Varia

Door belevenissen in bedevaartsplaatsen, opgedane indrukken bij mariale gebeurtenissen en gedachten over en met Maria zijn woorden aan de Mariakamer toe te vertrouwen. Ook opgedane spirituele ervaringen krijgen een plaats in deze kamer. Daarnaast zijn er mariale activiteiten, welke hier worden vermeld. Ook voor berichten met een mariaal karakter is er ruimte in de Mariakamer.
De “Varia” zijn opgenomen als plaatsnamen en wel in alfabetische volgorde, gevolgd door land en belevenis.
Meermaals mag ik indrukken opdoen en belevenissen ervaren. Bij een volgend bezoek van u aan de Mariakamer kunnen er nieuwe “Varia” zijn toegevoegd.

~~~

AARLE-RIXTEL – NEDERLAND – MARIAKAPEL

Aan de Bosscheweg 20 in Aarle-Rixtel staat een eeuwenoude, bijzonder mooie kapel. Deze parel in het oosten van de provincie Noord-Brabant is toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw in ‘t Zand. De kapel kent een lange geschiedenis.

Sinds halverwege de 15e eeuw heeft Aarle-Rixtel de status van bedevaartsoord. Het is bekend dat er al in 1480 bedevaarders naar Onze-Lieve-Vrouw in ‘t Zand zijn gegaan. Een pijpaarde Mariabeeld wordt dan vereerd. De kapel bestaat sedert het einde van de 15e eeuw en is in 1597 uitgebreid door de groei van het aantal pelgrims. In Aarle is in de 16e eeuw een mariale ommegang ontstaan.

In de tweede helft van de 17e eeuw nemen de protestanten de kapel in bezit. Jaren later is de kapel ook een tijd het raadhuis van Aarle. In 1853 krijgt de kapel de oorspronkelijke functie terug. De kapel wordt opnieuw ingewijd in 1856.

Aarle-Rixtel, kapel Onze-Lieve-Vrouw in ‘t zand.

Bij binnenkomst in de kapel, meteen rechts tegen de muur hangt, achter glas, een aandacht trekkend schilderij. Het is een drieluik en het middelste deel geeft “Madonna met Kind en musicerende engeltjes”. Het werk is gemaakt door Jacob Cornelisz van Oostsaenen (1470-1533), de eerste Hollandse meester. Het kunstwerk is gemaakt in 1518 en heeft de afmetingen 114 bij 167 centimeter. Echter, dit is een kopie, want het origineel is gegaan naar het Museum voor Religieuze Kunst te Uden. De voorstelling op het middenpaneel is een populair onderwerp van de schilder, want hij heeft verschillende uitvoeringen gemaakt van dit onderwerp. Het linker en rechter luik zijn door een andere kunstschilder gemaakt, omdat de stijl afwijkt van het middelste deel van het drieluik. In het linkerpaneel zijn Joris Sampson, gasthuismeester in Den Bosch, en zijn zoon, met beschermheilige Sint-Joris weergegeven. Het rechterdeel geeft de echtgenote van Joris met zes dochters en beschermheilige Anna.

Aarle-Rixtel, kapel Onze-Lieve-Vrouw in ‘t Zand.

Het meest opvallend in de Mariakapel is het beeld Onze-Lieve-Vrouw, Zetel der Wijsheid. Het beeld van de zittende Maria met kind is vervaardigd in het Vlaamse Arendonk. In 1917 is het beeldje gerestaureerd. In 1951 komt er een zilveren schrijn om het beeldje te beschermen. Het beeld is in 1956 gekroond met een gouden kroon met parels en edelstenen. Zeer spijtig is, dat inbrekers het beeldje hebben vernield. De huidige beeltenis is een replica.

Aarle-Rixtel, kapel Onze-Lieve-Vrouw in ‘t Zand.

Op voorspraak van Onze-Lieve-Vrouw zijn doven, kreupelen en lammen genezen. In de triomfboog van de kapel is dit uitgebeeld.

In de bijzonder mooie Mariakapel hangt rechts, naast de triomfboog, een glazen vitrine. Hierin bevinden zich zo’n 50 zilveren schildjes. Het zijn ex-voto’s, voorwerpen welke veelal in kapellen en kerken hangen als gevolg van een gedane belofte. De objecten verwijzen naar een genezen lichaamsdeel of een verkregen gunst. Zo zijn er ook dankuitingen in de vorm van een hart. Deze weergaven van dankbaarheid zijn geschonken aan Maria. De ex-voto’s hebben een klein formaat. Één exemplaar is groter dan de andere ex-voto’s. Het heeft de vorm van een hart en meet 18 bij 16 centimeter. In de rand is een Franstalige tekst aangebracht: “CECILLE ISABELLE DE GONSAGUE ET DE MANTOVE, PRINCESSE DU ST. EMPIRE” (Cecille Isabelle van Gonsaga en Mantua, prinses van het Heilig Roomse Rijk). In het midden van het hart staat een gekroond familiewapen. Het hartvormige schild is een pronkstuk in de kapel. Cecille Isabelle is een ver familielid van de Heilige Aloysius van Gonsaga; hij is een voorbeeld van jeugdige onschuld en zuiverheid. Hun adellijke voorouders zijn afkomstig uit Gonsaga/Montua in het Italiaanse Lombardije. Deze adellijke vrouw heeft 15 jaar gewoond in het Helmondse kasteel. Zij is er de Barones van Helmond, Vrouwe van Helmond, in de periode 1673-1688. In 1676 overhandigt zij Andreas Swinckels, de pastoor van Aarle, dit zilveren schild. Het is een geschenk aan Onze-Lieve-Vrouw met de hoop een gezond kind te baren. Helaas voor haar gebeurt dit niet meteen, want zij krijgt vier kinderen en alleen het 3e kind sterft niet op zeer jonge leeftijd. Vlak na de geboorte van het vierde kind sterft haar echtgenoot. Omdat haar dochtertje nog klein is, moet Cecille Isabelle de stad Helmond besturen. Cecile Isabelle hertrouwt in 1683, maar na een huwelijk van 5 jaar overlijdt ze. Haar 10-jarig dochtertje trouwt met de 32-jarige broer van haar stiefvader.

Aarle-Rixtel, kapel Onze-Lieve-Vrouw in ‘t Zand.

Aarle-Rixtel kent een eigen Marialied. De melodie van dit Aarlese lied is afgeleid van het Bossche Marialied. De melodie en de overeenkomst van woorden en zinnen staven dit. In Aarle gaat het over de “Zetel der Wijsheid” en in Den Bosch is het de “Zoete Lieve Vrouw”. Waarschijnlijk is het lied ontstaan in de tweede helft van de jaren 40 van de 20e eeuw. Het lied kent vier coupletten en het eerste luidt:
“Lieve Vrouwe, hoor gunstig onze smekingen aan;
O, Maria, Gij zult toch hier de beden niet versmaan,
van de honderden kind’ren.
U, o Moeder, zo waard, die Gij, “Zetel der Wijsheid”
om Uw troon ziet geschaard.”

De laatste restauratie van de kapel is gebeurd in 2014.

Geplaatst: 14 juni 2020.

~~~


BAARLE-HERTOG – BELGIË – KAARSKENSPROCESSIE

In het noorden van België ligt het plaatsje Baarle-Hertog. Op de zondag na 15 augustus, de dag van Maria Hemelvaart, vindt elk jaar de Kaarskensprocessie plaats. Deze wordt georganiseerd door de Stichting De Vrienden van Lourdes.

Om 8 uur in de avond is er een eucharistieviering in de Sint-Remigiuskerk. Tijdens deze dienst staat Maria centraal met gebeden en gezangen. Na de bijeenkomst in de kerk komen de aanwezigen met een brandend kaarsje naar buiten en begint de Kaarskensprocessie. De rondgang laat taferelen zien uit het leven van Bernadette Soubirous in Lourdes. Uitgebeeld worden belangrijke fasen uit haar leven, zoals het beleven van de verschijningen, het hoeden van schapen, het leven in het “cachot” en het ondervragen door geestelijken. Tijdens de processie strooien bloemenbruidjes met rozenblaadjes en wordt een bijzonder mooi Mariabeeld meegedragen. Achter dit beeld lopen geestelijken en heel wat belangstellenden uit Vlaanderen en Nederland. Honderden kaarsjes verlichten de avond, want huizen, cafés en restaurants zijn verduisterd. Tijdens de feeërieke processie wordt gebeden en gezongen.

Sinds 1951 trekt de Kaarskensprocesie en deze is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een drukbezochte traditie.

Geplaatst: september 2019

~~~

BEEK – NEDERLAND – MARIAKAPEL

Aan de rand van het Zuid-Limburgse Beek, aan de Counelaan 1a bij het begin van het Kelmonderbos, staat de kapel Onze-Lieve-Vrouw van de Wonderdadige Medaille. De kapel staat op de Molenberg en wordt daardoor ook genoemd Kapel op de Molenberg. Vanaf de Counelaan is het enkele treden nemen om op het plateautje te komen, waar de bijzonder mooie kapel is gebouwd. De geschiedenis van de kapel gaat terug naar het jaar 1954 …

Beek, kapel O.L. Vrouw van de Wonderdadige Medaille

Paus Pius XII (1876-1958) roept 1954 uit tot Mariajaar. Hij doet dit om de 100e verjaardag te vieren van het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria uit 1854. De paus verzoekt alle bisschoppen om extra initiatieven te ontplooien ter ere van Maria. De Roermondse bisschop Guillaume Lemmens (1884-1960) verneemt de oproep van de paus en zet deze door in zijn bisdom. De bisschop vraagt aan alle parochies om aan Maria extra aandacht te besteden in het Mariajaar 1954. In het Zuid-Limburgse Beek reageert kapelaan J. Willems. Deze geestelijke heeft een bijzondere devotie voor Onze-Lieve-Vrouw van de Wonderdadige Medaille. Hij wil een speciale kapel laten bouwen en deze toe te wijden aan Onze-Lieve-Vrouw van de Wonderdadige Medaille.

Beek, kapel O.L. Vrouw van de Wonderdadige Medaille

De Wonderdadige Medaille is ontstaat in Parijs, want in 1830 zijn daar Mariaverschijningen. In het Parijse klooster aan de Rue du Bac verschijnt Maria aan zuster Catherine Labouré. Maria geeft opdracht een medaille te laten maken en deze te verspreiden. De medaille kent een wereldwijde verdeling onder vele miljoenen gelovigen (zie ook de rubriek “bedevaartplaatsen”, Frankrijk, Parijs).

Beek, kapel O.L. Vrouw van de Wonderdadige Medaille

De Maastrichtse architect Jean Huismans (1913-1974) maakt een ontwerp voor een twaalfhoekige kapel. Dit idee wordt goedgekeurd en bij de realisatie van het godshuis helpen vele Beekenaren als vrijwilliger. De Beekse kunstenaar Louis Bröls (1932-2017) maakt 12 kapitelen op de pilaren. De Maastrichtse beeldhouwer Piet Killaars (1922-2015) vervaardigt het bijzondere beeld van Onze-Lieve-Vrouw van de Wonderdadige Medaille. Hij maakt het beeld van Euville, een witte, Franse kalksteen. De houten banken in de kapel zijn het werk van Guillaume Muris uit Beek. Door het voortvarende werk van vele betrokkenen wordt de kapel al in 1955 ingezegend. Aan de achterzijde van de kapel is een steen ingemetseld met de tekst “Mariajaar 1954”.

De kapel ligt op een plateautje, tussen hoge bomen en lijkt op een gastvrij prieel.

Geplaatst 27 juli 2020

~~~

BERGEN OP ZOOM – NEDERLAND – MARIA OMMEGANG

Elk jaar trekt de Maria Ommegang door de straten van het centrum van mijn stad, Bergen op Zoom. Dit gebeurt sinds 1945. Immers, de geboorte van de Maria Ommegang ligt in de Tweede Wereldoorlog.

Tijdens zijn preek op 15 augustus 1942, de dag van Maria Hemelvaart, doet kapelaan Willem Ooijens de belofte, dat als de stad blijft bespaard van groot oorlogsgeweld er elk jaar een dankstoet voor Maria wordt gehouden.

In de basis is de Maria Ommegang een religieuze stoet. In de loop van de jaren zijn historische elementen van de Markiezenstad ingebracht. Hierdoor is de dankstoet voor een breed publiek aantrekkelijker gemaakt. Meer en meer heeft de Maria Ommegang zich ontwikkeld tot een duurzaam, cultureel en religieus immaterieel erfgoed.

In de dankstoet is Maria de basis en daaromheen wordt veel uitgebeeld, waaronder verhalen uit zowel het Oude, als het Nieuwe Testament. Hierdoor is de jaarlijkse dankstoet een wat laat vervolg op de Bergse Kruisommegang uit de middeleeuwen, welke in 1572 is gestopt. De eerste naoorlogse Maria Ommegang heeft op 15 augustus 1945 door de straten van Bergen op Zoom getrokken. De belofte is dan in praktijk gebracht.

Bij de devote en kleurrijke dankstoet zijn zo’n 1000 vrijwilligers betrokken, waaronder niet enkel ouderen, maar ook veel jongeren. De Maria Ommegang is dan ook flink geworteld in de lokale en regionale gemeenschappen. Familiebanden binnen de Maria Ommegang zijn opvallend en menige deelname gaat over van moeder/vader op dochter/zoon en op kleindochter/kleinzoon.

Sinds 1945, na de bevrijding van Bergen op Zoom op 27 oktober 1944, is de Maria Ommegang een jaarlijks terugkerende, Bergse traditie en geniet van een grote populariteit. De dankstoet lijkt geen last te hebben van de ontkerkelijking. Groot en klein, oud en jong, kerkelijk of niet-kerkelijk betrokkenen en Bergse/Bergenaar of mensen van elders zijn in Bergen op Zoom en verre omstreken gehecht aan de Maria Ommegang. De dankstoet is met de tijd meegegaan en blijft daardoor voor velen aantrekkelijk.

De dankstoet is voor velen geloofsverdieping en geloofsbezinning. Anderen spiegelen zich aan de boodschappen, welke klinken in de participerende groepen. Ik zie de Maria Ommegang als een dank voor de vrede. De ommegang is een liefdevol appèl op vrede en dit ongeacht de religie van mensen. In de Maria Ommegang gaan kinderen, vrouwen en mannen mee om het vredeswoord aan en van Haar te verkondigen. Het “wees gegroet, Maria” klinkt meer dan eens. Immers, Maria is de Koningin van de Vrede.

De Maria Ommegang in Bergen op Zoom zie ik als uniek in Nederland en Vlaanderen met dans, declamaties, toneelspel en zang. Passages uit het Oude en Nieuwe Testament, de zeven Vreugden van Maria en delen uit de geschiedenis van Bergen op Zoom vormen de hoofdzaken van de jaarlijkse dankstoet, waaraan ook gastmadonna’s uit andere plaatsen deelnemen. In de Maria Ommegang doen ook kindergroepen mee, evenals themawagens als de uitbeelding van Maria Boodschap, Kerstmis en Verrijzenis.

De devotie voor Maria doet meer dan standhouden en dat is in Bergen op Zoom medebepalend voor de aanhoudende populariteit van de Maria Ommegang. Het bezoek aan de Maria Ommegang is gratis. De stoet trekt jaarlijks op de laatste zondag van juni door het centrum van Bergen op Zoom. Het lijkt op een voorbijtrekkend openluchtspektakel. De belofte blijft doorgaan …

Meer info is op www.mariaommegang.nl te vinden.

Geplaatst: september 2019
Gewijzigd: 3 april 2020

~~~

CHAAM – NEDERLAND – KAPEL O.L. VROUW TER SNEEUW

Chaam ligt in de provincie Noord-Brabant, enkele kilometers onder Breda, vlakbij de grens met België. Op de Meerleseweg is het de Kapelstraat inrijden en daarna de Kapelweg volgen. Aan de Kapelweg, net buiten de bebouwde kom, tussen de nummers 2 en 6 staat de kapel van O.L. Vrouw ter Sneeuw.

Chaam, kapel O.L. Vrouw ter Sneeuw.

Het ontstaan van deze kapel begint in 1942, middenin de Tweede Wereldoorlog. De dan in Chaam pas benoemde, jonge kapelaan A. Hack slaagt erin materialen, geld, goedkeuring en morele steun te verkrijgen om een kapel op te richten. De bouwplaats wordt een terreintje waarin een kuil ligt, welke eerst moet worden gedicht. Aannemer Van Raak realiseert de bouw en deze is in 1943 voltooid. Op 10 oktober van dat jaar is de inzegening van het bedehuisje.

De witte beeltenis van de gekroonde Maria met Kind is het stralende middelpunt van de kapel. Dit beeld is gemaakt door de productieve beeldhouwer Niel Steenbergen (1911-1997). Deze Brabander is mede-oprichter van de kunstacademie te Breda, de latere Sint-Joost. Hij heeft gekozen voor bijzonder materiaal, namelijk Franse Savonière kalksteen. Het onderhoud van de kapel gebeurt door vrijwilligers en zij voorzien de kapel ook van bloemen.

Chaam, Mariabeeld in kapel O.L. Vrouw ter Sneeuw.

De verklaring van de naam O.L. Vrouw ter Sneeuw kent een oud verhaal …
Op 16 januari 1645 vindt marskramer Willem Verreet (of Verreyt) uit Baarle een klein, houten Mariabeeld op de besneeuwde heide tussen Chaam en Ulicoten. Echter, het in de sneeuw liggend beeldje is geheel vrij van witte vlokken. De vinder neemt het Mariabeeldje mee en zet de reis naar Chaam voort. Onderweg wordt Willem Verreet overvallen door twee struikrovers. Er komt een gevecht en op de marskramer wordt geschoten. Echter …, de vinder van het beeldje blijft ongedeerd. De criminelen vluchten en Willem Verreet is dankbaar voor de wonderbaarlijke redding. Enkele weken nadien komt de venter met de verkopen spulletjes in Werbeek, dat nabij Retie in het huidige België ligt. Hij plaatst het beeldje bij een eeuwenoude eik. Willem Verreet vindt dit een veilige plaats; ver genoeg verwijderd van de protestantse, anti-katholieke overheersing in het Brabantse land. De verhalen over de gebeurtenissen van het beeldje verspreiden zich en bijgevolg neemt het aantal pelgrims toe. Dit verneemt de prelaat van Tongerlo en hij neemt het initiatief om een kapel te laten bouwen. Deze geestelijke ambtsdrager gaat voortvarend te werk en in 1646 wordt het bedehuis in gebruik genomen. De kapel wordt toegewijd aan Onze Lieve Vrouw ter Sneeuw.

Geplaatst: 25 mei 2020.

~~~

DUBROVNIK – KROATIË – LOURDESGROT

In de eeuwenoude stad Dubrovnik, gelegen in het uiterste zuiden van Kroatië, kunnen vele afbeeldingen van Maria worden bewonderd. Een selectie dringt zich op …

Dubrovnik, Kroatië.

In een van de meest bijzondere wereldsteden staat, achter een dik traliewerk, ook een Lourdesgrot met opvallend veel rozenkransen. De grot is gebouwd in de Crkva Sv. Ignacija (Sint-Ingnatiuskerk). Het is een Jezuïtenkerk van barokke stijl uit het begin van de 18e eeuw. In de kerk zijn ook mooie fresco’s en beelden te zien. Het godshuis is met een barokke trap te bereiken op een hoog gelegen plateau, vlakbij de stadsmuren.

Dubrovnik, Crkva Sv. Ingnacija, Lourdesgrot

Na het bezoek aan de Lourdesgrot ga ik naar de kerk van de Franciscanen van de Minderbroeders. De kerk is in de 15e eeuw gebouwd en kent een enorm rijk interieur.

Dubrovnik, Kroatië.
Dubrovnik, Kroatië.
Dubrovnik, Kroatië

Daarna breng ik een bezoek aan het Dominicanenklooster om naar het museum te gaan. Daar zijn vele, grote schilderijen van Maria en Sint-Nicolaas te zien, waaronder enkele polyptieken. Een deel van de Dubrovnikse schilderschool wordt er getoond. De werken dateren uit de 15e en 16e eeuw.

Tot slot staan de Blasiuskerk en de kathedraal van Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart op het programma.

Geplaatst: 1 april 2020.

~~~

ESSEN – BELGIË – LOURDESGROT

Het Vlaamse Essen (B2910) ligt in het noorden van de provincie Antwerpen. Op zo’n 150 meter van de grens met Nederland staat, aan de Nieuwstraat 50, achter de kerk, een mooie Lourdes/Mariagrot.

Vóór de Lourdesgrot staat de parochiekerk. Dit godshuis is toegewijd aan O.-L.-Vrouw Geboorte. De kapel in de kerk is gelegen aan de linkerkant van de entreehal. In deze kapel staat een beeld met Maria en Jezus. Maria is er gekleed met een blauwe mantel. Zij draagt Jezus, die de armen spreidt.

Geplaatst: 27 februari 2020

~~~

GALDER – NEDERLAND – MARIAKAPEL

De kapel in het Brabantse Galder is toegewijd aan Maria en draagt de naam “Koningin van de Vrede”. Het bedehuisje staat op de splitsing St. Jacobsstraat en Bouwerij.

De vlak na de Tweede Wereldoorlog benoemde kapelaan Oomen heeft het initiatief genomen om tot verwezenlijking van de Mariakapel te komen. In 1949 is deze bakstenen veldkapel gebouwd uit dankbaarheid door de bevolking van Galder voor het einde van de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van Galder en het nabijgelegen Strijbeek op 29 oktober 1944. Door deze dankuiting is de naam van de kapel verklaard. De architect van de devotiekapel is A. Oomen uit Oosterhout, de vader van de Galderse kapelaan.

Het bijzondere van de kapel is dat deze een torentje heeft. Dit komt heel zelden voor bij een veldkapel. Het aangebouwde klokkentorentje met rieten zadeldakje geeft het geheel een sprookjesachtig uiterlijk.

Galder, Mariakapel, Koningin va de Vrede.

De kapel toont een Mariabeeld van Lourdes. Buurtbewoners onderhouden het bedehuisje en door hun inzet ziet Mariakapel er verzorgd uit.

Galder, Mariakapel, Koningin van de Vrede.

Galder ligt enkele kilometers onder Breda aan de grens met België.

Geplaatst: 28 mei 2020

~~~

GERAARDSBERGEN – BELGIË – ONZE-LIEVE-VROUWEKAPEL OP DE OUDENBERG

De Onze-Lieve-Vrouwekapel op de Oudenberg is vooral bekend vanwege wielerwedstrijden op de Muur van Geraardsbergen. De kapel laat vele dankbetuigingen aan Maria zien, want de muren zijn geheel gevuld met aandenkens van gelovigen. Sinds de verbouwing van de kapel in 1906 is deze een kleinere uitgave van de basiliek van Scherpenheuvel geworden. Dagelijks komen mensen naar de kapel en op een dag, dat wielrenners passeren is het enorm druk met bezoekers. Elke dag zijn er ook vieringen in dit mooie, hoog gelegen, kleine gebedshuis.

Geplaatst : 13 januari 2020

~~~

HAZELDONK – NEDERLAND – MARIAKAPEL

De kapel van Onze-Lieve-Vrouw van de Zeven Smarten bevindt zich in Hazeldonk, vlakbij de grens Nederland/België en enkele kilometers onder de Brabantse stad Breda. De kapel staat in een bocht aan de Hazeldonksestraat; op de hoek tegenover Hazeldonksestraat 2a en Oude Trambaan 1.

Hazeldonk, Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van de Zeven Smarten

Tijdens de Tweede Wereldoorlog komt er een initiatief om tot een veldkapel te komen. Dit idee is ontstaan in 1942. Twee buurtbewoners, C. Jochems en J. Martens, willen een Mariakapel realiseren en dit als teken van bescherming tegen oorlogsgevaar. Na een geslaagde inzameling is er voldoende geld bijeengebracht om de kapel te bouwen. Op 15 september 1942 wordt de kapel ingezegend door pastoor Verbunt.

Hazeldonk, Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van de Zeven Smarten

De kapel is toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van de Zeven Smarten. Het beeld toont Maria met op de schoot haar gestorven Zoon. Onder dit beeld is de dag van inzegening vermeld, namelijk 15-9-1942.

Hazeldonk, Kapel van Onze-Lieve-Vrouw van de Zeven Smarten

Geplaatst: 22 juli 2020

~~~

HEERENVEEN – NEDERLAND – MARIAKAPEL

In de Heilige Geestkerk te Heerenveen is een zijkapel gewijd aan Maria. Bij binnenkomst in de kerk is het links gaan om in de Mariakapel te komen. Een prachtig Mariabeeld verwelkomt de bezoekers en een kaarsje aansteken is het vervolg van het verblijf in de kapel.

Mariabeeld in de kapel van de Heilige Geestkerk te Heerenveen

De Heilige Geestkerk is gebouwd in 1933. De architect van de driebeukige kerk is Hendrikus Cornelis Marie van Beers (1890-1964), uit Huis ter Heide, nabij Zeist. Van Beers heeft heel wat katholieke kerkgebouwen ontworpen.

De kerk is een rijksmonument.

Adres: Crackstraat 13,8441 ES Heerenveen.

~~~

HEILIG LANDSTICHTING – NEDERLAND – MUSEUMPARK ORIENTALIS

Huisje van Maria, Heilig Landstichting

Vlak achter Nijmegen, dicht tegen de grens met Duitsland, ligt het Museumpark Orientalis. Het park is aangelegd in de Heilig Landstichting aan de Profetenlaan. Orientalis biedt bezoekers een ontdekkingsreis aan naar en in het oude Midden-Oosten. De tocht gaat naar plaatsen om nader kennis te maken met het jodendom, christendom en islam.

Huisje van Maria, Heilig Landstichting

De route gaat eerst langs het Joods dorp Beth Juda en daar is onder andere het “huisje van Maria” te betreden. Onderweg naar Karavanserai, waar reizigers tijdelijk verblijven om wat te rusten, is ook de “Geboortegrot” te bezoeken.

Geboortegrot, Heilig Landstichting

Verder laat Orientalis ook nog zien het Arabisch dorp Omani en een Romeinse straat in Jeruzalem. In de woestijn staat de nog af te bouwen toren van Babel. Het vredespad toont veel afbeeldingen van onderscheiden mensen, die zich voor de vrede hebben ingezet. Een plaatsje voor Maria zou hier niet misstaan. Tot slot kan het binnenmuseum worden bezocht, alwaar tentoonstellingen worden gehouden.

Geboortegrot, Heilig Landstichting
Binnenmuseum, Heilig Landstichting

Geplaatst 24 augustus 2020

~~~

HEINKENSZAND – NEDERLAND – LOURDESGROT

In het Zeeuwse Heinkenszand, staat aan de Kerkdreef 6, in de tuin van de Heilige Blasiuskerk een indrukwekkende Lourdesgrot.

Op de gedenksteen bij de grot is te lezen, dat de eerste steen is gelegd door pastoor J. Teule op 13 september 1911. Deze grote Mariavereerder heeft het initiatief tot de bouw van de grot genomen. De Rotterdamse aannemer H. Fünnekotter heeft de grot gerealiseerd. Het idee van pastoor Teule was een kopie van de Zuid-Franse grot in Lourdes te maken om mensen dichterbij huis een Lourdesgrot te kunnen laten bezoeken om er te bidden, bezinnen, danken en aanwezig te zijn. Echter, pastoor Teule heeft de grot niet ingezegend, omdat hij spoedig na de eerste steenlegging naar een andere parochie is gegaan.

Heinkenszand, Kerkdreef, Lourdesgrot.

Op 25 maart 1912, de dag van Maria Boodschap, is de Lourdesgrot gewijd door J. Boede, de deken van Goes. Voor de grot staat een hekwerk ter bescherming van grot en beelden.

In 1934 is het Mariabeeld vervangen door een betonnen Lourdesbeeld. Dit beeld is een geschenk van de Mariacongregatie. In 1980 heeft J. Bos een grote restauratie uitgevoerd. In 1999 hebben weer herstelwerkzaamheden plaatsgevonden en is de grot beveiligd met een glazen deur. Ook is er in de grot verlichting aangebracht.

Heinkenszand, Kerkdreef, Lourdesgrot.
Heinkenszand. Kerkdreef, Lourdesgrot.

De Lourdesgrot te Heinkenszand is een beschermd Rijksmonument. De grot is van cultuurhistorische waarde door het geheel van stijl, materiaal en inhoud en is daardoor een zeldzaamheid.

Geplaatst: 4 juni 2020

~~~

HOENSBROEK (MARIARADE) – NEDERLAND – LOURDESGROT

Mariarade is ontstaan uit een voormalige kloosterkolonie, niet ver van de stadskern van Hoensbroek in het zuiden van de provincie Limburg. De buurt is gegroeid door de toestroom van arbeiders voor het werken in de steenkoolmijnen en dan vooral in de Staatsmijn Emma.

Hoensbroek, Mariarade met Lourdesgrot.

De Lourdesgrot is gelegen in een grotendeels ommuurd perk en wordt onderhouden door vrijwilligers. De grot is opgetrokken uit kalksteen en heeft een fraaie segmentboog. Rechtsboven in de grot is een nis met daarin het Lourdesbeeld. In de grot is een hardstenen altaar geplaatst op een tegelvloer. Tegen de achter- en zijwanden van de grot zijn votieftegels bevestigd, waarop dank aan Maria is verwoord en dit als geschenk voor een belofte of verhoord gebed. Aan de rechterzijde van de grot is een rond spreekgestoelte gemaakt. Ook een kaarsenstandaard is aanwezig, zoals in de bedevaartplaats Lourdes in het zuiden van Frankrijk. Banken staan voor de grot om bezoekers een plaats te bieden om zittend in gebed tot Maria te kunnen zijn.

Hoensbroek, Mariarade met Lourdesgrot.

Het buurtschap trekt door de Lourdesgrot veel bezoekers en dat leidt tot een grote Mariaverering. Hierdoor verandert de benaming van de kloosterkolonie in Mariarade, een stadsdeel van Hoensbroek.

Door gelovigen is in 1929 de Lourdesgrot gebouwd uit bewerkte blokken natuursteen. Het initiatief om te komen tot de grot is van de Franciscaner paters Fortunatus en Clemens. De ontwerper van de grot is mijnbouwingenieur L. Schlösser. Dit is vermeld op een gedenksteen aan de rechterzijde van de grot. De Lourdesgrot is ingezegend op 7 juli 1929, 75 jaar na de afkondiging van het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis.

Tegen de ommuring van het mooi aangelegde perk zijn zeven rechthoekige reliëfs aangebracht. Deze werken zijn gemaakt door de Heerlense kunstenaar Eugène Quanjel (1897-1998). Het zijn grote, keramische tegels met mysteries uit het leven van Maria.

Mariarade in Hoensbroek.

In 2010 is de grot gerenoveerd. Pastoor Nevelstein heeft in dat jaar de Lourdesgrot opnieuw ingezegend. In 2018 is het Mariabeeld gerestaureerd door het echtpaar Dohmen.

Mariarade in Hoensbroek.
Mariarade in Hoensbroek.

De Lourdesgrot is gelegen aan de Hommertweg 167, naast het kerkhof van Mariarade, achter de kerk en het pastoriegebouw. De Lourdesgrot van Mariarade is dagelijks geopend.

Geplaatst: 29 juni 2020

~~~

HUIJBERGEN – NEDERLAND – MARIAKAPEL

Aan de Hollandseweg 31, tussen het dorp Huijbergen en de grens met België staat een Lieve Vrouwe Kapelletje. Het ontwerp is van architect Jos. Bedaux. In 1933 is het kapelletje gebouwd door Tilburgse studenten. Onder het beeld staat de tekst: “O.L.Vrouw van Brabant B.V.O.”

Huijbergen, Mariakapel

Geplaatst: 10 maart 2020

~~~

KAPELLEBRUG – NEDERLAND – MARIAKAPEL

Het buurtschap Kapellebrug ligt in Zeeuws-Vlaanderen, aan de grens met België, en behoort tot de gemeente Hulst. De Mariakapel is gesitueerd aan de Gentsevaart 59 en wel tegenover de Brouwerijstraat. Het dorp is ontstaan rond de Mariakapel, welke de naam heeft Kapel Onze-Lieve-Vrouw ter Eecken. Ooit heeft vlakbij de kapel een brug over de Gentsevaart gelegen. Deze brug was aangelegd over het kanaal tussen Hulst en Gent. Dit is de verklaring voor de naam Kapellebrug. In de late middeleeuwen is Kapellebrug een bekend bedevaartsoord.

Kapellebrug, kapel Onze-Lieve-Vrouw ter Eecken.

De eerste kapel in Kapellebrug is mogelijk toegewijd aan Sint-Joris en later aan Maria. In stadsrekeningen van Hulst wordt de kapel “Onze Vrouwe Ter Eecken” al genoemd in het jaar 1459.

In de periode 1570-1580 zijn er onlusten door de Watergeuzen (plunderende calvinisten, die tegenstanders zijn van katholieken en de Spanjaarden) en zij verwoesten de kapel in 1578. In deze kapel heeft een zwart Mariabeeld gestaan. Zelfs in de jaren na de vernielde kapel gaat de verering van Maria door. In 1622 ontdekt Legier (Leodegarius) Cardon (1587-1627), deken van Hulst, de restanten van de in 1578 vernielde kapel. Hij rapporteert zijn bevindingen aan Antonius Triest (1576-1657), bisschop van Gent. Deze bisschop geeft aan de deken de toestemming om op de gevonden plaats van de voormalige kapel een nieuwe te bouwen. In 1623 wordt de eerste steen van de kapel gelegd en later in het jaar wordt de kapel ingewijd door bisschop Triest. Bij en in de kapel vinden genezingen plaats. Hierdoor raakt het bedevaartsoord in de verre omtrek bekend en er komen steeds meer pelgrims naar de kapel. De kapel is te klein geworden voor de grote toevloed van gelovigen en wordt in 1626 drastisch vergroot.

De kapel staat op grond van de Abdij van Boudelo (oude benaming is Baudeloo). Dit is een cisterciënzerklooster in Klein-Sinaai, nabij Sint-Niklaas. De abt van het klooster komt op 2 juli, de jaarlijkse feestdag van van Onze-Lieve-Vrouw ter Eecken, naar het godshuis. Ook dit bezoek stimuleert de pelgrims om naar Kapellebrug te komen. Het aantal wonderbaarlijke genezingen neemt toe en er zijn twee aktes opgesteld om de wonderen vast te leggen. In deze periode wordt Maria er ook vereerd als Onze-Lieve-Vrouw van Smarten. De Mariakapel wordt als een Genadekapel gezien.

Kapellebrug, Onze-Lieve-Vrouw ter Eecken.

In 1645 raakt de kapel in onbruik, want tijdens de 80-jarige oorlog (1568-1648), vindt het Beleg van Hulst plaats. De kapel wordt dan het hoofdkwartier van de Staatse troepen van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1575-1795). De gevolgen van de Reformatie grijpen diep in het katholieke leven. De Mariaverering verplaatst zich naar “De Klinge”, net over de grens. In 1686 wordt de vervallen kapel opgeruimd.

In 1933 wordt in Kapellebrug een café afgebroken en tijdens deze werkzaamheden worden fundamenten van de oude kapel gevonden. In 1935 vindt er historisch onderzoek plaats. Ook wordt een toneelspel over de gebeurtenissen van de kapel opgevoerd. De Mariadevotie leeft enorm op en er komt een nieuwe kapel op de bouwresten van het voormalige godshuisje.

Kapellebrug, Onze-Lieve-Vrouw ter Eecken, tuin bij kapel.

De huidige kapel is opgetrokken door bakstenen en achter het godshuis is een bidweg aangelegd. De stadsarchitect van Hulst, Joseph Rouleau (1887-1961), zorgt voor de ontwerpen. De afmetingen van kapel zijn ongeveer 18 bij 7 meter en hierdoor kunnen zo’n 100 bezoekers worden ontvangen. De kapel is ingezegend in 1935 door Petrus Hopmans (1865-1951), bisschop van Breda.

Ook in de jaren van de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) komen gelovigen uit de verre regio naar de kapel Onze-Lieve-Vrouw ter Eecken.

Kapellebrug, Onze-Lieve-Vrouw ter Eecken, tuin bij kapel.

Bij het toegangshek meteen links staat een Mariamonument, dat in 1948 is geplaatst. Naast de kapel is een processiepad (“beeweg”) aangelegd, waar de zeven smarten van Maria worden verbeeld. De staties en het kruisbeeld met pieta zijn ontworpen door de Antwerpse kunstenaar Simon Goossens (1893-1964). Hier staat ook een gemetselde, verhoogde (s)preekstoel. In 1969 is boven de ingang van de kapel een glasraam geplaatst. Dit is geschonken door de toneelvereniging Sint-Jan ten Steene.

Kapellebrug, Onze-Lieve-Vrouw ter Eecken.
Kapellebrug, Onze-Lieve-Vrouw ter Eecken.

Centraal in de kapel staat het beeld van Onze-Lieve-Vrouw ter Eecken, dat boven het altaar is te bewonderen. Zowel in de voor-, als achtergevel zijn hoge, kleurrijke vensters aangebracht. Deze symboliseren de zeven kruisdragers uit het “spel der crucen”. Heel indrukwekkend is de afbeelding van de kroning van Maria, rechtsboven bij het altaar. In de zijgevels zijn zes glas-in-loodramen bevestigd, welke de geschiedenis van de kapel weergeven.

Kapellebrug, Onze-Lieve-Vrouw ter Eecken.

Door vrijwilligers zijn in 1990 de kapel en de processietuin gerestaureerd. Sinds 2006 is er een broederschap onder de naam “Vrienden van de Kapel van O.L. Vrouw ter Eecken”.

Kapellebrug, Onze-Lieve-Vrouw ter Eecken.

Voor Onze-Lieve-Vrouw ter Eecken zijn liederen en gebeden gemaakt. Een deel van het Gebed tot Onze-Lieve-Vrouw ter Eecken luidt:
” …Goedertierendste Maagd, ook op deze plaats, Ter Eecken,
hebt Gij eeuwen geleden willen uitkiezen om er op
bijzondere wijze aangeroepen en vereerd te worden en de
gelovigen ruimschoots aan uwe gunsten en weldaden
deelachtig te maken …”

De kapel is dagelijks geopend. Een bezoek aan de Mariakapel in Kapellebrug is zeer de moeite waard.

Geplaatst: 23 juni 2020

~~~

KWADENDAMME – NEDERLAND – MARIAKAPELLEN

In het Zeeuwse Kwadendamme zijn twee Mariakapellen te bezoeken.

Kwadendamme, Vreelandsedijk.
Kwadendamme, Vreelandsedijk.

Aan een dikke boom aan de Vreelandsedijk, bij een wegsplitsing, is een Mariakapelletje bevestigd. Op 11 mei 2008, Moederdag, is het ingezegend door Paul Verbeek, deken van de provincie Zeeland. Kort na deze plechtigheid is het Mariabeeld gestolen. Het vervangende beeldje is ook ontvreemd. Hierop is besloten een ijzeren traliewerkje aan te brengen om diefstal te voorkomen.

Kwadendamme, kapel op de begraafplaats.
Kwadendamme, kapel op de begraafplaats.

De tweede Mariakapel is groter en staat op de begraafplaats. Het kerkhof ligt naast de kerk aan de Johan Frisostraat 7. De kapel is gebouwd door vrijwilligers van de parochie. Pastoor Fons van Hees van de Pater Damiaanparochie heeft de kapel, die de naam draagt “Maria van Vreeland”, ingezegend op 9 april 2017. De naam van de kapel is gekozen door de kerncommissie van de parochie en het processiecomité. De naam “Maria van Vreeland” is een verwijzing naar de Vreelandpolder. Deze polder is verbonden met het ontstaan van Kwadendamme. Ook verwijst de naam Vreeland naar vrede. Het Mariabeeld is afkomstig van de gesloten Heilige Kruiskerk van het plaatsje Hoek in Zeeuws-Vlaanderen. Het fraaie beeld is vervaardigd door beeldhouwer Niel Steenbergen.

Geplaatst: 19 juni 2020.

~~~

LEPELSTRAAT – NEDERLAND – LOURDESGROT

Het Brabantse Lepelstraat, gelegen in de gemeente Bergen op Zoom, kent een Lourdesgrot. Deze ligt tussen enkele bomen aan de rand van het plaatselijke kerkhof. De begraafplaats is gesitueerd op de hoek van de Kruisweg en de Lepelstraatseweg, nabij sportterreinen.

Lourdesgrot in Lepelstraat

Het tafereel geeft Maria, Bernadette en een paar schapen. Initiatiefnemer van de Lourdesgrot is Karel van Meel; de beheerder van de begraafplaats. In 2009 is door vrijwilligers de grot gebouwd met opgemetselde natuurstenen. Op 15 augustus 2009 is de grot ingezegend door pastoor Han Akkerman. Het wit/blauwe Mariabeeld is in het Franse Lourdes gekocht.

Lourdesgrot te Lepelstraat
Lourdesgrot te LepelstraatFeitelijk is de Lourdesgrot een Lourdesnis en wijkt dan ook essentieel af van de traditionele Lourdesgrot. Voor Nederland is de toevoeging van schapen vrij uniek te noemen.

Geplaatst: 18 mei 2020.

~~~

MAASBREE – NEDERLAND – KAPEL MARIA IN ‘T ROOTH

De oudste kapel van Maasbree staat aan de Venloseweg, nabij nummer 125, in het buurtschap ‘t Rooth. De kapel is uit 1695.

Maasbree, kapel Maria in ‘t Rooth

De Kapel Maria in ‘t Rooth wordt ook genoemd Kapel van de Moeder van Barmhartigheid. De bakstenen kapel is ongeveer 3 meter breed en ruim 4 meter lang.

Maasbree, kapel Maria in ‘t Rooth

Centraal in de kapel staat het Mariabeeld van zo’n 85 centimeter grootte. De beeltenis is gemaakt van lindehout in een neobarokke stijl en dateert uit het begin van de 19e eeuw. Dit betekent dat het Mariabeeld ruim 200 jaar oud is.

Maasbree, kapel Maria in ‘t Rooth
Maasbree, kapel Maria in ‘t Rooth
Maasbree, kapel Maria in ‘t Rooth

In de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) is de kapel beschadigd. De restauratie heeft plaatsgevonden in 1952. Hierbij is gebruik gemaakt van brokstukken van de verwoeste hoeve De Plaats, die nabij de kapel heeft gestaan. De herstelwerkzaamheden zijn gebeurd onder leiding van architect Jules Kayser (1879-1963).

Maasbree, kapel Maria in ‘t Rooth
Maasbree, kapel Maria in’t Rooth

In 1954 zijn er nieuwe glas-in-loodramen en wandschilderingen geplaatst. De schilderingen zijn van kunstschilder, tekenaar en beeldhouwer Lambert (Libert) Ramaekers (1925-1993). De ramen en schilderingen zijn gerealiseerd op initiatief van pastoor Willem Hillebrandt (1899-1957). Op de wanden van de kapel staan aanroepingen uit de Litanie van Loreto. In 1996 zijn de schilderingen gerestaureerd.

Maasbree, kapel Maria in ‘t Rooth

Sinds 1969 is kapel een rijksmonument. Het fraaie gebouw is eigendom van de “Stichting Maasbree Wegkapellen” en is het bezoeken meer dan waard.
Geplaatst 29 augustus 2020

~~~

MAASTRICHT – NEDERLAND – BASILIEK VAN ONZE-LIEVE-VROUW-TENHEMELOPNEMING

In het centrum van Maastricht staat de basiliek van Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopneming aan het Onze-Lieve-Vrouweplein 9. De basiliek is gelegen tussen de rivier de Maas en het Vrijthof. Het is een grote, romaanse kerk. Het godshuis is vermeld op de lijst van rijksmonumenten. De huidige kerk is de Rooms-Katholieke parochiekerk en voorheen de kapittelkerk. In het grote kerkgebouw bevinden zich twee crypten en een uitgebreide schatkamer.

Bij de ingang van de basiliek is er de kapel Sterre der Zee. Deze kapel trekt dagelijks veel bezoekers en worden er honderden kaarsen aangestoken bij het indrukwekkende Mariabeeld.

Geplaatst: 28 februari 2020

~~~

MARIAHOUT – NEDERLAND – LOURDESGROT EN PROCESSIEPARK

In het oosten van de provincie Noord-Brabant ligt Mariahout, dat tot de gemeente Laarbeek behoort. De Lourdesgrot en het processiepark zijn gelegen aan de Mariastraat 25, vlakbij de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes.

De geschiedenis … Pastoor Jacques van Eijndhoven is een Mariavereerder en heeft bij zijn benoeming tot pastoor van Mariahout aan Maria beloofd een Lourdesgrot te bouwen. Dit wil hij snel laten realiseren, als de kerk gereed is, welke is toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Deze kerk is ingezegend op 10 juli 1933.

Mariahout, Lourdesgrot.
Mariahout, Lourdesgrot.

De Lourdesgrot is een omvangrijk werk met een breedte van maar liefst 25 meter en een hoogte van 10 meter. Door deze omvang, bouw en indeling is de grot een vrij getrouwe kopie van deze in het Franse Lourdes. Zo is het Franse hekwerk nagemaakt en staat er een fontein met drie kranen. Op de marmeren plaat van de watergeefster staat: ” Allez boire – À la fontaine – et vous y laver”, hetgeen betekent: “Ga drinken bij de bron en er u wassen”. Ook is de datum van deze woorden van Maria toegevoegd, namelijk 25 februari 1858. Aan de linkerkant van het bouwwerk is een krukkennis, welke bewijzen levert van wonderen bij invalide mensen. Rechts van de grot is een lage muur gemaakt. Dit is de klaagmuur met een steentje uit de echte grot van Lourdes. Ook staat er, zoals in Lourdes, een grote kaarsenstandaard bij de grot, evenals een altaar en een preekstoel. Het Mariabeeld in de nis van de grot staat op zo’n vier meter hoogte. Deze beeltenis is met aureool ongeveer twee meter en is gekapt uit Franse zandsteen. Hierdoor weegt het Mariabeeld 700 kilogram. De kleuren van het beeld zijn zoals in Lourdes, namelijk als kleding blauw en wit, gouden rozen op de blote voeten en een zilveren rozenkrans met gouden schakels. In de stralenkrans van Maria staat in het Frans: “Je suis Immaculée Conception”, ofwel “Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis”. Onder het beeld van de Heilige Maagd is de tekst vermeld, welke ook in Lourdes is aangebracht. In het plaatselijke dialect van Lourdes is dit “Que soy era Immaculada Councepciou”.

Mariahout, Lourdesgrot.

De Lourdesgrot is ingezegend op 30 mei 1935. Later raakt de grot in verval, maar opmerkelijk is dat het Mariabeeld onaangetast blijft. Er komt een plan voor herbouw van de Lourdesgrot. Dit wordt uitgevoerd door een ondernemer met de hulp van vele vrijwilligers. Op deze manier wordt de realisatie van de herbouw financieel haalbaar. Allereerst wordt de ruïne van de oude grot geruimd en op dezelfde plaats verrijst de nieuwe grot. In 1997 is de grot herbouwd. Op 30 mei 1999, precies 64 jaar na de inzegening van de vorige grot, wordt de nieuwe Mariaplaats opnieuw gewijd.

Mariahout, Lourdesgrot.
Mariahout, processiepark met kruisweg.

Het eerste deel van het processiepark is aangelegd in 1933 met de kruisweg. Hier staan ook beelden van Maria en Bernadette. Als rijksmonument zijn aangemerkt het kruisbeeld op de calvarieberg (1933), de beelden van Maria (1935) en de beeltenis van Bernadette (1935).

Mariahout, processiepark met het gekroonde Mariabeeld.

Mariahout, processiepark met Bernadette.

De Lourdesgrot en het processiepark in Mariahout zijn parels om te bezoeken en te bewonderen.

Geplaatst: 10 juni 2020.

~~~

MEERSSEN – NEDERLAND – KAPEL KONINGIN DES VREDES

In het Limburgse Meerssen, aan de rand van de Markt bij nummer 25 en van het Proosdijpark uit 1642, staat de Kapel Koningin des Vredes. De kapel, die gewijd is aan Maria, staat tegenover de basiliek. De reden om een Mariakapel te bouwen, is het inlossen van een belofte. Deze toezegging luidt: als tijdens de mobilisatie (1939-1940) geen slachtoffers in Meerssen vallen, er een kapel wordt gerealiseerd.

Meerssen, Kapel Koningin des Vredes

De Mariakapel is in 1941 gebouwd en dit na een ontwerp van Joseph Cuypers (1861-1949). Het gebouw geeft een zeshoekige kapel met puntdak en is gemaakt van mergelstenen en natuurstenen. Boven de ingang staat de tekst “Koningin des Vredes”. Tussen het woord “Koningin” en de woorden “des Vredes” zijn afgebeeld scepter, kroon en palmtak. Dit zijn symbolen, welke bij Maria horen. Bij de toegang van de kapel is een smeedijzeren hekwerk gemaakt. De kapel is ongeveer 7 meter hoog en zowel 5 meter breed, als diep. In 1990 zijn twee plaquettes in de kapel toegevoegd. Hierop staan de namen van de oorlogsslachtoffers van de gemeente Meerssen. Burgemeester Karel Majoor (1943) heeft de herdenkingsstenen onthuld. De kapel is daardoor ook een herdenkingsplaats.

Meersen, Kapel Koningin des Vredes

Aan beide zijden van de kapel staan beelden, welke vier titels van Maria symboliseren. Deze beelden geven weer: “Troosteres van de Bedroefden”, “Koningin van de Engelen”, “Koningin van de Maagden” en “Hulp aan de Christenen”. De ontwerpen van deze beeltenissen zijn van kunstenaar Charles Eyck (1897-1983). Deze creatieve man is mede-inspirator van de Limburgse School; een stroming van beeldend kunstenaars in de eerste helft van de 20e eeuw. Deze beelden zijn toegevoegd 10 jaar na de bouw van de kapel.

De kapel Koningin des Vredes is een rijksmonument. Voor het onderhoud van de kapel draagt de parochie zorg.

Geplaatst: 10 augustus 2020

~~~

MOERDIJK – NEDERLAND – MARIAKAPEL

Aan de Moerdijkseweg, naast de snelweg Dordrecht-Roosendaal, vlakbij een kruising en tegenover het grote parkeerterrein van restaurant De Leeuw, staat een hoge Mariakapel De architect is Jos. Bedaux. De kapel is geplaatst in 1939 en heeft een verandering ondergaan in 1967.

Mariakapel, Moerdijk.

De tekst, welke op de kapel is aangebracht, luidt:
“Sta reiziger! Wees welkom
Hier treedt ge Brabant binnen
Doch weet, dit trotse Hertogdom
Heeft Háár als Hertoginne”

Mariakapel, Moerdijk.

Geplaatst: 21 maart 2020

~~~

NIEUW-VOSSEMEER – NEDERLAND – MARIAKAPEL

In het uiterste westen van de provincie Noord-Brabant ligt het dorp Nieuw-Vossemeer. In de Achterstraat op nummer 13, schuin vóór de parochiekerk uit 1873, staat een Mariakapel.

Mariakapel, Nieuw-Vossemeer.
Mariakapel, Nieuw-Vossemeer.

In 2004 is de kapel gebouwd op het plantsoen vóór de kerk. Dit is gebeurd ter ere van het 40-jarig priesterjubileum van pastoor B. van Schaik.

Geplaatst: 21 maart 2020

~~~

OIRSCHOT – NEDERLAND – KAPEL ONZE-LIEVE-VROUW VAN DE HEILIGE EIK

Op enkele kilometers van de bebouwde kom van Oirschot, niet ver van de snelweg Eindhoven – Tilburg (A58), tussen Oirschot en Spoordonk, ligt een bijzonder mooie Mariakapel aan de Proosbroekweg 11. Deze kapel heeft meer dan één naam, namelijk Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Eik en Onze-Lieve-Vrouw Troosteres der Bedrukten. De kapel met Kruisweg, Strooiveld en Herdenkingsbos ligt aan de beek de Beerze, bij het landgoed Baest.

Oirschot, Kapel Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Eik

Op 24 juni 1406 vinden herders een Mariabeeldje aan de oever van de Beerze. Zij plaatsen het beeldje in een eik. Wat later nemen bewoners van Middelbeers het Mariabeeldje mee en zetten het in hun kerk. Echter, de volgende dag is beeldje uit de kerk verdwenen en wordt het terug bij de eik gevonden. Het gevolg is, dat inwoners uit Oirschot en omstreken het Mariabeeld gaan vereren. Ook vinden er bij het beeldje wonderen plaats. Het eerste, houten kapelletje wordt gebouwd en daarin krijgt het beeldje een plaats. De Oirschotse pastoor Petrus Vladeraccus, geboren als Peter van Vladeracken (1571-1618) heeft in de 17e eeuw onderzocht dat de cultus van Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Eik in 1406 is begonnen. De grafsteen van deze voorvechter van de contrareformatie ligt in de Sint-Petrusbasiliek te Oirschot en wel bij het Maria-altaar.

Oirschot, Kapel Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Eik

Door het geweld van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) wordt het gebouwtje verwoest. Echter, het beeldje wordt gered. Eerst wordt het in veiligheid gebracht in de Sint-Petruskerk te Oirschot en later komt het tijdelijk in bewaring in ‘s-Hertogenbosch.

De eerste stenen kapel is in 1606 gebouwd. Het initiatief komt van kanunnik Jan Daems, van het Sint-Petrus-kapittel te Oirschot. De kanunnik doet dit als dank voor zijn genezing.

In 1649 wordt de kapel afgebroken en de eik geveld. Dit gebeurt door aanhangers van de protestantse heersers. Echter, na de afbraak blijven gelovigen de plek van de eik bezoeken. Wat later komen er in de loop van de jaren kleine noodkapellen, die steeds een kort bestaan kennen.

In 1854 wordt, op de fundamenten van de voormalige, stenen kapel, de huidige kapel gebouwd. In 1904 wordt de kapel uitgebreid met het portaal; het voorste gedeelte van het godshuisje. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van vier 15e eeuwse zuilen. Deze grote pilaren komen uit de Sint-Petruskerk, die in het centrum van Oirschot staat. Deze zware ondersteuners hebben daar dienst gedaan als dragers van oksaal en orgel.

In de kapel staat een barok altaar. Een reliëf, dat naast het altaar is geplaatst, toont de eik en de vinders van het beeldje.

Oirschot, Kapel Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Eik
Oirschot, Kapel Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Eik

De glas-in-loodramen in de kapel tonen voorstellingen uit het leven van Maria. In 1947 zijn de kunstwerken gemaakt door Jos van Dormolen (1926-2011). In 1950 hebben Albert Troost (1924-2010) en Jacques Slegers (1936-2000) de glas-in-loodramen in het portaal van de kapel geschapen. Deze ramen geven beelden als herinnering aan de Tweede Wereldoorlog. Na de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) is de kapel ook een gedachteniskapel geworden voor de gevallenen in de oorlog.

Oirschot, Kapel Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Eik
Oirschot, Kapel Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Eik

Het Mariabeeldje in de kapel is een replica, want het originele beeldje van Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Eik bevindt zich in de Sint-Petrusbasiliek van Oirschot.

Oirschot, Kapel Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Eik

In een rondgang door het bos, om het parkeerterrein, is een Kruisweg met witte beelden aangelegd. De beelden van de staties zijn in 1934 gemaakt door beeldhouwer Mari Andriessen (1897-1979). In 2002 zijn de staties geplaatst bij de Oirschotse kapel.

Oirschot, piëta nabij kapel

Oirschot, gedachtenisplaats nabij kapel
Oirschot, strooiveld nabij kapel

Vlakbij de kapel ligt het Strooiveld om as van overledenen uit te strooien. Bij dit veld is ook een Herdenkingsbos aangelegd. Aan bomen zijn vogelkooitjes bevestigd met de namen van gestorvenen. Kruisweg, Strooiveld en Herdenkingsbos vormen een Mariapark.

Oirschot, kruisweg

De kapel, die op de lijst van rijksmonumenten staat, is dagelijks geopend. Elke dag ontvangt Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Eik belangstellenden. Het bewijs van de vele bezoekers vormen de talrijke kaarsen, die rijendik branden. Per jaar komen er ongeveer 25.000 bezoekers naar de bijzonder mooie kapel.

Oirschot, Kapel Onze-Lieve-Vrouw van de Heilige Eik

Geplaatst 3 augustus 2020

~~~

OVEZANDE – NEDERLAND – VELDKAPEL

De veldkapel ter ere van Maria ten Hemelopneming is gelegen in het Zeeuwse Ovezande en wel aan de Oud Ovezandseweg tussen nummer 7 en de splitsing met de Vrouwepolderseweg. De Mariakapel is opgenomen in het “Rondje Ovezande”. Dit is een wandelpad in en om het dorp om wandelaars bezienswaardigheden te tonen.

Ovezande, Oud Ovezandseweg.

Onder grote belangstelling is op 15 augustus 2012 de Mariakapel ingewijd door Paul Verbeek, vicaris van het bisdom Breda. Op een tegel met opschrift is te lezen: “Deze kapel is opgedragen aan Maria Tenhemelopneming en 15-08-2012 ingezegend door vicaris P. Verbeek.”

Ovezande, Oud Ovezandseweg.

In de aangrenzende boomgaard heeft een boerderij gestaan, welke “de Tempel” werd genoemd. Het was een hoeve met ook de functie van schuilkerk, want sinds 1578 mochten katholieken in Ovezande hun geloof niet meer belijden door de heersende protestanten. In 1697 is de schuilkelder vernield. Dit was een daad uit wraak, omdat de protestant Marien Vroonland niet mocht huwen met de katholieke Kaatje Pover, die van Marien een kind verwachtte. Later zijn de twee geliefden toch nog in het huwelijk getreden. De Mariakapel in Ovezande is ook een symbool van de godsdienstvrede tussen katholieken en protestanten.

Geplaatst: 16 juni 2020.

~~~

ROOSENDAAL – NEDERLAND – DE KAPELBERG

In het Brabantse Roosendaal bevindt zich De Kapelberg. Hier staat de Mariakapel, welke is toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Smarten.

Een legende vertelt, dat een schipper vaart op de Steenbergse Vliet. Hij geraakt in nood op 19 november 1421, de dag van de Sint-Elisabethsvloed. De schipper belooft Maria een kapel te bouwen als hij veilig aan land komt. Dit gebeurt en de verering van Maria begint hier.

In de loop van de 19e eeuw wordt een Mariabeeld geplaatst op een ” bergje” en vandaar de latere naam De Kapelberg. Dit “bergje” is omgeven geweest door zeven heuveltjes en op elke ophoging heeft een ijzeren kruisje gestaan. De zeven kruisjes zijn een verwijzing naar de Zeven Smarten van Maria.

Ik sta voor de kapel en verneem, dat de huidige, achthoekige Mariakapel is gebouwd in de jaren 1896/1897. De kapel heeft een romaans uiterlijk. Op de voorgevel, boven de entree, lees ik de tekst: “Sancta Dei Matri Consolatrici Afflictorum Sacrum”, hetgeen betekent “Heiligdom voor de Heilige Moeder Gods, Troosteres van de Bedrukten”. In de kapel zijn aquarel-gravures te zien, welke de Zeven Smarten van Maria voorstellen. Op drie gebrandschilderde ramen is de geschiedenis van De Kapelberg afgebeeld. In het kleine godshuis is een kopie te zien van de Zwarte Madonna van het Spaanse bedevaartoord Montserrat.

De Mariakapel is gelegen aan de rand van industrieterrein Borchwerf Noord en wel aan de Deurlechtsestraat 5, 4707 RP Roosendaal. De kapel is dagelijks geopend.

Geplaatst: oktober 2019
Gewijzigd: 18 maart 2020

~~~

ROSENHEIM – DUITSLAND – LORETOKAPELLE

In het zuiden van Beieren, tussen München en Salzburg, ligt Rosenheim. De oude stad bezoek ik voor de Heilige Maria en Sint-Nicolaas. In het eeuwenoude centrum (Altstadt) is veel van Maria te zien. Maria is onder meer afgebeeld in de Sankt-Nikolauskirche en de Loretokapelle. Ook zie ik haar afbeelding op de Max-Josefs-Platz boven een apotheek.

Rosenheim.

In de Sankt-Nikolauskirche, welke is ingezegend in 1514, is Maria verbeeld op schilderijen en glasvensters. Een raam vind ik bijzonder; Maria wordt door haar ouders, Anna en Joachim, in de tempel opgedragen aan God en de Heilige Nicolaas ontvangt hen in nieuw-gotische kleding. Ook is het Maria-Troost-beeld van rond 1750 het bewonderen waard. Wat straalt dit schilderij troost, rust en vrede uit. Aan de zuidzijde van de kerk is een groot kunstwerk uit 1896 tegen de buitengevel aangebracht. Het is een mozaïek met de tranende Maria. Het barokke schilderij van het hoogaltaar (1667-1669) laat de Heilige Nicolaas en de Heilige Laurentius zien. Zij bezorgen Rosenheim de bescherming van Maria en Kind.

Rosenheim.

De Loretokapelle aan de Ebersberger Straße is een prachtig gebouw en is in 1636 ingewijd. Het is een bijzonder mooi gebouw en dit zowel aan de buitenkant als aan de binnenzijde. Het voorbeeld van deze kapel is de Loretokapel van het Heilig Huis in het Italiaanse Loreto. De plafondbeschilderingen zijn van de plaatselijke kunstschilder Joseph Anton Höttinger.

Rosenheim, Loretokapelle.

Het verhaal van het ontstaan van de kapel begint in 1600. In dat heilig jaar maakt Georg Schaur (1579-1652) uit Rosenheim een bedevaart naar Rome en Loreto. Als deze man, de latere restauranthouder en burgemeester, in het bedevaartoord Loreto erg ziek wordt, neemt hij zich voor bij voorspoedige thuiskomst in Rosenheim een kapel te bouwen, zoals deze in Loreto. Na 30 jaar hebben Georg en zijn vrouw Margaretha Kall de benodigde financiën bijeen kunnen brengen. Echter, de inval van vijandelijke troepen gedurende de 30-jarige oorlog verhinderen in 1632 de start van de bouw. In 1634 is het de pestepidemie, waardoor er nog niet kan worden gebouwd. Eindelijk start de bouw van de kapel in 1635 en een jaar later wordt deze ingezegend. In de loop van de tijd is de kapel wat vergroot, meer verfraaid, gerenoveerd en ook gerestaureerd.

Rosenheim, Loretokapelle.

Verder zijn nog meer mooie kerken in Rosenheim te bezoeken, waar Maria is verbeeld. Dit zijn onder meer Kirche Sankt-Joseph (1619), Heilig-Geist-Kirche (1449), Kirche Heilig Blut (1508) en Rossackerkapelle (1737). De Spitallkirche Sankt-Joseph (ziekenhuiskerk) uit 1691 laat oude beelden zien, welke staan achter een zwaar traliewerk.

Rosenheim, Loretokapelle.

Geplaatst: 14 april 2020.

~~~

RUCPHEN – NEDERLAND – MARIAKAPEL

Rucphen, Mariakapel.

In het Brabantse Rucphen, tussen de Raadhuisstraat en de St. Martinusstraat, staat een kapelletje, dat is toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van de Berg Carmel. Het is een met bakstenen, gemetselde opstand met een nis, waarin een Mariabeeld is geplaatst. Onder het beeld vermeldt een grote steen de tekst: aangeboden door de schoolkinderen, 10 juni 1936. Het is een geschenk van deze kinderen aan pastoor Jos van Gastel bij zijn zilveren priesterfeest.

Rucphen, Mariakapel.

Het Mariabeeld is niet de oorspronkelijke beeltenis. Het toenmalige beeld is vernield. In 1950 is er een andere beeltenis gekomen. Dit beeld is van geglazuurd aardewerk. Ook dit is een cadeau van de schoolkinderen aan een pastoor en wel aan H. van der Heijden, ter gelegenheid van zijn zilveren priesterjubileum.

Geplaatst: 5 mei 2020.

~~~

SALZBURG – OOSTENRIJK – DOM

In de historische binnenstad van Salzburg bewonder ik prachtige kerken, monumentale burgerhuizen en oude bedrijfspanden met mooie gevels. In deze plaats waar de topmusicus Wolfgang Amadeus Mozart heeft gewoond en gewerkt, zijn ook vele schilderijen met en beelden van Maria te zien.

Salzburg
Salzburg

In steegjes met winkels en restaurants is de beeltenis van Onze-Lieve-Vrouw ook aanwezig, zoals boven ingangen en aan gevels van menig gebouw.

Salzburg

De Dom is een parel om te bezichtigen. Deze kathedraal, welke in 1628 is gewijd aan de heiligen Rupert en Virgilius, kent een grote oppervlakte met een wijds interieur van 86 bij 62 meter. Hierdoor kan de Dom aan 10.000 bezoekers ruimte bieden. De kathedraal is een pronkstuk van kerkelijke bouwkunst. Het is het grootste Italiaanse, monumentale bouwwerk ten noorden van de Alpen. Ook in dit grote godshuis zijn er afbeeldingen van Maria te zien. Maria toont zich ook in de St. Michaelkirche aan de Residenzplatz.

Salzburg

Ook de Franciscanerkerk is het bezoeken meer dan waard. Het gebouw wordt door drie stijlen gekenmerkt, namelijk barok, gotisch en romaans. De barokstijl komt manifest tot uiting in het interieur van de bedevaartbasiliek Maria Plain, welke ligt aan de noordkant van Salzburg.

Een bezoek aan het Weihnachtsmuseum (kerstmismuseum), in het centrum van de stad, is een ware, culturele reis door het verleden.

Salzburg

Geplaatst: 8 mei 2020.

~~~

SIMPELVELD – NEDERLAND – KAPEL ONZE-LIEVE-VROUW STERRE DER ZEE

In het Zuid-Limburgse Simpelveld ligt een prachtige Mariakapel op de hoek van de Rodeput, namelijk de Kapel Onze-Lieve-Vrouw Sterre der Zee. De goed onderhouden en zeer verzorgde kapel ligt aan een ruim plantsoen.

Simpelveld, kapel Onze-Lieve-Vrouw Sterre der Zee.

De bakstenen kapel is wit geschilderd en is aan de straatkant omgeven door een lage muur. De toegang tot de kapel kent een smeedijzeren deur met plexiglas. Deze deur heeft een cementboog. Het interieur is wit gestuukt.

Simpelveld, kapel Onze-Lieve-Vrouw Sterre der Zee.

Boven het natuurstenen altaar is een mooie afbeelding te zien van Maria, de Sterre der Zee. Hiernaast is het gebed van de Sterre ter Zee te lezen. In de Mariakapel zijn vier glas-in-loodramen geplaatst. De vier gekozen thema’s zijn: annunciatie, visitatie, geboorte Jezus en kroning van Maria. De ramen zijn geplaatst in cementbogen en zijn vervaardigd door Maastrichtenaar Harrie Pieters (1916-1985). De ramen vermelden het jaartal 1955. Aan de achtergevel is een smeedijzeren kruis geplaatst.

De kapel is gebouwd in 1951 en is ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Simpelveld, kapel Onze-Lieve-Vrouw Sterre der Zee.
Simpelveld, kapel Onze-Lieve-Vrouw Sterre der Zee.

De kapel is een uiting van dank aan Maria voor het gespaard blijven voor groot oorlogsgeweld in de Tweede Wereldoorlog. De kapel is een voorstel geweest van Guillaume Lemmens (1884-1960). Deze Limburgse bisschop van Roermond heeft de kapel in juli 1951 ingezegend. Tot 1987 is de kapel beheerd en onderhouden door het buurtschap. Vervolgens is de kapel ondergebracht in een stichting en ook gerenoveerd.

Geplaatst: 10 juli 2020

~~~

SINT-NICOLAASGA – NEDERLAND – LOURDESGROT

In het Friese Sint-Nicolaasga ligt, naast de befaamde Sint-Nicolaaskerk uit 1887, aan de Kerkstraat op nummer 14, de Lourdesgrot in de pastorietuin.

Sint-Nicolaasga

De Friese Lourdesgrot is een replica van de Grot uit het Franse Lourdes en is in 1935 gebouwd. Deze Mariagrot is een rijksmonument. De Lourdesgrot is gemaakt door Huite Huitema en enige timmerlieden. Het bouwwerk is van gewapend beton. De afmetingen van de grot zijn 12 meer breed, 8 meter diep en 7 meter hoog. Het is een ware kopie van de Grot in Lourdes en wel op een schaal van 1:10. Voor de grot is een smeedijzeren hek geplaatst, met Latijnse kruisen op de hoofdstijlen. In een nis, rechtsboven in de grot, staat het Mariabeeld op zo’n 3 meter hoogte. Boven Maria is er een lichtkring met de woorden “Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis”. Bij de grot staat een beeltenis van een knielende Bernadette, de zieneres te Lourdes in het jaar 1858. De Lourdesgrot is gerestaureerd in 1982.

Lourdesgrot in Sint-Nicolaasga

Omtrent de aanleiding om te komen tot de bouw zijn er enkele verhalen. Er wordt verteld, dat de reden voor de bouw van de grot een pelgrimage is van Huite Huitema. In 1933 maakt deze boerenzoon een reis naar Lourdes en hij komt genezen terug. In opdracht van pastoor Johannes Gerardus Bentla, die een groot Mariavereerder is, heeft Huite Huitema het ontwerp van de grot gemaakt. Bentla is pastoor in Sint-Nicolaasga van 1917 tot in 1937. De pastoor heeft de grot ingewijd in 1935. Dit is gebeurd op 11 februari, de dag van de eerste verschijning in Lourdes van Maria aan Bernadette in 1858. Een ander verhaal is, dat Huitema de grot heeft laten bouwen als vergoeding voor het geld dat hij van de kerk heeft gekregen om met zijn zieke vrouw naar Lourdes te gaan om haar te laten genezen. Een derde verhaal gaat over de Zusters van Onze-Lieve-Vrouwe van Amersfoort. In 1931 is in Sint-Nicolaasga, niet ver van de kerk, het kloostercomplex “Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes” gebouwd. De plaats van dit klooster is vlakbij de huidige Lourdesgrot. De zusters van het klooster hebben aangedrongen op de bouw van de Lourdesgrot.

Lourdesgrot in Sint-Nicolaasga

Sint-Nicolaasga wordt door de grot ook wel genoemd “het Lourdes van het Noorden”.

Bernadette bij de Lourdesgrot in Sint-Nicolaasga

Na vele Lourdesgrotten te hebben bezocht, is de grot in Sint-Nicolaasga een van de mooiste Mariagrotten in Nederland.

Lourdesgrot te Sint-Nicolaasga met afbeelding van de schrijn met Bernadette in Nevers

Geplaatst 15 september 2020

~~~

SINT-WILLEBRORD – NEDERLAND – LOURDESGROT

In het westen van de provincie Noord-Brabant ligt, tussen Etten-Leur en Roosendaal, de plaats Sint-Willebrord. Het dorp is genoemd naar de bekende missionaris uit de 8e eeuw: Sint-Willibrord. In het centrum van de plaats ligt het mooie Processiepark, waarin ook een bijzondere Lourdesgrot staat.

Sint-Willebrord, Processiepark.

Op het plein, voor de ingang van de Sint-Willibrorduskerk, staat op een hoge sokkel een groot Mariabeeld. Dit is een kopie van het Gekroonde Beeld van de Esplanade in het Franse Lourdes.

Sint-Willebrord, Lourdesgrot in het Processiepark.

In 1885 is er een Lourdesgrot gebouwd in opdracht van pastoor Van Rooij. Deze Lourdesgrot is verdwenen en op een andere plaats is de huidige Lourdesgrot gerealiseerd. Dit is gebeurd in 1925. De grot bestaat uit een betonnen opbouw met gemaakte rotsen. De bodem van de grot is bekleed met een marmeren vloer. Hierop staat een altaartafel van marmer. De tekst onder het Mariabeeld is dezelfde als in Lourdes: “Que soy era immaculada councepciou”. Rond het hoofd van Maria staat “ik ben de onbevekte ontvangnis”. De grot is afgesloten door een smeedijzeren hekwerk. De Lourdesgrot getuigt van hoogwaardige kwaliteit en is een rijksmonument.

Sint-Willebrord, Lourdesgrot in het Processiepark.

Achter de Lourdesgrot staat de Sint-Willibrorduskerk. In 1925 is de kerk ingezegend. De driebeukige kruiskerk lijkt op een silhouet van de basiliek Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Lourdes. De architect van de kerk is J. van Groenedael en de opdrachtgever tot de bouw van de kerk is pastoor P. Bastiaansen.

Sint-Willebrord, Lourdesgrot in het Processiepark.

Voor de voorgevel van de pastorie, waar achter de grot en de kerk zijn gelegen, staat een groot, wit beeld van bouwpastoor P. Bastiaansen. Het beeld staat aan de Dorpsstraat.

Het gekroonde Mariabeeld, de Lourdesgrot en de kerk vormen de hoogtepunten van het Processiepark. Het park is aangelegd in 1926, meteen na de realisatie van de kerk. De gebouwen in het park zijn rijksmonument geworden.

In de 20e eeuw heeft het Processiepark tienduizenden bezoekers mogen ontvangen. Veel mensen zien nog steeds het Processiepark en Lourdesgrot als een mooi alternatief voor het ver weg gelegen Lourdes in het zuiden van Frankrijk.

Sint-Willebrord, Processiepark.

Sinds het begin van 2020 heeft het park een schitterend groen karakter gekregen en is het een nog meer aantrekkelijke plaats om er te verblijven en/of te bidden.

Het Processiepark ligt tussen de half-cirkelvormige Pastoor Bastiaansensingel en de Dorpsstraat. Het gerenoveerde en groenachtige Processiepark is een uitnodigende plaats om te bezoeken.

Geplaatst: 21 april 2020.

~~~

STEYL – NEDERLAND – KLOOSTERDORP

Het kloosterdorp Steyl ligt aan de rivier de Maas, vlakbij Venlo in Nederlands Limburg.

De grondlegger van het kloostercomplex is de in het Duitse Goch geboren Arnold Janssen (1837-1909). Op 15 augustus 1861, feestdag van Maria Tenhemelopneming, wordt hij tot priester gewijd. Arnold Janssen is de pionier van de moderne missie-organisatie in Europa. Hij wil Duitstalige katholieken betrekken bij het missiewerk. Echter, hij wordt belemmerd in de uitvoering ervan in Duitsland. Dit komt door de Duitse “Kulturkampf” (1871-1887) en deze leidt tot een hevige confrontatie tussen Kerk en Staat. De strijd is gericht tegen het katholieke cultuurgoed in scholen en katholieke ideeën. Hierdoor is de oprichting van een missiehuis in Duitsland niet toegestaan. Bijgevolg wijkt Arnold Janssen uit naar Nederland en sticht op 8 september 1875, de feestdag van Maria Geboorte, de eerste Duitse missiecongregatie voor mannen in het Nederlands-Limburgse Steyl.

In 1889 sticht Arnold Janssen de missiezusters van Steyl; de Dienaressen van de Heilige Geest. Deze zusters zijn in het blauw gekleed en worden genoemd de blauwe zusters van het Heilig Hartklooster. In de hal van het klooster staat een overzicht van de wereldwijde vestigingen van de congregatie. Aan dit klooster is een grote tuin verbonden, waarin een Lourdesgrot staat. Echter, het domein is niet vrij toegankelijk.

Steyl, hal Heilig Hartklooster, overzicht missies

In 1896 richt Arnold Janssen de organisatie van de aanbiddingszusters van Steyl op; de Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding. Deze zusters dragen een lichtrood kleed en dit als symbool van de liefde van de Heilige Geest. Het interieur van de kloosterkapel van deze zusters is deels te zien vanuit de zijkapel, want deze ruimte is voor bezoekers bestemd.

Het gevolg van het oprichten van de drie congregaties is dat er vele duizenden missionarissen en missiezusters van Steyl wereldwijd actief zijn en dat tot heden toe.

Arnold Janssen is een groot vereerder van engelen en dit blijkt uit de aanwezigheid van afbeeldingen van engelen in de kloostergebouwen en de benaming van onder andere de dubbelkerk, welke is toegewijd aan Sint-Michaël. Deze kerk ligt aan het Missiehuis Sint-Michaël van paters en broeders. Beneden- en bovenkerk zijn gebouwd om tot een dubbelkerk te komen. Dit komt door de beperkte ruimte en de grote behoefte om te kerken.

Arnold Janssen organiseert ook retraites (perioden van afzondering voor mensen om bijvoorbeeld te bidden en te overdenken), zet een drukkerij op met persapostolaat en komt ook met een lekenapostolaat.

Steyl, kloosterdorp, Mariabeeld in benedenkerk Sint-Michaël, bij graf van de stichter Arnold Janssen

De tombe van Arnold Janssen staat in de benedenkerk van de dubbelkerk van Sint-Michaël en rust op 3 draagstukken. De dragers van de sarcofaag symboliseren de 3 kloosterorden, die hij heeft bedacht en mede gesticht. Op de dekplaat van de grafsteen zijn behalve naam, geboorte- en sterfjaar, ook vermeld de 3 woorden die hem karakteriseren, namelijk PATER (vader), DUX (leider) en FUNDATOR (stichter). Vanuit Rome verklaart paus Johannes Paulus II Arnold Janssen heilig in 2003.

Steyl, Lourdesgrot in kloostertuin Missiehuis

Niet alleen is Arnold Janssen van belang in de oprichting en organisatie van de 3 kloosterorganisaties, maar ook bijzonder krachtdadige vrouwen, als Aldolfine Tönnies, Helena Stollenwerk en Hendrina Stenmanns.

Aldolfine Tönnies (1862-1934) is geboren in het Duitse Horst-Emscher (nu Gelsenkirchen-Horst). Zij komt in 1891 bij de missiezusters van Steyl en ontvangt de naam Maria Michaele. Deze zuster is in 1896 medestichteres en de eerste moederoverste van de organisatie van de slotzusters; de Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende Aanbidding. Deze zusters leven in afzondering (clausuur). Als generaal-overste sticht zij vele kloosters over de hele wereld. Het orgel van de kloosterkapel van de zusters van de Altijddurende Aanbidding is in 1933 geplaatst. De eerste requiemmis, die door het orgel wordt begeleid, is op 28 februari 1934. Het is dan de uitvaartplechtigheid voor Moeder Maria Michaele.

De Steyler Missiezusters zijn in 1889 begonnen. Een medestichteres is Anna Helena Stollenwerk (1852-1900). Zij is geboren in het Duitse Rollesbroich. Helena Stollenwerk komt in 1882 in het Missiehuis te Steyl en ontvangt de naam Zuster Maria. Zij wordt leidster van de missiezusters. In 1898 treedt Helena Stollenwerk in bij de Aanbiddingszusters van Steyl.

Een andere medestichtster van de Missiezusters van Steyl is Hendrina Stenmanns (1852-1903) en zij is geboren in het Duitse Issum. In 1884 komt Hendrina Stenmanns in het missiehuis Sint-Michaël in Steyl en ontvangt de naam Zuster Josefa. Zij gaat in 1898 naar de Zusters van de Altijddurende Aanbidding en wordt daar overste.

In en rond de kloostercomplexen is het goed te verblijven om te bidden. Ook zijn beelden en grotten te bekijken, zoals in de kloostertuin van het Missiehuis.

Steyl, kloostertuin Missiehuis, grot Maria van Zeven Smarten
Steyl, kloosterdorp, kloostertuin Missiehuis, grot Maria van Zeven Smarten

Geplaatst: 17 augustus 2020

~~~

THORN – NEDERLAND – KAPEL ONDER DE LINDEN

In 1673 is “de Kapel van O.L. Vrouw van Loreto onder de Linden” gesticht door het Stift Thorn (klooster). Een jaar later is de kapel voltooid en in gebruik genomen. Vanaf de straat is er een goed beeld op het exterieur van de kapel. Waar de naam “onder de linden” vandaan komt is dan ook meteen te zien, want hoge, oude linden staan als machtige bomen de kapel te beschermen. Vlakbij de ingang van de kapel staat een vredespaal. Dit is aan de Heerbaan-Kapel 4, 6017RB Thorn.

De huidige kapel bestaat uit twee delen, welke worden gemarkeerd door een tweetal torentjes. Het oudste, laagste gedeelte is van 1673. Dit deel van de kapel is een kopie van het “Santa Casa” ofwel Heilig Huis van Nazareth, dat in het Italiaanse Loreto centraal in de basiliek is gebouwd. Hieraan dankt de kapel te Thorn de naam O.L. Vrouw van Loreto.

Door de toename van het aantal bezoekers is de kapel vergroot en dit te zien aan het hoogste deel van het bijzondere godshuis. De uitbreiding is gerealiseerd in 1811. Sinds 1822 is de parochie van de Heilige Michaël te Thorn eigenaar van de kapel.

Het interieur van de kapel komt bij me over als meer dan fraai. Het altaar en het altaarscherm vormen het meest opvallende van de kapel. Er zijn medaillon-portretten te zien van Joachim en Anna, de ouders van Maria. Ook zijn er afbeeldingen aangebracht van Onze-Lieve-Vrouw, Jozef en de aartsengel Gabriël. Het indrukwekkende Mariabeeld dat achter het altaar is te zien, dateert uit 1674.

In de kapel zie ik Latijnse opschriften. Als ik de hoofdletters bekijk, welke als Romeinse cijfers zijn weergegeven, kom ik tot de jaartallen 1674 en 1811. Aan het gewelf van de kapel zijn schilderingen aangebracht van onder meer de Heilige Franciscus van Assisi, de Heilige Clara, de overbrenging van het Heilig Huis van Nazareth naar Loreto en andere wonderen, welke op voorspraak van Maria zijn verricht. Daarnaast zijn er medaillons te bewonderen met afbeeldingen van onder andere het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth. Wat vind ik dit een mooie kapel!

Geplaatst: 14 maart 2020

~~~

TILBURG – NEDERLAND – DE HASSELTSE KAPEL

De Hasseltse Kapel is gelegen in een parkje, aan het Hasseltplein 7 te Tilburg.

De Hasseltse Kapel kent een oude geschiedenis, want al rond 1530 is de kapel gesticht. Dit is gebeurd door bewoners van het buurtschap De Hasselt. De kapel wordt een druk bezochte devotieplaats, waar ook vieringen worden gehouden.

Halverwege de 17e eeuw maken de overheersende protestantse machthebbers een einde aan de godsdienstvrijheid. Dit heeft tot gevolg dat in de kapel geen religieuze activiteiten meer mogen plaatsvinden. Deze situatie verandert in 1743, als de kapel in zeer bouwvallige staat verkeert. Op kosten van de gemeente wordt de kapel opgeknapt. De nieuwe bestemming wordt eerst een weverswoning en later komt in het gebouw een herberg.

In 1794 bezetten de Fransen Nederland en dan mogen de katholieken hun godsdienst weer in het openbaar beoefenen. In 1796 wordt een nieuw Mariabeeld in de kapel geplaatst en dan is de ruimte weer toegankelijk voor gelovigen.

Momenteel valt het beheer van de kapel onder een stichting en heeft de parochie het eigendom van het bijzonder mooie gebouw. De Stichting Vrienden van de Hasseltse Kapel zorgt voor de financiële ondersteuning van de organisatie van het gebouw. Jaarlijks bezoeken zo’n 100.000 mensen de kapel.

Meer info is op www.hasseltsekapel.nl te vinden.

Geplaatst: 20 mei 2020.

~~~

TILBURG – NEDERLAND – KAPEL O.L. VROUW TER NOOD

De Kapel O.L. Vrouw ter Nood staat aan de Kapelhof, midden in de binnenstad van Tilburg.

Het idee om tot een kapel te komen, is ontstaan in 1942. Twee bevriende Tilburgers doen elkaar de belofte, dat als Tilburg redelijk gespaard door de Tweede Wereldoorlog komt, een kapel wordt gebouwd in een van de hoofdstraten van de stad. De kapel wordt dan toegewijd aan Moeder Maria. De naam Onze Lieve Vrouw ter Nood drukt de dankbaarheid uit van de Tilburgers.

In 1949 wordt tijdelijk een tot kapel verbouwd magazijn gebruikt. In deze kapel staat een oud Mariabeeld, dat ik de 15e eeuw is gemaakt in het Duitse Rijnland. Door een inwoner van Berkel-Enschot is dit beeld aan de kapel geschonken. In de huidige kapel staat ook dit Mariabeeld.

De Tilburgse architect Jos Schijvens heeft het ontwerp gemaakt van de kapel. Op 7 juni 1964 heeft bisschop W. Bekkers de nieuwe kapel ingezegend.

Bijzonder zijn de kunstwerken in de kapel, waaronder een glas-in-betonwand van Daan Wildschut. Het stelt voor Maria met uitgestrekte armen over de Tilburgers. Zij verslaat de draak, die symbool staat voor de agressor in de Tweede Wereldoorlog.

Het bestuur van de kapel heeft twee doelstellingen, namelijk het beheer en instandhouden van de kapel en het stimuleren van de Maria-devotie.

In 2014 is de kapel een rijksmonument geworden.

Geplaatst: 23 april 2020

~~~

VALKENBURG – NEDERLAND – LOURDESGROT

In het Limburgse Valkenburg kom ik graag. Bij elk bezoek aan deze toeristische plaats ga ik naar de Cauberg. Nadat ik op deze heuvel ruim honderd meter heb gestapt en de Gemeentegrot voorbij ben, kom ik bij de Lourdesgrot.

Bij het zien van de Lourdesgrot in Valkenburg constateer ik steeds dat deze grot een waarheidsgetrouwe kopie is van de memorabele grot van het in Zuid-Frankrijk gelegen Lourdes.

Ik verneem, dat in 1926 de parochie de braakliggende grond, waar nu de Lourdesgrot staat, voor slechts 25 gulden van de gemeente Valkenburg heeft gekocht. Een koopje, denk ik dan. Meteen is de grot na de aankoop gebouwd. Nadien heeft de parochie de Limburgse Lourdesgrot ondergebracht in een onafhankelijke stichting.

Ik ga de trap op en kom bij het terrein voor de grot, waar vele banken staan. Op elke bank staat een naam en alle zitbanken zijn gesponsord. Ik zie dat zelfs Sint-Nicolaas er een heeft gefinancierd. Hoog staat Maria in de grot, zoals in Lourdes.

Naast de banken is een winkeltje gevestigd om devotionalia te verkopen. Deze verkoopruimte heet “De Bron” en is zo’n 9 maanden per jaar open. Ik zie dat er hier heel wat noveenkaarsen te koop zijn. Tijdens de periode van begin november tot begin januari is Valkenburg een befaamde kerststad. De verkoop van devotionalia is dan in een winkelpand, dat aan de Kerkstraat is gelegen.

De Lourdesgrot vind ik voor toeristen geen attractie, maar wel een religieuze, rustgevende plek. Ik ervaar deze ruimte aan de Cauberg als een oase van rust en dat midden in het doorgaans drukke Valkenburg. Naar deze grot komen heel wat Mariavereerders. Een groot deel van hen is afkomstig uit Vlaanderen en dat niet alleen als er wordt gekoerst op de Cauberg.

Ook bij deze grot steek ik enkele kaarsen aan en daarbij heb ik intenties voor bekenden en een paar vrienden. Wat vind ik het van grote waarde, dat er in een drukke toeristenplaats een vrij toegankelijk plek is voor gebed en rust. De Lourdesgrot is een welkom geschenk voor velen.

De grot is toeganjelijk op alle dagen van het jaar en dat tot zonsondergang.

Adres: Cauberg in Valkenburg aan de Geul.

Geplaatst: oktober 2019
Gewijzigd: 15 maart 2020

~~~

WELBERG – NEDERLAND – MARIAKAPEL

In het dorp Welberg, in de gemeente Steenbergen, staat aan de Hoogstraat op nummer 19, vlakbij een voetbalveld, een Mariakapel. De kapel dateert van 1933.

Mariakapel, Welberg

Naast de kapel staat een bord met daarop uitleg over boodschappen van Maria voor Janske Gorissen. Één van de verschijningen is bij de kapel gebeurd.

Janske Gorissen (1906-1960) zegt twee hemelse boodschappers te hebben, namelijk de engel Gabriël en een onbekende “Solemnis”. Deze boodschappers geven aan haar berichten van Maria door. Dit gebeurt in 1931. Vervolgens krijgt Janske in 1932 bloedtranen en in 1934 ook stigmata. Hierdoor krijgt zij grote bekendheid. Pastoor Ermen van Welbwerg en bisschop Lemmens van Roermond staan achter haar. In 1939 legt Janske meermaals als “Bruidje van Jezus” de gelofte van eeuwige kuisheid af. Door de ervaringen van Janske Gorissen ontstaat een grote devotie voor “Onze-Lieve-Vrouw van Welberg”. Na de Tweede Wereldoorlog woont zij enkele jaren in de pastorie.

Op initiatief van de Bredase bisschop Hopmans wordt Janske opgenomen in het gasthuis van het franciscanessenklooster Matar Dei in Breda. Daar zegt Janske enkel te leven op water, thee en hosties. Ook vertelt zij nog steeds, via de engel Gabriël, boodschappen van Maria te ontvangen. Ook blijft zij stigmata houden. Na het verblijf in het gasthuis gaat zij weer in de pastorie wonen. Op last van het bisdom moet zij de pastorie verlaten.
Bisschop Lemmens van Roermond krijgt van kardinaal De Jong te horen, dat hij terughoudendheid moet betrachten ten aanzien van Janske Gorissen en zijn bezoeken aan haar dient te beëindigen. Vervolgens wordt op verzoek van de nuntius, de vertegenwoordiger van het Vaticaan in Nederland, een commissie van onderzoek ingesteld. In 1951 vindt het onderzoek plaats. De uitkomst is dat er geen sprake is van verschijnselen van een bovennatuurlijke oorsprong. Geconcludeerd wordt, dat het een combinatie is van overdreven devotie, valse mystiek en voeding van dit al door lichtgelovigheid. Hierdoor komt aan de Welbergse Mariaverering een eind.

Mariakapel, Welberg.

In 1951 verlaat Janske Gorissen Welberg en gaat naar het klooster Mater Dei in Breda. Begin 1953 gaat ze wonen in het plaatsje Wouw, in een woning van pastoor Ermen. Zij wordt bedlegerig en sterft in 1960. In Welberg ligt zij begraven naast pastoor Ermen en bij kapelaan De Kock, die in de Tweede Wereldoorlog, drie dagen voor de bevrijding, is vermoord.

Geplaatst: 21 maart 2020

~~~

WESTROZEBEKE – BELGIË – MARIAVERERING

Reeds vóór 1300 is Maria vereerd in Westrozebeke. Na de Slag bij Westrozebeke op 27 november 1382, waarbij de Vlamingen onder leiding van Filips van Artevelde (1340-1382) door een Frans leger van Koning Karel VI (1368-1422), de Waanzinnige, op verpletterende wijze is verslagen, wordt de plaats een bekend bedevaartsoord. Een legende vertelt over het eerste mirakel. Een rode draad rond de plaats heeft de inwoners tegen het oorlogsgeweld beschermd. Deze draad is op zeven plaatsen beveiligd, waarnaar zeven kapelletjes aan de Ommegang verwijzen. Sinds de grote veldslag in 1383 wordt Onze-Lieve-Vrouw van Westrozebeke er meer dan ooit vereerd.

Westrozebeke, Sint-Bavokerk.

Een tweede mirakel gebeurt in 1916. Een schip gaat van het Engelse Folkstone naar het Franse Dieppe en tijdens de reis wordt de boot getorpedeerd. De meevarende Westrozebekenaars bidden tot Maria en overleven de scheepsramp.

Het is heel teleurstellend voor de inwoners van Westrozebeke, dat ondanks de twee wonderen van 1382 en 1916 er niet door het bisdom Brugge wordt gekozen voor Westrozebeke om een basiliek te bouwen. Dit grote godshuis verrijst in het nabijgelegen Dadizele.

Westrozebeke, Sint-Bavokerk.

De huidige Sint-Bavokerk kent een lange voorgeschiedenis. Van een eerste stenen kerkgebouw is al sprake in de 12e eeuw. In 1383, één jaar na de grote veldslag, wordt een Mariabeeldje van een boskapel naar de kerk gebracht. De Mariaverering begint en neemt steeds grotere vormen aan. In 1566, tijdens de beeldenstorm, wordt de kerk vernield en dit lot ondergaat ook het beeldje van Maria. In 1584 is de kerk hersteld en is er een nieuw Mariabeeld, dat nu nog steeds in de kerk staat.

Westrozebeke, Sint-Bavokerk, Mariabeeld uit 1584.

Rond 1740 wordt de kerk door een groter gebouw vervangen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) wordt Westrozebeke volledig verwoest en ook de kerk wordt een ravage. Het gebouw krijgt andere functies, namelijk eerst een lazaret en vervolgens een paardenstal. Echter, het Mariabeeld wordt op 9 maart 1915 tijdig in veiligheid gebracht naar de Sint-Michielskerk in Roeselare. Een tweede verhuis van het beeld gebeurt op 19 november 1917 van Roeselare naar Hamme. Op 1 juni 1919 is het Mariabeeld terug in Roeselare. Op 25 april 1920 is het monumentale Mariabeeld teruggebracht en geplaatst in een noodkerk. In de jaren 20 van de 20e eeuw is het door de oorlog verwoeste Westrozebeke herbouwd.

Westrozebeke, Sint-Bavokerk.

De huidige Sint-Bavokerk is gebouwd in de periode 1920-1923 naar een ontwerp van Antoine Dugardyn (1889-1962) uit Brugge. Op 13 juni 1924 is het Mariabeeld op feestelijke wijze geplaatst in de Sint-Bavokerk.

Westrozebeke ligt in West-Vlaanderen, nabij Roeselare en Staden.

Geplaatst: 6 juli 2020

~~~

WOENSDRECHT – NEDERLAND – MARIAKAPEL

Op de hoek Nieuwe Weg/Nederheide bevindt zich een Mariakapel.

Mariakapel in Woensdrecht

Uit dankbaarheid is de kapel opgericht en dit ondanks de enorme verwoesting van Woensdrecht in oktober 1944. Het is een wonder dat het hele dorp in puin is geschoten, maar er betrekkelijk weinig burgers zijn omgekomen.
Op initiatief van de G. Schuurmans, hoofd van de lagere school, is deze kapel opgericht. Het ontwerp is van A. Mertens uit Berg en Dal. Op 18 juli 1948 is de kapel gewijd door pastoor A. Stallaert.
Op het altaar van de kapel is te lezen “Woensdrecht dankt Maria”.

Iets verder in het dorp staat nog een kleine Mariakapel met de naam “Maria in ‘t Groen”. Het kapelletje staat aan het begin van het Kerkepad, aan de rand van het dorp en is vrijwel geheel met klimop begroeid. De naam van dit kapelletje is dan ook heel toepasselijk.

Maria in ‘t Groen, Woensdrecht

Geplaatst: 12 maart 2020

~~~

WOUW – NEDERLAND – MARIAKAPELLEN

In het West-Brabantse dorp Wouw staat een bijzonder mooie kapel in de Spellestraat. Het gebouw staat op de hoek van de splitsing van de fietsroutes 07, 64 en 69 bij knooppunt 53. Het is de kapel van OLV van Altijddurende Bijstand.

Mariakapel, Spellestraat, Wouw

In de kapel staat op een band van blauwe mozaïek in witte letters “Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand Bid voor ons”. In het midden staat een Lourdesbeeld op een hoge, betonnen console.

Mariakapel, Spellestraat, Wouw

Aan de linkerzijde is een bord bevestigd met het gebed tot Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand. Aan de rechterzijde hangt een afbeelding van Maria, waaraan deze kapel is opgedragen. Boven de ingang is een glas-in-lood van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand.

Mariakapel, Spellestraat, Wouw

De kapel is ontworpen door architect Hendrik-Willem Valk uit Den Bosch en is gebouwd in 1935. De inwijding van de kapel heeft plaatsgevonden op 15 augustus 1936.

Mariakapel, Spellestraat, Wouw

Een andere kapel te Wouw staat aan Doeldreef, net buiten het dorp. Het beeld van Onze-Lieve-Vrouw staat in een glazen stolp.

Mariakapel, Doeldreef, Wouw

De kapel is gebouwd in 1948 en is gerenoveerd in 1994.

Mariakapel, Doeldreef, Wouw

Geplaatst: 24 maart 2020

~~~


Dutch Dutch English English German German French French Italian Italian Spanish Spanish Polish Polish