Bedevaartplaatsen in Frankrijk – Azay-sur-Thouet

GESCHIEDENIS

Het Heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van de Knieling (“Sanctuaire Notre-Dame de l’Agenouillée”) ontstaat door een bijzondere gebeurtenis op 8 september 1550, de feestdag van Maria Geboorte.

voorzijde kerk te Azay-sur-Thouet

Kasteelvrouwe Louise Estivalle (Châtelaine de la Poupelinière) is gehuwd met Michel Darrot, kasteelheer van La Poupelinière. Zij is op weg van het kasteel naar de kerk te Azay-sur-Thouet om er de eucharistieviering bij te wonen. Ineens ontmoet zij een arme vrouw die haar om een aalmoes vraagt. Louise neemt haar mee naar het kasteel en geeft de vrouw daar wat te eten en drinken. Vervolgens gaat zij weer op weg naar de kerk. Op 1,5 km van de kerk hoort zij de belletjes van de eucharistie klinken en beseft dat zij te laat komt. Zij knielt en vraagt God en Maria om vergeving. De vrouw richt het hoofd op en ziet Maria. Onze-Lieve-Vrouw zegt: “Kijk, mijn dochter, naar de kerk. Je zult vanaf hier de viering meemaken.” Louise kijkt dwars door de kerkmuur heen en ziet de priester de hostie heffen. Ook ziet zij het versierde en verlichte altaar. Vervolgens constateert zij dat de Verschijning is verdwenenen.

Als dank voor de bijzondere ontmoeting met Maria laat Louise een kapel bouwen op de plaats van de verschijning. Hierin komt het Mariabeeld dat lang in de kerk wordt vereerd.

In 1877 wordt pater Bonneau pastoor van Azay-sur-Thouet. Aan het eind van de 19e eeuw maakt hij melding van enkele wonderbaarlijke genezingen, waaronder:
-een vrouw die niet meer kon gaan wordt naar de kapel gebracht, zij bidt daar veel en kan naar huis wandelen
-een meisje kan door rugklachten niet staan. Haar ouders doen een noveen voor Onze-Lieve-Vrouw van de Knieling en het meisje geneest.

interieur kerk te Azay-sur-Thouet

Een ander opmerkelijk feit doet zich voor in 1903. Er is dan een langdurige droogte en de oogsten komen in gevaar. Een bedevaart wordt gehouden naar de kapel en meteen valt er regen.

In 1892 begint de bouw van de huidige, grote kapel, die tegenover de eerste kapel wordt opgericht. In 1902 stoppen werken door het ontbreken van financiële middelen. In 1913 is de kapel bijna gereed. Het noordelijk transept, klokkentoren en calvarieberg zijn geïnitieerd door de pastoor Muratet van Azay-sur-Thouet, die er pastoor is in de periode 1919-1954. Hij laat ook de glas-in-loodramen van het priesterkoor uitvoeren. In 1923 is dit werk gedaan door meester-glasblazer Georges Merklen (+1925). In 1956 is de kruisweg uitgevoerd. Dit is het werk van Robert Damas (1913-1980).

altaar met Mariabeeld in kerk te Azay-sur-Thouet
BEDEVAARTSOORD

De kapel van Onze-Lieve-Vrouw van de Knieling toont veel schoonheid, waaronder het beeld van Maria en glas-in-loodramen. In de apsis van het priesterkoor is een glas-in-loodraam van Denis de Nantes. Het is aangeboden door pastoor Dru. Het stelt voor Onze-Lieve-Vrouw van Barmhartigheid omringd door Sint-Jan en heilige vrouwen.

genadebeeld met knielende vrouw in de kerk te Azay-sur-Thouet

Voor de bezoekers aan de kapel is er het wonderbaarlijke beeld , namelijk een piëta met daaronder vier afbeeldingen. Het is een polychroom beeld uit de 17e eeuw en weegt 52 kg. Moeder Maria houdt het lichaam van haar Zoon op de knieën. Een engel vangt de bloeddruppels van Jezus op. Aan het voeteneind zit de kasteelvrouwe op de knieën te bidden. Dit is de oorsprong van het heiligdom van de “Knielende Dame”.

Bijzonder goed typerende glas-in-loodramen verwijzen naar het ontstaan van dit heiligdom.

de kasteelvrouw ontmoet de arme vrouw, glas-in-loodraam in de kerk te Azay-sur-Thouet
dankbetuigingen aan Maria in de kerk te Azay-sur-Thouet
de arme vrouw krijgt te eten in het kasteel, glas-in-loodraam in de kerk van Azay-sur-Thouet
de kasteelvrouw kan de viering in de kerk volgen vanaf grote afstand, glas-in-loodraam in de kerk te Azay-sur-Thouet

In de kerk zijn vele dankbetuigingen aan Maria geplaatst. Ontelbare keren is het word “merçi” te zien.

De kapel is dagelijks geopend.

BEREIKBAARHEID

Azay-sur-Thouet ligt in het middenwesten van Frankrijk en 40 km ten noorden van de stad Niort. De plaats ligt 90 km ten westen van Châtellerault. De kapel ligt net buiten Azay-sur-Thouet.

Adres: L’Agenouillée 1, 79130 Azay-sur-Thouet.

Actuele info is te vinden op www.paroissesaintjacques79.fr.

BELEVING
kruisbeeld tegenover de kerk te Azay-sur-Thouet

Tegenover de ingang van de kerk zie ik een groot kruis en ga erheen. Het is een gedenkteken uit 1934 en verwijst naar de dood van Jezus. Onderaan zie ik de tekst “dix-neuvième centenaire de la redemption” en dit Frans staat voor “negentiende eeuwfeest van de verlossing”. Met verder de woorden “mission de noël 1934” en dit staat voor “kerstmissie 1934”.

tekst onder het kruisbeeld tegenover de kerk te Azay-sur-Thouet

In de kerk bewonder ik het beeld van de piëta en zie onderaan de knielende kasteelvrouwe. Ook sta ik langdurig stil bij de glas-in-loodramen die verwijzen naar de ontmoeting van de kasteelvrouw met de arme vrouw en met de verschijning. Mij raakt het meest de afbeelding met de knielende kasteelvrouwe en Maria.

verschijning aan de kasteelvrouwe, glas-in-loodraam in de kerk te Azay-sur-Thouet

Bij het verlaten van de kapel zie ik een gebedsprentje liggen met de afbeelding van het Mariabeeld met Maria en Jezus daaronder de knielende kasteelvrouwe. Aan de achterzijde staat de tekst in het Frans. Als ik het gebed vertaal staat er:
“Gebed tot Onze-Lieve-Vrouw van de Knieling

O, Onze-Lieve-Vrouw van de Knieling,
wij richten onze gebeden tot U
met alle geloof van onze toewijding!

bidprentje Notre-Dame de L’Agenouillée

Verhoor hen die U smeken;
Geneest de zieken.
Bekeer de zondaars.
Troost de lijdende moeders.

Waak met zorg over de kinderen!
Verspreid over de Gâtine (=departement Deux-Sèvres)
uw hemelse bescherming en
bewaak hem het geloof van weleer!

Amen”

Het voelt goed hier een bezoek te brengen.

OMGEVING

In de nabijheid van Azay-sur-Thouet zijn de plaatsen Niort (40 km) en Châtellerault (90 km) te bezoeken.

Geplaatst: 6 april 2023

~~~

Come2theweb