Bedevaartplaatsen in Frankrijk – Cotignac

GESCHIEDENIS

Op 10 augustus 1519 verschijnt Maria, met Kind op de arm, op een halve maan. Zij wordt begeleid door de aartsengel Michaël, de Heilige Catharina, martelares, en de Heilige Bernardus van Clairvaux. Maria verschijnt aan Jean de la Baume, een houthakker en gelovig man. De verschijning maakt zich bekend en zegt dat Zij de Maagd Maria is. Dit gebeurt middenin een veld en Maria draagt de man op de geestelijken en gemeenteraadsleden van Cotignac de boodschap te brengen, dat Zij op de berg Verdaille een kapel bouwen en deze de naam geven “Notre-Dame de Grâces” (Onze-Lieve-Vrouw van Genaden). Mensen moeten ook in processie komen om van Haar genaden te ontvangen. Echter, Jean onderneemt geen actie.

Één dag later, op 11 augustus 1519, ziet Jean de la Baume weer Maria en dit op dezelfde plaats als de vorige dag. Opnieuw krijgt hij de verzoeken van Haar te horen. Deze keer wil hij wel gevolg geven aan hetgeen Maria hem vraagt te doen. De autoriteiten en dorpsbewoners geloven hem meteen en steunen hem eensgezind, omdat hij bekend staat als een serieus en godvruchtig mens. Op 14 september 1519 wordt de eerste steen gelegd voor een kapel op de plaats van de verschijningen, maar spoedig is deze te klein en moet er voor een grotere worden gezorgd. Dit gebeurt in 1537. Bij het bouwen van de kapel stuiten de werkers op een grote hoeveelheid geraamten. De skeletten zijn van martelaren van het Romeinse Rijk, dus uit de periode ± 600 voor Christus tot 395 na Christus. De christenen zijn zijn omgebracht vanwege hun geloof.

De gunsten van Maria, die zijn verleend in Cotignac, trekken vele pelgrims. De toevloed aan bedevaarders wordt nog versterkt door paus Leo X (Giovanni de’ Medici, 1475-1521). Leo X is paus in de periode 1513-1521 en verleent in een schrijven van 17 maart 1521 aflaten aan de bedevaarders en ook heeft hij de verschijningen erkend.

In 1637 heeft pater Fiacre (1609-1684), een augustijner monnik in Parijs, een inval. Hij vraagt dat Maria hem bezoekt om koningin Anna van Oostenrijk (1601-1666), die al 20 jaar getrouwd is met koning Lodewijk XIII (1610-1643), en al die jaren kinderloos is, te helpen. Hij krijgt een visioen van Maria op 5 september 1637. De opdracht is het bidden van drie novenen ter ere van de Maagd Maria en dan wordt hen een zoon geschonken. De derde noveen houdt het koningspaar in Cotignac. Negen maanden later wordt de koningszoon geboren; Lodewijk XIV (1638-1715). In 1638 schenkt de koning als teken van dank voor de bemiddeling van de Maagd Maria de kerk van Notre-Dame de l’Assumption (kerk van Maria Hemelvaart).

Op 21 februari 1660 komt Lodewijk XIV met zijn moeder, Anna van Oostenrijk, naar Cotignac om Onze-Lieve-Vrouw van Genaden te danken.

Op 7 juni 1660 ziet een jonge, door hitte en dorst verzwakte, herder bij de Mont Bessillon plots een man aan zijn zijde, die zich Jozef noemt. Jozef zegt hem dat als hij de rots opgaat water vindt. Later verschijnt Jozef met Kind nogmaals in Cotignac aan een herder. Het is zeldzaam dat Jozef verschijnt in de wereld.

Tijdens de Franse Revolutie (1789-1799) moeten ook de religieuze gebouwen in Cotignac het ontgelden, want het heiligdom wordt leeggeroofd en vernield. In 1809 ontstaat bij velen de wens het Heiligdom van Cotignac te herbouwen. Begin 1810 wordt met de werkzaamheden begonnen. De kapel wordt gerestaureerd en verbouwd tot kerk.

In 1938 is het beeld van Maria in Cotignac gekroond. Dit gebeurt bij de herdenking van de belofte van Lodewijk XIII in 1638, dus 300 jaar eerder.

Het vergulde beeld van Onze-Lieve-Vrouw maakt in 1950 een reis naar Rome om Frankrijk te vertegenwoordigen bij de verkondiging van het dogma van Maria Tenhemelopneming.

In 1975 is de Congregatie van de Heilige Johannes opgericht door pater Marie-Dominique Philippe (1912-2006). De spiritualiteit van de leden is gebaseerd op de apostel Johannes. Sinds 1981 verzorgen de congregatieleden, broeders van Sint-Johannes, de bedevaartkerk en dit op verzoek van de bisschop van Fréjus-Toulon, Gilles-Henri-Alexis Barthe (1906-1993).

In 1980 stichten de benedictinessen, die uit Algerije zijn teruggekomen, op de berg Mont Bessillon een klooster, met de kapel van Sint-Jozef.

De bisschop van Fréjus-Toulon, Dominique Rey (1952), monseigneur vanaf 2000, heeft in 2005 de huidige basiliek laten bouwen.

BEDEVAARTSOORD

in Cotignac ligt het heiligdom met klooster iets buiten het dorp. Het “Sanctuaire Notre-Dame de Grâces” is dagelijks te bezoeken.

In de linker muur van de kerk is een gedenkplaat ter herinnering aan pater Fiarce, die een bemiddelende rol heeft gespeeld om Maria te vragen het huwelijk van Lodewijk XIII en Anna van Oostenrijk niet kinderloos te laten. Op andere muren zijn ex voto’s en dankbetuigingen aangebracht.

Voor pelgrims zijn devotionalia en religieuze boeken verkrijgbaar, evenals regionale producten, als honing en olie.

In het heiligdom zijn overnachtingsmogelijkheden voor pelgrims in de “Foyer de la Sainte Famille”.

Jaarlijks komen zo’n 100.000 pelgrims met georganiseerde bedevaarten. Het werkelijk aantal bezoekers ligt aanzienlijk hoger, omdat vele op eigen gelegenheid naar het heiligdom komen.

BEREIKBAARHEID

Cotignac ligt in de Provence, ongeveer 60 kilometer boven Toulon. Op de autoweg A8 uitrit 35 “Brignoles” nemen. Vervolgens richting “Le Val” gaan en daarna de weg naar “Montfort sur Argens” kiezen om in Cotignac te komen.

Adres: Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, F 83570 Cotignac.

Op www.nd-de-graces.com is actuele info te lezen.

BELEVING

Bij de brug over het riviertje La Cassole volg ik de weg naar boven. Het is tegen 11.00 uur en de temperatuur geeft 36 graden aan. Nog even en dan kan ik de mis bijwonen in het heiligdom.

Prachtig vind ik het kleurrijke raam met afbeeldingen van Maria en Jezus, dat boven de kerkingang is te zien. Als ik de ruimte binnenkom, ligt er informatie over bedevaarten naar het Mexicaanse Guadalupe en het Portugese Fatima. Hier zie ik afbeeldingen dat Maria op 10 augustus 1519 hier verschijnt aan Jean de la Baume en van het bezoek van koning Lodewijk XIV op 21 februari 1660 met zijn moeder Anna van Oostenrijk. Dan woon ik de eucharistieviering bij.

Daarna is er gelegenheid een ronde in dit godshuis te maken. Ik zie een gedenkplaat in de muur van de kerk en de tekst maakt duidelijk dat hier het hart rust van pater Fiacre. Dit is hier gekomen op zijn verzoek en op bevel van koning Lodewijk XIV. Ook valt me een foto van de Heilige Theresia van Lisieux op, evenals donkerbruin gekleurde afbeeldingen van de kruisweg en een beeld van de heilige Jozef. Het Mariabeeld met Jezus op de arm bij het altaar vind ik opvallend mooi. Moeder en Zoon zijn gekroond. Onze-Lieve-Vrouw heeft blauwe mantel met gouden sterren aan.

Verder breng ik een bezoek aan de winkel van het heiligdom om iets bijzonders te kopen voor een grote vriend, die vaak Maria in gedachten heeft. Voor mezelf neem ik ook wat mee. De voorraad in de winkel is indrukwekkend. Wat een keus!

Daarna bezoek ik het klooster waar de verschijning van Sint-Jozef wordt herdacht. Dit ligt op een andere heuvel van Cotignac.

De andere dag plaats ik de auto aan de rand van het centrum van Cotignac en ga te voet naar het heiligdom. De weg loopt vrij steil omhoog. Na ongeveer een kilometers er een splitsing, want auto’s en voetgangers worden gescheiden. Het pelgrimspad is bezaaid met losliggende keien in allerlei soorten en maten. Met een temperatuur van bijna 40 graden ligt het tempo heel traag. Eindelijk kom ik bij het heiligdom. De klokken luiden als teken dat de mis zometeen begint. In de kerk voelt het wat koel aan en mijn bezweet shirt wordt langzaam droger. Wat een geluk dat de muren van de kerk dik zijn; zo blijft de hitte buiten. Ik neem plaats en kijk omhoog. Het plafond is blauw en boven het altaar zijn gouden sterren toegevoegd. Wat is het een geschenk hier te mogen verblijven.

Geplaatst: 29 juni 2022
Laatst gewijzigd: 27 oktober 2022

~~~

Come2theweb