Bedevaartplaatsen in Duitsland – Wigratzbad

WIGRATZBAD

GESCHIEDENIS

In het Beierse Wigratzbad verschijnt Maria aan Antonie Rädler (1899-1991). Haar ouders werken hard in hun boerderij, veehandel en slagerij. Het gezin is heel gelovig en praktiserend katholiek. Antonie kent een intens gebedsleven, is actief in het lekenapostolaat en heeft mystieke ervaringen.

Pater Pio heet de pelgrims welkom in Wigratzbad

In 1923 ligt Antonie zwaar ziek in bed; zij is getroffen door de Spaanse grieppandemie, die miljoenen levens eist. Zij zweeft al 5 jaar tussen leven en dood, want zij heeft ernstige hoofdpijn en ontstekingen aan hersenen, nieren en ogen. Door specialisten is zij opgegeven en zij zeggen dat Antonie slechts enkele dagen heeft te leven. Daarna krijgt zij het heel erg benauwd en zegt Maria spoedig te ontmoeten. In de daarop volgende nacht verschijnt Maria en Zij legt de handen op het hoofd van de ernstig zieke. Maria zegt: “Neem je toevlucht enkel tot Mij. Kom en dien Mij.” Vervolgens stroomt een wonderbaarlijke kracht door het lichaam van Antonie en deze heelt de zieke. De volgende morgen staat Antonie op en is volkomen gezond. Als dank voor het wonderbaarlijke herstel van hun dochter plaatsen haar ouders een Lourdesgrot in de tuin. De grot is ingezegend op 11 oktober 1936 en Antonie verblijft er dagelijks om tot Maria te bidden..

In 1936 gaat Antonie Rädler op bedevaart naar Lourdes, in het zuiden van Frankrijk.

Lourdesgrot in Wigratzbad

In november 1936 vertelt Antonie dat het beeld in de Lourdesgrot naar haar glimlacht en dat zij de boodschap krijgt een kapel te bouwen. Ook verneemt zij dat het Onbevlekt Hart van Onze-Lieve-Vrouw zal zegevieren. Antonie hoort ook zeggen: “Moeder van de Overwinning, Onbevlekt Ontvangen, bid voor ons”.

Op 15 december 1936 verschijnen engelen aan Antonie Rädler. Zij hoort een toenemend geruis, kijkt omhoog naar het genadebeeld in de Lourdesgrot, maar ziet niets bijzonders. Ineens hoort zij engelen meermaals zingen: “Onbevlekt Ontvangen Moeder van de Overwinning, bid voor ons”. Opnieuw kijkt Antonie naar het Mariabeeld en ziet Onze-Lieve-Vrouw glimlachen. Zij vertelt de opmerkelijke gebeurtenis aan pastoor Norbert Feiel (+1938) uit Eglofs, want in hem heeft zij veel vertrouwen. Hij zegt, dat er gebedsverhoringen komen, als het waar is wat zij hem vertelt. In de daarop volgende week zijn er gebedsverhoringen door Maria. Ouders bidden voor de terugkomst van hun zoon. De jongeman keert terug na een aanhouding door de Gestapo, de politie van de nationaalsocialisten. Een man met leverkanker is door artsen opgegeven, maar geneest. De derde verhoring betreft een moeder, die op sterven ligt en zij geneest door het drinken van water uit de Lourdesgrot. In Wigratzbad gebeurt nog een wonder, namelijk een man met maagkanker geneest na een nacht voor hem te bidden. Met deze vier helende voorvallen gaat Antonie weer naar pastoor Norbert Feiel. Deze geestelijke gelooft nu haar woorden van de verschijning van Maria.

Wigratzbad

In de periode 1927-1936 is Antonie Rädler werkzaam in de slagerswinkel van haar ouders in Lindau. In die jaren neemt de macht van de nationaalsocialisten toe en er komen allerlei regels waar de Duitse bevolking zich aan heeft te houden. Antonie Rädler weigert om in plaats van het begroetende goedendag “Grüss Gott” het opgelegde “Heil Hitler” te zeggen. Ook weigert zij het Mariabeeld in de slagerszaak te vervangen door een afbeelding van Adolf Hitler (1889-1945), de leider van de nationaalsocialisten. Vervolgens maakt de Gestapo, het haar moeilijk. Driemaal wordt geprobeerd haar ’s nachts gevangen te nemen. Echter, Antonie duikt tijdig onder.

Maria verschijnt niet alleen aan Antonie Rädler, maar ook aan Cäcilia Geyer (+1939) een jonge weduwe uit het nabijgelegen Wangen. Onze-Lieve-Vrouw zegt tegen Cäcilia op 22 februari 1938: “Bouw een kapel voor mij hier. Ik zal het hoofd van de helse slang verpletteren met mijn voeten. Mensen zullen hierheen in grote getale komen. Ik zal stromen van genade over hen laten gaan.” Tegen Cäcilia wordt precies hetzelfde gezegd als tegen Antonie.

Mariabeeld, gemaakt volgens aanwijzingen van Antonie Rädler, in kapel bij Genadekapel

In 1938 maakt Franz Albertani (1889-1982) uit Bregenz, op aanwijzingen van Antonie Rädler, het standbeeld van de “Vrouwe van de Overwinning”. De beeltenis herinnert aan drie belangrijke waarheden, namelijk de Onbevlekte Ontvangenis, de overwinning op de slang en de Moeder van de Overwinning. In dat jaar bezoekt Antonie het bedevaartsoord “Maria Waldrast” te Matrei am Brenner in Oostenrijk.

De bouw van een kapel wordt door de Nazi’s toegestaan en op 2 juli 1938 wordt met de werken gestart. De Mariakapel wordt ingezegend op 25 maart 1940. Deze gebeurtenis stond gepland op 8 december 1938, maar dat ging niet door, omdat Antonie van 21 november tot 18 december 1938 in de gevangenis verblijft. Echter, zij is vals beschuldigd van de overheid tegen te werken. Ook Cäcilia Geyer maakt de inwijding niet mee, want zij sterft in 1939.

In 1963 geeft Josef Stimpfle (1916-1996), bisschop van Augsburg (1963-1992) toestemming in de Genadekapel “Vrouwe van de Overwinning” de Heilige Mis op te dragen.

De kerk van het heiligdom is opgetrokken in de jaren 1973-1974 en gebouwd naar een ontwerp van architect Gottfried Böhm (1920-2021) uit Keulen. Het gebouw is toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus en het Onbevlekt Hart van Maria.

kerk in Wigratzbad

Op 30 mei 1976 wordt door bisschop Josef Stimpfle de kerk ingewijd en vindt erkenning plaats van Wigratzbad als gebedsoord van het bisdom Augsburg.

Het pelgrimshuis Sint-Joseph wordt gebouwd in de periode 1983-1987 en in 2018 vinden restauratiewerkzaamheden aan de Genadekapel plaats.

Genadekapel te Wigratzbad
BEDEVAARTSOORD

Het bedevaartsoord te Wigratzbad heet “Maria van de Overwinning” (“Maria vom Sieg”) en in de genadekapel komen de pelgrims om te bidden. Vlakbij zijn ook dankbetuigingen aan Maria aangebracht.

uitingen van dank aan Maria te Wigratzbad

In de kerk staat ook een beeltenis van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima.

In de hal van de kerk is een stenen fontein geplaatst, waar bezoekers water kunnen tappen.

Sinds 1966 is in het domein van het heiligdom een kruisweg aangelegd. De staties zijn gemaakt door beeldhouwer Franz Albertani.

Er is een relatie tussen Fatima en Wigratzbad, namelijk in beide plaatsen is sprake van het zegevieren van het Onbevlekt Hart van Maria.

In het Heiligdom van Wigratzbad is het mogelijk te overnachten. Alle dagen van het jaar is het heiligdom toegankelijk voor bezoek. Jaarlijks bezoeken zo’n half miljoen mensen het Heiligdom van Wigratzbad.

grafsteen van Antonie Rädler in het Heiligdom van Wigratzbad
BEREIKBAARHEID

Wigratzbad is gelegen in het zuiden van Duitsland nabij Lindau in Beieren. Het gebedsoord is gesitueerd iets ten noorden van Opfenbach en Bregenz, niet ver van de grens met Oostenrijk.

Het adres is: Kirchstrasse 18, 88145 Wigratzbad.

Op www.gebetsstaette.de is actuele info te vinden.

BELEVING
entree naar kerk en kruisweg in Wigratzbad

In Wigratzbad bezoek ik de bijzondere plaatsen waar Antonie Rädler bewogen ontmoetingen met Maria heeft gehad. Allereerst staat een groot beeld van Pater Pio me welkom te heten. Daarna is het de genadekapel en vervolgens de Lourdesgrot bezoeken. De Lourdesgrot is een memorabele plaats voor de verschijningen van Onze-Lieve-Vrouw op de Zuid-Duitse grond. Hier heeft Antonie mystieke ervaringen gehad met gezang van engelen en woorden van de Moeder Gods.

kapel met beeltenis van Maria in Wigratzbad

Het bezoek aan de Genadekapel raakt me diep. Wat doet me dit wijzen op het mooie van het bestaan met Maria in gedachten. Een gedenksteen aan Antonie Rädler doet me denken aan de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw.

Fatimabeeld in kerk te Wigratzbad

In de kerk sta ik lang stil bij het Mariabeeld en bid er lang. Ook maakt de beeltenis van Onze-Lieve-Vrouw van Fatima indruk op me. De plaats van dit beeld in Wigratzbad onderlijnt de relatie met Fatima, want in beide plaatsen zegt Maria dat haar Onbevlekt Hart zal zegevieren. Dit gebeurt wel in een geheel andere context, want tijdens de verschijning in Fatima is de wereld in oorlog. Het is dan 1917. Hier is de verschijning aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog.

winkels met devotionalia te Wigratzbad

Vervolgens maak ik een wandeling op het domein van het heiligdom en kom bij twee winkels waar devotionalia worden verkocht. Een boekje over deze verschijningsplaats schaf ik aan en ga verder en kom bij het huis voor de pelgrims. Dan ga ik langs de staties van de kruisweg en tot slot is het opnieuw naar de genadekapel gaan.

Mariabeeld in kerk te Wigratzbad

Bij het verlaten van het heiligdom sta ik stil bij het “Haus Rädler”, waar Antonie heeft gewoond. Het is een bijzondere ervaring hier te mogen komen.

Huis Rädler in Wigratzbad
OMGEVING

De stad Feldkirch in Oostenrijk, die rijk is aan historie, ligt 60 km ten zuiden van Wigratzbad.

Geplaatst: 15 oktober 2022
Laatst gewijzigd: 21 februari 2024

~~~

Come2theweb