Bedevaartplaatsen in België – Ramsel

RAMSEL

GESCHIEDENIS
kapel te Ramsel

Een Mariabeeldje is bevestigd aan een eik en het staat bekend voor enkele miraculeuze genezingen. In 1662 bouwen inwoners van Ramsel (gemeente Herselt) een houten “Onze-Lieve-Vrouwe Capelle” om het Mariabeeldje tegen weersinvloeden te beschermen. Dit gebeurt onder toezicht van de abdij van de norbertijnen van Tongerlo. Veelvuldig wordt gesproken en onderhandeld om tot compromissen te komen tussen de abt en de “capellemeesters” uit Ramsel. Uiteindelijk is het besluit enkel op mariale feestdagen erediensten te houden. Al in 1664 is de kapel vergroot wegens de grote toeloop van pelgrims.

In het begin van de 18e eeuw vervangt een stenen kapel het houten kapelletje. Het dak is van stro en zo ontstaat de naam “Strokapel”. In 1788 is het priesterkoor verwijderd om meer ruimte te bieden aan de talrijke bezoekers. In de jaren 1788-1791 doet de kapel dienst als noodkerk, omdat een nieuwe kerk van Sint-Hubertus wordt gebouwd.

Sinds de 19e eeuw heeft de kapel geen dak van stro meer maar van leien, de naam “Strokapel” blijft echter bestaan. Tot ver in deze eeuw is de kapel een drukbezocht bedevaartsoord.

interieur kapel te Ramsel

In 1985 worden kapel en interieur aangemerkt als een beschermd monument.

In 2005 sluit de kapel, omdat het onveilig is door bouwvalligheid en veel achterstallig onderhoud.

In 2017 wordt gestart met hoognodige restauratiewerkzaamheden. In 2019 is de kapel geheel gerestaureerd, opnieuw bepleisterd en wit geschilderd. Op 16 oktober 2020 is de gerestaureerde kapel ingehuldigd.

In 2022 is de ruimte rondom de kapel verfraaid met een bouwwerk om kaarsen bij Maria aan te steken, banken zijn geplaatst en een gebouw met toiletten is gerealiseerd. Door al deze inspanningen is het een uitnodigend bedevaartsoord.

BEDEVAARTSOORD
Mariabeeld in retabel van de kapel te Ramsel

De Strokapel is een monument. Het is een eenbeukig zaalkerkje in baksteen met vijf traveeën (vakken in het gewelf). In de kapel zijn schilderijen met Onze-Lieve-Vrouw te zien, namelijk Onze-Lieve-Vrouw van Smarten en de Ten hemel opneming van Maria. Op een kunstwerk is zichtbar dat het is gesigneerd met J.S.x1x

glasin-lood met beeltenis van Maria in de kapel te Ramsel

In de kapel staat een 15e eeuws tabernakel met het beeld van de Heilige Norbertus, dat in 2017 is gerestaureerd. Andere beeldhouwwerken zijn van Sint-Jozef met Kind van gepolychromeerd hout uit de 2e helft van de 18e eeuw en Onze-Lieve-Vrouw met Kind van gepolychromeerd hout uit de 2e helft van de 17e eeuw.

De portiekaltaren zijn van eikenhout uit de 19e eeuw en de eiken preekstoel is uit 1788. De glasramen geven heiligen weer en zijn in 1931 gemaakt door Pamphile Tuerlinckx (1905-1995) uit Mechelen.

Elk halfuur luidt de klok in het ranke torentje.

kaarsenkapel en zitbanken naast de kapel te Ramsel

In de kapel zijn meermaals vieringen voor doop en huwelijk. Ook vinden er culturele activiteiten plaats.

Naast de kapel is een gebouw om kaarsen te branden en wat uit te rusten.

De kapel is dagelijks geopend.

BEREIKBAARHEID

De Strokapel van Onze-Lieve-Vrouw van de Strokapel staat aan de Houtvensteenweg 70 te Ramsel/2230 Herselt in de Provincie Antwerpen.

Ramsel ligt 10 km ten zuiden van Westerlo en 7 km ten noorden van Aarschot.

BELEVING

Als ik voor de gerestaureerde kapel sta, zie ik het jaartal 1662 boven de ingang. Meteen gaan gedachten naar de geschiedenis van de kapel.

interieur kapel te Ramsel

Bij binnenkomst raak ik onder de indruk van de pracht van de ruimte. Het interieur is bepleisterd en beschilderd, de houten lambrisering valt me op.

Bijzonder mooi is het beeldhouwwerk met de Heilige Anna, die Maria de Heilige Schrift verklaart. Het is van gepolychromeerd hout en dateert uit de 2e helft van de 17e eeuw.

ex-voto’s in de kapel te Ramsel

In de kapel zijn veel ex-voto’s te zien en niet alleen van zilver.

In de kaarsenkapel branden steeds kaarsen en daar komen er door mijn bezoek nog enkele bij. Tot besluit van het bezoek neem ik plaats op een bank naast de kaarsenkapel en heb zo zicht op de kundig gerestaureerde kapel en de kaarsenkapel. Het voelt goed hier te mogen zijn.

kaarsenkapel naast de kapel te Ramsel
OMGEVING

In de omgeving van Ramsel zijn vele tochten te voet of met de fiets te maken. Het Heiligdom van Scherpenheuvel ligt 16 km van Ramsel en de afstand naar de Abdij van Averbode is 19 km.

Geplaatst: 13 juni 2023

~~~

Come2theweb