegen Renato Baron in Schio: “Ik ben de Koningin van de Liefde”.

Sinds de verschijning van 2 december 1985 wordt ook het Jezuskind op de arm van Maria levend. In de voorgaande maanden heeft enkel Maria bewogen.

Mariabeeld in het gebedsoord te Schio

In de Goede Week van 1986 plaatsen Renato en zijn vrienden en medewerkers van de Maria-beweging op de weg naar Monte di Cristo 13 eenvoudige, houten kruisen als kruiswegstaties. De 14e statie wordt het grote, stalen kruis op de top van de heuvel. Halverwege de kruisweg is een bron met vers water. Op 29 maart 1986, paaszaterdag, is het de eerste keer dat bij de kruisweg op de heuvel Monte di Cristo wordt gebeden. In 1986 wordt op de heuvel een stenen altaar gemetseld. Een jaar later komen er bronzen beelden van Maria en Jezus. In de nacht van 11 april 1986 verschijnt Maria voor de eerste keer op de Monte di Cristo. Hier verschijnt Zij anders dan in de kerk van San Martino, namelijk blootsvoets en met een lang, wit kleed aan. Op 27 oktober 1986 zegt Maria in Schio: “Ik kom jullie de vrede en de liefde brengen.”

crypte in het gebedsoord te Schio, met Maria, Jezus en Jozef

Op 11 november 1986 begint het kruis in de gebedskamer van Renato Baron een geur te verspreiden. Later gebeurt dit ook bij het toenmalige kruis van de 2e statie van de kruisweg naar de heuvel Monte di Cristo. Dit kruis is gemaakt van acaciahout. Er vindt een onderzoek plaats naar de verspreiding van de geur, maar de oorzaak wordt niet gevonden. Op 16 juli 1987 zegt Maria over het geuren van het kruis, dat dit een teken is. Bloed zal uit dit kruis komen. Niemand zal het met de ogen zien, enkel zij met de ogen van geloof. Wie dit kruis aanraakt, zal gezegend zijn. De geur gaat nog meer voorkomen, namelijk op plaatsen waar Maria verschijnt, zoals in de crypte van Cenacolo, op de Monte di Cristo en in het kerkje van San Martino. Ook bij de bron op de kruisweg geurt het, dikwijls geurt ook het water en enkele bezoekers nemen de geur waar.

In 1987 richten Renato baron en enkele medewerkers de “Mariale Beweging van de Koningin van de Liefde” op. Het doel van deze organisatie is wensen van Maria te verwezenlijken.

De eerste verschijning in Cenacolo, het gebedshuis, is op 12 juni 1987.

het beeldje van Jezus, dat meermaals heeft gehuild in het gebedsoord van Schio

Op 28 december 1987 huilt het Jezuskind, een gipsenbeeld als geschenk uit Bethlehem, in het gebedshuis Cenacolo. Dit beeld huilt 7 uur menselijke tranen en het wordt door vele aanwezigen waargenomen. In totaliteit weent het Jezusbeeld 5 keer, namelijk op 28 december 1987, 31 december 1990, 4 mei 1993, 30 september 1997 en 19 juni 2000.

In de kapel van Cenacolo wordt een nieuw Mariabeeld geplaatst op 16 juli 1988.

Op 26 november 1989 wordt het kerkje San Martino gesloten tot nieuwe, kerkelijke richtlijnen komen.

Het gebouw “Piccola Opera”, een huis voor ouderen, wordt ingezegend op 8 december 1993.

gebedsoord te Schio

In de wijk Poleo vindt op 8 september 1996 de opening plaats van “Casa Annunziata” plaats. Maria heeft dit gewenst als zichtbaar en tastbaar teken van haar aanwezigheid en moederlijke zorg voor de zwaksten en armsten.

Bij de verschijning van 8 december 1999 zegt Maria: “Mijn afbeelding mag in alle huizen, instituten, ziekenhuizen, scholen en verder overal waar mensen zijn, een ereplaats krijgen. Met mijn afbeelding verzeker ik jullie van mijn aanwezigheid.”

Op 28 december 2000 komt Renato Baron met een boodschap van Maria en deze gaat over euthanasie. Maria zegt dat de wereld op een beslissend punt is beland. Als de Italiaanse euthanasiewet wordt aangenomen, gaat de mensheid lijden omdat ze God heeft verlaten. De “Wet tot Toelating van Euthanasie” wordt in Italië aangenomen op 24 september 2019. Op deze dag stort het grote, houten kruis van de gebedsplaats Schio ter aarde. Een poging om tegen de wet te protesteren, wordt door de rechtbank in december 2019 verboden. In China wordt deze maand het eerste geval van corona-infectie geconstateerd. Italië volgt in februari 2020; vele tienduizenden krijgen de infectie en sterven.

afbeelding van Maria, zoals Zij door Renato Baron is gezien; blootsvoets, uitgestrekte handen en een wit gewaad aan

In de loop van de jaren vormt zich rond Renato Baron een grote groep sympathisanten. Zij werken aan de verwezenlijking van een door Maria gewenst centrum. In de nabijheid van de kerk van San Martino wordt een verwaarloosde villa met park gekocht. Dit complex heet vanaf dan Opera dell’Amore. Villa en park nodigen uit voor gebed en geestelijke bezinning. In de crypte, een kelderruimte van het gebedshuis Cenacolo, vinden ook verschijningen van Maria plaats. Renato krijgt honderden verschijningen van Onze-Lieve-Vrouw. Deze beginnen in het kerkje San Martino, daarna veelal thuis, in de crypte van Cenacolo en op de heuvel van Monte di Cristo. De verschijningen komen niet op vaste tijden, wel komt de Moeder Gods bij het bidden van de kruisweg op Monte di Cristo. Behalve in de kerk toont Maria zich blootsvoets met uitgestrekte handen.

Tweemaal heeft Johannes-Paulus II, paus van 1978 tot in 2005, Renato Baron persoonlijk gesproken. Hij bevestigt Renato in zijn opdracht van Maria. Kardinaal Joseph Aloisius Ratzinger (1927), de latere Paus Benedictus XVI (2005-2013), heeft in 1992 een persoonlijk bezoek gebracht aan de kerk San Marino en heeft een persoonlijk onderhoud met Renato Baron. Hij zegt dat in Schio de hemel aan het werk is.

uitgebreide kerststal in het gebedsoord te Schio

Met kerstmis 2002 is de uitgebreide kerststal met nog meer andere figuren verrijkt. De stal met allerlei figuren staat in het park van het gebedsoord.

De Mariabeweging “Koningin van de Liefde” (Associazone Opera dell’Amore) is op 2 februari 1987 opgericht en ontstaan door de verschijningen van Onze-Lieve-Vrouw in Schio (1985-2004). Renato Baron, de enige ziener, heeft tot vlak voor het overlijden zo’n 1500 boodschappen van Maria ontvangen. Uit deze beweging groeit de wens van de hemel het “Werk van Liefde”, waardoor zowel de hemelse liefde, als naastenliefde werkelijkheid wordt. Deze lekenorganisatie groeit uit tot 40.000 gelovigen uit vele, Europese landen. De Mariabeweging heeft een eigen radiozender “Radio Kolbe”.

park in het gebedsoord van Schio

De boodschappen van Maria zijn door het aartsbisdom van Vicenza onderzocht en voor openbaarmaking vrijgegeven. De boodschappen stemmen volledig overeen met de Heilige Schrift en leer van de Kerk. Zij bevatten waardevolle en concrete pastorale aanwijzingen om te komen tot een geest van liefde en verdiepende theologische uitspraken over grondige geloofswaarheden. Veder bevatten de boodschappen van Maria profetische vaststellingen over de tekenen van de tijd en de weg naar de hoopvolle toekomst. Bij een dekreet van 17 oktober 2017 heeft het bisdom Vicenza toegestemd dat het “Cenacolo di Preghiera” als een gebedsoord wordt gezien. Edoch, de verschijningen zijn door de kerk niet erkend.

BEDEVAARTSOORD

Schio is een kleine plaats in de provincie Vicenza en behoort tot het bisdom Vicenza.

exterieur van het kerkje San Martino in Schio

Het kerkje San Martino, in het stadsdeel Aste van Schio, staat centraal als plaats van de verschijningen en is het oudste godshuis in de plaats. Al in de 7e eeuw is op de ruïnes van een tempel het kerkje gebouwd. De vergroting heeft plaats in de 10e eeuw. Na de bezetting door het Franse leger van Napoleon in 1810, komt het kerkje in privébezit en volgt een restauratie.

Op vrijdag om 21.00 uur wordt de kruisweg op Monte di Cristo gebeden.

Vlakbij “Casa Anunziata” en “Piccolo Opera” is het pelgrimhuis “Casa Nazareth”. Hier zijn alle noodzakelijke voorzieningen om groepen bezoekers tot 50 personen te ontvangen. In het souterrain is de Broeder Klaus-kapel.

gebedsoord te Schio

Viermaal per jaar wordt het tijdschrift “Koningin van de Liefde” uitgebracht.

huilende Moeder Maria onder het kruis in het gebedsoord te Schio

Op 2 januari 1986 leert Maria aan Renato Baron het volgende gebed, dat nog steeds in Schio door pelgrims wordt gebeden:
“O Maria, koningin van de wereld,
Moeder van Goedheid,
vertrouwend op Uw voorspraak
dragen wij aan U onze zielen op.
Begeleidt ons elke dag
naar de bron van de vreugde.
Schenk ons de Verlosser.
Wij wijden ons aan u toe,
Koningin van de Liefde.
Amen.”

BEREIKBAARHEID

Schio ligt tussen Trento en Vicenza, aan de rand van de vlakte, aan de voet van de Vooralpen. De stad behoort tot de provincie Vicenza.

Het gebedsoord heeft als adres Via Tombon 14, 36015 Schio.

Het adres van de Mariabeweging Koningin van de Liefde is
Via Lipari 4, 36015 Schio en op www.reginadellamore.org is meer info te lezen.

BELEVING
ingang van de gebedsplaats in Schio met achter het hek de ontvangst bij het “cenacolo”

Aangekomen bij het gebedsoord is het van veel onder de indruk komen. Ik zie beelden, vooral van Maria, aandenkens, kapel, diverse ruimten met het beeld van het eens wenende Jezuskind en een kruisweg. Ook van de ziener Renato Baron is het foto’s bekijken en teksten lezen. Wat heeft hij een bewogen leven gekend met vooral het ontvangen van 1500 boodschappen van de Maagd Maria. Langdurig sta ik stil bij de twee beelden van Maria en Renato Baron.

beelden van Maria en Renato Baron in het gebedsoord te Schio

Het bezoeken van de uitgebreide kerststal met vele beelden is de moeite waard te zien. Wat een uitingen van creativiteit in dit keurig onderhouden gebedsoord.

interieur van het kerkje San Martino in Schio

Het kerkje San Marino, waar zoveel is gebeurd, wil ik bezoeken. De afstand van het Cenacolo is nog geen kilometer. Het is enkele tientallen meters dalen en dan sta ik bij het hek. Helaas, het kerkje is dicht. Toch probeer ik wat van het interieur te zien en een glasraampje biedt uitkomst. Ik verneem dat de klokkentoren in 1493 is gemaakt.

De heuvel Monte di Cristo is het bezoeken waard en op de top staat het stalen kruis van 6 m hoog en 4 m breed. Dit kruis heeft zoveel geschiedenis. Wat is ziener Renato Baron een actieve gelovige man!

Tot slot koop ik devotionalia en enkele boeken in de Duitse en Engelse taal. De winkel staat vol met allerlei bijzonderheden van de verschijningsplaats. Ik ga nog een keer door de ruimte en voor vrienden en mezelf neem ik wat meer mee. Ik ben heel dankbaar hier te mogen komen.

winkel met devotionalia in het gebedsoord te Schio
OMGEVING

De stad Vicenza ligt 38 km zuidoostwaarts van Schio. In de rubriek “Bedevaartplaatsen in Italië” wordt Vicenza belicht.

~~~

De plaats Follina bezoeken betekent van Schio 94 km noordoostwaarts afleggen.

klooster te Follina met zuilengang en tuin

De abdij in Follina staat aan de Via Pallade 2-6, 31051 Follina TV tegen het centrum van de stad. Rond 1000 is de abdij “Santa Maria di Follina” gesticht door benedictijnen. In 1268 komt er een ander gebouw. Door een schenking aan de cisterciënzer monniken kon de abdij met de gotisch-romaanse kerk in 1335 worden uitgebouwd.

In 1448 beslissen Venetiaanse machthebbers dat de abdij wordt ontruimd. In 1573 komt een nieuwe orde in de abdij, namelijk de Camaldulenzen, “Orde Sancti Benedicti Camaldoli, osb.cam.), een tak van de benedictijnen, die in 1023 is gesticht en in 1771 door de Venetiaanse republiek is opgeheven. In 1820 komen er weer geestelijken in de abdij. Bijna een eeuw later, in 1915, is het gebouw weer een klooster door de intrek van leden van de Orde van de Dienaren van Maria (Servi di Maria).

hoofdaltaar in de kerk van de abdij te Follina

In 1921 vinden restauratiewerken plaats en wordt een fresco ontdekt met de afbeelding van de heilige Thomas van Aquino.

Op het hoofdaltaar van de kerk staat een beeltenis van Maria met Kind: Nostra Signora del Sacro Calice (Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Kelk). Het is een kopie van een beeld dat in de kerk van San Zaccaria in Venetië staat. Het originele kunstwerk dateert vermoedelijk uit de 5e eeuw en is afkomstig uit Nubië, een gebied in het zuiden van Egypte en het noorden van Soedan. Waarschijnlijk is de beeltenis meegekomen van een kruistocht.

Rond de kloostertuin is een grote zuilengang.

beeltenis van Maria met Kind uit ± 5e eeuw in de kerk van de abdij te Follina

Geplaatst: 17 juli 2022
Laatst gewijzigd: 18 april 2024

~~~

Come2theweb