Varia

Door belevenissen in bedevaartsplaatsen, opgedane indrukken bij mariale gebeurtenissen en gedachten over en met Maria zijn woorden aan de Mariakamer toe te vertrouwen. Ook opgedane spirituele ervaringen krijgen een plaats in deze kamer. Daarnaast zijn er mariale activiteiten, welke hier worden vermeld. Ook voor berichten met een mariaal karakter is er ruimte in de Mariakamer.
De “Varia” zijn opgenomen als plaatsnamen en wel in alfabetische volgorde, gevolgd door land en belevenis.
Meermaals mag ik indrukken opdoen en belevenissen ervaren. Bij een volgend bezoek van u aan de Mariakamer kunnen er nieuwe “Varia” zijn toegevoegd.


BAARLE-HERTOG – BELGIË – KAARSKENSPROCESSIE

In het noorden van België ligt het plaatsje Baarle-Hertog. Op de zondag na 15 augustus, de dag van Maria Hemelvaart, vindt elk jaar de Kaarskensprocessie plaats. Deze wordt georganiseerd door de Stichting De Vrienden van Lourdes.

Om 8 uur in de avond is er een eucharistieviering in de Sint-Remigiuskerk. Tijdens deze dienst staat Maria centraal met gebeden en gezangen. Na de bijeenkomst in de kerk komen de aanwezigen met een brandend kaarsje naar buiten en begint de Kaarskensprocessie. De rondgang laat taferelen zien uit het leven van Bernadette Soubirous in Lourdes. Uitgebeeld worden belangrijke fasen uit haar leven, zoals het beleven van de verschijningen, het hoeden van schapen, het leven in het “cachot” en het ondervragen door geestelijken. Tijdens de processie strooien bloemenbruidjes met rozenblaadjes en wordt een bijzonder mooi Mariabeeld meegedragen. Achter dit beeld lopen geestelijken en heel wat belangstellenden uit Vlaanderen en Nederland. Honderden kaarsjes verlichten de avond, want huizen, cafés en restaurants zijn verduisterd. Tijdens de feeërieke processie wordt gebeden en gezongen.

Sinds 1951 trekt de Kaarskensprocesie en deze is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een drukbezochte traditie.

Geplaatst: september 2019


BERGEN OP ZOOM – NEDERLAND – MARIA OMMEGANG

Elk jaar trekt de Maria Ommegang door de straten van het centrum van mijn stad, Bergen op Zoom. Dit gebeurt sinds 1945. Immers, de geboorte van de Maria Ommegang ligt in de Tweede Wereldoorlog.

Tijdens zijn preek op 15 augustus 1942, de dag van Maria Hemelvaart, doet kapelaan Willem Ooijens de belofte, dat als de stad blijft bespaard van groot oorlogsgeweld er elk jaar een dankstoet voor Maria wordt gehouden.

In de basis is de Maria Ommegang een religieuze stoet. In de loop van de jaren zijn historische elementen van de Markiezenstad ingebracht. Hierdoor is de dankstoet voor een breed publiek aantrekkelijker gemaakt. Meer en meer heeft de Maria Ommegang zich ontwikkeld tot een duurzaam, cultureel en religieus immaterieel erfgoed.

In de dankstoet is Maria de basis en daaromheen wordt veel uitgebeeld, waaronder verhalen uit zowel het Oude, als het Nieuwe Testament. Hierdoor is de jaarlijkse dankstoet een wat laat vervolg op de Bergse Kruisommegang uit de middeleeuwen, welke in 1572 is gestopt. De eerste naoorlogse Maria Ommegang heeft op 15 augustus 1945 door de straten van Bergen op Zoom getrokken. De belofte is dan in praktijk gebracht.

Bij de devote en kleurrijke dankstoet zijn zo’n 1000 vrijwilligers betrokken, waaronder niet enkel ouderen, maar ook veel jongeren. De Maria Ommegang is dan ook flink geworteld in de lokale en regionale gemeenschappen. Familiebanden binnen de Maria Ommegang zijn opvallend en menige deelname gaat over van moeder/vader op dochter/zoon en op kleindochter/kleinzoon.

Sinds 1945, na de bevrijding van Bergen op Zoom op 27 oktober 1944, is de Maria Ommegang een jaarlijks terugkerende, Bergse traditie en geniet van een grote populariteit. De dankstoet lijkt geen last te hebben van de ontkerkelijking. Groot en klein, oud en jong, kerkelijk of niet-kerkelijk betrokkenen en Bergse/Bergenaar of mensen van elders zijn in Bergen op Zoom en verre omstreken gehecht aan de Maria Ommegang. De dankstoet is met de tijd meegegaan en blijft daardoor voor velen aantrekkelijk.

De dankstoet is voor velen geloofsverdieping en geloofsbezinning. Anderen spiegelen zich aan de boodschappen, welke klinken in de participerende groepen. Ik zie de Maria Ommegang als een dank voor de vrede. De ommegang is een liefdevol appèl op vrede en dit ongeacht de religie van mensen. In de Maria Ommegang gaan kinderen, vrouwen en mannen mee om het vredeswoord aan en van Haar te verkondigen. Het “wees gegroet, Maria” klinkt meer dan eens. Immers, Maria is de Koningin van de Vrede.

De Maria Ommegang in Bergen op Zoom zie ik als uniek in Nederland en Vlaanderen met dans, declamaties, toneelspel en zang. Passages uit het Oude en Nieuwe Testament, de zeven Vreugden van Maria en delen uit de geschiedenis van Bergen op Zoom vormen de hoofdzaken van de jaarlijkse dankstoet, waaraan ook gastmadonna’s uit andere plaatsen deelnemen. In de Maria Ommegang doen ook kindergroepen mee, evenals themawagens als de uitbeelding van Maria Boodschap, Kerstmis en Verrijzenis.

De devotie voor Maria doet meer dan standhouden en dat is in Bergen op Zoom medebepalend voor de aanhoudende populariteit van de Maria Ommegang. Het bezoek aan de Maria Ommegang is gratis. De stoet trekt jaarlijks op de laatste zondag van juni door het centrum van Bergen op Zoom. Het lijkt op een voorbijtrekkend openluchtspektakel. De belofte blijft doorgaan …

Meer info is op www.mariaommegang.nl te vinden.

Geplaatst: september 2019
Gewijzigd: 3 april 2020

~~

DUBROVNIK – KROATIË – LOURDESGROT

In de eeuwenoude stad Dubrovnik, gelegen in het uiterste zuiden van Kroatië, kunnen vele afbeeldingen van Maria worden bewonderd. Een selectie dringt zich op …

Dubrovnik, Kroatië.

In een van de meest bijzondere wereldsteden staat, achter een dik traliewerk, ook een Lourdesgrot met opvallend veel rozenkransen. De grot is gebouwd in de Crkva Sv. Ignacija (Sint-Ingnatiuskerk). Het is een Jezuïtenkerk van barokke stijl uit het begin van de 18e eeuw. In de kerk zijn ook mooie fresco’s en beelden te zien. Het godshuis is met een barokke trap te bereiken op een hoog gelegen plateau, vlakbij de stadsmuren.

Dubrovnik, Crkva Sv. Ingnacija, Lourdesgrot

Na het bezoek aan de Lourdesgrot ga ik naar de kerk van de Franciscanen van de Minderbroeders. De kerk is in de 15e eeuw gebouwd en kent een enorm rijk interieur.

Dubrovnik, Kroatië.
Dubrovnik, Kroatië.
Dubrovnik, Kroatië

Daarna breng ik een bezoek aan het Dominicanenklooster om naar het museum te gaan. Daar zijn vele, grote schilderijen van Maria en Sint-Nicolaas te zien, waaronder enkele polyptieken. Een deel van de Dubrovnikse schilderschool wordt er getoond. De werken dateren uit de 15e en 16e eeuw.

Tot slot staan de Blasiuskerk en de kathedraal van Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart op het programma.

Geplaatst: 1 april 2020.

~~~

ESSEN – BELGIË – LOURDESGROT

Het Vlaamse Essen (B2910) ligt in het noorden van de provincie Antwerpen. Op zo’n 150 meter van de grens met Nederland staat, aan de Nieuwstraat 50, achter de kerk, een mooie Lourdes/Mariagrot.

Vóór de Lourdesgrot staat de parochiekerk. Dit godshuis is toegewijd aan O.-L.-Vrouw Geboorte. De kapel in de kerk is gelegen aan de linkerkant van de entreehal. In deze kapel staat een beeld met Maria en Jezus. Maria is er gekleed met een blauwe mantel. Zij draagt Jezus, die de armen spreidt.

Geplaatst: 27 februari 2020

~~~

GERAARDSBERGEN – BELGIË – ONZE-LIEVE-VROUWEKAPEL OP DE OUDENBERG

De Onze-Lieve-Vrouwekapel op de Oudenberg is vooral bekend vanwege wielerwedstrijden op de Muur van Geraardsbergen. De kapel laat vele dankbetuigingen aan Maria zien, want de muren zijn geheel gevuld met aandenkens van gelovigen. Sinds de verbouwing van de kapel in 1906 is deze een kleinere uitgave van de basiliek van Scherpenheuvel geworden. Dagelijks komen mensen naar de kapel en op een dag, dat wielrenners passeren is het enorm druk met bezoekers. Elke dag zijn er ook vieringen in dit mooie, hoog gelegen, kleine gebedshuis.

Geplaatst : 13 januari 2020

~~~

HUIJBERGEN – NEDERLAND – MARIAKAPEL

Aan de Hollandseweg 31, tussen het dorp Huijbergen en de grens met België staat een Lieve Vrouwe Kapelletje. Het ontwerp is van architect Jos. Bedaux. In 1933 is het kapelletje gebouwd door Tilburgse studenten. Onder het beeld staat de tekst: “O.L.Vrouw van Brabant B.V.O.”

Huijbergen, Mariakapel

Geplaatst: 10 maart 2020


MAASTRICHT – NEDERLAND – BASILIEK VAN ONZE-LIEVE-VROUW-TENHEMELOPNEMING

In het centrum van Maastricht staat de basiliek van Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming aan het Onze-Lieve-Vrouweplein 9. De basiliek is gelegen tussen de rivier de Maas en het Vrijthof. Het is een grote, romaanse kerk. Het godshuis is vermeld op de lijst van rijksmonumenten. De huidige kerk is de Rooms-Katholieke parochiekerk en voorheen de kapittelkerk. In het grote kerkgebouw bevinden zich twee crypten en een uitgebreide schatkamer.

Bij de ingang van de basiliek is er de kapel Sterre der Zee. Deze kapel trekt dagelijks veel bezoekers en worden er honderden kaarsen aangestoken bij het indrukwekkende Mariabeeld.

Geplaatst: 28 februari 2020

~~~

MOERDIJK – NEDERLAND – MARIAKAPEL

Aan de Moerdijkseweg, naast de snelweg Dordrecht-Roosendaal, vlakbij een kruising en tegenover het grote parkeerterrein van restaurant De Leeuw, staat een hoge Mariakapel De architect is Jos. Bedaux. De kapel is geplaatst in 1939 en heeft een verandering ondergaan in 1967.

Mariakapel, Moerdijk.

De tekst, welke op de kapel is aangebracht, luidt:
“Sta reiziger! Wees welkom
Hier treedt ge Brabant binnen
Doch weet, dit trotse Hertogdom
Heeft Háár als Hertoginne”

Mariakapel, Moerdijk.

Geplaatst: 21 maart 2020

~~~

NIEUW-VOSSEMEER – NEDERLAND – MARIAKAPEL

In het uiterste westen van de provincie Noord-Brabant ligt het dorp Nieuw-Vossemeer. In de Achterstraat op nummer 13, schuin vóór de parochiekerk uit 1873, staat een Mariakapel.

Mariakapel, Nieuw-Vossemeer.
Mariakapel, Nieuw-Vossemeer.

In 2004 is de kapel gebouwd op het plantsoen vóór de kerk. Dit is gebeurd ter ere van het 40-jarig priesterjubileum van pastoor B. van Schaik.

Geplaatst: 21 maart 2020

~~~

ROOSENDAAL – NEDERLAND – DE KAPELBERG

In het Brabantse Roosendaal bevindt zich De Kapelberg. Hier staat de Mariakapel, welke is toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten.

Een legende vertelt, dat een schipper vaart op de Steenbergse Vliet. Hij geraakt in nood op 19 november 1421, de dag van de Sint-Elisabethsvloed. De schipper belooft Maria een kapel te bouwen als hij veilig aan land komt. Dit gebeurt en de verering van Maria begint hier.

In de loop van de 19e eeuw wordt een Mariabeeld geplaatst op een ” bergje” en vandaar de latere naam De Kapelberg. Dit “bergje” is omgeven geweest door zeven heuveltjes en op elke ophoging heeft een ijzeren kruisje gestaan. De zeven kruisjes zijn een verwijzing naar de Zeven Smarten van Maria.

Ik sta voor de kapel en verneem, dat de huidige, achthoekige Mariakapel is gebouwd in de jaren 1896/1897. De kapel heeft een romaans uiterlijk. Op de voorgevel, boven de entree, lees ik de tekst: “Sancta Dei Matri Consolatrici Afflictorum Sacrum”, hetgeen betekent “Heiligdom voor de Heilige Moeder Gods, Troosteres van de Bedrukten”. In de kapel zijn aquarel-gravures te zien, welke de Zeven Smarten van Maria voorstellen. Op drie gebrandschilderde ramen is de geschiedenis van De Kapelberg afgebeeld. In het kleine godshuis is een kopie te zien van de Zwarte Madonna van het Spaanse bedevaartoord Montserrat.

De Mariakapel is gelegen aan de rand van industrieterrein Borchwerf Noord en wel aan de Deurlechtsestraat 5, 4707 RP Roosendaal. De kapel is dagelijks geopend.

Geplaatst: oktober 2019
Gewijzigd: 18 maart 2020

~~~

THORN – NEDERLAND – KAPEL ONDER DE LINDEN

In 1673 is “de Kapel van O.L. Vrouw van Loreto onder de Linden” gesticht door het Stift Thorn (klooster). Een jaar later is de kapel voltooid en in gebruik genomen. Vanaf de straat is er een goed beeld op het exterieur van de kapel. Waar de naam “onder de linden” vandaan komt is dan ook meteen te zien, want hoge, oude linden staan als machtige bomen de kapel te beschermen. Vlakbij de ingang van de kapel staat een vredespaal. Dit is aan de Heerbaan-Kapel 4, 6017RB Thorn.

De huidige kapel bestaat uit twee delen, welke worden gemarkeerd door een tweetal torentjes. Het oudste, laagste gedeelte is van 1673. Dit deel van de kapel is een kopie van het “Santa Casa” ofwel Heilig Huis van Nazareth, dat in het Italiaanse Loreto centraal in de basiliek is gebouwd. Hieraan dankt de kapel te Thorn de naam O.L. Vrouw van Loreto.

Door de toename van het aantal bezoekers is de kapel vergroot en dit te zien aan het hoogste deel van het bijzondere godshuis. De uitbreiding is gerealiseerd in 1811. Sinds 1822 is de parochie van de Heilige Michaël te Thorn eigenaar van de kapel.

Het interieur van de kapel komt bij me over als meer dan fraai. Het altaar en het altaarscherm vormen het meest opvallende van de kapel. Er zijn medaillon-portretten te zien van Joachim en Anna, de ouders van Maria. Ook zijn er afbeeldingen aangebracht van Onze-Lieve-Vrouw, Jozef en de aartsengel Gabriël. Het indrukwekkende Mariabeeld dat achter het altaar is te zien, dateert uit 1674.

In de kapel zie ik Latijnse opschriften. Als ik de hoofdletters bekijk, welke als Romeinse cijfers zijn weergegeven, kom ik tot de jaartallen 1674 en 1811. Aan het gewelf van de kapel zijn schilderingen aangebracht van onder meer de Heilige Franciscus van Assisi, de Heilige Clara, de overbrenging van het Heilig Huis van Nazareth naar Loreto en andere wonderen, welke op voorspraak van Maria zijn verricht. Daarnaast zijn er medaillons te bewonderen met afbeeldingen van onder andere het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth. Wat vind ik dit een mooie kapel!

Geplaatst: 14 maart 2020

~~~

VALKENBURG – NEDERLAND – LOURDESGROT

In het Limburgse Valkenburg kom ik graag. Bij elk bezoek aan deze toeristische plaats ga ik naar de Cauberg. Nadat ik op deze heuvel ruim honderd meter heb gestapt en de Gemeentegrot voorbij ben, kom ik bij de Lourdesgrot.

Bij het zien van de Lourdesgrot in Valkenburg constateer ik steeds dat deze grot een waarheidsgetrouwe kopie is van de memorabele grot van het in Zuid-Frankrijk gelegen Lourdes.

Ik verneem, dat in 1926 de parochie de braakliggende grond, waar nu de Lourdesgrot staat, voor slechts 25 gulden van de gemeente Valkenburg heeft gekocht. Een koopje, denk ik dan. Meteen is de grot na de aankoop gebouwd. Nadien heeft de parochie de Limburgse Lourdesgrot ondergebracht in een onafhankelijke stichting.

Ik ga de trap op en kom bij het terrein voor de grot, waar vele banken staan. Op elke bank staat een naam en alle zitbanken zijn gesponsord. Ik zie dat zelfs Sint-Nicolaas er een heeft gefinancierd. Hoog staat Maria in de grot, zoals in Lourdes.

Naast de banken is een winkeltje gevestigd om devotionalia te verkopen. Deze verkoopruimte heet “De Bron” en is zo’n 9 maanden per jaar open. Ik zie dat er hier heel wat noveenkaarsen te koop zijn. Tijdens de periode van begin november tot begin januari is Valkenburg een befaamde kerststad. De verkoop van devotionalia is dan in een winkelpand, dat aan de Kerkstraat is gelegen.

De Lourdesgrot vind ik voor toeristen geen attractie, maar wel een religieuze, rustgevende plek. Ik ervaar deze ruimte aan de Cauberg als een oase van rust en dat midden in het doorgaans drukke Valkenburg. Naar deze grot komen heel wat Mariavereerders. Een groot deel van hen is afkomstig uit Vlaanderen en dat niet alleen als er wordt gekoerst op de Cauberg.

Ook bij deze grot steek ik enkele kaarsen aan en daarbij heb ik intenties voor bekenden en een paar vrienden. Wat vind ik het van grote waarde, dat er in een drukke toeristenplaats een vrij toegankelijk plek is voor gebed en rust. De Lourdesgrot is een welkom geschenk voor velen.

De grot is toeganjelijk op alle dagen van het jaar en dat tot zonsondergang.

Adres: Cauberg in Valkenburg aan de Geul.

Geplaatst: oktober 2019
Gewijzigd: 15 maart 2020

~~~

WELBERG – NEDERLAND – MARIAKAPEL

In het dorp Welberg, in de gemeente Steenbergen, staat aan de Hoogstraat op nummer 19, vlakbij een voetbalveld, een Mariakapel. De kapel dateert van 1933.

Mariakapel, Welberg

Naast de kapel staat een bord met daarop uitleg over boodschappen van Maria voor Janske Gorissen. Één van de verschijningen is bij de kapel gebeurd.

Janske Gorissen (1906-1960) zegt twee hemelse boodschappers te hebben, namelijk de engel Gabriël en een onbekende “Solemnis”. Deze boodschappers geven aan haar berichten van Maria door. Dit gebeurt in 1931. Vervolgens krijgt Janske in 1932 bloedtranen en in 1934 ook stigmata. Hierdoor krijgt zij grote bekendheid. Pastoor Ermen van Welbwerg en bisschop Lemmens van Roermond staan achter haar. In 1939 legt Janske meermaals als “Bruidje van Jezus” de gelofte van eeuwige kuisheid af. Door de ervaringen van Janske Gorissen ontstaat een grote devotie voor “Onze-Lieve-Vrouw van Welberg”. Na de Tweede Wereldoorlog woont zij enkele jaren in de pastorie.

Op initiatief van de Bredase bisschop Hopmans wordt Janske opgenomen in het gasthuis van het franciscanessenklooster Matar Dei in Breda. Daar zegt Janske enkel te leven op water, thee en hosties. Ook vertelt zij nog steeds, via de engel Gabriël, boodschappen van Maria te ontvangen. Ook blijft zij stigmata houden. Na het verblijf in het gasthuis gaat zij weer in de pastorie wonen. Op last van het bisdom moet zij de pastorie verlaten.
Bisschop Lemmens van Roermond krijgt van kardinaal De Jong te horen, dat hij terughoudendheid moet betrachten ten aanzien van Janske Gorissen en zijn bezoeken aan haar dient te beëindigen. Vervolgens wordt op verzoek van de nuntius, de vertegenwoordiger van het Vaticaan in Nederland, een commissie van onderzoek ingesteld. In 1951 vindt het onderzoek plaats. De uitkomst is dat er geen sprake is van verschijnselen van een bovennatuurlijke oorsprong. Geconcludeerd wordt, dat het een combinatie is van overdreven devotie, valse mystiek en voeding van dit al door lichtgelovigheid. Hierdoor komt aan de Welbergse Mariaverering een eind.

Mariakapel, Welberg.

In 1951 verlaat Janske Gorissen Welberg en gaat naar het klooster Mater Dei in Breda. Begin 1953 gaat ze wonen in het plaatsje Wouw, in een woning van pastoor Ermen. Zij wordt bedlegerig en sterft in 1960. In Welberg ligt zij begraven naast pastoor Ermen en bij kapelaan De Kock, die in de Tweede Wereldoorlog, drie dagen voor de bevrijding, is vermoord.

Geplaatst: 21 maart 2020

~~~

WOENSDRECHT – NEDERLAND – MARIAKAPEL

Op de hoek Nieuwe Weg/Nederheide bevindt zich een Mariakapel.

Mariakapel in Woensdrecht

Uit dankbaarheid is de kapel opgericht en dit ondanks de enorme verwoesting van Woensdrecht in oktober 1944. Het is een wonder dat het hele dorp in puin is geschoten, maar er betrekkelijk weinig burgers zijn omgekomen.
Op initiatief van de G. Schuurmans, hoofd van de lagere school, is deze kapel opgericht. Het ontwerp is van A. Mertens uit Berg en Dal. Op 18 juli 1948 is de kapel gewijd door pastoor A. Stallaert.
Op het altaar van de kapel is te lezen “Woensdrecht dankt Maria”.

Iets verder in het dorp staat nog een kleine Mariakapel met de naam “Maria in ‘t Groen”. Het kapelletje staat aan het begin van het Kerkepad, aan de rand van het dorp en is vrijwel geheel met klimop begroeid. De naam van dit kapelletje is dan ook heel toepasselijk.

Maria in ‘t Groen, Woensdrecht

Geplaatst: 12 maart 2020

~~~

WOUW – NEDERLAND – MARIAKAPELLEN

In het West-Brabantse dorp Wouw staat een bijzonder mooie kapel in de Spellestraat. Het gebouw staat op de hoek van de splitsing van de fietsroutes 07, 64 en 69 bij knooppunt 53. Het is de kapel van OLV van Altijddurende Bijstand.

Mariakapel, Spellestraat, Wouw

In de kapel staat op een band van blauwe mozaïek in witte letters “Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand Bid voor ons”. In het midden staat een Lourdesbeeld op een hoge, betonnen console.

Mariakapel, Spellestraat, Wouw

Aan de linkerzijde is een bord bevestigd met het gebed tot Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand. Aan de rechterzijde hangt een afbeelding van Maria, waaraan deze kapel is opgedragen. Boven de ingang is een glas-in-lood van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand.

Mariakapel, Spellestraat, Wouw

De kapel is ontworpen door architect Hendrik-Willem Valk uit Den Bosch en is gebouwd in 1935. De inwijding van de kapel heeft plaatsgevonden op 15 augustus 1936.

Mariakapel, Spellestraat, Wouw

Een andere kapel te Wouw staat aan Doeldreef, net buiten het dorp. Het beeld van Onze-Lieve-Vrouw staat in een glazen stolp.

Mariakapel, Doeldreef, Wouw

De kapel is gebouwd in 1948 en is gerenoveerd in 1994.

Mariakapel, Doeldreef, Wouw

Geplaatst: 24 maart 2020

~~~


Dutch Dutch English English German German French French Italian Italian Spanish Spanish Polish Polish